TVN Home » Nieuwsbrief » Informatiepakket van de Theosofische vereniging in Nederland

Informatiepakket van de Theosofische vereniging in Nederland

2 maart 2017

Uit het voorwoord bij Zeven sferen, theosofie als leidraad voor psychologie en levensbeschouwing een boek van Frank Visser:

“Als ieder mens zou beseffen dat wij ons allemaal op een rotsblok bevinden, dat in een uithoek van een uitdijend heelal zijn baantjes draait, dan zou hem of haar dat vervullen van ontzag voor de kosmos, een gevoel van lotsverbondenheid met de mensheid, en een diep mededogen voor alle levende wezens. Onenigheid tussen mensen – politiek, religieus, persoonlijk – zou verstommen. Mensen zouden halt houden om weer stil te staan bij de echte vragen van het leven: wat is deze werkelijkheid? Is er een diepte-dimensie waarmee we in contact kunnen komen? Is met de dood alles afgelopen? Zo zijn een kosmische visie, een ethische levenshouding en een verlangen naar diepere kennis innig met elkaar verbonden.

Theosofie biedt een denkwereld waarin deze elementen in ruime mate voorhanden zijn.

Via deze link kunt u een Informatiepakket aanvragen.