TVN Home » Product Tags: farthing

Farthing

5 september 2018

Theosofie: een weldadige bron van inspiratie

54 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2008

Theosofie is in haar totaliteit een allesomvattende kennis van de aard en van de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische fase in het immense evolutionaire programma, wanneer de ‘mens’, de denker, geboren wordt. Kennis van de Theosofie wordt verkregen door generaties van getrainde zoekers en onderzoekers, ingewijden in de esoterische mysteriën. Zij maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn van waarheid, van de feiten van het bestaan. Daarom berust zij niet op gissingen of geloof.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750871
Additional DescriptionMore Details

De Natuur zelf wordt gezien als een geheel van alles wat in haar aanwezig is, in een reeks van hiërarchieën van levende wezens, van de allerlaagste tot de allerhoogste, van de elementen waaruit de materie van onze objectieve wereld bestaat, omhoog langs de evolutionaire ladder, door de rijken van de Natuur tot aan de mens en verder, tot in de rijken van het bovenmenselijke. De Theosofie stelt dat er rangen van bovenmenselijke wezens bestaan die, als collectief met het totaal aan door hen verzamelde wijsheid en kennis, de ‘scheppers’ en ‘bestuurders’ van ons planetaire systeem omvatten.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

The Right Angle – H.P. Blavatsky on Masonry in Her Theosophical Writings

84 Pages | 2003| Soft cover | Theosophical Publishing House, London –  in collaboration with The Blavatsky Trust

These extracts from Helena Petrovna Blavatsky’s (H.P.B. ‘s) voluminous works are intended to give some information about Masonry and the flavour of her thinking on the subject as she dealt with it over the period of her writing from 1875 – 1891.

H.P.B. was exposed to Masonry via relatives and friends in her formative years, and later many of her associates were Masons. Among them were some, including Colonel Olcott (1832 – 1907), who helped in the founding of the Theosophical Society and became its first President. At the time of the founding of the Theosophical Society, however, there had been no public exposition of Theosophy. Later, there were intimations of it in Isis Unveiled and in many of H.P.B’s early writings. The great comprehensive teaching only came out in The Secret Doctrine published in 1888.

The significance of this in the matter of Masonry vis-a-vis Theosophy is that with the publication of the theosophical teachings sometimes hitherto closely guarded occult secrets were made public for the first time. Against this, as the reader of the extracts will perceive, the really significant secrets of Masonry, relating to the nature and processes of Nature herself, had been lost from early times.

auteur: Blavatsky, H.P./Farthing, G.A. (comp.)
ISBN:
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Deity Cosmos and Man – An Outline of Esoteric Science

By Geoffrey A. Farthing.

253 Pages | 2010 | Paperback | Blavatsky Trust Publications, London.

Esoteric Science, the Wisdom Religion, embraces all that is good and true in the great religions of mankind, but yet transcends them all. As far as can be expressed in words, it reflects ‘truth’, insisting on the Unity of the cosmic process in which each individual is as a spark to the flame. We are of nature with the Cosmos, and being of one Essence, we are members of one family, a family that includes all things and all beings.

Dedication:

” This book is dedicated to those, who would help to alleviate the lot of humanity by liberating the human mind from its imprisonment in ideas generated and perpetuated by institutional and academic orthodoxy in the fields of religion and philosophy. […] The book is further dedicated to those who would work towards establishing peace and harmony among all peoples by promoting the practical realization of the brotherhood of humanity, transcending differences of race, religion, caste, class, political creed, or any other divisive element in human affairs. “

 

 

 

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 0913004820
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Aspecten van de goddelijke wet

52 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2004

Aan de orde komen onderwerpen als de mensheid, de mens als individu, reïncarnatie, de aspirant en de Wet zelf.
Deze brochure is grotendeels ontleed aan de geschriften van H.P. Blavatsky. Men zegt dat deze geschriften een bron vormen waaruit generaties bestudeerders schatten aan informatie kunnen putten over de waarheden omtrent het bestaan.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750840
Additional DescriptionMore Details

Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van alle bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl hij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat. Wat geldt voor het geheel geldt ook voor de delen en onze aarde is zo’n deel; voor ons mensen die er op leven is het een heel belangrijk deel. Het is ons thuis. Ook de aarde vertoont in al haar natuurlijke processen diezelfde harmonie die ook kenmenrkend is voor het geheel.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…