TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen

artikelen

Vooroordelen – een les van I.K. Taimni

artikelen

uit “Een weg tot zelfontdekking”, een uitgave van de UTVN. Laten we eens bekijken hoe vooroordeel ontstaat en ook hoe een zekere mate van vervorming van onze kijk op de dingen onvermijdelijk is totdat we boven het denken uit kunnen stijgen en het leven kunnen bezien zonder de vervormende invloed ervan. We zagen reeds dat […]

Lees verder →

Citaten, serie 2

artikelen

Als men over God als een hij spreekt (“Hij bestaat wel, hij bestaat niet”) spreekt men niet eens meer over de ware God. Deze is slechts te kennen als een Gij, dus in de levende ontmoeting, in de aanroeping. In de verhouding tot de medemens als ik-jij relatie staan dan ook liefde en trouw centraal. […]

Lees verder →

Blavatsky en Confucius

artikelen

In januari 2016 hield Kim-Dieu Tran-Thi een School of the Wisdom in Adyar over Chinese filosofie in relatie tot theosofie. Zij behandelde de I-Tjing en de grote meesters als Confucius, Lao Tze en Chuang Tze. Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden heeft met haar afgesproken dat ze dit seminar in 2018 in Nederland komt houden. […]

Lees verder →

De Dalai Lama en theosofie

artikelen

De huidige Dalai Lama, de 14e, Tenzin Gyatsho, werd geïnstalleerd in 1940. In 1959 moest hij als gevolg van de Tibetaanse opstand tegen de bezetting van zijn land door communistisch China naar Dharmsala, India, vluchten. Maar in 1956 had hij al eens een bezoek gebracht o.a. aan de Theosophical Society in Adyar. Hij schreef daar […]

Lees verder →

Theosofische architectuur in het nieuws – restauratiewerk van Arjan Hebly en anderen

artikelen

Prestigieuze 2016 World Monuments Fund/Knoll modernism prize toegekend aan restauratiearchitecten. De restauratie van het Justus van Effencomplex, het wereldberoemde woongebouw in de Rotterdamse wijk Spangen, is bekroond met de prestigieuze 2016 World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize. Dit werd maandag 7 november bekendgemaakt in New York. De prijs is toegekend aan de restauratiearchitecten Molenaar & Co. […]

Lees verder →

Werk in Tolstraat 154 Amsterdam, het infocentrum van de TVN

artikelen

Hoofdkantoor, ledenadministratie, bibliotheek en boekhandel. Wat is hier allemaal gebeurd in de afgelopen maanden? Het computernetwerk heeft een nieuwe server, en de meeste computers draaien inmiddels op Windows10. Een broodnodige vernieuwing en een grote verbetering. Er is een nieuw ledenadministratiesysteem geïnstalleerd, Davilex, ook een grote stap vooruit. In de bibliotheek is de nieuwe catalogus geïnstalleerd, […]

Lees verder →

Tien citaten van Confucius

artikelen

Confucius is de verlatiniseerde naam van Koeng-foe-tse, meester uit het geslacht van Koeng. Hij leefde van 551 voj tot 479 voj. Het kenmerk van het Confucianisme is zijn gerichtheid op de praktijk en de mens. Men zou het ‘humanistisch’ kunnen noemen. Geen systeem van logica en metafysica. Confucius drong zijn leerlingen geen denkregels op, maar […]

Lees verder →

Landelijke Ontmoetingsdag georganiseerd door de Stichting Krishnamurti

artikelen

Heb je wel eens echt een boom gezien? ‘We gaan het hebben over het probleem van meditatie. Dat is een nogal gecompliceerde zaak en voor we erop ingaan moet ons heel helder voor ogen staan wat dat zoeken inhoudt, dit najagen van de werkelijkheid te vinden. We moeten begrijpen wat de betekenis is van het […]

Lees verder →

Theosofie in Nepal

Activiteiten

Rafael Langerhorst, lid van de nationale afdeling van Oostenrijk, zowel in zijn eigen land als in Nepal actief, bericht ons dat er een theosofische bibliotheek is opgezet in Nepal, met o.a. het oogmerk om daar een theosofische studiegroep te beginnen. Als start, juni van dit jaar, werden er 204 boeken ontvangen van de Theosophical Publishing […]

Lees verder →

Nieuws uit de USA en India

Activiteiten

TheosoFEST is een jaarlijkse open dag in Wheaton, Illinois, USA, op het hoofdkwartier van de Amerikaanse tak van de TS. Theosofie en hedendaagse spiritualiteit ontmoeten elkaar hier. In Adyar wordt ons terrein periodiek schoongemaakt door een grote groep jonge vrijwilligers uit Chennai, met name de rivieroever, die, zoals iedereen weet die weleens een bezoek heeft […]

Lees verder →