TVN Home » Nieuwsbrief » April – Maand van de Filosofie

April – Maand van de Filosofie

1 april 2020

April – Maand van de filosofie.

Onderzoek naar wat mensen zoal doen nu ze gedwongen thuis zitten wijst uit dat er ineens weer veel meer gelezen wordt. Dat is goed nieuws, het boek kan kennelijk nog concurreren met de moderne media.

Bestudeerders van de Theosofie en Studenten in de Filosofie zouden er goed aan doen eens iets van elkaars literatuur in te zien. Beiden houden zich immers bezig met vraagstukken omtrent: Metafysica (Wat is er achter de zichtbare werkelijkheid, het hoogste zijn, de Godheid, het onkenbare, tijd en eeuwigheid, het oneindige), Ontologie (Het Zijn. Zijn en Niet-Zijn, Zijn en Worden), Kennisleer (Wat kunnen wij kennen? Verstand en zintuigen, bewustzijn, waarheid), Wijsgerige anthropologie (wat is de aard en structuur van de mens?, ziel en lichaam, het “ik”, vrijheid)

Hierbij een lijst van Nederlandstalige en Engelstalige boeken die in onze webshop verkrijgbaar zijn over filosofie in relatie tot Theosofie en Oosterse religies. De meeste hiervan zijn zeldzame boeken waarvan er veel niet meer verkrijgbaar zijn bij de uitgever. We hebben slechts een of twee exemplaren van elke titel, dus op = op, sla je slag. Klik op de titels en je vindt alle gegevens en je kunt direct bestellen.

Studies in Abhidharma Literature and the Origins of Buddhist Philosophical Systems / Frauwallner

The Mind of Adi Shankaracharya / Keshava Menon

Sri Sankara – Life, Philosophy and Relevance to Modern Times (ALS general 14) / Sankaranarayanan

Vedanta Sidhanta Bheda / Devshankarmehta

Illusie en Werkelijkheid / Van der Leeuw – Hardcover

Illusie en Werkelijkheid / Van der Leeuw – Softcover

The Dialogues of Plato and The Upanisad-s / Kazanas

De Mens, God en het Universum / Taimni

Wilde beesten in de filosofische woestijn – Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen / Van Dongen, Sneller/ Gerding

Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen / Gerding

Seeking Wisdom / Sri Ram

An Approach to Reality / Sri Ram

Rhythm of Wholeness / Dane Rudhyar

Indian Philosophy – Volume 1 / Radhakrishnan

The Negative Approach / Mehta

Beyond Logic & Mysticism / McArthur

Mencius

Het Beeldende Denken – Leven En Werk Van Mathieu Schoenmaekers / de Jager

Grondslagen van Esoterische Filosofie – Uit de Geschriften van H.P. Blavatsky / Hoskins

Foundations of Esoteric Philosophy – From the Writings of H.P. Blavatsky / Hoskins

Reflections on Time, Duration and Immortality / Hoskins

How The World Can Be The Way It Is / Hagen

Giordano Bruno – An Apostle of Theosophy / Besant

The Paradoxes of the Highest Science / Eliphas Levi

Het Einde van Tijd – Jiddu Krishnamurti en David Bohm / Krishnamurti & Bohm

Questioning Krishnamurti – In Dialogue with Leading Twentieth Century Thinkers / Krishnamurti

HPB Teaches – An Anthology / Gomes

An Abridgement of The Secret Doctrine / Preston & Humphreys

Oneness and the Monad / Burgess