TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Vakantiesluiting

Nieuwsbrief

Ons informatiecentrum met boekhandel en bibliotheek in de Tolstraat 154 te Amsterdam is gesloten vanaf 21 december t/m 13 januari 2015 Wij wensen u prettige feestdagen en voorspoed in het nieuwe jaar

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – december 2014

Activiteiten

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – januari 2015

Activiteiten

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, […]

Lees verder →

Meditatieweekend o.l.v. Ineke Vrolijk 14-15 maart 2015

Activiteiten

U kunt het Pad niet begaan, voordat u dat Pad zèlf bent geworden  Dit meditatieweekend staat in het teken van aandacht en aandachtig aanwezig zijn. Wat is aandacht? In hoeverre ben je aandachtig bij dagelijkse handelingen als lopen, eten, drinken, praten enzovoort? Het doel van aandacht zou kunnen zijn om ontspannen in alles, zonder druk, […]

Lees verder →

President’s Blog november 2014

Buitenland
Lees verder →

Krishnamurti over meditatie – 1

Nieuwsbrief

Meditatie is niet alleen de beheersing van lichaam en denken, noch is het een systeem van in- en uitademen. Het lichaam moet stil, gezond en zonder spanning zijn. Gevoeligheid moet worden versterkt en bestendigd, en het denken met al zijn geklets, verwarring en begeren moet tot een einde gebracht. Het is niet het lichaam waarmee […]

Lees verder →

Madame Blavatsky en de Studie van de theosofie – Robert Bowen

Nieuwsbrief

De Theosofische Vereniging Nederland heeft een nieuwe druk doen verschijnen van de zogenaamde ‘Bowen brochure’. Deze publicatie is gratis verkrijgbaar in ons informatiecentrum in de Tolstraat 154 te Amsterdam, en in Naarden op het ITC. T.z.t.  zal hij ook verkrijgbaar zijn in alle loges en centra. Uit de inhoud: Neem De Geheime Leer ter hand zonder […]

Lees verder →

De Stem van de Stilte

Nieuwsbrief

56. Het Zelf van de stof en het Zelf van de Geest kunnen nooit samengaan. Eén van de twee moet verdwijnen; er is geen plaats voor beide. 57. Voordat uw Ziele-bewustzijn kan begrijpen, moet de kiem van de pesoonlijkheid uitgeroeid worden, de worm van de zinnen vernietigd zodat een herrijzen niet meer mogelijk is. 58. […]

Lees verder →

Boeksignalering: Drie wegen, één pad

Boekhandel

Blavatsky, H.P. / Collins, M. / Alcyone (Krishnamurti, J.)   |   ISBN: 9789061750888 Deze bundel omvat drie standaardwerken op het gebied van spirituele ontwikkeling: De Stem van de Stilte, Licht op het Pad en Aan de Voeten van de Meester. Gidsen voor het spirituele pad. De waarde van de verschijning van deze drie werken […]

Lees verder →

In Jezelf

Nieuwsbrief

De theosofie benadrukt dat de drieënige Logos in het hele universum weerspiegeld wordt, overal waar een ‘lokaal’ scheppingscentrum het kosmische recapituleert. Een dergelijk centrum is het hart van de Solaire Logos, die wel gesymboliseerd is als een goddelijk heerser die in de gouden paleizen van de Zon troont en over ons zonnestelsel heerst. Deze logoïsche […]

Lees verder →