TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Krishnamurti studiedagen 24 september en 19 november 2017 – De mens, zijn bewustzijn en innerlijke transformatie – op het ITC in Naarden

Krishnamurti studiedagen 24 september en 19 november 2017 – De mens, zijn bewustzijn en innerlijke transformatie – op het ITC in Naarden

19 augustus 2017

Gezamenlijk project van het Internationaal Theosofisch Centrum, het Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven en de Theosofische Vereniging in Nederland.

Tijdens de eerste studiedag wordt het terrein of de context verkend en worden begrippen verduidelijkt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de rol van de mens in het kosmische proces en de diverse mensbeelden, met de nadruk op aspecten van het denken en de hindernissen die het denken kan veroorzaken om tot transformatie te komen. In de middag wordt dit verder door studiegroepen uitgediept. Zo ontstaat een duidelijke basis voor verder onderzoek.

De tweede studiedag staat in het teken van de praktische aspecten van innerlijke transformatie. In de ochtend wordt een samenvatting gegeven van de eerste studiedag. In korte presentaties worden vervolgens praktische implicaties van de leringen aangegeven en wordt de meditatie van de middag voorbereid.

Zie voor verdere inschrijving en informatie de  flyer 24-9, 19-11 2017