Theosofische Vereniging  Nederland

Loge Den Haag

-0-0-0-

TVN Loge Den Haag is ook op Facebook:
https://www.facebook.com/tvndenhaag

Ook de Theosofische Vereniging in Nederland is op Facebook:
https://www.facebook.com/TheosofischeVereniging


Onze zaal is ook beschikbaar voor andere groepen met soortgelijke spirituele doelstellingen als de Theosofie. Voor informatie over huur van de zaal kunt u contact opnemen met Hans van Aurich, penningmeester van de Theosofia Stichting.
Tel. 070-3277432
theosofiastichting@gmail.com

Welkom
op de Laan van Meerdervoort 1A
2517 AA Den Haag

Tel. 070-3636572
Bereikbaar op de avonden dat er activiteiten zijn op maandagen van 19.00 - 20.00 uur, en op zaterdagen van 10.30 tot 11.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.


BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer: bus 24 halte Vredespaleis of Alexanderplein.
tram 1 : halte Vredespaleis.

Auto: Vrij parkeren alleen op de Scheveningseweg, de Burgemeester van Karnebeeklaan en de Timorstraat.

Toegangsprijzen en aanvangstijden

Maandagen:
Toegangsprijs voor niet-leden
€ 5,00; leden gratis.
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur

Zaterdagen en Zondagen:
Zie Studiegroepen en cursussen


Ter informatie

De Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) maakt deel uit van de internationale Theosophical Society, waarvan het hoofdkwartier sinds 1882 gevestigd is in Adyar, een voorstad van Chennai (Madras), India.

De Theosophical Society werd in 1875 opgericht te New York door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen , en heeft nationale afdelingen in 51 landen.

Voor informatie over lidmaatschap van de Loge Den Haag klikt u op ‘contact’ in het linkerdeel van het venster.

Voor meer informatie over de nationale en internationale organisatie gaat u naar Theosofische Vereniging en Theosophical Society Adyar 

Voor informatie over Theosofie in brede zin naar: theosophy (Engels) en Theosofie (Nederlands)