Zwolle

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling Zwolle
E-mailadres:        c.kerssen@online.nl

Postadres: TVN loge Lanoe,  Enkstraat 44,   8021 TX     Zwolle
Ingeschreven bij KvK onder nummer 70318212

De bijeenkomsten van afdeling Zwolle van de TVN zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Vrij  Katholieke Kerk, Enkstraat 44 te Zwolle.
De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond; aanvang  20.00 uur. Sluiting omstreeks 22.00 uur.
Losse bijeenkomsten  €  5,00        ( contant te voldoen bij de bijeenkomst).
In het gebouw is een kleine bibliotheek aanwezig.

In het programma voor het seizoen 2019-2020 zijn bijeenkomsten rond thema’s uit het boek Het goddelijk Plan van Barborka en bijeenkomsten over de derde doelstelling van de Theosofische Vereniging – onderzoek van onverklaarde wetten in de natuur en latente vermogens in de mens.

Zie het programma van loge Lanoe voor 2019-2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Kerssen,            tel. 06 4146 9767       of e-mail   c.kerssen@online.nl

Uitgangspunten:

Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel  van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis, de bron van alle bestaan, te voltooien.