TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » De “spiritualisering” van de wetenschap – het is nú de tijd, afl. 1

De “spiritualisering” van de wetenschap – het is nú de tijd, afl. 1

2 maart 2017

EVOLUTIE

De biologische, de sociobiologische en de socioculturele evolutie lijken nu verbonden door homologe principes (d.w.z., principes die door een gemeenschappelijke oorsprong verwant aan elkaar zijn) en niet alleen maar door analoge (formeel gelijke) principes. Dit mag geen verbazing wekken omdat het hele universum uit dezelfde oorsprong is voortgekomen.

Dit nieuwe type wetenschap dat zich voornamelijk richt naar modellen van het leven, en niet naar mechanische modellen, bespeurt het leven niet alleen in de wetenschap . . . [Zijn thema’s] zouden samengevat kunnen worden door begrippen als zelfbepaling, zelforganisatie en zelfvernieuwing; door de erkenning van systematische onderlinge verbondenheid over ruimte en tijd van elke natuurlijke dynamiek; door de logische voorrang van processen boven ruimtelijke structuren; door de rol van fluctuatie die de wet van de grote aantallen ongeldig maken en die het individu en zijn creatieve verbeelding een kans geven; door de openheid en creativiteit van een evolutie die noch in zijn opkomend en in verval zijnde structuren, noch in het eindresultaat gedetermineerd is. De wetenschap staat op het punt deze principes te erkennen als algemene wetten van de dynamiek van de natuur. Toegepast op de mens en zijn levensystemen, verschijnen ze daarom als principes van een volkomen natuurlijke levenswijze. De dualistische splitsing in de natuur en cultuur kan nu overwonnen worden. In het reiken, in de zelfoverstijging van natuurlijke processen, is er een vreugde die de vreugde van het leven is . . . We zijn niet de hulpeloze voorwerpen van de evolutie – we zijn evolutie.

Erich Jantsch

Dit is een citaat uit het boek van Anna Lemkov, Het heelheid principe – de dynamiek van heelheid in wetenschap, religie en samenleving. Een uitgave van de Theosofische Vereniging in Nederland.

Klik hier voor meer informatie en bestelling