Rotterdam

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling   Rotterdam                        

E-mailadres:   tvnrotterdam@versatel.nl

Theosofische Vereniging Rotterdam

Vanaf september 2019 vinden onze bijeenkomsten plaats in het gebouw van het Soeficentrum Rotterdam; adres Provenierssingel 41.

De bijeenkomsten van TVN afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur gehouden.  Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.
De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld in het programma.
De toegangsprijs bedraagt € 7,-     (leden €  3,-).

Mochten de coronaregels van de overheid hier aanleiding toe geven, dan worden de bijeenkomsten online per Zoom gehouden. Als je hieraan mee wilt doen, geef je dan op via het e-mailadres ppeters@lijbrandt.nl.
De online avonden met Zoom zijn gratis.

Programma 2021-2022

Raadpleeg voor recente informatie over al onze activiteiten de facebookpagina (opent in nieuw venster).

Voor een totaal overzicht van het programma in dit seizoen klik Rotterdam programma 2021-2022 (opent in nieuw venster) 

Contact met afdeling Rotterdam ook mogelijk via deze telefoonnummers:
Voorzitter (ad interim):          Kees Rovers
Secretaris:                               Piet Peters, tel.nr. 078-613 0003
Penningmeester:                   Shum Chee Choon, tel.nr. 06-2951 5505

Verdere informatie
De contributie voor lidmaatschap van TVN Rotterdam bedraagt € 50,- per jaar.
Contributies en donaties kunnen worden overgemaakt op rekening nummer:    NL74INGB0000028176     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. 
Om lid te worden van TVN Rotterdam, moet men lid zijn van de landelijke vereniging – zie de informatie.
TVN Rotterdam heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, wat inhoudt dat u giften aan ons volledig af kunt trekken voor uw inkomstenbelasting.
Voor te publiceren gegevens in verband met deze status, raadpleeg het door ons ingevulde formulier: ANBI publicatie Rotterdam.