TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

Onze boekhandel in de Tolstraat is geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Bekijk voor het volledige assortiment de boekenlijst.

De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky

73 Pagina’s | Eerste druk mei 2015, 2de druk feb. 2018 | Paperback | Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam

Oorspronkelijke titel: Les Marches d’Or de Helena P. Blavatsky  – Commentées par Danielle Audoin. In het Nederlands vertaald door Saskia Campert.

Er bestaat een heel korte tekst, De Gulden Treden, die te weinig bekend is onder theosofie studenten. Men zegt meestal: De Gulden Treden van HPB. Feitelijk is het een tekst die Helena P. Blavatsky (1831 – 1891), evenals een groot deel van haar werk, heeft ontvangen van een van haar Meesters. Een van de ‘Adepten’, die via haar, aan hen die in 1890 haar discipelen waren een leidraad hebben overgedragen, niet allen voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de spirituele ontplooiing en het relationele leven.

De dertien aansporingen:

 1. Een rein leven
 2. Een open geest
 3. Een zuiver hart
 4. Een wakker verstand
 5. Een onversluierde spirituele perceptie
 6. Een broederlijke liefde voor allen
 7. De bereidwilligheid om advies en instructie te geven en te ontvangen
 8. Een loyaal plichtsbesef ten opzichte van de leraar
 9. Een gewillig gehoorgeven aan de geboden van de Waarheid
 10. Een moedig verdragen van persoonlijk onrecht
 11. Een dapper opkomen voor onze principes
 12. Een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig worden aangevallen
 13. Een aandacht voortdurend gericht op het ideaal van menselijke vooruitgang en volmaaktheid dat de gewijde wetenschap beschrijft
auteur: Audoin, Danielle
ISBN: 9789061750963
Quantity

Prijs: € 8,95

Loading Updating cart…

When the Sun moves Northward – The Way of Initiation (A Quest Miniature)

160 Pages | First Quest Edition 1987 | Paperback | Quest Books, USA  – A Quest Miniature

I am often asked about the question of Time in regard to the great Ceremonies which take place at midnight when the spirits of men are most completely released from their bodies during the recurrent periods of light and darkness on the earth. Midnight means the deepest depth of the darkness: it has no connection with the arbitrary hours. Therefore, in time there is necessarily a difference according to what places on earth the disciples are dwelling in: and, as time does not exist except as an arbitrary temporary convenience, once outside the body man loses the sense of it. ” – Mabel Collins (1923)

Mabel Collins (1851-1927), author of The Light On the Path, explores the link between the mystic recurrence of the Earth’s cycles of birth, death and rebirth with the seasonal regeneration of our own spiritual nature. Her meditative prose beautifully evokes the time-less sense of cosmic renewal and the consequent growth of consciousness that has its germination deep within those reflective months of quietude when the sun moves northward.

auteur: Collins, M.
ISBN: 9780835606141
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Light on the Path – And an Essay on Karma (Adyar Mini)

86 Pages | Third Adyar Edition, 1st reprint 2013 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar

‘These rules are written for all disciples’. As we have it present, this book was dictated by Master Hilarion through the mediumship of Mabel Collins (1851 – 1927). Master Hilarion received it from his own teacher, the ‘Great One’, who among Theosophical students is sometimes called ‘The Venetian’; but even He is the author only of part of it. It has passed through three phases.

Light on the Path was the first of three treatises, which occupy a unique position in our Theosophical literature – directions from those who have trodden the Path to those, who desire to read it.

 

auteur: Collins, M.
ISBN: 9788170595823
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Gifts of the Lotus – A Book of Daily Meditations (Quest Miniature Series)

By Virginia Hanson

191 Pages | 1974, fourth printing 1988, a Quest original | Paperback | Quest Books, USA.

Here are 366 meditations – one for each day of the year. Each from the heart of a spiritually oriented philosopher, from Plato to Emerson to Sri Aurobindo to a host of theosophical students and scholars. Inside of this miniature Quest book is a complete philosophy for living: quiet, short, engaging thoughts, each alive with the spirit of being. In truth, this is not a book to be studied. It is a book to be carried in the pocket or purse. It is a book to be treasured.

From page 41:

” 25.  A doctrine of ‘truth’, presenting itself without proof on the bare value of its own nobility, is as disturbing a factor to the majority of men as would be the stranger without name or country. We are afraid of it; it is to us an invasion from an unknown world. And such it is; it is an invasion from another world, from the only real world, the world of Reality . . .

 

auteur: Hanson, V.
ISBN: 0835604500
Quantity

Prijs: € 6,10

Loading Updating cart…

De I Tjing Stap voor Stap

174 Pages | Paperback | 2017 | Ankh-Hermes B.V., Utrecht

De I Tjing – Het Boek der Veranderingen wordt gezien als het belangrijkste boek uit de Chinese cultuur. De vierenzestig hoofdstukken van het boek bevatten een gesloten orderning, waarin alle veranderingen en situaties in het universum beschreven worden. De I Tjing toont je de wereld als een dynamisch geheel, waarin alles nauw met elkaar verbonden is, niets zonder reden gebeurt en waarin je zelf je levenspad kunt kiezen en bijsturen. Je kunt vragen stellen aan de I Tjing en in symbolische begrippen krijg je daar antwoord op.

De I Tjing Stap voor Stap geschreven door Harmen Mesker is een handleiding bij de herziene editie van de I Tjing-vertaling van Richard Wilhelm. Op begrijpelijke wijze legt dit boek uit hoe je de I Tjing kunt gebruiken en hoe je de antwoorden van het boek kunt lezen en interpreteren. Je leert:

 • Hoe je vragen en situaties kunt voorleggen aan de I Tjing
 • Hoe je met de muntenmethode een antwoord krijgt
 • Hoe je de hexagrammen en hun gelaagde opbouw kunt duiden
 • Wat de betekenis is van veelgebruikte begrippen in de I Tjing
 • De achterliggende filosofie van het boek
 • De indeling van de I Tjing
 • Hoe je de duizendbladmethode voor het verkrijgen van een antwoord kunt uitvoeren.

 

auteur: Mesker, H.
ISBN: 9789020213515
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

I Tjing – In Alle Eenvoud

160 Bladzijden | 2010 | Hard cover | George Hulskramer en Uitgeverij Altamira-Becht B.V., Haarlem

Of je nu op het punt staat een grote of een kleine beslissing te nemen, het meer dan oude Chinese Wijsheids- en orakelboek I Tjing helpt je een stap verder. Alles wat je nodig hebt om dit handzame boekje te gebruiken, zijn drie muntjes, een pen of potlood en een stuk papier. Raadpleeg een van de vierenzestig hexagrammen – zeslijnige patronen – , dat dan tevoorschijn komt en doe er je voordeel mee. I Tjing in alle eenvoud is door zijn formaat, opzet en uitwerking een betrouwbare metgezel, die je overal mee naartoe kunt nemen en die jou nooit in de steek laat.

auteur: Hulskramer, G.
ISBN: 9789069638874
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

Tao – De Levende Religie van China

317 Bladzijden | Eerste druk 1988, 9de druk 2009 | Paperback | J.M. Meulenhoff

In Tao beschrijft Kristofer Schipper in heldere taal de geschiedenis van de Chinese leer. Hij verdiept zich in de rituelen, die erbij horen en de elementen, waaruit de leer is opgebouwd, zoals de grote aandacht voor het mensenlijk lichaam en de kosmologie. Tao is zowel een uitstekende inleiding voor buitenstaanders als waardevol studiemateriaal voor wie al meer vertrouwd is met de leer. Tao is veel meer dan een godsdienst, het is een manier van kijken en een manier van in het leven staan. Een religie zonder gelovigen en zonder canonieke leerstellingen.

Het boek biedt meerwaarde voor iedereen, die meer over China te weten wilt komen. In alles wat in de afgelopen eeuw in dit machtige rijk is voorgevallen, zowel onder het maoïsme als tijdens de gigantische industrialisatie, heeft de Tao bewust of onbewust doorgewerkt.

Kristofer Schipper (1934 – heden) was hoogleraar aan de Leidse Universiteit en aan de École Pratique des Hautes Études in Parijs en is opgeleid tot taoïstisch meester.

auteur: Schipper, K.
ISBN: 9789029077316
Quantity

Prijs: € 19,99

Loading Updating cart…

Studies in the Middle Way – being Thoughts on Buddhism applied

169 pages | Paperback | Curzon Press and the Theosophical Publishing House USA, 1984

This work sets out to empasize the inner life as a constant moving on and the mover as a pilgrim travelling along an ancient Way. This Way to ulimate Reality was called by Gautama the Buddha the Middle Way, the path between the introverted life of contemplation and the extrovert life of action in the world of men. Whilst this book as a whole is of no one school of Buddhism, it aims toward an understanding and also an application of Buddhist priciples in Western society, and a means whereby that Way may be traversed.

auteur: Humphreys, C.
ISBN: 0835603067
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

A Western Approach to Zen

212 pages | Paperback | Quest books, 5th printing, 1999

Satori is a stage along the way, a gateless gate that must be entered on the path to enlightenment.

With profound inspiration and consummate compassion, the founder of the Buddhist Society in London invites serious students of spiritual evolution to us Western techniques to achieve satori, the experience of unity and divinity in all aspects of being. Each of us must stumble and bump our way in darkness and confusion along the path to enlightenment. In penetrating, genuine, and inspiring prose, Humphreys refocuses the wisdom of Zen for the Western reader and illuminates that arduous road.

auteur: Humphreys, C.
ISBN: 0835605507
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

The Pilgrim Soul – A Path to the Sacred, Transcending World Religions

120 Pages | First Quest Edition and printing, 2014 | Soft cover | Quest Books, USA

na vijānāmi yadivedamasmi niṇyaḥ samnaddho manasā carāmi.

” I know not whether I am the same as this cosmos: a mystery am I, yet burdened by mind, I wander. “

 • Rig Veda 1.164.37

From the Preface:

“There are two great mysteries: idam and aham, ‘cosmos’ and ‘myself’. What indeed is the person in this vast cosmos? In all the great traditions there are people, monuments, documents and ceremonies that can assist searchers. The Rig Veda is among the very earliest documents in which the sages speak of the call of Satyam, Ritam, and Brihat – ‘Truth’, ‘Order’ and ‘Vastness’. Similar mysteries are spoken of in Psalm 8: ‘When I consider thy heavens, the work of thy fingers, / the moon and the stars, which thou has ordained; / What is man, that thou art mindful of him?’

Throughout my life, I have been struck by the mysteries these quotations articulate. This is perhaps true for each of us: we cannot not be engaged by such questions. The search to understand and to stand under these mysteries is the pilgrimage for every person and within every tradition.”

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 2014020064
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gita – A Guide to Navigating The Battle of Life

302 Pages | First edition 2017 | Paperback | Shambhala Publications, Inc, Boulder, USA

” All there is, is KRISHNA “

Upon hearing this famous and enigmatic line from the Gita’s seventh chapter when he was a boy, Ravi Ravindra (1939 – present) embarked on a journey to understand its deep meaning. The search led him far beyond the tradition from which the text originally arose to an exploration of World Mystical Wisdom, including Zen, Christianity, Yoga, and particularly the teachings of J. Krishnamurti (1895 – 1986) and G.I. Gurdjieff (1866 – 1949). Dr. Ravindra’s fresh prose translation with wide-ranging commentary is the fruit of that life-long process. It stands out from the many other versions with its assertion, that the Bhagavad Gita is at heart a universal Guide to navigating the battle of life required of each and every one of us. It is through that navigation, he shows, that we can discover and connect with the KRISHNA deep within ourselves: the Eternal Witness, who is above the battle, and who is, ultimately and joyfully, All there is . . .

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 987654321
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

The Doctrine of the Heart – Extracts from Letters of Indian Friends to Annie Besant, with her Foreword

87 Pages | First edition, 5th reprint, 2011 | Soft cover | Theosophical Publishing House, Adyar

” VERILY THOSE WHO HAVE EYES TO SEE MAY SEE, AND THOSE WHO HAVE EARS TO HEAR MAY HEAR “.

This series of papers consist chiefly of extracts from letters received by Annie Besant (1847 – 1933) from Indian friends. They contain thoughts that have been found helpful, and hence worth sharing with others. They are intended for those, who seek to learn to separate head-learning from soul-wisdom and to live the higher life.

Auteur: Besant, A.
ISBN: 9788170594406
Quantity

Prijs: € 5,50

Loading Updating cart…

The Bhagavadgītā – The Lord’s Song

243 Pages | Second edition, 11th reprint, 2005 (originally published in 1953) | Soft cover | Theosophical Publishing House, Adyar

Annie Besant (1847 – 1933) wished, in adding this translation to those already before the public, ‘to preserve the Spirit of the original, especially in its deeply devotional tone; while at the same time giving an accurate translation, reflecting the strength and terseness of the Sanskrit’. She has been eminently succesful, as testified by the appreciation of generations of readers.

 

Auteur: Besant, A.
ISBN: 8170590493
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Mahābhārata – The Story of Great War

305 pages | 7th Reprint, 2017 | Soft cover | The Theosophical Publishing House, Adyar 

Mahābhārata is ‘one of the greatest books in the world‘ says Annie Besant (1847 – 1933), eminent scholar of Hinduïsm as well as Comparative Religion, and International President of the Theosophical Society (1907 – 1933), in the introduction to this book. It is the story of the Aryan race in India some 5.000 years ago and includes an account of the epic war between the Pandavas and Kauravas.

This book is based on notes of lectures delivered by Besant at the Central Hindu College Beneras (now Varanasi) in the first decade of this century. She describes the Mahābhārata as a great teacher of Ethics and Philosophy, an it is also history. The original Sanskrit verse, she says, ‘is the greatest poem in the world’.

Auteur: Besant. A
ISBN: 9788170591832
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Dharma

78 pages | 6th Edition, 2011 | Paperback | The Theosophical Publishing House, Adyar

´Dharma´ is a term, which has now become part of the world vocabulary, but very few know the range and depth of its meaning. Annie Besant (1847 / 1933), having studied the great discourse on dharma of Bhisma in the Mahābhārata, introduces this complex and deep subject to the lay reader. Morality or dharma is subtle, varying from individual to individual, for it is the law by which inner nature unfolds in each one from his or her particular stage of evolution. This is a subject of great relevance to all individuals and nations of the world, treated in this book with the innate Wisdom and intuitive insight of the author.

Auteur: Besant, A
ISBN: 9788170595687
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

Annie Besant (1847 – 1933) – Struggles and Quest

325 pages | 2017 | Soft cover | Theosophical Publishing House, London

Social and political reformer, women’s rights activist, prolific writer and orator extraordinaire, Annie Besant (1847 – 1933) was one of the best-known opinion-formers in late 19th-century- and early 20th century Britain and beyond. As president of the Theosophical Society from 1907 until her death, she made a major contribution to the occult and spiritual revival of the time.

In this new biography by Dr. Muriel Pécastaing-Boissière – senior lecturer in British civilization (Victorian Studies) at Sorbonne University, Paris –  links are explored between Besant’s freethinking socialism, feminism, criticism of the Empire and conversion to Theosophy.

 

Auteur: Pécastaing-Boissière
ISBN: 9781999815707
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

The Ancient Wisdom – An Outline of Theosophical Teachings

440 pages | Second edition, 2015 | Soft cover | Theosophical Publishing House, Adyar

The essence of Theosophical teachings, ‘sufficiently plain to serve the elementary student and sufficiently full to lay a sound foundation for further knowledge‘, is how Annie Besant (1847 – 1933) describes this work. It is an introduction to that ‘Universal Wisdom’, which has been called Theosophy, Brahmā vidyā, the Perennial Philosophy and so on, and provides an all-embracing religion and ethic, as well as a philosophy that is conducive to right understanding and right living.

Even those who have a little knowledge of the Ancient Wisdom can experience the illumination, peace, joy and strength it brings into one’s life. For more than one century, Annie Besant’s exposition has brought light to thousands of seekers.

Auteur: Besant, A
ISBN: 9788170595939
Quantity

Prijs: € 18,50

Loading Updating cart…

The Divine Plan

XXVI, 564 pages | Hardcover (gebonden) | Theosophical Publishing House Adyar | 6th repr. 2015

Dit boek kan beschouwd worden als een gids voor een diepgaande studie van De Geheime Leer. Leerstukken betreffende cyclische evolutie, de grote kosmische wetten, de hiërarchische opbouw van het heelal, etc. worden behandeld en de onderlinge samenhang aangetoond. De moeilijke woorden – veelal Sanskriet – worden op een begrijpelijke wijze uitgelegd.
Geoffrey A. Barborka verstaat de kunst deze ingewikkelde leringen als het ware zichzelf te laten verklaren, zonder er een eigen mening of interpretatie aan toe te voegen.
Dit boek is ook in het Engels verkrijgbaar The Divine Plan. Andere boeken van hem  zijn H.P. Blavatsky – Tibet and Tulku,The Mahatma’s and theit letters, The story of human evolution. Ook verkrijgbaar in deze webshop.

Author: G.A. Barborka
ISBN: 8170591848
Quantity

Prijs: € 36,50

Loading Updating cart…

The Story of Human Evolution

147 pages | Hardcover (gebonden) | Theosopical Publishing House Adyar | 2000

Dit boek beschrijft hoe de eerste mensen naar de aarde kwamen en de opeenvolgende evolutionaire stadia waar zij doorheen gingen. Het is een commentaar op de tweede reeks van de Stanza’s van Dzyan, die handelen over Antropogenesis.
De wijze van voortplanting wordt behandeld, zowel als de continentale systemen waarop de evolutie plaatsvond, zoals Hyperborea, Lemuria en Atlantis.
Geoffrey A. Barborka heeft vele studiegroepen in de Geheime Leer begeleid. Andere boeken van hem zijn ook in onze webshop te bestellen.

Author: Barborka, G. A.
ISBN: 8170593239
Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

The Pathway to Perfection. A treatise on the Path of swift Unfoldment.

35 Pages | First Edition 1954, 4th Reprint 2005 | Hard cover | Theosophical Publishing House, Adyar

In this book, which is a successor to his earlier work, Meditations on the Occult Life, Geoffrey Hodson communicates the essence of the teachings of Theosophy on the path of swift unfoldment. It gives us some understanding of the whole process of man’s evolution to a state of perfection. The reader glimpses the opportunities, difficulties, pitfalls and ups and downs of the entire journey from Man to Superman.

Mr Hodson wrote about forty theosophical books based on his occult investigations, and was awarded the Subba Row Medal in 1954 for his contributions to theosophical literature.

 

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 81-7059-021-3
Quantity
Loading Updating cart…

Reincarnation, Fact or Fallacy? – An Examination and Exposition of the Doctrine of Rebirth.

87 Pages | First Edition 1951, 7th printing 1980 | Hard cover | Theosophical Publishing House, Adyar

From the remotest time, belief in the doctrine of Reincarnation has proved an inspiration to countless people, while to others it has been a violation of true religious teaching. In this little book, Mr Geoffrey Hodson, who studied the subject carefully, discusses basic questions of life such as suffering and divine justice, human destiny, child prodigies and the remembrance of past lives in the light of the Ancient wisdom, to show that the doctrine is in fact, a fact and not fallacy.

Mr Hodson wrote about forty theosophical books based on his occult investigations, and was awarded the Subba Row Medal in 1954 for his contributions to theosophical literature.

Quantity

Prijs: € 2,95

Loading Updating cart…

A Yoga of Light

26 Pages | 13th reprint 2014 | Soft cover | Theosophical Publishing House, Adyar

The first objective of meditation is to discover one’s own Spiritual Selfhood. The second objective is to realize that the Spiritual Self is forever an integral part of the Spiritual Self of the universe. This booklet is offered as preliminary guidance to those who seek a well-tried and safe method.

Geoffrey Hodson was born and educated in England, but later lived in New Zealand. A serious student of the Ancient wisdom he strove continuously for the spiritual regeneration of mankind until his death in 1983. Throughout his seventy years of membership, he lectured for the Theosophical Society in most parts of the world. Mr Hodson wrote about forty theosophical books based on his occult investigations, and was awarded the Subba Row Medal in 1954 for his contributions to theosophical literature.

 

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN : 9788170590149
Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

Music Forms – Superphysical Effects of Music Clairvoyantly Observed

35 Pages | First Edition 1976, First to Third Reprints 1979 – 2004 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar

This book records the results of certain clairvoyant investigations carried out by Mr. Geoffrey Hodson on the effects produced by music upon the adjacent matter of the superphysical worlds. Eight compositions, including Handel, Bach, Mozart, Haydn and Wagner were studied and the results are recorded here in words and colour. Mr. Hodson’s observations arising from his clairvoyant research were carefully taken down while each performance was proceeding, and to these descriptions pictures were produced by artists later. The music was under the guidance of Dr. Gordon Kingsley of Beverly Hills Church in Hollywood, California, and he has provided notes on the compositions.

Also included is a study of the responses of physical substances to various vibrations, carried out by the Swiss scientist and artist Dr. Hans. Jenny, published here by the permission of the author and the Editor of THE UNESCO COURIER, 1969, in which it appeared.

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170590906
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

Basic Theosophy – The Living Wisdom

571 Pages | First Edition (1981), Fifth Reprint, 2015 | Theosophical Publishing House, Adyar.

Today there is a growing dissatisfaction with the sterile mechanical framework that has come to dominate our lives. In ‘Basic Theosophy’; The Living Wisdom, Geoffrey Hodson, returns to us what we unconsciously gave up when we chose to pursue a culture of material production. The philosophy is not a dreamy world-negating doctrine but rather affirms the divinity of the universe, the immortality of the Soul of man and the ultimate unity of creation with the absolute. This is the ageless wisdom told of in the Veda-s, Purana-s and Upanishad-s. It is a message about reality, about science, art, philosophy, psychology, cosmology, medicine and mathematics forming integrated elements in a science of life. Hodson’s clairvoyance allowed him to attain an intimate understanding of the universality of being, knowledge and joy and to achieve a deep and genuine sympathy with creation. He has synthesized a vast body of material with an impressive clarity that makes this text ideal for those setting out on their spiritual journey.

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170591708
Quantity

Prijs: € 29,75

Loading Updating cart…

Man’s Supersensory and Spiritual Powers

193 Pages | First Edition, 7th Reprint 2005 | Paperback | The Theosophical Publishing House, Adyar

Man undoubtedly possesses, in however rudimentary a form, certain supersensory powers. Their unfoldment can be hastened through Raja Yoga as the chief means. Included in this volume are talks by the author broadcast over the air in Australia. They are a guide to managing human life and developing the character needed for such unfoldment. However it is not the development of psychic powers that is man’s supreme goal, but ‘Self-realization’. Psychic powers are only by-products in the spiritual process of seeking ‘Realization’ and are not ends in themselves . . .

 

 

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170593220
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

The Wisdom of the Upanishad-s

By Annie Besant

101 pages | First edition, 9th reprint (2007) | Paperback | Four lectures ath the 31st anniversary Convention of the Theosophical Society at Adyar, December 1906 | The Theosophical Publishing House Adyar

From the foreword:

” Little need be said in sending out this booklet to tge world. It is an attempt, a very humble attempt, to draw a few drops from the ancient wells of Aryan wisdom, and to offer them to quench the thirst of weary Souls, traveling through the desert of, seeking for Truth. The Upanishad-s are unique in the sacred literature of the world. They stand alone a beacon-lights on a mountain-peak, showing how high man may climb, how much of the Light of the Self may shine out through the vessel of clay, how truly God may speak through man. To speak on them, to write on them, seems presumption for such a one as myself, and yet it may be that help will come to some of my brethren even in this way” . . .

 

Author: Besant
ISBN: 8170590299
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Vedic and Mesopotamian Interactions

90 p. | 2007 | Paperback | The Adyar Library Pamphlet Series No. 62 | The Adyar Library and Research Center

The Rgveda retains a large portion of common Indo-European mythological heritage. The worship of sun, moon, fire etc. are universal motifs. In his essay Prof. Nicholas Kazanas conducts very interesting and serious studies on some common elements found in the Vedic and Mesopotamian traditions and cultures and shows that they are originated in India. Some of the themes and legends described here are the horse-sacrifice, the seven seers, the flood, the cow of plenty, the tortoise, kingship, mathematics, astronomy etc.

Auteur: Kazanas, Nicholas
ISBN: 818514155X
Quantity

Prijs: € 5,50

Loading Updating cart…

Vedic Vac & Greek Logos as Creative Power – A Critical Study

57 p. | 2009 | Paperback | The Adyar Library Pamphlet Series No. 65 | The Adyar Library and Research Center

The creation of this wonderful universe has always been problematic, and several theories are propounded in classical texts. Vedic Vac is a creative deity and the Vac-Brahman doctrine presents creation of the universe through speech. The Greek Logos doctrine also signifies creation through word and reason. In this book Prof. Nicholas Kazanas introduces an interesting discourse on Word’s cosmogenic power as found in the Vedic, Christian, Judaic, Greek and Egyptian traditions and cultures.

Auteur: Kazanas, Nicholas
ISBN : 8185141622
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

The Dialogues of Plato and The Upanisad-s

35 p. | 2005 | Paperback | The Adyar Library Pamphlet Series No. 57 | The Adyar Library and Research Center

The quest for Self-knowledge, or love of wisdom is the central theme of Greek philosophy and Upanisadic tradition. Prof. Nicholas Kazanas discusses in this paper some apparent similarities, as well as fundamental differences between the Upanisadic teachings and the Platonic dialogues on Soul, body, desire, education, reincarnation, etc. His discussion is quite scholarly and readable.

Auteur: Kazanas, Nicholas
ISBN: 8185141495
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Reïncarnatie in Kaart gebracht

152 blz. | 1990 | Paperback | Adyar-reeks | Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Nederland

Dit werk biedt geen nieuwe bewijzen voor of tegen reïncarnatie. In plaats daarvan biedt het een overzicht van verschillende argumenten, die zijn geformuleerd in licht van dit fenomeen. Daarnaast verschaft het werk een samenhangende conceptualisering van reïncarnatie binnen 1 zienswijze.

Auteur: Algeo, John
ISBN: 9789061750635
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Addresses to new Members of the Theosophical Society

46 pages | 2nd Edition 2010 | Paperback | The Theosophical Publishing House, Adyar.

With Adresses of: Henry Steel Olcott (1832 – 1907), Annie Besant (1847 – 1933), Charles W. Leadbeater (1854 – 1934), George S. Arundale (1878 – 1945), C. Jinarājadāsa (1875 –  1953), N. Sri Ram (1889 – 1973) and Radha Burnier (1923 – 2013).

From the Address of C. Jinarājadāsa:

” My Brother, I address you as a brother and not as a friend, because our whole basis of the work of our Society is based upon the attempt to realize and practise the significance of the great Law of Brotherhood. When you signed up your application to join, you read what are the Three Objects of the Society; but of these the first and foremost is that of Universal Brotherhood […] ” (p. 27).

Quantity

Prijs: € 2,25

Loading Updating cart…

Lalitā Sahasranāma with Bhāskararāya’s Commentary

402 pages | 6th Reprint 1988, 1st edition 1899 (T.P.H. ed.) | Hardcover | Adyar Library General Series, Volume 11 | The Adyar Library & Research Center

General editor K. Kunjunni Raya. Hon. Director. Translated into English by R. Ananthakrishna Sastry

The Lalitā Sahasranāma is a sacred text to Hindu worshippers of the Goddess Lalitā Devi, also called Tripurāsundarī or the Divine Mother. It contains the 1000 names of Lalitā organized in hymns (stotras) and represents the only sahasranāma not repeating a single NameLalitā translates etymologically as She Who Plays. Sahasranāma is a Sanskrit term, which means A 1000 Names. Bhāskararāya (1690–1785) extensively highlights Name 1 – 1000 in this magnificent work. At the end a Sanskrit compendium of the Lalitā Sahasranāma is enclosed.

Bhāskararāya (1690–1785) is widely considered an authority on all questions pertaining to the worship of the Mother Goddess in Hinduism. The worship of Shakti involves many hidden meanings of mantras and coded passages. It is said that these meanings were revealed to Bhāskararāya by the Goddess Herself.

Auteur: Bhāskararāya
ISBN: 8185141037
Quantity

Prijs: € 9,98

Loading Updating cart…

The Power of Thought – A 21st Century Adaptation of Annie Besant’s Classic Work ‘Thought Power’

172 p. | 2001 Edition, 1903 | Paperback | Quest Books

Theosophist Annie Besant (1847 – 1933) drew from the ancient wisdom of the East to explore the deep recesses of the mind. The original edition was published in 1903 and has been in print ever since. Now leading contemporary Theosophists John Algeo and Shirley J. Nicholson have painstakingly revised the text to free its timeless truths from the time-bound language of the early 20th century and make it more accessible to today’s readers.

The result is a clear discussion of subjects of increasingly high interest: concentration, memory, consciousness, telepathy, sleep and dreams, cultivation of the will, and access to your ‘higher self’.

Auteur: Algeo, John
ISBN: 0835607976
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

De Śiva-Sūtra – De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren

272 blz., Index en verklarende woordenlijst, Uitvouw schema, Twee leeslinten | Gebonden | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2013

De Śiva Sūtra behoort tot de school van het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de Śiva-Sūtra
is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele
universum.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750949
Additional DescriptionMore Details

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu).

Quantity

Prijs: € 23,50

Loading Updating cart…

Theosofie – eeuwige wijsheid voor deze tijd

172 blz. met woordenlijst en aanbevolen literatuurlijst | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2016

Dit boek gaat over die aspecten van theosofie die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Het is geschreven door een aantal leden van de Theosofische Vereniging in Nederland, onder redactie van Arend Heijbroek en Els Rijneker, en behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevante thema’s.

ISBN: 9789061750970
Additional DescriptionMore Details

Na kennismaking met een aantal fundamentele uitgangspunten van theosofie komen aan de orde: het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap. De thema’s worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij allen zoekers naar waarheid zijn. De schrijvers hopen dat dit boek mag leiden tot verwondering, de leermeester van ware wijsheid.

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Esoteric Instructions

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), compiled by Michael Gomes.

356 Pages | First edition 2015 | Paperback | Theosophical Publishing House, Adyar.

At the end of her life, H.P. Blavatsky wrote a series of instructions for the students of her newly formed Esoteric School where she gave material that could not be made public at the time. These instructions, which represent the last extended project accomplished during her lifetime, contains information not included in Blavatsky’s other writings and hold together as some of her best work.

From the Introduction:

” The Theosophical Society has never been a mere exoteric Society, without touch with the unseen world, explained Annie Besant in her 1895 history of Blavatsky’s Esoteric School. It has been ever since its foundation a ladder, with its foot on earth but its top in the heavenly places, and any one stepping off the ground on to its first rung might climb upwards, if he possessed the capacity to do so. The obstacles to climbing lay in the incapacity of the member, not in the absence of the necessary steps. As she shows, the notion of different grades of the Theosophical Society was referenced in its earliest rules. Fellowship in the TS admitted to the Third Section only. If fellows showed special earnestness and capacity, they were allowed to pass into the Second Section, and this Second Section is the original form of what was later called the Esoteric Section, and still later the Eastern School. “

auteur: Blavatsky, H.P., comp. Gomes, M.
ISBN: 9788170595830
Additional DescriptionMore Details

The present book is an authentic reproduction of what she provided her esoteric students and offers the reader practical instruction in esoteric principles. This edition of HPB’s Esoteric Instruction has added benefit of an Appendix containing related matter that the editor, Michel Gomes, has found relevant to the Subject.

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

De Mens, God en het Universum

508 blz., Index, Leeslint | Gebonden/Hardcover, met goud opdruk en stofomslag | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2015

Is de mens, zoals sommigen stellen, een toevallige indringer in een in essentie vijandige wereld? Is hij tot zelfvernietiging voorbestemd door zijn eigen onbeteugelde begeerten en gewelddadigheid? Of schuilt zijn bestemming in het tot bloei brengen van de zaden van de ultieme Werkelijkheid die in de geheime plekken van zijn eigen wezen verborgen ligt en die hij in zichzelf moet ontdekken en koesteren? In dit diepzinnige en inspirerende boek neemt een wetenschapper en filosoof en specialist op het gebied van yoga een beslissend standpunt in.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750987
Additional DescriptionMore Details

De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard van, en de relatie tussen de drie grote factoren die in de titel van dit boek worden genoemd: de mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming; God, niet als een op een mens gelijkende godheid, maar als de bron van al het leven en elk wezen; en het universum, de omgeving waarin het verbazingwekkende schouwspel van de evolutie – zowel de goddelijke als de menselijke – wordt opgevoerd. Ondanks de verheven reikwijdte van de ideeën die in dit boek worden aangeboden, zijn ze eenvoudig te begrijpen door hun helderheid van presentatie en door de vele diagrammen en tabellen waarmee zij worden toegelicht. De verhelderende synthese van oosterse en westerse benaderingswijzen zou het boek de moeite waard moeten maken voor nadenkende mensen over de gehele wereld.

Dr. I.K. Taimni (1898-1978) was vele jaren professor in de scheikunde aan de Universiteit van Allahabad in India. Hij begeleidde toegepast onderzoek en heeft vele artikelen geschreven voor technische tijdschriften in verscheidene landen. Naast zijn professionele werk heeft hij het Kaśmir Śaivisme diepgaand bestudeerd en dit laatste heeft, gecombineerd met zijn grote kennis van de theosofie, vorm gekregen in dit boek. Hij was onderscheiden met de Subba Row Gouden Medaille voor zijn bijdragen aan de theosofische literatuur. Zijn boeken hebben vele herdrukken gezien en zijn vertaald in verscheidene talen.

Van I.K. Taimni verschenen ook: De Yoga-Sūtra’s van Patañjali; Een weg tot zelfontdekking; Het geheim van Zelf-realisatie; Zelf-realisatie door liefde; De Śiva-Sūtra.

Quantity

Prijs: € 29,75

Loading Updating cart…

Theosophy as the masters see it, as outlined in the “Letters from the masters of the Wisdom”

250 pages | Paperback | TPH Adyar, 2000

A summary of the teachings of the Mahatmas by a noted Theosophist and feminist.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170593360
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

The Technique Of The Spiritual Life

125 pages | paperback | TPH Adyar, 2002

More and more Souls are seeking inwardly, trying to find the way to divine realization. It is man’s destiny that one day he must learn to plunge into the mysterious depths of his own glorious being, for only there is to be found true wisdom and the real power to help.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170593824
Additional DescriptionMore Details

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

Quantity

Prijs: € 5,25

Loading Updating cart…

Trust yourself to life

133 pages | paperback | TPH Adyar, 1994

Clara Codd has long been a popular theosophical writer. She writes with an eloquence and spontaneous naturalness about the most profound aspects of living. In this gentle little book she tells how she feels about God and man, death and life, and love – both human and Divine.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592291
Quantity

Prijs: € 3,90

Loading Updating cart…

Meditation its practice and results

109 pages | paperback | TPH Adyar, 2005

Learn how to realize your inner possibilities and solve life’s riddles through meditation.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170590442
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The ageless wisdom of life

269 pages | hardcover| TPH Adyar, 1993

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592194
Additional DescriptionMore Details

She joined the Theosophical Society at age 27. In her autobiography, So Rich a Life, Clara states, “I had come home at last after long wandering. I had found the beginning of the way.” Three years later Clara was appointed the first national lecturer for the English Section. Later she served as National Secretary (president) of the Australian and South African Sections. Clara Codd’s Theosophical career lasted nearly 70 years, during which time she traveled to virtually every continent

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

The way of the Discilple

287 pages | paperback | TPH Adyar, 2000

With many questions and interesting anecdotes, the author explains what the Adepts are, their nature, their ways and teachings for the practical guidance of aspirants on the Path. She also presents the qualifications needed for pursuing the spiritual journey, taking as her basis Buddhist, Hindu, Christian, Theosophical and other texts.
The paperback edition is the second edition, while the cloth is the original.

An Adyar book, imported from India.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170594251
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

De Stem van de Stilte – De Wereld achter het Werk

48 blz. | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2013

De schrijver van deze brochure, Ingmar de Boer, neemt ons mee in de denkwereld van De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky (HPB), waarin we allereerst het voorwoord van de Stem bekijken, in een poging daaruit zo goed mogelijk een beeld te construeren van de oorsprong van de aforismen, zoals HPB die zelf schetst. We lopen door de tekst van het werk en we gaan eerst de herkomst na van alle technische termen. Daarna proberen we verder aan de hand van deze analyse een concreet idee te formuleren omtrent de oorsprong van De Stem van de Stilte.

auteur: Boer, I. de
ISBN: 9789061750932
Additional DescriptionMore Details

H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte is een werk waarin krachtig geformuleerde aanwijzingen staan voor de reiziger op het pad naar wijsheid. Het heeft een bijzondere poëtische kwaliteit. De boeken en artikelen die over de Stem zijn geschreven sinds zijn verschijnen, handelen vaak vooral over de uitleg van de inhoud van het boek. Soms worden daarbij de achtergronden van het werk wat vergeten, waardoor de interpretaties oppervlakkig of subjectief van karakter blijven. Verder zijn in de loop van de tijd de wetenschappelijke opvattingen op het gebied waar de Stem naar verwijst zodanig voortgeschreden, dat het voor de lezer steeds moeilijker wordt het werk in zijn context te zien en door te dringen tot de werkelijke betekenis. Veel van de oosterse termen die in de Stem worden gebruikt zijn niet gemakkelijk terug te vinden in hedendaagse woordenboeken of studieboeken, waardoor het moeilijk is verbanden te leggen met moderne literatuur.

Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

– The language of MA the primal mother – The evolution of the female image in 40,000 years of global Venus Art

587 pages | 2013 | Paperback | Uitgeverij A3 Boeken

Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace in which women and feminine values play or have played a central role, and where MA or the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central.

It reveals the symbolic and spiritual character of Venus Art with its basic themes of life, death, life after death and reincarnation.

It gives a historical framework in which the female image evolves, but also crumbles within the Near East from 10,000 BC to the year 0. This shows that while at first the well-rounded seated lady enjoys a respected position in society, during the Bronze and Iron Ages. She is considerably slimmed down and loses her nudity by being swathed in layers of clothing.

This reveals how the position of woman and the image of the feminine deteriorate against the backdrop of an increasingly complex, hierarchical and militarised society.

Additional DescriptionMore Details

Remember MA • Welcome a new art historical approach that defi nitively maps the contribution of woman to evolution and brings to an end a male world history without women. • Remember the primal mothers, who much later were called ‘Venuses’ and sometimes pin-ups. This book rehabilitates them as the first leaders of humanity. • Learn about a global feminine system of symbols that shows an astonishing consistency and coherency. • Witness how prehistoric cultures produced much more feminine art than masculine art. • Understand why the feminine was pictured so often in old and modern female-friendly societies of peace and balance. • Learn to discern an ancient primal mother from a later goddess, priestess and worshipper. • See how a male system of symbols is laid over the older feminine system of symbols; now the female image is devalued and the world is changed in a valley of tears. • Meet the lost Lady of Old Israel in images and texts and see how she is transculturally transformed into Mary, the Lady of all Nations in Christianity. Dr Annine E.G. van der Meer (1953) is a Dutch historian of religion and holds a PhD in theology from the University of Utrecht. She is the author of several books. She has travelled widely to retrace the universal hidden Mother in sacred texts, art and symbols. She is founder and president of the Dutch PanSophia Academy, school of Wisdom, where she also teaches. In July 2010 33 women of international standing in their particular fields were honoured in the ‘Manifest Female Energy’. Annine van der Meer was one of six Dutch women to be decorated. According to the manifest, they have contributed to transformation processes in the world; a new world, in which feminine and masculine energies mutually inspire each other and are growing towards a new, powerful and creative world order.

Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

Inleidingen in mystiek en esoterie (5 delen Lotusbundel)

722 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland, 2012

Op een toegankelijke wijze hebben vier Theosofische auteurs geschreven over belangrijke onderwerpen in de Theosofie. Kwesties die o.a. aan bod komen zijn: mystiek, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, bewustzijn, concentratie en contemplatie en de menselijke natuur.

De vijf boeken van de Lotusreeks zijn nu samengebundeld te bestellen voor maar €12,50.

De Lotusbundel bestaat uit:
1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” – R. Mehta
2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” – R. Mehta
3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen – E. Underhill
4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen – A. Gardner
5. De Zeven Menstypen – G. Hodson

auteur: Mehta. R./Underhill, E./Gardner, A./Hodson,G.
ISBN: 9789061750925
Additional DescriptionMore Details

1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” (Rohit Mehta) Licht op het Pad door Mabel Collins wordt wel “een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie” genoemd. Het bestaat uit dertig aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Ze zijn integraal in dit boekje opgenomen dat is ontstaan uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society. 2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” (Rohit Mehta) Rohit Mehta heeft in deze overpeinzingen over het bekende werk van H.P. Blavatsky De Stem van de Stilte, getracht een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft daarin de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de vedanta weer. Beide zijn nagenoeg identieke wijsgerige stelsels. Zo noemt zij vedanta vergeestelijkt boeddhisme en boeddhisme radicaal vedantisme. 3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen (Evelyn Underhill) Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag wat mystiek is. Het geeft een beschouwing over de wereld van de Werkelijkheid en behandelt onderwerpen als de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. “Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie: “Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.” Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren. 4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen (Adelaide Gardner) Dit boekje geeft een eenvoudige doch zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: – het doel van meditatie – de verschillende methoden – concentratie en contemplatie – hindernissen en hulpmiddelen – groepsmeditatie – het helpen van anderen door gedachten – aanbevolen literatuur voor verdere studie 5. De Zeven Mensentypen (Geoffrey Hodson) “Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt.” Zo is het ook met de schijnbare wanorde in de levens van mensen en volkeren. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die onbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Theosofia – Holisme en Oude Wijsheid

64 blz. | Paperback | Theosofische vereniging in Nederland, 1989

Het speciale nummer van Theosofia, de zg. special, heeft deze keer als onderwerp het holisme.

Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

The Power of the New Spirituality – How to Live a Life of Compassion and Personal Fulfillment

258 pages | Paperback | Quest Books, 2012

Everyone has religious experiences, but most people just don’t know how to identify them, claims author William Bloom. Today’s society makes ever-increasing demands on us, but in the practice of modern spirituality, we can find heartening new solutions that give us the energy, motivation and inspiration to develop ourselves and transform our world.

The Power of the New Spirituality uniquely straddles mainstream and alternative forms of belief in commonsense, everyday language. Bloom speaks directly to the legions of people who seek to replace a single-faith tradition with a more generalized spirituality. He identifies the core similarities in all spiritual traditions and explains how everyone-regardless of background, beliefs or personality type – can immediately put them into practice.

auteur: Bloom, W.
ISBN: 9780835609067
Additional DescriptionMore Details

Bloom shows how to develop the key aspects of connection, reflection and service in the context of today’s challenges in order to gain greater meaning in our lives. He also explains the phenomenon of spiritual voices in a psychological context, and he describes how modern spirituality’s ethical core is stronger even than that of traditional faiths because it includes green values and insights from developmental psychology. Written in a lively and inspiring style and drawn from Bloom’s popular workshops, The Power of the New Spirituality helps us explore ourselves more deeply. It is an invaluable tool for increasing a sense of integrity, inner strength and personal joy. It will also help readers connect more strongly with family members, friends and colleagues, and forge a sense of being in the driver’s seat of their lives.

Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

The Brightened Mind – A Simple Guide to Buddhist Meditation

107 pages | Paperback | Quest Books, 2011

Helps You Tap Into An Infinite Reservoir of Clarity and Calm

Modern times have created a siege of chaos. Struggling economy, political turmoil, media bombardment and a general culture of isolation all contribute to this unrest. Buddhist author Ajahn Sumano Bhikkhu presents a simple path to freedom from such chaos in The Brightened Mind.

“Sumano Bikkhu’s The Brightened Mind is a most precious little jewel, introducing the spiritual armchair traveler to the wonders of the Universal Mind as taught in the Buddhist meditative tradition.” — Glenn Mullin, author of Female Buddhas, The Fourteen Dalai Lamas, and Living in the Face of Death.

auteur: Sumano Bhikku, A.
ISBN: 9780835608992
Additional DescriptionMore Details

Sumano speaks to the modern seeker from a unique perspective, as a former law school graduate and real estate professional in Chicago. He abandoned his comfortable American lifestyle for the begging bowl and simple cave home of an ordained Buddhist monk in the tradition of the Thai forest meditation masters. Now a spiritual teacher in Tibet, Sumano walks the reader through the workings of the mind and how thought processes often affect our experiences. He shows how to quiet the mind, turning off the “rolling documentary of your past and future” to experience the freedom of quiet focus. Through easy-to-follow guided meditations called “mind trainings” or “mind-fitness techniques,” he teaches the reader how to think productively tapping into the ultimate source of wealth, our own divine consciousness. Sumano posits that we all have within us this abundance simply waiting to be utilized. Using these practices readers will find themselves free from the body and the mundane, the I-ego mind. From this place of insight life’s challenges can be navigated with much less stress and with much more hope. As Sumano says, “In order to progress and prosper in peace, we must respond to the challenges of our times not from fear and anxiety but from a place of circumspection —from a brightened mind.”

Quantity

Prijs: € 11,95

Loading Updating cart…

The Reality of ESP – A Physicist’s Proof of Psychic Abilities

306 pages | Paperback | Quest Books, 2012

On February 4, 1974, members of the Symbionese Liberation Army kidnapped nineteen-year-old newspaper heiress Patricia Hearst from her Berkeley, California apartment. Desperate to find her, the police called physicist Russell Targ and Pat Price, a psychic retired police commissioner. As Price turned the pages of the police mug book filled with hundreds of photos, suddenly he pointed to one of them and announced, “That’s the ringleader.” The man was Donald DeFreeze, who was indeed subsequently so identified. Price also described the type and location of the kidnap car, enabling the police to find it within minutes. That remarkable event is one reason Targ believes in ESP. Another occurred when his group made $120,000 by forecasting for nine weeks in a row the changes in the silver-commodity futures market.

auteur: Targ, R.
ISBN: 9780835608848
Additional DescriptionMore Details

As a scientist, Targ demands proof. His experience is based on two decades of investigations at the Stanford Research Institute (SRI), which he cofounded with physicist Harold Puthoff in 1972. This twenty-million dollar program launched during the Cold War was supported by the CIA, NASA, the Defense Intelligence Agency, and Army and Air Force Intelligence. The experiments they conducted routinely presented results could have happened by chance less than once in a million. Targ describes four types of experiments: Remote Viewing, in which a person describes places and events independent of space and time. For example, while in California Price drew to scale a Soviet weapons factory at Semipalitinsk with great accuracy later confirmed by Satellite photography. In another remote viewing, Targ accurately sketched an airport in San Andreas, Columbia himself. Distant Mental Influence, where the thoughts of the experimenter can positively or negatively affect the physiology (heart rate, skin resistance, etc.) of a distant person. Whole field isolation, where someone in a state of sensory isolation accurately describes the visual experiences of someone else in another place. Precognition and retrocausality, showing that the future can affect the past. That is, the elephant you see on television in the morning can be the cause of your having dreamed about elephants the previous night. Final chapters present evidence for survival after death; explain how ESP works based on the Buddhist/Hindu view of ourselves as nonlocal, eternal awareness; discuss the ethics of exercising psychic abilities,and show us how to explore ESP ourselves. “I am convinced,” Targ says, “that most people can learn to move from their ordinary mind to one not obstructed by conventional barriers of space and time. Who would not want to try that?” This book contains, among many other things, a comprehensive yet concise description of the government programs the author helped developed to research psi phenomena. For this reason alone, the book is an historically important contribution. In addition, it contains many compelling first-person descriptions of psi. This is a book I can feel comfortable recommending to skeptical colleagues. Very important! — David E Presti, University of California, Berkeley This book, detailing its author’s many successful investigations into the paranormal, should make those who deny the possible existence of such phenomena think again”. — Brian Josephson, Nobel Laureate in Physics and Emeritus Professor, Physics, University of Cambridge Russell Targ is a physicist and author, and was a pioneer in the development of the laser and laser applications. He holds his B.S. in Physics from Queens College, and did graduate work in physics at Columbia University. Targ has received two National Aeronautics and Space Administration awards for inventions and contributions in lasers and laser communications, and has published over one hundred scientific papers on lasers, plasma physics and ESP research.

Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…