TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Daniël van Egmond: Het mysterie van Bethlehem – 16 december 2017

Daniël van Egmond: Het mysterie van Bethlehem – 16 december 2017

4 april 2018

Op 16 december 2017 organiseerde het ITC en de TVN een kerstbijeenkomst in Naarden, in de Besant Hall. Daar prak ’s-morgens Daniël van Egmond over “Het mysterie van Bethlehem”, en ‘s-middags David Nieuwejaers over “De geboorte van Gods zoon in ons”. Er waren meer dan 100 bezoekers op deze memorabele dag, en toch liep alles op rolletjes. Van beide lezingen zijn video opnamen gemaakt, zodat wie niet aanwezig kon zijn alsnog later ervan kan genieten, en voor wie wel aanwezig was is het zeker de moeite waard dit nog eens te zien. Via deze nieuwsbrief kunt u kijken naar Daniël van Egmond, in de volgende (april-mei 2018) naar David Nieuwejaers.

Daniël van Egmond:
Het mysterie van Bethlehem is in de loop der eeuwen gereduceerd tot de eenvoudige maar ongeloofwaardige geschiedenis van de geboorte van Jezus. In werkelijkheid gaat het echter om een symbolisch verhaal dat uitdrukking geeft aan een van de grootste mysteriën: hoe de mens en het goddelijke één en toch onderscheiden zijn, hoe ieder van ons kan worden getransformeerd tot een ‘zoon of dochter van God’, dit wil zeggen tot een engel.
In vele culturen, zoals bijvoorbeeld in het oude Egypte en Babylon, maar ook in het oude Israël, was de koning zowel wereldlijk heerser als hogepriester. Voordat hij deze functie kon uitoefenen moest hij op de allerheiligste plaats van de tempel ingewijd worden. Tijdens dat inwijdingsrituaal werd hij op de troon van God gezet. Die troon was een uitdrukking van de Grote Godin. Hij zat dus op haar schoot, of nog beter: hij werd uit haar schoot geboren. Hij had een aardse moeder, maar nu werd hij herboren als zoon van God, uit zijn hemelse moeder. Daarom was hij nu zowel een mens als een god, en kon hij middelaar (engel) zijn tussen de wereld van de goden en zijn volk op aarde. In de loop van de tijd ontvingen niet alleen koningen, maar ook andere mensen zo’n inwijding, omdat het voor het heil van de wereld noodzakelijk is dat er meerdere middelaars tussen hemel en aarde bestaan die ervoor zorgen dat deze wereld niet geheel losraakt van de hemelse orde.
Het symbolische verhaal van de geboorte van de zoon van God uit de maagd Maria openbaart iets van dit grote mysterie. De geboorte van een mens als zoon of dochter van God, is tegelijkertijd een opstanding uit de dood. Immers, zolang wij uitsluitend als aardse wezens leven en ons niet verbinden met onze hemelse tweelingziel, zijn we dood. Als we echter opnieuw geboren worden uit de hemelse maagd, zijn we één met, en toch onderscheiden van onze hemelse partner. Dan zijn we pas werkelijk ‘mens’ of ‘Adam’ geworden en kunnen we onze roeping volgen: middelaar zijn tussen hemel en aarde.

Daniël van Egmond is godsdienstfilosoof en promoveerde in 1993 met een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Hij geeft al meer dan veertig jaar lezingen. Van zijn hand verschenen meerdere boeken, o.a. “Body, subject and self” (1993), “De dood serieus nemen” (1996), “De mens en zijn engel” (2012) en “De wereld van de ziel” (2014). Ook verscheen van hem een reeks audio-cd’s met complete lezingenreeksen.

Hierbij de link naar de video.