TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam t/m mei 2016

Bibliotheek

Aithal, K. Parameswara Descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts in the Adyar Library ; Vol. 8: Samkhya, Yoga, Vaisesika and Nyaya compiled by K. Parameswara Aithal ; in collaboration with T.H. Visvanathan, A.A. Ramanathan. – Adyar, Madras, India : The Adyar Library and Research Centre, 1972. – xxi, 552 p. ; 26 cm. – (The Adyar […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – juni 2016

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. In juni zijn er minder activiteiten dan in andere maanden vanwege de zomerpauze. Diverse gespreksgroepen waarin door uitwisseling met anderen de eigen beelden getoetst kunnen worden en die tot een dieper begrip kunnen leiden, gaan nog wel door. Hieronder wordt een overzicht […]

Lees verder →

ZOMERSLUITING 2016 Hoofdkantoor in Amsterdam

Activiteiten

Ons hoofdkantoor annex informatiecentrum met boekhandel en bibliotheek zal wegens de zomervakantie van 2016 gesloten zijn vanaf 6 juli tot en met 30 augustus. Woensdag 31 augustus gaan we weer open. Boeken bestellen via de webshop is gedurende deze periode wel mogelijk.  

Lees verder →

15-19 juli 2016 op het ITC Naarden: Seminar “Self-Transformation and the Spiritual Life” met Vicente Hao Chin

Activiteiten

  Seminar “Self-Transformation and the Spiritual Life” with Vicente Hao Chin Jr. Het seminar is een benadering van Zelf-transformatie als grondslag voor een geïntegreerd en effectief leven, maar ook een essentiële voorbereiding op een leven van spirituele ontwikkeling. Aan de orde komen oefeningen in zelfbewustzijn (“awareness”) en een gedetailleerde studie van meditatie. Tevens: ontwikkeling van […]

Lees verder →

“School of the Wisdom” in Adyar 2016-2017

Activiteiten

De activiteiten van de School of the Wisdom (SoW) zijn toegankelijk voor leden van de Theosophical Society (Adyar), dus ook voor leden van de TVN. Het inschrijfformulier (application form) moet mede ondertekend worden door de voorzitter van het eigen land, in ons geval de voorzitter van de TVN. School of the Wisdom programs 2016-17 Form […]

Lees verder →

RENOVATIE ADYAR – HET ARCHIEF

Buitenland

De Adyar archieven zijn momenteel in een gedeelte van het hoofdgebouw gevestigd waar de omstandigheden eigenlijk niet geschikt zijn. Archieven hebben airconditioning nodig, en klimaatregeling. Onlangs hebben professionele archivarissen en specialisten grondig de behoeften en mogelijkheden onderzocht en plannen gepresenteerd, zodat het proces van verbetering spoedig ter hand genomen kan worden. Het zou erg fijn […]

Lees verder →

Zaterdag 10 september 2016 – Prof. J.E. van der Stok (1880-1958), zijn leven en werk

Activiteiten

Deze dag zal op 10 september op het Internationaal Theosofisch Centrum in de Besant Hall worden georganiseerd door het ITC in samenwerking met de Stichting Professor Johan Ewald van der Stok Fonds, Vrij-Katholieke Kerk en Tafelronde. Tussen 1935 en 1958 heeft de helderziende Professor Johan Ewald van der Stok (1880-1958) vele honderden theosofische voordrachten gegeven […]

Lees verder →

TVN Najaarsdag 15 oktober 2016: Het Levende Woord – David Nieuwejaers

Activiteiten

Op 15 oktober 2016 organiseert de Theosofische Vereniging in Nederland in samenwerking met het Internationaal Theosofisch Centrum de najaarsdag ‘Het Levende Woord – beschouwingen over het Johannes-evangelie’ door David Nieuwejaers (voorheen Roef). H.P. Blavatsky bespreekt het Johannes-evangelie als een esoterische tekst. Daarbij staat zij in een lange traditie van mystici en theosofen die in dit […]

Lees verder →

Een meditatiedag met Ineke Vrolijk op zaterdag 19 november 2016, ITC Naarden

Activiteiten

. . . en de aankondiging van een nieuwe meditatiecursus van Ineke van 7 zondagen. De deelnemers aan de vorige cursus, in het seizoen 2015-2016, waren heel enthousiast hierover, getuige deze reacties van enkelen van hen “Ik voel me bevoorrecht dat ik deze lessen heb mogen volgen. Het heeft mijn leven beïnvloed en veranderd op […]

Lees verder →

“Innerlijk evenwicht” door Radha Burnier

Nieuwsbrief

Bij het betreden van het spirituele pad hebben we evenwicht nodig. Alleen een innerlijke staat van evenwichtigheid verleent perspectief aan wat wij tegenkomen en stelt ons in staat juist te handelen. Zelfs bij het beoefenen van deugd moet er evenwicht zijn. Zonder evenwicht is de waarneming niet helder en dan gaan er veel dingen in […]

Lees verder →