Theosofische Vereniging

Loge Den Haag

Studie en Cursussen op maandag, zaterdag en zondag


Laan van Meerdervoort 1A, Den Haag

Cursus 'Inleiding in de Theosofie'


Data:       Zondagen: 2015: 27/9, 11/10, 25/10, 08/11, 29/11
Docent:    Wim Leys
Aanvang:  15:00 – 17:00 uur (zaal open 13:30)
Kosten:    € 25,00 voor vijf lessen, inclusief materiaal.

Een vijfdelige cursus voor iedereen die ge´nteresseerd is in Theosofie, maar graag een overzichtelijk begin zou willen maken met de studie ervan. Behandeld worden: Oorsprong en doel van de cosmos en het leven. Natuur, mens en evolutie. Zichtbare en onzichtbare gebieden. Het bouwplan van de cosmos. De samenstelling van de mens naar geest, ziel en lichaam. Karma en re´ncarnatie. Vrije wil. Mysteriescholen en inwijding. Het Pad.
Zie ook de betreffende folder.
Deelnemers dienen zich van te voren op te geven: denhaag@theosofie.nl of tel. 070-3975071

Cursus 'Illusie en werkelijkheid' adhv het gelijknamige boek van J.J. van der Leeuw



Data:       Zaterdagen: 2015: 19/9, 03/10, 17/10, 31/10, 21/11
Docenten: Rien van der Linden en Anitha Kreuijer
Aanvang:  15:00 – 17:00 uur (zaal open 13:30)
Kosten:    € 25,00 voor vijf lessen, inclusief materiaal.

Onderwerpen o.a. Geest en Materie - De onsterfelijkheid van de ziel - In het licht van het eeuwige.
Zie ook de betreffende folder.
Kosten: leden €25,- niet-leden €50,-
Deelnemers dienen zich van te voren op te geven:
denhaag@theosofie.nl of tel. 070-3975071

Studiegroep Geheime Leer voor gevorderden


Data:       Zaterdagen 2015: 12/09, 10/10, 14/11, 12/12 2016                        23/01, 06/02, 20/02, 09/04, 14/05, 11/06
Docent:    Ineke Vrolijk
Tijd:        14:00 – 16:30 uur
Kosten:    niet-leden € 25, leden € 12,50 voor tien bijeenkomsten; koffie en thee gratis.
Deelnemers dienen zich van te voren op te geven:
denhaag@theosofie.nl of tel. 070-3975071



LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN OP MAANDAGAVOND


Toegangsprijs € 5,00, leden gratis
Aanvangstijd 20.00 precies, dus kom op tijd