TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-5-4 Lectorium Rosicrucianum

ESO-5-4 Lectorium Rosicrucianum

Andreae, J.V.
I. Reipublicae Christianopolitanae
door Johann Valentin Andreae ; (met verklarende brieven van John Twine). – Haarlem : Rozekruispers, 1939. – 80 p. ; 16 cm. – (Reipublicae Christianopolitanae ; Eerste Deel)
sign.: ESO-5-4-ANDR-1Ia
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christianopolis, geschiedenis, oorsprong, Caphar Salama, neofieten

door Johann Valentin Andreae ; (met verklarende brieven van John Twine). – Haarlem : Rozekruispers, 1939. – 80 p. ; 16 cm. – (Eerste Deel)
sign.: ESO-5-4-ANDR-1I (BWK1)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christianopolis, geschiedenis, oorsprong, Caphar Salama, neofieten

II. Reipublicae Christianopolitanae
door Johann Valentin Andreae ; (met verklarende brieven van John Twine). – Haarlem : Rozekruispers, 1940. – 48 p. ; 21 cm. – (Reipublicae Christianopolitanae ; Tweede Deel)
sign.: ESO-5-4-ANDR-1II (BWK1)
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Boeddha
Boeddha of Christus
Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – 14 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-BOED-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Boeddha, Christus, religie

Confessio
Confessio Fraternitatis R.C. : wereld hervorming ; serpentarius en cygnus I ; serpentarius en cygnus II ; serpentarius en cygnus III
[Haarlem] : [Rozekruisers Genootschap], 1939. – 22, [1] p. ; 23 cm. – (Rozekruis-Serie ; 12e Jaargang, No. 10, october)
sign.: ESO-5-4-CONF-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, wereld hervorming

Cursus
1. Cursus “De innerlijke bron” : wijsheid met een universeel karakter [module 1-2] : Module I: De Egyptische oergnosis van Hermes Trismegistos ; Module 2: De Chinese gnosis van Lao Tse
Lectorium Rosicrucianum ; Internationale School van het Gouden Rozenkruis. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2001. – 38, 43 p. ; 31 cm. – (Cursus “De Innerlijke Bron” : Wijsheid met een Universeel Karakter ; Module I, Module 2) . – bronnen, noten, bronvermelding, literatuur, geraadpleegde bronnen.
sign.: ESO-5-4-CURS-1-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursussen, innerlijke bron, Egypte, gnosis, gnosticisme, Hermes Trismegistos, hermetica, hermetische wijsbegeerte, filosofie, Tabula Smaragdina, Pymander, kosmologie, wedergeboorte, reïncarnatie, China, Tao en Teh, Woe Wei, spiritualiteit, religie

2. Cursus “De innerlijke bron” : wijsheid met een universeel karakter [module 3-4] : Module 3: De manifesten van de Rozenkruisers ; Module 4 : De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
Lectorium Rosicrucianum ; Internationale School van het Gouden Rozenkruis. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2002. – 34, 44 p. ; 31 cm. – (Cursus “De Innerlijke Bron” : Wijsheid met een Universeel Karakter ; Moduel 3, Module 4) . – noten, literatuur.
sign.: ESO-5-4-CURS-3-4
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursussen, innerlijke bron, universele wijsheidsleer, manifesten, Fama Fraternitatis, geschiedenis, Confessio Fraternitatis, Christiaan Rozenkruis, mysteriën, Pistis Sophia, wijsheidsleer, gnosticisme

3. Cursus “De innerlijke bron” : wijsheid met een universeel karakter [module 5-7] : Module 5 : De twaalfvoudige inwijdingsweg aan de hand van het Nuctemeron van Apollonius van Tyana ; Module 6 : Het christelijke inwijdingsmysterie ; Module 7 : Hermetische levenskunst
Lectorium Rosicrucianum ; Internationale School van het Gouden Rozenkruis. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2003. – 56, 35, 48 p. : ill. ; 31 cm. – (Cursus “De Innerlijke Bron” : Wijsheid met een Universeel Karakter ; Module 5, Module 6, Module 7) . – literatuur.
sign.: ESO-5-4-CURS-5-7
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursussen, innerlijke bron, Nuctemeron, Apollonius van Tyana, mensheid, religie, christendom, inwijdingen, gnosticisme, Jezus, kruisiging, opstanding, hermetica, levenskunst

4. Cursus “De innerlijke bron” : wijsheid met een universeel karakter [module 8-10] : Module 8 : De alchemie der Rozenkruisers ; Module 9 : Het pad der Katharen ; Module 10 : De wereldvisie van de Rozenkruisers
Lectorium Rosicrucianum ; Internationale School van het Gouden Rozenkruis. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2004. – 51, 58, 27 p. : ill. ; 31 cm. – (Cursus “De Innerlijke Bron” : Wijsheid met een Universeel Karakter ; Module 8, Module 9, Module 10) . – literatuurlijst.
sign.: ESO-5-4-CURS-8-10
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursussen, innerlijke bron, alchemie, Rozenkruisers, goud, Christiaan Rozenkruis, Tabula Smaragdina, mysteriescholen, religie, christendom, Katharen, mysteriën, rituelen, mysteriewijsheid, visies, ontwikkeling, mensheid

5. Cursus “De innerlijke bron” : wijsheid met een universeel karakter [module 11-13] : Module 11 : De tijdloze wijsheid van Lao Tse ; Module 12 : Het christeljike inwijdingsmysterie ; Module 13 : Het Egyptische inwijdingsmysterie
Lectorium Rosicrucianum ; Internationale School van het Gouden Rozenkruis. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2005. – 48, 40, 50 p. : ill. ; 31 cm. – (Cursus “De Innerlijke Bron” : Wijsheid met een Universeel Karakter ; Module 11, Module 12, Module 13)
sign.: ESO-5-4-CURS-11-13
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursussen, innerlijke bron, religie, China, Tao, taoïsme, Tao Teh King, Lao Tse, filosofie, gnosticisme, Woe Wei, christendom, evangeliën, wijsheid, mysteriën, inwijdingen, bijbel, Jezus, kruisiging, opstanding, Egypte, Egyptische religie, sfinx, symboliek, mythen, Hermes Trismegistus, hermetica, Pymander

6. Cursus “De innerlijke bron” : wijsheid met een universeel karakter [module 14-16] : Module 14 : De Bergrede als innerlijk kompas ; Module 15 : De mens als lichtdrager ; Module 16 : De tijdloze wijsheid van Lao Tse
Lectorium Rosicrucianum ; Internationale School van het Gouden Rozenkruis. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2006. – 50, 41, 42 p. : ill. ; 31 cm. – (Cursus “De Innerlijke Bron” : Wijsheid met een Universeel Karakter ; Module 14, Module 15, Module 16) . – literatuur, citaten, noten, .
sign.: ESO-5-4-CURS-14
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursussen, innerlijke bron, religie, christendom, bergrede, mysteriën, leven en dood, reïncarnatie, transfiguratie, ledige ruimte, universum, omwentelingen, universele pad, tempelbouw, wijsheid, Lao Tse, chinese godsdiensten, religie, Tao Teh King, interpretaties, gnosticisme, verlangen, stilte, Woe Wei, ziel, tao

7. Cursus “De innerlijke bron” : wijsheid met een universeel karakter [module 17]
Lectorium Rosicrucianum ; Internationale School van het Gouden Rozenkruis. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2007. – 37 p. : ill. ; 30 cm. – (Cursus “De Innerlijke Bron” : Wijsheid met een Universeel Karakter ; Module 17)
sign.: ESO-5-4-CURS-17
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, alchemie, goud, waarheid, mysteriën, veranderingen, gedrag, inzicht, symboliek, bloemen, bloed, transformaties, licht, nieuwe teken, vernieuwingen, hart, Christian Rozenkruis, bruiloften

Enkele
Enkele punten der cristelijke wijsbegeerte bezien in het licht van het christendom der rozenkruisers ; theoretiese en practiese filosofie
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1938. – 24 p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 11e Jaargang ; No. 10 juli 1938)
sign.: ESO-5-4-ENKE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, filosofie, christendom

Gadal, A.
Het erfgoed der Katharen
door Antoine Gadal ; vertaler [uit het Frans] en bewerker G. Wolsink. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1986. – 137 p., [2] bl. ill. : ill. ; 22 cm.
Vert. van: De l’heritage des Cathares. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1957
ISBN 9067320218
sign.: ESO-5-4-GADA-3
Trefw.: esoterie, spiritualiteit, Katharen, ketterijen, Heilige Graal, rozenkruizers, Christus, Bonshommes, gnosticisme, Pyreneeën, sekten

Montréalp-de-Sos ; De berg der koningen ; De Graalburcht
door Antoine Gadal ; vertaald uit het Frans. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1982. – 56 p. : ill. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Montréalp-de-Sos : le château du graal
ISBN 9070196824
sign.: ESO-5-4-GADA-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, katharen, heilige graal, graalsymboliek

Op weg naar de heilige graal : de oude Kathaarse mysteriën
door A. Gadal. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1960. – VI, 158 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Sur le chemin du Saint-Graal
ISBN 9070053330
sign.: ESO-5-4-GADA-2
Trefw.: religie, esoterie, heilige graal, Katharen, broedershap, gnosticisme, hermieten, Bethlehem, graalsymboliek, rozenkruisers

Geestelik
Het geestelik testament der Orde van het Rozekruis : bevattende de klassieke uiteenzettingen van doel, wezen en roeping der westerse mysterieschool
Haarlem : Rozenkruizersgenootschap, 1937. – 3 dl. in 1 bd. (100 p.). ; 25 cm.
Bevat: I. Fama Fraternitatis R.C. + II. Confessio Fraternitatis R.C. + III. Het scheikundig huwelik van Christiaan Rozenkruis anno 1459
sign.: ESO-5-4-GEES-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christian Rozenkruis, Orde van het Rozekruis, Fama Fraternitatis, geschiedenis, religie, mysteriën, mysteriescholen

Haarlem : Rozenkruizersgenootschap, 1937. – 3 dl. in 1 bd. (100 p.). ; 24 cm.
Bevat: I. Fama Fraternitatis R.C. + II. Confessio Fraternitatis R.C. + III. Het scheikundig huwelik van Christiaan Rozenkruis anno 1459
sign.: ESO-5-4-GEES-1a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christian Rozenkruis, Orde van het Rozekruis, Fama Fraternitatis, geschiedenis, religie, mysteriën, mysteriescholen

Haarlem : Rozenkruizersgenootschap, 1937. – 3 dl. in 1 bd. (100 p.). ; 25 cm.
Bevat: I. Fama Fraternitatis R.C. + II. Confessio Fraternitatis R.C. + III. Het scheikundig huwelik van Christiaan Rozenkruis anno 1459
sign.: ESO-5-4-GEES-1b
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christian Rozenkruis, Orde van het Rozekruis, Fama Fraternitatis, geschiedenis, religie, mysteriën, mysteriescholen

Geheim
Het geheim der profetenspiegel : De grote schuldeiser ; Het Drijvende ijzer ; Kindermoord ; De verloren zoon ; Het vlammende vuur
Haarlem : Rozekruises Genootschap, 1938. – 24 p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 11e Jaargang, No. 5)
sign.: ESO-5-4-GEHE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Hermetiese
De hermetise geneeskunde : Wat is bloed? ; Wat zijn endocrine klieren? ; Het zesde zintuig
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1938. – 24 p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 11e Jaargang, No. 1)
sign.: ESO-5-4-HERM-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geneeskunde, hermetica, bloed, klieren, zesde zintuig, occultisme

Horoscoop
De horoscoop in zondeval en wedergeboorte : deel I
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1940. – 16 p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 13e Jaargang, No. 4, mei)
sign.: ESO-5-4-HORO-1I
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, horoscopen, zondeval, wedergeboorte, reïncarnatie, Luciferisch bederf, horoscopie, huizen, zeven sferen, kosmologie

De horoscoop in zondeval en wedergeboorte : deel II
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1940. – 19 p. ; 23 cm. – (Rozekruis-Serie ; 13e Jaargang, No. 5, augustus)
sign.: ESO-5-4-HORO-1II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, astrologie, horoscopen, zondeval, wedergeboorte, reïncarnatie, Luciferisch bederf, horoscopie, huizen, zeven sferen, kosmologie

Huijs, P.W.F.
Geroepen door het Wereldhart
[eindred. Peter Huijs] . – Haarlem : Rozekruis Pers, cop. 2009. – 78 p. ; 23 cm. – (Symposionreeks ; 22)
Teksten van het Symposion van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis, op het conferentieoord Renova op 23 mei 2009
ISBN 9789067323543
sign.: ESO-5-4-HUIJ-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, spiritualiteit, opstellen

Geroepen door het wereldhart : een beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis en haar stichters J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri
door Peter Huijs ; [red.: Kees Bode … et al. ; eindred.: Mirjam Duivenvoorden ; fotogr.: Foto-archief E.T. Hamelink … et al.]. – Haarlem : Rozekruis Pers, cop. 2009. – 455 p. : ill. ; 23 cm.. – algemene bibliografie, bibliografie, register.
ISBN 9789067323406
sign.: ESO-5-4-HUIJ-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri, geschiedenis, filosofie, Lectorium Rosicrucianum, religie, gnosticisme

Idee
De idee achter de schepping
Haarlem : Het Rozekruisers Genootschap, 19XX. – 11 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-4-IDEE-1
Trefw.: rozenkruisers, schepping

In
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God
z.p. : z.u., 19XX. – [54] p. ; 10 cm.
sign.: ESO-5-4-INDE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, verzamelbundels

Introductieboekje
Introductieboekje
Haarlem : Lectorium Rosicrucianum, 200X. – 24 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-INTR-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inleidingen

Jehova’s
Jehova’s zielereis naar den vader
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1930. – 22 p. ; 23 cm. – (Rozekruis-Serie ; 12e Jaargang ; Nrs. 7 en 8, juli/aug. 1930)
sign.: ESO-5-4-JEHO-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, ziel, occultisme

Lectorium
Lectorium Rosicrucianum : de Internationale School van het Gouden Rozenkruis
Haarlem : Lectorium Rosicrucianum, 1998. – 28 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-LECT-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geschiedenis, gnosticisme, symboliek, beginselverklaringen, kernpunten, transfiguratie, bewustwording, Christiaan Rozekruis, organisatie

Lectorium Rosicrucianum : oriëntatiecursus
[herz. dr.]. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2001. – 116 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-LECT-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, cursusmateriaal, gnosticisme, religie, zelfkennis, reïncarnatie, microkosmos, macrokosmos, persoonlijkheid, endura, transfiguratie, alchemie, illusie, denken, bijbel, filosofie, Gouden Rozenkruis

Leer
De leer van Mani : Voorwoord ; De godsdienst der Manichëen ; De oorsprong der christelike esoterie
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1938. – 22 p. ; 24 cm. – (Rozekruisers-Serie ; 11e Jaargang, No. 3)
sign.: ESO-5-4-LEER-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leringen, Manichaeën, Mani, godsdienst, christendom

Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1938. – 22 p. ; 24 cm. – (Rozekruisers-Serie ; 11e Jaargang, No. 3)
sign.: ESO-5-4-LEER-1a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leringen, Manichaeën, Mani, godsdienst, christendom

Macht
De macht van het niet-doen
Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-MACH-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, niet-doen, woe-wei, religie, chinese godsdiensten

Magie
De magie van het bloed op het altaar der genezers
[Haarlem] : [Rozekruisers Genootschap], 1938. – 16 p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 11e Jaargang, No. 8, augustus)
sign.: ESO-5-4-MAGI-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, magie, bloed, genezingen, gezondheid, alchemie, altaars, Steen der Wijzen, levenselixers, medicijnen, meditatie, genezingsdiensten

Mysterie
Het mysterie van het bloed (het bloedzegel der Rozekruisers) : 1e aflevering
Haarlem : Rozekruispers, 1940. – 18 p. : ill. ; 24 cm. – (Rozekruisserie ; No. 4, april)
sign.: ESO-5-4-MYST-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, mysteriën, bloed, bloedzegel

Naimy, M.
Het boek van Mirdad : een vuurtoren en een veilige haven voor hen die hunkeren naar de overwinning
Mikhaïl Naimy ; vertaald uit het Engels. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1975. – XIII, 287 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: The book of Mirdad : a lighthouse and a haven, 1960
ISBN 9070053314
sign.: ESO-5-4-NAIM-1a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, universele leer, gnosticisme, religie

Mikhaïl Naimy ; vertaald uit het Engels. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1960. – XIII, 287 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: The book of Mirdad : a lighthouse and a haven, 1960
sign.: ESO-5-4-NAIM-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, universele leer, gnosticisme, religie

Nieuw
Nieuw religieuse orientering : de ontbrekende schakel tussen christendom en humanisme / J.L. De roeping der vrouw / M.P.B. Ziekte / E.J.B. De prinses (slot) / N.A. Christianopolis / J.v.R. De nieuwe jeugd
Haarlem : Rozekruis Pers, 1946. – 353-384 p. ; 22 cm. – (Nieuw Religieuse Orientering ; 4e Deel, No. 12, 5 augustus)
sign.: ESO-5-4-NIEU-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, christendom, humanisme, vrouwen, ziekten, Christanopolis

Pentagram : maandblad van de Internationale School van het Gouden Rozekruis Lectorium Rosicrucianum [Tijdschrift]
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Petri, C. de
De apocalyps van de nieuwe tijd
door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1963. – 116 p. ; 22 cm. – (De Apocalyps van de Nieuwe Tijd ; [1963])
sign.: ESO-5-4-PETR-5I
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De apocalyps van de nieuwe tijd, 1964
door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1965. – 63 p. ; 21 cm. – (De Apocalyps van de Nieuwe Tijd ; 1964)
sign.: ESO-5-4-PETR-5II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De apocalyps van de nieuwe tijd, 1965
door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1966. – 59 p. ; 21 cm. – (De Apocalyps van de Nieuwe Tijd ; 1965)
sign.: ESO-5-4-PETR-5III
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De apocalyps van de nieuwe tijd, 1966
door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1967. – 179 p. ; 21 cm. – (De Apocalyps van de Nieuwe Tijd ; 1966)
sign.: ESO-5-4-PETR-5IV
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De apocalyps van de nieuwe tijd, 1967
door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1968. – 79 p. ; 21 cm. – (De Apocalyps van de Nieuwe Tijd ; 1967)
sign.: ESO-5-4-PETR-5V
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Het gouden rozenkruis
door Catharose de Petri. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1961. – 129 p. ; 19 cm. – (Rozen-Serie ; No. 4)
sign.: ESO-5-4-PETR-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

door Catharose de Petri. – 2e herz. dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1985. – 139, [5] p. ; 19 cm. – (Rozen-Serie ; IV)
ISBN 906732017X
sign.: ESO-5-4-PETR-1a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

Reveil! : opwekking tot fundamentele levensvernieuwing als uitkomst in een uitzichtloze tijd
door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1963. – 92 p. ; 18 cm.
sign.: ESO-5-4-PETR-6
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Transfiguratie
door Catharose de Petri. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1958. – 52 p. ; 19 cm. – (Rozen-Serie ; No. 1)
sign.: ESO-5-4-PETR-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, transfiguratie

door Catharose de Petri. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1958. – 52 p. ; 19 cm. – (Rozen-serie ; no. 1)
sign.: ESO-5-4-PETR-1
Trefw.: transfiguratie; endura; bewustzijn; lotswisseling

Het zegel der vernieuwing
door Catharose de Petri. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1959. – 115 p. ; 19 cm. – (Rozen-Serie ; No. 2)
sign.: ESO-5-4-PETR-3a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

door Catharose de Petri. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1959. – 115 p. ; 19 cm. – (Rozen-Serie ; No. 2)
sign.: ESO-5-4-PETR-3
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Zeven stemmen spreken
door Catharose de Petri. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1960. – 122 p. ; 19 cm. – (Rozen-Serie ; No. 3)
sign.: ESO-5-4-PETR-4a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

door Catharose de Petri. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1960. – 122 p. ; 19 cm. – (Rozen-Serie ; No. 3)
sign.: ESO-5-4-PETR-4
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

Problematiek
De problematiek der geneeskunde : Inleiding ; De hermeties geneeskunde, de zeven gemeenten ; De troon in het midden ; De vier ruiters uit de Openbaringen
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1938. – 28 p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 11e Jaargang, No. 4)
sign.: ESO-5-4-PROB-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, geneeskunde, klieren, occultisme, gezondheid

Rijckenborgh, J. van
I. De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (esoterische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 – A.D. 1616)
door J. van Rijckenborg. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1967. – 384 p. ; 23 cm. – (De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis ; Eerste Deel) . – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-1Ia
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christiaan Rozenkruis

II. De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (esoterische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 – A.D. 1616)
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1969. – 386 p. ; 23 cm. – (De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis ; De Geheimen der Rozenkruisers Broederschap ; Tweede Deel ; III) . – verklaring van woorden, tekens en getallen.
sign.: ESO-5-4-RIJC-1II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christiaan Rozenkruis

I. De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (esoterische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 – A.D. 1616)
door J. van Rijckenborg. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1967. – 384 p. ; 23 cm. – (De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis ; De Geheimen der Rozenkruisers Broederschap ; Eerste Deel ; III) . – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-1I
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christiaan Rozenkruis

II. De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis (esoterische analyse van de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 – A.D. 1616)
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1969. – 386 p. ; 23 cm. – (De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis ; De Geheimen der Rozenkruisers Broederschap ; Tweede Deel ; III) . – verklaring van woorden, tekens en getallen.
sign.: ESO-5-4-RIJC-1IIa
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christiaan Rozenkruis

De belijdenis der rozenkruisers broederschap : (esoterische analyse van de Confessio Fraternitatis A.D. 1614)
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1966. – 102 p. ; 23 cm. – (De Geheimen der Rozenkruisers Broederschap ; II)
sign.: ESO-5-4-RIJC-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De broederschap van Shamballa
door Catharose de Petri en J. van Ryckenborgh. – 2e herz. dr.. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1977. – 123 p. ; 19 cm. – (Hoeksteen Bibliotheek ; No. 1)
sign.: ESO-5-4-RIJC-3a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, broederschap, Shamballa, Elohim, wil, yoga

door J. van Ryckenborgh. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1948. – 134 p. ; 19 cm. – (Hoeksteen Bibliotheek ; No. 1)
sign.: ESO-5-4-RIJC-3
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, broederschap, Shamballa, Elohim, wil, yoga

Die Brüderschaft von Shamballa
von J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1950. – 61 p. ; 24 cm. – (Eckenstein-Bücherei ; Nr. 1)
sign.: ESO-5-4-RIJC-4
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, broederschap, Shamballa

Christianopolis : verklaring van zeven hoofdstukken van Reipublicae Christianopolitanae Descripto door Johann Valentin Andrea
door J. van Rijckenborgh. – 2e herz. dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1978. – 121, [2] p. ; 22 xm.
ISBN 9070196018
sign.: ESO-5-4-RIJC-5
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christianopolis, Andrea

Dei gloria intacta : het christelijke inwijdingsmysterie van het heilige rozekruis voor de nieuwe eeuw
door J. van Rijckenborgh. – Antwerpen, Haarlem : Hora Est, 1946. – IV, 240 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-6a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, christendom, mysteriën

door J. van Rijckenborgh. – Antwerpen, Haarlem : Hora Est, 1946. – IV, 240 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-6
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, christendom, mysteriën

Demasqué
Haarlem : Rozekruis-Pers, 1956. – 111 p. ; 20 cm.. – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1956. – 111 p. ; 20 cm.. – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-7a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

door J. van Rijckenborgh. – [2e dr.]. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1975. – 111 p. ; 21 cm.. – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-7
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

door J. van Rijckenborgh. – 3e herz. dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1975. – 96, [2] p. ; 22 cm.. – woordverklaring.
ISBN 9070196689
sign.: ESO-5-4-RIJC-7b
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum

III. De Egyptische oer-gnosis en haar roep in het eeuwige nú : opnieuw verkondigd en verklaard aan de hand van de Tabula Smaragdina en het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1962. – 303 p. ; 24 cm. – (Renova-Bibliotheek ; De Egyptische Oer-Gnosis ; Nr. 5 ; Derde Deel) . – woordverklaring, literatuur.
sign.: ESO-5-4-RIJC-8III
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

IV. De Egyptische oer-gnosis en haar roep in het eeuwige nú : opnieuw verkondigd en verklaard aan de hand van de Tabula Smaragdina en het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1965. – 316 p. ; 24 cm. – (Renova-Bibliotheek ; De Egyptische Oer-Gnosis ; Nr. 6 ; Vierde Deel) . – woordverklaring, literatuur.
sign.: ESO-5-4-RIJC-8IV
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

II. De Egyptische oer-gnosis en haar roep in het eeuwige nú : opnieuw verkondigd en verklaard aan de hand van de Tabula Smaragdina en het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1961. – 344 p. ; 24 cm. – (Renova-Bibliotheek ; De Egyptische Oer-Gnosis ; Nr. 4 ; Tweede Deel) . – woordverklaring, literatuur.
sign.: ESO-5-4-RIJC-8II
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

I. De Egyptische oer-gnosis en haar roep in het eeuwige nú : opnieuw verkondigd en verklaard aan de hand van de Tabula Smaragdina en het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistos
door J. van Rijckenborgh. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1960. – [6], 279 p. ; 24 cm. – (Renova-Bibliotheek ; De Egyptische Oer-Gnosis ; Nr. 3 ; Eerste Deel) . – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-8I
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gnosticisme, Egypte, religie, Tabula Smaragdina, Corpus Hermeticum, Hermes Trismegistos, hermetica, Pymander, ontwaken der ziel

I. Het einde der wereld : esoteries-wetenschappelike verhandeling over de te verwachten wereldcatastrophe : de gemeenschap van het licht
door Jan van Rijckenborgh ; H.D.. – Haarlem : “Hora Est”, 19XX. – 12 p. ; 24 cm. – (Het Einde der Wereld ; No. 1, Eerste Deel)
sign.: ESO-5-4-RIJC-24
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, catastrofes, rampen

Elementaire wijsbegeerte van het moderne rozekruis
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1950. – 303 p. ; 19 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 5) . – bijlage.
sign.: ESO-5-4-RIJC-9a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, reïncarnatie, spiritisme, kosmologie, filosofie

door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1950. – 303 p. ; 19 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 5) . – bijlage.
sign.: ESO-5-4-RIJC-9
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, inwijdingen, reïncarnatie, spiritisme, kosmologie, filosofie

Er is geen ledige ruimte
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1976. – 75 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-10
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De gnosis in actuele openbaring
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1955. – [8], 319 p. ; 24 cm. – (Renova-Bibliotheek ; Nr. 2) . – woordverklaring, literatuur.
sign.: ESO-5-4-RIJC-11
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gnosticisme, religie, wedergeboorte, magnetisme, transfiguratie

De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia : beschouwingen bij boek 1 van de Pistis Sophia
door J. van Rijckenborgh ; met een woord vooraf van Catharose de Petri. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2006. – 544 p. ; 23 cm.
ISBN 9067320625
sign.: ESO-5-4-RIJC-23
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum, gnosticisme, religie, Pistis Sophia, kennis, wijsheid

De grote omwenteling
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – 239 p. ; 20 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 3)
sign.: ESO-5-4-RIJC-12
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – 239 p. ; 20 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 3)
sign.: ESO-5-4-RIJC-12a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

De komende nieuwe mens
door J. van Rijckenborgh. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1955. – viii, 363 p. ; 24 cm. – (Renova-Bibliotheek ; Nr. 1) . – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-13
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, zevenvoudige pad, zelfkennis

Het licht der wereld : grepen uit de Bergrede
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1980. – 83, [3] p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-14
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, bergrede

Het mysterie der zaligsprekingen
door J. van Rijckenborgh. – 2e, herz., vermeerderde dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1958. – 164 p. ; 22 cm.. – woordverklaring.
sign.: ESO-5-4-RIJC-15
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Nieuw religieuse orientering : toespraken van J. van Rijckenborgh in de Schuiltempels van het Rozekruis (1940-1945)
[J. v. Rijckenborgh]. – Haarlem : [Rozekruis Pers], 194X. – 248 p. ; 22 cm. – (Nieuw religieuse orientering ; 2e deel)
sign.: ESO-5-4-RIJC-27
Trefw.: esoterie

Een nieuwe roep : der zevenvoudige wereldbroederschap van het Gouden Rozekruis op het keerpunt van de twintigste eeuw uitgebracht te Wiesbaden op 3 en 4 september 1952
door J. van Rijckenborgh. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1980. – 22 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-16
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1952. – 24 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-16a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Het nieuwe teken
door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. – 2e, herz. dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1979. – 199 p. ; 19 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 6)
ISBN 9070053063
sign.: ESO-5-4-RIJC-17a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, paasfeest, heilige geest, mysteriën, avondmaal, Christiaan Rozenkruis, bloed, pad

door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1951. – 186 p. ; 19 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 6)
sign.: ESO-5-4-RIJC-17
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, paasfeest, heilige geest, mysteriën, avondmaal, Christiaan Rozenkruis, bloed, pad

Het nuctemeron van Apollonius van Tyana
verklaard door J. van Rijckenborgh. – 3e herz. dr. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1992. – 136, [8] p. ; 22 cm.
Artikelen oorspr. verschenen in het maandblad Ecclesia Pistis Sophia
ISBN 9067320803
sign.: ESO-5-4-RIJC-22a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, Apollonius van Tyana, Nuctemeron, gnosticisme, natuurorden, transfiguratie, twaalf uren, vroege christendom, religieuze lectuur

verklaard door J. van Rijckenborgh. – 2e dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1976. – 136 p. ; 22 cm.
Artikelen oorspr. verschenen in het maandblad Ecclesia Pistis Sophia
sign.: ESO-5-4-RIJC-22
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, Apollonius van Tyana, Nuctemeron, gnosticisme, natuurorden, transfiguratie, twaalf uren, vroege christendom, religieuze lectuur

De roep der rozenkruisers broederschap : (esoterische analyse van de Fama Fraternitatis A.D. 1614)
door J. van Rijckenborgh ; Sub Umbra Alarum Tuarum Jehova. – 2e, herz. dr. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1966. – 434 p. ; 23 cm. – (De Geheimen der Rozenkruisers Broederschap ; I)
sign.: ESO-5-4-RIJC-18
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Rozekruisers en theosofen, anthroposofen en Soefis
door J. van Rijckenborgh ; ten geleide Rozekruis Pers. – Haarlem : Rozekruispers, 1946. – 32 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-25
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, theosofie, antroposofie, soefisme, H.P. Blavatsky, kritieken

Rozekruisers en vrijmetselaren ; Vrijmetselarij en katholicisme ; De nieuwe internationale vrijmetselarij
J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1945. – 26 cm. ; 22 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-21
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, vrijmetselarij, toespraken

De schaduw der komende dingen
J. van Rijckenborgh . – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1956. – 47 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-4-RIJC-26
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gnosticisme

De universele gnosis
door J. van Rijckenborgh. – tweede herziene uitgave. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1977. – 273 p. ; 20 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 4)
sign.: ESO-5-4-RIJC-19a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gnosticisme

door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 1950. – 273 p. ; 20 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 4)
sign.: ESO-5-4-RIJC-19
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gnosticisme

Het universele pad
door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – 169 p. ; 20 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 2)
sign.: ESO-5-4-RIJC-20
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, reclame, sluiers, tempels, Osiris, mysteriën, Adytum, tempel van de geest, goddelijke natuur, midzomernachtsdroom, wijsheid, Lao Tze, spiralen, vibraties, idealiteit, realiteit, Hiram Abiff, vrijmetselarij, bijbel

door J. van Rijckenborgh. – Haarlem : Rozekruis-Pers, 19XX. – 169 p. ; 20 cm. – (Hoeksteen-Bibliotheek ; No. 2)
sign.: ESO-5-4-RIJC-20a
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, reclame, sluiers, tempels, Osiris, mysteriën, Adytum, tempel van de geest, goddelijke natuur, midzomernachtsdroom, wijsheid, Lao Tze, spiralen, vibraties, idealiteit, realiteit, Hiram Abiff, vrijmetselarij, bijbel

Rosa
Rosa mystica : Ussat-les-Bains 2001
[Haarlem] : Lectorium Rosicrucianum, 2001. – [8] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-ROSA-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Rosicruciae
Evolution of immortality
by Rosicruciae. – Salem, Mass. : Eulian Publishing Company, 1900. – 145 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-ROSI-1
Trefw.: esoterie, evolutie, onsterfelijkheid, bewustzijn, reïncarnatie, liefde, waarheid, wijsheid, slang, Christus, Rozekruis

Sabarthez
Sabarthez cvs tos svmmorvm
Ussat-les-Bains : z.u., 1981. – 16 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-SABA
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, gnosticisme, katharen, religie

Scheikundig
Het scheikundig huwelik van Aladdin
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1940. – 16 p. ; 23 cm. – (Rozekruis-Serie ; 13e Jaargang, No. 3, maart)
sign.: ESO-5-4-SCHE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisters, alchemie, inwijdingen, Aladdin

Schootemeijer, J.
Televisie als gevaar voor het individu
openbare lezing gehouden door J. Schootemeijer. – Haarlem : Rozekruis-Pers, [1965]. – 15 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-4-SCHO-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, televisie, media, gezondheid

Sleutel
Sleutel tot het transfigurisme in zeventig vragen en antwoorden
Haarlem : Rozekruis-Pers, 1954. – 30 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-SLEU-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, transfiguratie

Stevens, F.J.M.
The Rosicrucian Fellowship in Nederland en het Lectorium Rosicrucianum, Nederlandse formatie (voormalig Rozekruisers Genootschap te Haarlem) : bibliografie van Nederlandstalige uitgaven van beide organisaties
door F.J.M. Stevens. – Den Haag : P.A. Tiele Academie, 1979-1980. – 71 p. : ill. ; 30 cm. – (Series Bibliographica / P.A. Tiele Academie) . – registers.
sign.: ESO-5-4-STEV-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, bibliografieën, Lectorium Rosicrucianum, literatuur

Televisie
Televisie als instrument der verborgen machten
Haarlem : Rozekruis Pers, 1982. – 58 p. ; 22 cm.. – woordverklaring.
ISBN 9070196875
sign.: ESO-5-4-TELE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, televisie, Fohat, theosofie, chakra’s, gevaren, stralingen, machten

De Topsteen [Tijdschrift]
Trefw.: tijdschriften, esoterie, rozenkruisers

Twine, J.
De blijmare van de gave gods (esoterie van het Mathheüs-Evangelie) : uiteenzettingen gebaseerd op occulte wetenschap
door John Twine. – Haarlem : Aquarius Propaganda Comité, 1931. – 192 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-5-4-TWIN-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, Evangelie van Mathheüs, esoterisch christendom

De geheimen der Rozekruizers Broederschap (esoteriese analyse der Fama Fraternitatis Ao Di 1614)
door John Twine. – Haarlem : Rozekruis Pers, 193X. – 352 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-5-4-TWIN-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, rozekruisers broederschap

In het land aan gene zijde
door John Twine. – Haarlem : Uitgevers Maatschappij “Hora Est”, 1933. – 189, [1] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-TWIN-3
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven na de dood, reïncarnatie, zielsverhuizing, genezingen, gezondheid

door John Twine. – Haarlem : Uitgevers Maatschappij “Hora Est”, 1933. – 189, [1] p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-TWIN-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, leven na de dood, reïncarnatie, zielsverhuizing, genezingen, gezondheid

Het mysterie van de bijbel (esoteriese analyse) : esoteriese bijbelstudie ; het geheim der profeten spiegel ; Vulcanus’ glanzing ; de problematiek der geneeskunde
[John Twine]. – Haarlem : Rozekruizers Genootschap, 193X. – 24, 24, 24, 28 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-5-4-TWIN-5
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, religie, esoterisch christendom, bijbel, god, kindermoord, gezondheid, Fidus

4. Het nieuw esoteries weten : (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozekruisers Broederschap)
door John Twine. – Haarlem : Rozekruispers, 1940. – 57 p. : diagr. ; 22 cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 4)
sign.: ESO-5-4-TWIN-4IV
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, kosmologie, openbaring, magie, God, involutionaire inwijding, Goddelijk verlossingsplan, twaalf stromen

Het nieuw esoteries weten: deel 1 : (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozenkruisers Broederschap)
Haarlem : Rozekruispers, 1939. – 48. ; .. cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 1)
sign.: ESO-5-4-TWI-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, God, universele lering, Christus, Ladder

Het nieuw esoteries weten: deel 2 : (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozekruisers Broederschap)
Haarlem : Rozekruispers, 1939. – 48. ; .. cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 2)
sign.: ESO-5-4-TWI-3
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christus, twee-eenheid, Adam-Eva, cellenbouw, magische ademhaling

Haarlem : Rozekruispers, 1939. – 48. ; .. cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 2)
sign.: ESO-5-4-TWI-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christus, twee-eenheid, Adam-Eva, cellenbouw, magische ademhaling

Het nieuw esoteries weten: deel 3 : (bijdrage tot een nieuwe openbaring van de cosmologie en magie der Rozekruisers Broederschap)
Haarlem : Rozekruispers, 1940. – 48. ; .. cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 3)
sign.: ESO-5-4-TWI-4
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christusopenbaring, bloedbescherming, God, geest

Haarlem : Rozekruispers, 1940. – 48. ; .. cm. – (Het Nieuw Esoteries Weten ; Deel 3)
sign.: ESO-5-4-TWI-5
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Christusopenbaring, bloedbescherming, God, geest

Uitgaven
Uitgaven van de Rozekruis Pers : uitgeverij van het Lectorium Rosicrucianum
Haarlem : Rozekruis Pers, 19XX. – 59 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-UITG-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, fondscatalogi, literatuur

Uljé-Pels, M.
Man en vrouw zijn één : conferentiedag in het J. Rijckenborgh-centrum te Haarlem 6 februari 2005 : De scheppingsmythe volgens het geheime book van Johannes / M. Uljé-Pels. Man en vrouw zijn één – de ideale samenwerking / G. Olsthoorn. Het alchemische resultaat – kind van het licht / H. ten Grotenhuis
M. Uljé-Pels, G. Oosthoorn, H. ten Grotenhuis. – Haarlem : Lectorium Rosicrucianum, 2005. – 24 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-ULJE-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, scheppingsmythe, alchemie

Verborgen
Het verborgen woord in Islam – Christendom – Jodendom
woord vooraf Peter Huijs. – Haarlem : Rozekruis Pers, 2006. – 48 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9067323306
sign.: ESO-5-4-VERB-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, islam, christendom, jodendom, religie, Evangelie van Filippus, kabbala, Bibliotheca Philosophica Hermetica

Vierde
De vierde dimensie en de bewustzijnsemancipatie van de mens
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1938. – 24 p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 11e Jaargang ; No. 6 juni 1938)
sign.: ESO-5-4-VIER-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, bewustzijn

Vijf
Vijf brieven over de leer van het Rozenkruis
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1991. – 48 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-5-4-VIJF-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, zin van het leven, andere wereld, geboorte en dood, fijnstoffelijke lichamen, onafwijsbaarheid

Waartoe
Waartoe streeft het moderne Rozekruis?
Haarlem : Rozekruisers Genootschap, 1940. – 16 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-5-4-WAAR-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Warrior
Warrior : nephes adonai ; het laboratorium van de ziel
[Haarlem] : [Rozekruisers Genootschap], [1939]. – 22, [1] p. ; 24 cm. – (Rozekruis-Serie ; 12e Jaargang No. 11, november)
sign.: ESO-5-4-WARR-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers

Wat
Wat is het Lectorium Rosicrucianum?
Haarlem : Internationale School van het Gouden Rozenkruis, 2005. – 15 p. ; 21 cm.. – literatuur.
sign.: ESO-5-4-WAT-2
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, Lectorium Rosicrucianum, doeleinden

Wat is, wil, doet het Rozekruisers Genootschap Lectorium Rosicrucianum?
5e herz. dr. – Haarlem : Rozekruis Pers, 1952. – 64 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-5-4-WAT-1
Trefw.: estorie, rozenkruisers, organisatie, vrijmetselarij, Shamballah, goed en kwaad, Bijbel, politiek, economie, humanisme, waarheid, geluk, transfiguratie, inwijding, dialectiek, pad, leerlingen

Zangbundel
Zangbundel rozekruizersgenootschap
Haarlem : Rozekruispers, 19XX. – [41] p. ; 18 cm.
sign.: ESO-5-4-ZANG-1
Trefw.: esoterie, rozenkruisers, zangbundels, muziek