TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen

artikelen

Wat is theosofie?

artikelen

Theosofie is de verzameling waarheden die de basis vormen van alle religies, die door niemand als exclusief bezit kunnen worden geclaimd. Zij geeft aan de wereld de wetenschap van de Geest terug, en leert de mens de Geest te kennen als zijnde zijn Zelf, en zijn denkvermogen, gevoelens en lichaam als zijn dienaren. Theosofie werpt […]

Lees verder →

The president’s blog – juli 2014

artikelen

Op dit youtube filmpje praat onze president ons bij over de ‘Summer National Convention’ van de afdeling USA, de “Education for a New Humanity Conference” en het 37e Congres van de EFTS in Parijs. https://www.youtube.com/watch?v=3lxDeWOBPrI&feature=youtu.be

Lees verder →

Vraag je jezelf ooit af:

artikelen

Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Theosofie, de eeuwige wijsheid zegt: Je bent deel van het Ene Bestaan wat de mensen God noemen. Je bent van oorsprong goddelijk, en ook in je meest innerlijke zelf. Je lichaam is sterfelijk, maar je geest, die je ware zelf is, is onsterfelijk. Je […]

Lees verder →

Bibliotheek met o.a. belangrijke boeken over theosofische kunstenaars door brand verwoest

artikelen

Van het ‘Enchanted Modernities Team’, die in september 2013 in Amsterdam het symposium over theosofie en kunst organiseerde, door veel van onze leden bezocht, bereikte ons dit bericht: You may have seen press reports of the fire that destroyed the Glasgow School of Art’s Mackintosh Library, often voted one of the most beautiful library spaces […]

Lees verder →

De toekomst van de Theosofische Vereniging – Dr. John Algeo

artikelen

John Algeo / De toekomst van de Theosofische Vereniging Artikel eerder verschenen in The Theosophist, November 2000 Aan het einde van haar leven keek H.P. Blavatsky met toenemende bezorgdheid vooruit naar de toekomst van de Vereniging die zij en Kolonel Olcott zo’n vijftien jaar eerder hadden opgericht en in de tussentijd hadden gekoesterd. Zij richtte […]

Lees verder →

Een nieuwe Internationale President voor de Theosophical Society – Tim Boyd

artikelen

Op zondag 27 april 2014 werden de stemmen geteld voor de verkiezing van de nieuwe internationale president van de Theosophical Society met het hoofdkwartier in Adyar, India. Met een meerderheid van stemmen is Tim Boyd gekozen als de achtste internationale president; de tweede Amerikaanse president since de oprichting in 1875. Op 29 april werd er […]

Lees verder →

De Plaats van Vrede – Annie Besant

artikelen

Ieder mens klaagt over de drukte, de onrust, de gehaastheid van het moderne leven. ‘Ik heb geen tijd’ is het meest gehoorde excuus. We lezen boekbesprekingen in plaats van boeken, hoofdartikelen in plaats van politieke verhandelingen, luisteren naar lezingen van anderen in plaats van zelf op zoek te gaan. Meer en meer wordt de aandacht […]

Lees verder →

Uit de geschiedenis van het Boeddhisme in China – H.P. Blavatsky

artikelen

Samenvatting van gedeelten uit de “Collected Writings” Vol. XIV, p. 18 en p.427 ev.) Missionarissen in China berichten van zekere mannen die voor niemand bereikbaar zijn behalve voor de keizer en een selecte groep van hoge ambtenaren. Zij werden ‘Lohans’ genoemd. De aartsbisschop van Peking schreef aan het Vaticaan dat hem ter ore was gekomen […]

Lees verder →

Liefde is een vorm van weten – Radha Burnier

artikelen

Velen in de oosterse wereld hebben zich diepgaand beziggehouden met het vraagstuk van menselijke vrijheid. Anders dan veel moderne mensen vereenzelvigden zij vrijheid niet met het hebben van geld, dingen kopen, reizen naar een bepaalde omgeving, enzovoort. Zij concentreerden zich op innerlijke vrijheid van dwang, die van binnenuit komt. De moderne mens wordt geobsedeerd door […]

Lees verder →

De Theosophical Society (Adyar) in de wereld 5 – Azië

artikelen

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aangesloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven, dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij […]

Lees verder →