TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Vooraankondiging: ITC te gast op het ITC 15-18 augustus 2014

Activiteiten

Schrijf je snel in, want de aanmelding loopt nu al hard! De organisatie ‘International Theosophy Conferences Inc.’ verzorgt ieder jaar ergens ter wereld een conferentie. Vorig jaar was dat in New York, dit jaar is dat in Naarden op het ‘International Theosophical Centre’. International Theosophy Conferences Inc. benadrukt dat alle theosofische organisaties takken aan één […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – april 2014

Activiteiten

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.  Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – mei 2014

Activiteiten

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, […]

Lees verder →

‘Het pad naar de Waarheid’ Krishnamurti Studiedagen – Zondag 27 april 2014 en Zaterdag 10 mei 2014

Activiteiten

Krishnamurti Studiedagen – Zondag 27 april 2014 en Zaterdag 10 mei 2014 in de Besant Haal van het ITC te Naarden. Een samenwerkingsverband tussen het IKB (Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven) en het ITC (Internationaal Theosofisch Centrum). Zoals ook in oktober 2013 vinden deze dagen weer plaats in de Besant Hall te Naarden. Na de inspirerende studiedag […]

Lees verder →

Nieuwe meditatie cursus op ITC start 18 mei en 22 juni 2014

Activiteiten

De meditatie cursus met Ineke Vrolijk heeft veel belangstelling getrokken. Daar het aantal inschrijvingen beperkt is moesten veel mensen op een wachtlijst worden geplaatst. We zijn heel blij dat Ineke bereid is om een tweede cursus te geven. U kunt zich dus opnieuw inschrijven voor deze cursus. De cursus omvat: 7 zondagen, gebaseerd op het […]

Lees verder →

Anthropogenisis – a seminar with Martin Leiderman 13-18 june 2014 at the International Theosophical Centre, Naarden

Activiteiten

The evolution of the human soul as described in the Stanzas of Dzyan  This seminar will be held in English In juni 2012 organiseerde het International Theosophical Centre te Naarden een seminar met Matin Leiderman over COSMOGENISIS, deel 1 van de Geheime Leer. Dat was een groot succes. Als vervolg daarop dit jaar over deel […]

Lees verder →

Vooraankondiging: European Congress 2014, Paris, France

Activiteiten

Het jaarlijkse Europese Theosofische Congress zal in 2014 in Parijs worden gehouden, van 30 juli t/m 3 augustus. Het thema zal zijn ‘Bridging science and spirituality’ Voor meer informatie klik hier

Lees verder →

Boeksignalering – Over yoga en dharma

Boekhandel

De beoefening van yoga – Yama & Niyama Varma, S.S. 26 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2011 Yoga betekent letterlijk ‘eenwording’, eenwording van de individuele ziel met de Overziel en daarmee eenwording met alles wat is. Iedereen die beseft dat hij of zij één is met het Allerhoogste, weet daarmee […]

Lees verder →

De Theosophical Society (Adyar) in de wereld 6 – Australië en Nieuw Zeeland

Nieuwsbrief

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aangesloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven, dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij […]

Lees verder →

Gandhi en Theosofie

Nieuwsbrief

De biograaf van Gandhi, Louis Fischer, tekende het volgende op uit zijn mond: “Theosofie is de leer van Mw. Blavatsky. Het is het hindoeïsme op zijn best. Theosofie is de broederschap van de mensheid. . . . Jinnah en andere islamitische leiders zijn eens Congress-lid geweest. Ze zijn weggegaan omdat de neerbuigende houding van de […]

Lees verder →