TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen

artikelen

De toekomst van de Theosofische Vereniging – Dr. John Algeo

artikelen

John Algeo / De toekomst van de Theosofische Vereniging Artikel eerder verschenen in The Theosophist, November 2000 Aan het einde van haar leven keek H.P. Blavatsky met toenemende bezorgdheid vooruit naar de toekomst van de Vereniging die zij en Kolonel Olcott zo’n vijftien jaar eerder hadden opgericht en in de tussentijd hadden gekoesterd. Zij richtte […]

Lees verder →

Een nieuwe Internationale President voor de Theosophical Society – Tim Boyd

artikelen

Op zondag 27 april 2014 werden de stemmen geteld voor de verkiezing van de nieuwe internationale president van de Theosophical Society met het hoofdkwartier in Adyar, India. Met een meerderheid van stemmen is Tim Boyd gekozen als de achtste internationale president; de tweede Amerikaanse president since de oprichting in 1875. Op 29 april werd er […]

Lees verder →

De Plaats van Vrede – Annie Besant

artikelen

Ieder mens klaagt over de drukte, de onrust, de gehaastheid van het moderne leven. ‘Ik heb geen tijd’ is het meest gehoorde excuus. We lezen boekbesprekingen in plaats van boeken, hoofdartikelen in plaats van politieke verhandelingen, luisteren naar lezingen van anderen in plaats van zelf op zoek te gaan. Meer en meer wordt de aandacht […]

Lees verder →

Uit de geschiedenis van het Boeddhisme in China – H.P. Blavatsky

artikelen

Samenvatting van gedeelten uit de “Collected Writings” Vol. XIV, p. 18 en p.427 ev.) Missionarissen in China berichten van zekere mannen die voor niemand bereikbaar zijn behalve voor de keizer en een selecte groep van hoge ambtenaren. Zij werden ‘Lohans’ genoemd. De aartsbisschop van Peking schreef aan het Vaticaan dat hem ter ore was gekomen […]

Lees verder →

Liefde is een vorm van weten – Radha Burnier

artikelen

Velen in de oosterse wereld hebben zich diepgaand beziggehouden met het vraagstuk van menselijke vrijheid. Anders dan veel moderne mensen vereenzelvigden zij vrijheid niet met het hebben van geld, dingen kopen, reizen naar een bepaalde omgeving, enzovoort. Zij concentreerden zich op innerlijke vrijheid van dwang, die van binnenuit komt. De moderne mens wordt geobsedeerd door […]

Lees verder →

De Theosophical Society (Adyar) in de wereld 5 – Azië

artikelen

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aangesloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven, dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij […]

Lees verder →

Elvis Presley – ziel en persoonlijkheid

artikelen

A woman in the audience once handed Elvis a crown saying, “You’re the King.” “No, honey,” Elvis replied. “There is only one king—Jesus Christ. I’m just a singer.” Most know that Elvis was a deeply religious man, yet few are aware that he engaged in a spiritual search that led him far afield from traditional […]

Lees verder →

Verslag van de 138e Internationale Conventie van The Theosophical Society, Adyar, van 26 tot 31 December 2013

artikelen

Lees over dit bijzondere evenement van dag tot dag in de gepubliceerde bulletins. http://www.ts-adyar.org/content/138th-international-convention Impressies en foto’s vindt u op onze Facebook pagina https://www.facebook.com/events/544802602280571/

Lees verder →

De Theosophical Society (Adyar) in de wereld 4 – Europa

artikelen

De Theosophical Society is in 23 Europese landen actief. 12 daarvan hebben een eigen landelijke website. België geen landelijke website, maar wel twee websites van de Antwerpse loges. http://www.logewittelotus.be/ http://theosophic.homestead.com/ Duitsland http://www.theosophieadyar.de/ Engeland http://www.theosophicalsociety.org.uk/ Finland http://www.teosofinenseura.fi/ Griekenland http://www.theosophicalsociety.gr/ Hongarije http://theosophy.ph/encyclo/index.php?title=Hungary,_Theosophy_in  Ierland http://www.theosophyireland.com/ Italië http://www.teosofica.org/it/ IJsland http://www.gudspekifelagid.is/ Nederland Daar ben je nu Spanje http://www.sociedadteosofica.es/ Wales http://www.theosophywales.com/ […]

Lees verder →

Dharma – Annie Besant

artikelen

Dharma is een tweevoudig begrip: de intrinsieke aard van een wezen, en de wet van ontwikkeling van dat wezen. Wat is de wet van ontwikkeling voor een mens die streeft naar het hoogste? Hij moet nooit ergens aanstoot aan nemen. Hij moet nooit zijn zelfbeheersing verliezen. Hij moet nooit gehaast zijn. Hij moet altijd zachtmoedig […]

Lees verder →