TVN Home » Product Tags: farthing

Farthing

10 juni 2010

Theosofie: een weldadige bron van inspiratie

54 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2008

Theosofie is in haar totaliteit een allesomvattende kennis van de aard en van de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische fase in het immense evolutionaire programma, wanneer de ‘mens’, de denker, geboren wordt. Kennis van de Theosofie wordt verkregen door generaties van getrainde zoekers en onderzoekers, ingewijden in de esoterische mysteriën. Zij maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn van waarheid, van de feiten van het bestaan. Daarom berust zij niet op gissingen of geloof.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750871
Additional DescriptionMore Details

De Natuur zelf wordt gezien als een geheel van alles wat in haar aanwezig is, in een reeks van hiërarchieën van levende wezens, van de allerlaagste tot de allerhoogste, van de elementen waaruit de materie van onze objectieve wereld bestaat, omhoog langs de evolutionaire ladder, door de rijken van de Natuur tot aan de mens en verder, tot in de rijken van het bovenmenselijke. De Theosofie stelt dat er rangen van bovenmenselijke wezens bestaan die, als collectief met het totaal aan door hen verzamelde wijsheid en kennis, de ‘scheppers’ en ‘bestuurders’ van ons planetaire systeem omvatten.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Aspecten van de goddelijke wet

52 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2004

Aan de orde komen onderwerpen als de mensheid, de mens als individu, reïncarnatie, de aspirant en de Wet zelf.
Deze brochure is grotendeels ontleed aan de geschriften van H.P. Blavatsky. Men zegt dat deze geschriften een bron vormen waaruit generaties bestudeerders schatten aan informatie kunnen putten over de waarheden omtrent het bestaan.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9789061750840
Additional DescriptionMore Details

Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van alle bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl hij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat. Wat geldt voor het geheel geldt ook voor de delen en onze aarde is zo’n deel; voor ons mensen die er op leven is het een heel belangrijk deel. Het is ons thuis. Ook de aarde vertoont in al haar natuurlijke processen diezelfde harmonie die ook kenmenrkend is voor het geheel.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…