Rotterdam

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling   Rotterdam                        

E-mailadres:   tvnrotterdam@versatel.nl

Let op:

–   bijeenkomsten nu op: Provenierssingel   41    (dichtbij Centraal Station)

Theosofische Vereniging Rotterdam

Vanaf september 2019 vinden onze bijeenkomsten plaats in het gebouw van het Soeficentrum Rotterdam; adres Provenierssingel 41.

De bijeenkomsten van TVN afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur gehouden.  Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.
De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld in het programma.
De toegangsprijs bedraagt € 7,-     (leden €  3,-).

Programma 2019 – 2020

Raadpleeg voor recente informatie over al onze activiteiten de facebookpagina (opent in nieuw venster).

Voor een overzicht zie je hier het programma voor het seizoen 2019-2020 (opent in nieuw venster).
Een nadere toelichting op de activiteiten in dit programma, is te vinden op onze facebookpagina (opent in nieuw venster).

Contact met afdeling Rotterdam ook mogelijk via deze telefoonnummers:
Voorzitter:              Shum Chee Choon, tel.nr. 06-2951 5505
Secretaris:              Piet Peters, tel.nr. 078-613 0003
Penningmeester:     Hans den Boer, tel.nr. 06-5113 0999

Verdere informatie
De contributie voor lidmaatschap van TVN Rotterdam bedraagt € 50,- per jaar.
Contributies en donaties kunnen worden overgemaakt op rekening nummer:    NL74INGB0000028176     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. 
Om lid te worden van TVN Rotterdam, moet men lid zijn van de landelijke vereniging – zie de informatie.