Rotterdam

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling   Rotterdam                         Proveniersstraat 9B   (dichtbij Centraal Station)

E-mailadres:   tvnrotterdam@versatel.nl

Lezing op dinsdag 27 februari 2018:
Het proces van zelftransformatie
door Alice Bouwland  

Over de inhoud van het nieuw uitgebrachte boek
Het proces van zelftransformatie door Vicente Hao Chin jr.
Dit boek geeft een compleet inzicht in wat er nodig is, vooral ook psychologisch gezien, om je zelf te kunnen transformeren.

Aanvang: 20.00 uur       Entree: 4 euro

Wees welkom bij deze openbare avond!!

 

Theosofische Vereniging Rotterdam

In het gebouw van afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden om 20.00 uur bijeenkomsten gehouden.  Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.
De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld.
De toegangsprijs bedraagt € 4,-  (leden gratis).
Een nadere toelichting op de vermelde activiteiten wordt later gegeven.

Programma voorjaar 2018

 

Wil je een nadere toelichting op de lezingen?

 

2 jan :        De mens, god en het universum (boek van Taimni)
                       
Studieavond onder leiding van Ronald Engelse

9 jan :       Vergelijkende studie van Kabbala, christendom
.                          en boeddhisme 
                           
studie onder leiding van Ineke Vrolijk

16 jan :     Een blik naar het bewustzijn (2e avond)
                       Inleiding door Shum Chee Choon

23 jan :      Profetieën en eindtijdverwachtingen
.                    Lezing op video

30 jan :      Een spirituele benadering van geluk en relaties
.                     Lezing door Klaas Laan

6 feb :        De mens, god en het universum (boek van Taimni)
                       
Studieavond onder leiding van Ronald Engelse

13 feb :       Vergelijkende studie van Kabbala, christendom
.                          en boeddhisme 
                           
studie onder leiding van Ineke Vrolijk

20 feb :       Alternatief genezen
.                      Lezing door Cees Rover

27 feb :        Het proces van zelftransformatie
.                       Lezing door Alice Bouwland

6 mrt :        De mens, god en het universum (boek van Taimni)
                       
Studieavond onder leiding van Ronald Engelse

13 mrt :       Vergelijkende studie van Kabbala, christendom
.                          en boeddhisme 
                           
studie onder leiding van Ineke Vrolijk

20 mrt :      Algemene ledenvergadering 

27 mrt :         De psychologie van de yoga scholen
.                        Lezing op video

3 apr :        De mens, god en het universum (boek van Taimni)
                       
Studieavond onder leiding van Ronald Engelse

10 apr :       Vergelijkende studie van Kabbala, christendom
.                          en boeddhisme 
                           
studie onder leiding van Ineke Vrolijk

17 apr :        Van Maria tot Venuskunst
.                      Lezing op video

24 apr :       Over de monade en wat dit inhoudt
.                      Lezing door Piet Peters

1 mei :        Een blik naar het bewustzijn (3e avond)
Inleiding door Shum Chee Choon

8 mei :         Witte Lotusdag
.                        Viering

15 mei :       Vergelijkende studie van Kabbala, christendom
.                          en boeddhisme 
                           
studie onder leiding van Ineke Vrolijk

22 mei :        De mens, god en het universum (boek van Taimni)
                       
Studieavond onder leiding van Ronald Engelse

29 mei :       De vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap
.                       Lezing door Dick Iedema

5 juni :        De mens, god en het universum (boek van Taimni)
                       
Studieavond onder leiding van Ronald Engelse

12 juni :       Vergelijkende studie van Kabbala, christendom
.                          en boeddhisme 
                           
studie onder leiding van Ineke Vrolijk

19 juni :       Hommage aan Jakob Boehme: Morgenröte im Aufgang
.                        Lezing door Hans den Boer

26 juni :        Zomerschool
.                        Begeleiding door Ronald Engelse

3 juli :        Zomerschool
.                        Begeleiding door Ronald Engelse

 

Bibliotheek van afdeling Rotterdam
.                  (tijdelijk wegens omstandigheden niet toegankelijk)
Er is een bibliotheek aanwezig met werken op esoterisch gebied. Bibliotheek geopend op de avonden van de bijeenkomsten van 19.30 tot 20.00 uur. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van deze bibliotheek (dan tegen een vergoeding van € 0,15 per boek per week); uitleentermijn 1 maand; verlenging op verzoek mogelijk.

Contact met afdeling Rotterdam ook mogelijk via deze telefoonnummers:
Voorzitter:              Shum, tel.nr. 06-2951 5505
Secretaris:              Piet Peters, tel.nr. 078-613 0003
Penningmeester:     Hans den Boer, tel.nr. 010-265 3757  of 06-2951 5505

 

Verdere informatie
De contributie voor lidmaatschap van TVN Rotterdam bedraagt € 35,- per jaar.
Contributies en donaties kunnen worden overgemaakt op rekening nummer:    NL74INGB0000028176     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. 
Om lid te worden van TVN Rotterdam, moet men lid zijn van de landelijke vereniging. De contributie van de TVN bedraagt € 72,- per jaar. Leden ontvangen het driemaandelijkse tijdschrift Theosofia.