Amersfoort

Theosofische Vereniging in Nederland     –    afdeling Amersfoort

E-mailadres:     amersfoort@theosofie.nl

Welkom bij de avonden en middagen in het nieuwe seizoen.
Alle avonden en middagen zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk
(tenzij anders vermeld).

Lezing op maandag 2 maart gaat niet door

Bericht van het bestuur van loge Amersfoort:
De lezing over Patanjali’s Yoga Sutra’s van maandagavond 2 maart kan jammer genoeg niet doorgaan vanwege ziekte van spreker José van der Loop. Het bestuur ziet geen kans op zo’n korte termijn een andere invulling aan de avond te geven. Maar deze lezing wordt op een ander tijdstip opnieuw aangekondigd.
Het bestuur van loge Amersfoort wenst José een voorspoedig herstel.

 


Het jaarthema voor 2019-2020:

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN EN ONTHECHTING  

Kunnen we ontdekken waarnaar onze verborgen verlangens uitgaan en tevens de werkelijkheid vinden die schuilgaat achter de fenomenen? 

Omdat de Werkelijkheid altijd volledig is,
kan men er geen vorderingen in maken,
zij is boven tijd verheven. 


Om die volledigheid te bereiken,
moet u vrij van drijfveren zijn,
moet uw geest u niet langer aanzetten
tot het verkrijgen van bezit,
tot het bereiken van een doel
of tot verheerlijking van u zelf. 


Die Werkelijkheid is boven tijd,
boven vooruitgang verheven
en is daardoor los van het verleden en toekomst;
zij kan alleen in het tegenwoordige bestaan,
niet in het Nu als altijd gedacht,
maar in het Nu als handeling. 

.                            Krishnamurti, uit Van waarheid en leven

————————————————————————————————————————

Programma voorjaar  2020

Het jaarthema is ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN EN ONTHECHTING

De lezingen  worden gehouden in het
St. Pieters & Bloklands Gasthuis, Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur.
Entree € 7,-   (leden gratis).
Voor de inhoud van de lezingen neem contact op met amersfoort@theosofie.nl

De overige bijeenkomsten vinden plaats in Baarn. Voor nadere informatie mail amersfoort@theosofie.nl of bel Martie Velthuis, tel. 035 – 541 7118.

 

MA 13/1    Meditatie; genezingsdienst

DO 16/1    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag

MA 3/2    Openbare lezing
.                Natuuroverstijgende transformatie van lichaam en geest
.                door Hans de Haan    

MA 10/2    Ledenavond; genezingsdienst   (voor leden)

MA 17/2    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag

MA 2/3    Openbare lezing       – gaat niet door 
.                Onderscheidingsvermogen en onthechting in de Yoga Sutra’s
.                door José van der Loop    

MA 9/3     Meditatie; genezingsdienst

MA 16/3    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag

MA 6/4    Openbare lezing
.                Klank-meditatie
.                door Klaas-Jan van Velzen 

MA 20/4    Meditatie; genezingsdienst

MA 11/5    Viering Witte Lotusdag
.                  herdenking van het leven van mevr. H.P. Blavatsky

MA 18/5    Jaarvergadering

——————————————————————————————–

Het boek    De Mens, God en het Universum     (dr. I.K. Taimni)

dat gebruikt wordt voor de studiemiddagen onder leiding van Ronald Engelse

Dit boek is in het Engels geschreven in 1969. Sinds 2015 beschikken we over een Nederlandse vertaling.
Het boek van 500 bladzijden is geen boek voor beginners. Het heeft een geweldige reikwijdte en is een geslaagde poging om leringen uit
De Geheime Leer van H.P. Blavatsky op vele, vooral natuurwetenschappelijke punten te actualiseren. De vele verduidelijkende schema’s en lijntekeningen in het boek kunnen een grote hulp zijn voor studenten die op bepaalde gebieden uitleg nodig hebben. Voor gevorderde theosofie-studenten is het een boek om te lezen en te herlezen. Vooral bij tweede en derde lezing kan de vernieuwende en integrerende kracht van dit prachtige boek ten volle tot je doordringen. Het boek heeft een index, waarin vele theosofische en wetenschappelijke termen ook in hun context worden verklaard. Hierdoor is het boek zeer bruikbaar als naslagwerk voor iedereen die theosofische studies doet in natuurwetenschap of natuurwetenschappelijke studies in theosofische leringen. 

Ronald Engelse leidt de studiemiddagen; hij geeft een cursus over diverse thema’s uit het boek aan de hand van een power-point presentatie en biedt gelegenheid tot gesprekken over de actualisering van theosofische inzichten uit De Geheime Leer.
Het boek kan tijdens de studiemiddagen gekocht worden (€ 25,-) of besteld bij de TVN.

Verdere informatie over het boek en mogelijkheid tot bestellen 

 

———————————————————————————————

Afdeling Amersfoort van de TVN

De contributie voor lidmaatschap van afdeling Amersfoort van de TVN bedraagt € 30,– per jaar;
te storten op ABN-AMRO Bank, rekening-nummer   NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland.
Om lid te zijn van afdeling Amersfoort, is het noodzakelijk om ook lid te zijn van de landelijke theosofische vereniging, de TVN.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot één van de bestuursleden van afdeling Amersfoort.
Voorzitter:            Martie Velthuis      tel.  035-541 7118
Secretaris:            Marian van der Pijl      tel.  033-480 5653

——————————————————————————————-