TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

Onze Boekhandel in de Tolstraat is geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wees welkom! Of  bekijk voor het volledige assortiment onze boekenlijst en bestel titels in onze Webshop.

The Mahatmas and Their Letters

422 pages | bGebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2006

Two Mahatmas inspired the founding of the Theosophical Society in 1875. But who are the Mahatmas? Are they real persons? How authetic are their letters? What is the story behind their origin?
These and many more questions are answered in the seventeen chapters of this book, which contain facsimiles of the letters and other material of much interest.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Barborka, G.A.
ISBN: 8170593948
Additional DescriptionMore Details

Geoffrey Barborka (1897-1982) was a profound student of oriental philosophy, particularly, The Secret Doctrine, source book and classic of modern Theosophy. Professionally, he was a printer, but distinguished himself as a scholar, author, and lecturer on Theosophical topics. Other titles by the author: – The Divine Plan – Glossary of Sanskrit Terms: Pts 1-2 (CD) – H. P. Blavatsky, Tibet and Tulku – The Story of Human Evolution

Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku

476 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2006

This work is not intended to be a biography of H P Blavatsky. A major portion is devoted to her writings, particularly to the manner in which they are written. The predominant motif is to describe the superior spiritual status she attained before she commenced her stupendous work as a benefactor of the human race. As there is no single English word that conveys the spiritual powers she acquired, the author turns to the orient, to the land of Tibet, for a suitable term – Tulku. This Tibetan term is clarified along with other little known words and a philosophical exposition is given in an illuminating manner, dealing as it does with some of the mysteries of human life which have been studied for ages in the East.

auteur: Barborka, G.A.
ISBN: 8170590086
Additional DescriptionMore Details

The Theosophist Geoffrey Avery Barborka (1897-1982) was a serious and deep student of H.P. Blavatsky’s life, work and teachings. He conducted for many years classes on Madame Blavatsky’s magnus opus The Secret Doctrine. Probably his most well-known books are The Divine Plan (an indepth commentary on The Secret Doctrine), H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku and The Mahatmas and Their Letters.

Quantity

Prijs: € 27,50

Loading Updating cart…

Het Goddelijk Plan – Menswording en Evolutie (2 Delen)

Door Geoffrey A. Barborka (1897-1982).

697 Pagina’s | Uitgegeven in 1973 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750321.

English Original: The Divine Plan | Sixth reproduction 2015 | Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar | ISBN: 8170591848.

In Het Goddelijk Plan wordt de lezer stap voor stap binnen geleid in de belangrijkste en meest interessante leringen van de Theosofie. Men kan dit boek beschouwen als een gids voor een diepgaande studie in het magnum opus van Mevrouw Blavatsky, De Geheime Leer; ook wordt het verband tussen De Geheime Leer en De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, De Stem van de Stilte en de werken van T. Subba Row duidelijk naar voren gebracht.

Leerstukken betreffende cyclische evolutie, reïncarnatie en de toestanden na de dood, de opbouw van het heelal en de constitutie van de mens, inwijding, enzovoorts worden stuk voor stuk uitvoerig behandeld en vervolgens wordt de onderlinge samenhang ervan aangetoond. Talloze ‘moeilijke woorden’ – voor velen een struikelblok – worden op voor ieder begrijpelijke wijze verklaard. Alleen al door deze woordverklaringen is Het Goddelijk Plan een kostbaar bezit voor iedere serieuze bestudeerder van de Theosofie.

auteur: Barborka, G.A.
ISBN: 9789061750321
Additional DescriptionMore Details

Geoffrey A. Barborka bezocht de “Theosophical School” en daarna de “Theosophical Universiteit” in Point Loma (Californië). Gedurende zijn studietijd kreeg hij volop de gelegenheid zich te verdiepen in de werken van Mevrouw Blavatsky, toen hij als letterzetter meewerkte aan de Engelse uitgave van Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, De Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte. In zijn lezingen, tijdschriftenartikelen en boeken tracht Barborka steeds iets van zijn intense belangstelling en liefde voor de theosofische leringen, zoals deze in hun oorspronkelijke vorm door Mevrouw Blavatsky verbreid werden, aan anderen over te dragen. Daarbij verstaat hij de kunst deze vaak ingewikkelde en moeilijk te doorgronden leringen als het ware zichzelf te laten verklaren, zonder er een eigen mening of interpretatie aan toe te voegen. Andere boeken waardoor G.A. Barborka grote bekendheid kreeg zijn onder andere H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku (over de paranormale gaven van Mevrouw Blavatsky), The Pearl of the Orient (over de Bhagavad Gita) en The Christmas Story (over de occulte en mystieke betekenis van het kerstfeest).

Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

On Knowing Oneself

118 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1995

This is a clearly presented introducion to an important aspect of the Ageless Wisdom, highligtingits fundamental teachings about the human journey to Ultimate Reality.

auteur: Audoin, D.
ISBN: 8170592747
Quantity

Prijs: € 5,50

Loading Updating cart…

Een Benadering van Theosofie

Door Danielle Audoin (1926 – 1917).

74 Bladzijden | Uitgegeven in 1990 | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750628.

Frans origineelConnais-Toi Toi-même – A la lumière de la Théosophie | Laatste editie 2004The Theosophical Publishing House, Adyar.

Engelse vertaling: On Knowing Oneself – A Theosophical Approach | Uitgegeven in 2005 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592755.

Theosofie is kennis van het Goddelijke. ‘

Maar wat is het Goddelijke? Voor de Westerse mens is God een onbereikbaar iets, dat met de mens geen andere band heeft, dan die van Schepper ten opzichte  van schepsel. In de uitdrukking ‘kennis van het Goddelijke’ handelt het niet over deze God.

De theosofie leert dat de hele manifestatie van de schepping een emanatie is van het Goddelijke en dat daardoor al het leven in wezen goddelijk is. De kennis van het Goddelijke is de bewustwording van het feit dat het leven in wezen goddelijk is. De ontdekking van het werkelijke, van de waarheid die schuilgaat achter een ongelooflijke verscheidenheid van verschijnselen, is de ontdekking van het Goddelijke is onszelf en in elke levensvorm.

Afkomstig van blz. 26:

” Het lichaam is altijd uw lastdier – het paard waarop u rijdt. Daarom moet gij het goed behandelen en het goed verzorgen: gij moet het niet overwerken, gij moet het behoorlijk voeden uitsluitend met zuiver voedsel en drinken, en gij moet het altijd volkomen rein houden, vrij van de kleinste modderspat. Want zonder een volkomen rein en gezond lichaam, kunt gij de inspannende taak van voorbereiding niet volbrengen, gij zoudt de voortdurende spanning ervan niet kunnen verdragen. Maar altijd moet gij het zijn, die het lichaam beheerst, niet het lichaam u. “

 • Alcyone, Aan de Voeten van de Meester.

auteur: Audoin, D.
ISBN: 9789061750628
Additional DescriptionMore Details

Voor de westerse mens is God een onbereikbaar iets dat met de mens geen andere band heeft dan die van Schepper ten opzichte van schepsel. In de uitdrukking “kennis van het Goddelijke” handelt het niet over deze God. De theosofie leert dat de hele manifestatie van de schepping een emanatie is van het Goddelijke en dat daardoor al het leven in wezen goddelijk is. De kennis van het Goddelijke is de bewustwording van het feit dat het leven in wezen goddelijk is. De ontdekking van het werkelijke, van de waarheid die schuilgaat achter een ongelooflijke verscheidenheid van verschijnselen, is de ontdekking van het Goddelijke in onszelf en in elke levensvorm. Lees een voorbeeld hoofdstuk: Hoofdstuk 1 – Wat is theosofie? Hoofdstuk 2 – De samenstelling van de mens

Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

You

278 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1996

In this book, Arundale offers a brief epitome of his own Theosophy in order that others who wish to find theirs may do so. Contents: You in General; The Individual You; Your Parents and Family; Your Education; Your Larger Family; Your Circumstances and Surroundings; Your Business and Your Leisure; Your World in Peace and War; You and Decision-Making; You and Love; You and Death; You and a Mode of Transcendence; You and Your Search for Beauty; You, Theosophy and The Theosophical Society; You and Your Goal; and Envoi.

auteur: Arundale, G.S.
ISBN: 8170592682
Quantity

Prijs: € 9,70

Loading Updating cart…

The Lotus Fire – A Study in Symbolic Yoga

By George Sydney Arundale (1878–1945).

776 Pages | First edition 1939, 1st reprint 1976, 2nd reprint 2001 | Soft cover| Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059412X.

In his Preface to this great study in symbolic yoga, Dr. G.S. Arundale says it consists of notes taken at the time of his own personal exploiration in the field of symbology, ‘explorations which were fortunate enough to have the guidance of One whose discoveries in innumerable fields have constituted Him a ‘Master of the Wisdom of Life’. But even this guidance gives the notes no special authority, for both the guidance and the explorations are individual to myself. ‘

Dr. Arundale also says;

 ” One night one of the Great Beings, who is a Messenger of the Lord Śiva, disclosed to me, one after another, certain Symbols in their cosmic significance . . . The whole vista of the meaning and purpose of evolution gradually unveiled itself before me, and I have done my best to write it down as I perceived it, and where I could, to obtain corroboration from the great book of our Theosophical classic literature. “

The work is divided into five Books:

 1. The Vigil of Purification
 2. Symbols living and radiant
 3. Symbols real and dynamic
 4. From the Symbol to no-symbol
 5. Symbols at work.

From Section ‘Motherhood’ (p. 619):

THE GRAIL OF MOTHERHOOD

” Even more glorious than the sacred offices of the King, Priest and Teacher is the priesthood of every woman without exception – priest of the Motherhood of God, and of the Love of God in mysterious exaltation. This Motherhood may be a  Motherhood in pure Will, or it may be a Motherhood in pure Wisdom, or it may be a Motherhood in Creative Activity. Ever is it the heart of Life and the Holy Grail of all noble virtues. Hear the words of the mighty Lawgiver of the Aryan Race, Him whom Hindus call Lord Vaivasvata the Manu:

Where women are honoured, the Gods rejoice. Where they are not honoured, the family perishes. […] In every religion throughout the world God incarnating as Mother shines no less gloriously than God incarnating as Father, or as Son, or as the very Fire of Life, the Holy Ghost. God is the Creator, God the Sustainer, God the Regenerator – in all Three dwells God the Mother as heart of each.

Almost is the priesthood of Motherhood too holy for any act of dedication in the merely human world. The very physical body of a woman is an altar already consecrated to a sacrifice. She is a bright shadow of God the Mother, and about the sacred acts of her ministering, of the exercise of her priesthood, hovers in sure benediction the Queen of Motherhood herself . . . “

 

auteur: Arundale, G.S.
ISBN: 817059412X
Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

Nirvana – An Occult Experience

By George Sydney Arundale (1878–1945).

259 Pages | Arundale Centenary Edition, second reprint 2007 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170591481.

This book is a description of Nirvana and Nirvanic consciousness as experienced by the author. ‘Each section is the pen impression of the Nirvanic landscape just as it impressed upon me at the time’, writes DR. G.S. Arundale. Here is for example a remarkable passage:

” Bathed in the lightning-standing-still which is Nirvana, I perceive the imprisoned lightnings in all things . . . the Light, which is bright – [in] the man evolved; the Light, which is glory – the Superman, the Master. “

Mr. Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), the distinguished clairvoyant, described the book as ‘a very remarkable production – a valiant attempt to describe the indescribable . . . There is living fire in his (author’s) works.’

auteur: Arundale, G.S.
ISBN: 9788170591481
Additional DescriptionMore Details

George Arundale was international President of the Theosophical Society from 1934 to 1945. He was principal of the Central Hindu college, Varanasi, India, and later of the National University of India. He worked closely with Annie Besant in her educational efforts.

Quantity

Prijs: € 11,75

Loading Updating cart…

Mount Everest – A Book on Discipleship

By George Sydney Arundale (1878–1945).

196 Pages | Reprinted in 1978 in commemoration of the birth centenary of Dr. Arundale | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 978817059.

From this book:

 • If you desire you can quite definitely set your feet on the way to discipleship . . . You can dedicate yourself to Them and Their representative in the outer world . . . If you will take every opportunity, make every effort, you will soon come to know Them.
 • If an individual can intensify in himself or herself the spirit of service, he or she is well on the road to discipleship, for service is a great characteristic of those, who desire to attain.
 • If you are in the presence of the Master you always know what to do. Why? Because He/She lifts you out of your smaller Self into your higher Self. When in the presence of your higher Self, you know what to do.

From page 196:

” We make everything entangled. Life is extremely simple. If you will endeavor to put aside pride and control mind and emotions, then you will not have the slightest difficulty in making any decision or coming to any conclusion. […] One of God’s greatest gifts is to give us sufficient power to meet all emergencies. You are never encouraged to ask questions or to bring your troubles to the Elder Brethren. You are expected to shoulder your own troubles. You have Buddhic, Nirvanic and Monadic consciousness at your disposal, ultimately but not afar off. Get to work to see all these laws much more clearly. Make this your slogan: ‘I can do it!’ “

 

 

 

auteur: Arundale, G.S.
ISBN: 978817059
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Kundalini, an Occult Experience

By Georges S. Arundale

76 pages | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 1999 ISBN 9788170594093

The story of the “Serpent Fire.” The author describes in lyrical graphic language the awakening of consciousness as Kundalini moves from its base in the human body through the force centers, causing illumination and realization of universal Life, Light, Sound, and Power.

 

auteur: Arundale, G.S.
ISBN: 817059409X
Quantity

Prijs: € 3,75

Loading Updating cart…

The Song Celestial – A Poetic Version of the Bhagavad Gītā (A Quest Miniature)

By Sir Edwin Lester Arnold (1832 – 1904).

154 Pages | First edition 1970, Quest Miniature Series 1975 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604187.

The incomparable religious classic of India . . .

In exquisite poetic allegory, Sir Edwin Lester Arnold translates the revered and sacred story of Arjuna and Krishna, representing the eternal struggle between the personality and the Immortal Self.

” Take my last word. My utmost meaning have! Precious thou art to Me; right well-be-loved! Listen! I tell thee for thy comfort this. Give Me thy heart! Adore Me! Serve Me! Cling in faith and love and reverence to Me! So shalt thou come to Me! I promise true, For thou art sweet to Me! “

auteur: Arnold, E.
ISBN: 0835604187
Quantity

Prijs: € 4,95

Loading Updating cart…

The Song Celestial or Bhagavad-Gītā (from the Mahābhārata)

By Sir Edwin Lester Arnold (1832 – 1904).

154 Pages | First edition 1970 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835672301.

The incomparable religious classic of India . . .

In exquisite poetic allegory, Sir Edwin Lester Arnold translates the revered and sacred story of Arjuna and Krishna, representing the eternal struggle between the personality and the Immortal Self.

” Take my last word. My utmost meaning have! Precious thou art to Me; right well-be-loved! Listen! I tell thee for thy comfort this. Give Me thy heart! Adore Me! Serve Me! Cling in faith and love and reverence to Me! So shalt thou come to Me! I promise true, For thou art sweet to Me! “

auteur: Arnold, E.
ISBN: 0835672301
Quantity

Prijs: € 3,95

Loading Updating cart…

The Light of Asia

231 pages | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 2000

An inspiring poetic rendering of the life, character, and philosophy of the Buddha, based on accounts in traditional texts.
An Adyar book, imported from India.

was an immediate success, going through several editions, but also attacked by some for its alleged distortion of Buddhist doctrine and for its tolerant attitude toward a non-Christian religion.

auteur: Arnold, E.
ISBN: 8170594278
Additional DescriptionMore Details

Sir Edwin Arnold (1832-1904) was an English author, scholar, and journalist, perhaps best known for his blank-verse epic poem “The Light of Asia “(1879), which described in elaborate poetic language, the life and teachings of Gautama Buddha. Besides other volumes of poetry, he wrote a number of picturesque travel books and translated Asian literature. After serving as principal of the government college in Pune, India, he joined (1861) the staff of the London Daily Telegraph, where he became chief editor in 1873. He was knighted in 1888.

Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

Essentials of Occult Chemistry and Modern Science

By H.J. Arnikar, Ph.D.

122 Pages | First edition 2000 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594065.

The very words ‘occult’ and ‘chemistry’ would seem to most people to be strange bedfellows. However, Professor Arnikar, a distinguished scientist with an international reputation in radiochemistry research and chemical education and teacher of renown has written a fascinating book, which will be of interest to layman and scientist alike.

It presents the remarkable results of the pioneer occult chemists over the period 1890-1933. The book highlights equally their conformity to or divergences from the findings of modern science. The treatment is as scientifically rigorous as it is warmly appreciative.

Occult Chemistry was published by Annie Besant (1847 – 1933) and Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), (Adyar), 1908 and 1919. Eastern philosophy firmly believes that every person has latent powers, which developed by yogic training under a qualified Master can equip him with various extraordinary powers or siddhis as they are called. One siddhi is to be able to see the smallest of the small by the naked eye unaided. Besant and Leadbeater could point with uncanny accuracy to certain findings in the field of atomic structure and nuclear constitution, which decades later experimental scientists endorsed in the main.

From Chapter 5 – ‘Contributions of Contemporary Scientists to Occult Chemistry’ (p. 107):

” Who is to investigate the latent powers in man? “

” Our Elders have always sounded a word of caution against the overzealous enthusiasts from dabbling into the grave esoteric truths of life, while still lacking in necessary mental discipline. To acquire this last, there is no way other than devoted study at the lotus feet of the ‘Master’. Before the period of apprenticeship is over, one may be tempted to test unauthorizedly one’s skills, knowledge and capabilities to know if they are not adequate to acquire one of the siddhis, as the aṇimā. “

auteur: Arnikar, H.J.
ISBN: 8170594065
Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

The Radiant Child

By Thomas Armstrong.

203 Pages | A Quest Original, first published in 1985, second printing 1988 | Soft cover| Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606007.

Thomas Armstrong believes, that children come into this life radiating and reflecting the mystery of creation; that their spiritual nature as well as their basic instincts are close to the surface of their awareness. Unfortunately, for most part, parents, teachers, and child therapists have not recognized this delightfully useful aspect of the childhood psyche. The author notes, that this hidden sight of youthful consciousness has been noticed and appreciated primarily by poets, mystics, authors of fairy tales, and world mythologists. These folks identify with the wonder-child, the divine child, the child-god, the child hero. This practical guide is heavily documented with case-histories of ‘radiant’ experiences, the reality of which is supported by telling testimony from the author’s peers.

From page 101:

” The child is potential future . . . the ‘child’ paves the way for a future change of personality. In the individuation process it anticipates the figure, that comes from the synthesis of conscious and unconscious elements in the personality. It is therefore a symbol, which unites the opposites; a mediator, a bringer of healing; that is, one who makes whole. “

 

auteur: Armstrong, T.
ISBN: 0835606007
Quantity

Prijs: € 9,73

Loading Updating cart…

Theosophical Gleanings

By two anonymous students.

76 Pages | Copyright 1978 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835602265.

In this small book have been collected together articles authored by two outstanding students of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine. What makes this collection so unique is that the two authors were contemporaries of Blavatsky, and consequently, their writing reflects the atmosphere, captures the flavor of, the occult community of the late nineteenth century. All who admire  and respect the magnitude of H.P.B.’s philosophy, particularly as expressed in The Secret Doctrine, will find much in this book to enchance their study of the nature of creation and of man.

From Chapter I, ‘Theosophical Gleanings’ or ‘Notes On The Secret Doctrine, Lucifer, Vol. VI, No. 31. London, March 15th, 1890:

” We are literally what our signature says: Two Students, nothing more pretentious. If we are also what has been called ‘communicative learners’, it is because we feel that what have been difficulties to us are probably difficulties to others, and that fellow-students can sometimes lend each other a helping hand over a rough piece of road. In reading ‘The Secret Doctrine’, the student is apt to be confused, even dazed, by the range of erudition, the wealth of illustrations, the abundance of digressions, the number of literary allusions. Devas and Daimons, Dhyani, Buddhas and Kumaras, Yugas and cycles, satyrs and fakirs, alchemists and adept, Manus and Monads, whirl around him in dazzling phantasmagoria, and he rises from hours of effort, his only distinct acquirement a headache.

We have found the most fruitful system of study is to fix on some one thing, to follow it, through all its windings with dogged persistency, steadily hunting it down through the two volumes, disregarding all alluring byways and seductive glades, until there lies before us that one thing in its completeness, with every touch given to it from beginning to end, clear definite, comprehensible. It may be remembered that there was one Proteus who could give the most interesting information, if only you could keep grip on him through all his transformations, until he reassumed his proper shape and became conversable. So, in following the Protean shapes in ‘The Secret Doctrine’, if you can only ‘hang on’ to the end, your reward is true. “

auteur: Anon.
ISBN: 0835602265
Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Reminiscenses of Colonel H.S. Olcott

177 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2006

This enlarged edition of Reminiscences of Colonel H.S. Olcott retains the original compilation of articles about this outstanding man and his work, with new sections containing additional information, and quotations taken from his deeply insightful talks and writings for the reader to meditate upon. It is offered as a tribute to a great soul who passed away a hundred years ago on 17 February 1907, and who made an impact in the diverse fields of agricultural science, law, religion, social welfare, education, healing and research. His memory is cherished both on account of his stupendous work and the goodness of his heart.

auteur: Anon./Various Writers
ISBN: 8170595053
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Meditatie – een bundel essays (Theosofia)

56 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland , 1975

INHOUD:
Diagram of Meditation, door H. P. Blavatsky
Meditatie-Diagram, door H. P. Blavatsky
Meditatie over Tau, door Koeng Foe
Toelichting op het Meditatie-Diagram
Een Meditatie van J. Krishnamurti
Ontspanningsoefeningen, door Ronald Engelse
De Kunst van het Mediteren, door Felix Layton
Ervaring en Meditatie, door Vimala Thakar
Tau is een leeg vat
De Betekenis van Meditatie in het Boeddhisme, door Lama Anagarika Govinda
Het Gras Wordt Groener, door Thich Nhat Hanh
Meditatie, door Chogyam Trungpa
Een Basis voor een Westerse Meditatie-Traditie, door J.H. Dubbink
Tibetaans Boeddhisme
De Yoga-Sutras van Patanjali
Krishnamurti over Meditatie

auteur: Anon.
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

The Adyar Library Bulletin Vol. 62 (1998) – Brahma Vidya

By an anonymous author.

277 Pages | Volume 62, 1998 | Softcover | The Adyar Library and Research Center | The Theosophical Society, Adyar | ISBN:

Editorial Board:

 • Radha Burnier
 • K. Kunjunni Raja
 • S. Sankaranarayanan
 • K.V. Sarma
auteur: Anon.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 35,39

Loading Updating cart…

The Garden of Theosophy (Adyar Pamphlet New Series No. 6)

28 pages | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 2006

Theosophy aims to grasp the wisdom underlying all religions when they are stripped of accretions and superstitions. It offers a philosophy, which renders life intelligible and demonstrates that justice and love guide the cosmos. Its teachings contribute to the unfolding of the latest spiritual nature in the human being, without dependence or fear.

Mary Anderson is the International Secretary for the Theosophical Society. She has lectured widely for the Society in several languages.

auteur: Anderson, M.
ISBN: 8170594871
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

The Healing Energy of Love – A Personal Journal

By Prof. John Allan.

175 Pages | Softcover | First published in 1986 |  Quest Books, U.S.A. | ISBN:

The book takes the form of Prof. John Allan’s diary entries over the course of a year – is to show you how it is possible to escape from the confines of the world of matter and open yourself to the profound and timeless Love of the world of Spirit. To do this is to live in that world in the course of your daily life.

 

 

auteur: Allan, J.
ISBN: 0835606031
Quantity

Prijs: € 9,19

Loading Updating cart…

DAŚOPANISAD-S – Vol. II.1 CHANDOGYOPANISAD

With the Vivarana Commentary by Śri Upanishadbrahmayogin. Edited by the Pandits of the Adyar Library under the supervision of Prof. C. Kunhan Raja. Critically edited with his Tippani by Dr. S. Sankaranarayanan, Hon. Professor, Adyar Library.

603 Pages | First edition 1936, revised edition 1996, The Adyar Library Series, Volume 15 |  Hardcover, with Sanskrit texts | The Adyar Library and Research Centre | No ISBN.

 

auteur: Sankaranarayanan, S. (ed.)/Kunhan Raja, C. (ed.)
ISBN:
Quantity

Prijs: € 25,41

Loading Updating cart…

Unlocking the Door – Studies in ‘The Key to Theosophy’

192 p. | 2001 | Paperback | Theosophical Society in America

A Wisdom Tradition Book, based on Madame Blavatsky’s (1831 – 1891) Key to Theosophy (1889). Like the original, this is a question and answer outline of the basic teachings of Theosophy. The original ‘key’ was dedicated by Madame Blavatsky to:

“all her pupils, that they may learn and teach in their turn“.

In his turn, John Algeo offers his teaching in the clear language of our day, and includes ‘Suggestions for Study’ at the end of each chapter. John Algeo was the past president of the Theosophical Society in America from 1993–2002, then as Vice President of the international Theosophical Society in Adyar, Chennai, India until 2008.

Additional DescriptionMore Details

John Algeo, Ph.D., Professor Emeritus at the University of Georgia, was Alumni Foundation distinguished Professor of English until his retirement to accept the presidency of the Theosophical Society in America.

Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Theosophy – An Introductory Study Course

By John Algeo.

89 Pages | Original edition 1996, fourth edition 2007 | A4 Softcover, Study Course | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835601900.

This is a study course introducing Theosophy as presented by the Theosophical Society. Have you ever wondered about the ‘big’questions of life?

 • Who am I really?
 • Why is the world the way it is?
 • Where did I come from?
 • What am I doing here?
 • What comes next?
 • When will I find out all these things?

We human beings are curious about ourselves and the world around us. That curiosity appears especially in little children, who continually ask why? and what? As we grow older, we may learn to live with our unknowing and stop questions, at least overtly. But, being human, we have a passion for knowing the meaning of things and that passion cannot be wholly surpressed.

 

auteur: Algeo, J.
ISBN: 9780835601900
Quantity

Prijs: € 15,50

Loading Updating cart…

Living Theosophy

27 p. | 1998 | Paperback | Theosophical Publishing House, Adyar

Living Theosophy: 1998 Besant Lecture (pamphlet). John Algeo, Ph.D. Professor Emeritus at the University of Georgia, was Alumni Foundation distinguished Professor of English until his retirement to accept the presidency of the Theosophical Society in America from 1993 – 2002.

auteur: Algeo, J.
ISBN: 8170593336
Quantity

Prijs: € 1,50

Loading Updating cart…

Getting Acquainted with the Secret Doctrine (Study Guide)

By John Algeo.

60 Pages | First edition 1981, third edition 2007 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835602099.

An introduction to Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) Secret Doctrine – The Synthesis of Science, Religion and Philosophy (written as 2 volumes in 1888) based primarily on the Bowen notes. The work borrows freely from the Wisdom and practice of many others as well and formulates questions rather than answers.

auteur: Algeo, J.
ISBN: 9780835602099
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Vision Keepers – Walking for Native Americans and the Earth

By Doug Alderson.

292 Pages | Published in 2007 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608510.

We are all seekers… Some find their path on pilgrimage to the Mahabodhi Temple in India or the Haji Ali mausoleum as they embark on a journey to Mecca. Others find God at the burial site of St. James in the Cathedral de Santiago de Compostela in Spain.

Author and environmentalist Doug Alderson meets ‘the Great Spirit’ through the ancient spiritual practice of walking. The Vision Keepers is the compelling true story of a seeker who, under the guidance of Bear Heart, a Muskogee Creek Indian and Medicine Man, finds unity with our nation’s native people and reconnects with the earth through profound and mysterious means.

auteur: Alderson, D.
ISBN: 9780835608510
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

At the Feet of the Master (Adyar Mini)

By Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), pseudonym Alcyone vernoemd naar de centrale (Moeder) planeet van de Pleiaden.

Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591252.

At the Feet of the Master is 1 van de 3 theosofische klassiekers van betekenis voor hen, die zich wagen op het Pad. De andere 2 klassiekers zijn The Voice of the Silence en Light on the Path. De eenvoud van het boek heeft duizenden harten weten te raken. Wie stappen wilt maken op het Pad dient aan ieder aan woord gehoor te geven…

Als jongen schreef Krishnamurti (pseudonym Alcyone ) in 1909 de teachings op, die  zijn ‘Meester’ met hem deelde. Deze teachings bereidden hem voor op zijn toekomstige ‘werk’. Sindsdien is het boek in print verkrijgbaar en werd het vertaald in allerlei talen. Het biedt inspiratie en praktische begeleiding voor jong en oud.

auteur: Alcyone (Krishnamurti, J.)
ISBN: 8170591252
Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

The Buddhist and the Theosophical Movements

By Prof. C.V. Agarwal, Ph.D. (passed away in 2009).

104 Pages | First edition 1993, second enlarged edition 2001| Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

From the Foreword:

” This book relates in detail how Buddhists and Theosophists laboured in friendship to raise Buddhist ideals and teachings to a rightful place of dignity at a time when they were looked down upon under colonial rule “.

Included is interesting information about the great work performed by Colonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907) to support the Buddhist cause.

and

auteur: Agarwal, C.V.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Vedanta Philosophy – Five Lectures on Reïncarnation (1908)

By Swami Abhedananda (1886 – 1936).

99 Pages | Photocopy of the Original 1908 edition | A4 Softcover | Kessinger Publication Company Ltd. | ISBN: 1564598861.

CONTENTS:

Chapter 1 – Reïncarnation

Chapter 2 – Heredity and Reïncarnation

Chapter 3 – Evolution and Reïncarnation

Chapter 4 – Which is Scientific, Resurrection or Reïncarnation?

Chapter 5 – Theory of Transmigration.

From Chapter 2 – ‘Heredity of Reïncarnation’ (p. 47):

” Those, who accept the truth of Reïncarnation do not blame their parents for their poor talents, or for not possessing extraordinary powers, but they remain content with their own lot, knowing that they have made themselves as they are to-day by their own thoughts and deeds in their previous incarnations. They understand the meaning of the saying ‘what thou sowest, mus thou reap’, and always endeavor to mould their future by better thoughts and better deeds. They explain all the inequalities and diversities of life and character by the law of ‘Karma’, which governs the process of Reïncarnation as well as the gradual evolution of the germs of life from lower to higher stages of existence. “

auteur: Abhedananda (Swami)
ISBN: 1564598861
Quantity

Prijs: € 13,16

Loading Updating cart…

The Secret Gateway – Modern Theosophy and the Ancient Wisdom Tradition

241 pages | 2005 | Paperback | Quest Books

Presenting his own interpretation of the basic Theosophical concepts established in the late nineteenth century by the brilliant mystic, Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Edward Abdill gives us perhaps the first simplified and straightforward written version of the esoteric system that for centuries has often been misunderstood. The book is a perfect guiding tool for all those on the quest to self-discovery and self-transformation.

 

auteur: Abdill, E.
ISBN: 9780835608428
Additional DescriptionMore Details

Drawing from more than fifty years of experience studying, researching, teaching, and working in Theosophy, Abdill imparts practical, day-to-day examples and illustrative stories detailing how we can live the ancient tradition in contemporary times. Where documented evidence is not available to support various Theosophical themes, Abdill provides exercises that, if practiced, may produce a joyful, enlightening experience able to convince anyone that it’s possible to awaken the principles of Theosophy within us. While several books have been written on modern Theosophy — the ancient wisdom tradition that can be found in every great culture from earliest times to the present — none currently exist today in the form of Edward Abdill’s new title. Presenting his own interpretation of the basic Theosophical concepts established in the late nineteenth century by the brilliant mystic, H. P. Blavatsky, Abdill gives us perhaps the first simplified, straightforward written version of the esoteric system that for centuries has often been misunderstood. Through this concise, easy-to-read introduction to Theosophy, people of all faiths and religions can finally start to bridge the gap that is the realm between science and spirituality. While not restating the whole tradition, this new release uses fresh, contemporary language relevant to people today, unlike that of the previous texts typically written in Victorian language. Putting strong emphasis on the need to have an open mind and an eager intellect, this book also stresses the importance of discovering Theosophical principles within ourselves and from the world around us; the need to experience truth rather than to merely believe or disbelieve what an author or doctrine says. Abdill relates the reader to the “kingdom of heaven” as Jesus taught in the scriptures and reminds us that the kingdom is not necessarily a place where we go when we die, but perhaps the spark of divinity within our own consciousness.

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Foundations of the Ageless Wisdom (Study Guide)

By Edward C. Abdill.

24 Pages | Copyright 1996 by The Theosophical Society in America | A4 Study Course | Quest Books, U.S.A. | No ISBN.

A Study Course to accompany the five-part video series Foundations of the Ageless Wisdom.

CONTENTS

 • Suggested Uses of this Study Guide
 • Getting started
 • Symbols used in this Study Guide
 • The Ultimate Real
 • Meaningful Motion
 • Sevenfold Human Nature
 • Progressive Evolution
 • The Path and the Spiritual Life
 • Suggestions for future Study
 • Texts:
  • 1. Course Objectives and Outline
  • 2. First fundamental Proposition (abridged)
  • 3. Yoga of Knowledge (Jñana Yoga)
  • 4. Second Fundamental Proposition (abridged)
  • 5. From the Tao Te Ching
  • 6. An optical Illusion
  • 7. An optical Illusion Aid
  • 8. Sevenfold Human Nature
  • 9. Third fundamental Proposition (abridged).
auteur: Abdill, E.C.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…
Pagina’s:< Eerste 9 10 11 1213