TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen » Pleidooi voor het vegetarisme

Pleidooi voor het vegetarisme

20 juli 2019

Vanaf het begin van haar bestaan is de Theosofical Society een warm pleitbezorger geweest van het Vegetarisme. Universele Broederschap behelst immers niet alleen de mensen, maar alle levende wezens, en zelfs de zogenaamde “anorganische” natuur, die volgens de Theosofie helemaal niet bestaat: “Er is geen dode materie” is een axioma in alle esoterische stelsels.
Bekijk en beluister deze video. Een prachtig voorbeeld van de macht van het woord.