TVN Home

De drie doeleinden van de Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Meer over de Theosofische Vereniging

Afmelden voor deze nieuwsbrief of e-mailadres veranderen

Nieuwsbrief

Indien u zich af wilt melden voor deze nieuwsbrief of u wilt melden dat uw e-mailadres veranderd is, dan kan dat. Helemaal onderaan de e-mail met de nieuwsbrief staan de links waarop u kunt klikken om dit te realiseren.  

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – december 2016

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van december: een lezing over hermetische geneeskunst in Den Haag, een lezing over de “weg” in Amsterdam; en verder diverse gespreksgroepen waarin door uitwisseling met anderen de eigen beelden getoetst kunnen worden en tot een dieper begrip […]

Lees verder →

Bijzondere muziekmiddag op ITC Naarden 3 december 2016

Activiteiten

Tijdens de tweede huiskamer muziekmiddag op het ITC gaan we luisteren naar het Lied van Olav Asteson, vertolkt door Astrid Schoots, zang, en Joost van Leeuwen, piano. Omdat dit Lied een inwijdingsverhaal bevat en uitnodigt tot meditatie en diep schouwen in je innerlijk, is de opzet deze keer anders dan de vorige. De muziekles komt […]

Lees verder →

Theosofische architectuur in het nieuws – restauratiewerk van Arjan Hebly en anderen

artikelen

Prestigieuze 2016 World Monuments Fund/Knoll modernism prize toegekend aan restauratiearchitecten. De restauratie van het Justus van Effencomplex, het wereldberoemde woongebouw in de Rotterdamse wijk Spangen, is bekroond met de prestigieuze 2016 World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize. Dit werd maandag 7 november bekendgemaakt in New York. De prijs is toegekend aan de restauratiearchitecten Molenaar & Co. […]

Lees verder →

Renovatie van Leadbeater Chambers te Adyar

Buitenland

Internationale gasten overnachten in Adyar in Leadbeater Chambers. (LBC), een monument en een prachtig gebouw. Ieder gebouw is een uitdrukking van zijn tijd. Sommige gebouwen zijn in de loop van de tijd zo bijzonder geworden dat we ze als monumenten willen bewaren en conserveren. Zonder goede functie kan een gebouw echter niet in stand gehouden worden, […]

Lees verder →

Werk in Tolstraat 154 Amsterdam, het infocentrum van de TVN

artikelen

Hoofdkantoor, ledenadministratie, bibliotheek en boekhandel. Wat is hier allemaal gebeurd in de afgelopen maanden? Het computernetwerk heeft een nieuwe server, en de meeste computers draaien inmiddels op Windows10. Een broodnodige vernieuwing en een grote verbetering. Er is een nieuw ledenadministratiesysteem geïnstalleerd, Davilex, ook een grote stap vooruit. In de bibliotheek is de nieuwe catalogus geïnstalleerd, […]

Lees verder →

Tien citaten van Confucius

artikelen

Confucius is de verlatiniseerde naam van Koeng-foe-tse, meester uit het geslacht van Koeng. Hij leefde van 551 voj tot 479 voj. Het kenmerk van het Confucianisme is zijn gerichtheid op de praktijk en de mens. Men zou het ‘humanistisch’ kunnen noemen. Geen systeem van logica en metafysica. Confucius drong zijn leerlingen geen denkregels op, maar […]

Lees verder →

Vakantiesluiting informatiecentrum Tolstraat 154, Amsterdam – 24 december ’16 t/m 10 januari ’17

Nieuwsbrief

Het hoofdkantoor en het informatiecentrum van de TVN in de Tolstraat 154 te Amsterdam zullen gesloten zijn vanaf 24 december 2016 tot en met 10 januari 2017. Dat geldt dus ook voor de boekhandel en de bibliotheek.    

Lees verder →

Activiteiten in plaatselijke afdelingen – november 2016

Activiteiten

In veertien plaatsen in Nederland vinden activiteiten plaats die toegankelijk zijn voor iedereen. Een greep uit het aanbod van november: een lezing over bruggen van licht en liefde in Amersfoort, een lezing over theosofie in de praktijk in Arnhem, in Den Haag een lezing over de dood en daarna en een lezing over euthanasie in […]

Lees verder →

Een meditatiedag met Ineke Vrolijk op zaterdag 19 november 2016, ITC Naarden

Activiteiten

Internationaal Theosofisch Centrum De weg van de olifant; de reis van de mediterende      Hij die de stem van Nada, ‘het Geluidloze Geluid’, zou willen horen, moet leren wat de aard van Dharana is (uit H.P. Blavatsky, De stem van de stilte, I,2). Voor meer informatie Meditatiedag 19 november 2016    

Lees verder →