TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – oktober 2016

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van oktober: een lezing door Marleen Schefferlie in Amsterdam, in Arnhem een interactieve gespreksavond met teksten uit een boek over Zen, een lezing over de Maya Tzolkin kalender in Den Haag. Verder zijn er zoals gebruikelijk diverse gespreksgroepen […]

Lees verder →

Kennismaken met Theosofie  2016 – 2017

Activiteiten

Wie aan een studie van theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken […]

Lees verder →

TVN Najaarsdag 15 oktober 2016: Het Levende Woord – David Nieuwejaers

Activiteiten

Op 15 oktober 2016 organiseert de Theosofische Vereniging in Nederland in samenwerking met het Internationaal Theosofisch Centrum de najaarsdag ‘Het Levende Woord – beschouwingen over het Johannes-evangelie’ door David Nieuwejaers (voorheen Roef). H.P. Blavatsky bespreekt het Johannes-evangelie als een esoterische tekst. Daarbij staat zij in een lange traditie van mystici en theosofen die in dit […]

Lees verder →

Een meditatiedag met Ineke Vrolijk op zaterdag 19 november 2016, ITC Naarden

Activiteiten

. . . en de aankondiging van een nieuwe meditatiecursus van Ineke van 7 zondagen. De deelnemers aan de vorige cursus, in het seizoen 2015-2016, waren heel enthousiast hierover, getuige deze reacties van enkelen van hen “Ik voel me bevoorrecht dat ik deze lessen heb mogen volgen. Het heeft mijn leven beïnvloed en veranderd op […]

Lees verder →

President’s blog augustus-september 2016

Activiteiten

Nadat onze president Tim Boyd het 100-jarig bestaan van de Loge Detroit gevierd had, reisde hij via Italië naar Nederland, Naarden. In deze video beelden van de EFTS vergaderingen daar (The Theosophical Society in Europe – Federation of National Societies), en van Europe Day op 4 september. Een memorabele en inspirerende dag die door velen […]

Lees verder →

Vraag je jezelf ooit af:

artikelen

Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Theosofie, de eeuwige wijsheid zegt: Je bent deel van het Ene Bestaan wat de mensen God noemen. Je bent van oorsprong goddelijk, en ook in je meest innerlijke zelf. Je lichaam is sterfelijk, maar je geest, die je ware zelf is, is onsterfelijk. Je […]

Lees verder →

De vleugels van de ziel – Clara Codd

artikelen

In het boekje Trust yourself to life van Clara Codd staat een hoofdstukje The wings of the soul. Hierbij 3/4 ervan in het Nederlands. Denken wij nog eens aan de definitie van de mens volgens Paulus: lichaam, ziel en geest. Het lichaam is het huis waarin we wonen als we de school van het leven zijn […]

Lees verder →

Boeksignalering: Esoterisch Christendom

Boekhandel

Dit najaar vragen de TVN en het ITC aandacht voor het esoterisch Christendom. Op 12 september 2016 werd op het Internationaal Theosofische Centrum de Prof. Van der Stokdag gehouden. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief en in het decembernummer van Theosofia. En op 15 oktober zal de Theosofische Vereniging haar najaarsdag houden, waar David Nieuwejaers […]

Lees verder →

H.P. Blavatsky zelf over het gezag van de Geheime Leer

artikelen

Theosofen worstelen weleens met de vraag Als ik in theosofische literatuur dingen tegenkom die niet in de Geheime Leer behandeld worden, of die niet helemaal op dezelfde manier behandeld worden, hoe moet ik daar dan mee omgaan? Over de vraag of de Geheime Leer alles bevatte wat er aan esoterie te melden zou zijn, en […]

Lees verder →

Juist denken en juist spreken bepalen de kwaliteit van ons leven

Nieuwsbrief

De wijze waarop we leven schenkt ons vaak niet de innerlijke voldoening of vrede waarnaar we verlangen, zelfs op die momenten dat we ‘gelukkig’ zijn. We voelen ons soms leeg, onvoldaan en gaan dan op zoek naar dingen buiten onszelf die ons bevrediging kunnen schenken. Er zijn altijd wel mensen te vinden die bereid zijn […]

Lees verder →