Amersfoort

Theosofische Vereniging in Nederland     –    afdeling Amersfoort

E-mailadres:     amersfoort@theosofie.nl

Welkom bij de avonden en middagen in het nieuwe seizoen.
Alle avonden en middagen zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk
(tenzij anders vermeld).

Lezing maandag 1 april 2019,   20.00 uur 

Drievoudig en zevenvoudig
              Verschijnselen of natuurwetten?

Door Marianne Plokker en Martie Velthuis-Winkel 

Plaats: St. Pieters & Bloklands Gasthuis, Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort.

Entree: 7 euro (leden gratis)

We gaan ons verdiepen in twee heilige getallen die in theosofie veel besproken worden: de drie en de zeven. Ze zijn niet zomaar heilig, maar in ons dagelijks leven hebben we er veel mee te maken.
Martie is al geruime tijd met zeven bezig, Marianne met het getal drie.
Ze gaan in samenspraak over de drie in de zeven en bevragen elkaar over wat ze zijn tegengekomen.
Denk wat de zeven betreft aan de zeven dagen van de week, de tonen van de toonladder, de kleuren, de chakra’s, menstypen enz.
De drie zijn in ons dagelijks leven moeilijker te ontdekken dan de zeven. Wij zijn gewoon te denken in dualiteiten: plus en min, tegengestelden. Toch is er, als je goed kijkt, altijd een derde factor die de beide tegenpolen in relatie brengt en zorgt dat er iets gebeurt.

Meer informatie over deze lezing via amersfoort@theosofie.nl
of tel.  033-480 5653

——————————————————————————————————————–

Programma seizoen 2018 – 2019

Het jaarthema is ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

2018

MA 24/09    Openingsavond
.                      met introductie van het jaarthema onderscheidingsvermogen

MA 1/10      Openbare lezing
.                    God, de Mens en het Universum 
.                    door Ronald Engelse   

MA 8/10    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag olv Ronald Engelse

MA 15/10    Meditatie; genezingsdienst

MA 5/11    Openbare lezing
.                 De mens en zijn mogelijke evolutie naar een
.                                volwaardige menswording
.                 door Louis Staalberg 

MA 12/11    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                    studiemiddag olv Ronald Engelse

MA 19/11    Ledenavond; genezingsdienst (voor leden)

MA 10/12    Meditatie; genezingsdienst

MA 17/12    Lichtfeest  (voor leden en genodigden)

 

2019 

MA 14/1    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag olv Ronald Engelse

MA 21/1    Meditatie; genezingsdienst

MA 4/2    Openbare lezing
.                Een cursus in wonderen 
.                door Anne Marie Maes   

MA 11/2    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag olv Ronald Engelse

MA 18/2    Ledenavond; genezingsdienst   (voor leden)

MA 4/3    Openbare lezing
.                door Guido Lamot   

MA 11/3    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag olv Ronald Engelse

MA 18/3    Meditatie; genezingsdienst

MA 1/4    Openbare lezing
.               Drievoudig en zevenvoudig. Verschijnselen of natuurwetten?
.                door Marianne Plokker en Martie Velthuis

MA 8/4    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag olv Ronald Engelse

MA 22/4    Jaarvergadering

MA 29/4    De Mens, God en het Universum (boek van Taimni)
.                   studiemiddag olv Ronald Engelse

MA 6/5    Viering Witte Lotusdag
.                  herdenking van het leven van mevr. H.P. Blavatsky

De lezingen  worden gehouden in het
St. Pieters & Bloklands Gasthuis, Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort.
Aanvang 20.00 uur.
Entree € 7,-   (leden gratis).
Voor de inhoud van de lezingen neem contact op met amersfoort@theosofie.nl

De overige bijeenkomsten vinden plaats in Baarn. Voor nadere informatie mail amersfoort@theosofie.nl of bel Martie Velthuis, tel. 035 – 541 7118.

——————————————————————————————–

Het boek    De Mens, God en het Universum     (dr. I.K. Taimni)

dat gebruikt wordt voor de studiemiddagen onder leiding van Ronald Engelse

Dit boek is in het Engels geschreven in 1969. Sinds 2015 beschikken we over een Nederlandse vertaling.
Het boek van 500 bladzijden is geen boek voor beginners. Het heeft een geweldige reikwijdte en is een geslaagde poging om leringen uit
De Geheime Leer van H.P. Blavatsky op vele, vooral natuurwetenschappelijke punten te actualiseren. De vele verduidelijkende schema’s en lijntekeningen in het boek kunnen een grote hulp zijn voor studenten die op bepaalde gebieden uitleg nodig hebben. Voor gevorderde theosofie-studenten is het een boek om te lezen en te herlezen. Vooral bij tweede en derde lezing kan de vernieuwende en integrerende kracht van dit prachtige boek ten volle tot je doordringen. Het boek heeft een index, waarin vele theosofische en wetenschappelijke termen ook in hun context worden verklaard. Hierdoor is het boek zeer bruikbaar als naslagwerk voor iedereen die theosofische studies doet in natuurwetenschap of natuurwetenschappelijke studies in theosofische leringen. 

Ronald Engelse leidt de studiemiddagen; hij geeft een cursus over diverse thema’s uit het boek aan de hand van een power-point presentatie en biedt gelegenheid tot gesprekken over de actualisering van theosofische inzichten uit De Geheime Leer.
Het boek kan tijdens de studiemiddagen gekocht worden (€ 25,-) of besteld bij de TVN.

Verdere informatie over het boek en mogelijkheid tot bestellen 

———————————————————————————————–

 

Inhoud van de lezingen

Maandag 5 november 2018 om 20.00 uur
De mens en zijn mogelijke evolutie naar een volwaardige menswording
door Louis Staalberg

De mogelijke ontwikkeling van de mens verloopt langs vier lijnen:
.   de kern, het wezen van de mens
.   de huidige feitelijkheid van de mens
.   waarom kunnen we niet zijn wat we kunnen zijn?
.   wat zijn hulpmiddelen om de ware staat van de mens te realiseren? 

———————————————————————————————

Afdeling Amersfoort van de TVN

De contributie voor lidmaatschap van afdeling Amersfoort van de TVN bedraagt € 30,– per jaar; te storten op ABN-AMRO Bank, rekening-nummer   NL58 ABNA 043 21 11 042 t.n.v. loge Amersfoort van de Theosofische Vereniging in Nederland.
Om lid te zijn van afdeling Amersfoort, is het noodzakelijk om ook lid te zijn van de landelijke theosofische vereniging, de TVN.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot één van de bestuursleden van afdeling Amersfoort.
Voorzitter:            Martie Velthuis      tel.  035-541 7118
Secretaris:            Marian van der Pijl      tel.  033-480 5653

——————————————————————————————-