TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » David Nieuwejaers: De geboorte van Gods zoon in ons – 16 december 2017

David Nieuwejaers: De geboorte van Gods zoon in ons – 16 december 2017

4 april 2018

Op 16 december 2017 organiseerde het ITC en de TVN een kerstbijeenkomst in Naarden, in de Besant Hall. Daar prak ’s-morgens Daniël van Egmond over “Het mysterie van Bethlehem”, en ‘s-middags David Nieuwejaers over “De geboorte van Gods zoon in ons”. Er waren meer dan 100 bezoekers op deze memorabele dag, en toch liep alles op rolletjes. Van beide lezingen zijn video opnamen gemaakt, zodat wie niet aanwezig kon zijn alsnog later ervan kan genieten, en voor wie wel aanwezig was is het zeker de moeite waard dit nog eens te zien. Via deze nieuwsbrief kunt u kijken naar David Nieuwejaers, in de vorige (februari-maart 2018) publiceerden we de video van Daniël van Egmond.

Religieuze verhalen tonen hun volle betekenis en kracht pas als ze over ons eigen leven gaan. Dat is ook zo voor het kerstverhaal. Als we de menswording van de zoon van God slechts zien als een historische gebeurtenis buiten onszelf, dan heeft dat nauwelijks waarde voor de weg van innerlijke transformatie. In

de christelijke wijsheidstraditie wordt daarom van oudsher Kerstmis ook op een meer esoterische wijze geduid. Zo beschrijft de middeleeuwse mystiek de geboorte van de zoon van God op drie niveaus: als de eeuwige geboorte van de Logos of het Woord uit de hemelse Vader, als de geboorte van Jezus Christus uit Maria, en als de geestelijke geboorte van Gods zoon in het eigen hart.

De grote mysticus Meister Eckhart (1260-1328) zegt hierover in zijn Kerstpreek: Wij vieren hier in de tijd met onze blik op de eeuwig geborene gericht, op Hem die God de Vader in eeuwigheid gebaard heeft en zonder onderbreking voort baart. We vieren dat diezelfde geboorte thans in de tijd in de menselijke natuur plaats heeft. De heilige Augustinus zegt: Welk nut heeft het voor mij, wanneer deze geboorte steeds geschiedt, maar niet in mij? Dat ze in mij plaats heeft, daar hangt alles van af. Over die geboorte zullen we nu spreken: hoe ze in ons plaats heeft en in een ontvankelijke ziel voltrokken wordt, waar de Vader zijn eeuwig Woord in de volmaakte ziel uitspreekt.

De eerste geboorte van het eeuwige Woord is een soort blauwdruk voor de wedergeboorte die zich in de zielengrond van de mens mag voltrekken. En in het geboorteverhaal van Jezus beleven we op symbolische wijze hoe we ons op dat ingrijpende proces kunnen voorbereiden. Wat namelijk volgens de evangeliën met Jezus gebeurt, kan in beginsel met ieder van ons gebeuren. Aan de hand van de geschriften van Meister Eckhart zullen we trachten iets van het mysterie van de innerlijke godsgeboorte te verhelderen. Zo zullen we ontdekken dat we, net als Maria, geroepen worden om een unieke ruimte (of ‘maagd’) te zijn, volkomen leeg en ontvankelijk voor de menswording van het goddelijke Woord.

David Nieuwejaers begon zijn studies in het esoterische en mystieke denken ongeveer dertig jaar geleden binnen de theosofische beweging. Hij voelt zich sterk verbonden met de joods-christelijke wijsheidstraditie en geeft vanuit deze inspiratie lezingen en studieklassen. Zijn aandacht voor deze traditie verdiepte zich toen hij Stichting Arcana leerde kennen waar hij nog steeds scholing volgt in westerse mystiek en meditatie. Professioneel is hij werkzaam als bijzonder hoogleraar strafrecht en neurowetenschap aan de Universiteit van Maastricht.