Zwolle

Theosofische Vereniging in Nederland      Afdeling Zwolle
E-mailadres:        c.kerssen@online.nl

Postadres: TVN loge Zwolle,  Enkstraat 44,   8021 TX     Zwolle
Ingeschreven bij KvK onder nummer 70318212

 PROGRAMMA   najaar  2018

di  11 sep        Evolutie va de mensheid
.                          openingsavond met lezing door Wies Kuiper

di  25 sep       Onderwerp uit Het Goddelijk Plan van Barborka
.                          studie onder leiding van Wies Kuiper

di  9 okt         Overpeinzingen van Marcus Aurelius
                           studie onder leiding van Ida Visser

di  23 okt        De derde grondstelling
.                        (uit Het Goddelijk Plan van Barborka)
.                           studie onder leiding van Wies Kuiper

di  13 nov       Life between Lives; het werk van Michael Newton
.                          inleiding door Alice Bouwland

di  27 nov       Het verkrijgen van individualiteit
.                         (uit Het Goddelijk Plan van Barborka)
.                          studie onder leiding van Wies Kuiper

di  11 dec        Ceremonie lichtfeest, vredesritueel

 

De bijeenkomsten van afdeling Zwolle van de TVN zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Vrij  Katholieke Kerk, Enkstraat 44 te Zwolle.
De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond; aanvang  20.00 uur. Sluiting omstreeks 22.00 uur.
Losse bijeenkomsten  €  5,00        ( contant te voldoen bij de bijeenkomst).
In het gebouw is een kleine bibliotheek aanwezig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. C. Kerssen,            tel. 06 4146 9767   of e-mail      c.kerssen@online.nl

Uitgangspunten:

Het universum en alles wat daarbinnen bestaat vormt één geheel  van onderlinge verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid.
Alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in dezelfde universele leven-scheppende werkelijkheid. Deze werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische en geordende processen van de natuur.
Wij volgen ons eigen unieke pad op de reis van steeds verder uitbreidend bewustzijn, om de tocht naar ons ware thuis, de bron van alle bestaan, te voltooien.