TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » De Yoga Sutra’s van Patanjali – Terugblik op de najaarsdag van 20 oktober 2018

De Yoga Sutra’s van Patanjali – Terugblik op de najaarsdag van 20 oktober 2018

26 december 2018

Najaarsdag 20 oktober 2018.

Besant Hall, Naarden.

Meer dan 90 bezoekers kwamen op 20 oktober naar het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) te Naarden voor de najaarsdag, gewijd aan de Yoga Sutra’s van Patanjali. Deze dag werd verzorgd door José van der Loop en Ingmar de Boer, en werd door de bezoekers erg gewardeerd. Zeer informatief en leerzaam! Behandeld werden de geschiedenis van deze klassieke tekst en de verschillende yogapaden – Raja yoga, Karma yoga, Bhakti yoga en Jnana yoga. Inhoudelijk werd er aandacht besteed aan Purusha en Prakriti (Geest en Stof), de Klesha’s (gehechtheden), de Kosha’s (lichamen). Het achtvoudige pad van yoga zoals door Patanjali gegeven, en meditatie, concentratie, contemplatie en verlichting. Tot slot werd besproken het begrip Kaivalya, de strijd van de yogi in het laatste stadium van bevrijding en overwinning. Dat is voor ons misschien nu nog niet haalbaar, maar voorlopig proberen wij de objektieve realiteit waar te nemen zonder dat er subjektieve vervormingen optreden. Yoga creeert deze realiteit niet maar deze realiteit bestaat al boven het denken. De transformatie van ons onrustige denkvermogen naar een werkelijk stille geest kunnen we uiteindelijk niet bereiken door enige inspanning, maar alleen doordat we onze natuurlijke aanleg hiertoe de gelegenheid geven zich te ontvouwen. (Aforisme 4.2-3)

Wie verhinderd was kan hier – dankzij de opnames van Guido Lamot – toch nog alles meekrijgen, en wie het wel hebben meegemaakt kunnen hier alles nog eens op hun gemak tot zich nemen.

20 oktober 2018 – ochtendlezingen Yoga Sutra’s van Patanjali

20 oktober 2018 – middaglezingen  Yoga Sutra’s van Patanjali