TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Voorjaarsdag 19 februari 2022 – “De dood als deel van het leven”

Activiteiten

Zaterdag 19 Februari 2022 “De dood als deel van het levenWe volgen de ontwikkeling van Covid en het overheidsbeleid op de voet. Het blijkt dat de kans op besmetting nu groter is dan ooit. We hebben intensief besproken of het verantwoord is om een programma door te laten gaan. Op dit moment (20 januari) zijn […]

Lees verder →

Lokale activiteiten januari – februari 2022

Activiteiten

In 13 plaatsen in Nederland vinden weer activiteiten plaats, zij het dat men wel de RIVM regels volgt, dus stel je van te voren op de hoogte van het beleid van de specifieke loge die je wilt bezoeken. Want zoals bekend gelden er weer strengere maatregelen sinds de toename van de besmettingen en ziekenhuisopnamen in […]

Lees verder →

Nieuwe uitzendingen van Radio Lila!

Nieuwsbrief

Sinds november zijn er weer bijzonder boeiende afleveringen gepost op de website van Radio Lila, het podcast kanaal in samenwerking met de Theosofische Vereniging. Er kwam zelfs een eerste Engelstalige editie. Natuurlijk blijven ook alle eerdere afleveringen 24/7 online beschikbaar. Nu te beluisteren via: https://www.radiolila.nl/#podcasts 26 – De gelaagde wijsheid van de kabbala met theoloog Magda […]

Lees verder →

Engelstalige online-cursus over Krishnamurti, door Javier Gómez Rodriguez

Activiteiten

Engelstalige ZOOM cursus van 14 afleveringen over leven en werk van Krishnamurti “The book of yourself”, gegeven door Javier Gómez Rodriguez. Omgerekend kosten de bijeenkomsten van twee-en-een-half uur per aflevering € 25,- maar houd er ook rekening mee dat de cursus bedoeld is om als een eenheid te worden gevolgd, dus het is niet mogelijk […]

Lees verder →

“De Waarheid wordt geleefd, niet gedoceerd”

Nieuwsbrief

‘Een absoluut volmaakte en alleen wijs makende leer is er niet. Je moet ook helemaal niet naar een volmaakte leer verlangen, maar naar vervolmaking van jezelf. De Godheid is in jou, niet in begrippen en boeken. De waarheid wordt geleefd, niet gedoceerd.’ Hermann Hesse in ‘Het Kralenspel’. Het Hermetisch axioma: Zo boven zo beneden, zo […]

Lees verder →

Video van “Wat gebeurt er bij ceremoniën, rituelen en inwijdingen?” van Gert Jan van der Steen

Nieuwsbrief

In het kader van ons thema “Latente vermogens in de mens” vond er een voorjaarsdag plaats op het ITC, in de Besant Hall, op 15 februari 2021.“Wat gebeurt er bij ceremoniën, rituelen en inwijdingen? De kracht van het gebed” van Gert Jan van der Steen. Gert Jan van der Steen is bisschop van de Vrij-Katholieke […]

Lees verder →

Video van “De helende kracht van Imaginatie” door Jan Taal (voorjaarsdag 15 februari 2021)

Nieuwsbrief

In het kader van ons thema “Latente vermogens in de mens” vond er een voorjaarsdag plaats op het ITC, in de Besant Hall, op 15 februari 2021.“De helende kracht van Imaginatie” van Jan Taal. Jan Taal is gezondheidspsycholoog en verbonden aan de Amsterdam School voor Imaginatie. Ontwerper van de Verbeeldingstoolkit voor mensen die met kanker, […]

Lees verder →

Lockdown treft ook de Theosofische Vereniging

Nieuwsbrief

Zoals u weet leven we weer onder een strenge lockdown. Het hoofdkantoor in de Tolstraat Amsterdam met de bibliotheek en boekhandel zijn tot 15 januari 2022 gesloten. We zijn wel per e-mail bereikbaar en u kunt ook boeken bestellen via de webshop, al zal de leveringstijd wat langer zijn dan normaal.Uiteraard zijn ook de Loges […]

Lees verder →

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam december 2021

Bibliotheek

https://www.theosofie.nl/bibliotheek/catalogus/ AdressenAdressen Theosofische VerenigingIn: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 198ISSN 00405868Trefw.: Adressen Theosofische Vereniging, centra, loge AgendaActiviteiten agendaIn: Theosofia = Theosophia : orgaan van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging: vol. 122 (2021), No.4 (December), p. 171-172, 177-178ISSN 00405868Trefw.: activiteiten, agenda, loge, centra, lezingen, studiegroepen, leesgroepen […]

Lees verder →

Informatiepakket van de Theosofische vereniging in Nederland

Nieuwsbrief

Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis. Zij is tevens de kennis van het verborgene. Haar onderzoeksveld is het onzichtbare. Zij stelt dat alles wat door de zintuigen wordt waargenomen een verborgen diepte heeft; het oppervlak van voorwerpen, hun uiterlijke horizon, is slechts de grens van een “duisternis gevuld met zichtbaarheid”, een term van de filosoof Merleau-Ponty. […]

Lees verder →