TVN Home » Nieuwsbrief » Centrum Nijmegen presenteert: Online cursus Tetraktys – najaar 2020

Centrum Nijmegen presenteert: Online cursus Tetraktys – najaar 2020

4 augustus 2020

Tetraktys (Grieks woord voor ‘tetrade’) verwijst naar een driehoekig figuur bestaande uit tien punten, in vier niveaus met één, twee, drie en vier punten in elke rij. Het was een belangrijk mystiek symbool voor Pythagoras en zijn leerlingen. In die symboliek bevat het alle elementen waaruit de kosmos gemaakt is: 
1: de Monade, het Ene
2. Duade, de polariteit ontstaan uit bewustwording
3. Triade, het verzoenende principe die de tegenstelling overbrugt
4. Tetrade, de hieruit voortkomende nieuwe eenheid, uitgedrukt in materie
De cursus zal in vier avonden een uitleg bieden over de getallenleer van Pythagoras in relatie met andere filosofische systemen en stromingen, zoals: de levensboom uit de Kabbala, de Tarot en astrologie.
De Tetraktys zal daarbij als uitgangspunt dienen, een symbool dat veel overeenkomsten vertoont met de levensboom uit de Kabbala. Deze boom bevat tien sephiroth, die als energievaten of verschillende bewustzijnsniveaus kunnen worden gezien en daarmee de opeenvolgende emanatiestappen van de schepping weergeven. De astrologie sluit hierop aan met de zon, maan en planeten die als invloedssferen geplaatst kunnen worden op de tien sephiroth. De rijke symboliek van de Tarot verbindt d.m.v. de grote arcana kaarten de sephiroth met elkaar via de tussenliggende paden, waarbij elke kaart afzonderlijk ook weer een astrologische correspondentie heeft.

Inhoud van de cursus:
Les 1 (24 sep): Structuur van de Tetraktys vs. de Levensboom van de Kabbala
Les2 (22 okt): Tarot structuur: Grote arcana, kleine arcana, elementen, getallen
Les 3 (5 nov): Tarot in relatie met de Levensboom
Les 4 (3 dec): Astrologie in relatie met de Levensboom en de Tarot
De stof die in deze cursus behandeld wordt, is nodig voor deelname aan een vervolg in de vorm van de werkgroep Tetraktys Filosofie, die hopelijk in het voorjaar van 2021 in Nijmegen kan starten. Deze zal een meer interactief karakter hebben.

Praktische informatie over de online cursus
Donderdagavonden van 19.30 – 21.45 uur
Data: 24 september – 22 oktober – 5 november – 3 december 2020  
Docent: José Swart  
Online toegang via Zoom
Kosten:  20 euro voor de gehele cursus (halve prijs igv smalle beurs);
             voor leden TVN  8 euro.  
Opgave vooraf noodzakelijk, uiterlijk 1 september 2020 via nijmegen@theosofie.nl

José Swart houdt zich al vele jaren bezig met Tarot en in mindere mate met andere orakelsystemen (I Tjing, astrologie). Altijd vanuit het filosofische perspectief: “Ken uzelve”. Sinds enkele jaren geeft zij ook Tarot cursus.
In haar beroep als spectroscopist, gebruikt zij allerlei vormen van energie om op microscopische schaal diverse materialen te onderzoeken. Dit sluit eigenlijk heel mooi aan bij ideeën uit theosofie die er van uitgaan dat alles uit energie bestaat. Zo boven, zo beneden; microkosmos, macrokosmos. Zo is de cirkel weer rond.

Zie ook de website van Centrum Nijmegen.  
Meer informatie over theosofie en de tetraktys: https://theosophy.wiki/en/Tetraktys