TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – januari 2015

Activiteiten

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – februari 2015

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die voor het overgrote deel toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van februari: Utrecht 20/2 Soefisme en de mystieke omkering, Drachten 9/2 studiegroep Spiritualiteit en theosofie, Den Haag 9/2 Gevaren van het spiritisme theosofisch bekeken,  Amsterdam 7/2 Het ontstaan van het hoofdkantoor, Amersfoort 9/2 […]

Lees verder →

Meditatieweekend o.l.v. Ineke Vrolijk 14-15 maart 2015

Activiteiten

U kunt het Pad niet begaan, voordat u dat Pad zèlf bent geworden  Dit meditatieweekend staat in het teken van aandacht en aandachtig aanwezig zijn. Wat is aandacht? In hoeverre ben je aandachtig bij dagelijkse handelingen als lopen, eten, drinken, praten enzovoort? Het doel van aandacht zou kunnen zijn om ontspannen in alles, zonder druk, […]

Lees verder →

Revolution in education, seminar 7-11 May 2015

Activiteiten

Samen met het Krishnamurti informatie centrum Bilthoven en de TVN organiseert het ITC te Naarden een Engelstalig seminar over ‘holistisch onderwijs’. Prof. P. Krishna is de hoofdpreker en moderator. Er wordt tegenwoordig een toenemende kloof waargenomen tussen het traditionele schoolsysteem en de behoefte om kinderen op te voeden op een manier die al hun kwaliteiten, […]

Lees verder →

Speech van de voorzitter van de TVN, Els Rijneker, tijdens het recente internationale convent in Adyar.

Activiteiten

Els beëindigde haar voordracht met de kernachtige oproep “Laten wij schouder aan schouder staan om het werk te doen voor de Meesters. Laten wij niet vallen in de vreselijke ketterij van afgescheidenheid, zoals HPB het noemt in ‘De stem van de stilte’. Laten we inderdaad die kern van de universele broederschap van de mensheid vormen. […]

Lees verder →

Convention Adyar 26-31 december 2014 – ‘Theosophy in a changing world’

Activiteiten

Ieder jaar tussen kerst en nieuwjaar wordt er een internationale conventie van alle landen van de Theosophical Society gehouden in Adyar, India, onze hoofdzetel. Een enververende en inspirerende gebeurtenis waar theosofen uit alle landen elkaar ontmoeten. Ook als u er niet bij kon zijn kunt u in ieder geval de vele voordrachten volgen die allemaal […]

Lees verder →

Mensenrechten en theosofie

Nieuwsbrief

100 jaar na de formulering van de rechten van de mens in Parijs in 1789 waren deze idealen nog lang niet verwezenlijkt, zelfs niet in de westerse landen. Daarom verklaarde H.P. Blavatsky nadrukkelijk dat deze idealen ook onderschreven worden door de Theosofische Vereniging, in het hier volgende citaat uit haar publikatie van 1889 “De sleutel […]

Lees verder →

Boeksignalering – Right living in modern society / Prof. P. Krishna

Boekhandel

Right living in modern society / Prof. P. Krishna Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1995. – ISBN: 9789061750710 – 126 blz. Prijs € 8,75 This book is a verbatim account of eight lectures delivered by prof. P. Krishna in 1992 and 1993 on the subject of right living in modern society. Primarily based on […]

Lees verder →

Madame Blavatsky en de Studie van de theosofie – Robert Bowen

Nieuwsbrief

De Theosofische Vereniging Nederland heeft een nieuwe druk doen verschijnen van de zogenaamde ‘Bowen brochure’. Deze publicatie is gratis verkrijgbaar in ons informatiecentrum in de Tolstraat 154 te Amsterdam, en in Naarden op het ITC. T.z.t.  zal hij ook verkrijgbaar zijn in alle loges en centra, en online te lezen op onze website: Bowen brochure Uit de […]

Lees verder →

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam december 2014

Bibliotheek

Ambelain, R. Le Martinisme : histoire et doctrine : la Franc-Maconnerie occultiste et mystique (1643-1943) Robert Ambelain. – Paris : Editions Niclaus, 1946. – 227 p. : ill. ; 25 cm. sign.: ESO-6-1-AMBE-1 Trefw.: esoterie, Franse esoterische traditie, Martinisme, geschiedenis, occultisme, mystiek, vrijmetselarij, Martinez Pasquales Bancroft, A. De spirituele reis Anne Bancroft ; [geautoriseerde vert. […]

Lees verder →