TVN Home » Product Tags: jansen

Jansen

10 juni 2010

Theosofie

132 blz. | Paperback | Uitgeverij Kok, 2000

Uit de serie Wegwijs, onder redactie van R. Kranenborg, E.G. Hoekstra en J.B.G. Jonkers.

In dit deeltje over de theosofie vindt de lezer onder meer een historisch overzicht, een systematisch uitgewerkt beeld van de vaak gecompliceerde opvattingen en een opgave van de theosofische organisaties die in Nederland actief zijn. Een uitgebreide literatuurlijst besluit dit deeltje.
Het moderne esoterische denken zoals dat ondermeer te vinden is in de New Age-beweging heeft zijn wortels voor een deel in het theosofische gedachtegoed, waarvan in dit boek een samenhangend mens- en wereldbeeld wordt beschreven.

auteur: Jansen, R.
ISBN: 9789043501057
Additional DescriptionMore Details

De serie Wegwijs geeft betrouwbare, zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Hoekstra, dr. J.B.G. Jonkers en dr. R. Kranenborg. De auteur, R.D.C. Jansen (1926 – 2006) was lid van de Theosofische Vereniging in Nederland en auteur van het jubileumboek Een kern van broederschap – 100 jaar Theosofrsche Vereniging in Nederland 1897-1997. In deze uitgave beschrijft hij de ontwikkeling van het theosofisch denken en de daarbij betrokken personen en organisaties in Nederland over de laatste honderd jaar.

Quantity

Prijs: € 10,75

Loading Updating cart…

Een Kern van Broederschap, 100 jaar Theosofische Vereniging in Nederland

228 blz., Noten, Register | Gebonden/Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1997

Dit boek biedt een kleurrijk beeld van de geschiedenis van een van de oudste esoterische groeperingen in Nederland.

auteur: Jansen, R.
ISBN: 9789061750727
Additional DescriptionMore Details

Eind negentiende eeuw hadden in het westen nog maar weinig mensen gehoord van begrippen als yoga, meditatie, karma en reïncarnatie, aura’s en chakra’s. Het is de verdienste geweest van mevrouw Blavatsky en de Theosopfische Vereniging dat deze termen nu gemeengoed geworden zijn in onze cultuur. Na een bloeiperiode in de twintiger jaren is in Nederland de Theosofische Vereniging veel minder bekend dan de talloze New Age groeperingen die de laatste decennia zijn opgekomen. Vanwege haar honderdjarig bestaan is zij echter in staat te verwijzen naar diepere achtergronden en kan ze een samenhangend esoterisch wereldbeeld schetsen. Geschreven voor zowel leden als belangstellenden, geeft dit boek fragmenten weer uit honderd jaar Theosofische Vereniging in Nederland (TVN). Het is niet de geschiedenis. Hoewel zo nauwkeurig mogelijk is het zeker niet volledig en allesomvattend. Iedereen die zich in de geschiedenis verdiept, van in dit geval de TVN, zal er op zijn of haar geheel eigen wijze tegen aankijken, al blijven gevonden feiten vaststaand. Zo zult u in dit boek de eigen benadering van de auteur lezen. De titel van het boek verwijst naar het eerste doeleinde van de Theosofische Vereniging: ‘het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.’ De schrijver heeft gekozen voor een thematische opzet: in dertig hoofdstukken worden vele onderwerpen uit de geschiedenis van de Vereniging besproken. Hierbij werd de chronologische volgorde zoveel mogelijk in acht genomen.  In de eerste tien hoofdstukken wordt de historie van de beginjaren van de Vereniging besproken, daarna volgen enkele hoofdstukken over de invloed van de theosofie op de kunst en kunstenaars. De overige hoofdstukken kenmerken zich door een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Wellicht verdienen enkele hoofdstukken bijzondere vermelding. Zo wordt in hoofdstuk 17 het werk van Nederlandse theosofen in Nederlandsch-Indië beschreven – een in veel boeken over de geschiedenis van Indië veronachtzaamd onderwerp. Hoofdstuk 24 biedt in een terugblik een overzicht van honderd jaar theosofisch verenigingsleven, en in hoofdstuk 27 wordt de positie van de Vereniging te midden van verwante organisaties beschreven. Dit boek is een boek om bij de hand te houden – ook het formaat nodigt daartoe uit.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…