TVN Home » Product Tags: hodson

Hodson

24 januari 2019

The Pathway to Perfection. A treatise on the Path of swift Unfoldment.

35 Pages | First Edition 1954, 4th Reprint 2005 | Hard cover | Theosophical Publishing House, Adyar

In this book, which is a successor to his earlier work, Meditations on the Occult Life, Geoffrey Hodson communicates the essence of the teachings of Theosophy on the path of swift unfoldment. It gives us some understanding of the whole process of man’s evolution to a state of perfection. The reader glimpses the opportunities, difficulties, pitfalls and ups and downs of the entire journey from Man to Superman.

Mr Hodson wrote about forty theosophical books based on his occult investigations, and was awarded the Subba Row Medal in 1954 for his contributions to theosophical literature.

 

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 81-7059-021-3
Quantity
Loading Updating cart…

Reincarnation, Fact or Fallacy? – An Examination and Exposition of the Doctrine of Rebirth.

87 Pages | First Edition 1951, 7th printing 1980 | Hard cover | Theosophical Publishing House, Adyar

From the remotest time, belief in the doctrine of Reincarnation has proved an inspiration to countless people, while to others it has been a violation of true religious teaching. In this little book, Mr Geoffrey Hodson, who studied the subject carefully, discusses basic questions of life such as suffering and divine justice, human destiny, child prodigies and the remembrance of past lives in the light of the Ancient wisdom, to show that the doctrine is in fact, a fact and not fallacy.

Mr Hodson wrote about forty theosophical books based on his occult investigations, and was awarded the Subba Row Medal in 1954 for his contributions to theosophical literature.

Quantity

Prijs: € 2,95

Loading Updating cart…

A Yoga of Light

26 Pages | 13th reprint 2014 | Soft cover | Theosophical Publishing House, Adyar

The first objective of meditation is to discover one’s own Spiritual Selfhood. The second objective is to realize that the Spiritual Self is forever an integral part of the Spiritual Self of the universe. This booklet is offered as preliminary guidance to those who seek a well-tried and safe method.

Geoffrey Hodson was born and educated in England, but later lived in New Zealand. A serious student of the Ancient wisdom he strove continuously for the spiritual regeneration of mankind until his death in 1983. Throughout his seventy years of membership, he lectured for the Theosophical Society in most parts of the world. Mr Hodson wrote about forty theosophical books based on his occult investigations, and was awarded the Subba Row Medal in 1954 for his contributions to theosophical literature.

 

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN : 9788170590149
Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

Music Forms – Superphysical Effects of Music Clairvoyantly Observed

35 Pages | First Edition 1976, First to Third Reprints 1979 – 2004 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar

This book records the results of certain clairvoyant investigations carried out by Mr. Geoffrey Hodson on the effects produced by music upon the adjacent matter of the superphysical worlds. Eight compositions, including Handel, Bach, Mozart, Haydn and Wagner were studied and the results are recorded here in words and colour. Mr. Hodson’s observations arising from his clairvoyant research were carefully taken down while each performance was proceeding, and to these descriptions pictures were produced by artists later. The music was under the guidance of Dr. Gordon Kingsley of Beverly Hills Church in Hollywood, California, and he has provided notes on the compositions.

Also included is a study of the responses of physical substances to various vibrations, carried out by the Swiss scientist and artist Dr. Hans. Jenny, published here by the permission of the author and the Editor of THE UNESCO COURIER, 1969, in which it appeared.

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170590906
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

Basic Theosophy – The Living Wisdom

571 Pages | First Edition (1981), Fifth Reprint, 2015 | Theosophical Publishing House, Adyar.

Today there is a growing dissatisfaction with the sterile mechanical framework that has come to dominate our lives. In ‘Basic Theosophy’; The Living Wisdom, Geoffrey Hodson, returns to us what we unconsciously gave up when we chose to pursue a culture of material production. The philosophy is not a dreamy world-negating doctrine but rather affirms the divinity of the universe, the immortality of the Soul of man and the ultimate unity of creation with the absolute. This is the ageless wisdom told of in the Veda-s, Purana-s and Upanishad-s. It is a message about reality, about science, art, philosophy, psychology, cosmology, medicine and mathematics forming integrated elements in a science of life. Hodson’s clairvoyance allowed him to attain an intimate understanding of the universality of being, knowledge and joy and to achieve a deep and genuine sympathy with creation. He has synthesized a vast body of material with an impressive clarity that makes this text ideal for those setting out on their spiritual journey.

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170591708
Quantity

Prijs: € 29,75

Loading Updating cart…

Man’s Supersensory and Spiritual Powers

193 Pages | First Edition, 7th Reprint 2005 | Paperback | The Theosophical Publishing House, Adyar

Man undoubtedly possesses, in however rudimentary a form, certain supersensory powers. Their unfoldment can be hastened through Raja Yoga as the chief means. Included in this volume are talks by the author broadcast over the air in Australia. They are a guide to managing human life and developing the character needed for such unfoldment. However it is not the development of psychic powers that is man’s supreme goal, but ‘Self-realization’. Psychic powers are only by-products in the spiritual process of seeking ‘Realization’ and are not ends in themselves . . .

 

 

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170593220
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

Inleidingen in mystiek en esoterie (5 delen Lotusbundel)

722 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland, 2012

Op een toegankelijke wijze hebben vier Theosofische auteurs geschreven over belangrijke onderwerpen in de Theosofie. Kwesties die o.a. aan bod komen zijn: mystiek, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, bewustzijn, concentratie en contemplatie en de menselijke natuur.

De vijf boeken van de Lotusreeks zijn nu samengebundeld te bestellen voor maar €12,50.

De Lotusbundel bestaat uit:
1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” – R. Mehta
2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” – R. Mehta
3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen – E. Underhill
4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen – A. Gardner
5. De Zeven Menstypen – G. Hodson

auteur: Mehta. R./Underhill, E./Gardner, A./Hodson,G.
ISBN: 9789061750925
Additional DescriptionMore Details

1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” (Rohit Mehta) Licht op het Pad door Mabel Collins wordt wel “een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie” genoemd. Het bestaat uit dertig aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Ze zijn integraal in dit boekje opgenomen dat is ontstaan uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society. 2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” (Rohit Mehta) Rohit Mehta heeft in deze overpeinzingen over het bekende werk van H.P. Blavatsky De Stem van de Stilte, getracht een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft daarin de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de vedanta weer. Beide zijn nagenoeg identieke wijsgerige stelsels. Zo noemt zij vedanta vergeestelijkt boeddhisme en boeddhisme radicaal vedantisme. 3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen (Evelyn Underhill) Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag wat mystiek is. Het geeft een beschouwing over de wereld van de Werkelijkheid en behandelt onderwerpen als de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. “Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie: “Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.” Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren. 4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen (Adelaide Gardner) Dit boekje geeft een eenvoudige doch zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: – het doel van meditatie – de verschillende methoden – concentratie en contemplatie – hindernissen en hulpmiddelen – groepsmeditatie – het helpen van anderen door gedachten – aanbevolen literatuur voor verdere studie 5. De Zeven Mensentypen (Geoffrey Hodson) “Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt.” Zo is het ook met de schijnbare wanorde in de levens van mensen en volkeren. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die onbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Hidden Wisdom in the Holy Bible – Volume III

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

345 Pages | First edition 1971, reprinted in 1992 | Hardcover | Thr Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591732.

Volume III – The golden grain of Wisdom in the Book of Genesis. (Genesis chapters twenty-five to fifty).

In this Third Volume, Geoffrey Hodson offers the fruits of his attempts to delve into the Books of the Old Testament in search of truths, that he believes to be timeless and which, if applied, could profoundly affect those living in this present war-threatened, and actually war-torn, age in which (wo)man possesses the power of self-examination.

From ‘The Hidden Wisdom and why It is concealed’ (p. ix):

” The greatest degree of power, which occult science can bestow is to be derived from knowledge of the unity and interaction between the Macrocosm and the Microcosm, the Universe and Man. ‘The mystery of the earthly and mortal man is after the mystery of the supernal and immortal One’, wrote Éliphas Lévi (1810 – 1875), Lao Tzu (6th century BC) also expresses this truth in his words: ‘The Universe is a man on a larger scale’. “

The late Geoffrey Hodson is the author of The Brotherhood of Angels and Men and Clairvoyant Investigations.

 

 

auteur: Hodson, G.
ISBN: 8170591732
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

The Hidden Wisdom in the Holy Bible – Volume II

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

301 Pages | First edition 1967, 2nd & revised edition 1972, reprinted in 1986, first Quest edition 1994 | Paperback | Quest Books, USA | ISBN: 0835607054.

The Holy Bible belongs to a special category of literature. Mystics, Kabbalists, and students of sacred texts regard the Scriptures as allegorical, constructed of symbols, analogies, and parables, woven into a tapestry of meaning that holds the age-old truths of existence.

In this insightful interpretation of the Holy Bible, the profound spiritual and power-bestowing secrets of the sacred language of these allegories are liberated in the revelation of Divine Truth. Volume II of this abridgement of Hodson’s classic work of Exegesis includes his unique esoteric interpretations of the hidden meanings behind such Old Testament stories such as:

  • The Creation
  • The Flood and the Tower
  • The Life of Joseph as a Mystery Drama
  • Moses and the Exodus

The late Geoffrey Hodson is the author of The Brotherhood of Angels and Men and Clairvoyant Investigations.

 

 

auteur: Hodson, G.
ISBN: 0835607054
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Verborgen Krachten in de Natuur en in de Mens

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

189 blz. | 1970 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750314.

Nederlandse vertaling van: Occult Power in Nature and in Man (1988) | The Theosophical Publishing House, London.

In zes prachtige voordrachten heeft Geoffrey Hodson het gehele overzicht tezamen gebracht van het scheppingsproces, in al zijn grootheid, zoals dat in het algemeen wordt opgevat door bestudeerders van De Geheime Leer. De schrijver vertelt ons, dat hij zich in gedachten drie dingen ten doel gesteld heeft:

  1. Aan de lezers enig begrip te geven van de scheppende Godheid zelf.
  2. Enig begrip van de ontwikkeling van zonnestelsels
  3. Een diepere kennis van de plaats van de mens in de schepping, in het Grote Werk.

Afkomstig uit Deel 2, Hoofstuk 4: ‘De invloed en het werk van de Wereld-moeder (p. 182, 187 & 187):

” Indien ik hier even een persoonlijke toon aan mag slaan, dan herinner ik mij zeer goed, hoe ik vele jaren geleden me voor het eerst bewust werd van het werkelijk bestaan van de Wereld-moeder. Ik denk, dat ik hoe vaag ook, het voorrecht had Haar te zien, niet alleen als een ideaal of zelfs als een in een reeks van Personificaties van het Moeder-aanzicht van de Godheid, maar ook als een wonderbaar levend Wezen, het schitterend Juweel in de Hierarchie van de Adepten der aarde, de Wereld-moeder van deze periode, de Sterre der Zee, zoals zij dikwijls wordt genoemd. “

[…]

” In de naam van Hem, dien ik lang geleden gedragen heb, kom ik u te hulp. – Ik heb elke vrouw opgenomen in mijn hart, om een deel van haar daar te houden, zodat ik daardoor haar kan helpen in het uur van haar grootste nood. Hef de vrouwen van uw ras op, tot zij alle gezien worden als koninginnen en laat voor zulk vorstinnen elke man zijn als een koning, opdat de een de ander zal leren door het zien van elkanders koningschap. Laat elke woning, hoe klein ook, worden tot een hof, elke zoon een ridder, elk kind een page. Laat ieder de ander ridderlijk behandelen, in elk hun vorstelijke afkomst eren, hun koninklijke geboorte; want er is koninklijk bloed in ieder mens; het zijn allen kinderen des Konings.”

auteur: Hodson, G.
ISBN: 9789061750314
Additional DescriptionMore Details

De stof voor deze voordrachten wordt in twee gedeelten gegeven. In het eerste hoofdstuk is in een allesomvattende visie, een algemene beschouwing gegeven over het geheel, dat in de volgende vijf hoofdstukken in onderdelen uitgewerkt wordt. Met buitengewone helderheid wordt een theosofische voorstelling opgebouwd van de zich ontwikkelende Kosmos, de emanatie van zonnestelsels uit hun goddelijke oorsprong. De schrijver verklaart de evolutie van het zich ontplooiende goddelijke Plan, beginnende met de prekosmische toestand, waarop gezinspeeld wordt als: “de duisternis zweefde over de wateren.” De overige hoofdstukken geven een synthese van theosofische denkbeelden over de aard van de mens en zijn betrekking tot zijn herkomst. Degenen, die bekend zijn met Mr. Hodson’s vroegere geschriften, zullen in dit kleine werkje de verstandelijke en metafysische helderheid terugvinden, welke het resultaat is van jaren van grondige studie van deze soort diepzinnige onderwerpen, die hier behandeld worden. Het boek is een nuttige en waardevolle aanvulling van de theosofische litteratuur, die het geordende plan van de goddelijke gedachte weergeeft, dat binnen het bereik van de mensheid is gebracht door de grote Adepten, de Oudere Broeders der Mensheid, doormiddel van Hun boodschapper – H.P. Blavatsky. Dit boek is het resultaat van een serie lezingen die Geoffrey Hodson gehouden heeft gedurende de gedenkwaardige “Summer School” van 1953 in “Olcott”, het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging in Amerika.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

The Pathway to Perfection – A Treatise on the Path of Swift Unfoldment

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

70 Pages | First edition, fourth reprint 2005 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar.

This book is a successor to my former work, Meditations on the Occult Life. Both were written in the meditative state, which can follow the practice of contemplation. This work aims to provide some understanding of the whole process of man’s evolution to a state of perfection. The reader glimpses the opportunities, difficulties, pitfalls and ups and downs of the entire journey fr0m Man t0 Superman.

From Chapter –  ‘The Laws of the Spiritual Life’:

” I AM Divine, Eternal and Immortal. I affirm and realise my divinity, my immortality and my eternity. 

Divine is the SELF, I AM the Divine SELF, that SELF AM I.

Immortal is the SELF. I AM the Immortal SELF, that SELF AM I.

Eternal is the SELF. I AM the Eternal SELF, that SELF AM I.

The SELF is in ME is One with the SELF in ALL, 

I AM that SELF, that SELF AM I. “

” Such phrases as these, mentally affirmed with increasing depth and fullness of realisation, serve to exalt the consciousness. Oft-repeated, continually affirmed with concentrated thought and will, they will most surely take man across the Bridge of the Immortals, which is no outer bridge, but shines within him or herself . . . “

auteur: Hodson, G.
ISBN: 8170590213
Quantity

Prijs: € 8,50

Loading Updating cart…

The Seven Human Temperaments

88 Pages | Second edition, 1st reprint 2011 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar

In the occult tradition, the number seven occurs frequently. The Seven Rays refer to the seven different human temperaments. Geoffrey Hodson describes the characteristics of people in each of these rays, their strengths and weaknesses, ideals and methods. He also points out that most people show forth in daily life the characteristics of the seven rays. Ultimately, we must develop the qualities of all the rays, although the unique characteristics of one of them will predominate.

Included is an enfolded A2-diagram mapping out the seven rays and their characteristics.

auteur: Hodson, G.
ISBN: 8170590523
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

The Miracle of Birth – A Clairvoyant Study of Prenatal Life

65 Pages | First Adyar Edition | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar

” Parenthood is indeed a sacrament and not lightly to be profaned. “

Science is increasingly realizing that the foundations for good health are laid from the moment of conception itself. The two aspect of life as it unfolds – consciousness and matter – must be rightly balanced. A sagacious and reverent approach to parenthoof enables children to enjoy a healthy physical, emotional and mental life.

Geoffrey Hodson (1886 – 1983), gifted clairvoyant, goes beyond the physical development of the child in the womb to describe the subtler aspects of emotional, mental and spiritual growth.

 

 

auteur: Hodson, G.
ISBN: 817059491X
Quantity

Prijs: € 5,50

Loading Updating cart…

The Kingdom of the Gods

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

273 Pages | First edition, 14th reprint 2014 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592921.

In this most unusual book Geoffrey Hodson, one of the greatest occultists of our times, gives a fascinating account of evolution as it relates to a kingdom of nature parallel to man, namely the kingdom of the angelic hosts, known in the East as the kingdom of the Deva-s or ‘the Shining Ones’.

Every religion has its angels and archangels. Legends, myths and folklore of every country throughout the world and in all ages speak of angels and nature-spirits, spirits of the mountains, clouds and rivers, and of mischievous imps, which delight in playing pranks on human beings. Yet very little specific information is available about them or their functions and activities.

The graphic descriptions of the various Deva-s: of water, of fire, of mountains and seas, of trees and plants, of music, of individual nations      together with colorful illustrations of their forms as seen by clairvoyant vision, lead one unconsciously into a wonderful experience of the ‘comradeship of the angels’.

From page 243:

” The planetary World Mother is conceived in certain Schools of occult philosophy as a highly-evolved Archangel Representative and Embodiment on earth of the Feminine Aspect of Deity. She is also thought of as an Adept Official in the Inner Government of the World, in whom all the highest qualities of womanhood and motherhood shine forth in their fullest perfection. Since She is beyond all limitation or form, no picture can truly represent Her. “

 

auteur: Hodson, G.
ISBN: 9788170592921
Additional DescriptionMore Details

The Kingdom of the Gods is based on knowledge revealed in occult books like The Secret Doctrine of H.P. Blavatsky and Clairvoyant investigations by occultists like Annie Besant, C.W. Leadbeater and the author himself. As to the proof of existence of these invisible beings the author points out that, while there can be no demonstrable proof of the fruits of mystical experience, test by personal research is possible and he says, ‘That test I have attempted to apply, and this book is in part a record of my own findings’.

Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

De Zeven Mensentypen

95 blz., Schema | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1978

“ Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt.” Zo is het ook met de schijnbare wanorde in de levens van mensen en volkeren.

auteur: Hodson, G.
ISBN: 9789061750482
Additional DescriptionMore Details

Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die ònbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…