Amersfoort

Theosofische Vereniging in Nederland     –    afdeling Amersfoort

E-mailadres:     amersfoort@theosofie.nl

Welkom bij de avonden en middagen in het nieuwe seizoen.
Alle avonden en middagen zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk
(tenzij anders vermeld).

Eerstvolgende openbare lezing:

Diepgang door esoterisch christendom 
door Marianne Plokker
Maandag 5 maart 2018 om 20.00 uur

in het St. Pieters & Bloklands Gasthuis,
Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort

 

Programma seizoen 2017 – 2018

Het jaarthema is OPEN BEWUSTZIJN

VOORJAAR 2018

MA 8/01  Een weg tot zelfontdekking (boek van Taimni)
.            studiemiddag

MA 15/01  Meditatie; genezingsdienst

MA 5/02  Een ruime perceptie door totaal waarnemen
.               openbare lezing door Guido Lamot

MA 12/02 Een weg tot zelfontdekking (boek van Taimni) 
.               studiemiddag

MA 19/02   Ledenavond; genezingsdienst (alleen voor leden)

MA 5/03  Diepgang door esoterisch christendom
.              
openbare lezing door Marianne Plokker

MA 13/03   Een weg tot zelfontdekking (boek van Taimni)
.                 studiemiddag

MA 20/03  Meditatie; genezingsdienst

MA 9/04  Persoonlijke transformatie
.               openbare lezing door Mark Becking

MA 16/04   Een weg tot zelfontdekking (boek van Taimni)  
.               studiemiddag                                         

MA 23/04  Jaarvergadering

MA 7/05  WITTE LOTUSDAG   (alleen voor leden)

 

Drie lezingen en twee verdiepingsavonden
Deze worden gehouden in het
St. Pieters & Bloklands Gasthuis, Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur.
De entree van deze avonden bedraagt € 7,-   (leden gratis).
Voor de inhoud van lezing/verdiepingsavond volgt later een toelichting

Zes studiemiddagen (van 14.30 tot 16.30 uur), vier meditatieavonden en overige avonden vinden plaats in Baarn. Voor nadere informatie mail amersfoort@theosofie.nl of bel Martie Velthuis, tel. 035 – 541 7118.

——————————————————————————————–

De contributie voor lidmaatschap van afdeling Amersfoort van de TVN bedraagt € 30,– per jaar; te storten op ABN-AMRO Bank, rekening-nummer   NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland.
Om lid te zijn van afdeling Amersfoort, is het noodzakelijk om ook lid te zijn van de landelijke theosofische vereniging, de TVN.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot één van de bestuursleden van afdeling Amersfoort.
Voorzitter:            Martie Velthuis      tel.  035-541 7118
Secretaris:            Marian van der Pijl      tel.  033-480 5653