TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Seeking the true self – a silent retreat for meditation and self-knowledge – by Pablo Sender. October 6th – 10th 2017

Seeking the true self – a silent retreat for meditation and self-knowledge – by Pablo Sender. October 6th – 10th 2017

18 augustus 2017

Het weinige dat er zal worden gesproken tijdens deze Stille Retraite zal in het Engels zijn.

Mens ken uzelf is de beroemde inscriptie boven de ingang van het Orakel van Delphi in Griekenland. In vele spirituele tradities werd en wordt er altijd op gewezen dat de oorzaak van lijden en strijd het gevolg is van onze onwetendheid van wie we werkelijk zijn. Maar het verkrijgen van zelfkennis is niet makkelijk. Het vereist het afpellen van de vele lagen van onze valse concepten en onze verkeerde identificaties, en tevens het doen ontwaken van een diepere gewaarwording van onze essentie. In deze Stille Retraite zullen we in vier meditatieve oefeningen ons bezighouden met zelfonderzoek, zelfondervraging, zelfwaarneming en in zichzelf zijn.

Pablo Sender, Dr. In de biologische wetenschappen, werd in 1996 lid van de Theosophical Society in Argentinië. Hij heeft sindsdien gewerkt in Adyar en de TS in America, Wheaton. Momenteel woont hij in Krotona in California. Hij heeft in vele landen lezingen en cursussen gegeven, waaronder de School of the Wisdom in Adyar.

Zie het hele programma Silent Retreat 6 – 10 okt. 2017

Hier inschrijven Registration retreat Pablo Sender 2017