TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – februari 2015

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die voor het overgrote deel toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van februari: Utrecht 20/2 Soefisme en de mystieke omkering, Drachten 9/2 studiegroep Spiritualiteit en theosofie, Den Haag 9/2 Gevaren van het spiritisme theosofisch bekeken,  Amsterdam 7/2 Het ontstaan van het hoofdkantoor, Amersfoort 9/2 […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – maart 2015

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die voor het overgrote deel toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van maart: een lezing over het vrouwelijke in de theosofische kunst op ma 9 maart in Amersfoort, een workshop over kleuren op zat 21 maart in Amsterdam, twee interessante lezingen in Den Haag […]

Lees verder →

Wijsheid Weeft – Conferentie en tentoonstelling van Pansophia op 7 maart in Naarden

Activiteiten

Voor deze conferentie komen Dr Margaret Baker en Mr Bruce Clark speciaal over uit Engeland en Ierland. Margaret ziet zeer naar deze hernieuwde kennismaking uit; zij verheugt zich en dat geldt voor ons allen. Een enthousiast team van vrijwilligers staat klaar om deze dag samen met U tot een succes te maken. De persoonlijke bijdrage […]

Lees verder →

Inschrijven uiterlijk 6 maart voor het meditatieweekend van 14-15 maart 2015, o.l.v. Ineke Vrolijk

Activiteiten

U kunt het Pad niet begaan, voordat u dat Pad zèlf bent geworden Dit meditatieweekend staat in het teken van aandacht en aandachtig aanwezig zijn. Wat is aandacht? In hoeverre ben je aandachtig bij dagelijkse handelingen als lopen, eten, drinken, praten enzovoort? Het doel van aandacht zou kunnen zijn om ontspannen in alles, zonder druk, […]

Lees verder →

Revolution in education, seminar 7-11 May 2015

Activiteiten

Samen met het Krishnamurti informatie centrum Bilthoven en de TVN organiseert het ITC te Naarden een Engelstalig seminar over ‘holistisch onderwijs’. Prof. P. Krishna is de hoofdspreker en moderator. Er wordt tegenwoordig een toenemende kloof waargenomen tussen het traditionele schoolsysteem en de behoefte om kinderen op te voeden op een manier die al hun kwaliteiten, […]

Lees verder →

H.P. Blavatsky over onderwijs

Nieuwsbrief

Vooruitziend naar het seminar ‘Revolution in education’, elders in deze nieuwsbrief genoemd, is het goed om in De sleutel tot de Theosofie de opvattingen van Blavatsky nog eens na te slaan over wat vanuit een theosofisch gezichtspunt goed onderwijs genoemd zou kunnen worden. Aangezien dit boek dateert uit 1889 is veel ervan nu niet meer […]

Lees verder →

Een nieuw boek over Krishnamurti door prof. Padmanabhan Krishna

Nieuwsbrief

A jewel on a silver platter, remembering Jiddu Krishnamurti Uitgegeven bij lulu.com Prof. Padmanabhan Krishna, die in mei op het ITC in Naarden zal zijn voor het seminar ‘Revolution in Education” (zie het bericht hierover in deze TVN Nieuwbrief), was van 1986-2002 Rector van de ‘Krishnamurti Foundation India (KFI) Education Centre’ te Rajghat, Varanasi. Hij […]

Lees verder →

EFTS – European Federation of the Theosophical Society

Nieuwsbrief

De EFTS website heeft een nieuw adres: www.ts-efts.eu Lees de laatste nieuwsbrief hier

Lees verder →

Boeksignalering – astrologie en theosofie

Boekhandel

De twee aangezichten van het eeuwige / Leendert Tijssen Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1979. – ISBN: 978906175O505 – 239 blz. Prijs € 7,50 In dit boek worden de metafysische achtergronden van de astrologie gegeven vanuit de theosofie . Deze achtergronden geven een zeer duidelijk raamwerk waar vanuit ook de theosofische leringen bestudeerd kunnen […]

Lees verder →

Juist denken en juist spreken bepalen de kwaliteit van ons leven

Nieuwsbrief

De wijze waarop we leven schenkt ons vaak niet de innerlijke voldoening of vrede waarnaar we verlangen, zelfs op die momenten dat we ‘gelukkig’ zijn. We voelen ons soms leeg, onvoldaan en gaan dan op zoek naar dingen buiten onszelf die ons bevrediging kunnen schenken. Er zijn altijd wel mensen te vinden die bereid zijn […]

Lees verder →