TVN Home » Product Tags: taimni

Taimni

14 april 2016

De Śiva-Sūtra – De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren

272 blz., Index en verklarende woordenlijst, Uitvouw schema, Twee leeslinten | Gebonden | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2013

De Śiva Sūtra behoort tot de school van het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de Śiva-Sūtra
is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele
universum.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750949
Additional DescriptionMore Details

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu).

Quantity

Prijs: € 23,50

Loading Updating cart…

De Mens, God en het Universum

508 blz., Index, Leeslint | Gebonden/Hardcover, met goud opdruk en stofomslag | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2015

Is de mens, zoals sommigen stellen, een toevallige indringer in een in essentie vijandige wereld? Is hij tot zelfvernietiging voorbestemd door zijn eigen onbeteugelde begeerten en gewelddadigheid? Of schuilt zijn bestemming in het tot bloei brengen van de zaden van de ultieme Werkelijkheid die in de geheime plekken van zijn eigen wezen verborgen ligt en die hij in zichzelf moet ontdekken en koesteren? In dit diepzinnige en inspirerende boek neemt een wetenschapper en filosoof en specialist op het gebied van yoga een beslissend standpunt in.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750987
Additional DescriptionMore Details

De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard van, en de relatie tussen de drie grote factoren die in de titel van dit boek worden genoemd: de mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming; God, niet als een op een mens gelijkende godheid, maar als de bron van al het leven en elk wezen; en het universum, de omgeving waarin het verbazingwekkende schouwspel van de evolutie – zowel de goddelijke als de menselijke – wordt opgevoerd. Ondanks de verheven reikwijdte van de ideeën die in dit boek worden aangeboden, zijn ze eenvoudig te begrijpen door hun helderheid van presentatie en door de vele diagrammen en tabellen waarmee zij worden toegelicht. De verhelderende synthese van oosterse en westerse benaderingswijzen zou het boek de moeite waard moeten maken voor nadenkende mensen over de gehele wereld.

Dr. I.K. Taimni (1898-1978) was vele jaren professor in de scheikunde aan de Universiteit van Allahabad in India. Hij begeleidde toegepast onderzoek en heeft vele artikelen geschreven voor technische tijdschriften in verscheidene landen. Naast zijn professionele werk heeft hij het Kaśmir Śaivisme diepgaand bestudeerd en dit laatste heeft, gecombineerd met zijn grote kennis van de theosofie, vorm gekregen in dit boek. Hij was onderscheiden met de Subba Row Gouden Medaille voor zijn bijdragen aan de theosofische literatuur. Zijn boeken hebben vele herdrukken gezien en zijn vertaald in verscheidene talen.

Van I.K. Taimni verschenen ook: De Yoga-Sūtra’s van Patañjali; Een weg tot zelfontdekking; Het geheim van Zelf-realisatie; Zelf-realisatie door liefde; De Śiva-Sūtra.

Quantity

Prijs: € 29,75

Loading Updating cart…

Principles of Theosophical Work

171 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1991

The work of the Theosophical Society can be organized efficiently only when the large majority of its members scattered throughout the world understand clearly the aims of the Society and the general principles which should guide them in planning and carrying out this work. There is need of a book which sets forth these aims and general principles in a clear and concise manner. The author has made an attempt in these pages to supply this need. How far he has succeeded in this task is for the reader to decide. Some of the remarks made in this book apply particularly to conditions obtaining in India but the greater part of what is said will be found to be of general application.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 8170591686
Additional DescriptionMore Details

I. K. Taimni (1898-1978) was for many years Professor of Chemistry at the Allahabad University in India. He guided research and contributed many research papers to technical journals of several countries.

Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

The Ultimate Reality and Realization – Siva Sutra

215 pages | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 2004

Dr I. K. Taimni (1898-1978) was for many years Professor of Chemistry at the Allahabad University in India. He guided research and contributed many research papers to technical journals of several countries. In addition to his professional work, he made a deep study of Kashmir Saivism, and this combined with his profound knowledge of Theosophy, he brought to bear on his writings. He was awarded the Subba Row Gold Medal for his contribution to Theosophical literature. His books have run into many editions and are translated into several languages.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9788170594444
Additional DescriptionMore Details

Other titles by the author: – Gayatri – Glimpses into the Psychology of Yoga – Man, God and the Universe – Principles of Theosophical Work – Science and Occultism – The Science of Yoga: The Yoga Sutras of Patanjali – The Secret of Self-Realization – Self Culture: In the Light of the Ancient Wisdom – Self Realization Through Love

Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

The Science of Yoga – Yoga Sutras of Patanjali

448 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2010

Patanjali’s Yoga-sutras is considered to be the most authoritative treatise on Yoga. Over the centuries, scholars and teachers of Yoga have attempted to expand these Sutras by the writing of commentaries and explanations. Dr. Taimni’s work is comprehensive, giving the text of the Yoga Sutras in Sanskrit, transliteration, translation, and commentary. It covers the fields of evolution, the unfoldment of consciousness, the practical approach to a spiritual way of life, the unravelling of the great mystery of existence, and, the culminating experience of samadhi, the goal of the kingly science of Yoga. It presents to the serious student the fundamental teachings of Yoga, its science, philosophy, and technique, in the light of modern thought.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9788170592112
Additional DescriptionMore Details

I. K. Taimni (1898-1978) was for many years Professor of Chemistry at the Allahabad University in India. He guided research and contributed many research papers to technical journals of several countries.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Self-Culture in the Light of the Ancient Wisdom

304 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2005

In this book, the author expounds the philosophy and science of self-culture based on a profound understanding of man’s relationship with the universe and his ultimate destiny. He explains the application of the natural laws governing the universe in their totality to the problem of human evolution. He also deals with the problems of self-discipline and self-culture which are involved in preparing the vehicles of the aspirant to embark on the voyage of self-exploration and self-realization.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9788170592792
Additional DescriptionMore Details

Other titles by the author: – Gayatri – Glimpses into the Psychology of Yoga – Man, God and the Universe – Principles of Theosophical Work Dr I. K. Taimni (1898-1978) was for many years Professor of Chemistry at the Allahabad University in India. He guided research and contributed many research papers to technical journals of several countries. In addition to his professional work, he made a deep study of Kashmir Saivism, and this combined with his profound knowledge of Theosophy, he brought to bear on his writings. He was awarded the Subba Row Gold Medal for his contribution to Theosophical literature. His books have run into many editions and are translated into several languages. – Science and Occultism – Science of Yoga – The Science of Yoga: The Yoga Sutras of Patanjali – The Secret of Self-Realization – Self Realization Through Love – Ultimate Reality & Realization

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

Zelfrealisatie door liefde – De Bhakti-Sutra van Narada

83 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2002

In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of zieners. Aan hem wordt de uitvinding van de vina of luit toegeschreven. Het meest bekend is hij geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift wordt de aard van de liefde behandeld, met name de liefde tot God.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750765
Additional DescriptionMore Details

In 81 aforismen zet Narada uiteen dat het pad van devotie voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God leidt volgens de auteur tot de vervulling van het leven. Deze aforismen zijn vaak zeer beknopt en worden meestal van commentaar voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K. Taimni maakt de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westerse lezer. Uit de inleiding:

Het belangrijkst om in gedachten te houden is altijd dat het pad van spirituele ontwikkeling niet een platgetreden pad is dat iedereen moet volgen om zijn doel te bereiken. ‘Ieder individu is voor zichzelf het leven, de waarheid en de weg’, en het pad dat hij volgt ontvouwt zich in hemzelf, terwijl hij voortgaat overeenkomstig zijn eigen uniekheid en de rol die hij in de verre toekomst bestemd is te spelen in het Goddelijk Plan. De Bhakti Sutra van Narada schetst de omtrekken van enkele opvallende kenmerken van het pad van toewijding of liefde, en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen die God door middel van de kracht van liefde willen realiseren. De Bhakti Sutra behandelt het onderwerp niet met het meesterschap dat spreekt uit geschriften als de Yoga Sutra en de Siva Sutra, maar geeft een tamelijk goed algemeen idee van de Bhakti Marga en is een grote hulp voor hen die toewijding willen aankweken en enige richtlijnen en informatie wensen over dit onderwerp in de vroege stadia van ontwikkeling ervan. De Bhakti Sutra kan een heel nuttige gids zijn voor wie emotioneel van aard zijn en voor wie de Bhakti Marga in het bijzonder geschikt is.

Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Het geheim van Zelf-realisatie – Pratyabhijna Hridayam van Ksemaraja

94 blz. | Gebonden/Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2014 (1997)

Het geheim van Zelf-realisatie is een studie van dr. Tamni van de Pratyabhijna Hridayam, een Sanskriet tekst uit de elfde eeuw. De schrijver van deze tekst, Ksemaraja, geeft een bewonderenswaardige samenvatting van de non-dualistische leringen van een van de belangrijkste filosofische scholen van India, die bij velen bekend staat als het Kashmir-shivaïsme.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750734
Additional DescriptionMore Details

In twintig korte aforismen worden diepzinnige begrippen omtrent de Uiteindelijke Werkelijkheid, haar zelfrealisatie in het geopenbaarde universum, het proces van inperking van oneindig bewustzijn in eindigheid, de weg van begrenzing naar vrijheid en daarmee verband staande kwesties geschetst. Dr. Taimni vermijdt de technische termen in de originele tekst en leidt de lezer naar het begrijpen van de verhelderende waarheden zoals die vanuit een theosofisch standpunt worden weergegeven. Zijn oogmerk loopt parallel aan dat van Ksemaraja: het helpen van de niet-gespecialiseerde lezer om de fundamentele waarheden in zich op te nemen die noodzakelijk zijn voor voortgang op het spirituele pad. Van dr. I.K. Taimni zijn ook verschenen bij de Uitgeverij der Theosofische Vereniging De Yoga Sutra’s van Patanjali, Een weg tot Zelfontdekking en Zelfrealisatie door liefde, waarin de theorie en de praktijk van Zelfrealisatie behandeld worden.

Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

Een Weg tot Zelfontdekking

Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1989

Een boek voor mensen die de oude leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing willen ontdekken en bewandelen.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750604
Additional DescriptionMore Details

Uit de inhoud: “De voornaamste reden waarom zo’n groot aantal mensen die de werkelijkheden van het spirituele leven willen ervaren blijven steken, zonder enige zichtbare vordering tot hun doel te maken, is dat ze geen stappen hebben ondernomen om de noodzakelijke grondslag voor dat leven te leggen en ze zich ermee tevreden stellen alleen maar over deze dingen te lezen en te denken. Maar daar brengen we het niet zo erg ver mee. We moeten onszelf echt aanpakken en de nodige voorwaarden voor werkelijke vooruitgang scheppen, omdat we moeten werken in een wereld die door wetten wordt geregeerd.” Over het boek: Hier is een boek voor degenen die de oude occulte leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen. Taimni gaat van theorie naar praktische toepassing – van de functies, de beheersing, de zuivering en het gevoelig maken van de fysieke en emotionele lichamen naar het “lagere” denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap mee door de ontwikkeling van het “hogere”denken, het “wijsheidslichaam” en tenslotte licht hij de rol van atma (geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onderzoekt hij de “onwerkelijke” wereld waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van yoga.

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

De Yoga-Sutra’s van Patanjali

516 blz., Index, Woordenlijst | Gebonden/Hardcover | 8e dr. | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2018

De Yoga-Sutra’s van Patanjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hindoeïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patanjali de wetenschap van yoga uiteen.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750758
Additional DescriptionMore Details

Hij behandelt achtereenvolgens:

  • samadhi: de toestand van meditatieve extase
  • sadhana: de voorbereidende oefeningen
  • vibhuti: de hogere psychische vermogens
  • kaivalya: de toestand van spirituele bevrijding
Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga-Sutra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sutra’s de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Tamni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patanjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sutra’s toegankelijk te maken voor de westerse lezer. In deze zesde, geheel herziene druk, die in 2010 is verschenen, is de paginering nagenoeg gelijk gebleven aan de eerdere drukken, zodat hij samen met oudere drukken voor studie gebruikt kan worden. Van dr. I.K. Taimni verschenen tevens in Nederlandse vertaling Een weg tot zelfontdekking Het geheim van Zelf-realisatie Zelfrealisatie door liefde

Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…