TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam t/m april 2015

Bibliotheek

Addresses Addresses to new members of The Theosophical Society by H.S. Olcott, Annie Besant, C.W. Leadbeater, George S. Arundale, C. Jinarajadasa, N. Sri Ram ; welcome by Radha Burnier. – 2nd ed. – Adyar, Wheaton : The Theosophical Publishing House, 2010. – [4], 46, [4] p. ; 18 cm.. – Theosophy and The Theosophical Society. […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – april 2015

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die voor het overgrote deel toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van april: ‘De spirituele reis van het ganzenbord’ door Loes Moreno, 4 april in Groningen, ‘Theosofie als wereldfilosofie’ door Dr. Hein van Dongen, 13 april in Den Haag, ‘De drie grondstellingen in de Geheime […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – mei 2015

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die voor het overgrote deel toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van mei: in Den Haag een lezing over de magie van klank en kleur, in Rotterdam een lezing over de spirituele reis van het ganzenbord, in Utrecht een lezing door Willem Glaudemans over […]

Lees verder →

Herzien Programma / Revised Programma – Revolution in education, seminar 9-10 May 2015, één dag deelnemen is ook mogelijk

Activiteiten

Samen met het Krishnamurti informatie centrum Bilthoven en de TVN organiseert het ITC te Naarden een Engelstalig seminar over ‘holistisch onderwijs’. Prof. P. Krishna is de hoofdspreker en moderator. Er wordt tegenwoordig een toenemende kloof waargenomen tussen het traditionele schoolsysteem en de behoefte om kinderen op te voeden op een manier die al hun kwaliteiten, […]

Lees verder →

“HPB’s Esoteric Instructions, an overview” – A seminar with Michael Gomes at ITC Naarden, 19-23 june 2015

Activiteiten

Dit is een internationaal evenement en wordt in het Engels gehouden. Michael Gomes heeft een nieuwe uitgave van deze instructies verzorgd, en zal ons door dit fascinerende materiaal leiden, wat bestaat uit de laatste inspanningen van Madame Blavatsky in haar werk voor de mensheid door middel van de Theosophical Society. Wat is hun relevantie nog […]

Lees verder →

Een nieuw theosofisch centrum in de Balkan

Nieuwsbrief

Op misschien de minst verwachte plaats, Zuidoost Europa, verschijnt er een nieuwe plek op de theosofische kaart. Na lange voorbereidingen is er begonnen aan de bouw van een regionaal theosofisch centrum, in Servië in het grensgebied met Bulgarije. Velen afkomstig uit het voormalige Joegoslavië en de Oekraine, niet alleen theosofen maar ook mensen van andere […]

Lees verder →

Boeksignalering – Over yoga en dharma

Boekhandel

De beoefening van yoga – Yama & Niyama Varma, S.S. 26 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2011 Yoga betekent letterlijk ‘eenwording’, eenwording van de individuele ziel met de Overziel en daarmee eenwording met alles wat is. Iedereen die beseft dat hij of zij één is met het Allerhoogste, weet daarmee […]

Lees verder →

Theosofische ethiek

Nieuwsbrief

“De Sleutel tot de Theosofie” van H.P.B. heeft als ondertitel: “Een heldere uiteenzetting in de vorm van vragen en antwoorden van de ethiek, wetenschap en filosofie voor de studie waarvan de Theosophical Society is opgericht”. De ethiek houdt zich bezig met de vragen omtrent het juiste handelen. In feite hebben de theosofische leringen altijd een […]

Lees verder →

“Het licht van Boeddhi” door Radha Burnier

artikelen

Een artikel van mevr. Radha Burnier, vorige president van de Theosophical Society (Adyar) over Het licht van Boeddhi Zoals het woord zelf al aangeeft, betekent boeddhi helder inzicht, ‘wakker’ zijn. Boeddh betekent ‘wakker worden’. Boeddh betekent wakker zijn voor de ondeelbaarheid van het leven en dus voor de waarde van elke levende vorm. In deze […]

Lees verder →

De zaden van de gnosis

artikelen

“De theosofie van G.R.S. Mead” door Dara Tatray G.R.S. Mead was een geleerde op het gebied van het Platonisme en de Hermetische filosofie; en tevens was hij secretaris van de medestichter van de Theosophical Society, Helena Blavatsky (HPB), van 1889 tot haar dood in 1891. Zijn uitgegeven werk bestrijkt onderwerpen als het Hermeticisme, de gnostiek, […]

Lees verder →