TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen

artikelen

Vraag je jezelf ooit af:

artikelen

Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Theosofie, de eeuwige wijsheid zegt: Je bent deel van het Ene Bestaan wat de mensen God noemen. Je bent van oorsprong goddelijk, en ook in je meest innerlijke zelf. Je lichaam is sterfelijk, maar je geest, die je ware zelf is, is onsterfelijk. Je […]

Lees verder →

De vleugels van de ziel – Clara Codd

artikelen

In het boekje Trust yourself to life van Clara Codd staat een hoofdstukje The wings of the soul. Hierbij 3/4 ervan in het Nederlands. Denken wij nog eens aan de definitie van de mens volgens Paulus: lichaam, ziel en geest. Het lichaam is het huis waarin we wonen als we de school van het leven zijn […]

Lees verder →

H.P. Blavatsky zelf over het gezag van de Geheime Leer

artikelen

Theosofen worstelen weleens met de vraag Als ik in theosofische literatuur dingen tegenkom die niet in de Geheime Leer behandeld worden, of die niet helemaal op dezelfde manier behandeld worden, hoe moet ik daar dan mee omgaan? Over de vraag of de Geheime Leer alles bevatte wat er aan esoterie te melden zou zijn, en […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – september 2016

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Openbare lezingen, cursussen en diverse gespreks- en studiegroepen waarin door uitwisseling met anderen de eigen beelden getoetst kunnen worden en tot een dieper begrip kunnen leiden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle lokale activiteiten in september 2016, gerangschikt per plaats. Voor nadere […]

Lees verder →

DE MONADE – “Want soms spreken andere stemmen”

artikelen

Geheel in overeenstemming met de leringen van H.P. Blavatsky, hieronder een citaat van C.W. Leadbeater uit zijn boekje The monad. Voorlopig is het de Monade, onze persoonlijke god, de god in ons, die ons hier beneden doet verschijnen als een manifestatie van hem op deze oneindig lagere gebieden. Wat zijn bewustzijn is op zijn eigen […]

Lees verder →

WERKEN AAN JEZELF – negatieve emoties

artikelen

Door zelf-waarneming leren wij in alle scherpte zien wat een grote rol negatieve emoties in ons leven spelen: woede, irritatie, angst, achterdocht, haat, zich verongelijkt voelen, jaloezie, neerslachtigheid . . . een schier eindeloos gamma. Wij aanvaarden deze gewoonlijk als een onvermijdelijk bestanddeel van het leven, wij rechtvaardigen ze en verheerlijken ze zelfs in onze […]

Lees verder →

CITATEN, serie 1

artikelen

Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet. Maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk. – Seneca Het zijn niet zozeer de omstandigheden zelf die ons gemoed raken, maar meer onze instelling ten opzichte van die omstandigheden. – Dethlefsen e.a. Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht […]

Lees verder →

Lezing prof. Krishna: “Het Individu, de Maatschappij en Transformatie”

artikelen

In maart 2005 heeft professor P. Krishna in Naarden (Internationaal Theosofisch Centrum) een aantal lezingen gehouden over Krishnamurti en zijn teachings. Prof. Krishna was in zijn werkzame leven professor in de natuurkunde en hij is rector geweest van het Rajghat Education Centre van de Krishnamurti Foundation in India. Hij is lid van de Theosofical Society […]

Lees verder →

“Het tijdloze menselijke probleem” door Radha Burnier

artikelen

Het algemene menselijke probleem dat altijd al heeft bestaan, is deel van het menselijk bewustzijn. Het betreft de ellende die mensen voor zichzelf creëren, terwijl ze gevangen zijn in de illusie dat hun problemen veroorzaakt worden door externe factoren. Maar de mens heeft ook de mogelijkheid om alle problemen op te lossen, en volledig vrij […]

Lees verder →

“Desiderata” – een levenshouding om na te streven

artikelen

“Desiderata” (latijn, lttl. ‘wat gewenst wordt’) is geschreven in 1927, door de Amerikaanse schrijver Max Ehrmann (1872-1945). In 1956 gebruikte de predikant van de St. Pauluskerk in Baltimore, Maryland, het gedicht in een verzameling stencils met inspiratie voor zijn gemeente. Iemand die het later drukte zei dat het gevonden was in de oude St. Pauluskerk, […]

Lees verder →