TVN Home » Nieuwsbrief » Bibliotheek » Aanwinsten bibliotheek Amsterdam januari 2019

Aanwinsten bibliotheek Amsterdam januari 2019

25 januari 2019

Asshauer, E.
De grote meesters uit Tibet : ware gebeurtenissen uit het uiterlijke, innerlijke en geheime leven van de belangrijkste Tibetaanse lama’s
Egbert Asshauer ; [vert. uit het Duits: Gerard Grasman]. – Deventer : Ankh-Hermes, 2004. – 199 p., [16] p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Tulkus : die grossen Meister Tibets : wahre Begebenheiten aus dem äußeren, inneren und geheimen Leben der bedeutendsten tibetischen Lamas und wie ihre Wiedergeburten entdeckt wurden. – Grafing : Aquamarin, cop. 2003
ISBN 9020283278
sign.: REL-12-3-ASSH-1
Trefw.: religie, boeddhisme, Tibetaans boeddhisme, Tibetaanse Lama’s, biografieën,

Baigent, M.
Het elixer en de steen : de wereld van magische, occulte en onbekende krachten
Michael Baigent en Richard Leigh ; [vert. uit het Engels: Harke Jan van der Meulen … et al.]. – Baarn : Tirion, 2005. – 462 p. : ill, krt. ; 24 cm.
vert. van: The elixer and the stone : a history of magic and alchemy. – London : Viking, 1997 – noten en verwijzing, bibliografie, register.
ISBN 9789043907766
sign.: ESO-1-1-BAIG-1
Trefw.: esoterie, occultisme, hermes, hermetisme, hermetische magie, alchemie, de talisman

Balfoort, B.
Ademen wij vanzelf? : ademhaling als sleutel tot ontspanning in het dagelijks leven
Bram Balfoort, Jan van Dixhoorn. – Baarn : Bosch & Keuning, 1979. – 216 p. : ill. ; 23 cm. – noten, bibliografie.
ISBN 9024643066
sign.: RAN-5-1-BALF-1
Trefw.: gezondheid, genezing, ademhaling, ademhalingstechnieken, ademhalingsoefeningen, harapunt

Belanger, M.
The psychic vampire codex : a manual of magick and energy work
Michelle A. Belanger. – San Fransisco, CA ; Newburyport, MA : Weiserbooks, 2004. – xiv, 284 p. ; 23 cm. – appendix I,II en III, glossary of terms, bibliography.
ISBN 9781578633210
sign.: ESO-2-2-BELA-1
Trefw.: esoterie, praktische magie, vampirisme, vampieren

Blavatsky, H.P.
The origins of self-consciousness in The secret doctrine
by H.P. Blavatsky ; compiled by the Editorial Board of Theosophy Trust. – Washington, D.C. : Theosophy Trust Books, 2008. – xx, 344 p. ; 23 cm. – theosophical glossary, index.
ISBN 9780979320545
sign.: THE-1-1-BLAV-159
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky

The Voice of the Silence : from the Book of the Golden Precepts for the daily use of Lanoos (disciples)
translated and annotaded by “H.P.B.” . – Washington, D.C. : Theosophy Trust Books, 2014. – xii, 127 p. ; 21 cm.
ISBN 9780991618200
sign.: THE-1-1-BLAV-90p
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky

Böhme, J.
Morgenrood in opgang : dat is, de wortel of moeder van de filosofie, astrologie en theologie naar de beschrijving van de natuur of Beschrijving naar de natuur hoe alles geweest is en in het begin geworden is, hoe de natuur en elementen creatuurlijk zijn geworden. Ook over de beide hoedanigheden kwaad en goed waaruit alle dingen hun oorsprong hebben en hoe het nu is werkt. En hoe het aan het einde van deze tijd worden zal. Ook hoe Gods en het helse rijk gesteld is en hoe de mensen in beide creatuurlijk werken. Alles uit de ware grond in de kennis van de geest in het bewegen Gods, met ijver voorgesteld
door Jacob Böhmen ; opnieuw vertaald [uit het Duits] naar de tekst van Böhmes manuscript van 1612 ; afbeeldingen Jan Luyken. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2018. – 396 p. : ill. ; 25 cm.
Ondertitel op omslag: nieuwe vertaling aan de hand van Böhmes oertekst uit 1612 ; Op omslag en Franse titelpagina: Aurora ; Vertaling van: Morgen Röte im Auffgang. – Görlitz, 1612
ISBN 9789067324670
sign.: ESO-14-1-BOHM-2c
Trefw.: esoterie, Jacob Boehme, gnostici, christelijk, goddelijk, heilig, Lucifer

Bois, G.
Causeries du dimanche ; Première série, Franc-maçonnerie, occultisme, polémique avec “le Diable au XIXe siècle”
Georges Bois. – Paris : Victor Retaux, 1897. – XX, 332 p. ; 19 cm. – Table des Matières.
sign.: ESO-4-1-BOIS-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Frankrijk, occultisme

Copin-Albancelli, P.
Le pouvoir occulte contre la France
par Copin-Albancelli. – Paris : La Renaissance française, 1908. – 427 p. ; 19 cm.
At head of title: Le drame maçonnique
sign.: ESO-4-1-COPI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Frankrijk,

Dreyer, S.
England und die Freimaurerei
von Siegbert Dreyer. – Berlin : Junker und Dünnhaupt, 1940. – 56 p. ; 22 cm. – (Das Britische Reich in der Weltpolitik ; Heft 34)
Berlin (Germany).; Deutsches Institut für aussenpolitische Forschung.; Schriften
sign.: ESO-4-2-DREY-1
Trefw.: geschiedenis van de Vrijmetselarij, Freemasons, Vrijmetselarij, Great Britain, Engeland

European school of theosophy 2018
Memento Mori: Worldviews on Death & Dying
European School of Theosophy 2018 ; with the support of the Blavatsky Trust. – Engeland : European School of Theosofie 2018, 2018. – 186 p. ; 24 cm.
sign.: THE-4-2-EURO-2018
Trefw.: congresverslagen Theosophical Society

Founders
Founders of philosophy : Kapila ; Patanjali ; Kanada ; Gautama ; Jainini ; Badarayana
. – New Delhi : Publications Division ; Ministry of Information and Broadcasting Government of India, 1975. – 84 p. ; 21 cm. – (Cultural Leaders of India)
sign.: REL-11-1-FOUN-1
Trefw.: religie, India, geschiedenis, Yoga sutra’s van Patanjali, Kapila, Patanjali, Kanada, Gautama, Jainini, Badarayana, filosofie

Hall, E.A.
Teachers of the Eternal Doctrine ; Vol. I: From Tson-Ka-Pa to William Law
by Elton A. Hall ; compiled by the editorial board of Theosophy Trust. – Washington, D.C. : Theosophy Trust Books, 2011. – xiv, 340 p. ; 23 cm. – index.
ISBN 9780983222019
sign.: THE-2-H-1-HALL-3
Trefw.: theosofie, eeuwige wijsheid

Hartog
De heilsfeiten
een beschouwing door A.H. de Hartog. – Amersfoort : P. Dz. Veen, 1907. – 144 p. ; 21 cm.
Oorspr. uitg.: 1906
sign.: REL-6-1-HART-1
Trefw.: religie, filosofie, heilsfeiten, beschouwingen, protestantisme, bijbelinterpretaties

Iyer, R.N.
Mahatma Gandhi and Buddha’s Path to Enlightenment
by Raghavan Iyer ; compiled by The Editorial Board of Theosophy Trust. – Washington, D.C. : Theosophy Trust Books, 2014. – iv, 320 p. ; 23 cm. – index.
ISBN 9780991618224
sign.: REL-11-1-GAND-14
Trefw.: Theosophy, theosofie, Mahatma Gandhi, Buddha, contemplatie, verlichting

Kloppenborg, R.
Verzen van monniken en nonnen : uitspraken van bevrijde mannen en vrouwen in het vroege boeddhisme = Theratherīgāthā
vertaald uit het Pāli, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Ria Kloppenborg. – Nieuwerkerk a/d IJssel : Asoka, 2000. – 272 p. ; 22 cm. – (Asoka klassieke tekstbibliotheek ; 2)
ISBN 9789056700195
sign.: REL-12-1-KLOP-2
Trefw.: religie, boeddhisme, vertalingen, Gedichten, verzen

Oliver, G.
The Pythagorean Triangle; or, The science of numbers
by G. Oliver. – [reprint]. – San Diego, CA : Wizards Book Shelf, 1975. – xxiv, 237 p. : ill. ; 23 cm. – (Secret Doctrine Reference Series)
1e dr. deze uitg.: Minneapolis, MN : Wizards Bookshelf, 1975. – Fotomech. herdr. van de uitg.: Reprint of the 1875 ed. printed by Ballantyne, Edinburgh and London
ISBN 0913510173
sign.: REL-4-4-OLIV-1
Trefw.: religie, esoterie, Pythagoras, vrijmetselarij, theosofie, getallensymboliek, numerologie, esoterische wetenschappen, monade

Orage, A.R.
Over liefde
A.R. Orage ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Au bout du monde, 1975. – 32 p. : ill. ; 18 cm.
Eerder o.d.t.: Over liefde. – Amsterdam : Au Bout du Monde. – 1e dr.: 1975 ; Vert. van: On love. – London, 1932 ; Vertaald uit het Engels en uitgegeven in 1975 door Au bout du monde. Met dank aan uitgeverij Ankh-Hermes voor advies en hulp.
sign.: ESO-11-4-ORAG-3
Trefw.: esoterie, liefde, Tibetaans, instinctieve liefde, emotionele liefde, bewuste liefde, chemie, essays, religie, ziel, Katherine Mansfield

Papus
L’Initiation : cahiers de documentation esoterique traditionelle ; 28e Annee. – No. 3
par Papus ; Gerard Encausse. – Paris : Organe Officiel de L’Ordre Martiniste de Papus, 1954. – 113-167 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-6-3-PAPU-36
Trefw.: esoterie, tijdschriften, tradionalisten, Encausse, Papus

Ribbe-Loef, G.
De Orde van de Tafelronde en haar werk
G. Ribbe-Loeff. – Amsterdam : z.u., 19XX. – [4] p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-R-1-RIBB-1

G. Ribbe-Loeff. – Amsterdam : z.u., 19XX. – [4] p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-R-1-RIBB-1a

G. Ribbe-Loeff. – Amsterdam : z.u., 19XX. – [4] p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-R-1-RIBB-1b
Trefw.: theosofie, Tafelronde

Saswitha
Swabhawat
[Saswitha]. – z.p. : z.u., 19XX. – 19 p. : ill. ; 34 cm.
sign.: ESO-15-1-SASW-8
Trefw.: esoterie, Swahbavat, Bhagavadgita, theosofie

Scott Rogo, D.
Leven met de doden : contacten met overledenen : een overzicht van vele onloochenbare feiten en ervaringen
D. Scott Rogo ; vert. uit het Engels door Chris Mouwen. – Naarden : Strengholt, 1986. – 190 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Life after death. – Wellingborough : Aquarian Press, 1986
ISBN 9060106407
sign.: RAN-6-1-SCOT-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, thanatologie, studie van de doodservaring, bijna-dood-ervaring, leven na de dood

Sitchin, Z.
The end of days : Armageddon and prophecies of the return ; the seventh and concluding book of The Earth Cronicles
Zecharia Sitchin. – Rochester, Vermont : Bear & Company, 2014. – x, 307 p. : ill. ; 24 cm. – (The Earth Chronicles ; VII)
ISBN 9781591432005
sign.: RAN-8-6-SITC-9
Trefw.: kosmogonische, kosmologische beschouwingen, eindtijd, beloofde land, armageddon, civilization, ancient, extraterrestrial influences, armageddon, end of the world

The wars of gods and men
Zecharia Sitchin. – New York : Harper, 2007. – 377 p. : ill, maps. ; 18 cm. – (The Earth Chronicles ; III) – includes excerpt of: The end of days..
ISBN 9780061379277
sign.: RAN-8-6-SITC-8
Trefw.: kosmogonische, kosmologische beschouwingen, goden, aarde, oorlog, Zeus, Indra, piramide, civilization, ancient, extraterrestrial influences, interplanetary voyages, Middle East, history

Spierenburg, H.J.
Enige okkulte aspekten betreffende het gebruik van psychedelics
(voordracht door H.J. Spierenburg, gehouden te Huizen tijdens het herfstweekend voor de Nederlandse Afdeling der Jong-Theosofen, 1967). – Huizen : Nederlandse Afdeling der Jong-Theosofen, 1967. – [7] p. ; 34 cm.
sign.: RAN-6-4-SPIE-1a
Trefw.: theosofie, occultisme, psychedelische middelen, drugs, Jong-Theosofen, opium, LSD, mescaline

Wachsmuth, G.
The etheric formative forces in cosmos, earth and man : a path of investigation into the world of the living
by Guenther Wachsmuth ; translated from the second German edition by Olin D. Wannamaker. – London, New York : Anthroposophical Publishing Co. ; Anthroposophic Press, 1932. – IX, 245 p. : ill. ; 23 cm. – (Vol. 1. )
sign.: ESO-9-1-WACH-7
Trefw.: esoterie, antroposofie, kosmologie, universum, chaos, order, waken, slapen, plantenwereld, magnetische polen, kleuren, tonen

Walker, B.
Masks of the soul : the facts behind reincarnation
by Benjamin Walker. – 2nd impr. – Wellingborough, Northamtonshire : The Aquarian Press, 1982. – 160 p. ; 22 cm.
“An up-to-date, critical examination of the concept of reincarnation”. – index.
ISBN 0850302587
sign.: RAN-6-7-WALK-2
Trefw.: reïncarnatie, reïncarnation, regressie, regression, ziel, soul, karma, Cayce

Wilson, I.
Is er leven na de dood? : het onderzoek, de bewijzen
Ian Wilson ; [vert. uit het Engels door Anders Pieterse]. – Utrecht : Kosmos – Z&K, 1998. – 272 p. ; 23 cm.
Vert. van: Life after death. – London : Macmillan, cop. 1997 [vert. uit het Engels door Anders Pieterse] – noten, verwijzingen, bibliografie.
ISBN 9021534231
sign.: RAN-3-7-WILS-2
Trefw.: ervaringen met de dood, dood, leven en dood, tijd, ruimte, werkelijkheid, bijna-dood-ervaringen