TVN Home » Product Tags: collins

Collins

19 juni 2018

When the Sun moves forward – The Way of Initiation (Quest Miniature Series)

160 Pages | First Quest Edition 1987 | Paperback | Quest Books, USA

The Unity of Spirit and Nature. “

I am often asked about the question of Time in regard to the great Ceremonies which take place at midnight when the spirits of men are most completely released from their bodies during the recurrent periods of light and darkness on the earth. Midnight means the deepest depth of the darkness: it has no connection wit the arbitrary hours. Therefore, in time there is necessarily a difference according to what places on earth the disciples are dwelling it: and, as time does not exist except as an arbitrary temporary convenience, once outside the body man loses the sense of it. ” – Mabel Collins (1923)

Mabel Collins (1851-1927), author of The Light On the Path, explores the link between the mystic recurrence of the Earth’s cycles of birth, death and rebirth with the seasonal regeneration of our own spiritual nature. Her meditative prose beautifully evokes the time-less sense of cosmic renewal and the consequent growth of consciousness that has its germination deep within those reflective months of quietude when the sun moves northward.

auteur: Collins, M.
ISBN: 9780835606141
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Light on the Path – And an Essay on Karma (Adyar Mini)

86 Pages | Third Adyar Edition, 1st reprint 2013 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar

‘These rules are written for all disciples’. As we have it present, this book was dictated by Master Hilarion through the mediumship of Mabel Collins (1851 – 1927). Master Hilarion received it from his own teacher, the ‘Great One’, who among Theosophical students is sometimes called ‘The Venetian’; but even He is the author only of part of it. It has passed through three phases.

Light on the Path was the first of three treatises, which occupy a unique position in our Theosophical literature – directions from those who have trodden the Path to those, who desire to read it.

 

auteur: Collins, M.
ISBN: 9788170595823
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Licht op het pad & Door de gouden poort

104 blz. | Gebonden/Hardcover | Theosophical University Press, 1999

Licht op het pad is geschreven voor aspirant-leerlingen die de moeilijke weg willen gaan om hun eigen hart te leren kennen, wat alleen kan door het verbreken van de boeien van de persoonlijkheid. Het bevat voorschriften op het gebied van het innerlijke leven die door hun eenvoud heel krachtig zijn, zo krachtig dat ze gedurende vele levens als gids kunnen dienen. De schrijfster heeft de voorschriften van uitgebreide aantekeningen voorzien.

Door de gouden poort bevat raadgevingen die als een verdere toelichting kunnen worden gezien bij Licht op het pad. De titels van de hoofdstukken zijn veelzeggend: het zoeken naar genot; het mysterie van de drempel; de eerste poging; de betekenis van pijn; het geheim van kracht.

auteur: Collins, M.
ISBN: 9789070328504
Additional DescriptionMore Details

“Verbeeld u niet dat u zich afzijdig kunt houden van slechte of dwaze mensen. Zij zijn uzelf. Het besmeurde kleed waarvoor u nu terugdeinst om het aan te raken was misschien gisteren het uwe of kan in de toekomst van u zijn.” – blz. 16-7 “In u is het licht van de wereld – het enige licht dat op het pad kan worden geworpen. Als u het niet in uzelf kunt waarnemen, heeft het geen zin er elders naar te zoeken.” – blz. 3

Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

Drie Wegen, één Pad

223 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2006

Deze bundel omvat drie standaardwerken op het gebied van spirituele ontwikkeling: De Stem van de Stilte, Licht op het Pad en Aan de Voeten van de Meester. Gidsen voor het spirituele pad.

auteur: Blavatsky, H.P./Collins, M./Alcyone (Krishnamurti, J.)
ISBN: 9789061750888
Additional DescriptionMore Details

De waarde van de verschijning van deze drie werken in de moderne wereld in de negentiende, vroeg twintigste eeuw valt niet eenvoudig te omschrijven. Met gemak kan evenwel worden gezegd dat zij mede aan de basis hebben gestaan van al wat men vandaag weet over de spirituele reis, het Pad, de verlichting, of de ultieme bevrijding uit het bestaan van aardse beperkingen. Zij geven lessen over ethiek, over de universeel geldende wet van compassie, over karma – of de wet van evenwicht – over hoe te handelen in onze zoektocht naar spiritualiteit. Hun doel beperkt zich niet tot een algemeen gevoel van welzijn, maar is uiteindelijk om een omvattend beeld te geven van de heiligheid van het leven en een helpende hand te zijn voor de innerlijke mens die worstelt om zijn ware gedaante aan de wereld te tonen.

Quantity

Prijs: € 20,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…