TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » Citaten, serie 2

Citaten, serie 2

31 januari 2017

Als men over God als een hij spreekt (“Hij bestaat wel, hij bestaat niet”) spreekt men niet eens meer over de ware God. Deze is slechts te kennen als een Gij, dus in de levende ontmoeting, in de aanroeping. In de verhouding tot de medemens als ik-jij relatie staan dan ook liefde en trouw centraal.
– Gabriel Marcel

Het is belangrijk om vragen te stellen, maar antwoord geven heeft vaak niet zo’n haast.
– Jostyn Gaarder

Als het menselijk brein zo eenvoudig was dat we het konden begrijpen, dan zouden we zo dom zijn dat we het toch niet zouden begrijpen.
– Jostyn Gaarder

Langs elke weg met een hart wil ik gaan. Daar ga ik dan, ademloos kijkend.
– Carlos Castaneda

Men moet niet willen ‘bloeien’ voordat men voldoende blad gevormd heeft en ‘blad vormen’ is een weinig spectaculaire bezigheid.
– Charlotte Bühler

De diepte en geheimen van de wereld zijn niet daar waar de duisternis is, de diepte is in de helderheid en sereniteit.
– Herman Hesse

“Aber wenn du dasz nicht hat, dieses ‘stirb und werde’,
bist du nur ein trüber Gast, auf der dunklen Erde.”
– Johann Wolfgang von Goethe

Citaten, serie 1 is verschenen in Nieuwsbrief 47 van september 2016