Rotterdam

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling   Rotterdam                         Proveniersstraat 9B   (dichtbij Centraal Station)

E-mailadres:   tvnrotterdam@versatel.nl

 

Theosofische Vereniging Rotterdam

In het gebouw van afdeling Rotterdam worden op dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur bijeenkomsten gehouden.  Een ieder is hier hartelijk welkom. Vrijwel al onze avonden bieden na de pauze gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen aan de spreker.
De bijeenkomsten zijn openbaar, tenzij anders vermeld in het programma.
De toegangsprijs bedraagt € 5,-  (leden gratis).

Programma 2018 – 2019

Raadpleeg voor recente informatie over al onze activiteiten de facebookpagina.

Voor een overzicht zie je hier het programma voor september 2018 t/m april 2019 en het programma 2019 vanaf mei.
Ook een toelichting op de activiteiten in het programma, is te vinden op onze facebookpagina.

 

 

Bibliotheek van afdeling Rotterdam
Er is een bibliotheek aanwezig met werken op esoterisch gebied. Bibliotheek geopend op de avonden van de bijeenkomsten van 19.30 tot 20.00 uur. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van deze bibliotheek (dan tegen een vergoeding van € 0,15 per boek per week); uitleentermijn 1 maand; verlenging op verzoek mogelijk.

 

Contact met afdeling Rotterdam ook mogelijk via deze telefoonnummers:
Voorzitter:              Shum Chee Choon, tel.nr. 06-2951 5505
Secretaris:              Piet Peters, tel.nr. 078-613 0003
Penningmeester:     Hans den Boer, tel.nr. 06-5113 0999

 

Verdere informatie
De contributie voor lidmaatschap van TVN Rotterdam bedraagt € 35,- per jaar.
Contributies en donaties kunnen worden overgemaakt op rekening nummer:    NL74INGB0000028176     ten name van Penningmeester TVN afd. Rotterdam, te Rotterdam. 
Om lid te worden van TVN Rotterdam, moet men lid zijn van de landelijke vereniging – zie de informatie.