TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Randgebieden » RAN-6-1 Spiritisme

RAN-6-1 Spiritisme

Abhedananda, S.
Life beyond death : a critical study of spiritualism
by Swami Abhedananda. – 7th ed., repr. – Calcutta : Ramakrishna Vedanta Math, 1996. – [12], 240 p. ; 22 cm.. – appendices.
sign.: RAN-6-1-ABHE-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, studies, wetenschap, leven na de dood, ziel, dood, wedergeboorte, reïncarnatie, pre-existentie, onsterfelijkheid, religie, hindoeïsme, vedanta, mediumschap, automatisch schrift, occultisme, filsofie, onderzoek

Ackers, C.
Het regent steenen : de spirituele erfenis van Nederlands-Indië
Coen Ackers. – Amsterdam : Bolongaro Publishing, 2007. – 393 p. : ill. ; 23 cm.. – bibliografie, eindnoten, personenregister.
ISBN 9789078946014
sign.: RAN-6-1-ACKE-1
Trefw.: spiritisme, stenenregens, Nederlands-Indië, theosofie, bijgeloof, religie, politiek

Agerskov, M.
Some psychic experiences and their results
Michael Agerskov. – Copenhagen, N.Y. : Toward the Light Publishing House, 1979. – 84 p. ; 22 cm.. – addendum.
ISBN 8787871548
sign.: RAN-6-1-AGER-1
Trefw.: spiritisme, experimenten

Akehurst, K.
Everyone’s guide to the hereafter
Ken Akehurst, the blind medium who passed to the higher life on 28 July 1978 ; transmitted by G.M. Roberts. – Suffolk : Neville Spearman, 1981. – ix, 114 p. ; 20 cm.
ISBN 085435414X
sign.: RAN-6-1-AKEH-1
Trefw.: spiritisme, toekomstig leven, hiernamaals

Andrews, T.
How to meet & work with spirit guides
St. Paul, Minnesota : Llewellyn Publications, 1995. – 217 p. : ill. ; 18 cm. – (Llewellyn’s how to series) . – bibliography.
ISBN 0875420087
sign.: RAN-6-1-ANDR-1
Trefw.: spiritisme, channeling, onzichtbare werelden, mediums, technieken, engelen, natuurgeesten

Anoniem
Aux Tables : Qui n’a pas perdu l’esprit
Paris : Librairie Nouvelle, 1854. – 176.
sign.: RAN-6-1-ANO-4

Spiritische Mededelingen
Den Haag : Avondpostdrukkerij, 1914. – 149.
sign.: RAN-6-1-ANO-11

Thy son liveth : Message from a soldier to his mother
Boston : \little, Brown & Co., 20. – 84.
sign.: RAN-6-1-ANO-12

Wirken der Engel
Zurich : Verlag Geistliche Loge, 51. – 320. – (Botschaften aus dem Jenseits ; 3)
sign.: RAN-6-1-ANO-3

Arrieudebat, J.-P.
Télégraphie spirite, ou manière d’apprendre le véritable mouvement de la vie humaine dans ses diverses phases : depuis le moment de la création de l’âme jusqu’à où elle va rendre compte de son existence an Créateur de toutes choses : ouvrage composé sous l’influence d’une puissance invisible
par J.-P. Arrieudebat. – Tarbes : J.-P. Arrieudebat, 1865. – 243, [1] p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-ARRI-1
Trefw.: spiritisme

Baar, A.J.H.M. van
Roomsch-Katholiek spiritisme : naar aanleiding van ‘De dooden leven’ door Mgr. Dr. Robert Klimsch en P. Hyacinth Hermans
door A.J.H.M. van Baar. – overdr. uit: Het toekomstig leven, jg. 45 (1941). – ‘s-Gravenhage : z.u., [1941]. – 37 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-BAAR-1
Trefw.: spiritisme, religie, katholicisme, Robert Klimsch, Hyacinth Hermans

Baerwald, R.
Okkultismus und Spiritismus und ihre weltanschaulichen Folgerungen
Berlin : Deutsche Buch Gemeinschaft, 1926. – 404 p. : ill. ; 20 cm.. – Literaturverzeichnis.
sign.: RAN-6-1-BAER-1
Trefw.: spiritisme, onderbewustzijn, medium, telepathie, helderziendheid, voorspellingen, onsterfelijkheid, reïncarnatie, herinneringen, hysterie, automatisch schrift, hypnose, psychometrie,

Barker, E.
Brieven van generzijds
uit het Engelsch van Elsa Barker ; geautoriseerde vertaling ; met een voorreede van Frederik van Eeden. – Amsterdam : W. Versluys, 1915. – 248 p. ; 20 cm.
Vert. van: Letters of a living dead man. – London : Rider, 1914
sign.: RAN-6-1-BARK-2
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

met een voorrede van Frederik van Eeden ; geauthoriseerde vert. uit het Engelsch. – 2e dr. – Amsterdam : W. Versluys, 1918. – 248 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

Last letters from the living dead man
written down by Elsa Barker ; with an introduction. – London : William Ridder & Son, 1919. – 240 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-4
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

Oorlogsbrieven van generzijds
uit het Engelsch van Mrs Elsa Barker ; [met een voorw. van Fred. van Eeden]. – Amsterdam : W. Versluys, 1916. – 277 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

geautoriseerde vert.uit het Engelsch . – Amsterdam : W. Versluys, 1916. – 277 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BAR-4a
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

geautoriseerde vert.uit het Engelsch . – Amsterdam : W. Versluys, 1916. – 277 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BAR-4b
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

geauthoriseerde vert. [uit het Engels]. – Amsterdam : W. Versluys, 1916. – 277 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-2
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

War letters from the living dead man
written down by Elsa Barker. – 3rd impr. – London : William Rider & Son, 1916. – 318 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-3
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, broederschap, oorlogen, meesters, kabbala

by Elsa Barker. – London : William Rider & Son, Ltd., 1915. – 318 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-3a
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, broederschap, oorlogen, meesters, kabbala

by Elsa Barker. – London : William Rider & Son, Ltd., 1915. – 318 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-3b
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, broederschap, oorlogen, meesters, kabbala

3rd impression. – London : William Rider & Son, Ltd., 1916. – [6], 318 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-3a
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, broederschap, oorlogen, meesters, kabbala

London : William Rider & Son, Ltd., 1915. – [6], 318 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BARK-3
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, broederschap, oorlogen, meesters, kabbala

Beard, P.
Living on : a study of altering consciousness after death
by Paul Beard. – London ; Boston : G. Allen & Unwin, 1980. – 202 p. ; 21 cm.. – references, index.
ISBN 0041330099
sign.: RAN-6-1-BEAR-1
Trefw.: spiritisme, toekomstig leven, leven na de dood, bewustzijn

Beattty, Ch.
Gate of dreams : a subjective autobiography
Charles Beatty. – London : Geoffrey Chapman, 1972. – XV, 207 p. ; 22 cm.. – appendix.
sign.: RAN-6-1-BEAT-1
Trefw.: spiritisme, autobiografieën, Charles Beatty

Belle, J. van
Zienswijze op occultisme, meditatie, spirtitisme, reïncarnatie, ufo’s
smenstelling Jack van Belle. – Laren : Uitgeverij Luiting, 1972. – 208 p. ; 21 cm.
ISBN 9024501644
sign.: RAN-6-1-BELL-1
Trefw.: geestelijk leven, ocuultisme, meditatie, spiritisme, reïncarnatie, ufo’s

Bennett, E.T.
Spiritualism : the physical phenomena
Edinburgh : T.C. & E.C. Jack, 19XX. – vii, 140 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-BENN-1
Trefw.: spiritisme, telekinese, gedachtekracht

Benthem van den Bergh, J.F. van
Door smart tot het licht
door J.F. van Benthem van den Bergh. – ‘s-Gravenhage : Boekhandel v/h W.P. van Stockum & Zoon, 1929. – 73 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BENT-1
Trefw.: spiritisme

door J.F. van Benthem van den Bergh. – ‘s-Gravenhage : Boekhandel v/h W.P. van Stockum & Zoon, 1929. – 73 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BENT-1a
Trefw.: spiritisme

De poort naar de ongeziene wereld geopend
verzameld en van commentaar voorzien door J.F. van Benthem van den Bergh . – Den Haag : Stockum & Zoon, 1930. – 85 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BENT-2
Trefw.: spiritisme

verzameld en van commentaar voorzien door J.F. van Benthem van den Bergh . – Den Haag : Stockum & Zoon, 1930. – 85 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BENT-2a
Trefw.: spiritisme

Berth, M.
Der jetzige spiritualismus : und verwannte Erfahrungen
Leipzig und Heidelberg : L.J. Winter’sche Verlagshandlung, 1877. – 366.
sign.: RAN-6-1-BER-1
Trefw.: spiritisme

Beversluis, M.
De beschermengel : spiritualistische novelle
van M. Beversluis. – Zuidwolde : “Geest en Leven”‘ , 19XX. – 39 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BEVE-5
Trefw.: spiritisme, novelles, beschermengelen

Catechismus van het spiritualisme
door M. Beversluis. – z.p. : [M. Beversluis], 19XX. – 32 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-BEVE-4
Trefw.: spiritisme, catechismussen

Het gebied van het geheimzinnige
door M. Beversluis . – 2e herz. dr. – Sliedrecht : A.L. Luijt, 1905. – IV, 211 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BEVE-1
Trefw.: spiritisme, spiritualisme, religie, magie, dromen, mediums, mediamiek, mediumschap, geesten, trance, godsdienst, genezing, gebed, visioen

Levensschets van Elise van Calcar-Schiotling, (1822-1904)
door M. Beversluis. – Amsterdam : N.V. V.R.T., afd. Spirit. Boekh. ; K.H. Noest, 1922. – 89, [3] p. : portr. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-BEVE-6
Trefw.: spiritisme, biografieën, Elise van Calcar

Loutering : spiritualistisch verhaal
M. Beversluis . – Zuidwolde : Geest en Leven, [1928]. – 178 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BEVE-2
Trefw.: spiritisme, spiritualisme, leven na de dood, metapsychisch, mediamiek, verschijnselen, religie

Het spiritualisme en de wetenschap
M. Beversluis. – Barendrecht : [M. Beversluis], 1901. – 59 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BEVE-3
Trefw.: spiritisme, wetenschap

Beynen- van Geuns, A.C.E.
Het Spiritisme : Waarheid en Waarde
Bussum : Dishoeck, 20. – 313.
sign.: RAN-6-1-BEY-1

Birch, S.
Het witte licht
Silver Birch; te boek gesteld door A.W. Austen; met een voorw. van Hannen Swaffer; vert. [uit het Eng.] door N.P. – Amsterdam : Gnosis, [ca.1938]. – 219 p. ; 21 cm.
Vert. van: Teachings of Silver Birch. – London : Psychic Press ; Spiritualist Press, 1938
sign.: RAN-6-1-BIRC-1
Trefw.: spiritisme, esoterie, esoterische wetenschappen, theosofie

Silver Birch; te boek gesteld door A.W. Austen; met een voorw. van Hannen Swaffer; vert. [uit het Eng.] door N.P. – Amsterdam : Gnosis, [ca.1938]. – 219 p. ; 21 cm.
Vert. van: Teachings of Silver Birch. – London : Psychic Press ; Spiritualist Press, 1938
sign.: RAN-6-1-BIRC-1a
Trefw.: spiritisme, esoterie, esoterische wetenschappen, theosofie

Bond, F.B.
Memories of the monks of Avalon : the brethren of the XIIth century recall the ancient buildings lost in the great fire, A.D. 1184 
by F. Bligh Bond ; including extracts from the automatic script, purporting to be given by brethren of the “Company of Avalon,” through the hand of Brother Symon . – repr. – [London] : British College of Psychic Science, [1923]. – 16 p. : ill. ; 21 cm.
Reprinted with some additions from “Psychic science,” vol. 1, No. 4 (Jan. 1923)
sign.: RAN-6-1-BOND-1
Trefw.: spiritisme, automatisch schrift, Glastonbury Abbey

Bonsen, F. zur
Zwischen Leben und Tod : zur Psychologie der letzten Stunde
von Friedrich zur Bonsen. – Düsseldorf : Druck und Verlag von L. Schwann, 1927. – 173 p. ; 24 cm.. – Literatur, Sachregister.
sign.: RAN-6-1-BONS-1
Trefw.: spiritisme, leven en dood, sterven, muziek, dromen, ziel, onsterfelijkheid, reïncarnatie, psychologie, stervensuur

Borgia, A.
Heaven and earth
recorded by Anthony Borgia. – London : Feature Books, 1948. – 143 p. ; 17 cm.
Spirit communications from Robert Hugh Benson
sign.: RAN-6-1-BORG-
Trefw.: spiritisme, hemel, aarde, verleden, heden, toekomst, kleuren, Christendom, vrede

Here and hereafter
recorded by Anthony Borgia. – repr. – London : Odhams Press, [1959]. – 128 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-BORG-2
Trefw.: spiritisme, hiernamaals, reïncarnatie, geestenwereld, persoonlijkheid

Het leven in de ongeziene wereld
Anthony Borgia ; voorw. van John Anderson ; [vert. uit het Engels door C. van Nievelt] . – 6e dr. – Assen : De Torenlaan, 1955. – 197 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-BORG-3

voorw. John Anderson ; vert. [uit het Engels] C. van Nievelt. – 3e dr. – Assen : Torenlaan, 1961. – 197 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-BORG-1
Trefw.: spiritisme, sferen, muziek, geestelijk leven, geesten

Bormann, W.
Der Schotte Home : ein Zeuge für die Wissenschaft des Überlinnlichen im 19. Jahrhundert
Leipzig : Verlag von Max Altmann, 1909. – 112.
sign.: RAN-6-1-BORM-1

Botschaften
Botschaften aus dem Jenseits : Band II: Licht der Welt
Zürich : Verlag Geistige Loge, 1950. – 320.
sign.: RAN-6-1-BOT-2
Trefw.: spiritisme, God, wedergeboorte, geloof, sferen, engel, gebed, karma, oorlog, reïncarnatie, ziekte, ouderdom, muziek, hypnose

Botschaften aus dem Jenseits : Neuerscheinung
Zürich : Verlag Geistige Loge, 1949. – 320.
sign.: RAN-6-1-BOT-1
Trefw.: spiritisme, geest, God, mens, lichaam, karma, wedergeboorte, wil, meditatie, sferen, reïncarnatie, Christus

Bouman, H.
Spiritisme, wetenschap en geestelijk leven
door H. Bouman. – Den Haag : Van Stockum, 1946. – 103 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-BOUM-1
Trefw.: spiritisme, wetenschap, geestelijk leven, parapsychologie, PSI, ESP, telepathie, helderziendheid, astraallichamen, uittredingen, sterven, stervenden, verschijnselen, mediums, godsdienst

Den Haag : W.P. van Stockum, 1946. – 103.
sign.: RAN-6-1-BOU-1
Trefw.: spiritisme, beschouwingen, telepathie, helderziendheid, astraal lichaam, astrale projecties, uittredingen, sterven, verschijnselen, medium, religie

Bozzano, E.
Het Spiritisme
Baarn : Hollandia Drukkerij, 32. – 157.
sign.: RAN-6-1-BOZ-1

Baarn : Hollandia Drukkerij, 1932. – 157. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BOZ-1

Bradley, D.H.
Der goden wijsheid
door H. Dennis Bradley ; [vert. uit het Engels door E. Groen en K. Groen ; met een woord vooraf door P. Goedhart]. – Amsterdam : Spin & Zoon, [1929]. – XXVII, 458 p., [3] p. pl. : ill. ; 19 cm.
Vert. van: The wisdom of the Gods ; Vervolg op: De sterren tegemoet
sign.: RAN-6-1-BRAD-1
Trefw.: spiritisme

Brittan, S.B.
The tables turned : a brief review of Rev. C.M. Butler
by S.B. Brittan. – New York : Partridge and Brittan, 1854. – 63, 6 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-BRIT-1
Trefw.: spiritisme, Clement Moore Butler

Broekhoven, J.J. van
De geestenwereld : een openbaring van onsterfelijkheid en eeuwig geluk
door J.J. van Broekhoven. – Nijmegen : Boekdrukkerij F.E. MacDonald, 1918. – [8], 112 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-BROE-1
Trefw.: spiritisme, onsterfelijkheid, leven, geesten, God, pad, reïncarnatie

Het goed recht van het spiritualisme : spiritische schetsen
van J.J. van Broekhoven. – 2e dr. – [Den Haag] : Electr. Drukkerij G.H. v.d. Boom, [1908]. – 63 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-BROE-2
Trefw.: spiritisme, religie, duivel, bijbel, kwaad, God

Wat is spiritualisme? : spiritische schets
door J.J. van Broekhoven. – Rotterdam : “Harmonia”, 19XX. – 10 p. ; 17 cm.
sign.: RAN-6-1-BROE-3
Trefw.: spiritisme

Brown, R.
Componisten schrijven voort : Rosemary Brown’s ontmoetingen met Liszt, Chopin, Bach, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninoff, Schuman e.a.
Deventer : N. Kluwer, 1971. – 207.
sign.: RAN-6-1-BRO-1
Trefw.: spiritisme, muziek, leven na de dood, genezing

Bruijne-Uiterwijk, A. de
Wat wil het spiritisme?
Lezing gehouden te Utrecht den 2n augustus 1903 door A.de Bruijne-Uiterwijk . – Utrecht : Den Boer, 1904. – 16 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-BRUI-1
Trefw.: spiritisme

Calcar, E. van
Dood is leven : bloemlezing uit de geschriften van mevr. E. van Calcar : bloemlezing uit de geschriften van mevr. E. van Ca
verzameld door C.J. van Holthe tot Echten-Kuyper van Harpen en Dr. K.H.E. de Jong. – Zaltbommel : Uitgeversmaatschappij v/h P.M. Wink, 1912. – 230 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-CALC-1
Trefw.: spiritisme, leven, dood, medium, Kerk, onzichtbare wereld, wil, theosofie

Hoe ik door ervaring tot overtuiging kwam
Elise van Calcar . – 4e dr. – Amsterdam : Spiritistische Boekehandel en Uitgeverij K.H. Noest Jr, 1922. – 78 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-CALC-2
Trefw.: spiritisme, theosofie

Levenswoorden : uit Elise van Calcar’s maandwerk “Op de grenzen van twee werelden”
[Elise van Calcar] ; verzameld en haar opgedragen door Eene harer vriendinnen. – Amsterdam : N.J. Boon, 18XX. – [4], 366 p. ; 14 cm.
sign.: RAN-6-1-CALC-4
Trefw.: spiritisme, theosofie, kalenders, dagen, maanden

Uit het leven voor het leven
door Elise van Calcar. – Haarlem : Kruseman & Tjeenk Willink, 1875. – 382 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-CALC-3
Trefw.: leven, verhalen

Carington, W.
The meaning of “survival” : the Frederic W.H. Myers lecture, 1935 : 
by W. Whately Carington . – London : The Society for Psychical Research, [1935]. – 35 p. ; 20 cm. – (The Frederic W. H. Myers lecture ; 1935)
sign.: RAN-6-1-CAR-
Trefw.: spiritisme

Carriere-Bilheimer, P.J.
De boodschap der geesten
opgeteekend door P.J. Carrière-Bilheimer . – Leiden : Sijthoff, 1935. – 276 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-CARR-1
Trefw.: mediumschap, boodschappen

Chevillon, C.
La Tradition Universelle
Lyon : Paul Derain, 46. – 152.
sign.: RAN-6-1-CHE-1

Clement de Saint-Marcq
La Clef Scientifique du Spiritisme
Bruxelles : Lumen, ?. – 126.
sign.: RAN-6-1-CLE-1

Compte
Compte rendu du Congrés spirite et spirite et spiritualiste international tenu á Paris du 9 au 16 september 1889
P.-G. Leymarie ; J.-C. Chaigneau ; Papus ; J. Lermina, G. Delanne, Léon Denis ; Roca, Charles Fauvety, Marius George, Laurent de Faget, Chazarain, Al. Delanne ; Lessard ; Huelbès Temprado ; Sanz y Benito ; Miguel Vives ; van Straeten ; Deinhard ; Grau ; Giovanni Hoffmann ; Henri Lacroix ; Henrion ; Louise-Jeanne Catala ; Arthur d’Anglemont ; Déchaud ; J. Colin ; Ch. Bouyer ; L. Lecocq ; A.-J. , Tindall ; E. Hardinge Britten ; London Spiritualist Alliance ; Schleiden ; Witsig ; Ch. Sigismond ; van de Wall ; Roorda van Eysinga ; E. van Calcar ; Cercle de Trujillo ; Coïmbre ; Manuel Sanz Benito ; E. Volpi ; Ercole Chiaïa ; Stefano Vacca ; Enrico Dalmazzo ; I. Ercolani ; Vox in deserto ; F. Bennicelli ; G. Palazzi ; Carl Sjostedt ; B. Torstenson ; Golden Gate ; Cassadaga ; Wheeling ; J.-M. Kellogg ; Mauritz S. Liden ; Cleveland ; Persévance ; Alphonse Denné ; Société centrale de Mexico ; Mirguil ; Carlos Paz Soldan ; Cochoeirana ; Auzanneau ; de Senillosa . – Paris : Librairie Spirite, 1890. – 454 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-6-1-COMP-1
Trefw.: spiritisme, congressen, P.-G. Leymarie, J.-C. Chaigneau, Papus, J. Lermina, G. Delanne, Léon Denis, Roca, Charles Fauvety, Marius George, Laurent de Faget, Chazarain, Al. Delanne, Lessard, Huelbès Temprado, Sanz y Benito, Miguel Vives, van Straeten, Deinhard, Grau, Giovanni Hoffmann, Henri Lacroix, Henrion, Louise-Jeanne Catala, Arthur d’Anglemont, Déchaud, J. Colin, Ch. Bouyer, L. Lecocq, A.-J. , Tindall, E. Hardinge Britten, London Spiritualist Alliance, Schleiden, Witsig ; Ch. Sigismond, van de Wall, Roorda van Eysinga, E. van Calcar, Cercle de Trujillo, Coïmbre, Manuel Sanz Benito, E. Volpi, Ercole Chiaïa, Stefano Vacca, Enrico Dalmazzo, I. Ercolani, Vox in deserto, F. Bennicelli, G. Palazzi, Carl Sjostedt, B. Torstenson, Golden Gate, Cassadaga, Wheeling, J.-M. Kellogg, Mauritz S. Liden, Cleveland, Persévance, Alphonse Denné, Société centrale de Mexico, Mirguil, Carlos Paz Soldan, Cochoeirana, Auzanneau, de Senillosa

Constandse, A.L.
Hedendaagsch bijgeloof : spiritisme en theosofie
Den Haag : De Albatros, 1929. – 32 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-CONS-1
Trefw.: spiritisme, bijgeloof, theosofie, geest en stof, geesten, geschiedenis, occultisme, wetenschap, psychologie

Modern bijgeloof
Rotterdam : Luigies & Zonen, 1926. – 129-160 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-CONS-2
Trefw.: spiritisme, theosofie, bijgeloof, filosofie, mediums, vrijdenkers, methodisten, occultisme, astraallichamen, Fremery, Schopenhauer

Cook, A.
Brieven aan vrienden over het verborgen leven : gedicteerd aan Agnes Cook door haar moeder in de geestenwereld
Agnes Cook ; uit het Engelsch vertaald door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – IV, 59 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie ; No. 86/87)
Vert. van: Letters to friends on the hidden Life : dictated to Agnes Cook by her mother in the spirit world. – London : C.W. Daniel, 1911
sign.: RAN-6-1-COOK-2
Trefw.: spiritisme, geestenwereld, brieven, theosofie, levenswijsheid, esoterische filosofie

Agnes Cook ; uit het Engelsch vertaald door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – IV, 59 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie ; No. 86/87)
Vert. van: Letters to friends on the hidden Life : dictated to Agnes Cook by her mother in the spirit world. – London : C.W. Daniel, 1911
sign.: RAN-6-1-COOK-2a
Trefw.: spiritisme, geestenwereld, brieven, theosofie, levenswijsheid, esoterische filosofie

Agnes Cook ; uit het Engelsch vertaald door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – IV, 59 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 15e Serie ; No. 86/87)
Vert. van: Letters to friends on the hidden Life : dictated to Agnes Cook by her mother in the spirit world. – London : C.W. Daniel, 1911
sign.: RAN-6-1-COOK-2b
Trefw.: spiritisme, geestenwereld, brieven, theosofie, levenswijsheid, esoterische filosofie

Agnes Cook ; uit het Engelsch vertaald door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – IV, 59 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek 15e serie ; No. 86/87)
sign.: RAN-6-1-COOK-1
Trefw.: spiritisme, geestenwereld, brieven, theosofie, levenswijsheid, esoterische filosofie

Agnes Cook ; uit het Engelsch vertaald door C.S.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – IV, 59 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek 15e serie ; No. 86/87)
sign.: RAN-6-1-COOK-1a
Trefw.: spiritisme, geestenwereld, brieven, theosofie, levenswijsheid, esoterische filosofie

Cotton, E.J.
They need no candle: the psychic and spiritual experiences of an ordinary man from boyhood to manhood
by Edward J. Cotton; with a foreword by Anne Biezanek; introduction by J.D. Pearce-Higgins. – London : Churches’ Fellowship for Psychical and Spiritual Studies, [1972]. – 167, [2] p. : portr. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-COTT-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie

Croese, F.W.
Een belangrijk vraagstuk
Djocdja : Buning, 1904. – 16.
sign.: RAN-6-1-CRO-1

Danskin, W.A.
How and why I became a spiritualist
Wash. A. Danskin . – Boston ; New York : Bela Marsh ; S.T. Munson, 1858. – 104 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-DANS-1
Trefw.: spiritisme

Daumer, H.Fr.
Reich des Wundersamen
Regensburg : U.Coppenrath, 1872. – 304.
sign.: RAN-6-1-DAU-1

Davis, A.J.
Answers to ever-recurring questions from the people : (a sequel to the Penetralia)
by Andrew Jackson Davis . – New York : A.J. Davis, 1862. – iv, [5]-417 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-DAVI-1
Trefw.: spiritisme, religie, geloof

De tooverstaf : autobiographie van Andrew Jackson Davis
Andrew Jackson Davis ; uit het Engelsch door D.J. Buijsman. – 2e druk, van aantekeningen voorzien. – Wijchen : Bureau “Stemmen uit Hooger Wereld”, 1925. – [6], 452, [7] p. : ill. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-DAVI-1
Trefw.: spiritisme, autobiografieën

Dedekind, G.E.W.
Proeve over de werking en invloed der geesten
Haarlem : J.L. Augustini, 1820. – XII, 99.
sign.: RAN-6-1-DED-1

Delanne, G.
Les apparitions matérialisées des vivants & des morts, tome I: les fantômes de vivants
Parijs : Librairie Spirite, 1909. – 527.
sign.: RAN-6-1-DEL-1
Trefw.: spiritisme, hallucinaties, telepathie, verschijningen, geesten

Denis, L.
Après la mort : exposé de la doctrine des esprits : solution scientifique et rationnelle des problèmes de la vie et de la mort : nature et destinée de l’être humain : les vies successives 
Léon Denis . – 7e mille, nouvelle édition revue et augmentée . – Paris : Librairie des Sciences Psychiques, [1900]. – 424 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-DENI-1
Trefw.: spiritisme, toekomstig leven, religie, geheime leer, onsterfelijkheid, leven na de dood, onzichtbare werelden, mediums, evolutie, reïncarnatie, ethiek

L’au-delà et la survivance de l’être : nouvelles preuves expérimentales
par Léon Denis. – Paris : Librairie des Sciences Psychiques, 1913. – 85 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-DENI-2
Trefw.: spiritisme, toekomstig leven, occultisme

Dans l’invisible : spiritisme et médiumnité : traité de spiritualisme expérimental, les faits et les lois ; phénomènes spontanés ; typologie et psychographie ; les fantômes des vivants et les esprits des morts ; incorporation et matéralisations des défunts ; méthodes d’expérimentation ; formation et direction des groupes ; identité des esprits ; la médiumnité à travers les âges
Léon Denis. – 6e mille. – Paris : P.-G. Leymarie ; Librairie des sciences psychiques, 1904. – 466 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-DEN-3
Trefw.: spiritisme, mediums, experimenten, wetten, fenomenen, psychografie, fantomen, geesten, materialistaties, doden

Na den dood : wetenschappelijke en redelijke verklaring van de problemen van het leven en den dood, den aard en de bestemming van den mensch, de opvolgende levens 
Léon Denis ; [vert. uit het Frans]. – 60e duizend. – Den Haag : Boekhandel “Synthese”, [1931]. – 360 p. ; 23 cm.
Vert. van: Après la mort : exposé de la doctrine des esprits. – 1e Ned. uitg.: ’s Gravenhage : J.S. Dijkhoff, 1902
sign.: RAN-6-1-DENI-4
Trefw.: spiritisme, Egypte, onsterfelijkheid, leven en dood, medium, evolutie, oordeel, hel, geesten, vrije wil, reïncarnatie, liefde, gebed, opvoeding

‘ s Gravenhage : J.S. Dijkhoff, 1902. – 348 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-DENI-1
Trefw.: spiritisme, Egypte, onsterfelijkheid, leven en dood, medium, evolutie, oordeel, hel, geesten, vrije wil, reïncarnatie, liefde, gebed, opvoeding

Denton, W.
Is het spiritualisme waar?
door William Denton ; vert. door F.W.H. van Straaten . – Amsterdam : Tegel, 1897. – 36 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-DENT-1
Trefw.: spiritisme

Deutmann, L.
Contact met de onzichtbare wereld
door Lize Deutmann. – Amersfoort : P.Dz. Veen, 1931. – 256 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-DEUT-1
Trefw.: spiritisme, helderziendheid, suggestie, sterven, overgang, zelfmoord, verslaafdheid, drugs, kinderen, geesteswereld, Betsy Steeger, vierde dimensie, evolutie

Discipulus
Prophecy and its fulfilment
Londen : Covenant Publishing, ?. – 287.
sign.: RAN-6-1-DIS-1

Dowden, H.
One step higher : communications from beyond
collected by A.B. ; foreword Hester Dowden. – London : C.W. Daniel Company, 1937. – 170 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-DOWD-1
Trefw.: spiritisme, mediums, dood, gidsen, communicatie, dromen, religie, toekomstig leven, reïncarnatie, liefde, crematie, slaap, licht

Dowding, L.
De overgang naar gene zijde
door Lord Dowding ; [vert. uit het Engels door N.P.]. – Amsterdam : Uitgeverszaak “Gnosis”, [1950]. – 173 p. ; 21 cm.
Vert. van: Lychgate : the entrance to the path. – London ; New York [etc.]. : Rider, 1945
sign.: RAN-6-1-DOWD-1
Trefw.: spiritisme, theosofie, mediums, reïncarnatie, slaap, genezing, astraal, esoterische filosofie

door Lord Dowding ; [vert. uit het Engels door N.P.]. – Amsterdam : Uitgeverszaak “Gnosis”, [1950]. – 173 p. ; 21 cm.
Vert. van: Lychgate : the entrance to the path. – London ; New York [etc.]. : Rider, 1945
sign.: RAN-6-1-DOWD-1a
Trefw.: spiritisme, theosofie, mediums, reïncarnatie, slaap, genezing, astraal, esoterische filosofie

Doyle, A.C.
The new revelation
by Arthur Conan Doyle. – London : Hodder and Stoughton, 1918. – viii, 15-170 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-DOYL-4
Trefw.: spiritisme

Pheneas speaks : direct spirit communications in the family circle
reported by Arthur Conan Doyle ; trade agents: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and Co. – London : Psychic Press and Bookshop, [1926]. – 216 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-DOYL-3
Trefw.: spiritisme

Psychic experiences
Arthur Conan Doyle. – London and New York : G.P. Putmnam’s Sons, [1925]. – 2 p. l., 95-116 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-6-1-DOYL-2
Trefw.: spiritisme

The vital message
by Arthur Conan Doyle. – London, New York, Toronto : Hodder and Stoughton, [1919]. – 227 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-DOYL-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, mediums, helderziendheid

Eldering, P.
Het hedendaagsch spiritisme in zijne wetenschappelijke en godsdienstige waarde beoordeeld
door P. Eldering. – Zalt-Bommel : Wink, 1917. – 192 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-ELDE-1
Trefw.: spiritisme, geloof, religie, wetenschap, onderzoek, mediums

Endres, F.C.
De Weg in het onbekende land : ons aardsche leven gezien door verhelderd’ oogen
door Franz Carl Endres ; [uit het Duits] vertaald door A.E.F. Junod. – Den Haag : Van Stockum & Zoon, 1936. – 187 p. ; 20 cm. – ([Levenslessen] ; No. 4)
sign.: RAN-6-1-ENDR-1
Trefw.: spiritisme, esoterie, filosofie, christendom, vrijmetselarij, menselijk leven

Esperance, E. d’
Uit de geestenwereld : “Shadowland”
door E. d’ Espérance ; naar het Engelsch ; met een voorw. van H.J. Schimmel. – 3e, verb. dr. – Amsterdam : Spiritistische Boekhandel en Uitgevers-m?, [1921]. – XVI, 207 p., [26] bl. pl. : met acht en twintig gravuren. ; 21 cm.
Oorspr. Ned. uitg.: 1899. – Vert. van: Shadow land; or, Light from the other side. – London : Redway, [1897]
sign.: RAN-6-1-ESPE-1a
Trefw.: spiritisme

door E. d’ Espérance ; naar het Engelsch ; met een voorw. van H.J. Schimmel. – 2e, verb. dr. – Schiedam : Roelants, 1907. – XVIII, 234 p. : met acht en twintig gravuren. ; 20 cm.
Oorspr. Ned. uitg.: 1899. – Vert. van: Shadow land; or, Light from the other side. – London : Redway, [1897]
sign.: RAN-6-1-ESPE-1
Trefw.: spiritisme

door E. d’ Espérance ; naar het Engelsch ; met een voorw. van H.J. Schimmel. – Schiedam : Roelants, 1900. – XVIII, [2], 234 p. : met acht en twintig gravuren. ; 20 cm.
Oorspr. Ned. uitg.: 1899. – Vert. van: Shadow land; or, Light from the other side. – London : Redway, [1897]
sign.: RAN-6-1-ESPE-1a
Trefw.: spiritisme

door E. d’ Espérance ; naar het Engelsch ; met een voorw. van H.J. Schimmel. – 3e, verb. dr. – Amsterdam : Spiritistische Boekhandel en Uitgevers-m?, [1921]. – XVI, 207 p., [26] bl. pl. : met acht en twintig gravuren. ; 21 cm.
Oorspr. Ned. uitg.: 1899. – Vert. van: Shadow land; or, Light from the other side. – London : Redway, [1897]
sign.: RAN-6-1-ESPE-1
Trefw.: spiritisme

Evolutie : veertiendaagsch geschrift, dat uitvoerig schrijft over de openbaringen aan Jozef Rulof en de werkzaamheden van het Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus” [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften (vorm), spiritisme, Jozef Rulof

Findlay, J.A.
Aan de grens van het bovenaardsche : het voortbestaan na den dood wetenschappelijk verklaard
J. Arthur Findlay ; met een voorbericht over een onderzoek der psychische verschijnselen door sir William Barrett ; geaut. bew. door G.A.W. van Straaten en J. Rombouts. – Leiden : Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1937. – XV, 192 p. ; 21 cm.
Vert. van: On the edge of the etheric, or, Survival after death scientifically explained, 1931
sign.: RAN-6-1-FIND-2
Trefw.: spiritisme, psi, esp, leven na de dood, sterven, wetenschap, heelal, ether, geest en stof, mediums, seances, geloof, parapsychologie

On the edge of the etheric, or, Survival after death scientifically explained
by Arthur Findlay. – 66th ed. – London : Psychic Press, 1970. – x, 215 p. ; 22 cm.. – appendix.
sign.: RAN-6-1-FIND-1
Trefw.: spiritisme, psi, esp, leven na de dood, sterven, wetenschap, heelal, ether, geest en stof, mediums, seances, geloof, parapsychologie

J. Arthur Findlay. – 24th ed. – Londen : Rider & Company, 1932. – viii, 177 p. ; 22 cm.
On the Edge of the Etheric or: Survival after death scientifically explained
sign.: RAN-6-1-FIND-1
Trefw.: spiritisme, psi, esp, leven na de dood, sterven, wetenschap, heelal, ether, geest en stof, mediums, seances, geloof, parapsychologie

The torch of knowledge : a story about the twentieth century and the changes which will take place as the result of increased knowledge
by Arthur Findlay. – London : Psychic Press, [1936]. – 445, [3] p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-FIND-5
Trefw.: spiritisme

The unfolding universe ; or, The evolution of man’s conception of his place in nature
by J. Arthur Findlay. – 3rd impr. – London : Prider & Co, 1935. – 453 p. ; 22 cm.
“This book is a continuation of On the edge of the etheric and The rock of truth.”
sign.: RAN-6-1-FIND-3
Trefw.: spiritisme, bijgeloof, evolutie, christendom, Jezus, materialisme, new age, wereld, religie, kerk, toekomst, werkelijkheid

The way of life : a guide to the etheric world : giving 419 extracts from the verbatim records of sittings with John Campbell Sloan, the famous Glasgow direct voice medium
by Arthur Findlay. – [9th impr.]. – London : Psychic Press, 1974. – 240, [1] p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-FIND-4
Trefw.: spiritisme, communicatie, mediums

Flammarion, C.
Après la mort
Parijs : Ernest Flammarion, Éditeur, 1922. – 446. – (La Mort et son Mystère ; III)
sign.: RAN-6-1-FLA-7
Trefw.: spiritisme, overledenen, verschijningen, manifestaties, dood, doden

Autour de la mort
Parijs : Ernest Flammarion, 1921. – 424. – (La Mort et son Mystère ; II)
sign.: RAN-6-1-FLA-5
Trefw.: spiritisme, ervaringen met de dood, sterven, bestaan der ziel, gedachte, projecties, telepatie, verschijningen, manifestaties, stervenden, dromen, mentale gewaarwordingen, tussen leven en dood, overlijden

Avant la mort : preuves de l’existence de l’ame
Parijs : Ernest Flammarion, Éditeur, 1920. – 400. – (La Mort et son Mystère ; I)
sign.: RAN-6-1-FLA-7
Trefw.: spiritisme, materialisme, mens, ziel, parapsychologie, dromen, wil, magnetisme, telepatie, helderzienheid, toekomst en heden

In het stervensuur
Camille Flammarion ; geautoriseerde vert. [uit het Frans]. – Zalt-Bommerl : N.V. Uitgevers-maatsc. en boekh. v/h P.M. Wink, 1923. – 287, (1) p. ; 25 cm. – (Het Raadsel van den Dood ; Tweede Deel)
sign.: RAN-6-1-FLAM-1II
Trefw.: spiritisme, ervaringen met de dood, sterven, bestaan der ziel, gedachte, projecties, telepatie, verschijningen, manifestaties, stervenden, dromen, mentale gewaarwordingen, tussen leven en dood, overlijden

Na den dood
Camille Flammarion ; geautoriseerde vert. [uit het Frans]. – Zalt-Bommel : N.V. Uitgevers-maatsch. en boekh. v/h P.M. Wink, 1923. – 275, (1) p. ; 25 cm. – (Het Raadsel van den Dood ; Derde Deel)
sign.: RAN-6-1-FLAM-1III

Camille Flammarion ; geautoriseerde vert. [uit het Frans]. – Amsterdam : N.V. De Vrij-Relig. Tempel, Afd. Alg. Boekh. en Uitgij. K.H. Knoest jr , 1923. – 275, (1) p. ; 25 cm. – (Het Raadsel van den Dood ; Derde Deel)
sign.: RAN-6-1-FLAM-1 III
Trefw.: spiritisme, overledenen, verschijningen, manifestaties, dood, doden

De spookhuizen
Camille Flammarion ; geautoriseerde vert. [uit het Frans]. – Zalt-Bommel : Wink, 1924. – 246, [2] p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Les maisons hantées : en marge de la mort et son mystère. – Paris : Ernest Flammarion, 1923
sign.: RAN-6-1-FLAM-2
Trefw.: spiritisme, spookhuizen, geesten, spoken, leven na de dood, waarnemingen, verschijnselen, sterven, onderzoek

Voor den dood
Camille Flammarion ; geautoriseerde vert. [uit het Frans]. – Amsterdam : N.V. Spiritistische Boekh. en Uitgevers-Maatschapp, 1922. – 248, (4) p. ; 25 cm. – (Het Raadsel van den Dood ; Eerste Deel)
sign.: RAN-6-1-FLAM-1I
Trefw.: spiritisme, materialisme, mens, ziel, parapsychologie, dromen, wil, magnetisme, telepatie, helderzienheid, toekomst en heden

Ford, A.A.
Nothing so strange: the autobiography of Arthur Ford
Arthur Ford ; in coll. with Margueritte Harmon Bro. – London : Psychic Press, 1966. – [6], 250 p. ; 20 cm.. – index.
sign.: RAN-6-1-FORD-1
Trefw.: spiritisme, Arthur A. Ford, autobiografieën, parapsychologie, psychische vermogens, mediums

Fraikin, J.
Étude-critique du livre intitulé l’hypnotisme et le spiritisme du doctuer Joseph Lapponi : médicin de L.L.S.S. Léon XIII et Pie X
9e mille. – Liege : Carpentier, 1910. – 56 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-FRAI-1
Trefw.: hypnotisme, spiritisme, Joseph Lapponi, parapsychologie, religie

Fremery, H.N. de
Handleiding tot de kennis van het spiritisme
door H.N. de Fremery ; met illustratiën. – Bussum : Van Dishoeck, 1904. – [VI], 371 p. : ill. ; 22 cm.. – lijst van de aangehaalde boekwerken en tijdschriften.
sign.: RAN-6-1-FREM-1

door H.N. de Fremery ; met illustratiën. – Bussum : Van Dishoeck, 1904. – [VI], 371 p. : ill. ; 22 cm.. – lijst van de aangehaalde boekwerken en tijdschriften.
sign.: RAN-6-1-FREM-1a
Trefw.: spiritisme, zintuigen, slaap, helderziendheid, telepatie, dubbelgangers, automatisch schrift, materialisaties

Mijn ervaringen in een Haagschen spiritisten-kring
door H.N. de Fremery ; met vier afbeeldingen en een plattegrond. – Bussum : Van Dishoeck, 1908. – 149 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-FREM-2
Trefw.: spiritisme, Den Haag, esoterische wetenschappen

Nieuwe handleiding tot de kennis van het spiritisme : telepathie van levenden, stervenden en overledenen
door H.N. de Fremery . – Bussum : Van Dishoeck, 1913. – XV, 450 p. : fih. ; 22 cm.. – register.
sign.: RAN-6-1-FREM-3
Trefw.: spiritisme, feiten, theorieën, subliminaal bewustzijn, helderziendheid, dromen, telepathie, levenden, stervenden, overledenen, leven na de dood

Een spiritistische levensbeschouwing
door H.N. de Fremery ; met afbeeldingen. – Bussum : Van Dishoeck, 1907. – 384 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-FREM-4
Trefw.: spiritisme, mens als cultuurwezen, ontwikkeling van bewustzijn, wil en begeerte, goed en kwaad, geestelijke evolutie, reïncarnatie en karma, spiritualistisch godsbegrip

Wat gebeurt er met ons als wij sterven?
door H.N. de Fremery. – Bussum : Van Dishoeck, 1910. – 46 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-FREM-5
Trefw.: spiritisme, sterven, leven na de dood

Frischler, K.
Geesten en magiërs : het buitennatuurlijke wordt werkelijkheid
Kurt Frischler ; vertaald [uit het Duits] door H.J. ten Broecke. – Laren : Luitingh, [1972]. – 313, [16] p. : ill. ; 22 cm.
Oorspr. titel: Geisterstunde der Gelehrten. – München : Herbig, 1972. – verklaring der begrippen ; literatuur.
ISBN 902450144X
sign.: RAN-6-1-FRIS-1
Trefw.: parapsychologie, spiritisme, geesten, magiërs, gedachtenoverdracht, voorspellingen, psychometrie, spoken, telepathie, wichelroeden, helderziendheid

Fugairon, L.S.
La survivance de l’ame : ou la mort et la renaissance chez les êtres vivants; études de physiologie et d’embryologie philosophiques
Parijs : Librairie du Magnétisme, 1907. – 286.
sign.: RAN-6-1-FUR-1
Trefw.: spiritisme, ziel, dood, geboorte, zichtbaar en onzichtbaar lichaam, evolutie, werelden

Garfield, L.M.
Geestgenoten : contact met onze spirituele gidsen
Laeh Maggie Garfield, Jack Grant ; [vert. uit het Engels door Sitara Verhoeven]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1988. – 200 p. : ill. ; 21 cm. – (New age)
Vert. van: Companions in spirit. – Berkeley, Ca. : Celestial Arts, 1984. – register.
ISBN 9020238744
sign.: RAN-6-1-GARF-1
Trefw.: spiritisme, new age, spiritualiteit, psychologie, spirituele gidsen, chakra’s, meditatie, aura’s, gezondheid

Garrett, E.J.
Many voices : the autobiography of a medium
Lnd : Allen, 1968. – 254.
sign.: RAN-6-1-GAR-1
Trefw.: medium biografie

Geest en leven : tijdschrift gewijd aan empirische theologie en christelijk spiritualisme ; spiritualistisch tijdschrift [Tijdschrift] 
Trefw.: spiritisme, tijdschriften, theologie, christendom, religie, mediums

Gijsen, W.
Over dood en hiernamaals : dialogen met vertegenwoordigers van de Anthroposofie, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, het Humanistisch Verbond, de Islam, de Jehovah’s Getuigen, de Jezus Beweging, het Jodendom, een Protestants Christelijke Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Rozekruisers, de Soefi-Beweging en het Theosofische Genootschap
Deventer : Ankh-Hermes, 1974. – 466.
sign.: RAN-6-1-GIJS-1
Trefw.: spiritisme, religie, leven na de dood, dialogen, antroposofie, boeddhisme, hindoeïsme, humanisme, islam, Jehovah’s Getuigen, Jezus Beweging, jodendom, Protestants Christelijke Kerk, Rooms-Katholieke Kerk, rozenkruisers, soefisme, theosofie

Wim Gijsen. – Deventer : Ankh-Hermes, 1974. – 466 p. ; 22 cm.
ISBN 9020248189
sign.: RAN-6-1-GIJS-1
Trefw.: spiritisme, religie, leven na de dood, dialogen, antroposofie, boeddhisme, hindoeïsme, humanisme, islam, Jehovah’s Getuigen, Jezus Beweging, jodendom, Protestants Christelijke Kerk, Rooms-Katholieke Kerk, rozenkruisers, soefisme, theosofie

Over leven na de dood : zo ziet de hemel er uit : verslagen van “ooggetuigen”
Wim Gijsen. – 2e uitgebr. dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1976. – 265 p. ; 22 cm. – (21 cm)
ISBN 9020248359
sign.: RAN-6-1-GIJS-1
Trefw.: spiritisme, hiernamaals, paragnosie, ervaringen met de dood, hemel en hel, hiernamaals, geboorte, sterven, toeval, reïncarnatie

Gilbert, A.
Leaves from Philip’s scrapbook
collected by Alice Gilbert . – Essex : The C.W. Daniel Company, 1958. – 80 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-6-1-GILB-1
Trefw.: spiritualiteit, dromen, uittredingen, genezing, liefde, haat, meester, mediumschap

Philip in two worlds
by Alice Gilbert ; with a foreward by L.A.G. Strong . – London : A. Dakers, 1948. – 242 p . ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-GILB-2
Trefw.: mediumschap, spiritualiteit, leven na de dood, telepathie

Giles, Ch.
De natuur van den geest en de mensch als een geestelijk wezen
door Chauncey Giles ; uit het Engelsch vertaald door D. Diephuis. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – VI, 188 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-GILE-1
Trefw.: spiritisme, theosofie, mens, geest, dood, opstanding, Swedenborg (p. 68-72), geestenwereld, oordeel, voorbereiding, hel, hemel

Göbel, J.S.
Beroemde mediums I: Daniël Dunglas Home
door J.S. Göbel. – [Den Haag] : Vereeniging van Spiritisten Harmonia, 19XX. – 46 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-GOBE-4
Trefw.: spiritisme, mediums, D.D. Home, mediums

Bijbel en spiritisme : rede uitgesproken door den heer J.S. Göbel op de 23ste algemeene vergadering van de Spiritische Vereniging Harmonia, gehouden op 25 september 1910 te Rotterdam
J.S. Göbel. – 5e dr. – Rotterdam : Harmonia, 19XX. – 22 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-GÖBE-2

J.S. Göbel. – 5e dr. – Rotterdam : Harmonia, 19XX. – 22 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-GÖBE-2a
Trefw.: spiritisme, bijbel, religie, redes

Spiritisme
J.S. Göbel ; A.J.C. Snijders. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1906. – 32 p. ; 24 cm. – (“Pro en Contra” : betreffende vraagstukken van algemeen belang — ; Serie II, No. 3)
sign.: RAN-6-1-GÖBE-1
Trefw.: spiritisme, theosofie

Spiritualisme en theosofie
door J.S. Göbel. – Den Haag : Vereeniging van Spiritisten “Harmonia”, 19XX. – 24 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-GÖBE-3a

door J.S. Göbel. – Den Haag : Vereeniging van Spiritisten “Harmonia”, 19XX. – 24 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-GÖBE-3
Trefw.: spiritisme, theosofie

Goedhart, P.
Sir William Crookes
Rotterdam : Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten, z.j.. – 16. : foto. ; 17 cm.
sign.: RAN-6-1-GOED
Trefw.: spiritisme, William Crookes, biografieën

Gorcum, W. van
Bijstand aan stervenden
door W. van Gorcum. – 2e dr. – Rotterdam : Harmonia, 19XX. – 40 p. : ill. ; 19 cm.
Overdruk van Spiritische Bladen ; Bevat: Voorbereiding en steun ; Bijstand aan stervenden
sign.: RAN-6-1-GORC-1
Trefw.: spiritisme, ervaringen met de dood

Gregory, W.
Levensmagnetisme : en zijn verschijnselen
Leiden : A.W. Sijthoff, z.j.. – XIII, 287.
sign.: RAN-6-1-GRE-1

Grensgebieden : maandblad gewijd aan psychische en aanverwante verschijnselen [Tijdschrift] 

Haas, W.
Das Problem des Mediumismus
Stuttgart : Julius Puttmann, 23. – 48.
sign.: RAN-6-1-HAA-1

Hall, S.C.
Welk nut heeft het spiritualisme
Den Haag : Calcar, 1885. – 82.
sign.: RAN-6-1-HALL-1
Trefw.: oude boeken

Hamilton, F.D.
A theosophist’s experiences among the spirits
F.D. Hamilton. – republished from “The Theosophist”. – z.p. : z.u., 19XX. – 16 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-6-1-HAMI-1
Trefw.: theosofie, spiritisme, mediums, Peters

Hardinge Britten, E.
Ghost Land; or Researches into the mysteries of occultism : illustrated in a series of autobiographical sketches 
by the author of “Art magic;” with extracts from the records of “Magical seances,” etc., etc. ; transl. and ed. by Emma Hardinge Britten. – Chicago, Ill : Progressive Thinker Publishing House, 1897. – 357, 9, [11] p. ; 21 cm.
Cover: Ghost Land : spiritualism – occultism
sign.: RAN-6-1-HARD-5 (BWK1)
Trefw.: spiritisme, occultisme, mysteriën, autobiografieën, theosofie, mediums, hypnotisme, magie, onderzoek

Onderzoekingen in het spiritisme : vervolg van professor Von Marx en zijn sujet
naar het Engelsch van Emma Hardinge Britten ; aan de lezers J.S. Göbel ; [vert. door J.S. Göbel]. – Den Haag : H.C. van Calcar, 1905. – 157 p. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The unseen universe, 1892-93
sign.: RAN-6-1-HARD-2a
Trefw.: spiritisme, occultisme, mysteriën, autobiografieën, theosofie, mediums, hypnotisme, magie, onderzoek

naar het Engelsch van Emma Hardinge Britten ; aan de lezers J.S. Göbel ; [vert. door J.S. Göbel]. – Den Haag : H.C. van Calcar, 1905. – 157 p. ; 23 cm.
Oorspr. titel: The unseen universe, 1892-93
sign.: RAN-6-1-HARD-2
Trefw.: spiritisme, occultisme, mysteriën, autobiografieën, theosofie, mediums, hypnotisme, magie, onderzoek

Professor von Marx en zijn sujet : eerste deel ; tweede deel
naar het Engelsch van Emma Hardinge Britten [voorwoord E. v. C. = Elise van Calcar]. – Den Haag : H.C. Van Calcar, 1890. – VIII, [1], 275, 170 p. ; 22 cn. – (Eerste + Tweede Deel)
Oorspr. titel: Ghostland : researches into the mysteries of occultism, 1876
sign.: RAN-6-1-HARD-1
Trefw.: spiritisme, occultisme, mysteriën, autobiografieën, theosofie, mediums, hypnotisme, magie, onderzoek

naar het Engelsch van Emma Hardinge Britten [voorwoord E. v. C. = Elise van Calcar]. – Den Haag : H.C. Van Calcar, 1890. – VIII, [1], 275, 170 p. ; 22 cn. – (Eerste + Tweede Deel)
Oorspr. titel: Ghostland : researches into the mysteries of occultism, 1876
sign.: RAN-6-1-HARD-1a
Trefw.: spiritisme, occultisme, mysteriën, autobiografieën, theosofie, mediums, hypnotisme, magie, onderzoek

Hartmann, E. von
Die Geisterhypothese des Spiritismus : und seine Phantome
neue ausgabe. – Leipzig : Hermann Haacke, z.j.. – 118.
sign.: RAN-6-1-HART-1
Trefw.: spiritisme medium geesten

Heather, B.
Heavenly Spheres
London : London Spiritual Mission, ?. – 69.
sign.: RAN-6-1-HEA-1

Heijden, M.L.A. v.d.
Nederlandsche Vereeniging van spiritisten “Harmonia” : Centrale Bibliotheek : werken in de Nederlandsche taal : beschrijvende werken van eenigen omvang ; brochures en verslagen ; van gene zijde ; studiën ; parapsychologie ; romans en poëzie ; biographieën ; hypnotisme, somnabulisme, psychometrie ; animaal magnetisme ; tijdschriften ; astrologie & theosophie ; overige vormen van occultisme ; niet-occulte werken ; alphabetische lijst van achternamen
M.L.A. v.d. Heijden Jr. – Rotterdam : [Harmonia], 1937. – 64 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-HEIJ-1
Trefw.: spiritisme, catalogi, bibliotheekcatalogi, theosofie, Harmonia, leven na de dood, parapsychologie, romans, poëzie, biographieën, hypnotisme, somnabulisme, psychometrie, dierlijk magnetisme, tijdschriften, astrologie, theosofie, occultisme

Hohenner, F.
Documents
? : ?, ?. – ?.
sign.: RAN-6-1-HOH-1

Revelations about Activities
? : ?, ?. – ?.
sign.: RAN-6-1-HOH-2

Holthe tot Echten, C.J. v.
Strijd van het spiritualisme en evangelie tegen den oorlog
C.J. v. Holthe tot Echten, geb. Kuyper v. Harpen. – [Rosendaal] : z.u., [1919]. – 20 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-HOLT-1
Trefw.: spiritisme, religie, evangeliën, Eerste Wereldoorlog

Holthe tot Echten, R.O. van
Beschouwing of de spiritistische feiten het spiritisme rechtvaardigen
door R.O. van Holthe tot Echten. – overdruk uit “Het Toekomstig Leven”. – z.p. : z.u., 1916/1917. – 102 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-HOLT-1
Trefw.: spiritisme

Horn, S.G.
The next world : fifty=six communications from eminent historians, authors, legislators, etc., now in spirit-life
Londen : Jamens Burns, 1890. – iii, 252, 352, .
sign.: RAN-6-1-HOR-1
Trefw.: spiritisme, geesten, onsterfelijkheid, evolutie, metempsychose, kunst, dood, ziel, Christendom, filosofie, onderwijs, doodstraf

Hout, A. van der
Een perspectief zonder weerga : een vergelijkende studie van de leer van Jozef Rulof met andere geestelijke stromingen
Aad van der Hout. – Tilburg : Aad van der Hout, 2003. – 336 p. : foto’s, tab. ; 25 cm.. – notenregister, geraadpleegde literatuur.
ISBN 9090176888
sign.: RAN-6-1-HOUT-1
Trefw.: Jozef Rulof, reincarnatie, religie, hindoeisme, boeddhisme, soefisme, antroposofie, theosofie, esoterie, islam, christendom, jodendom, geestelijke stromingen, Gibran, Chopra, Krishnamurti, Gandhi, liefde, huwelijk, evolutie, mens, heelal, geweld, geweldloosheid, hellen, hemelen

IJsendijk, E.M. van
Het land aan gene zijde : een spiritualistische bijdrage
door een Hervormd Predikant (E.M. van IJsendijk Azn.). – 3e herz. dr. – Den Haag : Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten “Harmonia”, 1933. – 148 p., [4] p. pl. : ill. ; 23 cm.. – naam- en zaakregister, register van teksten, literatuurlijst.
sign.: RAN-6-1-IJSE-1
Trefw.: spiritisme, sterven, seances, mediumschap, Swedenborg, beschermengelen, dubbelganger, geest, ziel, lichaam, zelfmoord, E. van Calcar

Illig, J.
Ewiges Schweigen-? : die Rätsel des Fortlebens Verstorbener und ihre Beziehungen zu den Lebenden
vierte auflage. – Stuttgart, Berlijn, Leipzig : Union Deutsche Verlagsgesellschaft, z.j.. – 345, (3).
sign.: RAN-6-1-ILL-1
Trefw.: spiritisme, reïncarnatie, sterven, verschijningen, dromen, slaapwandelaren, eeuwig leven

Historische Prophezeiungen : mit besonderer Berücksichtigung der Weltkriegesprophezeiungen
Pfullingen in Württemberg : Johannes Baum Verlag, 1922. – 82.
sign.: RAN-6-1-ILL-1
Trefw.: wereldoorlog napoleon nostradamus duizendjarig rijk

Zwijgen de dooden…? : het raadsel van het voortbestaan der gestorvenen en hun verhouding tot de levenden
door Johannes Illig ; ter inleiding H.P. van Walt ; Ned. bew. [uit het Duits] van H.P. van Walt. – Middelburg : G.W. den Boer, 1935. – 342, [2] p. ; 25 cm.
Vert. van: Ewiges Schweigen – ? : die Rätsel des Fortlebens Verstorbener und ihrer Beziehungen zu den Lebenden. – Stuttgart etc. : Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1924
sign.: RAN-6-1-ILLI-1
Trefw.: spiritisme, reïncarnatie, sterven, verschijningen, dromen, slaapwandelaren, eeuwig leven, somnabulisme, fantomen, voortbestaan van de mens

Jacoby, S.A.
The immortality of the soul
written down by Samuel A. Jacoby and inspired by Henry K. Wakamussen in spirit. – Los Angeles, Calif : The Austin Publishing Company, cop. 1931. – 166 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-JACO-1
Trefw.: spiritisme, onsterfelijkheid, reïncarnatie, ziel, filosofie

Jansen, D.
Op zoek naar nieuwe zekerheid : negentiende-eeuwse protestanten en het spiritisme
Amsterdam : Thesis Publishers, 1994. – (9), 288 p. ; 24 cm.. – bronnen en literatuur ; register van persoonsnamen.
ISBN 9051702868
sign.: RAN-6-1-JAN-1
Trefw.: spiritisme, protestantisme, religie, geschiedenis, theologie, Nederland, Swedenborg, Mesmer, Lavater, Jung-Stilling, Oberlin, dierlijk magnetisme, Elise van Calcar

Jung, J.H.
55 Thesen zur Geisterkunde
3-5. – Pfullingen (Württ.) : Prana-Verlag, z.j.. – 41.
sign.: RAN-6-1-JUN-1
Trefw.: occultisme magnetisme spiritisme

Kanter, Ph. S. de Laat de
“Er is geen dood” 
door Ph.S. de Laat de Kanter. – Haarlem : Propaganda-Commissie, [ca.1925]. – 56 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-KANT-1
Trefw.: spiritisme, dood

Kardec, A.
Le ciel et l’enfer : ou la justice divine selon le spiritisme
6. – Parijs : Librairie des Sciences spirites et psychiques, z.j.. – 409.
sign.: RAN-6-1-KARD-8
Trefw.: spritisme

Het evangelie volgens het spiritisme : bevattende de verklaring van de grondstellingen der zedenleer van Christus, hunne overeenstemming met het spiritisme, en hunne toepassing op de onderscheidende toestanden van het leven
Arnhem : K. van der Zande, 1874. – VIII, 408.
sign.: RAN-6-1-KARD-5
Trefw.: spiritisme, evangeliën, bijbel, christendom

L’évangile selon le spiritisme : contenant l’explication des maximes morales du Christ ; leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vid
par Allan Kardec. – quatrième ed. – Paris : Les Éditeurs du Livre des Esprits, 1868. – XXXV, 444 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-6-1-KARD-10

Instruction pratique sur les manifestations spirites : contenant l’exposé complet des conditions nécessaires pour communiquer avec les esprits et les moyens de développer la faculté médiatrice chez les médiums
Paris : Diffusion Scientifique, 1952. – 143 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-KARD-9
Trefw.: spiritisme, manifestaties, geesten, communiceren, mediums, occultisme

Le livre des esprits : contenant les principes de la doctrine spirite : sur l’immortlité de l’ame, la nature des esprits et leurs rapports avec les hommes, les lois morales, la vie présente, la vie future et l’avenir de l’humanité ; selon l’enseignement donné par les esprits supérieurs à l’aide de divers médiums
par Allan Kardec. – 35e éd. – Paris : A la Librairie des Sciences Psychologiques, [1889]. – XLII, 474 p. ; 19 cm. – (Philosophie Spiritualiste)
sign.: RAN-6-1-KARD-3
Trefw.: spiritisme, geesten, toekomstig leven, mediums, onsterfelijkheid, reïncarnatie, ziel

Le livre des médiums : guide des médiums et des évocateurs : l’ensignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de al médiumnité, les difficultés et les écueils que l’on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme
36. – Parijs : Librarie des Sciences Psychiques et Spirites, z.j.. – VIII, 510.
sign.: RAN-6-1-KARD-7
Trefw.: spiritisme

Revue spirite journal d’etudes psychologiques : fondé par Allan Kardec: vingt-quatrième année. – 1881
Parijs : Société pour la Contination des Oeuvres Spirites d, 1881. – 592.. – Ind..
sign.: RAN-6-1-KARD-6

Het spiritisme : beknopt en eenvoudig verklaard
Semarang : H.A. Benjamins, z.j.. – 39.
sign.: RAN-6-1-KARD-1
Trefw.: spiritisme

Wat is spiritisme? : inleiding tot de kennis der onzichtbare wereld volgens de openbaringen der geesten, behelzende: een beknopt overzicht van de grondbeginselen der spiritische leer, en de wederlegging der voornaamste tegenwerpingen
goedkope uitgave. – Arnhem : K. van der Zande, 1884. – IV, 216.
sign.: RAN-6-1-KARD-4
Trefw.: spiritisme

Kate, J.J.L. ten
Lavaters brieven over den staat der ziel na den dood : naar het hoogduitsch
Den Haag : W.P. van Stockum, 1859. – X, 61.
sign.: RAN-6-1-KAT-2
Trefw.: spiritisme, ziel, dood, achtergeblevenen, God

Kelway-Bamber, L.
Claude’s boek : mededeelingen van gene zijde
L. Kelway-Bamber ; uit het Engelsch vert. door C.E. Koopmans-Bensman ; met een brief ter inl. van Oliver Lodge. – Amsterdam : Spiritistische Boekhandel & Uitgevers-Maatschappij K.H. Noest jr, 1922. – 135 p. ; 20 cm.
Vert. van: Claude’s book
sign.: RAN-6-1-KELW-1
Trefw.: spiritisme, dood, nieuwe leven, Christus, reïncarnatie (p. 44-51), God, communicatie, spheren, Madonna, aura, astrale en gedachtenvormen, godsdienst en wetenschap

Claude’s tweede boek
L. Kelway-Bamber ; inl. van Ellis T. Powell met een portr. en diagram ; vert. door C.E. Koopmans-Bensman. – Amsterdam : Spiritistische Boekhandel & Uitgevers-Maatschappij K.H. Noest jr, 1922. – 108 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-KELW-2
Trefw.: spiritisme, paranormale verschijnselen, magnetisme, occultisme

Kerner, J.
Die Seherin von Prevorst : Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere
mitgeteilt von Justinus Kerner ; mit einer biographischen Einleitung von Carl du Prel. – Leipzig : Verlag von Philipp Reclam, [1894]. – 630 p. : mit neun Tafeln. ; 15 cm. – (Universal-Bibliothek ; 3316-3320 ; Erste Abteilung ; Zweite Abteilung)
sign.: RAN-6-1-KERN-1a
Trefw.: parapsychologie, helderziendheid, spiritisme, visioenen, innerlijk leven, Zieneres van Prevorst, Friederike Hauffe, waarnemingen, geestverschijningen , ziekten, gezondheid, magnetisme, dromen

mitgetheilt von Justinus Kerner. – 2. verm. und verb. Aufl. – Stuttgart und Tübingen : J.G. Gotta’schen Buchhandlung, 1832. – VIII, 308, VIII, 324 p. : mit 8 Steindrucktafeln. ; 21 cm. – (Erster Theil ; Zweiter Teil)
sign.: RAN-6-1-KERN-1
Trefw.: parapsychologie, helderziendheid, spiritisme, visioenen, innerlijk leven, Zieneres van Prevorst, Friederike Hauffe, waarnemingen, geestverschijningen , ziekten, gezondheid, magnetisme, dromen

De zieneres van Prevorst : mededelingen over het innerlijke leven van de mens en over de contacten van de geestenwereld met onze wereld 
Justinus Kerner ; met een voorw. van Joachim Bodamer ; [vert. uit het Duits: P.J. Blok]. – Tilburg : De Ster, 1998. – 336 p. ; 22 cm.
Vert. van: Die Seherin von Prevorst. – Stuttgart : Steinkopf, cop. 1958. – Oorspr. uitg.: Stuttgart : Cotta, 1829
sign.: RAN-6-1-KERN-2
Trefw.: parapsychologie, helderziendheid, spiritisme, visioenen, innerlijk leven, Zieneres van Prevorst, Friederike Hauffe, waarnemingen, geestverschijningen , ziekten, gezondheid, magnetisme, dromen

King, G.
Ontvangen wij geestelijke hulp van buiten deze aarde? ; lezingen gehouden te Amsterdam op 7 oktober 1961
door George King. – London : Aetherius Society, 1961. – 43 p. ; 33 cm.
sign.: RAN-6-1-KING-1
Trefw.: religie, geesten, ruimtewezens

Kirk, R.
Wisdom of the elders : native tradition on the northwest coast: the Nuu-chah-nulth, Southern Kwakiutl and Nuxalk
Vancouver, Toronto : Douglas & McIntyre, 1986. – 256.. – Bibliogr., ind..
sign.: RAN-6-1-KIR-1

Klimo, J.
Channeling : een onderzoek naar het ontvangen van mededelingen uit paranormale bronnen 
Jon Klimo ; [geaut. vert. uit het Engels door Tonny Landheer-Oudshoorn]. – Den Haag : Mirananda, cop. 1989. – 421 p. ; 21 cm.
Vert. van: Channeling : investigations on receiving information from paranormal sources. – Los Angeles : Tarcher, 1987. – woordenlijst, noten, index.
ISBN 9062717934
sign.: RAN-6-1-KLIM-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, channeling, paranormale verschijnselen, onderzoek, theosofie

Klimsch, R.
De doden leven
3. – Den Haag : Uitgeverij Pax, 1948. – 288.
sign.: RAN-6-1-KLI-1
Trefw.: spiritisme, terugkeer, heiligen, dood, sterven, Kerk, verschijningen, verdoemden, onsterfelijkheid

Kraalingen, E. van
Door de poort van geboorte
Elleke van Kraalingen. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2006. – 146 p. ; 21 cm.
ISBN 9020284142
sign.: RAN-6-1-KRAA-2
Trefw.: spiritisme, zwangeschap, geboortes

Over de grens van leven en dood
Elleke van Kraalingen. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 2000. – 185 p. ; 21 cm.. – referenties.
ISBN 9020282158
sign.: RAN-6-1-KRAA-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, spiritualiteit

Kranenborg, R.
Het spiritisme : Channeling-literatuur: een vergelijking tussen de boodschappen van Seth, Armerus, Ramala, en ‘a course in miracles’/ W.J. Hanegraaff ; Uw overleden Moeder vertoont zich achter u: impressies van spiritistische groeperingen in Nederland / J.H. Sommer ; Zohra en de psychosofie: woorden van de Christus scheppen een nieuwe wereldreligie / R. Kranenborg ; Vreemd bloed is zondig bloed: Jehova’s Getuigen en bloedtransfusie / R. Singelenberg
[eindredacteur, R. Kranenborg] ; W.J. Hanegraaff ; J.H. Sommer ; R. Kranenborg ; R. Singelenberg. – Amsterdam : VU Uitgeverij, 1991. – 163 p. : ill. ; 24 cm. – (Religieuze bewegingen in Nederland ; 22) . – noten.
ISBN 9053830200
sign.: RAN-6-1-KRAN-1
Trefw.: spiritisme, wetenschap

Laddon, J.
Bespiegelingen van Bedoeien : inzichten van Bedoeien vanuit het hiernamaals
Judy Laddon ; [vert. uit het Engels door M.C. Guijt]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1985. – 84 p. ; 20 cm. – (Ankertjesserie ; 126)
Vert. van: Further beyond the veil
ISBN 9020206923
sign.: RAN-6-1-LADD-1
Trefw.: spiritisme, geesten, bedoeien, hiernamaals, reïncarnatie

Lady
Communications from the spirit world given by Lorenzo Dow : and others
through a lady. – New York : Printed by A.J. Brady, 1861. – 91 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-LADY-1
Trefw.: spiritisme, geesten, communicatie

Lavater, J.C.
Johann Kaspar Lavater’s Briefe : an die Kaiserin Maria Feodorowna, gemahlin kaiser Pauls I. von Rusland, über den zustand der Seele nach dem Tode
Petersburg : Kaiserlichen Bibliothek, 1858. – 70.
sign.: RAN-6-1-LAV-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood

Lees, R.J.
Reise in die Unsterblichkeit : berichte aus dem Jenseits band I
München : Drie Eichen-Verlag Hermann Kissner, z.j.. – 212.
sign.: RAN-6-1-LEE-1
Trefw.: spiritisme, onsterfelijkheid, God, hemel, slaap, terugkeer, stilte

Lépicier, A.M.
De ongeziene wereld : eene uiteenzetting van de leer der Katholieke theologie in betrekking tot het moderne spiritisme
Utrecht : Wed. J.R. van Rossum, 1907. – (2), 288.
sign.: RAN-6-1-LEP-1
Trefw.: spiritisme, engelen, natuur, geesten, heelal, ziel, leven na de dood, zielsverhuizing, reïncarnatie, ego, verschijningen, verbeelding, hypnose

Lezer, L.
Op weg naar het hiernamaals : een bundel populair-wetenschappelijke essays over de problemen van leven en dood. Van alle zijden bekeken op de meest onbevooroordeelde wijze en begrijpelijk voor iedereen
Leo Lezer. – ‘s-Gravenhage : L.A. Lezer, [1950]. – 193 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-LEZE-1
Trefw.: spiritisme, geest en stof, theosofie, karma, reïncarnatie, gedachte, erfelijkheid, vrije wil, parapsychologie, voorspellingen, helderzienheid, magnetisme

Lichtstralen
Lichtstralen door den sluier mediamiek ontvangen uit bronnen van hooger weten
2e duizendtal. – Den Haag : Harmonia, 19XX. – 70, (2) p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-LICH-1a

2e duizendtal. – Den Haag : Harmonia, 19XX. – 70, (2) p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-LICH-1

uitgave van de propaganda-commissie der Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten “Harmonia”. – 2e duizendtal. – Den Haag : Harmonia, 19XX. – 70, (2) p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-LICH-1
Trefw.: spiritisme

Lindekens, B.
De hemel op een kier
Amsterdam : Wetenschappelijke Uitgeverij, 1975. – 259 p. ; 20 cm.. – literatuurlijst, register.
ISBN 9021429047
sign.: RAN-6-1-LIND-1
Trefw.: spiritisme, geesten, spoken, occultisme, mediums, magiers, parapsychologie, theosofie, Atlantis

Lodewijk, M.
Dossier Zevenslaper
herziene uitgave; 1e druk. – Amsterdam : Uitgeverij M, 2002. – 48 p. : ill. ; 29 cm. – (Agent 327 ; Dossier zeven)
ISBN 9022532739
sign.: RAN-6-1-LODE-1
Trefw.: stripboeken; parodieen; esoterie; Blavatsky; Geheime Leer; Vril; kosmogenese; antropogenese; Ahasveros; Atlantis; Mu; Lemurie;piramiden; Bermudadriehoek;kabouters;Erich von Danicken; Simon Vinkenoog; Maharshi Mahes Yogi; Paaseiland; Thor Heyerdahl; UFO’s

Lodge, O.J.
Ether & reality : a series of discourses on the many functions of the ether of space 
by Oliver Lodge. – London : Hodder and Stoughton, 1925. – ix, 179 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-LODG-1
Trefw.: spiritisme, wetenschap, ether, natuurfilosofie, werkelijkheid, vibraties, golven, krachten, elektriciteit, magnetisme, elektromagnetisme, energieën, leven

Het leven na den dood : met voorbeelden welke getuigen dat herinnering en genegenheid na den dood voortleven 
Oliver J. Lodge ; met een voorrede van C.P. van Rossem ; naar de 3e [Engelse] uitg. vert. door J.W. Boissevain. – 3e dr. – Zeist : De Torentrans, 1931. – XII, 264 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: RAN-6-1-LODG-2
Trefw.: spiritisme, brieven, oorlog, Faunus, zittingen, seances, leven na de dood, verval, geesten, parapsychologie, Raymond, voortdurend bestaan, eeuwig leven, verleden, heden, toekomst, denkvermogen, herinneringen, hersenen, stof, wederopstanding, bewustzijn, heelal, Godsbegrip, reïncarnatie

door Oliver J. Lodge ; met een voorrede van C.P. van Rossem ; naar de 3e [Engelse] uitg. vert. door J.W. Boissevain. – 2e dr. – Haarlem : J.W. Boissevain, [1921]. – 342 p. [6] bl. pl. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Raymond : or life and death : with examples of the evidence for survival of memory and affection after death. – London : Methuen & Co., 1916
sign.: RAN-6-1-LODG-2a
Trefw.: spiritisme, brieven, oorlog, Faunus, zittingen, seances, leven na de dood, verval, geesten, parapsychologie, Raymond, voortdurend bestaan, eeuwig leven, verleden, heden, toekomst, denkvermogen, herinneringen, hersenen, stof, wederopstanding, bewustzijn, heelal, Godsbegrip, reïncarnatie

door Oliver J. Lodge ; met een voorrede van C.P. van Rossem ; naar de 3e [Engelse] uitg. vert. door J.W. Boissevain. – 2e dr. – Haarlem : J.W. Boissevain, [1920]. – 342 p. . : ill. ; 23 cm.
Vert. van: Raymond : or life and death : with examples of the evidence for survival of memory and affection after death. – London : Methuen & Co., 1916
sign.: RAN-6-1-LODG-2
Trefw.: spiritisme, brieven, oorlog, Faunus, zittingen, seances, leven na de dood, verval, geesten, parapsychologie, Raymond, voortdurend bestaan, eeuwig leven, verleden, heden, toekomst, denkvermogen, herinneringen, hersenen, stof, wederopstanding, bewustzijn, heelal, Godsbegrip, reïncarnatie

Making of man : a study in evolution
Oliver Lodge. – 12th ed. – London : Hodder and Stoughton, 1938. – 192 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-6-1-LODG-3a
Trefw.: spiritisme, studies, evolutie, universum, ontwikkeling, werelden

by Oliver Lodge. – repr. – London : Hodder and Stoughton, 1924. – ix, 185 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-LODG-3
Trefw.: spiritisme, studies, evolutie, universum, ontwikkeling, werelden

Man and the universe : a study of the influence of the advance in scientific knowledge upon our understanding of Christianity
by Oliver Lodge. – London : Methuen & Co, 1908. – viii, 356, 40 p. ; 23 cm.. – index.
sign.: RAN-6-1-LODG-4
Trefw.: spiritisme, wetenschap, geloof, religie, dienst, Kerk, christendom, onsterfelijkheid, ziel, lichaam en ziel, leven en dood, reïncarnatie, transitorines, persoonlijkheid, regeneratie, zonde

by Oliver Lodge. – 21st ed. – London : Methuen & Co, 1928. – x, 356, 8 p. ; 20 cm.. – index.
sign.: RAN-6-1-LODG-4a
Trefw.: spiritisme, wetenschap, geloof, religie, dienst, Kerk, christendom, onsterfelijkheid, ziel, lichaam en ziel, leven en dood, reïncarnatie, transitorines, persoonlijkheid, regeneratie, zonde

Raymond : or life and death : with examples of the evidence for survival of memory and affection after death
by Oliver J. Lodge. – 10th edition. – London : Methuen & Co, 1918. – xviii, 403 p. : ill. ; 23 cm.. – with a supplementary addendum.
sign.: RAN-6-1-LODG-5
Trefw.: spiritisme, brieven, oorlog, Faunus, zittingen, seances, leven na de dood, verval, geesten, parapsychologie, Raymond, voortdurend bestaan, eeuwig leven, verleden, heden, toekomst, denkvermogen, herinneringen, hersenen, stof, wederopstanding, bewustzijn, heelal, Godsbegrip, reïncarnatie

The substance of faith allied with science : a catechism for parents and teachers 
Oliver Lodge. – 10th ed. – London : Methuen & Co, 1910. – 135 p. ; 20 cm.. – appendix.
sign.: RAN-6-1-LODG-7
Trefw.: spiritisme, religie, cathegese, geloof, ouders, leraren, cathechisme, afstamming van de mens, bewustzijn, karakter, wil, goed en kwaad, kosmische intelligentie, hogere gebieden, werkelijkheid, reïncarnatie, eeuwig leven, heiligen, gebeden, hemel

Oliver Lodge. – 10th ed. – London : Methuen & Co, 1910. – 135 p. ; 20 cm.. – appendix.
sign.: RAN-6-1-LODG-1
Trefw.: spiritisme, religie, cathegese, geloof, ouders, leraren, cathechisme, afstamming van de mens, bewustzijn, karakter, wil, goed en kwaad, kosmische intelligentie, hogere gebieden, werkelijkheid, reïncarnatie, eeuwig leven, heiligen, gebeden, hemel

Oliver Lodge. – 10th ed. – London : Methuen & Co, 1910. – 135 p. ; 20 cm.. – appendix.
sign.: RAN-6-1-LODG-1a
Trefw.: spiritisme, religie, cathegese, geloof, ouders, leraren, cathechisme, afstamming van de mens, bewustzijn, karakter, wil, goed en kwaad, kosmische intelligentie, hogere gebieden, werkelijkheid, reïncarnatie, eeuwig leven, heiligen, gebeden, hemel

The survival of man : a study in unrecognised human faculty
by Oliver Lodge. – 5th ed. – London : Methuen & Co, 1911. – 358 p. : ill. ; 20 cm.. – index.
sign.: RAN-6-1-LODG-8
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, psychisch onderzoek, paranormale verschijnselen, gedachtenkracht, gedachtenoverbrenging, telepatie, helderziendheid, automatisch schrift, Piper, William James, Hodgson, Isaac Thompson, Myers, leven na de dood, reïncarnatie, theosofie, Francis Bacon, droombeelden, identiteit, communicatie, Phinuit, H. Sidgwick, Verrall, visioenen

Het voortbestaan van den mensch : een studie over een niet erkend vermogen in den mensch
door Oliver Lodge ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [6], 319 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The survival of man. – London : Methuen, 1911
sign.: RAN-6-1-LODG-9b
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, voortbestaan van de mens, psychisch onderzoek, paranormale verschijnselen, gedachtenkracht, gedachtenoverbrenging, telepatie, helderziendheid, automatisch schrift, Piper, William James, Hodgson, Isaac Thompson, Myers, leven na de dood, reïncarnatie, theosofie, Francis Bacon, droombeelden, identiteit, communicatie, Phinuit, H. Sidgwick, Verrall, visioenen

door Oliver Lodge ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [6], 319 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: The survival of man. – London : Methuen, 1911
sign.: RAN-6-1-LODG-9a
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, voortbestaan van de mens, psychisch onderzoek, paranormale verschijnselen, gedachtenkracht, gedachtenoverbrenging, telepatie, helderziendheid, automatisch schrift, Piper, William James, Hodgson, Isaac Thompson, Myers, leven na de dood, reïncarnatie, theosofie, Francis Bacon, droombeelden, identiteit, communicatie, Phinuit, H. Sidgwick, Verrall, visioenen

door Oliver Lodge ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [6], 319 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: The survival of man. – London : Methuen, 1911
sign.: RAN-6-1-LODG-9
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, voortbestaan van de mens, psychisch onderzoek, paranormale verschijnselen, gedachtenkracht, gedachtenoverbrenging, telepatie, helderziendheid, automatisch schrift, Piper, William James, Hodgson, Isaac Thompson, Myers, leven na de dood, reïncarnatie, theosofie, Francis Bacon, droombeelden, identiteit, communicatie, Phinuit, H. Sidgwick, Verrall, visioenen

door Oliver Lodge ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [6], 319 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The survival of man. – 1911
sign.: RAN-6-1-LODG-3
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, voortbestaan van de mens, psychisch onderzoek, paranormale verschijnselen, gedachtenkracht, gedachtenoverbrenging, telepatie, helderziendheid, automatisch schrift, Piper, William James, Hodgson, Isaac Thompson, Myers, leven na de dood, reïncarnatie, theosofie, Francis Bacon, droombeelden, identiteit, communicatie, Phinuit, H. Sidgwick, Verrall, visioenen

door Oliver Lodge ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1913. – [6], 319 p. : ill. ; 23 cm.
Vert. van: The survival of man. – 1911
sign.: RAN-6-1-LODG-3a
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, voortbestaan van de mens, psychisch onderzoek, paranormale verschijnselen, gedachtenkracht, gedachtenoverbrenging, telepatie, helderziendheid, automatisch schrift, Piper, William James, Hodgson, Isaac Thompson, Myers, leven na de dood, reïncarnatie, theosofie, Francis Bacon, droombeelden, identiteit, communicatie, Phinuit, H. Sidgwick, Verrall, visioenen

Lodge, R.
Raymond revised : a new abbreviated edition of “Raymond or Life and death” with an additional chapter 
Raymond Lodge . – London : Methuen, 1922. – xv, 224 p. : ill. ; 20 CM.
sign.: RAN-6-1-LODG-6
Trefw.: spiritisme, toekomstig leven, Wereldoorlog I

Lombrosco, C.
Hypnotische und Spiritistische Forschungen
Stuttgart : Verlag Julius Hoffmann, 09. – 384.
sign.: RAN-6-1-LOM-1

Luckock, H.M.
After death : an examination of the testimony of primitive times respecting the state of the faithful dead, and their relationship to the living
Londen, New York : Longmans Green & Co, 1890. – xv, 264.
sign.: RAN-6-1-LUC-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, religie, gebed, heiligen

Marchant, J.
Survival
by Sir Oliver Lodge…Stanley De Brath…Lady Grey of Fallodon…[et. al.] ; edited by Sir James Marchant. – London, New York : Putnam’s Sons, 24. – [10], 199 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-MARC-
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, paranormale verschijnselen

Marryat, F.
Hedendaagsche Mirakelen
Den Haag : G.A.W.van Straaten, 1912. – 452.
sign.: RAN-6-1-MAR-

Hedendaagsche mirakelen
? : ?, 1912. – ?.
sign.: RAN-6-1-MAR-2
Trefw.: Paranormale verschijnselen/magnetisme

There is no death
London : William Rider & Son, 15. – 265.
sign.: RAN-6-1-MARR-2

Martensen-Larsen, H.
Bekentnisse eines Spiritisten : Ein Zeitbild
Hamburg : Agentur der Rauhen Hauses, 25. – 127.
sign.: RAN-6-1-MAR-2

Martensen-Larsen. H.
Bekentnisse eines Spiritisten
Hamburg : Agentur des Rauhen Hauses, 25. – 130.
sign.: RAN-6-1-MAR-1

Martin, W.
Onze beide werelden : het leven hier en aan gene zijde
W.G. Martin. – Deventer : Ankh-Hermes, 1980. – 191 p. ; 22 cm.
ISBN 9020248944
sign.: RAN-6-1-MART-1
Trefw.: spiritisme, reïncarnatie, hemel en hel, evolutie der ziel

W.G. Martin. – Deventer : Ankh-Hermes, 1980. – 191 p. ; 22 cm.
ISBN 9020248944
sign.: RAN-6-1-MART-1
Trefw.: spiritisme, reïncarnatie, hemel en hel, evolutie der ziel

W.G. Martin. – 2e druk. – Deventer : Ankh-Hermes, 1988. – 191 p. ; 22 cm.
ISBN 9020248944
sign.: RAN-6-1-MART-1a
Trefw.: spiritisme, reïncarnatie, hemel en hel, evolutie der ziel

Mathiesen, R.
The unseen worlds of Emma Hardinge Britten : some chapters in the history of western occultism
Robert Mathiesen ; editor James A. Santucci. – Fullerton, California : Theosophical History, 2001. – [16], 88 p. : foto’s. ; 21 cm. – (Theosophical History Occasional Papers ; Volume IX) . – notes, list of work cited, appendices.
ISBN 1883279097
sign.: RAN-6-1-HARD-3a
Trefw.: theosofie, occultisme, geschiedenis, Emma Hardinge Britten, spiritisme, Theosofische Vereniging, biografieën

Robert Mathiesen ; editor James A. Santucci. – Fullerton, California : Theosophical History, 2001. – [16], 88 p. : foto’s. ; 21 cm. – (Theosophical History Occasional Papers ; Volume IX) . – notes, list of work cited, appendices.
ISBN 1883279097
sign.: RAN-6-1-HARD-3
Trefw.: theosofie, occultisme, geschiedenis, Emma Hardinge Britten, spiritisme, Theosofische Vereniging, biografieën

Matignon, R.P.
La question du surnaturel : ou la grace, le merveilleux, le spiritisme au XIXe siècle
2. – Parijs : Librairie d’Adrien le Clere et Cie., 1863. – XIII, 578.
sign.: RAN-6-1-MAT-1

Matla, J.L.W.P.
Het geheim van den dood : bewustzijn
door J.L.W.P. Matla en G.J. Zaalberg van Zelst. – goedkope uitg. – Den Haag : Van Stockum, 1930. – 169 p. : ill. ; 24 cm. – (Het Geheim van den Dood ; III)
sign.: RAN-6-1-MATL-3
Trefw.: spiritisme, dood, bewustzijn, parapsychologie

Het geheim van den dood : de stoffelijke geest
door J.L.W.P. Matla en G.J. Zaalberg van Zelst. – goedkope uitg. – Den Haag : Van Stockum, 1930. – 134 p. ; 25 cm. – (Het Geheim van den Dood ; II)
sign.: RAN-6-1-MATL-2
Trefw.: spiritisme, dood, geest

Het geheim van den dood : identiteitsbepaling van een geest
door J.L.W.P. Matla en G.J. Zaalberg van Zelst. – goedkope uitg. – Den Haag : Van Stockum, 1930. – 110 p. : ill. ; 24 cm. – (Het Geheim van den Dood ; IV)
sign.: RAN-6-1-MATL-4
Trefw.: spiritisme, geesten, esoterische wetenschappen, dood, ziel

De oplossing van het geheim van den dood : wenken bij het seanceren
door J.L.W.P. Matla. – Den Haag : Van Stockum, 1930. – 104 p. ; 25 cm. – (Het Geheim van den Dood ; [V])
sign.: RAN-6-1-MATL-5
Trefw.: spiritisme, dood, seances

May, G.
Over het spiritisme : is er leven na de dood?
door G. May. – Utrecht : Ned. Ver. van Spiritisten “Harmonia”, 19XX. – 14 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-MAY-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, telepathie, helderziendheid, geesten, Brown, Irwin, Chaffin, telekinese, uittredingen, waarnemingen, stervensuur

The medium and daybreak: a weekly journal devoted to the history, phenomena, philosophy, and teachings of spiritualism [Tijdschrift] 
Trefw.: spiritisme, tijdschriften, Cora L.V. Tappan, filosofie, spiritualism

Meijer, LC.
Spiritisme en christendom : een populaire schets
door L.C. Meijer. – Helder : C. de Boer Jr, 1882. – VIII, 144 p. ; 21 cm.. – aanhangsel.
sign.: RAN-6-1-MEIJ-1
Trefw.: spiritisme, christendom, religie, verschijnselen, wonderen, mediumschap, manifestaties, nieuwe leven, hemel en hel, liefde, godsdienst, Kate Fox, Margaretha Fox, Fox-zusters, Daniel Douglas Home

Miller, P.
Faces of the living dead
London : Spiritualist Press, 46. – 54.
sign.: RAN-6-1-MIL-1
Trefw.: spiritisme

Mirville, Js.-Es. de
Manifestations fluidiques
4. – Parijs : H. Vrayet de Surcy, 1863. – XXIV, 463, VI, . – (Pneumatologie des Esprits et de Leurs Manifestations Diverses ; I)
sign.: RAN-6-1-MIR-1

Manifestations historiques IV : dans l’antiquité profane et sacrée ; rappochées des faits de l’ère actuelle
Paris : H. Vrayet de Surcy, 1864. – XV, 534, (2) p. ; 25 cm. – (Des espritis et de leurs manifestions diverses ; IV)
sign.: RAN-6-1-MIR-2 (BWK1)
Trefw.: spiritisme

Montgomery, R.
Strangers among us
2. – New York : Fawcett, 83. – 255.
sign.: RAN-6-1-MON-3

Een wereld aan gene zijde
Harlem : Gottmer, 73. – 188.
sign.: RAN-6-1-MON-2

Haarlem : Gottmer, 71. – 188.
sign.: RAN-6-1-MON-1

Haarlem : Gottmer, 1973. – ?.
sign.: RAN-6-1-MON-1

Moon, M.
Wedge : the extraordinary communications of an earthbound spirit
received in automatic writing by Margaret and Maurine Moon ; with commentary by Maurine Moon. – St. Paul, Minnesota : Llewellyn Publications, 1975. – 113 p., [4] leaves of plates. : ill. ; 21 cm.
ISBN 087542497X
sign.: RAN-6-1-MOON-1
Trefw.: spiritisme

Mulder-Schalekamp, W.A.H.
De bron der wijsheid : de reïncarnaties van Emed
W.A.H. Mulder-Schalekamp. – Naarden : A.G.J. Strengholt, cop. 1973. – 320 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-MULD-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, gene zijde, reïncarnatie, herinneringen, Emed

De doden spreken
W.A.H. Mulder-Schalekamp. – 2e herz. dr. – Amsterdam : Strengholt, 1970. – 203 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 9060100344
sign.: RAN-6-1-MULD-2
Trefw.: spiritisme, dood, Emed, mediums, seances, psychometrie, leven na de dood, reïncarnatie, automatisch schrift

Emed : zijn leven aan gene zijde
W.A.H. Mulder-Schalekamp. – 8e dr. – Naarden : Strengholt, 1994. – 224 p. ; 21 cm.
ISBN 9060102118
sign.: RAN-6-1-MULD-3
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, Emed, gene zijde

Op de grens van twee werelden : het wondere leven na de dood
W.A.H. Mulder-Schalekamp. – Naarden : Strengholt, 1968. – 359 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-MULD-4
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, ervaringen met de dood, Emed, mediumschap, Gene Zijde, spiritualisme, magnetisme, spookhistories, paranormale verschijnselen, bijbel, parapsychologie

Myers, F.W.H.
Human personality : and its survival of bodily death
by Frederic W.H. Myers ; edited and abridged by his son Leopold Hamilton Myers. – new impression. – London : Longmans, Green and Co, 1918. – XVIII, 470 p. ; 23 cm.. – index.
sign.: RAN-6-1-MYER-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, persoonlijkheid, slaap, hypnotisme, trance, extase, theosofie

De mensch en de dood : een korte schets van F.W.H. Mijers’ werk “De menschelijke persoonlijkheid en haar overleving van den dood des lichaams” : met een kritisch overzicht en commentaar
F.W.H. Mijers ; vert. [uit het engels] door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 44 p. ; 20 cm. – (3e serie : Theosofische Bibliotheek ; No. 13)
Bevat: 1e gedeelte: uiteenzetting ; 2e gedeelte: kritiek ; door bestuurdeerders der theosofie ; 3e gedeelte: twee aanwijzingen tot weder-opbouw ; het bewijs voor het voortbestaan
sign.: RAN-6-1-MYER-2
Trefw.: theosofie, mens, dood, spiritisme, leven na de dood, wedergeboorte, persoonlijkheid, parapsychologie

F.W.H. Mijers ; vert. [uit het engels] door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 44 p. ; 20 cm. – (3e serie : Theosofische Bibliotheek ; No. 13)
Bevat: 1e gedeelte: uiteenzetting ; 2e gedeelte: kritiek ; door bestuurdeerders der theosofie ; 3e gedeelte: twee aanwijzingen tot weder-opbouw ; het bewijs voor het voortbestaan
sign.: RAN-6-1-MYER-2a
Trefw.: theosofie, mens, dood, spiritisme, leven na de dood, wedergeboorte, persoonlijkheid, parapsychologie

F.W.H. Mijers ; vert. [uit het engels] door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 44 p. ; 20 cm. – (3e serie : Theosofische Bibliotheek ; No. 13)
Bevat: 1e gedeelte: uiteenzetting ; 2e gedeelte: kritiek ; door bestuurdeerders der theosofie ; 3e gedeelte: twee aanwijzingen tot weder-opbouw ; het bewijs voor het voortbestaan
sign.: RAN-6-1-MYER-2b
Trefw.: theosofie, mens, dood, spiritisme, leven na de dood, wedergeboorte, persoonlijkheid, parapsychologie

F.W.H. Mijers ; vert. [uit het engels] door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 44 p. ; 20 cm. – (3e serie : Theosofische Bibliotheek ; No. 13)
Bevat: 1e gedeelte: uiteenzetting ; 2e gedeelte: kritiek ; door bestuurdeerders der theosofie ; 3e gedeelte: twee aanwijzingen tot weder-opbouw ; het bewijs voor het voortbestaan
sign.: RAN-6-1-MYER-2
Trefw.: theosofie, mens, dood, spiritisme, leven na de dood, wedergeboorte, persoonlijkheid, parapsychologie

F.W.H. Mijers ; vert. [uit het engels] door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 44 p. ; 20 cm. – (3e serie : Theosofische Bibliotheek ; No. 13)
Bevat: 1e gedeelte: uiteenzetting ; 2e gedeelte: kritiek ; door bestuurdeerders der theosofie ; 3e gedeelte: twee aanwijzingen tot weder-opbouw ; het bewijs voor het voortbestaan
sign.: RAN-6-1-MYER-2b
Trefw.: theosofie, mens, dood, spiritisme, leven na de dood, wedergeboorte, persoonlijkheid, parapsychologie

F.W.H. Mijers ; vert. [uit het engels] door J.D. v. K.V.. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1906. – 44 p. ; 20 cm. – (3e serie : Theosofische Bibliotheek ; No. 13)
Bevat: 1e gedeelte: uiteenzetting ; 2e gedeelte: kritiek ; door bestuurdeerders der theosofie ; 3e gedeelte: twee aanwijzingen tot weder-opbouw ; het bewijs voor het voortbestaan
sign.: RAN-6-1-MYER-1
Trefw.: theosofie, mens, dood, spiritisme, leven na de dood, wedergeboorte, persoonlijkheid, parapsychologie

De menschelijke persoonlijkheid : en haar voortbestaan na den lichamelijken dood
Frederic W.H. Myers ; uitgegeven in verkorten vorm door S.B. en L.H. Myers ; uit het Engelsch vertaald door Nico van Suchtelen. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1922. – VI, 368, 16 p. ; 19 cm. – (Wereld-Bibliotheek ; 416)
sign.: RAN-6-1-MYER-3
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, persoonlijkheid, slaap, hypnotisme, trance, extase, theosofie, voortbestaan van de mens

Frederic W.H. Myers ; uitgegeven in verkorten vorm door S.B. en L.H. Myers ; uit het Engelsch vertaald door Nico van Suchtelen. – Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1922. – VI, 368, 16 p. ; 19 cm. – (Wereld-Bibliotheek ; 416)
sign.: RAN-6-1-MYER-2
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, persoonlijkheid, slaap, hypnotisme, trance, extase, theosofie, voortbestaan van de mens

Noeggerath, R.
La survie : sa réalité, sa manifestation, sa philosophie: échos de l’au-delà
deuxième mille. – Parijs : Librairie Marpon et Flammarion, E. Flammarion, Suc, 1897. – XXIII, 390.
sign.: RAN-6-1-NOE-1
Trefw.: spiritisme, magnetisme, psychisme, medium, dood, reïncarnatie (p. 216-236), religie

Les nouveaux horizons de la science et de la pensee l’hyperchimie- rosa alchemica: revue mensuelle d’avant-garde scientifique et philosophique [Tijdschrift] 

Offerman, P.
Leven en werken der geesten : mijn ervaringen op spiritualistisch gebied
door P. Offerman ; voorw. M. Beversluis. – Schiedam : “Excelsior”, [ca. 1938]. – 94, [2] p. : ill. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-OFFE-1
Trefw.: spiritisme, geesten, mediums, Wulfila, uittredingen

Op de grenzen van twee werelden, onderzoek en ervaring op het gebied van van het hoogere leven [Tijdschrift] 
Trefw.: spiritisme, tijdschriften, magnetisme, theosofie

Owen, G.V.
De eeuwige schoonheid des hemels
door G. Vale Owen. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1921-1940]. – 222 p. ; 20 cm.
Vert. van: The life beyond the veil
sign.: RAN-6-1-OWEN-1
Trefw.: mediumschap, Zabdiël, engelen, hemelen

Facts and the future life
G.V. Owen. – Londen : Hutchinson & Co, 1922. – 191 p. ; cm.
sign.: RAN-6-1-OWEN-2
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, toekomstig leven, boodschappen, helderzienheid, dromen, verschijningen, geesten, wetenschappelijk onderzoek, reïncarnatie

How spirits communicate what methods they use, and what they tell us
by the Rev. G. Vale Owen. – 3rd impression. – London : Hutchinson & Co, [1925]. – 74 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-OWEN-3
Trefw.: spiritisme, communicatie, helderziendheid

Het leven achter den sluier ; [1]: Het bestuur des hemels
mededeelingen van gene zijde, ontvangen en neergeschreven door G. Vale Owen ; vert. door A. de Jong-de Koning ; met een voorw. van W. van Gorcum. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1940]. – 276 p. ; 20 cm. – (De eeuwige schoonheid des hemels ; 3)
Vert. van: The life beyond the veil. III: The ministry of heaven
sign.: RAN-6-1-OWEN-7
Trefw.: spiritisme

Het leven achter den sluier ; [2]: De legerscharen des hemels
mededeelingen van gene zijde, ontvangen en neergeschreven door G. Vale Owen ; vert. door A. de Jong-de Koning ; met een voorw. van W. van Gorcum. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1940]. – 214 p. ; 20 cm. – (De eeuwige schoonheid des hemels ; 4)
sign.: RAN-6-1-OWEN-4
Trefw.: mediumschap, legerscharen

The life beyond the veil : Book II : The highlands of heaven
by G. Vale Owen; with an appreciation by Lord Northcliffe ; and an introd. by Arthur Conan Doyle ; ed. by H.W. Engholm. – London : Thornton Butterworth, 1920. – 253 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-OWEN-5
Trefw.: leven na de dood, spiritualiteit

The outlands of heaven : Of the series “The life beyond the veil”
G. E. Owen. – Londen : Hutchinson & Co., 19XX. – XVI, 200 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-OWEN-6
Trefw.: spiritualiteit

Oxon, M.A.
De geestelijke opvoeder : de strijd van eene ziel om de waarheid 
door M.A., Oxon ; [voorrede Elise van Calcar] ; [Imperator] ; [uit het Eng. vert. door Elise van Calcar]. – ‘s-Gravenhagw : H.C. van Calcar, [1891]. – [8], 295 p. ; 23 cm.
Vert. van: Spirit teachings. – London : The Psychological Press Association ; E.W. Allen, 1883
sign.: RAN-6-1-OXON-2
Trefw.: spiritisme, communicatie, Imperator, boodschappen, mediums, religie, gidsen, kwaad, duivel, filosofie, God, zelfmoord, sferen, schrift, Virgil, helderziendheid, Jezus Christus, neo-platonisme, soefisme, dualisme, geloof, geesten, godsbeeld, Bijbel, christendom, identiteiten, theologie, Oude Testament, India, Egypte, esoterie

De geestelijke opvoeder : geestenonderwijzingen door het mediumschap van W. Stainton Moses
W. Stainton Moses (M.A. Oxon) ; met een voorbericht, levensbeschrijving van het medium en volledige klappers van alle series door A.J.R. ; [Imperator] ; vert. [uit het Engels] door Henriette van Oort. – Middelburg : G.A.W. van Straaten, 1908. – XX, 195, XXII p. ; 23 cm. – (Tweede Serie – Eerste vervolg) . – klapper op de onderwerpen der 2e serie.
sign.: RAN-6-1-OXON-3
Trefw.: spiritisme, geesten

Spirit teachings
published by M.A. Oxon ; [Imperator]. – London : The Psychological Press Association ; E.W. Allen, 1883. – xii, 291, 8 p. ; 23 cm.
Communications from Imperator
sign.: RAN-6-1-OXON-1
Trefw.: spiritisme, communicatie, Imperator, boodschappen, mediums, religie, gidsen, kwaad, duivel, filosofie, God, zelfmoord, sferen, schrift, Virgil, helderziendheid, Jezus Christus, neo-platonisme, soefisme, dualisme, geloof, geesten, godsbeeld, Bijbel, christendom, identiteiten, theologie, Oude Testament, India, Egypte, esoterie

Paine, T.
The philosophy of creation : unfolding the laws of the progressive development of nature, and embracing the philosophy of man, spirit, and the spirit world 
by Thomas Paine, through the hand of Horace G. Wood, medium ; edited by H.A. Burbank. – Boston : B. Marsch, 1854. – 120 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-PAIN-1 (DOOS008)
Trefw.: filosofie, spiritisme, mediums, Horace G. Wood, schepping, geesteswereld

Palmer, T. F.
Does man survive death?
by T.F. Palmer. – London : Watts & Co, 1919. – 47 p. ; 18 cm.
sign.: RAN-6-1-PALM-2
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, religie, engelen, evolutie, ziel

Patrick, C.V.
The case against spirit photographs
by C. Vincent Patrick and W. Whately Smith. – London : Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1921. – 47 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-PATR-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, kritieken, geestenfotografie

Perth, M.
Die sichtbare und die unsichtbare welt : diesseits und jenseits
Leipzig, Heidelberg : Wintersche Verlagshandlung, 1881. – (2), 320 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-PER-1
Trefw.: spiritisme, toverij, astrologie, hypnotisme, sterven

Phelps, E.
Tusschen twee werelden
Gravenhage : Voogd van der Straaten, 1898. – 161.
sign.: RAN-6-1-PHE-1

Pierre
Ik Leef
Den Haag : Servire, ?. – 159.
sign.: RAN-6-1-PIE-1

Pike, J.A.
Contact na de dood : paranormale gebeurtenissen die de wereld schokten
James A. Pike en Diane Kennedy ; vert. [uit het Engels] van J.P.M. van Elswijk. – 2e dr. – Bussum : Teleboek, cop. 1970. – 287 p. ; 20 cm.
Vert. van: The other side
ISBN 9061224039
sign.: RAN-6-1-PIKE-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, dood, paranormale verschijnselen

Pruys van der Hoeven-Hazeu, F.
Uit bronnen van hooger weten
Den Haag : N.V. Adi-Poestaka, 1928. – 139.
sign.: RAN-6-1-PRU-1

Den Haag : N.V. Adi-Poestaka, 1928. – 139. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-PRUY-1
Trefw.: spiritisme, eeuwig tehuis, gebed, God, ziel, lijden, berusting, geluk, hoop, harmonie

Psychiana [Tijdschrift] 
Trefw.: tijdschriften (vorm), spiritisme

Psychic
Psychic notes : a record of spiritual & occult research : and of the seances held in Calcutta by Mr. Eglinton, during november 1881 to march 1882
(fotomechanische herdruk). – Calcutta : W. Newman & Co., (Limited), 1882. – 84 p. ; 34 cm.
sign.: RAN-6-1-PSYC-1
Trefw.: spiritsme, theosofie, helderziendheid, occultisme

Randall, N.
Life after death
reprinted. – Londen : Robert Hale, 1979. – 181.
sign.: RAN-6-1-RAN-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, volgende wereld, hemel, dieren, sferen, religie, medium

Randolph, P.B.
Dealings with the dead : the human soul, its migrations and its transmigrations
penned by the Rosicrucian [= Paschal Beverly Randolph] ; preface signed: G.D.S. – Utica, N.Y. : M.J. Randolph, 1861-’62. – [2] leaves, [3]-268 p. ; 19 cm.
“This volume is dedicated by the Son of Flora”
sign.: RAN-6-1-RAND-2 (BWK1)
Trefw.: spiritisme, dood, transmigratie, reïncarnatie, esoterie, occultisme, rozenkruisers, Paschal Beverly Randolph

Report
Report on spiritualism of The Committee of the London Dialectical Society, together with the evidence, oral and written, and a selection from the correspondence
[reprint]. – Kila, MT : Kessinger Publishing, 200X. – vi, 405 p. ; 23 cm.. – index.
ISBN 141794949X
sign.: RAN-6-1-REPO-1
Trefw.: spiritisme, geschiedenis, rapporten, kritieken, correspondentie, seances, Emma Hardinge Britten

Riko, A.J.
Dwaze tegenstand ; Positief spiritualisme
door A.J. Riko. – Amsterdam : G. Theod. Bom, 1872. – 57 p. ; 24 cm. – (Positief spiritualisme)
sign.: RAN-6-1-RIKO-1I
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen

Geheimzinnige feiten : (met fac-similés van geestenschrift) ; Positief spiritualisme
door A.J. Riko. – Amsterdam : G. Theod. Bom, 1872. – 90, [8] p. ; 23 cm. – (Positief spiritualisme)
sign.: RAN-6-1-RIKO-1II
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen, geestenschrift, handschriften, geesten

Een wonderhistorie ; Positief spiritualisme
door A.J. Riko. – Amsterdam : G. Theod. Bom, 1872. – 64 p. ; 23 cm. – (Positief spiritualisme)
sign.: RAN-6-1-RIKO-1III
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen, wonderen

Roberts, U.
Hints on mediumistic development
by Ursula Roberts. – 1st ed. – London : Aquarian Press, 1956. – 52 p. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-ROBE-1
Trefw.: spiritisme, mediums, mediumschap, ontwikkelingen, aura’s, geesten, trance, herinneringen, channeling

I knew Moses
by Ursula Roberts. – London : Psychic Press, 1973. – 189 p. ; 19 cm.. – bibliography.
ISBN 0853840393
sign.: RAN-6-1-ROBE-2
Trefw.: spiritisme, mediums, religie, Mozes

Mary Baker Eddy, her communications from beyond the grave to Harold Horwood through the mediumship of Ursula Roberts
Ursula Roberts; Harold Horwood; Mary Baker Eddy. – new rev. ed. – London : M. Parrish, 1964. – 96 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-ROBE-3
Trefw.: spiritisme, Mary Baker Eddy, religie

Roché, D.
Survivance et immortalité de l’âme : fantômes des vivants et des morts, vies successives, corps lumineux de résurrection
Déodat Roché. – Arques, Lyon : Edition des Cahiers d’Etudes Cathares, 1955. – 240 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-ROC-2
Trefw.: spiritisme, onsterfelijkheid van de ziel, astraal, leven na de dood, komende levens, Egypte, parapsychologie

Rodegast, P.
Emmanuel, over leven, liefde en lijden : Emmmanuels boek II
Deventer : Ankh-Hermes, 1991. – 159.. – verklarende woordenlijst.
sign.: RAN-6-1-ROD-1
Trefw.: spiritisme, evolutie, reïncarnatie, karma, eeuwigheid, ziekte, genezing, dood, relaties, kindermishandeling, aard

Roesermueller, W.O.
Begegnungen mit Jenseitsforschern und Gespräche mit Geistern
2. – Neustadt/Aisch : Ph.C.W. Schmidt, 1961. – 75.
sign.: RAN-6-1-ROES-5
Trefw.: spiritisme, geesten, genezijde, ziel, occultisme, parapsychologie

Überlebt ein fortgeschritten individualisiertes Tier seinen Tod? : berichte über okkulte Erscheinungen in der Tierwelt : vom Hellsehen der Tiere bis zu spontanen und experimentellen Manifestationen verstorbener Tiere
eine Skizze anhand von Erlebnisberichten von Wilhelm Otto Roesermueller. – Neustadt/Aisch : Ph. C.W. Schmidt, 1963. – 51 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-ROES-3
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, dood, sterven, telepathie, geesten, helderziendheid, dierenziel

Unsere “Toten” leben : wir helfen ihnen und sie helfen uns
Neustadt/Aisch : Ph. C.W. Schmidt, 1968. – 63.
sign.: RAN-6-1-ROES-4
Trefw.: spiritisme, dood, parapsychologie, sterven, ziel, helderzienheid, wederbelichaming, zelfmoord, lichamen, geest

Rossem, C.P. van
Een reis naar het hiernamaals
2. – Den Haag : Stockum, 30. – 258.
sign.: RAN-6-1-ROS-1
Trefw.: spiritisme

Mr. C.P. van Rossem. – 2e dr. – Den Haag : Van Stockum & Zoon, 1930. – 258 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-ROSS-1
Trefw.: spiritisme

Rulof, J.
57 Lezingen deel I: lezing 1 – 19
Jozef Rulof. – Apeldoon : Stichting Wayti Uitgeverij, 1998. – 500, [2] p. ; 23 cm. – (57 Lezingen ; Deel I)
sign.: RAN-6-1-RULO-14I
Trefw.: spiritisme, lezingen

57 Lezingen deel II: lezing 20 – 38
Jozef Rulof. – Apeldoorn : Stichting Wayti Uitgeverij, 2000. – 502, [1] p. ; 24 cm. – (57 Lezingen ; Deel II)
sign.: RAN-6-1-RULO-14II
Trefw.: spiritisme, lezingen

57 Lezingen deel III: lezing 39 – 57
Jozef Rulof. – Apeldoorn : Stichting Wayti Uitgeverij, 2000. – 480 p. ; 24 cm. – (57 Lezingen ; Deel III)
sign.: RAN-6-1-RULO-14III
Trefw.: spiritisme, lezingen

Een blik in het hiernamaals : Deel I
4e dr. – ‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1948. – 272 p. : ill. ; 24 cm. – (Een Blik in het Hiernamaals ; Deel I)
sign.: RAN-6-1-RULO-1I

4e dr. – ‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1948. – 272 p. : ill. ; 24 cm. – (Een Blik in het Hiernamaals ; Deel I)
sign.: RAN-6-1-RULO-2 I
Trefw.: spiritisme, opvoeding, geestelijk leven, genezingen, uittredingen, leven na de dood, reïncarnatie, seances, helderziendheid, zwarte magie, crematies, begrafenissen, hiernamaals

Een blik in het hiernamaals : Deel III
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1936. – 270 p. ; 24 cm. – (Een Blik in het Hiernamaals ; Derde Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-1III

‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1936. – 270 p. ; 24 cm. – (Een Blik in het Hiernamaals ; Derde Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-2 III
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, hiernamaals, uittredingen, helderziendheid, psychisme, mediums, geesten, gebeden, kwaad, sferen, reïncarnatie, Alcar

Een blik in het hiernamaals : Tweede Deel
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 296 p. : ill. ; 24 cm. – (Een Blik in het Hiernamaals ; Tweede Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-1II

‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 296 p. : ill. ; 24 cm. – (Een Blik in het Hiernamaals ; Tweede Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-2 II
Trefw.: spiritisme, hiernamaals, leven na de dood, reïncarnatie, dematerialisatie, mediums, genezingen, hemel en hel, seances, helderziendheid, lijden, smarten, crematies, dood, sferen, kinderen, God, geestelijk lichaam, stoffelijk lichaam, Alcar

Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 210 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-2

‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 300, [3], p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-3
Trefw.: spiritisme, gene zijde, seance, sterven, medium, God, hel, sferen, ziel, tweelingzielen

Geestelijke gaven : eerste deel
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1943. – 291 p. ; 24 cm. – (Geestelijke Gaven ; Eerste Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-3I

‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1943. – 291 p. ; 24 cm. – (Geestelijke Gaven ; Eerste Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-1 I
Trefw.: spiritisme, gevoelsleven, mediums, Egypte, religie, trance, schilderen

Geestelijke gaven : tweede deel
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 327 p. ; 24 cm. – (Geestelijke Gaven ; Tweede Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-3II

‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 194X. – 327 p. ; 24 cm. – (Geestelijke Gaven ; Tweede Deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-1 II
Trefw.: spiritisme, helderziendheid, genezingen, mediums, slaap, geestesfotografie, dematerialisaties, levitatie, kloptonen, spoken

Een historisch document : samenvatting van de eerste twee lezingen
[Jozef Rulof ; Meester Alcar ; Meester Zelanus] ; voorw. Het bestuur. – ‘s-Gravenhage : Stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap De eeuw van Christus, [1998. – 52 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-17
Trefw.: spiritisme, lezingen

Jeus van moeder Crisje I : een leven in twee werelden
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 473 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-4I
Trefw.: spiritisme

Jeus van moeder Crisje II : Jeus onder de mensen
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 383 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-4II
Trefw.: spiritisme

Jeus van moeder Crisje III : Jeus aan de voeten van zijn meester
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 470 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-4III
Trefw.: spiritisme

Het kerstfeest in de hemelen : vrede zij u allen, in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest!
Meester Alcar [Jozef Rulof]. – [Apeldoorn] : Stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap “De eeuw van Christus”, 19XX. – [4] p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-16
Trefw.: spiritisme, kerstfeest, religie

De kosmologie van Jozef Rulof : eerste deel 
[Jozef Rulof]. – ‘s-Gravenhage : Stichting Geestelijk Wetenschappelijk Genootschap ‘De eeuw van Christus’, 1984. – 331 p. ; 24 cm.
ISBN 9070554119
sign.: RAN-6-1-RULO-13I
Trefw.: spiritisme, kosmologie

De kringloop der ziel
door Jozef Rulof. – ‘s- Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1938. – 356 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-5
Trefw.: spiritisme, kringlopen, ziel

Maskers en menschen : derde deel
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 382 p. ; 24 cm. – (Maskers en menschen ; Derde deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-6III
Trefw.: spiritisme

Maskers en menschen deel II : de geestesziekte
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 19XX. – 247 p. ; 24 cm. – (Maskers en menschen ; Tweede deel)
sign.: RAN-6-1-RULO-6II
Trefw.: spiritisme

Het ontstaan van het heelal deel I : het stoffelijke organisme
‘s-Gravenhage : Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., 19XX. – 219 p. ; 24 cm. – (Het ontstaan van het heelal ; Deel I)
sign.: RAN-6-1-RULO-7I
Trefw.: spiritisme, heelallen, kosmologie, Alcar, dierenwereld, scheppingsverhalen, uittredingen

Het ontstaan van het heelal deel II : het zieleleven
‘s-Gravenhage : Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., 19XX. – 246 p. ; 24 cm. – (Het onstaan van het heelal ; Deel II)
sign.: RAN-6-1-RULO-7II
Trefw.: wedergeboorte, spiritisme, uittredingen, hellen, bewustzijn, zieleleven

Het ontstaan van het heelal deel III : de wedergeboorte op aarde
‘s-Gravenhage : Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., 19XX. – 219 p. ; 24 cm. – (Het onstaan van het heelal ; Deel III)
sign.: RAN-6-1-RULO-7III
Trefw.: wedergeboorte, spiritisme, Alcar, uittredingen, Egypte, Gizeh, piramide’s, Golgotha, kosmologie

Een sleutel tot Maskers en mensen : brochure bedoeld als hulp voor een beter begrip van het boek ‘Maskers en Mensen’ van Jozef Rulof
Apeldoorn : Stichting Wayti Uitgeverij, 1998. – 15 p. ; 23 cm.
ISBN 9070554275
sign.: RAN-6-1-RULO-15
Trefw.: spiritisme

Tusschen leven en dood
1e dr. – ‘s-Gravenhage : Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., 19XX. – 427 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-11
Trefw.: spiritisme, ouders, bezetenheid, Venry, Dectar, Egypte, religie, dood, priesterschap, concentratie, onderbewustzijn, slaap, vaders, moeders, uittredingen, wilskracht, Isis, krachten, vorige levens, reïncarnatie, astraal, genezingen, farao’s, Lyra, tempels, leven en dood, wedergeboorte, onzichtbare levens, Alonzo, liefde, Carma

De volkeren der aarde door gene zijde bezien
door Jozef Rulof ; inleiding Meester Zelanus. – ‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, [1946]. – 497 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-8
Trefw.: spiritisme, verleden, mensheid, openbaringen, hellen en hemelen, Bijbel, gene zijde, Oude Testament, Mozes, wedergeboorte, reïncarnatie, Israël, oorzaak en gevolg, heden, mentaliteit, volkeren, Adolf Hitler, Judas Iskariot, Caiphas, toekomst, duisternis en licht, astraal, geestelijk ontwaken, sferen, wonderen, heelallen, Golgotha, huwelijk, tweelingzielen

Vraag en antwoord
‘s-Gravenhage : Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, 1962. – 392, [8] p. ; 24 cm.. – reg..
sign.: RAN-6-1-RULO-9
Trefw.: spiritisme

Zielsziekten, van gene zijde bezien
door Josephus Gerardus Rulof. – [2e, geheel herz. dr.]. – ‘s-Gravenhage : Geestelijk wetenschappelijk genootschap “De eeuw van Christus”, [1945]. – 367 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-12
Trefw.: spiritisme, zielsziekten, paragnosie, psychiatrie, occultisme, psychiatrische patiënten, esoterie

Zij, die terugkeerden uit den dood
‘s-Gravenhage : Boek- en Kunstdrukkerij v/h Mouton & Co., 1937. – 248 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-RULO-10
Trefw.: spiritisme, dood, overgang

Ruys van Diemen, N.
Het mysterieuze leven na de dood : verhaald door Johanna Wattier
N. Ruys van Diemen ; Johanna Wattier. – Deventer : N. Kluwer, 19XX. – XIV, 220 p. : ill. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-RUYS-1
Trefw.: spiritisme, ziekte, overgang, karma, wedergeboorte, plicht, liefde, vroegere levens, helderziendheid, trance

Sakko van Loon, B.
Volg je gevoel : script
Beers, België : Brenda Sakko van Loon, 2003. – z.p.. ; 30 cm.
sign.: RAN-6-1-SAKK-1
Trefw.: spiritualiteit, geinspireerde leringen, parapsychologie, mediamieke boodschappen, spiritisme, gidsen, levenslessen, Harmisch, magie, communicatie, edelstenen, tarotkaarten, regressie

Schillemeit, E.
Metamorphose : bericht von der wunderbaren Wiederkehr eines verstorbenen
Leipzig : Max Altmann, z.j.. – 109, (3).
sign.: RAN-6-1-SCHIL-1
Trefw.: spiritisme, wederkeer, gestorvenen, sterven, theosofie

Schimmel, H.J.
Opstellen over spiritisme
H.J. Schimmel ; met portr. van den schrijver en een voorw. van H.N. de Fremery . – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1908. – XIX, 228 p. : portr. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-SCHI-1
Trefw.: spiritisme, verschijningen, seances, ongeloof, Bijbel, begrafenis-ceremoniëel, leven na de dood, God, goed en kwaad, Justus van Maurik, verschijningen, esoterie, esoterische wetenschappen,

H.J. Schimmel ; met portr. van den schrijver en een voorw. van H.N. de Fremery . – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1908. – XIX, 228 p. : portr. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-SCHI-1a
Trefw.: spiritisme, verschijningen, seances, ongeloof, Bijbel, begrafenis-ceremoniëel, leven na de dood, God, goed en kwaad, Justus van Maurik, verschijningen, esoterie, esoterische wetenschappen,

Schroedter, W.
Streifzug ins Ungewohnte
W. Schroedler. – Freiburg im Breisgau : Spiegel-Verlag, 1949. – p. ; cm.
sign.: RAN-6-1-SCHR-1
Trefw.: spiritisme

Schuricht, Fr.A.
Spiritistisches Fremdwörterbuch : ein ratgeber und führer für Spiritischen, Spiritualisten, Okkultisten und Anhänger verwandter Gebiete : enthaltend ca. 1700 Wörter
2. verb. Aufl. – Leipzig : Verlag “Wahrheit” Ferd. Spohr, 1920. – 64 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-SCHU-2
Trefw.: spiritisme, woordenboeken (vorm), spiritualiteit, occultisme

Schuurmans, N.W.
Onzichtbare Beschermers
? : ?, 06. – 20.
sign.: RAN-6-1-SCHU-1

Seiling, M.
Fiat lux! : mijn ervaringen op het gebied van het spiritualisme
door Max Seiling ; [vert.] uit het Duitsch door K.B. Kennedy van Dam . – Apeldoorn : Laurens Hansma, [ca. 1900]. – 127 p. ; 19 cm.. – noten.
sign.: RAN-6-1-SEIL-1
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen, D’Espérance, seances, mediums, literatuur, occultisme, theosofie

Het worde licht = Fiat lux : ervaringen op het gebied van spiritisme : de beteekenis van het occultisme voor de ontwikkeling der menschheid
door Max Seiling ; uit het Duitsch door H.B. Kennedy van Dam. – 2e dr. – Den Haag : Tokkie, 1918. – 127 p. ; 19 cm.
1e Dr. ca. 1900
sign.: RAN-6-1-SEIL-2
Trefw.: spiritisme, esoterische wetenschappen, D’Espérance, seances, mediums, literatuur, occultisme, theosofie

Servaas Smits-Peletier, L.
Spiritualisme
Den Haag : Hooger Leven, ?. – 16.
sign.: RAN-6-1-SER-1

Sharp, L.L.
Secular spirituality : reincarnation and spiritism in nineteenth-century France
Lynn L. Sharp. – Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth : Lexington Books ; Rowman & Littlefield Publishers, 2006. – xxiii, 245 p. ; 23 cm.. – bibliography, index.
ISBN 9780739113394
sign.: RAN-6-1-SHAR-1
Trefw.: spiritisme, geschiedenis, Frankrijk, reïncarnatie, theosofie, H.P. Blavatsky, occultisme, secularisatie

Sharp, W.
The Wilfion scripts
by William Sharp/Fiona Macleod ; transmitted through the mediumship of Margo Williams ; with additional material by Elizabeth A. Sharp … [et al.] ; edited by Konrad Hopkins and Ronald van Roekel ; cover design and illustrations by Craig Maclachlan. – Paisley : Wilfion, 1980. – xxi, 127 p., [4] leaves of plates. : ill. ; 21 cm.
ISBN 0905075099
sign.: RAN-6-1-SHAR-1
Trefw.: spiritisme

Sherwood, J.
The country beyond : new edition combining, The psychic bridge and The country beyond
Jane Sherwood. – London : Neville Spearman, 1991. – 256 p. ; 222 cm.. – index.
ISBN 0852072546
sign.: RAN-6-1-SHER-1
Trefw.: spiritisme

Peter’s gate : a book for the elderly
Jane Sherwood ; foreword by W. M. Ford Robertson. – London : The Churches’ Fellowship for Phychical and Spiritual Studies, 1972. – 89 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-SHER-3
Trefw.: reïncarnatie, leven na de dood, intellect, intuïtie, volwassenheid, relaties, God

Post-mortem journal : communications from T. E. Lawrence
Jane Sherwood. – London : Spearman, 1964. – 128 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: RAN-6-1-SHER-2
Trefw.: spiritisme

Sikemeier, J.H.
Elise van Calcar-Schiotling : haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1921. – XIV, 984.. – Reg..
sign.: RAN-6-1-SIK-1

Singh, S.S.
Gesichte aus der Jenseitigen Welt
24. aufl.. – Aarau : Verlag der Christl. Buchhandlung D.Frohlich, z.j.. – 76.
sign.: RAN-6-1-SIN-1
Trefw.: spiritisme, leven en dood

Society
Hints on sitting with mediums
Society for Psychical Research. – London : Society for Psychical Research, Great Britain , [1950]. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-SOCI-1
Trefw.: spiritisme, mediumschap

Soskin, J.
Alignment to light : the original transcripts
channelled by Julie Soskin. – Bath : “Original Editions”, 1992. – 124 p. ; 23 cm.
ISBN 1855885123
sign.: RAN-6-1-SOSK-1
Trefw.: spiritisme, channeling, spiritualiteit

The cosmic dance : a record of spiritual dialogues
channeled by Julie Soskin, with a foreword by George Trevelyan. – Bradford on Avon : Barton House, 1991. – 94 p. ; 23 cm.. – Ode to the earth.
ISBN 1855885077
sign.: RAN-6-1-SOSK-2
Trefw.: spiritisme, channeling, spiritualiteit, kosmologie, dialogen

The wind of change : a record of spiritual dialogues
channeled by Julie Soskin. – Bradford on Avon : Barton House, 1990. – 96 p. ; 23 cm.
ISBN 1855885026
sign.: RAN-6-1-SOSK-3
Trefw.: spiritisme, channeling, spiritualiteit, dialogen, toekomst

Sphinx : bijdragen tot de studie van het menschenraadsel en der psyschische wetenschappen [Tijdschrift] 
Trefw.: spiritisme, magnetisme, mystiek, somnabulisme, mediums, verdovende middelen, drugs, geesten, grafologie, verschijningen, helderziendheid, dromen, astraallichamen, hypnose, dood, excorcisme, visioenen, toverij

Spiritisch
Spiritisch zakboekje : kalender voor het jaar 1927
[Rotterdam] : Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten Harmonia, 1927. – 98 p. : ill. ; 14 cm. – (Harmonia Kalender ; 2e Jaargang)
sign.: RAN-6-1-SPIR-2
Trefw.: spiritisme, kalenders

Spiritische bladen [Tijdschrift] 

Spiritisme
Spiritisme : leer en nut
Haarlem : Ned. Vereeniging van spiritisten “Harmonia”, z.j.. – 12 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-SPI-1
Trefw.: spiritisme, leringen, sterven, dood, mediums

Spiritual
The spiritual lyre : a collection of songs for the use of spiritualists
new ed. – London : J. Burns, Progressive Library and Spiritual Institution, 1880. – 92, [4] p. ; 18 cm.. – index.
sign.: RAN-6-1-SPIR-1
Trefw.: spiritisme, muziek, gedichten, liedbundels

Spiritual Vision : a monthly magazine of spiritual writings : friendly!, christian!, spiritual! [Tijdschrift] 
Trefw.: spiritisme, tijdschriften

Spiritualism
Spiritualism : a challenge to the churches in Europe : Luther, Lutheranism and spiritualistic phenomena / Andreas H. Wöhle. Exceptional human experiences : philosophical, psychological and parapsychological perspectives / Johan L.F. Gerding. Contacting the world beyond : spiritistic and spiritualistic movements in Europe / Matthias Pöhlmann. Spiritism : a theological and pastoral challenge / Theo Sundermeier. Spirit and spirits from a biblical perspective / Frances Back. Contact with the deceased : spiritualistic forms of religion and processes of mourning / Ulrike Wagner-Rau. Reincarnation and ressurection : a reconstruction / Kajsa Ahlstrand. What kind of church could provide a home for “spiritual searchers”? / Ole Skjerboek Madsen. Contacts with the other world? : a christian guide
edited by Ingo Wulfhorst on behalf of The Lutheran World Federation ; a Communion of Churches ; preface Karen L. Bloomquist ; introduction Ingo Wulfhorst. – Geneva : Lutheran World Federation ; A Communion of Churches, 2004. – 135 p. ; 23 cm. – (LWF Studies ; 02/2004)
ISBN 3905676338
sign.: RAN-6-1-WULF-1
Trefw.: spiritisme, kerk, Europa, lutheranisme, filosofie, psychologie, parapsychologie, theologie, pastoraat, geesten, bijbel, rouwverwerking, reïncarnatie, wederopstanding

Spiritualism considered in the light of theosophy
F.T.S.. – reprinted from the Pittsburgh Despatch by the courtesy of the Editors. – Cleveland, Ohio : Dharma Press, 19XX. – 8 p. ; 17 cm.
sign.: RAN-6-1-SPIR-3
Trefw.: spiritisme, theosofie

F.T.S.. – reprinted from the Pittsburgh Despatch by the courtesy of the Editors. – Cleveland, Ohio : Dharma Press, 19XX. – 8 p. ; 17 cm.
sign.: RAN-6-1-SPIR-3a
Trefw.: spiritisme, theosofie

Spoon, C.G.
Wat is toch dat spiritisme? : een vraaggesprek tusschen een belangstellende en een overtuigde
? : “Harmonia”, z.j.. – ?.
sign.: RAN-6-1-SPO-1
Trefw.: spiritisme

Sprinkhuysen, A.B.A. van
De les (van Generzijds) : twee bedrijven (Het tweede bedrijf in 4 tafereelen uit de astrale wereld)
door A.B.A. van Sprinkhuysen, gesneuveld op Gallipoli 11 nov. 1915, gezonden aan zijn vader ; voorwoord A. van Sprinkhuysen . – Amsterdam : Duwaer & van Ginkel, [1917]. – 94 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-6-1-SPRI-1
Trefw.: spiritisme, dood, kunst, toneelstukken, drama’s, seances, theosofie, astraallichame, oorlog, Eerste Wereldoorlog, verlies

Stead, W.T.
After death : a personal narrative, new and enlarged edition of “Letters from Julia”
amanuensis, W.T. Stead. – London : Psychic Book Club, 1952. – 152 p. ; 19 xm.
sign.: RAN-6-1-STEA-3
Trefw.: spiritisme

Gemeenschap met het hiernamaals : aangevende de goede en de verkeerde methoden
door William T. Stead ; geaut. vert. [uit het Engelsch ; inleidend woord van Estelle W. Stead]. – ‘s-Gravenhage : Segboer, 1921. – 93, 6 p. ; 20 cm.
Vert. van: Communication with the next world : the right and wrong methods,. – London : Stead’s Publishing House, 1921
sign.: RAN-6-1-STEAD-1
Trefw.: spiritisme, hiernamaals, reïncarnatie, seances, mediums, theosofie

door William T. Stead ; geaut. vert. [uit het Engelsch ; inleidend woord van Estelle W. Stead]. – ‘s-Gravenhage : Segboer, 1921. – 93, 6 p. ; 20 cm.
Vert. van: Communication with the next world : the right and wrong methods,. – London : Stead’s Publishing House, 1921
sign.: RAN-6-1-STEAD-1a
Trefw.: spiritisme, hiernamaals, reïncarnatie, seances, mediums, theosofie

Na den dood : of Licht uit het land aan gene zijde des grafs : een aantal mededeelingen over het leven na den dood, verkregen door automatisch schrift van een, die vóór ons is heengegaan
door W.T. Stead ; vert. door A.W.F. Bakker. – tweede goedkope uitg. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, 19XX. – XVI, 242 p. ; 21 cm.
Tweede goedkope uitgave van “Brieven van Julia”
sign.: RAN-6-1-STEAD-2
Trefw.: spiritisme, leven, hemel, dood, geestelijke groei, communicatie, ziel

Stemmen
Stemmen van gene zijde des grafs : communicatiën ontvangen in de spiritische vereeniging Veritas te Amsterdam: sedert 1869 : eerste bundel
voorbericht door het Bestuur der Spiritistische Vereeniging Veritas. – 2e uitg. – Utrecht : J. van Broekhoven, 1883. – XII, 291 p. ; 22 cm.
sign.: RAN-6-1-STEM-1
Trefw.: spiritisme, waarheid, vrouw, God, onsterfelijkheid, slaap, dood, sterven, incarnatie, reïncarnatie, wetenschap, wijsheid, geestelijke toestand, opwekking, voortbestaan, zieleleven

Stokes, D.
More voices in my ear : the autobiography of a medium
Doris Stokes and Linda Dearsley. – Henley on Thames : Aidan Ellis, 1981. – 223 p., [8] p. of plates. : ill. ; 23 cm.
ISBN 0856281050
sign.: RAN-6-1-STOK-1
Trefw.: spiritisme, mediums, Doris Stokes, autobiografieën

Tenhaeff, W.H.C.
Het spiritisme
door W.H.C. Tenhaeff. – 2e, geheel herz. en verm. dr. – Den Haag : Leopold, 1951. – 311 p. ; 24 cm. – (Parapsychologische Bibliotheek ; Deel II) . – literatuur.
sign.: RAN-6-1-TENH-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, geschiedenis, Nederland, geestenzien, bezetenheid, astraallichamen, sterven, Gladys Osborne Leonard, E. Piper, helderziendheid, spoken, telekinese, uittredingen, telepatie, automatisch schrift, Allan Kardec, A.T. Piétart, D.D. Home, William Crookes, Carl du Prel, A. Aksakow, Thomson Jay Hudson, Fox-zusters, Frans Anton Mesmer, Emanuel Swedenborg, esoterie, esoterische wetenschappen, leven na de dood, seances, tafeldansen, Dunne-effect, klopgeesten, dieptepsychologie, verschijnselen

Terlouw, Th.
De cyclus van leven en dood
Thea Terlouw. – Laren (NH) : Petiet, 2001. – 260 p. ; 22 cm.
ISBN 9075636350
sign.: RAN-6-1-TERL-1
Trefw.: spiritisme, leven en dood, cyclussen, reïncarnatie, mediums, spiritualiteit, kosmologie, gene zijde, vijfde dimensie, Heer Kukema, lichtwezens

Thibault, H.
Letters from the other side
Londen : John M. Watkins, 1919. – xv, 154.
sign.: RAN-6-1-THI-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, communicatie, kwaad, evolutie, God, liefde, herinnering, muziek, reïncarnatie, theosofie

Thompson, R.J.
De bewijzen voor het leven na den dood : eene vergelijking der meeningen van eenige der uitstekendste geleerden en denkers der wereld betreffende een toekomstig leven
bijeengebracht door Robert Thompson ; vert. [uit het Engels] door Felix Ortt. – Amsterdam ; Amersfoort : Freni & Co ; Veen, 1910. – 354, [7] p. ; 21 cm.. – register van medewerkers en autoriteiten.
sign.: RAN-6-1-THOM-1a
Trefw.: spiritisme, wetenschap, psychologie, filosofie, onsterfelijkheid, leven na de dood, reïncarnatie

bijeengebracht door Robert Thompson ; vert. [uit het Engels] door Felix Ortt. – Amsterdam : Freni & Co, 1910. – 354, [7] p. ; 23 cm.. – register van medewerkers en autoriteiten.
sign.: RAN-6-1-THOM-1
Trefw.: spiritisme, wetenschap, psychologie, filosofie, onsterfelijkheid, leven na de dood, reïncarnatie

bijeengebracht door Robert Thompson ; vert. [uit het Engels] door Felix Ortt. – Amsterdam ; Amersfoort : Freni & Co ; Veen, 1910. – 354, [7] p. ; 21 cm.. – register van medewerkers en autoriteiten.
sign.: RAN-6-1-THOM-1
Trefw.: spiritisme, wetenschap, psychologie, filosofie, onsterfelijkheid, leven na de dood, reïncarnatie

Het toekomstig leven : halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der proefondervindelijke zielkunde en bovenaardsche verschijnselen = halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie van het spiritualisme aanverwante verschijnselen : Het toekomstig leven : halfmaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie van het spiritisme aanverwante verschijnselen = Het toekomstig leven : maandelijksch tijdschrift gewijd aan het onderzoek der psychische verschijnselen [Tijdschrift] 
Trefw.: spiritisme, tijdschriften

Tuttle, H.
Die Philosophie des Geistes und der Geisterwelt
Leipzig : Druck und Verlag von Oswald Meth, 1904. – XXIV, 249.
sign.: RAN-6-1-TUT-1
Trefw.: spiritisme, onsterfelijkheid, dierlijk magnetisme, filosofie, geest, sferen

Underhill-Fox, A.L.
De ontbrekende schakel in het modern spiritualisme : of het ontstaan en de opkomst van het verschijnsel – door de oudste getuigen zelve beschreven
met een voorrede van C. Hille Ris Lambers ; uit het Engelsch door D.J. Buysman. – Amsterdam : Cohen Zonen, 1904. – XIII, 532 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-UND-1
Trefw.: spiritisme, spiritualisme

Veen Jzn., D. van
Occult woordenboekje
verzameld door D. van Veen Jzn. – Apeldoorn : Ned. Ver. van Spiritisten “Harmonia”, [ca. 1936?]. – 71, [1] p. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-VEEN-1
Trefw.: spiritisme, naslagwerken, woordenboeken, occultisme, theosofie

Vermeer, Th.
Nieuw licht over oude vraagstukken
Amsterdam : Spiritistische Boekhandel en Uitgeverij K.H. Noest, 1922. – 194.
sign.: RAN-6-1-VER-1
Trefw.: spiritisme, godsbegrip, wetenschap, wijsheid, Jezus, onsterfelijkheid, ziel

Verner, A.
How to converse with spirit friends
new ed. – London : Fowler, 1905. – 26 p. ; 21 cm. – (Succes and Happiness Series ; VI)
sign.: RAN-6-1-VER-2
Trefw.: spiritisme, theosofie, elementalen, telepatie, dood

Vesme, C.B. di
Storia dello spiritismo I : volume I
Turijn : Roux Frassati e Co. Editori, 1896. – XVI, 379.
sign.: RAN-6-1-VES-1
Trefw.: spiritisme

Storia dello spiritismo II : volume II
Turijn : Roux Frassati e Co., Editori, 1897. – 574.
sign.: RAN-6-1-VES-2
Trefw.: spiritisme

Visscher, K.
Kosmologie in beeld : het schilderend mediumschap van Jozef Rulof
Klaran Visscher. – Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2009. – 28 p. : ill. ; 30 cm.
Paper in kader van tutorial Channeling, 2008, in opdracht van prof. dr. Wouter Hanegraaff. – bibliografische referenties, bijlage.
sign.: RAN-6-1-VISS-1
Trefw.: spiritisme, Jozef Rulof, schilderkunst, mediumschap, scriptie

Spiritualism’s concern for women’s rights and the contribution of Emma Hardinge Britten : Research Master ‘Mysticism and Western Esotericism’ Occult Trajectories II, 2nd semester 2005-2006
termpaper by Klaran Visscher. – Amsterdam : University of Amsterdam, 2006. – 31 p. ; 30 cm.. – bibliographic references.
sign.: RAN-6-1-HARD-4
Trefw.: spiritisme, vrouwenrechten, Emma Hardinge Britten, theosofie, geschiedenis, mystiek, esoterie, occultisme, werkstukken, scriptie

Zend de boeken de wereld in : distributie en receptie van het gedachtegoed van Jozef Rulof
Klaran Visscher. – Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2009. – 74 p. : ill. ; 30 cm.
MA-thesis ‘Mysticism and western esotericism’ in opdracht van en beoordeeld door prof. dr. Wouter Hanegraaff en dr. Marco Pasi. – bijlagen.
sign.: RAN-6-1-VISS-2
Trefw.: spiritisme, Jozef Rulof, filosofie, scriptie

Walt, H.P. van
Aan u kinderen der eeuwigheid
Den Haag : W. P. van Stockum & Zoon, 1927. – xi, 121 p. : spiritisch schrift. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-WALT-1
Trefw.: spiritisme

Weatherhead, L.D.
Life begins at death
2. – Nutfield : Denholm House Press, 1969. – 79.
sign.: RAN-6-1-WEA-1
Trefw.: spiritisme, leven na de dood, reïncarnatie

Weatherly, L.A.
The supernatural? : with chapter on oriental magic, spiritualism, and theosophy
London : Routledge ; Thoemmes Press, 2000. – xv, 288 p. : ill. ; 23 cm. – (The rise of victorian spiritualism ; Volume 8)
ISBN 0415236487
sign.: RAN-6-1-WEAT-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, magie, theosofie, dromen, spoken

Weekblad gewijd aan de studie van het bovenzinlijke [Tijdschrift] 
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, tijdschriften, theosofie, occultisme, magnetisme, helderziendheid, somnabulisme, mediums, wedergeboorte, reïncarnatie

Westphal, P.P.
Weltgericht
? : ?, ?. – 68.
sign.: RAN-6-1-WES-1

Whymant, N.
Psychische ervaringen : iets voor niet-spiritisten
z.p. : Harmonia, z.j.. – 22.
sign.: RAN-6-1-WHY-1

Whyte, A.G.
The great ghost illusion
by Adam Gowans Whyte ; issued for the Rationalist Press Association. – London : Watts & Co, [1920]. – 15, [1] p . ; 19 cm. – (The People’s platform ; No. 3)
sign.: RAN-6-1-WHYT-1
Trefw.: spiritisme, mythen, geloof, fraude, boodschappen, automatisch schrift

Wickland, C.A.
Dertig jaren onder de dooden
Carl A. Wickland ; [vert. uit het Engels door G. Zorab] . – Den Haag : Boucher, 1937. – 610, [1] p. ; 25 cm.
Vert. van: Thirty years among the dead. – Los Angeles : National Psychological Institute, 1918
sign.: RAN-6-1-WICK-1
Trefw.: spiritisme, bezetenheid, psychische stoornissen, esoterische wetenschappen, werelden, parapsychologie, aura’s, geesten, misdaad, zelfmoord, geheugenverlies, wezen, materialisme, egoïsme, orthodoxie, Christian Science, theosofie, filosofie

Wietrich E.
L’Avenir et son Mystere
Paris : Societe Parisienne, ?. – 190.
sign.: RAN-6-1-WIE-1

Wijnands, D.C.
Critische beschouwingen der spiritistische verschijnselen : de ontoereikendheid der antispiristische of der ontkennende hypothesen op het gebied van de mediumieke verschijnselen
door D.C. Wijnands ; voltooid en voor de pers gereedgemaakt door J.S. Göbel. – Haarlem : J.W. Boissevain & Co, 1912. – XII, 649 p. ; 25 cm.. – register.
sign.: RAN-6-1-WIJN-1
Trefw.: spiritisme, mediums, Emma Hardinge Britten, bedrog, materialisaties, verschijnselen, theosofie, H.P. Blavatsky, A. Besant, leven na de dood, onderzoek, fraude, Fox-zusters, rapport Dialectial Society

door D.C. Wijnands ; voltooid en voor de pers gereedgemaakt door J.S. Göbel. – Haarlem : J.W. Boissevain & Co, 1912. – XII, 649 p. ; 25 cm.. – register.
sign.: RAN-6-1-WIJN-2
Trefw.: spiritisme, mediums, Emma Hardinge Britten, bedrog, materialisaties, verschijnselen, theosofie, H.P. Blavatsky, A. Besant, leven na de dood, onderzoek, fraude, Fox-zusters, rapport Dialectial Society

Wilmans, H.
The conquest of death
Londen : Ernest Bell, 1902. – x, 196, (3).
sign.: RAN-6-1-WIL-1
Trefw.: spiritisme, dood, leven, onsterfelijkheid, Jezus, Ego, evolutie

Winsen, T. van
Het licht der toekomst : korte schets van het spiritisme en zijne beoefening
door Taco van Winsen . – Rotterdam : Bolle, [1907]. – 162 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-6-1-WINS-1
Trefw.: spiritisme, religie, De Geheime Leer, godsdiensten, hindoeïsme, veda’s, brahmanisme, boeddhisme, verchijnselen, geschiedenis, mediums, Revue Spirite, odlicht, ethiek, telepathie, magnetisme, dromen, droomsymboliek, hallucinaties, geestenfotografie

Witley, L.V.H.
The ministry of the unseen 
L.V.H. Witley. – Ludgate : Fowler & Co., 19XX. – 112 p. ; cm.
sign.: RAN-6-1-WITL-1

Wood, F.H.
Contacts with the unseen
F.H. Wood. – Manchester : z.u., 19XX. – p. ; cm.
sign.: RAN-6-1-WOOD-1
Trefw.: spiritisme

Zangbundel
Zangbundel der nederlandse vereniging van spiritisten “Harmonia”
voorw. de Commissie voor de liederen-bundel. – [Amsterdam] : [Werto-druk], 19XX. – 140 p. ; 15 cm.
sign.: RAN-6-1-ZANG-1
Trefw.: spiritisme, zangbundels, liederenboeken

Zeeuw, G. van der
Paravisie : commentaar op buitenzintuigelijke ervaringen
Gijsbert van der Zeeuw. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1979. – 264 p. ; 22 cm.
ISBN 9020248855
sign.: RAN-6-1-ZEEU-2
Trefw.: spiritisme, telepatie, ervaringen met de dood, dromen, geesten, projecties, uittredingen, dieren

Deventer : Ankh-Hermes, 1979. – 264 p. ; 27 cm.
ISBN 9020248855
sign.: RAN-6-1-ZEEU-2
Trefw.: spiritisme, telepatie, ervaringen met de dood, dromen, geesten, projecties, uittredingen, dieren

Wanen of geesten : gestoord of bezeten? : psychiatrische patiënten, paragnostisch bezien
Gijsbert van der Zeeuw. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1979. – 111 p. ; 22 cm.
ISBN 9020248863
sign.: RAN-6-1-ZEEU-3

Wonderen of wetten : occulte belevenissen en parapsychologische verklaringen
G. van der Zeeuw. – 4e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1975. – 189 p. ; 22 cm.
1e dr. verschenen o.d.t.: Wonderen…of…wetten : lessen van en belevenissen met de meesters van gene zijde / door de man in de gele mantel. – Amsterdam : Gnosis, 1953
ISBN 9020247743
sign.: RAN-6-1-ZEEU-4
Trefw.: spiritisme, psychometrie, helderziendheid, dromen, uittredingen, trance, reïncarnatie

Wonderen of wetten : lessen van en belevenissen met de meesters van “Gene Zijde”
door De man in de gele mantel. – Den Haag, Holland : Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij, [ca. 1955]. – 350 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-ZEEU-1
Trefw.: spiritisme, psychometrie, helderziendheid, dromen, uittredingen, trance, reïncarnatie

door de man in de gele mantel (G. van der Zeeuw). – Amsterdam : De Driehoek, 1953. – 350 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-ZEEU-1a
Trefw.: spiritisme, psychometrie, helderziendheid, dromen, uittredingen, trance, reïncarnatie

door de man in de gele mantel (G. van der Zeeuw). – Amsterdam : De Driehoek, 1953. – 350 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-6-1-ZEEU-1
Trefw.: spiritisme, psychometrie, helderziendheid, dromen, uittredingen, trance, reïncarnatie

Zorab, G.
D.D. Home, het krachtigste medium aller tijden : een biografie en een verdediging van de authenticiteit van de bij hem waargenomen verschijnselen
G. Zorab. – Den Haag : Leopold, 1980. – 317 p. ; 24 cm.. – bibliografie, register van zaken en personen.
ISBN 902582966X
sign.: RAN-6-1-ZORA-1
Trefw.: spiritisme, Daniel Dunglas Home, biografieën, parapsychologie, 19e eeuw, Amerika, Engeland, geschiedenis, mediums, mediumschap, seances, levitaties, verschijnselen, klopgeesten, tafeldansen, psychokinese, telekinese, PK, materialisaties, paranormale verschijnselen, Cox, Rymer, geestenwereld, Podmore, muziek, Swedenborg, fenomenen, Bulwer Lytton, Barrett-Browing, Garth Wilkinson, automatisch schrift, aardbevingseffecten, F. Merrifield, Eusapia Paladino, Lady Caithness, Stainton Moses, F.W.H. Myers, Katie King

De jacht op het spiritistisch bewijs
G. Zorab ; met een woord vooraf door W.H.C. Tenhaeff. – Den Haag : Boucher, 1940. – [5], 262 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-ZORA-2
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, Society for Psychical Research, geschiedenis, Engeland

G. Zorab ; met een woord vooraf door W.H.C. Tenhaeff. – Den Haag : Boucher, 1940. – [5], 262 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-6-1-ZORA-1
Trefw.: spiritisme, parapsychologie, Society for Psychical Research, geschiedenis, Engeland

Katie King : een geest in menselijke gedaante
G. Zorab. – Amsterdam : Leopold, 1988. – 157 p. ; 22 cm.. – bibliografie.
ISBN 9025827748
sign.: RAN-6-1-ZORA-3
Trefw.: spiritisme, Katie King, parapsychologie, mediums, mediumschap, Engeland, geschiedenis, Florence Cook

Zuidhoorn Roelofs, L.
Berichten van gene zijde des grafs : het leven na den dood
[uitgeg. met een voorw. door L. Zuidhoorn-Roelofs]. – z.p. : z.u., [ca.1904]. – 87 p. ; 21 cm.
Levensverhaal van “De Geest M.”, doorgegeven door een medium in spiritistische séances
sign.: RAN-6-1-ZUID-1
Trefw.: spiritisme, seances, geestenwereld, leven na de dood