Rotterdam

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling   Rotterdam                        

E-mailadres:   info@theosofierotterdam.nl

Theosofische Vereniging Rotterdam

Bijeenkomsten

Vanaf september 2019 vinden onze bijeenkomsten plaats in het gebouw van het Soeficentrum Rotterdam; adres Provenierssingel 41.

De bijeenkomsten van TVN afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur gehouden (kleine uitloop mogelijk). Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.
De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld in het programma.
De toegangsprijs bedraagt € 5,-   (behalve een eerste avond ter kennismaking, die is kosteloos), toegang voor leden is gratis.
Er is koffie, thee en koek tegen een kleine vergoeding van 2 euro (in de schaal).

Mochten de coronaregels van de overheid hier aanleiding toe geven, dan worden de bijeenkomsten online per Zoom gehouden. Als je hieraan mee wilt doen, geef je dan op via het e-mailadres ppeters@lijbrandt.nl.
De online avonden met Zoom kosten ook € 5,00  (leden gratis);
te voldoen via  rekening nummer:    NL74 INGB 0000 0281 76     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. .

Programma 2021-2022

Raadpleeg voor recente informatie over al onze activiteiten de facebookpagina (opent in nieuw venster).

Voor een totaal overzicht van het programma in dit seizoen klik Rotterdam programma 2021-2022 (opent in nieuw venster)

Contact met afdeling Rotterdam ook mogelijk via deze telefoonnummers:
Voorzitter (ad interim):          Kees Rovers tel.nr. 06-51053253
Secretaris:                               Piet Peters, tel.nr. 078-613 0003
Penningmeester:                   Shum Chee Choon, tel.nr. 06-2951 5505

Doelstellingen van afdeling Rotterdam van de TVN 

Loge Rotterdam streeft voor haar leden en bezoekers een volledige vrijheid van denken na. De enige voorwaarde voor deelname aan onze avonden is dat u instemt met de drie onderstaande doeleinden.
1.Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2.Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3.Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Ons doel is mee te werken aan het verbeteren van de wereld door het ontwikkelen en verwerkelijken van een zich steeds verdiepend inzicht in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid en spirituele zelf-transformatie, “Verbeter de wereld en begin bij uzelf”.

Verdere informatie 

De contributie voor lidmaatschap van TVN Rotterdam bedraagt € 50,- per jaar.
Contributies, deelnamekosten en donaties kunnen worden overgemaakt op rekening nummer:    NL74 INGB 0000 0281 76     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. 
Om lid te worden van TVN Rotterdam, moet men lid zijn van de landelijke vereniging – zie de informatie.
TVN Rotterdam heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, wat inhoudt dat u giften aan ons volledig af kunt trekken voor uw inkomstenbelasting.
Voor te publiceren gegevens in verband met deze status, raadpleeg het door ons ingevulde formulier: ANBI publicatie Rotterdam.