TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » TVN Voorjaarsdag 17 maart 2018 – Emanatie en evolutie

TVN Voorjaarsdag 17 maart 2018 – Emanatie en evolutie

13 februari 2018

Over dit thema zullen Dr. Hein van Dongen en Dr. Rico Sneller ons die dag onderhouden.

Inschrijven is noodzakelijk.

  • Bij voorkeur per email: evenementen@theosofie.nl
  • Telefonisch: 020 – 676 56 72 woensdag tot en met zaterdag tussen 13:00 en 17:00 uur

Volgens populaire versies van de evolutieleer is het leven gebaseerd op materiële processen, op strijd en op toeval, en is het bewustzijn, als het al bestaat, een laatkomer in deze ontwikkeling.
Volgens eeuwenoude westerse en oosterse visies (die zelfs invloed op de evolutiegedachte hebben gehad) is bewustzijn echter juist de basis van de kosmos, en zijn leven en materie emanaties (uitstromingen) daarvan.
Kan de emanatiegedachte leiden tot een andere visie op evolutie, die niet materialistisch is, maar spiritueel?

Emanatie en spirituele evolutie zijn geen louter theoretische of vrijblijvende concepten.
Wie er waarde aan hecht zal zich anders tot zijn medemensen en de natuur verhouden.
De drie doelstellingen van de Theosophical Society Adyar bieden een werkagenda om deze inzichten te vertalen naar de praktijk van ons leven.

Voor meer informatie zie de flyer Emanatie en Evolutie 17 maart 2018