TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Seminar Cosmogenesis – the Stanza’s of Dzyan 12-17 juni 2012

Seminar Cosmogenesis – the Stanza’s of Dzyan 12-17 juni 2012

14 mei 2012

In juni wordt in Naarden een seminar gegeven waarin deel I van De Geheime Leer van H.P. Blavatsky in een flink tempo nader toegelicht wordt. Het seminar vindt plaats van dinsdag 12 juni tot en met zondag 17 juni 2012 en wordt gegeven in het Engels door Martin Leiderman.

De Stanza’s van Dzyan worden beschouwd te behoren tot de vroegst geschreven teksten over de Oude Wijsheid. Deze Stanza’s vormen het fundament van De Geheime Leer van Blavatsky.

Het seminar biedt een unieke gelegenheid tot een dieper begrip van de Stanza’s van Dzyan. De Stanza’s zullen op een moderne, beeldende en interactieve manier besproken worden. Ze zullen worden vergeleken met moderne wetenschap, filosofische tradities en religieuze verhalen over de schepping van kosmos en mens.

De reis tijdens dit seminar zal de fundamentele ideeën in de Stanza’s onderzoeken, de wet van analogie en overeenkomst toepassen op De Geheime Leer met behulp van Plato’s De Staat en instrumenten aanreiken om de archetypische ideeën uit de Stanza’s te integreren in een alomvattende visie. Dit gebeurt via lezingen en workshops.

Martin Leiderman uit Los Angeles, is daar werkzaam als ingenieur en heeft al sinds lang de theosofie bestudeerd en er les in gegeven.

Volledige informatie over dit seminar in Cosmogenesis Leiderman – June 2012

Inschrijven voor dit seminar is mogelijk door het registratieformulier in te vullen; dit is te vinden op www.itc-naarden.org  De reservering is pas geldig nadat uw betaling binnengekomen is.