Rotterdam

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling   Rotterdam                        

E-mailadres:   tvnrotterdam@versatel.nl

Theosofische Vereniging Rotterdam

Vanaf september 2019 hebben onze bijeenkomsten plaatsgevonden in het gebouw van het Soeficentrum Rotterdam; adres Provenierssingel 41.

In het najaar 2020 hebben wij alleen online bijeenkomsten met behulp van Zoom in verband met de coronamaatregelen.
In het voorjaar 2021 hopen wij weer bijeenkomsten met fysieke nabijheid te hebben. Deels in het gebouw van het Soeficentrum Rotterdam, deels in het gebouw van de Vrij Katholieke Kerk aldaar.

De bijeenkomsten van TVN afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur gehouden.  Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.
De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld in het programma.
De toegangsprijs bedraagt € 7,-     (leden €  3,-).
De online avonden met Zoom zijn gratis.

Programma 2020 – 2021

Raadpleeg voor recente informatie over al onze activiteiten de facebookpagina (opent in nieuw venster).

Voor een overzicht zie je hier het programma voor het seizoen 2020-2021 (opent in nieuw venster).
Een nadere toelichting op de activiteiten in dit programma, is te vinden op onze facebookpagina (opent in nieuw venster).

Contact met afdeling Rotterdam ook mogelijk via deze telefoonnummers:
Voorzitter (interim):             Kees Rovers
Secretaris:                          Piet Peters, tel.nr. 078-613 0003
Penningmeester:                  Shum Chee Choon, tel.nr. 06-2951 5505

Verdere informatie
De contributie voor lidmaatschap van TVN Rotterdam bedraagt € 50,- per jaar.
Contributies en donaties kunnen worden overgemaakt op rekening nummer:    NL74INGB0000028176     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. 
Om lid te worden van TVN Rotterdam, moet men lid zijn van de landelijke vereniging – zie de informatie.