TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » John Algeo overleden

John Algeo overleden

26 december 2019

Op 13 oktober is Dr. John Algeo overleden. Een groot theosoof met een grote staat van dienst. Geboren 1930 in St. Louis, Missouri, werd hij in 1947 lid van de Theosophical Society in America. Nadat hij al op jonge leeftijd president werd van een loge in Florida, Atlanta en bestuurslid van de Southeast District, werd hij in 1987 vicevoorzitter van de TS in America, en in 1993 National President, tot 2002. Van 2002 tot 2008 was hij International Vicepresident en bestuurslid van de Manor Foundation in Australië.

Hij was professor Engels en publiceerde vele boeken en artikelen. John was een groot kenner van de Theosofie, een veelgevraagd spreker en schreef een aantal boeken en vele artikelen.

Wij zullen in de komende tijd in deze nieuwsbrief en in Theosofia meer aandacht aan John Algeo en zijn theosofische werk schenken. In Theosofia van december 2019 verschijnt alvast van zijn hand een buitengewoon interessant artikel “Blavatsky en Confucius”.

Boeken van John Algeo nu verkrijgbaar via onze webshop.

Veel van zijn voordrachten zijn te vinden op YouTube.

John Algeo heeft ook lange tijd meegewerkt aan het digitale tijdschrift van Jan Kind “Theosophy Forward”. In het oktobernummer veel links naar zijn boeiende artikelen en voordrachten.