TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – november 2014

Activiteiten

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – december 2014

Activiteiten

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, […]

Lees verder →

Meditatieweekend o.l.v. Ineke Vrolijk 14-15 maart 2015

Activiteiten

U kunt het Pad niet begaan, voordat u dat Pad zèlf bent geworden  Dit meditatieweekend staat in het teken van aandacht en aandachtig aanwezig zijn. Wat is aandacht? In hoeverre ben je aandachtig bij dagelijkse handelingen als lopen, eten, drinken, praten enzovoort? Het doel van aandacht zou kunnen zijn om ontspannen in alles, zonder druk, […]

Lees verder →

President’s Blog october 2014

Nieuwsbrief

Elke maand maakt onze president Tim Boyd een videonieuwsbrief. Deze keer over zijn reis langs enige Theosofische Centra ten noorden van Adyar, in Bubaneswar, Calcutta en Varanasi (waar de hoofdzetel van de Indiase sectie is gevestigd). In al deze plaatsen is de ‘Theosophical Order of Service’ heel aktief met haar maatschappelijk werk. Voor ouderen, kinderen, […]

Lees verder →

Theosophical Order of Service

Nieuwsbrief

In 1908 kondigde Annie Besant in The Theosophist de oprichting aan van een organisatie met als doel om “allen die liefhebben te verenigen in dienst van alles dat lijdt”. Een aantal leden van de Theosophical Society wilde zich organiseren voor allerlei vormen van dienst, om zo de eerste doelstelling van de Society te ondersteunen. De […]

Lees verder →

The School of the Wisdom – Studieweken in Adyar voor leden van de Theosofische Vereniging

Activiteiten

November 2014 – Februari 2015 Voor meer informatie zie Notice for the School of the Wisdom 2014-15

Lees verder →

De donkere kant van het licht, John Algeo

artikelen

Een oud kabbalistisch motto stelt dat Demon est Deus inversus, ‘de duivel is de omgekeerde God’, ofwel ‘de duivel is een aanvulling op God.’ De Ierse dichter William Butler Yeats nam als zijn mystieke naam in de kabbalistische Orde van de Gouden Dageraad, de voorletters aan van dat Latijnse motto, D.E.D.I. Maar die letters vormen […]

Lees verder →

Boeksignalering – The world around us / Radha Burnier

Boekhandel

The world around us / Radha Burnier Adyar, Theosphical Publishing House, 620 p. ISBN: 9788170595212 Radha Burnier was de 7e internationale president van de Theosophical Society vanaf 1980 tot haar dood op 31 oktober 2013. Haar hele leven stond in het teken van en in dienst van de Theosofie. Zij schreef vele artikelen die uitblonken in […]

Lees verder →

Instant karma (Radha Burnier)

artikelen

De kwaliteit van een daad die verricht wordt, heeft een onmiddellijk effect op de ijlere lichamen en op het bewustzijn van de verantwoordelijke persoon. Er wordt een psychologische impuls geschapen en een neiging wordt ingezaaid in het psycho-mentale veld. Tezamen met andere soortgelijke neigingen wordt zo het karakter van iedere persoon opgebouwd. Elke gedachte van […]

Lees verder →

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam september 2014

Bibliotheek

Abehsera, M. The healing clay : a handbook of cures provided by the earth itself Michel Abehsera. – New York : Swan House Publishing Company, 19XX. – 92 p. ; 21 cm. ISBN 7655142 sign.: RAN-5-1-ABEH-1 Trefw.: genezing, klei, gezondheid, schoonheid Amao, A. Healing without medicine : from pioneers to modern practice : how millions […]

Lees verder →