TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » t/m oktober 2010

t/m oktober 2010

19 oktober 2010

Aalders, C.
Bedreigingen van het menselijk geluk
C. Aalders. – 2e dr. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1956. – 68 [1] p. ; 16 cm.. – inhoudsopgave.
sign.: RAN-3-2-AALD-1
Trefw.: psychologie, oorzaken geluk, psychotherapie, lijden

Allegro, J.M.
De heilige paddestoel en het kruis : een studie van de aard en de oorsprong van het Christendom binnen de vruchtbaarheidscultussen van het oude Nabije Oosten
door John M. Allegro ; [vert. uit het Engels door W. Buitenhuizen] . – Bussum : De Haan, 1971. – 387 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: The sacred mushroom and the cross. – London : Hodder and Stoughton. – index.
ISBN 9022859010
sign.: REL-6-2-ALLE-2
Trefw.: religie, christendom, vruchtbaarheidscultussen, Nabije Oosten, Oude Testament, Mesopotamië, Soemierië, mythologiën, Klein-Azië

Andreas, P.
Buitenzintuiglijk : psi in het dagelijks leven
Peter Andreas ; [tek. John McLinton] ; vert. uit het Duits door J. H. Esvelt. – Deventer : Ankh-Hermes, [1977]. – 96 p. : ill. ; 20 cm.
Vert.van: Psi im Alltag : die aussersinnlichen Kräfte in uns
ISBN 9020205757
sign.: RAN-3-1-ANDR-2
Trefw.: psi, buitenzintuigelijke waarneming

Arnold, E.
Döden-och efter döden : med ett tillägg
af Edwin Arnold ; öfversättning av Victor Pfeiff. – Stockholm : Looström & Komp:s Förlag, [1888]. – 56 p. ; 20 cm.
sign.: THE-7-1-HOHE-1e
Trefw.: theosofie, dood

Berg, L. van den
Kandinsky en het opbloeien van de vrije geest : de visie, oefeningen en meditaties van een spirituele schilder
Loucas van den Berg en Hélène Jansen-van Bavel. – Kampen : Ten Have, cop. 2010. – 192 p., [8] p. pl. : ill. ; 22×22 cm.. – bibliografie, noten, register.
ISBN 9789025960179
sign.: RAN-1-2-BERG-1
Trefw.: kunst, Kandinsky, schilderkunst, spiritualiteit, kunstenaars, theosofie, esoterie, therapieën, kunstzinnige therapie, meditaties

Besant, A.
Döden – och sedan?
af Annie Besant ; öfversättning af Victor Pfeiff. – Helsingborg : Schmidts Boktrycheri-Aktiebolags Tryckeri, 1893. – 87, 7 p. ; 20 cm. – (Teosofiska Handböcker ; N:o 3)
sign.: THE-7-1-HOHE-1d
Trefw.: theosofie, dood, sterven, devachan, kamaloka, reïncarnatie

Bierens de Haan, P.
Het vraagstuk der beteekenis van hypnose en suggestie voor de opvoeding : voordracht gehouden voor het gezelschap van hoofden van scholen in ’t arrondissement Utrecht, op 30 September 1899
door P. Bierens de Haan. – Amsterdam : S.L. Van Looy, 1899. – 59 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-3-10-BIER-1
Trefw.: parapsychologie, hypnose, suggestie, opvoeding, pedagogiek, redes

Blavatsky, H.P.
Minnet hos döende ; En kristen filosof i 16:e århundradet
af H.P. Blavatsky ; af F. Hartmann ; Ur “Lucifer” Okt.1889. Öfvers. af G.Z ; Ur Teos. Siftings vol. II N:O 12, Öfvers. af C.S.. – Stockholm : Loostrom & Komp. ; Ivar Haeggstroms Boktrycheri, 1890. – 30 p. ; 20 cm.
sign.: THE-7-1-HOHE-1c
Trefw.: theosofie, christendom

Occulte verhalen : Een behekst leven ; De echogrot ; Het lichtgevende schild ; Uit de poolstreek ; De bezielde viool ; Karmische visioenen ; Een onopgelost mysterie ; Kan het astrale lichaam een moord plegen? ; De legende van de blauwe lotus ; Een allegorie ; Ware vooruitgang ; Ierland ; Papyrus ; Een merkwaardig verhaal ; Het bloed van de slang ; Het magische scherm van de tijd ; Het dolende oog ; De galerij van de levende beelden ; De huid van de aarde ; Het draaien van het wiel ; Waar de rishi’s leefden ; Waar de rishi’s leefden ; De leer van de Perzen ; De komst van de slang ; Een eigenaardig verhaal
van H.P. Blavatsky & W.Q. Judge ; [vert. uit het Engels] . – 2e herz. dr. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2010. – [8], 247, [1] p. : ill. ; 20 cm.. – bronvermelding.
ISBN 9789070328733
sign.: THE-1-2-BLAV-21a
Trefw.: theosofie, verhalen, occultisme

The Secret Doctrine commentaries : the unpublished 1889 Instructions
H.P. Blavatsky ; transcribed and annotated by Michael Gomes. – 1st ed. – The Hague, The Netherlands : I.S.I.S. Foundation, 2010. – xvi, 687 p. : portr. ; 25 cm.. – appendix 1, appendix 2, appendix 3, index.
ISBN 9789070163662
sign.: THE-1-1-BLAV-154
Trefw.: theosofie, De Geheime Leer, commentaren

Boenders, F.C.M.
De maçonnieke geestesrichting en die van na den oorlog
door F.C.M. Boenders. – [Zaandam] : [Loge “Anna Paulowna”], [1929]. – 23 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-2-BOEN-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Eerste Wereldoorlog, filosofie

Boer, W. den
De godsdienst van de Grieken
Willem den Boer. – Den Haag : Servire, 1948. – 199 p. : ill. ; 17 cm.
sign.: REL-4-5-BOER-1
Trefw.: religie, Griekenland, mystiek, Homerus, Olympische goden, Dionysus, mystiek, hiernamaals, persoonlijkheid, aarde, dood

Callenbach, R.
Recht en gericht : platen van Harold Copping
met bijschriften van J.R. Callenbach ; J. Lammerts van Bueren ; P.J. van Melle ; A. Noordtzij ; j.w. Pont ; H. Schokking ; G.H. Wagenaar ; B. Wielenga. – Nijkerk : G.F. Callenbach, 1912. – 198 p. : ill. ; 35 cm.
sign.: REL-6-2-CALL-1
Trefw.: religie, Oude Testament, Harold Copping, God

Chaplin, P.
The portal : an initiate’s journey into the secret of Rennes-le-Château
Patrice Chaplin . – 1st Quest ed. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2010. – xi, 345 p. : ill. ; 20 cm. – (Quest Books) . – appendices.
ISBN 9780835608886
sign.: RAN-4-2-CHAP-2
Trefw.: symboliek, graalsymboliek, inwijdingen, Rennes-le-Château, spiritualiteit, biografieën, theosofie, Eglise Sainte-Marie-Madeleine

Confucius
The analects (Lun yü)
Confucius ; translated with an introd. by D.C. Lau . – Harmondsworth ; New York : Penguin Books, 1999. – 249 p. ; 20 cm. – (Penguin classics) . – appendix ; notes ; glossary.
sign.: REL-14-4-CONF-1
Trefw.: filosofie, ethiek, moraal, China, Confucius

Diana, I. de
Sri Ramakrishna : mens en boodschap
Italo de Diana en George Hulskramer . – Deventer : Ankh-Hermes, 1973. – 142 p. ; 18 cm. – (Oriënt-serie)
ISBN 9020245376
sign.: REL-11-9-DIAN-1
Trefw.: religie, hindoeïsme, Ramakrishna

Doctor
De onsterfelijkheid van den mensch : natuurkundig wijsgeerig bewezen op grond van het magnetismus, beschouwd bij het licht der natuurkunde in zijnen aard, de oorsprong en werking, in verband met biologie, tafeldans, klopgeesten, tweede gezigt en geestverschijningen
door eenen Doctor in de natuurlijke Wijsbegeerte en Bovennatuurkunde. – ‘s-Gravenhage : De Geus, [1858]. – 84 p. ; 22 cm.
De doctor in de natuurlijke Wijsbegeerte en Bovennatuurkunde is pseud. van: Cornelis Johannes van Heusden
sign.: RAN-6-2-DOCT-1
Trefw.: magnetisme, onsterfelijkheid, natuurkunde, parapsychologie, biologie, tafeldansen, klopgeesten, geestverschijngen

Eerenbeemt, N. van den
Uw eigen talisman
Noud van den Eerenbeemt . – Deventer : Ankh-Hermes, 1977. – 71 p. : ill . ; 20 cm. – (Ankertjesserie )
ISBN 9020205854
sign.: RAN-7-23-EERE-1
Trefw.: spiritualiteit, talisman, kracht, invloeden, symboliek, identiteit, metalen, runen, stenen, wijden

Ervast, P.
The divine seed : the esoteric teachings of Jesus
Pekka Ervast. – 1st Quest ed. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2010. – XVI, 143 p. ; 21 cm. – (Quest Books)
Rev. ed. of: The esoteric school of Jesus, 1977. – notes, index.
ISBN 9780835608923
sign.: REL-6-9-ERVA-2
Trefw.: religie, theosofie, esoterisch christendom, Jezus Christus, leringen, engelen, inwijdingen, Nieuwe Testament, theosofische interpretaties, wetenschap

Fox, R.L.
De bijbel : waarheid en verdichting
Robin Lane Fox ; uit het Engels vert. door Tinke Davids . – Amsterdam : Agon, 1991. – 508 p. ; 23 cm. – (register)
Vert. van: The unauthorized version : truth and fiction in the bible. – London : Penguin Books, 1991
ISBN 9051571046
sign.: REL-6-2-FOX-1
Trefw.: Bijbel, bijbelkritiek, godgeleerdheid, theologie, historische fictie, historiciteit, onderzoek

Goodrick-Clarke, N.
The western esoteric traditions : a historical introduction : Ancient hellenistic sources of western esotericism — Italian Renaissance magic and Cabala — Planetary and angel magic in the Renaissance — Alchemy, Paracelsus and German naturphilosophie — Jacob Boehme and theosophy — Rosicrucianism — High-grade freemasonry and illuminism in the eighteenth century — Emanuel Swedenborg — Mesmerism and spiritualism — Ritual magic from 1850 to the present — Helena Blavatsky and the theosophical society — Modern esotericism and new paradigms
Nicholas Goodrick-Clarke. – Oxford, New York : Oxford University Press, 2008. – viii, 286 p. : ill. ; 24 cm.. – further reading, notes, index.
ISBN 9780195320992
sign.: ESO-1-1-GOOD-4
Trefw.: esoterie, occultisme, godsdienstwetenschap, esoterische tradities, geschiedenis, oudheid, Griekenland, Italie, Renaissance, magie, kaballa, planetenmagie, engelenmagie, alchemie, Paracelsus, Duitsland, natuurfilosofie, Jacob Böhme, theosofie, rozenkruisers, vrijmetselarij, hogere graden, Verlichting, Emanuel Swedenborg, mesmerisme, spiritisme, rituele magie, H.P. Blavatsky, Theosofische Vereniging, paradigma’s

Gowins, Ph.
Practical sufism : a guide to the spiritual path based on the teachings of Pir Vilayat Inayat Khan : Happiness — Commitment — Personal problems — Surrender — Getting on the path — Back to the future — Authenticity and watchfulness — Creativity: walk like a king — The retreat — A passion for the unattainable — Love — The light of knighthood — Sacrifice — Death — So what do i do now?
Philip Gowins. – 1st Quest ed. – Wheaton ; Chennai : Theosophical Publishing House, 2010. – xvi, 221 p. ; 22 cm. – (Quest Books) . – selected bibliography, index.
ISBN 9780835608817
sign.: ESO-12-2-GOWI-1
Trefw.: esoterie, soefisme, mystiek, theosofie, Pir Vilayat Inayat Khan

Guerber, H.A.
De mythen van Griekenland en Rome : haar oorsprong en beteekenis
door H.A. Guerber ; bew. [naar het Engels] door B.C. Goudsmit . – 3e dr. – Zutphen : Thieme, [1917]. – VII, 404 p, [64] b. pl. : ill. ; 23 cm.
Bew. vert. van: Myths of Greece & Rome . – register ; index.
sign.: REL-4-5-GUER-1
Trefw.: griekse en romeinse godsdienst, Rome, Schepping, Goden, mythen

Noorsche mythen uit de edda’s en de sagen
door H.A. Guerber, bewerkt door E. v.d. Bergh v. Eysinga . – 2e dr. – Zutphen : W.J. Thieme, 19XX. – xv, 390 p. : ill. ; 23 cm.. – register.
sign.: REL-17-1-GUER-1
Trefw.: mythologie, sagen, edda’s, Oud-Germanen, Noorse mythen, Thor, dwergen, Odin, Freya, AEgir, reuzen, elfen,

Hand, B.
The Pleiadian agenda : a new cosmology for the age of light
Barbara Hand Clow ; introduced by Brian Swimme . – Santa Fe : N.M. : Bear, 1995. – xxviii, 303 p. : ill. ; 23 cm.. – appendix ; glossary ; index ; notes.
ISBN 1879181304
sign.: RAN-7-4-HAND-1
Trefw.: astrologie, Pleiaden, kosmologie, spiritualiteit,dimensies, Satya, Maya kalender

Höhere
Das höhere Leben oder : die Regeln des Râdscha-Yôga nach den Vorschriften des Gautama Buddha
[Gautama Buddha] ; aus dem Englischen übersetzt. – Leipzig : Buddhistische Missionsverlag, 1903. – 29, [3] p. ; 20 cm.
Vert. van: The higher life, or, Rules of the Raja-yoga prescribed by Bhagawan Buddha. – Bombay : Tookaram Tatya for the Theosophical Society’s Publication Fund, 1894
sign.: THE-7-1-HOHE-1
Trefw.: religie, hindoeïsme, boeddhisme, hogere leven, yoga, Boeddha, theosofie, raja-yoga

Hoving, T.
Toetanchamon, de verzwegen feiten
Thomas Hoving ; [vert. uit het Engels door Willem Nieuwenhuys] . – Helmond : Helmond, 1980. – 416 p. : [32] p. foto’s. ; 24 cm.
Vert. van: Tutankhamun, the untold story
ISBN 9025269648
sign.: REL-4-2-HOVE-1
Trefw.: religie, Egyptische godsdienst, Toetanchamon, verzegeling, grafkamer

Huibers , J.
Vitaal en fataal voedsel
Jaap Huibers. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1997. – 96 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 223)
ISBN 9020207156
sign.: RAN-5-2-HUIB-2
Trefw.: voedsel, natuurgeneeskunde, voedingsleer

Huibers, J.
Gezonde zwangerschap : over noodzakelijke voedingsstoffen die veel zwangere vrouwen in deze tijd te kort komen
Jaap Huibers . – Deventer : Ankh-Hermes, 1999. – 89 p. ; 20 cm.
ISBN 9020201239
sign.: RAN-5-2-HUIB-1
Trefw.: voeding, gezondheid, zwangerschap, voedingsstoffen

Jessup, M.K.
The case for the UFO : unidentified flying objects
by M.K. Jessup ; preface Gray Barker ; introd. by Frank Edwards . – repr. – Clarksburg, W. Va : Saucerian Press, 1973. – 189 p. : ill. ; 28 cm.
Republished by VARO Mfg. Co., Inc., Garland Texas
sign.: RAN-8-3-JESS-1a
Trefw.: ufo’s, vliegende schotels, leven op andere planeten

Keiller, G.
Laat ’t leven leven
Gita Keiller ; inl. door Anthony Brooke ; [vert. uit het Engels door Hannie van Till ]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1976. – 80 p. ; 20 cm. – (Ankertjesserie)
Vert. van: Let life live
ISBN 9020205692
sign.: RAN-3-12-KEIL-1
Trefw.: spirituele ontwikkeling, karma, oorzaak en gevolg

Khemo, B.
New-Buddhist catechism, systematically arranged : 300 questions with answers which every Buddhist should know
by Bhikkhu Khemo. – Bangkok : Printed at the Krungdebarnagar Press, 1936. – v, 98 p. ; 19 cm.
sign.: REL-12-1-KHEM-1
Trefw.: religie, boeddhisme, catechismussen, Boeddha

Kirby, R.
The temples of tomorrow : world religions and the future
Richard Kirby and Earl Brewer . – London : Grey Seal, 1993. – xi, 211 p. ; 23 cm.. – appendix ; bibliography ; index.
ISBN 1856400174
sign.: REL-1-1-KIRB-1
Trefw.: religie, spirituele beschaving, theologie, filosofie, mystiek, spiritualiteit, godsdiensten, toekomstverwachtingen

Klaver, A.
De vrijmetselarij en Prof. Bolland
door A. Klaver. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 40 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-2-KLAV-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, G.J.P.J. Bolland

Klint, H. af
De geheime schilderijen van Hilma af Klint = The secret paintings of Hilma af Klint
[Hilma af Klint] ; introd. Roel Arkesteijn ; editors Hedwig Swaan, Miriam Windhausen. – Arnhem : Museum voor Moderne Kunst Arnhem, 2010. – 73, [3] p. : ill. ; 28 cm.. – [biography] ; selected bibliography.
ISBN 9789072861467
sign.: RAN-1-2-KLIN-1
Trefw.: kunst, schilderkunst, schilderijen, esoterie, occultisme, theosofie, kabbala, Hilma af Klint, antroposofie, Rudolf Steiner

Kruyswijk-Van der Heijden, A.
Schimmels, suiker en allergie : vergis(t) je niet
Anna Kruyswijk-Van der Heijden, Marijke de Waal Malefijt . – Deventer : Ankh-Hermes, 1989. – 85 p. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 160)
ISBN 9020207377
sign.: RAN-5-1-KRUY-1
Trefw.: voeding, gezondheid, candida albicans, voedselallergie, hypoglykemie, immuumsysteem, suikerstofwisseling, dieet

Lawson-Wood, J.
Acupunctuur in kort bestek : een uiteenzetting over de oude Chinese acupunctuurwetenschap : hoe zij werkt, de technieken die men gebruikt, en de genezende betekenis ervan
D. & J. Lawson-Wood . – Deventer : Ankh-Hermes, 1977. – 72 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie)
Vert. van: The incredible healing needles
ISBN 9020205870
sign.: RAN-5-1-LAWS-1
Trefw.: acupunctuur, Chinese geneeswijze, levensweg, levensenergiebanen, meridianen, moxatechniek

Lévi, É.
Die salomonischen Schlüssel
von Eliphas Lévi ; [herausgegeben von Fritz Werle]. – Wien ; Leipzig : München-Planegg ; Otto Wilhelm Barth, 1927. – 94 p. : ill. ; 21 cm. – (Das Gesamtwerk des Eliphas Levi )
sign.: ESO-6-2-LEVI-27
Trefw.: esoterie, magie, Sleutel van Salomo, symboliek

Meeus, C.
Shiatsu
Cathy Meeus ; Vertaling: Frederike Plaggemars. – Kerkdriel : Librero, 2001. – 223 p. : ill ; foto’s. ; 14 cm.
Oorspr. titel: Secets of Shiatsu. – register.
ISBN 905764262X
sign.: RAN-5-1-MEEU-1
Trefw.: shiatsu, chineze geneeswijze, evenwicht, gezondheid

Mills, J.
Reflections on an ageless wisdom : a commentary on the Mahatma letters to A.P. Sinnett
Joy Mills ; foreword Edward Abdill. – 1st Quest ed. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2010. – xx, 580 p. ; 24 cm. – (Quest Books) . – bibliography, index.
ISBN 9780835608855
sign.: THE-1-11-MILL-1
Trefw.: theosofie, mahatma-brieven, H.P. Blavatsky, geschiedenis, Theosofische Vereniging, commentaren, A.P. Sinnett, brieven

Nelson, F.
Talismannen en amuletten
Felicitas Nelson ; Vert. van: Symbolsprache der Talismane & Amulette. – Hoevelaken : Verba, 1999. – 272 p. : ill. ; 19 cm.. – Inhoud.
ISBN 9055133620
sign.: RAN-4-1-NELS-1
Trefw.: symbolen, amuletten, talismannen, godinnen, Egypte, I Tjing, Chinese dierenriem, Kelten, Runnen, Middeleeuwen, Hemelse Jeruzalem, dierenriem, Maya, totemgeesten, krachtdieren, fetisjdieren

Nieuwenhuis, R.A.
Orthomoleculaire voeding : gezond door vitaminen, mineralen en andere voedingssupplementen : een praktische handleiding voor een ieder, geïnteresseerd in een goede gezondheid en langdurige vitaliteit
Ruud A. Nieuwenhuis . – 2e, geheel herz. dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1987. – 104 p. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 112) . – Met lit. opg.
ISBN 9020206788
sign.: RAN-5-2-NIEU-1
Trefw.: voeding, gezondheid, orthomoleculaire voeding

Passé, A.
Werken met bergkristallen
André Passé. – Deventer : Ankh-Hermes, 1999. – 96 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 247)
ISBN 9020201204
sign.: RAN-7-22-PASS-1
Trefw.: bergkristallen, edelsteen, energetische werking, slijpvormen, kristallen mandela, kosmische krachten, spiritualiteit

Patrick, C.V.
The case against spirit photographs
by C. Vincent Patrick and W. Whately Smith. – London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1921. – 47 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-PATR-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, kritieken, geestenfotografie

Peebles, J.M.
The demonism of the ages : spirit obsessions, so common in spiritism, oriental and occidental occultism
by J.M. Peebles. – 10th ed. – Battle Creek, Mich : Peebles Publishing Company, [1904]. – ix, 382 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-2-1-PEEB-1
Trefw.: esoterie, demonologie, spiritisme, bezetenheid, geschiedenis

Porte, G.R.A. de la
Wat is toch vrijmetselarij? : korte uiteenzetting van datgene, wat iedereen van de vrijmetselarij moet weten; zoowel ten behoeve van vrijmetselaren als van niet-vrijmetselaren
door G. André de la Porte. – 2e dr. – Semarang-Soerabaia-‘s-Gravenhage : Boekhandel & Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co, 1914. – 36 p. ; 20 cm.
1e dr.: 1913
sign.: ESO-4-2-PORT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Praktische
Praktische Winke fürs tägliche Leben
aus d. Engl. übers. von E. S . – 2. Aufl. – Berlin : Paul Raatz, Theosophische Verlag, [1906]. – 40, [8] p. ; 20 cm.
sign.: THE-7-1-HOHE-1b
Trefw.: theosofie, dagelijks leven

Raemaekers, J.
Vrijmetselarij en de bronnen van prof. Bolland
Jos. Raemaekers. – Arnhem : Stenfert Kroese & Van der Zande, [1914]. – 30 p. ; 17 cm.
sign.: ESO-4-2-RAEM-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Bolland, theosofie

Réville, J.
Paroles d’un libre-croyant : prédication moderne de l’evangile
par Jean Réville. – Paris : Librairie Fischbacher, 1898. – iv, 324 p. ; 19 cm.
sign.: REL-6-1-REVI-1
Trefw.: religie, christendom, evangeliën

Schäfer, H.
Die mysterien des Osiris in Abydos unter könig Sesostris III : nach dem denkstein des oberschatzmeisters I-Cher-Nofret im Berliner museum
von Heinrich Schäfer. – Leipzig : J.G. Hinrichs, 1904. – 42 p. : ill. ; 29 cm. – (Untersuchungen zur geschichte und altertumskunde Aegyptens ; IV ; 2)
sign.: REL-4-1-SCHA-1
Trefw.: religie, Egypte, Osiris, Abydos, mysteriën, Sesotris III

Senior, M.
Myths of Britain
Michael Senior. – London : Orbis Publishing, 1979. – 240 p. : ill. ; 24 cm.. – selected further reading, index.
ISBN 0856132446
sign.: REL-17-2-SENI-1
Trefw.: religie, legenden, mythologie, Kelten, Engeland

Sinclair, U.
The Profits of Religion: an essay in economic interpretation
by Upton Sinclair. – London : T. Werner Laurie, 1936. – ix, 315 p, [6] p. ; 20 cm.. – index.
sign.: REL-6-2-SINC-1
Trefw.: religie, de Kerk, economie, politiek, theosofie

Sprietsma, J.E.
Zink en onze stofwisseling : diabetes mellitus, anorexia nervosa, stress, (voedsel)allergieën, andere ziekten
Johan E. Sprietsma . – Deventer : Ankh-Hermes, 1985. – 86 p. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 111)
ISBN 9020206761
sign.: RAN-5-1-SPRI-1
Trefw.: zink, stofwisseling, diabetes mellitus, anorexia, stress, allergieën

Staal, L.D.
Verhalen en legenden van Israël
L. D. Staal ; Met illustraties van L. Pinkhof . – Zutphen : W.J. Thieme, 1925. – XV, 366 p. : ill. ; 22 cm.. – register.
sign.: REL-7-1-STAA-2
Trefw.: legenden, religie, Israëel, de Schepping, zondvloed, Abraham, Aartsvaders, Isaak, Jakob, Mozes, Josua, Saul, David, Salomo, Juda, ballingschap, Messias

Steiner, R.
Het leven tussen geboorte en dood als spiegeling van het leven tussen de dood en een nieuwe geboorte : een voordracht
Rudolf Steiner ; [vert.: Marie Veldhuyzen]. – Rotterdam : Christofoor, 1979. – 54 p. ; 14 cm. – (Kleine boekjes ; 10/11)
Ook in: Gebete für Mutter und Kinder
ISBN 9062380840
sign.: ESO-9-4-STEI-95
Trefw.: esoterie, antroposofie, leven, geboorte, dood, leven en dood

Szekely, E.B.
The Gospel of the Essenes : the unknown books of the Essenes & lost scrolls of the Essene Brotherhood
the original Hebrew and Aramaic texts translated and edited by Edmond Bordeaux Szekely. – London : Daniel, 1976. – 221, [1] p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 0852071353
sign.: REL-7-2-SZEK-4
Trefw.: religie, christendom, jodendom, Essenen, sekten, Jezus Christus, Dode-zee rollen

Temple, A.G.
Sacred art : the Bible story pictured by eminent modern painters
edited by A.G. Temple . – new ed. – London ; Paris ; New York & Melbourne : Cassell and Company, [n.d.]. – vii, 106, 189, iv p. : plates. ; 31 cm.
sign.: REL-6-1-SACR-1
Trefw.: Bijbel, religie, geïllustreerd

Thet
Thet Oera Linda Bok ; Iets over “Thet Oera Linda Bok 1, II” ; Het Oera Linda Boek ; Thet Oera Lindabok en het Derde Rijk ; Het Oera-Lindaboek ; Het Oera-Linda-Boek ; Wirths Ura=Linda=Kathstrophe : Het Oera Linda Boek in Duitschland ; Frysk Studinte-Kongres ; Prof. Wirth to Ljouwert ; Een zeer zonderling protest ; Duitsch of Nederlandsch? ; Friesch en Nederlandsch ; De Vrije Fries ; Het Oera-Linda Boek ; Het mysterieuze Oera Linda Boek ; Het Oera Linda Boek ; Het “Oera Linda Bok” ; De beste grap der eeuw ; Federatie van Friesche Studenten : de oud-Friesche religie en de Oera Linda Kronyk ; Ariërs en Friezen ; Dr. Wirth en het Congres der Friesche Studenten ; Een zonderling protest
z.p. : z.u., 1912-1938. – z.p.. ; 25 cm.
Ingebonden boekje met ingeplakte krantenartikelen over en m.b.t. Het Oera Linda Boek
sign.: RAN-8-1-THET-1
Trefw.: oude beschavingen, mysterieuze verschijnselen, legenden, Oera Linda Boek, Friesland, mythologie

Trismegistus, H.
Tabula Smaragdina oftewel De smaragden tafel : Over de steen der wijzen en het samenvallen der tegendelen dat is De Smaragden Tafel ; Motivatie 1 ; Motivatie 2 ; Comentaar
[Hermes Trismegistus] ; [vert. uit het Latijn en toel. Gerrit Vierhout ; linosneden Marja Scholtens] . – [Delft] : De Klaproos, 2007. – 4 katernen. : ill. ; 12 cm.
Rugtitel: De smaragden tafel. – Tekst van Tabula Smaragdina ook in het Duits en Latijn. – Opl. van 150 genummerde en gesigneerde ex
sign.: REL-5-1-TRIS-16
Trefw.: religie, gnosticisme, Hermes Trismegistus, Tabula Smaragdina, Steen der Wijzen

Waard, J. de
A comparative study of the Old Testament text in the dead sea scrolls and in the New Testament
by J. de Waard . – Leiden : E. J. Brill, 1966. – [5], 101 p. ; 25 cm. – (Studies on the texts of the Desert of Judah ; vol. 4) . – Bibliography; index.
sign.: REL-7-2-WAAR-1
Trefw.: religie, dode zeerollen, Oude Testament, Nieuwe Testament, Qumran, Bijbel

Waart, G. de
Uw handschrift bepaalt uw karakter
door G. de Waart. – ’s Gravenhage : Segboer, [1923]. – 94 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-7-17-WAAR-1
Trefw.: grafologie, handschrift, karakter, persoonlijkheid, wetenschap, astrologie, letters, handtekeningen, huwelijk, beroepen, persoonlijkheidsleer

Weltzien, D. von
Das Grosse Praxisbuch der Esoterik
herausgegeben von Diane von Weltzien . – München : Goldmann, cop. 1992. – 445 p. : ill. ; 19 cm. – (Goldmann Esoterik ; 12176) . – Autoren und Quellennachweis.
ISBN 3442121760
sign.: ESO-1-1-WELT-1
Trefw.: esoterie, occultisme, theosofie

Zantinge, G.
Het goede moment : bioritmiek : drie bioritmen bepalen onze ups en downs
[door] Ger Zantinge . – Deventer : Ankh-Hermes, 1976. – 80 p. : ill. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 20)
ISBN 9020205641
sign.: RAN-5-1-ZANT-1
Trefw.: bio-ritmen, lichaamsritme, gevoelsritme, intelligentieritme, gezondheid