TVN Home » Nieuwsbrief » Activiteiten » Voorjaarsdag 16 maart 2019 – Het verband tussen Karate-do en theosofie, door Ingo de Jong

Voorjaarsdag 16 maart 2019 – Het verband tussen Karate-do en theosofie, door Ingo de Jong

26 december 2018

Op het ITC (Internationaal Theosofisch Centrum), Meentweg 9, 1411 GR Naarden

Waar de najaarsdag in het teken stond van het samengaan van Theosofie en Yoga, zullen we op de Voorjaarsdag kijken naar het verband tussen Theosofie en de ‘Martial Arts‘, meer in het bijzonder Karate-do. Wie de Geheime Leer wil bestuderen en theosofisch wil leven, zal zich – net als de beoefenaar van Karate –  moeten uitrusten met discipline, onderscheidingsvermogen en opperste concentratie. Ingo de Jong, die deze dag zal spreken, beoefent Karate al meer dan 50 jaar, en is al bijna 45 jaar lid van de Theosophical Society Adyar. Na een inleiding over De weg van (het tao van) Karate, zal hij ons aan de hand van de Geheime Leer vertellen over De Bron, De mens als schepper van zijn eigen lot en karaktervorming door verbeeldingskracht: praktische theosofie. Zie voor uitgebreide informatie de flyer die onderaan dit bericht is ingevoegd.

 

U kunt zich inschrijven door:

  • Per email: evenementen@theosofie.nl (vanaf nu)
  • Telefonisch: 020 – 676 56 72 – woensdag tot en met zaterdag tussen 13:00 en 17:00 uur (Vanaf 9 januari 2019)
  • Ingevuld formulier van de flyer per post sturen aan: Administratie Evenementen TVN Tolstraat 154 – 1074 VM Amsterdam (vanaf nu)

Flyer TVN Voorjaarsdag 2019-Het verband tussen karate-do en theosofie-webversie