TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Wat is theosofie?

artikelen

Theosofie is de verzameling waarheden die de basis vormen van alle religies, die door niemand als exclusief bezit kunnen worden geclaimd. Zij geeft aan de wereld de wetenschap van de Geest terug, en leert de mens de Geest te kennen als zijnde zijn Zelf, en zijn denkvermogen, gevoelens en lichaam als zijn dienaren. Theosofie werpt […]

Lees verder →

Kennismaken met theosofie dmv korte cursussen

Activiteiten

Wie aan een studie van theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – september 2014

Activiteiten

Theosofie is een van oorsprong Grieks woord, theos = god en sophia = wijsheid, en betekent dus Goddelijke Wijsheid. Het woord Theosofie is al vele eeuwen in gebruik, en de Goddelijke Wijsheid bestaat al sinds het begin der tijden. Het begrip Theosofie is al vele keren gedefinieerd. Maar Goddelijke Wijsheid kan niet in woorden worden gevangen. […]

Lees verder →

The president’s blog – juli 2014

artikelen

Op dit youtube filmpje praat onze president ons bij over de ‘Summer National Convention’ van de afdeling USA, de “Education for a New Humanity Conference” en het 37e Congres van de EFTS in Parijs. https://www.youtube.com/watch?v=3lxDeWOBPrI&feature=youtu.be

Lees verder →

Internationaal symposium over het belang van spiritualiteit voor een geestelijk gezond leven – 13 september 2014 op het ITC in Naarden

Activiteiten

10.30 – 17.30. Nederlands en Engels gesproken. Aan de orde komen spiritualiteit en geestelijke gezondheid, het wetenschappelijk onderzoek terzake, duiding van en zingeving aan spirituele ervaringen, spiritualiteit als maatschappelijk fenomeen, spiritualiteit in een therapeutische setting. Sprekers : Prof.dr. Ravi Ravindra, Dr. Rogier Hoenders, Em. Prof.dr. Hans Gerding, Prof.dr. André van der Braak, e.a. Informatie over […]

Lees verder →

Andere evenementen met Prof. Dr. Ravi Ravindra, in Utrecht en Leiden, 11-14 september 2014

Activiteiten

Voor informatie over plaats en tijd:  Andere evenementen met Prof. Dr. Ravi Ravindra, in Utrecht en Leiden, 11-14 september 2014

Lees verder →

Meditatie cursus gebaseerd op het meditatie diagram van H.P. Blavatsky, door Ineke Vrolijk – vanaf 14 september 2014

Activiteiten

Een cursus van zeven zondagen op het ITC te Naarden. Data:14 september 2014, 28 september, 19 oktober, 9 november, 30 november, 25 januari 2015 en 25 februari. Deze cursus is voor mensen met of zonder ervaring met meditatie, jong en oud. De dagen beginnen met een korte inleiding over verschillende vormen van meditatie en de […]

Lees verder →

The Purpose of Life – Silent Retreat 2014

Activiteiten

With Bhupendra Vora Organisation: EFTS, ITC and TVN Language: English Location: Besant Hall, ITC Naarden Date: 7-8 October 2014 The object of this retreat is to share a privileged time in the peaceful atmosphere of the Centre, which fosters a quiet mind that is the beginning of right action. While verbal communication during the talks […]

Lees verder →

The European School of Theosophy, 10 – 15 october 2014, Naarden

Activiteiten

‘In the Beginning was the Word’ discovering the Logos in Kosmos and Man. Een seminar met o.a. David Roef en Pablo Sender in de Besant Hall van het International Theosophical Centre te Naarden. De voertaal tijdens dit seminar is Engels. In de Geheime Leer deel II zegt Blavatsky “De esoterische betekenis van het woord logos(spraak of […]

Lees verder →

Verslag van het 37e European Congress 2014 – Bridging Science and Spirituality

Activiteiten

Van 30 juli tot 3 augustus 2014 vond op de hoofdlokatie van de Franse Theosofische Vereniging in Parijs een buitengewoon interessant congres plaats. Het doel was een brug te slaan tussen wetenschap en spiritualiteit. Met zo’n 200 deelnemers uit vele Europese landen en zelfs uit Noord- en Zuid Amerika, Australië en Nieuw Zeeland, buitengewoon goed […]

Lees verder →