TVN Home » Nieuwsbrief » artikelen

artikelen

Vraag je jezelf ooit af:

artikelen

Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Waar ga ik heen? Theosofie, de eeuwige wijsheid zegt: Je bent deel van het Ene Bestaan wat de mensen God noemen. Je bent van oorsprong goddelijk, en ook in je meest innerlijke zelf. Je lichaam is sterfelijk, maar je geest, die je ware zelf is, is onsterfelijk. Je […]

Lees verder →

De vleugels van de ziel – Clara Codd

artikelen

In het boekje Trust yourself to life van Clara Codd staat een hoofdstukje The wings of the soul. Hierbij 3/4 ervan in het Nederlands. Denken wij nog eens aan de definitie van de mens volgens Paulus: lichaam, ziel en geest. Het lichaam is het huis waarin we wonen als we de school van het leven zijn […]

Lees verder →

H.P. Blavatsky zelf over het gezag van de Geheime Leer

artikelen

Theosofen worstelen weleens met de vraag Als ik in theosofische literatuur dingen tegenkom die niet in de Geheime Leer behandeld worden, of die niet helemaal op dezelfde manier behandeld worden, hoe moet ik daar dan mee omgaan? Over de vraag of de Geheime Leer alles bevatte wat er aan esoterie te melden zou zijn, en […]

Lees verder →

Annie Besant over theosofie en Christendom

artikelen

De vraag of het Christendom ook een esoterische kant heeft en hoe die er dan uit zou zien, leeft nog steeds. Regelmatig verschijnen er publicaties over. Hieronder vindt u verwijzingen naar twee van de vier voordrachten die Annie Besant over dit onderwerp heeft gehouden bij een bezoek aan Nederland in het jaar 1898. Het zijn uitstekende, heldere […]

Lees verder →

Wat is waarheid?

artikelen

Het is voor de zoeker weleens verwarrend dat de verschillende esoterische instituten zo verschillen in hun leerstellingen. De een zegt dit, de ander dat – wat is nu de waarheid? Met een parafrase op het motto van de Theosofische Vereniging zou men kunnen antwoorden: ‘Er is geen specifieke leer die uitgaat boven de alomvattende waarheid’. […]

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – september 2016

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Openbare lezingen, cursussen en diverse gespreks- en studiegroepen waarin door uitwisseling met anderen de eigen beelden getoetst kunnen worden en tot een dieper begrip kunnen leiden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle lokale activiteiten in september 2016, gerangschikt per plaats. Voor nadere […]

Lees verder →

DE MONADE – “Want soms spreken andere stemmen”

artikelen

Geheel in overeenstemming met de leringen van H.P. Blavatsky, hieronder een citaat van C.W. Leadbeater uit zijn boekje The monad. Voorlopig is het de Monade, onze persoonlijke god, de god in ons, die ons hier beneden doet verschijnen als een manifestatie van hem op deze oneindig lagere gebieden. Wat zijn bewustzijn is op zijn eigen […]

Lees verder →

WERKEN AAN JEZELF – negatieve emoties

artikelen

Door zelf-waarneming leren wij in alle scherpte zien wat een grote rol negatieve emoties in ons leven spelen: woede, irritatie, angst, achterdocht, haat, zich verongelijkt voelen, jaloezie, neerslachtigheid . . . een schier eindeloos gamma. Wij aanvaarden deze gewoonlijk als een onvermijdelijk bestanddeel van het leven, wij rechtvaardigen ze en verheerlijken ze zelfs in onze […]

Lees verder →

CITATEN, serie 1

artikelen

Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet. Maar omdat wij niet durven, zijn de dingen moeilijk. – Seneca Het zijn niet zozeer de omstandigheden zelf die ons gemoed raken, maar meer onze instelling ten opzichte van die omstandigheden. – Dethlefsen e.a. Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht […]

Lees verder →

Lezing prof. Krishna: “Het Individu, de Maatschappij en Transformatie”

artikelen

In maart 2005 heeft professor P. Krishna in Naarden (Internationaal Theosofisch Centrum) een aantal lezingen gehouden over Krishnamurti en zijn teachings. Prof. Krishna was in zijn werkzame leven professor in de natuurkunde en hij is rector geweest van het Rajghat Education Centre van de Krishnamurti Foundation in India. Hij is lid van de Theosofical Society […]

Lees verder →