TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-20-7 Jiddu Krishnamurti (Nederlands)

REL-20-7 Jiddu Krishnamurti (Nederlands)

Krishnamurti, J.
Aan de voeten van de meester
door Alcyone ; [vert. uit het Engels]. – 6e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofiche Vereniging in Nederland, 19XX. – 58 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-13a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster, zelfverwerkeling, zelfkennis, spiritualiteit, logos, onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, goed gedrag, liefde

door Alcyone ; [vert. uit het Engels]. – 8e dr. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofiche Vereniging in Nederland, 1984. – 58 p. ; 17 cm.
Vert. van: At the feet of the master ; Nederlandse uitg. eerder verschenen in vert. van Raimond van Marle. – 1911 ; Ook o.d.t.: Aan des meesters voeten
ISBN 9061750024
sign.: REL-20-7-KRIS-12
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster, zelfverwerkeling, zelfkennis, spiritualiteit, logos, onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, goed gedrag, liefde

door Alcyone ; [vert. uit het Engels]. – 6e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofiche Vereniging in Nederland, 19XX. – 58 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-13b
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster, zelfverwerkeling, zelfkennis, spiritualiteit, logos, onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, goed gedrag, liefde

door Alcyone ; [vert. uit het Engels]. – 8e dr. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofiche Vereniging in Nederland, 1984. – 58 p. ; 17 cm.
Vert. van: At the feet of the master ; Nederlandse uitg. eerder verschenen in vert. van Raimond van Marle. – 1911 ; Ook o.d.t.: Aan des meesters voeten
ISBN 9061750024
sign.: REL-20-7-KRIS-12a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster, zelfverwerkeling, zelfkennis, spiritualiteit, logos, onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, goed gedrag, liefde

door Alcyone ; vert. uit het Engels. – 7e dr. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofiche Vereniging , 197X. – 58 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-13
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster, zelfverwerkeling, zelfkennis, spiritualiteit, logos, onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, goed gedrag, liefde

Aan de voeten van den meester
door Alcyone ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz., geauth. uitg., 4e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgegevers-Maatschappij, 1913. – 52 p. : ill. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-6

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geheel herz., verbeterde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 37 p. : foto. ; 28 cm.
Vert. van: At the feet of the Master
sign.: REL-20-7-KRIS-5

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz. geauth. uitg., 15e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1924. – 48 p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-187b

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – luxe-editie, 15e-20e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1919. – 39 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-1

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz., geautoriseerde uitg., (15e-20e duizend). – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1919. – 39 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-2

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz. geauth. uitg., 15e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgeverszaak “Gnosis”, 1924. – 48 p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-187a

door Alcyone ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz., geauth. uitg., 4e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgegevers-Maatschappij, 1913. – 52 p. : ill. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-6b

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geheel herz., verbeterde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 37 p. : foto. ; 28 cm.
Vert. van: At the feet of the Master
sign.: REL-20-7-KRIS-2a

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geheel herz., verbeterde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 37 p. : foto. ; 25 cm.
Vert. van: At the feet of the Master
sign.: REL-20-7-KRIS-2b

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz., geautoriseerde uitg., (15e-20e duizend). – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1919. – 39 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-203

geh. herz. geauth. uitg., 8e-14e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1917. – 48 p. : ill. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-187

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geheel herz., verbeterde uitg. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 37 p. : foto. ; 28 cm.
Vert. van: At the feet of the Master
sign.: REL-20-7-KRIS-2

Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 52 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-5

door Alcyone ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz., geauth. uitg., 4e duizend. – Amsterdam : Theosofische Uitgegevers-Maatschappij, 1913. – 52 p. : ill. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-6a

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 52 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-220

door Alcyone (J. krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz., geautoriseerde uitg., (15e-20e duizend). – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1919. – 39 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-3

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – geh. herz., geauth. uitg., 4e duizend. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgegevers-Maatschappij, 1913. – 52 p. : ill. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-202

door Alcyone (J. Krishnamurti) ; voorrede Annie Besant ; uit het Engelsch vert. door Raimond van Marle. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1911. – 52 p. : ill. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-159
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Aan des meesters voeten
door Alcyone (J. Kresna-Moerti) ; voorrede van mevr. Besant ; voorbericht van den vertaler D. v. H.L. ; voorwoord van den schrijver ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 11e-30e duizend. – [Buitenzorg] : Den Nationalen Vertegenwoordiger voor Insulindia van de Orde van de Ster in het Oosten, 1925. – 48 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-9b

door Alkyone (J. Kresna-Moerti) ; voorrede van Mevrouw Besant ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – Weltevreden : Firma v.h. Andersen, 1912. – X, 54 p. ; 18 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-204c

voorwoord van den schrijver ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 6e en 10e duizend. – Bandoeng : Orde van de Ster in het Oosten, 1921. – 80 p. ; 9 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-204

door Alcyone (J. Kresna-Moerti) ; voorrede van mevr. Besant ; voorbericht van den vertaler D. v. H.L. ; voorwoord van den schrijver ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 11e-30e duizend. – [Buitenzorg] : Den Nationalen Vertegenwoordiger voor Insulindia van de Orde van de Ster in het Oosten, 1925. – 48 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-9a

door Alcyone (J. Kresna-Moerti) ; voorrede van mevr. Besant bij de eerste Engelsche uitgave (kerstmis 1910) ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – Bandoeng : Orde van de Ster in het Oosten, 1925. – 44 p. ; 11 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-211D (D1)

door Alcyoné (J. Kresna-Moerti) voorrede van Mevrouw Besant ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 6e-7e duizend. – [Weltevreden] : Den Nationalen Vertegenwoordiger voor Insulindia van de Orde van de Ster in het Oosten, 1921. – 98 p. ; 9 cm.
N.V. Indon. Drukkerij en Translaatbureau, Weltevreden
sign.: REL-20-7-KRIS-204d

door Alcyone (J. Kresna-Moerti) ; voorrede van mevr. Besant ; voorbericht van den vertaler D. v. H.L. ; voorwoord van den schrijver ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 11e-30e duizend. – [Buitenzorg] : Den Nationalen Vertegenwoordiger voor Insulindia van de Orde van de Ster in het Oosten, 1925. – 48 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-9

door Alcyone (J. Kresna-Moerti) ; voorrede van Mevrouw Besant ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 2e en 3e duizend. – [Bandoeng] : Nationalen Vertegenwoordiger voor Insulindia van de Orde van de Ster in het Oosten, 1912. – 98 p. ; 9 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-204b

Alcyone (J. Kresna-Moerti) voorrede van mevr. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging, 1947. – 56 p. ; 12 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-51

door Alkyoné (Krêsna-moerti) ; voorwoord van den schrijver ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 6e en 10e duizend. – Bandoeng : Orde van de Ster in het Oosten, 1921. – 80 p. ; 9 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-204

voorwoord van den schrijver ; in het Nederlandsch overgezet door D. v. H.L.. – 8e – 12 duizend. – Bandoeng : Orde van de Ster in het Oosten, 1924. – 80 p. ; 9 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-204a

Alcyone (J. Kresna-Moerti) voorrede van mevr. Besant ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij Theosofische Vereniging, 1947. – 56 p. ; 12 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-4
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten

Aan die voete van die meester
inleid. Annie Besant ; vertaal deur P.L.C.. – z.p. : z.u., z.j.. – 40 p. ; 14 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-11
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Aantekeningen
J. Krishnamurti ; met een voorw. van Mary Lutyens ; [vert. uit het Engels onder auspiciën van de Stichting Krishnamurti Nederland door Hans van der Kroft… [et al.]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1981. – 238 p. ; 21 cm.
Vert. van: Krishnamurti’s notebook. – Londen : Gollancz
ISBN 9020254278
sign.: REL-20-7-KRIS-13a
Trefw.: religie, Krishnamurti, conflict, oordeelloos, meditatie, extase, liefde, vernietiging, schepping, dagboeken

J. Krishnamurti ; met een voorw. van Mary Lutyens ; [vert. uit het Engels onder auspiciën van de Stichting Krishnamurti Nederland door Hans van der Kroft… [et al.]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1981. – 238 p. ; 21 cm.
Vert. van: Krishnamurti’s notebook. – Londen : Gollancz
ISBN 9020254278
sign.: REL-20-7-KRIS-13
Trefw.: religie, Krishnamurti, conflict, oordeelloos, meditatie, extase, liefde, vernietiging, schepping, dagboeken

Acht gesprekken : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
J. Krishnamurti ; [geauth. vert. uit het Engels door H.M. en A.M.-K.]. – Hoenderloo ; London : Stichting Krishnamurti Nederland ; Krishnamurti Foundation, 1970. – 33 p. ; 18 cm.
Vert. van: Eight conversations . – Beckenham, England : Krishnamurti Foundation, cop. 1969
sign.: REL-20-7-KRIS-14
Trefw.: religie

J. Krishnamurti ; [geauth. vert. uit het Engels door H.M. en A.M.-K.]. – Hoenderloo ; London : Stichting Krishnamurti Nederland ; Krishnamurti Foundation, 1970. – 33 p. ; 18 cm.
Vert. van: Eight conversations . – Beckenham, England : Krishnamurti Foundation, cop. 1969
sign.: REL-20-7-KRIS-14a
Trefw.: religie

De adelaar in zijn vlucht
J. Krishnamurti ; geauth. vert. [uit het Engels] H.W. Methorst en A.J.G. Methorst-Kuiper. – Wassenaar : Servire, cop. 1974. – 191 p. ; 20 cm.
Vert. van: The flight of the eagle. – Londen : Krishnamurti Foundation, 1972
ISBN 9060774957
sign.: REL-20-7-KRIS-16

J. Krishnamurti ; geauth. vert. [uit het Engels] H.W. Methorst en A.J.G. Methorst-Kuiper. – [herdruk]. – Den Haag : Mirananda, [1989]. – 191 p. ; 21 cm.
Vert. van: The flight of the eagle. – Londen : Krishnamurti Foundation, 1972
ISBN 906271787X
sign.: REL-20-7-KRIS-16a
Trefw.: religie

Als twee vrienden : Amsterdam 1981
J. Krishnamurti ; geauth. vert. H.W. Methorst. – Wassenaar : Mirananda, 1981. – 63 p. ; 17 cm.
Oorspr. titel: Talks Amsterdam 1981
ISBN 9062716636
sign.: REL-20-7-KRIS-17a

geauth. vert. H.W. Methorst. – Wassenaar : Mirananda, 1981. – 63 p. ; 17 cm.
ISBN 9062716636
sign.: REL-20-7-KRIS-2

J. Krishnamurti ; geauth. vert. H.W. Methorst. – Wassenaar : Mirananda, 1981. – 63 p. ; 17 cm.
Oorspr. titel: Talks Amsterdam 1981
ISBN 9062716636
sign.: REL-20-7-KRIS-17
Trefw.: religie

Antwoord op vragen
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Marie-Louise Montulet. – Den Haag : Mirananda, 1982. – 150 p. ; 21 cm.
Vert. van: Questions and answers. – Londen : Krishnamurti Foundation
ISBN 9062716768
sign.: REL-20-7-KRIS-151
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking

J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Marie-Louise Montulet. – Den Haag : Mirananda, 1982. – 150 p. ; 21 cm.
Vert. van: Questions and answers. – Londen : Krishnamurti Foundation
ISBN 9062716768
sign.: REL-20-7-KRIS-151a
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking

Antwoorden van Krishnamurti op levensvragen
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 19XX. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-18a

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 19XX. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-18b

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 19XX. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-18
Trefw.: krishnamurti, Orde van de Ster, theosofie

Bouwt op begrijpen : een toespraak tot vrienden op het Kasteel Eerde wonend = Build on understanding : an address to friends resident at castle Eerde
door J. Krishnamurti ; by J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – tweetalig. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 19XX. – 8 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-242
Trefw.: religie

Brieven aan de scholen : 1 september 1978 ; 15 september 1978 ; 1 oktober 1978 ; 15 oktober 1978 ; 1 november 1978 ; 15 november 1978 ; 1 december 1978 ; 15 december 1978 ; 1 januari 1979 ; 15 januari 1979 ; 1 februari 1979 ; 15 februari 1979 ; 1 maart 1979 ; 15 maart 1979 ; 1 april 1979 ; 15 april 1979 ; 1 mei 1979 ; 15 mei 1979 ; 1 juni 1979 ; 15 juni 1979 ; 1 juli 1979 ; 15 juli 1979 ; 1 augustus 1979 ; 15 augustus 1979 ; 1 oktober 1979 ; 15 oktober 1979 ; 1 november 1979 ; 15 november 1979 ; 1 december 1979 ; 15 december 1979 ; 1 januari 1980 ; 15 januari 1980 ; 1 februari 1980 ; 15 februari 1980 ; 1 maart 1980
Deventer : Ankh-Hermes, 1984. – 136 p. ; 21 cm.
ISBN 9020254480
sign.: REL-20-7-KRIS-234
Trefw.: religie, onderwijsbeleid

Commentaar op het leven ; 1
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1987. – 250 p. ; 21 cm. – (Commentaar op het leven ; 1)
1e dr. Nederlandse uitg.: ‘s-Gravenhage : Boucher, 1958. – Oorspr. uitg.: Ojai [Californië] : Krishnamurti Foundation of America, 1956
ISBN 9020230867
sign.: REL-20-7-KRIS-21b
Trefw.: religie, zelfverwerkeling, zelfkennis

Commentaar op het leven ; 2: Aanpassing en vrijheid
J. Krishnamurti ; [opnieuw vert. uit het Engels door Henri W. Methorst … et al.] . – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1989. – 271 p. ; 21 cm. – (Commentaar op het leven ; 2)
Oorspr. uitg.: Ojai, [Californië] : Krishnamurti Writings, 1958. – Oorspr. Nederlandse uitg.: ‘s-Gravenhage : Boucher, 1961
ISBN 9020227769
sign.: REL-20-7-KRIS-131
Trefw.: religie, aanpassing, vrijheid, zelfverwerkelijking, levenskunst, zelfkennis

Commentaar op het leven ; 3: Innerlijke eenvoud
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Hans van der Kroft. – Heemstede : Altamira, 1997. – 510 p. ; 22 cm. – (Commentaar op het leven ; 3)
Vert. van: Commentaries on living : third series : from the notebooks of J. Krishnamurti / ed. by D. Rajagopal. – Wheaton, Ill. [etc.] : Theosophical Publishing House, 1967. – (A Quest book). – Oorspr. uitg.: 1956
ISBN 9069634139
sign.: REL-20-7-KRIS-57
Trefw.: religie, spiritualiteit

Commentaar op het leven [I]
uit de aantekeningen van J. Krishnamurti ; in het licht gegeven door D. Rajagopal ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher – Uitgever, 1958. – 336 p. ; 20 cm.
Vert. van: Commentaries on living. – London : Gollancz, 1956
sign.: REL-20-7-KRIS-21
Trefw.: religie

uit de aantekeningen van J. Krishnamurti ; in het licht gegeven door D. Rajagopal ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher – Uitgever, 1958. – 336 p. ; 20 cm.
Vert. van: Commentaries on living. – London : Gollancz, 1956
sign.: REL-20-7-KRIS-21a
Trefw.: religie

Commentaar op het leven II
uit de aantekeningen van J. Krishnamurti ; in het licht gegeven door D. Rajagopal ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1961. – 283 p. ; 20 cm.
Vert. van: Commentaries on living. – London : Gollancz, 1956
sign.: REL-20-7-KRIS-190

uit de aantekeningen van J. Krishnamurti ; in het licht gegeven door D. Rajagopal ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1961. – 283 p. ; 20 cm.
Vert. van: Commentaries on living. – London : Gollancz, 1956
sign.: REL-20-7-KRIS-23
Trefw.: religie

Dagboek
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] George Hulskramer. – Deventer : Ankh-Hermes, 1982. – 174 p. ; 17 cm.
Vert. van uitg : Krishnamurti ’s journal. – Londen : Gollancz, 1982.
ISBN 9020220411
sign.: REL-20-7-KRIS-24

J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] George Hulskramer. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1988. – 174 p. ; 17 cm. – (De Kosmische Mens)
Vert. van uitg : Krishnamurti ’s journal. – Londen : Gollancz, 1982.
ISBN 9020220411
sign.: REL-20-7-KRIS-24a
Trefw.: krishnamurti

Discussies in Ommen 1937-1938 : 14 toespraken van J. Krishnamurti : Kamp te Ommen in 1937 : Toespraak I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ; Kamp te Ommen in 1938 : I, II, III, IV, V, VI
’s Graveland : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1938. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-26
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

’s Graveland : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1938. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-170
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

’s Graveland : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1938. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-25
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

’s Graveland : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1938. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-10
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

’s Graveland : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1938. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-113c
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

’s Graveland : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1938. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-180
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

’s Graveland : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1938. – 112 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-169
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

De enige revolutie
J. Krishnamurti ; onder redactie van Mary Lutyens ; geauth. vert. uit het Engels C.V.. – Wassenaar : Servire, 1970. – 175 p. ; 21 cm.
Vert. van: The only revolution. – London : Gollancz, 1970
ISBN 9060772857
sign.: REL-20-7-KRIS-27

J. Krishnamurti ; onder redactie van Mary Lutyens ; [geaut. vert. uit het Engels door Carolus Verhulst]. – 3e dr. – Den Haag : Mirananda, cop. 1990. – 175 p. ; 21 cm.
Vert. van: The only revolution. – London : Gollancz, 1970
ISBN 9062718043
sign.: REL-20-7-KRIS-27a
Trefw.: krishnamurti

Ervaring en gedrag
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : The Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1930. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-28a

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 4de en 5de duizend. – Scheveningen : The Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1930. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-28b

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 4de en 5de duizend. – Scheveningen : The Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1930. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-28c

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door: Aleid C. Swierenga]. – Hillegom : Altamira, 1987. – 40 p. ; 21 cm.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Scheveningen : Star Publishing Trust, 1930
ISBN 9069630192
sign.: REL-20-7-KRIS-28d

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door: Aleid C. Swierenga]. – 2e herz. dr. – Hillegom : Uitgeverij Altamira, 1991. – 77 p. ; 18 cm.
Oorspr. Nederlandse uitg.: Scheveningen : Star Publishing Trust, 1930
ISBN 9069630192
sign.: REL-20-7-KRIS-28e

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : The Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1930. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-28
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Geborgenheid in vrijheid
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door H.W. Methorst]. – Wassenaar : Mirananda, cop. 1982. – 94 p. ; 21 cm.
Vert. van: Talks Saanen 1979. – Londen : Krishnamurti, 1979
ISBN 9062716555
sign.: REL-20-7-KRIS-167
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, zelfkennis, geborgenheid, vrijheid

Gedichten
1ste 1000. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1928. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-35

1ste 1000. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1928. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-34

1ste 1000. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1928. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-36

1ste 1000. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1928. – 29 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-33
Trefw.: Krishnamurti

Gezamenlijke meditatie = Collective meditation
door J. Krishnamurti ; by J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – tweetalig. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 19XX. – 4 p. ; 25 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-247
Trefw.: religie, filosofie, meditatie

Hoe te leven = How to live : het volgende is in hoofdzaak de inhoud van een toespraak door mr. J. Krishnamurti gehouden in Gokhale Hall, Madras, onder de auspiciën der “League of Youth” op den 16en januari 1930, met Sir C.P. Ramaswami Aiyer als voorzitter : overgenomen uit New India, Madras
Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1930. – (1), 6, (1) p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-237
Trefw.: religie, Orde van de Ster in het Oosten, theosofie, leven, opvoeding, J. Krishnamurti

door J. Krishnamurti ; by J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1930. – 6 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-233
Trefw.: religie, Orde van de Ster in het Oosten, theosofie, leven, opvoeding, J. Krishnamurti

door J. Krishnamurti ; by J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1930. – 6 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-233a
Trefw.: religie, Orde van de Ster in het Oosten, theosofie, leven, opvoeding, J. Krishnamurti

Het ik als geweld
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1984. – 108 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; Deel 4: Engeland)
De vier delen van ‘Toespraken en gesprekken’ zijn in Engeland oorspr. verschenen in 1 uitgave: ‘The awaking of intelligence’
ISBN 9020248642
sign.: REL-20-7-KRIS-37

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1984. – 108 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; Deel 4: Engeland)
De vier delen van ‘Toespraken en gesprekken’ zijn in Engeland oorspr. verschenen in 1 uitgave: ‘The awaking of intelligence’
ISBN 9020248642
sign.: REL-20-7-KRIS-37a

In gesprek over het einde van de tijd
J. Krishnamurti en David Bohm ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Manda Plettenburg]. – Wassenaar : Mirananda, cop. 1985. – 234 p. ; 21 cm.
Vert. van: The ending of time. – Londen : Gollancz, 1985
ISBN 9062717233
sign.: REL-20-7-KRIS-66

J. Krishnamurti en David Bohm ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Manda Plettenburg]. – Wassenaar : Mirananda, cop. 1985. – 234 p. ; 21 cm.
Vert. van: The ending of time. – Londen : Gollancz, 1985
ISBN 9062717233
sign.: REL-20-7-KRIS-66a
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, David Bohm, oosterse filosofie, zelfverwerkeling, psychologie, denken, geest, dood, hersenen, kosmisch brein, universum, tijd, transformatie, wetenschap

Innerlijke eenvoud [over denken en luisteren zonder vooroordeel]
Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Hans van der Kroft. – Amsterdam : Muntinga, 2000. – 235 p. ; 18 cm. – (Rainbow Pocketboek ; 475)
ISBN 9041701818
sign.: REL-20-7-KRIS-241a

Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Hans van der Kroft. – Amsterdam : Muntinga, 2000. – 235 p. ; 18 cm. – (Rainbow Pocketboek ; 475)
ISBN 9041701818
sign.: REL-20-7-KRIS-241
Trefw.: religie, theosofie, reïncarnatie, intelligentie

Innerlijke revolutie
J. Krishnamurti ; vert. uit het Engels door Henri W. Methorst ; tekst bew. door George Digby … et al.]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1977. – 156 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; dl. 1. (Noord-Amerika) )
ISBN 9020254014
sign.: REL-20-7-KRIS-38
Trefw.: religie, zelfverwerkeling

J. Krishnamurti ; vert. uit het Engels door Henri W. Methorst ; tekst bew. door George Digby … et al.]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1977. – 156 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; dl. 1. (Noord-Amerika) )
ISBN 9020254014
sign.: REL-20-7-KRIS-38a
Trefw.: religie, zelfverwerkeling

Innerlijke vrijheid ; Toespraken en gesprekken
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – 2e de. – Deventer : Ankh-Hermes, 1982. – 191 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; dl. 2. India )
Vert. van: The awakening of intelligence
ISBN 902254022
sign.: REL-20-7-KRIS-40a
Trefw.: religie, innerlijke vrijheid

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1977. – 191 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; dl. 2. India )
Vert. van: The awakening of intelligence
ISBN 902254022
sign.: REL-20-7-KRIS-40
Trefw.: religie, innerlijke vrijheid

Een interview met Krishnaji over actueele onderwerpen ; An interview with Krishnaji on current problems
[J. Krishnamurti]. – [Bandoeng] : Uitgevers Trus Jamur Dvipa, 19XX. – 20 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-108
Trefw.: religie, filosofie, Orde van de Ster in het Oosten

Inzicht zij uw wet
Eerde, Ommen : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeling, 1928. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-154

Eerde, Ommen : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeling, 1928. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-43

Eerde, Ommen : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeling, 1928. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-41

Eerde, Ommen : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeling, 1928. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-42
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

De juiste grondslag van het leven
een toespraak door J. Krishnamurti. – z.p. : z.u., 19XX. – 4 p. ; 22 p.
sign.: REL-20-7-KRIS-32 (D6)
Trefw.: theosofie, religie, Orde van de Ster in het Oosten, geestelijkheid

Kerstbrief
J. Krishnamurti. – [Naarden] : Groep Drafna van den Nederlandschen Bond tot Bestrijding der Vivisectie, 19XX. – 1 p. ; 28 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-193
Trefw.: religie, filosofie, kerstfeest, theosofie, hypocrisie, christelijke tradities, overdaad, anti-vivisectie, dieren, rituelen

De kiem van het leren
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels]: H.W. Methorst. – Deventer : Ankh-Hermes, cop.1981. – 254 p. ; 21 cm.
Vert. van: Beginnings of learning. – London : Gollancz, 1975
ISBN 9020249320
sign.: REL-20-7-KRIS-44a
Trefw.: religie, zelfkennis, leren, opvoeding, dagelijks leven

J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels]: H.W. Methorst. – Deventer : Ankh-Hermes, cop.1981. – 254 p. ; 21 cm.
Vert. van: Beginnings of learning. – London : Gollancz, 1975
ISBN 9020249320
sign.: REL-20-7-KRIS-44
Trefw.: religie, zelfkennis, leren, opvoeding, dagelijks leven

Kijken in de spiegel
J. Krishnamurti ; [geaut. vert. uit het Engels door Henri Methorst]. – 2e dr. – Wassenaar : Mirananda, 1981. – 109 p. ; 21 cm.
1e dr. Nederlandse uitg.: Wassenaar : Mirananda, 1981 ; Vert. van: Talks Saanen 1978. – London : Krishnamurti Foundation, cop. 1978
ISBN 9062716458
sign.: REL-20-7-KRIS-45a

J. Krishnamurti ; [geaut. vert. uit het Engels door Henri Methorst]. – 2e dr. – Wassenaar : Mirananda, 1981. – 109 p. ; 21 cm.
1e dr. Nederlandse uitg.: Wassenaar : Mirananda, 1981 ; Vert. van: Talks Saanen 1978. – London : Krishnamurti Foundation, cop. 1978
ISBN 9062716458
sign.: REL-20-7-KRIS-45
Trefw.: Krishnamurti

Het koninkrijk des geluks
Krishnamurti, J. ; Wasch, Karel. – Rotterdam : W.L. & J. Brusse’s uitgeversmaatschappij, 19XX. – 112 p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-35a
Trefw.: ervaring, natuur, hart, verstand alsschepper

voorwoord Annie Besant ; geauth.vert. uit het Engels van Karel Wasch. – Rotterdam ; Eerde, Ommen : W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschapppij ; Star Publishing Trust, 1928. – 112 p. : foto. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-47
Trefw.: religie, koninkrijk, geluk, Orde van de Ster in het Oosten, intuïtie, enthousiasme, persoonlijkheid, ervaringen, denken, opoffering, theosofie

voorwoord Annie Besant ; geauth.vert. uit het Engels van Karel Wasch. – Rotterdam ; Eerde, Ommen : W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschapppij ; Star Publishing Trust, 1928. – 112 p. : foto. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-214
Trefw.: religie, koninkrijk, geluk, Orde van de Ster in het Oosten, intuïtie, enthousiasme, persoonlijkheid, ervaringen, denken, opoffering, theosofie

Het Koninkrijk des geluks
Krishnamurti, J. ; Wasch, Karel. – Rotterdam : W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, 19XX. – 112 p.. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-35
Trefw.: ervaring, wereldzee, in gezelschap van Grooten, natuur

Het koninkrijk des geluks
voorwoord Annie Besant ; geauth.vert. uit het Engels van Karel Wasch. – Rotterdam ; Eerde, Ommen : W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschapppij ; Star Publishing Trust, 1928. – 112 p. : foto. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-46
Trefw.: religie, koninkrijk, geluk, Orde van de Ster in het Oosten, intuïtie, enthousiasme, persoonlijkheid, ervaringen, denken, opoffering, theosofie

voorwoord Annie Besant ; geauth.vert. uit het Engels van Karel Wasch. – Rotterdam ; Eerde, Ommen : W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschapppij ; Star Publishing Trust, 1928. – 112 p. : foto. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-48
Trefw.: religie, koninkrijk, geluk, Orde van de Ster in het Oosten, intuïtie, enthousiasme, persoonlijkheid, ervaringen, denken, opoffering, theosofie

Krishnamurti : van dag tot dag
[J. Krishnamurti] ; [vert. uit het Engels: Henri W. Methorst ; herz. door Hans van der Kroft]. – 2e dr. – Den Haag : Synthese, 2008. – [399] p. : ill., portr. ; 22 cm.
Vert. van: The book of life. – San Francisco : HarperSanFrancisco, 1995 ; Oorspr. titel: Leven : eeuwig-nu : dagelijkse meditaties met J. Krishnamurti. – Den Haag : Mirananda, 1996
ISBN 9789062710461
sign.: REL-20-7-KRIS-92
Trefw.: religie, meditaties, zelfverwerkeling, overdenkingen, spiritualiteit, geestelijk leven

Krishnamurti in gesprek met Dr. Alan W. Anderson : deel V (band 17)
z.p. : z.u., 1974. – (10) p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-236
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, gesprekken, Alan W. Anderson

Krishnamurti over liefde : Madras, 16 december 1972 ; Brockwood Park, 11 september 1972 ; Met leerlingen van de Rajghat School, 19 december 1952 ; Bombay, 12 februari 1950 ; Ojai, 28 augustus 1949 ; Bombay, 12 maart 1950 ; New York, 18 juni 1950 ; Seattle, 6 augustus 1950 ; Madras, 3 februari 1952 ; Eenzaamheid ; Gesprek met Maurice Wilkins ; Brockwood Park, 12 februari 1982 ; New York, 24 april 1971 ; Brockwood Park, 30 augustus 1977 ; Saanen, 31 januari 1982 ; Bombay, 31 janauri 1982 ; Met jonge mensen in India ; Saanen, 18 juli 1968 ; Saanen, 5 augustus 1962 ; Bombay, 21 februari 1965 ; Londen, 7 april 1953 ; Saanen, 26 juli 1973 ; Saanen, 23 juli 1974 ; Madras, 5 februari 1950
vertaald uit het Engels door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1996. – 174, (2) p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over ; Liefde) . – bronnen.
ISBN 9069633868
sign.: REL-20-7-KRIS-230
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, liefde

Krishnamurti over relaties
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels: Ananto Dirksen]. – Haarlem : Altamira-Becht, cop. 2004. – 208 p. ; 18 cm.
Vert van: Krishnamurti on relationship. – London : Gollancz, 1992 ; Oorspr. titel: Krishnamurti over… relaties. – Heemstede : Altamira, 1994
ISBN 9069636506
sign.: REL-20-7-KRIS-112
Trefw.: religie, spiritualiteit, relaties

Krishnamurti over… god
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1996. – 200 p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over… ; God)
Vert. van: Krishnamurti on God. – New York : HarperCollins, cop. 1992. – bronnen.
ISBN 9069633493
sign.: REL-20-7-KRIS-172a
Trefw.: religie, filosofie, zelfverwerkeling, God, zelfkennis

J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1996. – 200 p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over… ; God)
Vert. van: Krishnamurti on God. – New York : HarperCollins, cop. 1992. – bronnen.
ISBN 9069633493
sign.: REL-20-7-KRIS-172
Trefw.: religie, filosofie, zelfverwerkeling, God, zelfkennis

Krishnamurti over… leven en dood : Saanen, 28 juli 1964 ; Ojai, 7 juni 1932 ; Bombay, 14 maart 1948 ; Varanasi, 17 januari 1954 ; Bij studenten in Raighat, 22 januari 1954 ; Uit commentaren op het leven, dl.2 ; Seattle, 3 augustus 1950 ; Parijs, 28 april 1968 ; Amsterdam, 19 mei 1968 ; Londen, 20 maart 1969 ; Saanen, 27 juli 1972 ; Saanen, 21 juli 1963 ; Brockwood Park, 7 september 1974 ; Saanen, 30 juli 1976 ; Madras, 9 december 1959 ; Uit commentaren op het leven, dl. 3 ; Bombay, 10 januari 1960; Bombay, 7 maart 1962 ; Londen, 12 juni 1962 ; New Delhi, 6 november 1963 ; Amsterdam, 11 mei 1969 ; Bombay, 24 februari 1965 ; Uit Krishnamurti’s dagboek ; Saanen, 28 juli 1964
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1993. – 183 p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over… ; Leven en dood)
Vert. van: Krishnamurti on living and dying. – London : Gollancz, 1992. – bronnen.
ISBN 906963256X
sign.: REL-20-7-KRIS-231a
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, leven en dood

J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1993. – 183 p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over… ; Leven en dood)
Vert. van: Krishnamurti on living and dying. – London : Gollancz, 1992. – bronnen.
ISBN 906963256X
sign.: REL-20-7-KRIS-231
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, leven en dood

Krishnamurti over… ons milieu
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1993. – 134 p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over… ; Ons milieu)
Vert. van: Krishnamurti on nature and environment. – London : Gollancz, 1992. – bronnen.
ISBN 9069632306
sign.: REL-20-7-KRIS-168a
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, filosofie, milieuverontreiniging

J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1993. – 134 p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over… ; Ons milieu)
Vert. van: Krishnamurti on nature and environment. – London : Gollancz, 1992. – bronnen.
ISBN 9069632306
sign.: REL-20-7-KRIS-168
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, filosofie, milieuverontreiniging

Krishnamurti over… waarheid : Poona, 3 oktober 1948 ; Rajghat, 23 januari 1949 ; Rajahmundry, 20 december 1949 ; Bombay, 12 maart 1950 ; Londen, 23 april 1952 ; Gesprek met studenten in Rajghat, 31 december 1952 ; Bombay, 8 februari 1953 ; Poona, 10 september 1958 ; Uit Truth and Actuality, Brockwood Park, 18 mei 1975 ; Saanen, 1 augustus 1975 ; Uit Truth and Actuality, Saanen, 25 juli 1976 ; Gesprek in Brockwood Park, 28 juni 1979 ; Ojai, 8 mei 1980 ; Bombay, 3 februari, 1985 ; Bombay, 7 februari 1985 ; Bombay, 9 februari 1985 ; Uit Last Talks at Saanen 1985, 21 juli ; Uit Last Talks at Saanen 1985, 25 juli ; Brockwood Park, 29 augustus 1985
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Heemstede : Altamira, 1997. – 160 p. ; 21 cm. – (Krishnamurti over… ; Waarheid) . – bronnen.
ISBN 9069634007
sign.: REL-20-7-KRIS-235
Trefw.: religie, waarheid

Krishnamurti spreekt : drie radiolezingen ; Een nieuwe benaderingswijze van het leven ; De wijze waarop wij leven ; De weg van de vrede
‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 32 p. ; 15 cm.. – literatuurlijst.
sign.: REL-20-7-KRIS-50
Trefw.: religie, theosofie

‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 32 p. ; 15 cm.. – literatuurlijst.
sign.: REL-20-7-KRIS-49
Trefw.: religie, theosofie

‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 32 p. ; 15 cm.. – literatuurlijst.
sign.: REL-20-7-KRIS-52
Trefw.: religie, theosofie

Krishnamurti’s toespraken te Amsterdam 1955 : Toespraak I, 17 mei 1955 ; Toespraak II, 19 mei 1955 ; Toespraak III, 22 mei 1955 ; Toespraak IV, 23 mei 1955 ; Toespraak V, 26 mei 1955
Krishnamurti ; geauth. vert van het ‘verbatim report’. – Ojai, California : Krishnamurti Writings Inc., 1955. – 37 p. ; 23 cm. – (Krishnamurti’s Toespraken in Nederland ; te Amsterdam 1955)
sign.: REL-20-7-KRIS-111
Trefw.: religie

Ojai, California : Krishnamurti Writings Inc., 1955. – 37 p. ; 23 cm. – (Krishnamurti’s Toespraken in Nederland ; te Amsterdam 1955)
sign.: REL-20-7-KRIS-100b
Trefw.: religie

Krishnamurti ; geauth. vert van het ‘verbatim report’. – Ojai, California : Krishnamurti Writings Inc., 1955. – 37 p. ; 23 cm. – (Krishnamurti’s Toespraken in Nederland ; te Amsterdam 1955)
sign.: REL-20-7-KRIS-111a
Trefw.: religie

Laat begrijpen de wet zijn
Eerde, Ommen, Holland : The Star Publishing Trust, 1928. – 26 p. ; 18 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-1

Bandoeng, Java ; Eerde, Ommen : De Uitgevers Trust Jamu Dvipa ; Orde van de Ster, 1928. – 26 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-54

Bandoeng, Java ; Eerde, Ommen : De Uitgevers Trust Jamu Dvipa ; Orde van de Ster, 1928. – 26 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-210

Bandoeng, Java ; Eerde, Ommen : De Uitgevers Trust Jamu Dvipa ; Orde van de Ster, 1928. – 26 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-53

Bandoeng, Java ; Eerde, Ommen : De Uitgevers Trust Jamu Dvipa ; Orde van de Ster, 1928. – 26 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-205
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Laat het verleden los
geauth. vert. uit het Engels. – Wassenaar : Servire, 1969. – 123 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-27

J. Krishnamurti ; [samengest. door Mary Lutyens ] ; [geauth. vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Wassenaar : Servire, 1969. – 123 p. ; 21 cm.
Vert. van: Freedom from the known. – London : Gollancz, 1967
sign.: REL-20-7-KRIS-55a

J. Krishnamurti ; [samengest. door Mary Lutyens ] ; [geauth. vert. uit het Engels]. – Wassenaar : Servire, 1969. – 123 p. ; 21 cm.
Vert. van: Freedom from the known. – London : Gollancz, 1967
sign.: REL-20-7-KRIS-55
Trefw.: Krishnamurti

Laatste dagboek : in gesprek met zichzelf : Ojai, Californië, vrijdag 25 februari 1983 ; maandag 28 februari 1983 ; dinsdag 10 maart 1983 ; vrijdag 11 maart 1983 ; 11 maart 1983 (vervolg) ; dinsdag 15 maart 1983 ; woensdag 16 maart 1983 (voortzetting van de dialoog van de 15de) ; donderdag 17 maart 1963 ; vrijdag 18 maart 1983 ; vrijdag 25 maart 1983 ; donderdag 31 maart 1983 ; maandag 18 april 1983 ; dinsdag 19 april 1983 ; woensdag 20 april 1983 ; donderdag 21 april 1983 ; vrijdag 22 april 1983 ; zaterdag 23 april 1983 ; zondag 24 april 1983 ; dinsdag 26 april 1983 ; woensdag 4 mei 1983 ; vrijdag 6 mei 1983 ; maandag 9 mei 1983 ; donderdag 12 mei 1983 ; Brockwood Park, Hampshire: maandag 30 mei 1983 ; Ojai, Californië: dinsdag 27 maart 1984 ; woensdag 28 maart 1984 ; woensdag 30 maart 1984
J. Krishnamurti ; voorw. M.L. ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1988. – 144 p., [2] p. foto’s. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Krishnamurti to himself : his last journal. – Londen : Gollancz, 1987
ISBN 9020230271
sign.: REL-20-7-KRIS-226a
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, dagboeken, natuurbeschrijvingen, meditatie, cultuurkritiek, psychologie, tijd, religie

J. Krishnamurti ; voorw. M.L. ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1988. – 144 p., [2] p. foto’s. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Krishnamurti to himself : his last journal. – Londen : Gollancz, 1987
ISBN 9020230271
sign.: REL-20-7-KRIS-226
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, dagboeken, natuurbeschrijvingen, meditatie, cultuurkritiek, psychologie, tijd, religie

Laatste toespraken in Saanen 1985 : Eerste toespraak: zondag, 7 juli ; Tweede toespraak: woensdag, 10 juli ; Derde toespraak, zondag 14 juli ; Vierde toespraak: woensdag, 17 juli ; Vijfde toespraak: zondag, 21 juli ; Eerste vraag-en-antwoord bijeenkomst: dinsdag, 23 juli ; Tweede vraag-en-antwoord bijeenkomst, 24 julie ; Derde vraag-en-antwoord bijeenkomst: donderdag, 25 juli
door J. Krishnamurti ; met foto’s van Mark Edwards ; [vert. uit het Engels door H. v.d. Kroft]. – Den Haag : Mirananda, cop. 1987. – 160 p. : foto’s. ; 26 cm.
Vert. van: Last talks at Saanen 1985. – Londen : Gollancz, 1986
ISBN 9062717535
sign.: REL-20-7-KRIS-56a
Trefw.: religie

door J. Krishnamurti ; met foto’s van Mark Edwards ; [vert. uit het Engels door H. v.d. Kroft]. – Den Haag : Mirananda, cop. 1987. – 160 p. : foto’s. ; 26 cm.
Vert. van: Last talks at Saanen 1985. – Londen : Gollancz, 1986
ISBN 9062717535
sign.: REL-20-7-KRIS-56
Trefw.: religie

Het leven doel
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa ; Orde van de Ster, 19XX. – [2], 35, [2] p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-185a

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, Orde van de Ster, z.j.. – (2), 35, (2) p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-206

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, Orde van de Ster, z.j.. – 35, (2) p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-232

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, Orde van de Ster, z.j.. – 35, (2) p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-207

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa ; Orde van de Ster, 19XX. – [2], 35, [2] p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-185
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, levensvrijheid, bevrijding, smart, waarheid, dogma’s, web, goeroe’s, J. Krishnamurti

Leven eeuwig – nu : dagelijkse meditaties
Den Haag : Mirananda, 1996. – z.p.. ; 21 cm.
ISBN 906271871X
sign.: REL-20-7-KRIS-58
Trefw.: religie, meditatie

Leven en dood
Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Ananto Dirksen. – Amsterdam : Muntinga, 2003. – 202 p. ; 18 cm. – (Rainbow pocketboeken ; 665. Hart & Ziel)
Oorspr. titel: Krishnamurti over… leven en dood. – Heemstede : Altamira, 1993. – (Krishnamurti over…). – bronnen.
ISBN 9041704396
sign.: REL-20-7-KRIS-191
Trefw.: religie, filosofie, zelfverwerkelijking, leven en dood

Leven en sterven : voordrachten uit Ojai, Saanen en Brockwood Park
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1983. – 144 p. ; 21 cm.
Vert. van het 2e gedeelte van: The wholeness of life. – Londen : Gollancz, 1978
ISBN 9020254375
sign.: REL-20-7-KRIS-192
Trefw.: religie, filosofie, leven en dood, sterven, zelfverwerkelijking, zelfkennis, spiritualiteit, mystiek, bewustzijn, intelligentie, dood

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1988. – 144 p. ; 21 cm.
Vert. van het 2e gedeelte van: The wholeness of life. – Londen : Gollancz, 1978
ISBN 9020254375
sign.: REL-20-7-KRIS-192a
Trefw.: religie, filosofie, leven en dood, sterven, zelfverwerkelijking, zelfkennis, spiritualiteit, mystiek, bewustzijn, intelligentie, dood

Leven het doel
[Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, z.j.. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-61

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 3de dr., (5e duizendtal). – [Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, 19XX. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-178

2de dr. (3e tot 4e duizendtal). – [Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, z.j.. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-153

2de dr. (3e tot 4e duizendtal). – [Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, z.j.. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-62

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 3de dr., (5e duizendtal). – [Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, 19XX. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-178a

2de dr. (3e tot 4e duizendtal). – [Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, z.j.. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-63

[Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, z.j.. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-59

[Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, z.j.. – 39 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-60
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Het leven in vrijheid
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam ; Eerde, Ommen : J.F. Duwaer ; The Star Publishing Trust, 1928. – 55 p. ; 21 cm.
Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
sign.: REL-20-7-KRIS-64b

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam ; Eerde, Ommen : J.F. Duwaer ; The Star Publishing Trust, 1928. – 55 p. ; 21 cm.
Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
sign.: REL-20-7-KRIS-64c
Trefw.: doel van het leven, geluk en begeerte, begrip, zoeken, eigen kracht, verborgen bron, verliefd op leven, tijd, vormloze scheppingswerk

Leven in vrijheid
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels ; bew. Nederlandse tekst door Meinhard van de Reep]. – Heemstede : Altamira, 1996. – 87 p. ; 16 cm. – (Tijdloze klassiekers)
Samengest. uit de kampvuur-toespraken in 1928 gehouden te Benares, Ojai en Ommen. – 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Duwaer, 1929 ; Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
ISBN 9069633736
sign.: REL-20-7-KRIS-67a
Trefw.: religie

Het leven in vrijheid
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam ; Eerde, Ommen : J.F. Duwaer ; The Star Publishing Trust, 1928. – 55 p. ; 21 cm.
Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
sign.: REL-20-7-KRIS-64a

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam ; Eerde, Ommen : J.F. Duwaer ; The Star Publishing Trust, 1928. – 55 p. ; 21 cm.
Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
sign.: REL-20-7-KRIS-32

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam ; Eerde, Ommen : J.F. Duwaer ; The Star Publishing Trust, 1928. – 55 p. ; 21 cm.
Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
sign.: REL-20-7-KRIS-64

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam ; Eerde, Ommen : J.F. Duwaer ; The Star Publishing Trust, 1928. – 55 p. ; 21 cm.
Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
sign.: REL-20-7-KRIS-32a
Trefw.: doel van het leven, geluk en begeerte, begrip, zoeken, eigen kracht, verborgen bron, verliefd op leven, tijd, vormloze scheppingswerk

Leven in vrijheid
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels ; bew. Nederlandse tekst door Meinhard van de Reep]. – Heemstede : Altamira, cop. 1985. – 83 p. ; 21 cm.
Samengest. uit de kampvuur-toespraken in 1928 gehouden te Benares, Ojai en Ommen. – 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Duwaer, 1929 ; Vert. van: Living in freedom. – Amsterdam : Duwaer, 1928
ISBN 9069630036
sign.: REL-20-7-KRIS-67
Trefw.: religie

Leven zonder geweld
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door G. Hulskramer]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1984. – 144 p. ; 21 cm.
Vert. van: Beyond violence. – New York : Harper & Row, 1973
ISBN 9020254502
sign.: REL-20-7-KRIS-109
Trefw.: religie, geweldloosheid, filosofie, vrijheid, innerlijke revolutie, angsten, meditatie, controle, orde, waarheid, fragmentatie, eenheid, psychologie, revolutie

Het licht in jezelf : over meditatie en vrijheid
Krishnamurti ; voorw. Ray McCoy ; uitgave i.s.m. uitgeverij Elmar bv. Rijswijk ; vert. [uit het Engels] door Elizabeth van Velsen. – Rijswijk : Elmar, cop. 2000. – 142 p. ; 21 cm.
Vert. van: This light in oneself. – Boston [etc.] : Shambhala, 1999
ISBN 9038909977
sign.: REL-20-7-KRIS-29
Trefw.: meditatie, bewustzijn, gewaarzijn, Krishnamurti, energie, schepping, verlichting, heiligheid,

Krishnamurti ; voorw. Ray McCoy ; uitgave i.s.m. uitgeverij Elmar bv. Rijswijk ; vert. [uit het Engels] door Elizabeth van Velsen. – Amsterdam : Muntinga, 2001. – 154, [6] p . ; 18 cm. – (Rainbow Pocketboeken ; 569)
Vert. van: This light in oneself. – Boston [etc.] : Shambhala, 1999. – bronnen .
ISBN 9041702571
sign.: REL-20-7-KRIS-29a
Trefw.: meditatie, bewustzijn, gewaarzijn, Krishnamurti, energie, schepping, verlichting, heiligheid,

Het lied des levens : (the song of life)
Krishnamurti ; [Ned. vert. uit het Engels van J.W. Kuiper]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 57 p. ; 20 cm.
Vert. van: The song of life. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1931
sign.: REL-20-7-KRIS-68b

Krishnamurti ; [Ned. vert. uit het Engels van J.W. Kuiper]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 57 p. ; 20 cm.
Vert. van: The song of life. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1931
sign.: REL-20-7-KRIS-68

Krishnamurti ; [Ned. vert. uit het Engels van J.W. Kuiper]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 57 p. ; 20 cm.
Vert. van: The song of life. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1931
sign.: REL-20-7-KRIS-68a

Krishnamurti ; [Ned. vert. uit het Engels van J.W. Kuiper]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 57 p. ; 20 cm.
Vert. van: The song of life. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1931
sign.: REL-20-7-KRIS-28
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster, gedichten, poezie, autobiografische passages

Meditaties
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door George Hulskramer]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1984. – 88 p. ; 17 cm.
Vert. van: Meditations. – London : Gollancz, 1982. – Oorspr. uitg.: London : Krishnamurti Foundation Trust, 1980
ISBN 9020220373
sign.: REL-20-7-KRIS-69a
Trefw.: religie, meditaties, overpeinzingen

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door George Hulskramer]. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1982. – 88 p. ; 17 cm.
Vert. van: Meditations. – London : Gollancz, 1982. – Oorspr. uitg.: London : Krishnamurti Foundation Trust, 1980
ISBN 9020220373
sign.: REL-20-7-KRIS-69
Trefw.: religie, meditaties, overpeinzingen

Het meer van wijsheid
door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – 42 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-71

J. Krishnamurti ; voorwoord Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – [Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, 19XX. – 46 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-70a

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – 42 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-71a

J. Krishnamurti ; voorwoord Annie Besant ; [vert. uit het Engels]. – [Eerde, Ommen] : Orde van de Ster ; Nederlansche Afdeling, 19XX. – 46 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-70

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – 42 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-71b
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Mens zijn zonder maatstaf
J. Krishnamurti ; [geaut. vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Den Haag : Mirananda, cop. 1986. – 188 p. ; 21 cm.
Vert. van: Mind without measure : talks in India, 1982-83 : authentic report. – 1984
ISBN 9062717411
sign.: REL-20-7-KRIS-156a
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, zelfkennis, filosofie, toespraken

J. Krishnamurti ; [geaut. vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Den Haag : Mirananda, cop. 1986. – 188 p. ; 21 cm.
Vert. van: Mind without measure : talks in India, 1982-83 : authentic report. – 1984
ISBN 9062717411
sign.: REL-20-7-KRIS-156
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, zelfkennis, filosofie, toespraken

Naar leerlingschap : (een serie niet-formeele voordrachten gehouden tot aspiranten voor leerlingschap)
voorwoord C.J. – V.C.P. ; [vert. uit het Engels]. – Weltevreden : Theos. Boekhandel Minerva, 192X. – 143 p. : foto’s. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-6a

voorwoord C.J. – V.C.P. ; [vert. uit het Engels]. – Weltevreden : Theos. Boekhandel Minerva, 19XX. – 143 p. : foto’s. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-73a

voorwoord C.J. – V.C.P. ; [vert. uit het Engels]. – Weltevreden : Theos. Boekhandel Minerva, 19XX. – 143 p. : foto’s. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-74

voorwoord C.J. – V.C.P. ; [vert. uit het Engels]. – Weltevreden : Theos. Boekhandel Minerva, 192X. – 143 p. : foto’s. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-6

voorwoord C.J. – V.C.P. ; [vert. uit het Engels]. – Weltevreden : Theos. Boekhandel Minerva, 19XX. – 143 p. : foto’s. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-73
Trefw.: religie, theosofie

Nu
Eerde, Ommen ; Amsterdam : Star Publishing Trust ; J.F. Duwaer, 1929. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-78

Ommen ; Schevingen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1929. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-76

Eerde, Ommen ; Amsterdam : Star Publishing Trust ; J.F. Duwaer, 1929. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-79

Ommen ; Schevingen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1929. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-222

Eerde, Ommen ; Amsterdam : Star Publishing Trust ; J.F. Duwaer, 1929. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-77

Ommen ; Schevingen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1929. – 16 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-75
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Ommen 1936 toespraken [VIII] : Toespraken te Ommen, 25 juli 1936 ; II, 27 juli 1936 ; III, 28 juli ’36 ; IV 29 juli 1936 ; V, 2 augustus 1936 ; VII, 3 augustus 1936 ; VIII, 4 augustus 1936
Krishnamurti. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 78 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ommen 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-119c
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 78 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ommen 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-7a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Krishnamurti. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 78 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ommen 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-119a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Krishnamurti. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 78 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ommen 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-119
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 78 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ommen 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-7
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Krishnamurti. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 78 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ommen 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-119b
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Ongebaande werkelijkheid
Ommen : Star Publishing Trust, 19XX. – (4) p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-213
Trefw.: religie, J. Krishnamurti

De onmogelijke vraag
J. Krishnamurti ; [geaut. vert. uit het Engels door Henri W. Methorst et al.]. – Wassenaar : Servire, 1976. – 205 p. ; 20 cm.
Vert. van: The impossible question. – London : Gollancz, 1972
ISBN 9060775562
sign.: REL-20-7-KRIS-80

J. Krishnamurti ; [geaut. vert. uit het Engels door Henri W. Methorst et al.]. – Wassenaar : Servire, 1976. – 205 p. ; 20 cm.
Vert. van: The impossible question. – London : Gollancz, 1972
ISBN 9060775562
sign.: REL-20-7-KRIS-80a

De ontbinding van de Orde van de Ster
eene verklaring van J. Krishnamurti. – Bandoeng : [Trust Jamur Dvipa], 192X. – 6 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-104
Trefw.: religie, filosofie, Orde van de Ster in het Oosten, theosofie

Ontwakende intelligentie [I. Zeven toespraken in Saanen in Zwitserland ; II.Vijf dialogen in Saanen]
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1983. – 205 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; dl. 3. Europa)
ISBN 9020248634
sign.: REL-20-7-KRIS-240a
Trefw.: religie, intelligentie, vrees, denken, wil, eenzaamheid, filosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1978. – 205 p. ; 21 cm. – (Toespraken en Gesprekken ; dl. 3. Europa)
ISBN 9020248634
sign.: REL-20-7-KRIS-240
Trefw.: religie, intelligentie, vrees, denken, wil, eenzaamheid, filosofie

Op welk gezag?
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeeling, 1927. – 47 p. ; 18 cm.
Tekst van zes toespraken ; Vert. van: By what authority : Ommen Camp Fire Talks 1927. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1927
sign.: REL-20-7-KRIS-81a
Trefw.: religie, gezag, theosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeeling, 1927. – 47 p. ; 18 cm.
Tekst van zes toespraken ; Vert. van: By what authority : Ommen Camp Fire Talks 1927. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1927
sign.: REL-20-7-KRIS-81c
Trefw.: religie, gezag, theosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeeling, 1927. – 47 p. ; 18 cm.
Tekst van zes toespraken ; Vert. van: By what authority : Ommen Camp Fire Talks 1927. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1927
sign.: REL-20-7-KRIS-81b
Trefw.: religie, gezag, theosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Orde van de Ster, Nederlandsche Afdeeling, 1927. – 47 p. ; 17 cm.
Tekst van zes toespraken ; Vert. van: By what authority : Ommen Camp Fire Talks 1927. – Ommen : The Star Publishing Trust, 1927
sign.: REL-20-7-KRIS-81
Trefw.: religie, gezag, theosofie

Opening naar het onbegrensde
J. Krishnamurti ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Hans van der Kroft]. – Den Haag : Mirananda, cop. 1988. – 64 p. ; 17 cm.
Vert. van: Washington D.C. talks 1985. – Londen : Krishnamurti Foundation, 1988
ISBN 9062717764
sign.: REL-20-7-KRIS-72a
Trefw.: Religie, zelfverwerkelijking

J. Krishnamurti ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Hans van der Kroft]. – Den Haag : Mirananda, cop. 1988. – 64 p. ; 17 cm.
Vert. van: Washington D.C. talks 1985. – Londen : Krishnamurti Foundation, 1988
ISBN 9062717764
sign.: REL-20-7-KRIS-72
Trefw.: Religie, zelfverwerkelijking

De opheffing der orde van de ster [11 Januari 1911 Benares – Ommen 3 Augustus 1929]
een verklaring gegeven door J. Krishnamurti. – Eerde, Ommen : Orde van de Ster ; Nederlansche Apdeeling, 1929. – 15 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-84a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, geschiedenis

een verklaring gegeven door J. Krishnamurti. – Eerde, Ommen : Orde van de Ster ; Nederlansche Apdeeling, 1929. – 15 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-84
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, geschiedenis

Opvoeding als dienst
inleiding Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door M.J.M.-M.. – 1e en 2e duizendtal. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 59 p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-90

inleiding Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door M.J.M.-M.. – 1e en 2e duizendtal. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 59 p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-88

inleiding Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door M.J.M.-M.. – 1e en 2e duizendtal. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maastschappij, 1912. – 59 p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-30

inleiding Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door M.J.M.-M.. – Amsterdam : Duwaer & van Ginkel, 191?. – 84 p. : foto van Krishnamurti. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-31

door J. Krishnamurti (Alcyone) ; inleiding Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door M.J.M.-M.. – Amsterdam : Insulinda ; Orde van de Ster in het Oosten, 19XX. – 84 p. ; 19 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-88a

inleiding Annie Besant ; uit het Engelsch vertaald door M.J.M.-M.. – 1e en 2e duizendtal. – Amsterdam : N.V. Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1912. – 59 p. ; 16 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-89
Trefw.: religie, theosofie, opvoeding

Opvoeding en de betekenis van het leven
[vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.C.J. Boucher, 1954. – 142 p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-33a

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – ‘s-Gravenhage : L.C.J. Boucher, 1958. – 142 p. ; 20 cm.
Vert. van: Education and the significance of life. – New York : Harper & Brothers, 1953
sign.: REL-20-7-KRIS-86

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – ‘s-Gravenhage : L.C.J. Boucher, 1958. – 142 p. ; 20 cm.
Vert. van: Education and the significance of life. – New York : Harper & Brothers, 1953
sign.: REL-20-7-KRIS-86a

‘s-Gravenhage : L.C.J. Boucher, 1954. – 142 p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-194

‘s-Gravenhage : L.C.J. Boucher, 1954. – 142 p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-87

[vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.C.J. Boucher, 1954. – 142 p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-33
Trefw.: religie, opvoeding, intelligentie, scholen, ouders, huwelijk, kunst

Over opvoeding
J. Krishnamurti ; voorwoord de tekstverzorgers ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1982. – 202 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Krishnamurti on education. – New Delhi : Orient Longman, 1974
ISBN 9020254162
sign.: REL-20-7-KRIS-83a (228)

J. Krishnamurti ; voorwoord de tekstverzorgers ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – 2e dr. – Deventer : Ankh-Hermes, 1982. – 202 p. : ill. ; 21 cm.
Vert. van: Krishnamurti on education. – New Delhi : Orient Longman, 1974
ISBN 9020254162
sign.: REL-20-7-KRIS-83
Trefw.: religie, opvoeding, onderwijs, J. Krishnamurti, meditatie, psychologie, cultuurkritiek, intelligentie, vrijheid, angsten, geweld, gedrag

Het pad
door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – overdruk uit “De Ster”. – [Eerde, Ommen] ; Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten ; Duwaer & Zonen, 1924. – 32 p. ; 19 cm.
Vert. van: The path. – 1924
sign.: REL-20-7-KRIS-91b
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, pad

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Bandoeng : Publiciteitsbureau der Orde, z.j.. – 27 p. ; 23 cm.
Vert. van: The path. – 1924
sign.: REL-20-7-KRIS-91a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, pad

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Bandoeng : Publiciteitsbureau der Orde, z.j.. – 27 p. ; 23 cm.
Vert. van: The path. – 1924
sign.: REL-20-7-KRIS-91
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, pad

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – overdruk uit “De Ster”. – [Eerde, Ommen] ; Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten ; Duwaer & Zonen, 1924. – 32 p. ; 19 cm.
Vert. van: The path. – 1924
sign.: REL-20-7-KRIS-91c
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, pad

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – overdruk uit “De Ster”. – [Eerde, Ommen] ; Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten ; Duwaer & Zonen, 1924. – 32 p. ; 19 cm.
Vert. van: The path. – 1924
sign.: REL-20-7-KRIS-91e
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, pad

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – overdruk uit “De Ster” ; Duwaer & Zonen. – [Eerde, Ommen] ; Amsterdam : Orde van de Ster in het Oosten ; Duwaer & Zonen, 1924. – 32 p. ; 19 cm.
Vert. van: The path. – 1924
sign.: REL-20-7-KRIS-91d
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten, pad

Het probleem van dezen tijd
radiolezing van Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, z.j.. – 12 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-34
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

radiolezing van Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, z.j. – 12 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-93
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

radiolezing van Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, z.j. – 12 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-94
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

radiolezing van Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, z.j.. – 12 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-34a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

radiolezing van Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, z.j. – 12 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-95
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

De rivier des levens =The river of life
door J. Krishnamurti ; by J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – tweetalig. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa ; Orde van de Ster, 19XX. – 7 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-246
Trefw.: religie, filosofie

Ster bulletin : toespraken, geschriften en gedichten [present exemplaar]
door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – present exemplaar. – Eerde, Ommen : Star Publishin Trust, 193X. – 32 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-217
Trefw.: religie, theosofie, J. Krishnamurti, gedichten

door J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – present exemplaar. – Eerde, Ommen : Star Publishin Trust, 193X. – 32 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-217a
Trefw.: religie, theosofie, J. Krishnamurti, gedichten

Stokowski en Krishnamurti : een gesprek ; Stokowski and Krishnamurti : a conversation
Stokowski ; Krishnamurti. – Bandoeng : Trust Jamur Dvipa, [ca. 1928] . – 13 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-105
Trefw.: religie, filosofie, gesprekken

De toekomst is nu : laatste toespraken in India
J. Krishnamurti ; [geautoris. vert. uit het Engels door Hans van der Kroft] . – Den Haag : Mirananda, cop. 1989. – 165 p. ; 21 cm.
Vert. van: The future is now : last talks in India. – Londen : Gollancz, 1988
ISBN 906271790X
sign.: REL-20-7-KRIS-85
Trefw.: religie, toekomst

De toekomst van de mensheid : gesprekken tussen J. Krishnamurti en David Bohm : gesprek tussen J. Krishnamurti en David Bohm Brockwood Park, England, 11 juni 1983 ; gesprek tussen J. Krishnamurti en David Bohm Brockwood Park, Engeland, 20 juni 1983
gesprekken tussen J. Krishnamurti en David Bohm ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Hans van der Kroft]. – Wassenaar : Mirananda, 1986. – 96 p. ; 18 cm.
Vert. van: The future of humanity. – Den Haag : Mirananda, 1986
ISBN 9062717489
sign.: REL-20-7-KRIS-65a
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, David Bohm, gesprekken, wetenschap, metafysica, tijd, biologie, psychologie, cultuurkritiek, individu, maatschappij

gesprekken tussen J. Krishnamurti en David Bohm ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Hans van der Kroft]. – Wassenaar : Mirananda, 1986. – 96 p. ; 18 cm.
Vert. van: The future of humanity. – Den Haag : Mirananda, 1986
ISBN 9062717489
sign.: REL-20-7-KRIS-65
Trefw.: religie, J. Krishnamurti, David Bohm, gesprekken, wetenschap, metafysica, tijd, biologie, psychologie, cultuurkritiek, individu, maatschappij

Toespraken Madras Benares 1947-1949 : Toespraken te Madras 1947 ; Toespraken te Benares 1949
[vert. uit het Engels]. – ’s Graveland : De Driehoek, 1949. – 150 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Madras en Benares)
sign.: REL-20-7-KRIS-25
Trefw.: religie

’s Graveland : De Driehoek, 1949. – 150 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Madras en Benares)
sign.: REL-20-7-KRIS-100
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – ’s Graveland : De Driehoek, 1949. – 150 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Madras en Benares)
sign.: REL-20-7-KRIS-102a
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – ’s Graveland : De Driehoek, 1949. – 150 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Madras en Benares)
sign.: REL-20-7-KRIS-25a
Trefw.: religie

’s Graveland : De Driehoek, 1949. – 150 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Madras en Benares)
sign.: REL-20-7-KRIS-99b
Trefw.: religie

’s Graveland : De Driehoek, 1949. – 150 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Madras en Benares)
sign.: REL-20-7-KRIS-102
Trefw.: religie

Toespraken met gedachtenwisseling : Amsterdam 1967 : I, 20 mei 1967 ; II, 21 mei 1967 ; III, 24 mei 1967 ; IV, 28 mei 19677 ; V, 30 mei 1967
Hoenderloo : Saanen Gatherings Committee, 1968. – 76 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Amsterdam 1967)
sign.: REL-20-7-KRIS-132
Trefw.: religie

Hoenderloo : Saanen Gatherings Committee, 1968. – 76 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Amsterdam 1967)
sign.: REL-20-7-KRIS-182
Trefw.: religie

Toespraken met gedachtenwisseling : Amsterdam 1968 : I, 11 mei 1968 ; II, 12 mei 1968 ; III, 18 mei 1968 ; IV, 19 mei 1968 ; V
J. Krishnamurti ; geauth. vert. uit het Engels door H.M. en A.M.-K.. – Hoenderloo : Stichting Krishnamurti Nederland, 1969. – 63 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Amsterdam 1968)
sign.: REL-20-7-KRIS-133a
Trefw.: religie

geauth. vert. uit het Engels door H.M. en A.M.-K.. – Hoenderloo : Stichting Krishnamurti Nederland, 1969. – 63 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Amsterdam 1968)
sign.: REL-20-7-KRIS-11
Trefw.: religie

J. Krishnamurtie ; geauth. vert. uit het Engels door H.M. en A.M.-K.. – Hoenderloo : Stichting Krishnamurti Nederland, 1969. – 63 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Amsterdam 1968)
sign.: REL-20-7-KRIS-133
Trefw.: religie

Toespraken met gedachtenwisseling : Amsterdam 1969 : I, 3 mei 1969 ; II, 4 mei 1969 ; III, 10 mei 1969 ; IV, 11 mei 1969 ; V, 14ei 1969
Hoenderloo : Stichting Krishnamurti Nederland, 1970. – 78 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Amsterdam 1969)
sign.: REL-20-7-KRIS-134
Trefw.: religie

Hoenderloo : Stichting Krishnamurti Nederland, 1970. – 78 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Amsterdam 1969)
sign.: REL-20-7-KRIS-183
Trefw.: religie

Toespraken met gedachtenwisseling : Saanen 1962 : vrees, smart, liefde, dood : I, 22 juli 1962 ; II, 25 juli 1962 ; III, 26 juli 1962 ; IV, 29 juli 1962 ; V, 31 juli 1962 ; VI, 2 augustus 1962 ; VII, 5 augustus 1962 ; VIII, 7 augustus 1962 ; IX, 9 augustus 1962 ; X, 12 augustus 1962
J. Krishnamurti ; geauth. vert. uit het Engels van M.W.. – ‘s-Gravenhage : Krishnamurti Writings Inc., 1962. – 137 p. ; 20 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Saanen 1962)
sign.: REL-20-7-KRIS-129a
Trefw.: religie

J. Krishnamurti ; geauth. vert. uit het Engels van M.W.. – ‘s-Gravenhage : Krishnamurti Writings Inc., 1962. – 137 p. ; 20 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Saanen 1962)
sign.: REL-20-7-KRIS-129
Trefw.: religie

Toespraken met gedachtenwisseling : Saanen 1964 : I, 12 juli 1964 ; II, 14 juli 1964 ; III, 16 juli 1964 ; IV, 19 juli 1964 ; V, 21 juli 1964 ; VI, 23 juli 1964 ; VII, 26 juli 1964 ; VIII, 28 juli 1964, IX, 30 juli 1964 ; X, 2 augustus 1964
J. Krishnamurti ; geauth. vert. uit het Engels. – Hoenderloo : Krishnamurti Writings Inc., 1964. – 104 p. ; 19cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Saanen 1964)
sign.: REL-20-7-KRIS-189a
Trefw.: religie

geauth. vert. uit het Engels. – Hoenderloo : Krishnamurti Writings, 1964. – 104 p. ; 19 cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Saanen 1964)
sign.: REL-20-7-KRIS-36
Trefw.: religie

J. Krishnamurti ; geauth. vert. uit het Engels. – Hoenderloo : Krishnamurti Writings Inc., 1964. – 104 p. ; 19cm. – (Toespraken met Gedachtenwisseling ; Saanen 1964)
sign.: REL-20-7-KRIS-189
Trefw.: religie

Toespraken Ojai & London 1949 : I, 16 juli 1949 ; II, 17 juli 1949 ; III, 23 juli 1949 ; IV, 24 juli 1949 ; V, 30 juli 1949 ; VI, 31 juli 1949 ; VII, 6 augustus 1949 ; VIII, 7 augustus 1949 ; IX, 13 augustus 1949 ; X, 14 augustus 1949 ; XI, 20 augustus 1949 ; XII, 21 augustus 1949 ; XIII, 27 augustus 1949 ; XIV, 28 augustus 1949 ; Londen 1949: I, 2 october 1949 ; II, 9 october 1949 ; III, 16 october 1949 ; IV, 23 october 1949 ; V, 30 october 1949
‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1949. – 155 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ojai & London 1949)
sign.: REL-20-7-KRIS-100a
Trefw.: religie

‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1949. – 155 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ojai & London 1949)
sign.: REL-20-7-KRIS-224
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1949. – 155 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ojai & London 1949)
sign.: REL-20-7-KRIS-15
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1949. – 155 p. ; 23 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ojai & London 1949)
sign.: REL-20-7-KRIS-16
Trefw.: religie

Toespraken Ojai 1945-1946 : Toespraken gehouden te Ojai California in de jaren 1945-46 : Toespraken gehouden te Ojai California in de jaren 1945-’46: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ; Ojai toespraken 1946: I, II, III, IV, V, VI
‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 166 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai 1945-1946)
sign.: REL-20-7-KRIS-26b
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – ‘s-Graveland : De Driehoek, 1948. – 166 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai 1945-1946)
sign.: REL-20-7-KRIS-14
Trefw.: religie

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 166 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai 1945-1946)
sign.: REL-20-7-KRIS-106a
Trefw.: religie

‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 166 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai 1945-1946)
sign.: REL-20-7-KRIS-99
Trefw.: religie

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 166 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai 1945-1946)
sign.: REL-20-7-KRIS-106
Trefw.: religie

Toespraken Ojai Sarobia 1940-1946 : antwoorden op levensvragen : Toespraken Oaji-Sarobia 1940-1944 ; Toespraken Ojai 1945-1946 : Toespraken in het Eikenbosje, Ojai 1940: I, 26 mei 1940 ; II, 2 juni 1940 ; III, 9 juni 1940 ; IV, 16 juni 1040 ; V, 23 juni 1940 ; VI, 30 juni 1940 ; VII, 7 juli 1940 ; VIII, 14 juli 1940 ; Aantekeningen naar discussies in Sarobia 1940 ; Toespraken te Ojai, 1944: I, 14 mei 1944 ; II, 21 mei 1944 ; III, 28 mei 1944 ; IV, 4 juni 1944 ;V, 11 juni 1944 ; VI, 18 juni 1944 ; VII, 25 juni 1944 ; VIII, 2 juli 1944 ; IX, 9 juli 1944 ; X, 16 juli 1944 ; Toespraken gehouden te Ojai California in de jaren 1945-’46: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ; Ojai toespraken 1946: I, II, III, IV, V, VI
Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 2e, verb. en herz. dr. – ‘s-Gravenland : De Driehoek, 1948. – 198, 116 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ojai Sarobia 1940-1946; Deel I en II)
sign.: REL-20-7-KRIS-114
Trefw.: religie

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 2e, verb. en herz. dr. – ‘s-Gravenland : De Driehoek, 1948. – 198, 116 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; Ojai Sarobia 1940-1946; Deel I en II)
sign.: REL-20-7-KRIS-114a
Trefw.: religie

Toespraken Ojai-Sarobia 1940-1944 : Toespraken in het Eikenbosje, Ojai 1940 : I, 26 mei 1940 ; II, 2 juni 1940; III, 9 juni 1940 ; IV, 16 juni 1940 ; V, 23 juni 1940 ; VI, 30 juni 1940 ; VII, 7 juli 1940 ; VIII, 14 juli 1940 ; Aantekeningen naar discussies in Sarobia 1940 ; Toespraken te Ojai, 1944 : I, 14 mei 1944 ; II, 21 mei 1944 ; III, 28 mei 1944 ; IV, 4 juni 1944 ; V, 11 juni 1944 ; VI, 18 juni 1944 ; VII, 25 juni 1944 ; VIII, 2 juli 1944 ; IX, 9 juli 1944 ; X, 16 juli 1944
[vert. uit het Engels]. – ‘s-Graveland : De Driehoek, 1945. – 207 p. ; 21 cm. – (Toespraken ; Ojai-Sarobia 1940-1944)
sign.: REL-20-7-KRIS-13
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – ‘s-Graveland : De Driehoek, 1945. – 207 p. ; 21 cm. – (Toespraken ; Ojai-Sarobia 1940-1944)
sign.: REL-20-7-KRIS-12a
Trefw.: religie

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1945. – 198 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai-Sarobia 1940-1944)
sign.: REL-20-7-KRIS-107
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – ‘s-Graveland : De Driehoek, 1945. – 207 p. ; 21 cm. – (Toespraken ; Ojai-Sarobia 1940-1944)
sign.: REL-20-7-KRIS-12
Trefw.: religie

‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1945. – 207 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai-Sarobia 1940-1944)
sign.: REL-20-7-KRIS-99a
Trefw.: religie

Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – 2e, verbeterde en herziene dr. – ‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1948. – 198 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai-Sarobia 1940-1944)
sign.: REL-20-7-KRIS-107a
Trefw.: religie

‘s-Graveland : Uitgeverij de Driehoek, 1945. – 207 p. ; 20 cm. – (Toespraken ; Ojai-Sarobia 1940-1944)
sign.: REL-20-7-KRIS-26a
Trefw.: religie

Toespraken van J. Krishnamurti in het Sterkamp Ommen 1931 (29 juli – 5 augustus) : Krishnamurti te Ommen, Sterkamp, 29 juli tot 5 augustus 1931: I, 29 juli 1931 ; II30 juli 1931 ; III, 31 juli 1931 ; IV, V, 3 augustus 1931 ; VI, 4 augustus 1931 ; VII, 5 augustus 1931
[vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-8
Trefw.: religie, theosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-124
Trefw.: religie, theosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-124a
Trefw.: religie, theosofie

[vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-9
Trefw.: religie, theosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-124c
Trefw.: religie, theosofie

J.Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-8a
Trefw.: religie, theosofie

Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-113
Trefw.: religie, theosofie

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – Scheveningen : Agentschap voor Nederland van de Star Publishing Trust, 1931. – 59 p. ; 21 cm. – (Toespraken van J. Krishnamurti ; in het Sterkamp Ommen 1931)
sign.: REL-20-7-KRIS-124b
Trefw.: religie, theosofie

Toespraken van Krishnamurti : I Auckland, Nieuw-Zeeland : Lezingen in Nieuw-Zeeland : Eerste toespraak in de Town Hall 28 maart 1934 ; Eerste toespraak in de tuin van de Vasanta School, 30 maart 1934 ; Tweede toespraak in de tuin van de Vasanta School, 31 maart 1934 ; Toespraak tot theosofen in Nieuw Zeeland, 31 maart 1934 ; Tweede toespraak in de Town Hall 1 april 1934 ; Derde lezing in de tuin van de Vasanta School 2 april 1934 ; Toespraak tot zakenmensen in Auckland 6 april 1934 ;
[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 128 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; I : Auckland, Nieuw-Zeeland 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-17
Trefw.: religie, theosofie

2e dr. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 128 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; I : Auckland, Nieuw-Zeeland 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-127
Trefw.: religie, theosofie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 128 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; I : Auckland, Nieuw-Zeeland 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-17a
Trefw.: religie, theosofie

2e dr. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 128 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; I : Auckland, Nieuw-Zeeland 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-128
Trefw.: religie, theosofie

[Krishnamurti] ; [vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 128 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; I : Auckland, Nieuw-Zeeland 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-163
Trefw.: religie, theosofie

[Krishnamurti] ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 128 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; I : Auckland, Nieuw-Zeeland 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-163a
Trefw.: religie, theosofie

Toespraken van Krishnamurti : II Ojai – Californië [1934] : eerste toespraak in de Oak Grove 16 juni 1934 ; tweede toespraak in de Oak Grove 17 juni 1934 ; derde toespraak in de Oak Grove 18 juni 1934 ; vierde toespraak in de Oak Grove 19 juni 1934 ; vijfde toespraak in de Oak Grove 22 juni 1934 ; zesde toespraak in de Oak Grove 23 juni 1934 ; zevende toespraak in de Oak Grove 24 juni 1934 ; achtste toespraak in de Oak Grove 25 juni 1934 ; negende toespraak in de Oak Grove 28 juni 1934 ; tiende toespraak in de Oak Grove op 29 juni 1934 ; elfde toespraak in de Oak Grove 30 juni 1934 ; twaalfde toespraak in de Oak Grove 1 juli 1934
Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 143 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; II : Ojai – Californië 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-127a
Trefw.: religie, theosofie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 143 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; II : Ojai – Californië 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-18
Trefw.: religie, theosofie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 143 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; II : Ojai – Californië 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-173
Trefw.: religie, theosofie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 143 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; II : Ojai – Californië 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-162
Trefw.: religie, theosofie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 143 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; II : Ojai – Californië 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-128a
Trefw.: religie, theosofie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 143 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; II : Ojai – Californië 1934)
sign.: REL-20-7-KRIS-18a
Trefw.: religie, theosofie

Toespraken van Krishnamurti : III Italië en Noorwegen [1933] : Eerste toespraak te Alpino 1 juli 1933 ; Eerste toespraak te Stresa 2 juli 1933 ; Tweede toespraak te Alpino 4 juli 1933 ; Derde toespraak in Alpino 6 juli 1933 ; Tweede toespraak te Stresa 8 juli 1933 ; Vierde toespraak te Alpino 9 juli 1933 ; Voordracht in de grote zaal van de Universiteit te Oslo 5 sept. 1933 ; Eerste toespraak te Frognerseteren 6 september 1933 ; Tweede toespraak te Frognerseteren 8 september 1933 ; Derde toespraak te Frognerseteren 9 september 1933 ; Toespraak in het Colosseum te Oslo 10 september 1933 ; Vierde toespraak in Frognerseteren 12 september 1933
Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 170 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; III : Italië en Noorwegen)
sign.: REL-20-7-KRIS-174
Trefw.: religie, theosofie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 170 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; III : Italië en Noorwegen)
sign.: REL-20-7-KRIS-165
Trefw.: religie, theosofie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 170 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; III : Italië en Noorwegen)
sign.: REL-20-7-KRIS-19
Trefw.: religie, theosofie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 170 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; III : Italië en Noorwegen)
sign.: REL-20-7-KRIS-127b
Trefw.: religie, theosofie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 170 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; III : Italië en Noorwegen)
sign.: REL-20-7-KRIS-128b
Trefw.: religie, theosofie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 170 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; III : Italië en Noorwegen)
sign.: REL-20-7-KRIS-19a
Trefw.: religie, theosofie

Toespraken van Krishnamurti : IV Adyar, Brits Indië [1933] : Eerste toespraak te Adyar 29 december 1933 ; Tweede toespraak te Adyar 30 december 1933 ; Derde toespraak te Adyar 31 december 1933 ; Vierde toespraak te Adyar 1 januari 1934 ; Vijfde toespraak te Adyar 2 januari 1934 ; Zesde toespraak te Adyar 3 januari 1934
Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-127c
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-20
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-110
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-20a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[J. Krishnamurti] ; [vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-166
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-38
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[J. Krishnamurti] ; [vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-166a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-215
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-20b
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-39
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1933. – 130 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IV ; Adyar, Brits Indië)
sign.: REL-20-7-KRIS-128c
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Toespraken van Krishnamurti : IX Eddington enz. 1936 : toespraken te New York 1936 I en II ; toespraken te Eddington, Penss. 1936 I, II en III ; toespraken te Madras, Br. Indië, I, II, III en IV
Bosch en Duin : Star Publishing Trust, 1936. – 92 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IX ; Eddington enz. 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-24
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust, 1936. – 92 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IX ; Eddington enz. 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-24a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[J. Krishnamurti]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust, 1936. – 92 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IX ; Eddington enz. 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-123
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[J. Krishnamurti]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust, 1936. – 92 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IX ; Eddington enz. 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-123a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust, 1936. – 92 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; IX ; Eddington enz. 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-113a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Toespraken van Krishnamurti : V New York City [1935] : Eerste toespraak in het stadhuis, 11 maart 1935 ; Tweede toespraak in het stadhuis, 13 maart 1935 ; Derde toespraak in het stadhuis, 15 maart 1935
[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 47 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishmarti ; V : New York City)
sign.: REL-20-7-KRIS-21a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 47 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishmarti ; V : New York City)
sign.: REL-20-7-KRIS-128d
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 47 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishmarti ; V : New York City)
sign.: REL-20-7-KRIS-127d
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 47 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishmarti ; V : New York City)
sign.: REL-20-7-KRIS-117
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 47 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishmarti ; V : New York City)
sign.: REL-20-7-KRIS-118
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 47 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishmarti ; V : New York City)
sign.: REL-20-7-KRIS-21
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 47 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishmarti ; V : New York City)
sign.: REL-20-7-KRIS-116
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Toespraken van Krishnamurti : VI Latijns Amerika [1935] : Brazillië: Eerste toespraak in Rio de Janeiro, 13 april 1935 ; Tweede toespraak in Rio de Janeiro, 17 april 1935 ; Tweede toespraak in Sao Paulo, 24 april 1935 ; Derde toespraak in Rio de Janeiro, 4 mei 1935 ; Vierde toespraak in Rio de Janeiro, 10 mei 1935 ; Vijfde toespraak in Rio de Janeiro, 18 mei 1935 ; Toespraak te Nichteroy, 28 mei 1935 ; Uruguay: Eerste toespraak in Montevideo21 juli 1935 ; Tweede toespraak in Montevideo, 26 juni 1935 ; Derde toespraak in Montevideo, 28 juni 1935 ; Toespraak in de Universiteit , Montevideo, 6 juli 1935 ; Argentinië: Eerste toespraak te Buenos Aires, 12 juli 1935 ; Tweede toespraak te Buenos Aires, 15 juli 1935 ; Derde toespraak te Buenos Aires, 19 juli 1935 ; Vierde toespraak te Buenos Aires, 22 juli 1935 ; Toespraak in het “National College”, La Plata, 2 augustus 1935 ; Toespraken te Rosario en Mendoza, 27 en 28 juli en 25 en 27 augustus 1935 ; Chili: Eerste toespraak te Santiago, 1 september 1935 ; Toespraak in Valparaiso, 4 september 1935 ; Tweede toespraak in Santiago, 7 september 1935 ; Derde toespraak in Santiago, 8 september 1935 ; Mexico: Eerste toespraak in Mexico City, 20 october 1935 ; Tweede toespraak in Mexico City, 27 october 1935 ; Derde toespraak in Mexico City, 30 october 1935 ; Vierde toespraak in Mexico City, 3 november 1935
Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 259 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VI ; Latijns Amerika)
sign.: REL-20-7-KRIS-128e
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 259 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VI ; Latijns Amerika)
sign.: REL-20-7-KRIS-22
Trefw.: religie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 259 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VI ; Latijns Amerika)
sign.: REL-20-7-KRIS-127e
Trefw.: religie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 259 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VI ; Latijns Amerika)
sign.: REL-20-7-KRIS-122
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 259 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VI ; Latijns Amerika)
sign.: REL-20-7-KRIS-37
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 259 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VI ; Latijns Amerika)
sign.: REL-20-7-KRIS-22a
Trefw.: religie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1935. – 259 p. ; 21 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VI ; Latijns Amerika)
sign.: REL-20-7-KRIS-121
Trefw.: religie

Toespraken van Krishnamurti : VII Ojai, Californië 1936 : Eerste toespraak in de Oak Grove 5 april 1936 ; Tweede toespraak in de Oak Grove 12 april 1936 ; Derde toespraak in de Oak Grove 19 april 1936 ; Vierde toespraak in de Oak Grove 26 april 1936 ; Vijfde toespraak in de Oak Grove 3 mei 1936 ; Zesde toespraak in de Oak Grove 10 mei 1936 ; Zevende toespraak in de Oak Grove 17 mei 1936 ; Achtste toespraak in de Oak Grove 24 mei 1936
[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 98 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VII ; Ojai, Californië 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-23
Trefw.: religie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 98 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VII ; Ojai, Californië 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-127f
Trefw.: religie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 98 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VII ; Ojai, Californië 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-176
Trefw.: religie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 98 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VII ; Ojai, Californië 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-128f
Trefw.: religie

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 98 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VII ; Ojai, Californië 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-23a
Trefw.: religie

Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1936. – 98 p. ; 20 cm. – (Toespraken van Krishnamurti ; VII ; Ojai, Californië 1936)
sign.: REL-20-7-KRIS-177
Trefw.: religie

Een totaal andere manier van leven : Krishnamurti in gesprek met professor Allan W. Anderson
[Jiddu Krishnamurti ; Allan W. Anderson] ; geauth. vert. uit het Engels door Hans van der Kroft. – Den Haag : Mirananda, cop. 1992. – 308 p. ; 21 cm.
Vert. van: A wholly different way of living : Krishnamurti in dialogue with professor Allan W. Anderson. – London : Gollancz, 1991
ISBN 9062718272
sign.: REL-20-7-KRIS-96

[Jiddu Krishnamurti ; Allan W. Anderson] ; geauth. vert. uit het Engels door Hans van der Kroft. – Den Haag : Mirananda, cop. 1992. – 308 p. ; 21 cm.
Vert. van: A wholly different way of living : Krishnamurti in dialogue with professor Allan W. Anderson. – London : Gollancz, 1991
ISBN 9062718272
sign.: REL-20-7-KRIS-97
Trefw.: religie, Krishnamurti, kennis, radicale verandering, conflict, communicatie, verantwoordelijkheid, orde, angst, begeerte, genot, leed, hartstocht, luisteren, gekwest zijn, liefde, seksualiteit, dood, onsterfelijkheid, gezag en opvoeding, meditatie

Traditie en revolutie
J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1980. – 269 p. ; 21 cm.
Vert. van: Tradition and revolution. – New Delhi : Orient Longman, cop. 1972
ISBN 9020254227
sign.: REL-20-7-KRIS-98a

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door Henri W. Methorst]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1980. – 269 p. ; 21 cm.
Vert. van: Tradition and revolution. – New Delhi : Orient Longman, cop. 1972
ISBN 9020254227
sign.: REL-20-7-KRIS-98

Van waarheid en leven
Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 288 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-134

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 288 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-26

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 288 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-26a

[vert. uit het Engels]. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 267 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-135

2e dr ; [vert. uit het Engels]. – Krishnamurti. – Bosch en Duin : Star Publishing Trust ; Agentschap voor Nederland, 1934. – 264 p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-219
Trefw.: krishnamurti

Verandering : dringende noodzaak
onder red. van Mary Lutyens ; geauth. vert. Th.F.-De W. en C.V.. – Wassenaar : Servire, 1972. – 163 p. ; 21 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-197

onder red. van Mary Lutyens ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Wassenaar : Mirananda, 1980. – 163 p. ; 21 cm.
ISBN 90-6271-621-0
sign.: REL-20-7-KRIS-136
Trefw.: religie, god, angst, zelfmoord, liefde, lijden, schoonheid, geloof, dromen, meditatie, nieuwe mens

De vlam = The flame
door J. Krishnamurti ; by J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels]. – tweetalig. – Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 19XX. – 7 p. ; 24 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-238
Trefw.: religie, filosofie

De vlam van aandacht
J. Krishnamurti ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Carolus Verhulst]. – Wassenaar : Mirananda, cop. 1984. – 109 p. ; 21 cm.
Vert. van: The flame of attention. – Londen : Krishnamurti Foundation Trust, cop. 1984
ISBN 9062717098
sign.: REL-20-7-KRIS-82
Trefw.: religie

Voorbij geloof en traditie
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] door Aleid C Swierenga ; [onder red. van Geerta Pluut]. – Heemstede : Altamira, 1991. – 131 p. ; 21 cm. – (De tijdlozen)
Vert. van: Early talks. – Krishnamurti Foundation, cop. 1933
ISBN 9069631547
sign.: REL-20-7-KRIS-39
Trefw.: religie, zelfverwerkeling, zelfkennis, geloof, tradities, hindoeïsme

De vriend in eeuwigheid : the immortal friend
Bandoeng, Java ; Eerde, Ommen : Uitgevers Trust Jamur Dvipa ; Agenten van The Star Publishing Trust, z.j.. – 95 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-139

Bandoeng, Java ; Eerde, Ommen : Uitgevers Trust Jamur Dvipa ; Agenten van The Star Publishing Trust, z.j.. – 95 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-140

Bandoeng, Java ; Eerde, Ommen : Uitgevers Trust Jamur Dvipa ; Agenten van The Star Publishing Trust, z.j.. – 95 p. ; 15 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-138
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster, onsterfelijkheid

Vrijheid en meditatie
J. Krishnamurti ; geauth. vert. uit het Engels A. Spijker-Bouuaert. – Wassenaar : Mirananda, cop. 1977. – 112 p. ; 22 cm.
Vert. van: Talks Saanen. – 1974
ISBN 9062715265
sign.: REL-20-7-KRIS-137

J. Krishnamurti ; geauth. vert. uit het Engels A. Spijker-Bouuaert. – Wassenaar : Mirananda, cop. 1977. – 112 p. ; 22 cm.
Vert. van: Talks Saanen. – 1974
ISBN 9062715265
sign.: REL-20-7-KRIS-137a

Vrijheid van het bekende
met een voorwoord van Aldous Huxley ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1955. – 244, (3) p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-29
Trefw.: religie, filosofie, zelfverwerkeling, vrijheid

J. Krishnamurti ; met een voorw. van Aldous Huxley ; [vert. uit het Engels]. – 3e dr. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1958. – 244, (3) p. ; 20 cm.
Vert. van: The first and last freedom. – London : Gollancz, 1954
sign.: REL-20-7-KRIS-145a
Trefw.: religie, filosofie, zelfverwerkeling, vrijheid

met een voorwoord van Aldous Huxley ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1955. – 244, (3) p. ; 20 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-29a
Trefw.: religie, filosofie, zelfverwerkeling, vrijheid

J. Krishnamurti ; met een voorw. van Aldous Huxley ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1955. – 244, (3) p. ; 20 cm.
Vert. van: The first and last freedom. – London : Gollancz, 1954
sign.: REL-20-7-KRIS-145
Trefw.: religie, filosofie, zelfverwerkeling, vrijheid

Het vuur van het leren
J. Krishnamurti ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Hans van der Kroft]. – Den Haag : Mirananda, [1994]. – 232 p. ; 21 cm.
Vert. van: A flame of learning. – Den Haag : Mirananda, 1993
ISBN 9062718477
sign.: REL-20-7-KRIS-155a
Trefw.: religie, onderwijs, opvoeding, filosofie, levenskunst

J. Krishnamurti ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Hans van der Kroft]. – Den Haag : Mirananda, [1994]. – 232 p. ; 21 cm.
Vert. van: A flame of learning. – Den Haag : Mirananda, 1993
ISBN 9062718477
sign.: REL-20-7-KRIS-155
Trefw.: religie, onderwijs, opvoeding, filosofie, levenskunst

Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
Krishnamurti ; red. en inl. Raymond Martin ; [vert. uit het Engels: Henri Methorst]. – Den Haag : Mirananda, cop. 2001. – 216 p. ; 21 cm.
Vert. van: Reflections on the self. – Chicago : Open Court, 1997. – noten.
ISBN 9062719074
sign.: REL-20-7-KRIS-158
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, filosofie, bloemlezingen

Krishnamurti ; red. en inl. Raymond Martin ; [vert. uit het Engels: Henri Methorst]. – Den Haag : Mirananda, cop. 2001. – 216 p. ; 21 cm.
Vert. van: Reflections on the self. – Chicago : Open Court, 1997. – noten.
ISBN 9062719074
sign.: REL-20-7-KRIS-158a
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, filosofie, bloemlezingen

Waarheid en werkelijkheid
J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] Hannie van Til. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1979. – 160 p. ; 21 cm.
Vert. van: Truth and actuality. – London : Gollancz, cop. 1977
ISBN 9020254197
sign.: REL-20-7-KRIS-103
Trefw.: religie, filosofie, waarheid, werkelijkheid, realiteit, discussies, dood

J. Krishnamurti ; vert. [uit het Engels] Hannie van Til. – Deventer : Ankh-Hermes, cop. 1979. – 160 p. ; 21 cm.
Vert. van: Truth and actuality. – London : Gollancz, cop. 1977
ISBN 9020254197
sign.: REL-20-7-KRIS-103a
Trefw.: religie, filosofie, waarheid, werkelijkheid, realiteit, discussies, dood

Wat doe jij met je leven?
redactie: Dale Bick Carlson / Kishore Khairnar ; Peter Roelofsen. – Deventer : Ankh-Hermes, 2003. – 199 [1] p. ; 21 cm.
Whar are you doing with your life?
ISBN 9020283006
sign.: REL-20-7-KRIS-3
Trefw.: leven, relaties, opleiding, werk, zin, mogelijkheden, conditionering, context, begeerte, verlangen, pijn, angst, gehechtheid

Het web van het denken
J. Krishnamurti ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door Manda Plettenburg]. – Wassenaar : Mirananda, 1983. – 82 p. ; 21 cm.
Vert. van: The network of thought (hoofdstukken 1 t/m 7. – Wassenaar : Miranda, 1981. – Hoofdstukken 8 en 9 verschenen eerder o.d.t. Als twee vrienden. – Wassenaar : Mirananda, 1981.)
ISBN 9062716822
sign.: REL-20-7-KRIS-157
Trefw.: religie, zelfverwerkelijking, zelfkennis, filosofie, denken

De wereld dat ben jij : in jezelf ligt de gehele wereld … etc.
J. Krishnamurti ; [geautoriseerde vert. uit het Engels door H.W. Methorst … et al.] . – 4e dr. – Den Haag : Mirananda, [1993]. – 175 p. ; 21 cm.
Vert. van: You are the world. – Londen : Krishnamurti Foundation, 1972
ISBN 9060773411
sign.: REL-20-7-KRIS-152a
Trefw.: religie, zelfverwerkeling

J. Krishnamurti ; [vert. uit het Engels door H.W. Methorst en A.J.G. Methorst-Kuiper]. – Wassenaar : Mirananda, 1973. – 175 p. ; 22 cm.
Vert. van: You are the world. – Londen : Krishnamurti Foundation, 1972
ISBN 9060773411
sign.: REL-20-7-KRIS-152
Trefw.: religie, zelfverwerkeling

Een wereld in crisis : leven in onzekere tijden
J. Krishnamurti ; samengest. door David Skitt ; vert. [uit het Engels] Chandra Moonen. – Deventer : Ankh-Hermes, 2006. – 199 p. ; 21 cm.
Oorspr. titel: Facing a world in crisis. – Boston, Massachusetts : Shambhala Publications, 2005. – appendix, aantekeningen.
ISBN 9020284266
sign.: REL-20-7-KRIS-31
Trefw.: religie, voordrachten, leven, verantwoordelijkheid

Wie brengt de waarheid? : toespraak gegeven te Eerde, het Internationale Hoofdkwartier van de Orde van de Ster, op 2 augustus 1927
2e dr. – Eerde, Ommen : The Star Publishing Trust, 1927. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-144

Eerde, Ommen : The Star Publishing Trust, 1927. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-148

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1927. – 29 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-142

2e dr. – Eerde, Ommen : The Star Publishing Trust, 1927. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-143

Eerde, Ommen : The Star Publishing Trust, 1927. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-146

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1927. – 29 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-243

2e dr. – Eerde, Ommen : The Star Publishing Trust, 1927. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-147

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1927. – 29 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-208

Eerde, Ommen : The Star Publishing Trust, 1927. – 15 p. ; 17 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-149

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1927. – 29 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-141

Bandoeng, Java : Uitgevers Trust Jamur Dvipa, 1927. – 29 p. ; 13 cm.
sign.: REL-20-7-KRIS-221
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster

Het zoeken : I, II, III, IV, V
door J. Krishnamurti ; vert. door A.C. de Jongh ; geautoriseerde Nederlandsche vert. voor alle Nederlandsch sprekende landen. – Bandoeng, Java : De Uitgevers Trust Jamur Dvipa, [1931]. – 75 p. ; 19 cm.
Vert. van: The search, – 1927
sign.: REL-20-7-KRIS-212a
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten

door J. Krishnamurti ; vert. door A.C. de Jongh ; geautoriseerde Nederlandsche vert. voor alle Nederlandsch sprekende landen. – Bandoeng, Java : De Uitgevers Trust Jamur Dvipa, [1931]. – 75 p. ; 19 cm.
Vert. van: The search, – 1927
sign.: REL-20-7-KRIS-212
Trefw.: religie, theosofie, Orde van de Ster in het Oosten

Rajagopal, D.
Commentaar op het leven, uit de aantekeningen van J. Krishnamurti
in het licht gegeven door D. Rajagopal. – ‘s-Gravenhage : L.J.C. Boucher, 1958. – 336 p. ; 20 cm.
Commentaries on living
sign.: REL-20-7-RAJA-1
Trefw.: Deugd, alleen, zelf, kennis, ceremoniën, ervaring, eenvoud