TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen.   Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom! Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

Theosophy as the masters see it, as outlined in the “Letters from the masters of the Wisdom”

250 pages | Paperback | TPH Adyar, 2000

A summary of the teachings of the Mahatmas by a noted Theosophist and feminist.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170593360
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

The Technique Of The Spiritual Life

125 pages | paperback | TPH Adyar, 2002

More and more Souls are seeking inwardly, trying to find the way to divine realization. It is man’s destiny that one day he must learn to plunge into the mysterious depths of his own glorious being, for only there is to be found true wisdom and the real power to help.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170593824
Additional DescriptionMore Details

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

Quantity

Prijs: € 5,25

Loading Updating cart…

Trust yourself to life

133 pages | paperback | TPH Adyar, 1994

Clara Codd has long been a popular theosophical writer. She writes with an eloquence and spontaneous naturalness about the most profound aspects of living. In this gentle little book she tells how she feels about God and man, death and life, and love – both human and Divine.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592291
Quantity

Prijs: € 3,90

Loading Updating cart…

Meditation its practice and results

109 pages | paperback | TPH Adyar, 2005

Learn how to realize your inner possibilities and solve life’s riddles through meditation.

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170590442
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The ageless wisdom of life

269 pages | hardcover| TPH Adyar, 1993

Clara Codd was born in England in 1876 and early in life rejected conventional mores. Rebelling against all oppression and injustice she plunged into the suffragette movement. But her meeting Col. H. S. Olcott, President-Founder of the Theosophical Society proved a turning point in her life. Foregoing her active role in the women’s social and political union, she joined the Theosophical Society. As an International Lecturer for the Society, she had an unrivaled opportunity to observe human nature, which enabled her to speak and write lucidly on various aspects of life.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592194
Additional DescriptionMore Details

She joined the Theosophical Society at age 27. In her autobiography, So Rich a Life, Clara states, “I had come home at last after long wandering. I had found the beginning of the way.” Three years later Clara was appointed the first national lecturer for the English Section. Later she served as National Secretary (president) of the Australian and South African Sections. Clara Codd’s Theosophical career lasted nearly 70 years, during which time she traveled to virtually every continent

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

De Stem van de Stilte – De Wereld achter het Werk

Door Ingmar de Boer.

48 Pagina’s | Uitgegeven in 2013 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750932.

De schrijver van deze brochure, Ingmar de Boer, neemt ons mee in de denkwereld van De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky (HPB), waarin we allereerst het voorwoord van de Stem bekijken, in een poging daaruit zo goed mogelijk een beeld te construeren van de oorsprong van de aforismen, zoals HPB die zelf schetst. We lopen door de tekst van het werk en we gaan eerst de herkomst na van alle technische termen. Daarna proberen we verder aan de hand van deze analyse een concreet idee te formuleren omtrent de oorsprong van De Stem van de Stilte.

Afkomstig van blz. 12:

” Weet je, wat ik doe is het volgende. Ik maak iets wat ik alleen kan beschrijven als een soort vacuum in de lucht voor mij, en richt mijn blik en mijn wil erop, en al snel komt scene voor scene langs als de opeenvolgende beelden van een kijkdoos, of, als ik een verwijzing nodig heb of informatie uit een boek, concentreer ik mij, de astrale tegenhanger van het boek verschijnt en ik neem eruit wat ik nodig heb. Hoe beter ik mijn geest vrij kan maken van afleidingen en fixaties, hoe meer energie en concentratie er is, hoe makkelijker me dit lukt. ” 

auteur: Boer, I. de
ISBN: 9789061750932
Additional DescriptionMore Details

H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte is een werk waarin krachtig geformuleerde aanwijzingen staan voor de reiziger op het pad naar wijsheid. Het heeft een bijzondere poëtische kwaliteit. De boeken en artikelen die over de Stem zijn geschreven sinds zijn verschijnen, handelen vaak vooral over de uitleg van de inhoud van het boek. Soms worden daarbij de achtergronden van het werk wat vergeten, waardoor de interpretaties oppervlakkig of subjectief van karakter blijven. Verder zijn in de loop van de tijd de wetenschappelijke opvattingen op het gebied waar de Stem naar verwijst zodanig voortgeschreden, dat het voor de lezer steeds moeilijker wordt het werk in zijn context te zien en door te dringen tot de werkelijke betekenis. Veel van de oosterse termen die in de Stem worden gebruikt zijn niet gemakkelijk terug te vinden in hedendaagse woordenboeken of studieboeken, waardoor het moeilijk is verbanden te leggen met moderne literatuur.

Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

The Language of MA – The Primal Mother: The Evolution of the Female Image in 40,000 Years of Global Venus Art

By Dr. Annine van der Meer.

587 Pages | Published in 2013 | Softcover | Uitgeverij A3 Boeken | ISBN: 9789082031300.

This is the first pioneering study of global ‘Venuses’, who are part of an ancient and contemporary art traditionally called ‘Venus Art’ – the Art of Primal Mother(s), the Art of the female ancestors. Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace, in which women and feminine values play or have played a central role, in which MA or the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central.

To date Venus Art has been understood, neglected and not integrally researched. The Art has become eroticised and sexualised. The purpose of this book is to rehabilitate Venus Art with Venus seen and honored as manifestation of the divine Mother MA.

From Chapter 2 – ‘The Book in a Nutshell’ (p. 15):

” Part 1 consists of eight chapters, part 2 the same. This is no coincidence. Three and four make seven. Seven plus one makes eight. In eight begins a new octave, a new time, a new mankind. In the lemniscate of the eight. the independent feminine and masculine come together in perfect balance. By bringing the forgotten feminine into the picture, balance and connection is created with the masculine. Unity. “

 

 

Auteur: Van der Meer, A.
ISBN: 9789082031300
Additional DescriptionMore Details

Remember MA • Welcome a new art historical approach that defi nitively maps the contribution of woman to evolution and brings to an end a male world history without women. • Remember the primal mothers, who much later were called ‘Venuses’ and sometimes pin-ups. This book rehabilitates them as the first leaders of humanity. • Learn about a global feminine system of symbols that shows an astonishing consistency and coherency. • Witness how prehistoric cultures produced much more feminine art than masculine art. • Understand why the feminine was pictured so often in old and modern female-friendly societies of peace and balance. • Learn to discern an ancient primal mother from a later goddess, priestess and worshipper. • See how a male system of symbols is laid over the older feminine system of symbols; now the female image is devalued and the world is changed in a valley of tears. • Meet the lost Lady of Old Israel in images and texts and see how she is transculturally transformed into Mary, the Lady of all Nations in Christianity. Dr Annine E.G. van der Meer (1953) is a Dutch historian of religion and holds a PhD in theology from the University of Utrecht. She is the author of several books. She has travelled widely to retrace the universal hidden Mother in sacred texts, art and symbols. She is founder and president of the Dutch PanSophia Academy, school of Wisdom, where she also teaches. In July 2010 33 women of international standing in their particular fields were honoured in the ‘Manifest Female Energy’. Annine van der Meer was one of six Dutch women to be decorated. According to the manifest, they have contributed to transformation processes in the world; a new world, in which feminine and masculine energies mutually inspire each other and are growing towards a new, powerful and creative world order.

Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

Inleidingen in Mystiek en Esoterie (5 Delen Lotusbundel 1)

Door 5 bekende auteurs binnen de Theosofie.

722 Pagina’s | De Lotusreeks I is gepubliceerd in 2012 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland | ISBN: 9789061750925.

De 5 boeken van de Lotusreeks I zijn nu samengebundeld te bestellen voor maar €12,50! Ieder boek is evenzo los verkrijgbaar in onze Webshop.

De Lotusreeks I bestaat uit 5 titels:

  1. Zoek Naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad’ – Rohit Mehta.
  2. De Scheppende Stilte – Overpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’ – Rohit Mehta.
  3. Praktische Mystiek – Voor Gewone Mensen – Evelyn Underhill.
  4. Meditatie – Een Praktische Studie met Oefeningen – Adelaide Gardner.
  5. De Zeven Menstypen – Geoffrey Hodson.

1. Zoek Naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad’ – Rohit Mehta.

Licht op het Pad geschreven door Mabel Collins staat bekend als ‘een der kostbaarste juwelen van de moderne Theosofie’. Het bestaat uit 30 aforismen van geestelijke lering met een diepe betekenis, die integraal in dit werkje zijn opgenomen. Ze zijn afkomstig uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society.

2. De Scheppende Stilte – Overpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’ –  Rohit Mehta.

Rohit Mehta heeft getracht in deze Overpeinzingen over het bekende werk van Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) De Stem van de Stilte, een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft in haar werk de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de Vedanta weer. Beide kunnen als nagenoeg identieke wijsgerige stelsels worden beschouwd. Zo noemt Blavatsky de Vedanta ‘vergeestelijkt Boeddhisme’ en het Boeddhisme ‘radicaal Vedantisme’.

3. Praktische Mystiek – Voor Gewone Mensen – Evelyn Underhill.

Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag: Wat is Mystiek? Underhill geeft een beschouwing over de wereld van de ‘werkelijkheid’ en behandelt onderwerpen zoals: de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. Ze komt uiteindelijk tot de volgende definitie: ‘Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid en een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in éénwording’.

4. Meditatie – Een Praktische Studie met Oefeningen – Adelaide Gardner.

Gardner biedt een eenvoudige, tegelijk zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele toepassing en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: het doel van meditatie, verschillende methoden, concentratie en contemplatie, hindernissen en hulpmiddelen, groepsmeditatie, het helpen van anderen door gedachten en aanbevolen literatuur voor verdere studie.

5. De Zeven Mensentypen – Geoffrey Hodson.

‘Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt’, aldus Hodson. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de ‘waarheid’ niet geheel bevatten, want deze is onbegrensd. Maar het begripsvermogen van de mens kan worden getraind en vergroot, wanneer het leven vanuit verschillende invalshoeken wordt waargenomen. Zo kan iemand een berg waarnemen, iedere keer vanuit een ander gezichtspunt. Ook al blijft de berg hetzelfde; de aanblik is iedere keer weer anders en zo kan de berg steeds beter worden begrepen. Zo werkt het precies met het leren kennen van ‘waarheid’.

auteur: Mehta. R./Underhill, E./Gardner, A./Hodson,G.
ISBN: 9789061750925
Additional DescriptionMore Details

1. Zoek Naar de Weg – studies in “Licht op het Pad” (Rohit Mehta) Licht op het Pad door Mabel Collins wordt wel “een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie” genoemd. Het bestaat uit dertig aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Ze zijn integraal in dit boekje opgenomen dat is ontstaan uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society. 2. De Scheppende Stilte – overpeinzingen over “De Stem van de Stilte” (Rohit Mehta) Rohit Mehta heeft in deze overpeinzingen over het bekende werk van H.P. Blavatsky De Stem van de Stilte, getracht een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft daarin de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de vedanta weer. Beide zijn nagenoeg identieke wijsgerige stelsels. Zo noemt zij vedanta vergeestelijkt boeddhisme en boeddhisme radicaal vedantisme. 3. Praktische Mystiek – voor gewone mensen (Evelyn Underhill) Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag wat mystiek is. Het geeft een beschouwing over de wereld van de Werkelijkheid en behandelt onderwerpen als de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. “Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie: “Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.” Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren. 4. Meditatie – een praktische studie met oefeningen (Adelaide Gardner) Dit boekje geeft een eenvoudige doch zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: – het doel van meditatie – de verschillende methoden – concentratie en contemplatie – hindernissen en hulpmiddelen – groepsmeditatie – het helpen van anderen door gedachten – aanbevolen literatuur voor verdere studie 5. De Zeven Mensentypen (Geoffrey Hodson) “Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles – juist in die volgorde – werd gerangschikt.” Zo is het ook met de schijnbare wanorde in de levens van mensen en volkeren. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die onbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Theosofia – Holisme en Oude Wijsheid

64 blz. | Paperback | Theosofische vereniging in Nederland, 1989

Het speciale nummer van Theosofia, de zg. special, heeft deze keer als onderwerp het holisme.

Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

The Power of the New Spirituality – How to Live a Life of Compassion and Personal Fulfillment

258 pages | Paperback | Quest Books, 2012

Everyone has religious experiences, but most people just don’t know how to identify them, claims author William Bloom. Today’s society makes ever-increasing demands on us, but in the practice of modern spirituality, we can find heartening new solutions that give us the energy, motivation and inspiration to develop ourselves and transform our world.

The Power of the New Spirituality uniquely straddles mainstream and alternative forms of belief in commonsense, everyday language. Bloom speaks directly to the legions of people who seek to replace a single-faith tradition with a more generalized spirituality. He identifies the core similarities in all spiritual traditions and explains how everyone-regardless of background, beliefs or personality type – can immediately put them into practice.

auteur: Bloom, W.
ISBN: 9780835609067
Additional DescriptionMore Details

Bloom shows how to develop the key aspects of connection, reflection and service in the context of today’s challenges in order to gain greater meaning in our lives. He also explains the phenomenon of spiritual voices in a psychological context, and he describes how modern spirituality’s ethical core is stronger even than that of traditional faiths because it includes green values and insights from developmental psychology. Written in a lively and inspiring style and drawn from Bloom’s popular workshops, The Power of the New Spirituality helps us explore ourselves more deeply. It is an invaluable tool for increasing a sense of integrity, inner strength and personal joy. It will also help readers connect more strongly with family members, friends and colleagues, and forge a sense of being in the driver’s seat of their lives.

Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

The Brightened Mind – A Simple Guide to Buddhist Meditation

107 pages | Paperback | Quest Books, 2011

Helps You Tap Into An Infinite Reservoir of Clarity and Calm

Modern times have created a siege of chaos. Struggling economy, political turmoil, media bombardment and a general culture of isolation all contribute to this unrest. Buddhist author Ajahn Sumano Bhikkhu presents a simple path to freedom from such chaos in The Brightened Mind.

“Sumano Bikkhu’s The Brightened Mind is a most precious little jewel, introducing the spiritual armchair traveler to the wonders of the Universal Mind as taught in the Buddhist meditative tradition.” — Glenn Mullin, author of Female Buddhas, The Fourteen Dalai Lamas, and Living in the Face of Death.

auteur: Sumano Bhikku, A.
ISBN: 9780835608992
Additional DescriptionMore Details

Sumano speaks to the modern seeker from a unique perspective, as a former law school graduate and real estate professional in Chicago. He abandoned his comfortable American lifestyle for the begging bowl and simple cave home of an ordained Buddhist monk in the tradition of the Thai forest meditation masters. Now a spiritual teacher in Tibet, Sumano walks the reader through the workings of the mind and how thought processes often affect our experiences. He shows how to quiet the mind, turning off the “rolling documentary of your past and future” to experience the freedom of quiet focus. Through easy-to-follow guided meditations called “mind trainings” or “mind-fitness techniques,” he teaches the reader how to think productively tapping into the ultimate source of wealth, our own divine consciousness. Sumano posits that we all have within us this abundance simply waiting to be utilized. Using these practices readers will find themselves free from the body and the mundane, the I-ego mind. From this place of insight life’s challenges can be navigated with much less stress and with much more hope. As Sumano says, “In order to progress and prosper in peace, we must respond to the challenges of our times not from fear and anxiety but from a place of circumspection —from a brightened mind.”

Quantity

Prijs: € 11,95

Loading Updating cart…

The Reality of ESP – A Physicist’s Proof of Psychic Abilities

306 pages | Paperback | Quest Books, 2012

On February 4, 1974, members of the Symbionese Liberation Army kidnapped nineteen-year-old newspaper heiress Patricia Hearst from her Berkeley, California apartment. Desperate to find her, the police called physicist Russell Targ and Pat Price, a psychic retired police commissioner. As Price turned the pages of the police mug book filled with hundreds of photos, suddenly he pointed to one of them and announced, “That’s the ringleader.” The man was Donald DeFreeze, who was indeed subsequently so identified. Price also described the type and location of the kidnap car, enabling the police to find it within minutes. That remarkable event is one reason Targ believes in ESP. Another occurred when his group made $120,000 by forecasting for nine weeks in a row the changes in the silver-commodity futures market.

auteur: Targ, R.
ISBN: 9780835608848
Additional DescriptionMore Details

As a scientist, Targ demands proof. His experience is based on two decades of investigations at the Stanford Research Institute (SRI), which he cofounded with physicist Harold Puthoff in 1972. This twenty-million dollar program launched during the Cold War was supported by the CIA, NASA, the Defense Intelligence Agency, and Army and Air Force Intelligence. The experiments they conducted routinely presented results could have happened by chance less than once in a million. Targ describes four types of experiments: Remote Viewing, in which a person describes places and events independent of space and time. For example, while in California Price drew to scale a Soviet weapons factory at Semipalitinsk with great accuracy later confirmed by Satellite photography. In another remote viewing, Targ accurately sketched an airport in San Andreas, Columbia himself. Distant Mental Influence, where the thoughts of the experimenter can positively or negatively affect the physiology (heart rate, skin resistance, etc.) of a distant person. Whole field isolation, where someone in a state of sensory isolation accurately describes the visual experiences of someone else in another place. Precognition and retrocausality, showing that the future can affect the past. That is, the elephant you see on television in the morning can be the cause of your having dreamed about elephants the previous night. Final chapters present evidence for survival after death; explain how ESP works based on the Buddhist/Hindu view of ourselves as nonlocal, eternal awareness; discuss the ethics of exercising psychic abilities,and show us how to explore ESP ourselves. “I am convinced,” Targ says, “that most people can learn to move from their ordinary mind to one not obstructed by conventional barriers of space and time. Who would not want to try that?” This book contains, among many other things, a comprehensive yet concise description of the government programs the author helped developed to research psi phenomena. For this reason alone, the book is an historically important contribution. In addition, it contains many compelling first-person descriptions of psi. This is a book I can feel comfortable recommending to skeptical colleagues. Very important! — David E Presti, University of California, Berkeley This book, detailing its author’s many successful investigations into the paranormal, should make those who deny the possible existence of such phenomena think again”. — Brian Josephson, Nobel Laureate in Physics and Emeritus Professor, Physics, University of Cambridge Russell Targ is a physicist and author, and was a pioneer in the development of the laser and laser applications. He holds his B.S. in Physics from Queens College, and did graduate work in physics at Columbia University. Targ has received two National Aeronautics and Space Administration awards for inventions and contributions in lasers and laser communications, and has published over one hundred scientific papers on lasers, plasma physics and ESP research.

Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Faith Beyond Belief – Stories of Good People Who Left Their Church Behind

By Margaret Placentra Johnston.

300 Pages | First Quest Edition 2012 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835609050.

Faith Beyond Belief seems to give us a good way to understand those, who have rejected their own church, but are still engaged in a spiritual search beyond the conventional language and categories, that left them feeling empty. It is an excellent way to get a feel for the issues as they are experienced by a growing number of Americans, who are spiritual but not religious. You can feel the difference in the openness, the inquiring mind and the caring Soul, that this book unveils.

From Chapter 23 – ‘Where Do We Go From Here’ (p. 278):

” Rather than keep its adherents mired in childish myths, the religion of the future will lead its members toward the more fluid form of faith that can develop ‘beyond belief’. It will encourage them to undertake the critical reflection required to begin the progression to mature faith. Rather than suppress diversity and self-expression in religious experience, the religion of the future will promote the spiritual exploration that is necessary to reach the Mystic level. Where the religion of the past was exclusionist, ethnocentric, judgemental and triumphalist, the religion of the future will be inclusive, universal, unitive, and accepting, The religion of the future will be Love! “

auteur: Johnston, M.P.
ISBN: 9780835609050
Additional DescriptionMore Details

Some of these real-life accounts are by nonbelievers; others are by those among the growing numbers of the “spiritual but not religious.” The stories of the nonbelievers-including an ex-Catholic, a former Mormon and a clandestine Muslim apostate who left his community after the attacks of 9/11- show how complete confidence in human reason can lead away from literal religious interpretation, as exemplified in New Atheist writings. But, Johnston points out, while that step is a necessary one on the spiritual path, it is only intermediate. Beyond it, a person rejects human reason as the ultimate gauge of reality. Her second set of stories are of people at this “mystic” level who can tolerate paradox, see truth and reality as multidimensional and view spiritual concepts metaphorically. They may even have returned to their original church, but now with the more evolved traits of humility, forgiveness, gratitude, acceptance and a unitive worldview in which religious differences are seen as mere details. While over half of Americans claim to be Christian, the number of the unaffiliated has increased from 14 million in 1990 to 34 million in 2008. Insulated Christians rank atheists below criminals on their moral scale. Faith Beyond Belief: Stories of Good People Who Left Their Church Behind challenges this attitude by giving a much-needed voice to the “good” people who have left their church but whose spirituality continues to mature. An ophthalmologist, Johnston has made a career of helping people with their eyesight. Now she offers to correct blurred misconceptions on another level. Faith Beyond Belief points beyond the atheist/believer controversy wrecking such divisive havoc in our culture today. It will help doubters as well as those who are struggling to clarify their own spiritual vision to see things in a new light.

Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

A Timeless Spring – Krishnamurti at Rajghat

216 pages | Paperback | Krishnamurti Foundation India, 1993

The book is a historical record of Krishnamurti’s relationship to Rajghat on the banks of the Ganges in Varanasi; it was a place where he founded a school and came every winter till his death in 1986. Rajghat’s classical past, its philosophical and religious traditions, its extreme conservatism, the beauty of the countryside and the poverty of its villagers form the background against which Krishnamurti spoke – to students, teachers and to the public.

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 8187326093
Quantity

Prijs: € 9,08

Loading Updating cart…

In Case of Spiritual Emergency – Moving Successfully Through Your Awakening

205 pages | Paperback | Findhorn Press, 2011

Encouraging, supportive, and life-saving, this book is essential for avoiding the mental, emotional, or spiritual paralysis or exhaustion that can result from underestimating the current age of increased individual and global emergencies.

When spiritual emergencies, such as mystical psychosis and dark nights of the soul, are understood, managed, and integrated, they can offer enormous potential for growth and fulfillment, and this book offers three key phases for successful navigation. Personal stories of spiritual crises are presented alongside practical and effective guidance in this exploration of a fascinating phenomenon.

“This book is going to be very helpful to many people.” — Dr Andrew Powell, Royal College of Psychiatrists, Special Interest Group on Spirituality

auteur: Lucas, C.L.
ISBN: 9781844095469
Additional DescriptionMore Details

“The phenomenon of Spiritual Emergency is growing – but hugely misunderstood by the public and health professionals alike. Hence why books such as Catherine’s are desperately needed.” — Hazel Courteney, journalist and author “The strength of this book lies in the willingness of its author to share her own experiences as well as draw on those of others to give the reader a real taste of what spiritual emergency is – in all its many wonders and occasional horrors.” — William West, reader in counselling at University of Manchester, Therapy Today Journal

Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

The Human Journey – Quest for Self-Transformation

37 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2002

The search for human identity has been the subject of great literature, great art and music, great philosophy throughout the ages. This work, the Adyar Pamphlet New Series #4, discusses the journey which gives our life its purpose or meaning.

Published in India.

auteur: Mills, J.
ISBN: 8170593549
Additional DescriptionMore Details

Joy Mills has been a member of The Theosophical Society since 1940. She has served as President of the Theosophical Society in America, General Secretary of the Australian Section, and International Vice-President. She has lectured in more than 50 countries, and worked as Director of the Krotona Institute of Theosophy, in Ojai, California.

Quantity

Prijs: € 1,50

Loading Updating cart…

Inzicht is Nu – De Pocket Krishnamurti

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Hans van der Kroft.

143 Pagina’s | Softcover 2012 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9789062711079.

Engels origineel: The [Shambala] Krishnamurti Reader | 2009 editie | Krishnamurti Foundation Trust Ltd., Hampshire, England | ISBN: 9780834827592.

De wereldberoemde Indiase leraar Jiddu Krishnamurti wilde geen goeroe zijn en noemde zichzelf evenmin een filosoof. Toch wordt hij gezien als een van de meest oorspronkelijke denkers van onze tijd. Hij gaf teachings over de hele wereld en bood praktische antwoorden op belangrijke levensvragen. In Inzicht is Nu zijn deze waardevolle lessen gebundeld in een handzaam boekje.

De kunst van het leven is, volgens Krishnamurti, leven in het nu zonder gisteren of morgen. Inzicht in het nu kan ons in vele opzichten verder helpen. Door alleen te kijken naar dat wat is en vooroordelen, negatieve herinneringen  en persoonlijke ervaringen los te laten, kunnen we leren leven zonder conflicten. Leven in het nu betekent bovendien een leven vrij van angsten. In Inzicht in het Nu gaat Krishnamurti in op onderwerpen als kwaliteiten en helderheid van handelen, leven en sterven, meditatie en het tijdloze in het dagelijks leven.

Deze compacte uitgave is een klein juweeltje. In heldere taal geeft Krishnamurti ons adviezen om eenvoudig en verstandig te leven.

Afkomstig uit Hoofdstuk 7 – ‘Levenskunst’: (blz. 53):

” De meesten van ons leiden een verbrokkeld leven, opgedeeld in zakenleven, religieus leven, gezinsleven, seksleven, enzovoort. We zijn als mens niet holistisch, we zijn niet ‘heel’. We bekijken het leven vanuit een bepaald gezichtspunt, een bepaalde conclusie of vanuit het een of andere idealistische idee. Dat alles geeft een verbrokkelde kijk op het leven. Zijn wij in staat problemen onder ogen te zien vanuit een heel andere visie, die totaal niet verbrokkeld is? Als we zouden erkennen, zouden beseffen dat we een verbrokkeld leven leiden, een versplinterd, innerlijk verdeeld, tegenstrijdig leven, waarbij we de ene begeerte tegenover de andere stellen, zouden we dan onze problemen niet vanuit een heel ander gezichtspunt het hoofd kunnen bieden? “

 

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711079
Additional DescriptionMore Details

De kunst van het leven is volgens Krishnamurti leven in het nu, zonder gisteren of morgen. Inzicht in het nu kan ons in vele opzichten verder helpen. Door niet verder te kijken dan wat is en vooroordelen, negatieve herinneringen en persoonlijke ervaringen los te laten, kunnen wij leren om te leven zonder conflicten. Leven in het nu betekent bovendien een leven vrij van angsten. In Inzicht is nu gaat Krishnamurti in op onderwerpen als kwaliteit en helderheid in handelen, leven en sterven, meditatie en het goddelijke in het dagelijkse leven.

Quantity

Prijs: € 12,95

Loading Updating cart…

Adyar Through the Lens (DVD)

DVD | Theosophical Publishing House, Adyar, 2011

A presentation of the buildings and places, flora and fauna of a unique campus.

Established by the Founders of the Theosophical Society, H.P. Blavatsky and H.S. Olcott, in December 1882, Adyar has been the Society’s International Headquarters ever since. Besides its peaceful and uplifting atmosphere this centre is rich in historical and architectural features. It is widely recognized as a safe sanctuary for many animals, birds and plants. This DVD presentation captures the beauty and importance of Adyar as an ashrama dedicated to the unity of Life.

auteur: Anonymous
ISBN:
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

An Autobiography

322 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 2008

This book, first published in 1893, contains a candid description of the first forty-two years of Annie Besant’s life: a relatively happy childhood, an unfortunate marriage, followed by domestic, social, religious and political trials and tribulations. It reveals her remarkable courage and a strong sense of social justice.

This autobiography is a shining example of the unlimited potential of one who is convinced of his or her goal.

auteur: Besant, A.
ISBN: 9788172595151
Additional DescriptionMore Details

Annie Besant (1847-1933) led the fight for the rights of women and laborers in her native England; later she worked with Mahatma Gandhi and spearheaded India’s struggle for freedom. Theosophist Joy Mills describes her as “a feminist before the movement for women’s rights was fully launched; she stood for freedom when half the world was held in the bonds of colonialism.” A student of India’s spiritual traditions, Annie Besant was famed as an orator, author, and international President of the Theosophical Society.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

You are the world – Talks and Discussions in American Universities

164 pages | Paperback | Krishnamurti Foundation India, 1998

There is today a strange and deep discontent among the young people. Responding to this malaise, the words of J. Krishnamurti direct each person to become his own teacher as well as his own disciple. He asks us to use his words as mirror to look at ourselves as we actually are and to see the totality of existence. To look in such a manner, the mind must be completely free – not bound by authority of any kind.

But this freedom should not be misunderstood to mean freedom to lead an undisciplined, self-indulgent life. The freedom of which Krishnamurti speaks requires a total revolution in the psyche itself. When the mind empties itself of the known, then the human being can undergo complete transformation.

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 8187326026
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

Thoughts for Aspirants Vol. 1

164 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 1977

The “thoughts” are short quotes gathered into themes such as Love, Peace, Humility and Simplicity, Brotherhood, and Spirituality. About Unity, he writes, “Whether in a speck of dust, or in a leaf or flower, or in the least living thing, it is the One Life which exists as the innermost reality, the Truth of truths.”

An Adyar book, imported from India.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 083569195X
Additional DescriptionMore Details

N. Sri Ram, was international President of the Theosophical Society for over 20 years, from 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Man, His Origins and Evolution

99 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1961

A series of talks given in 1951 and 1952 by a past international President of the Theosophical Society. Topics include: What Is Man?, Evolution of Man, The Subtle Nature of Man, Seeking, and Integrating Our Knowledge and Ourselves.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 817059233X
Additional DescriptionMore Details

N. Sri Ram, was international President of the Theosophical Society for over 20 years, from 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

The Human Interest

215 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 1986

The Human Interest and Other Addresses and Short Essays

N. Sri Ram, was international President of the Theosophical Society for over 20 years, from 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 8170593921
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

Patañjali’s Yoga Aphorisms

By Patañjali, Preface and translation by William Quan Judge (1851 – 1896).

74 Pages | Copyright 1987, firstly published in 1985 | Hardcover | The Theosophy Company, U.S.A. | ISBN: 0938998110.

‘This book is laid upon the altar of Master’s Cause, and is dedicated to their servant H.P. Blavatsky. All concern for its fruits or results is abandoned: They are left in charge of Karma and the Members of The Theosophical Society’.

This edition of Patañjali’s Yoga Aphorisms is not put forth as a new translation, nor as a literal rendering into English of the original. In the year 1885 an edition was printed at Bombay by Mr. Tookeram Tatya, a Fellow of the Theosophical Society, which has been since widely circulated among its members in all parts of the world. But it has been of use only to those, who had enough acquaintance with the Indian system of philosophy to enable them to grasp the real meaning of the Aphorisms notwithstanding the great and peculiar obstacles due to the numberless brackets and interpolated sentences, with which not only are the Aphorisms crowded, but the so-called explanatory notes as well. For the greater number  of readers these difficulties have been an almost insurmountable barrier; and such is the consideration that has led to the preparation of this edition, which attempts to clear up a work that is thought to be of great value to earnest students.

From the Preface (xv – xvi):

” The sytem postulates that Ishwara, the spirit in man, is untouched by any troubles, works, fruit of works, or desires, and when a firm position is assumed with the end in view of reaching union with spirit through concentration, He comes to the aid of the lower self and raises it gradually to higher planes. In this process the Will by degrees is given a stronger and stronger tendency to act upon a different line that from indicated by passion and desire. Thus it is freed from the dominion of desire and at last subdues the mind it-self. “

auteur: Judge, W.Q.
ISBN: 0938998110
Quantity

Prijs: € 7,26

Loading Updating cart…

Centred Self Without Being Self-Centred – Remembering Krishnamurti

20 Pages | First edition, 2010 | Paperback | Theosophical Publishing House, Adyar

Jiddhu Krishnamurti (1895 – 1986), like all true Rishis and Philosophers, based his saying on seeing. With him the emphasis was always on perception rather than thinking. Almost in every engagement – even in personal conversations this was often the case – sometimes practically in the middle of a sentence he would say, ‘Now listen to the birds‘ or ‘Look at the clouds‘. The mind which had been trapped in arguing or putting two and two together, would thus be invited to look. One was literally brought back to one’s senses.

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 9788170595199
Additional DescriptionMore Details

“I was particularly moved by the scope, insight, and intimacy of this. I think you say things about Krishnamurti that are very true but not generally understood. I also think you go a long way to dispel some of the inevitable mythology that accrues, in time, to any teacher, mentor, or charismatic ‘religious’ figure. This is especially important as regards Krishnamurti. I realize how much there is in this and how truly wonderful it is.” — Alan Kishbaugh, the Executive Director of the Krishnamurti Foundation of America from 1998-2002 Excerpt: As Krishnamurti often emphasized, only a still mind can be attentive. There is a quality of attention and seeing which can bring about an action in oneself so that a radical change can take place naturally, from the inside. I once asked Krishnamurti about the nature of this attention, what he himself called total attention. I said to him, “What I find in myself is the fluctuation of attention.” He said with emphasis, “What fluctuates is not attention. Only inattention fluctuates.” For him, there was never a compromise with half-measures; it was a matter of total commitment to truth, or nothing at all. As long as one does not have a centered self, one is fragmented and agitated. Then one is inevitably self-centered because vastness, freedom and compassion cannot be available to a fragmented and disordered self. When one is centered, one naturally sees the limitation of the personal or selfish perspective. Then one naturally wishes to be free of the prison of selfishness. Until then, the notion or effort to be free of the self is merely an idea and a fantasy. When one has awakened senses, a clear heart and an alert mind, one can go beyond thought to an intelligence which is not so personal or self-bound.

Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

The ‘K. H.’ Letters to C. W. Leadbeater

127 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2001

The messages from the Master of the Wisdom ‘KH’ to C.W. Leadbeater, and the detailed commentaries on them by C. Jinarajadasa are fascinating and valuable. They not only contain interesting historical details but also throw much light on the attitude of the great beings known as ‘Masters’ or true Mahatmas who were behind the foundation of the Theosophical Society and on the conditions to be fulfilled before becoming one of their pupils. They also provide insight into the qualities of character of Charles W. Leadbeater, who was destined to play an important part in the history of the Theosophical Society.

auteur: Leadbeater, C.W./Jinarajadasa C. (comm.)
ISBN: 8170593611
Additional DescriptionMore Details

C. Jinarajadasa was international President of the Theosophical Society from 1946 to his death in 1953. He was a popular lecturer for the Society and he had the ability to speak fluently in Spanish, English, French, Italian, and Portuguese. Other titles by the author: – Christ and Buddha: And Other Sketches for Children – Flowers and Gardens – How We Remember Past Lives – I Promise – Law of Sacrifice (pamphlet) – A Short Biography of Annie Besant – Story of the Mahatma Letters (pamphlet) – Wonder Child-Miniature

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Law of Sacrifice

68 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2000

C.W. Leadbeater and C. Jinarajadasa

Sacrifice is selfless giving, the way to freedom from the bondage of karma. “All nature must give forth or die”. The Eternal Principle gives of itself in manifestation this is the great Cosmic Sacrifice, which C. Jinarajadasa explains with quotations from ancient texts and living examples.
C.W. Leadbeater points out that sacrifice is “Love in the fullest and deepest sense of the word”. By giving ourselves in loving service, in unselfish devotion and renunciation for the good of others, we can transmute ourselves. Love is the way to life and immortality.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 8170594227
Additional DescriptionMore Details

C. W. Leadbeater was a highly developed clairvoyant and the author of over thirty books on the spiritual life and on the psychic nature of man. He unfolded and perfected his own psychic faculties under the guidance of his Adept teacher and in 1893 began his clairvoyant investigations, on occasion collaborating with Annie Besant, the second President of the Theosophical Society. His worldwide lectures presented a new viewpoint to thousands of people. Other titles by the author C. W. Leadbeater: – The Chakras – Christian Gnosis – The Inner Life – Man, Visible and Invisible

Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

The Traveler’s Key to Ancient Greece – A Guide to Sacred Places

326 pages | Paperback | Quest Books, 2000

The Eleusian mysteries, the Sanctuary of Apollo, the Theatre of Dionysus, the labyrinths of Knossos, the Delphic oracle—the book leads us to such sacred sites in the ancient way of spiritual pilgrimage. “The gods have not totally vacated the holy places,” says Richard Geldard. “Any ‘vacating’ has to do with our own lack of awareness.”

He brings to life the mythology that shaped the brilliance of Greek architecture and art, integrating rare historical material with the most recent archeological data. The result is a specialty guidebook comprehensive enough to be the only one you pack, with commentary on:
– Major and lesser sites of the palace and temple cultures
– Greek drama, philosophy, art, and sculpture
– Sacred geometry and architecture
– Gallery collections in three major museums

Whether you’re an armchair or actual traveler, Traveler’s Key opens access to the fabled wisdom enjoyed by pilgrims of old and to the living mythology that still has power to transform lives.

auteur: Geldard, R.G.
ISBN: 9780835607841
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Education, Science and Spirituality – Three Talks including Questions & Answers

By Professor P. Krishna.

143 Pages | First edition 2000 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593840.

Professor P. Krishna was Professor of Physics at the Benares Hindu University in India until 1986 when he joined the Krishnamurti Foundation India as the Rector of the Rajghat Education Center in Varanasi, India. He is a Fellow of the Indian National Science Academy and is the author of several books of and research papers in the field of crystallography. He has lectured internationally on socio-philosophic topics such as: the Holistic Perception of Reality, the Scientific Approach to Truth, Science and Religion, and Right Living in Modern Society.

As an educationist, he is deeeply committed to helping young people explore the nature of matter, mind and consciousness. In this book, he investigates man’s relationship to the world. His sensitivity and clarity, when responding to questions, bring new insight to the reader.

CONTENTS:

  1. Talk: Can we create a mutation in consciousness and bring about a new culture?
  2. Talk: What is right education amidst the challenges of today’s world?
  3.  Talk: Our relationship to the world?

From Part Four: ‘Relationship to Oneself?’ (p. 141 & p. 142):

” Q: Krishnamurti has pointed out that the real crisis is in the consciousness of man, not out there in society. But we find that the situation in society is deteriorating day by day. What can you say about that?

P. Krishna: We can only say, that we have been warned. We cannot say afterwards that we did not know, because Krishnamurti has pointed out, that if we go on this way, without taking responsibility for ourselves, working only at the periphery, trying to solve problems externally, then we are never going to succeed. Meanwhile, science and technology are becoming more and more powerful, so the manifestation of the violence in us has now acquired the capacity to decimate a million people with just one bomb. It is not so much, that the violence in our consciousness has increased but its external manifestation has grown ten thousand times. So we are in a much greater crisis now. The inner crisis in our consciousness is not greater and we do not have much time left. Therefore, there is now a greater urgency for the inner transformation to take place. “

auteur: Krishna, P.
ISBN: 8170593840
Additional DescriptionMore Details

Prof. P. Krishna is currently in charge of the Krishnamurti study center at the Rajghat Education Center of the Krishnamurti Foundation India in Varanasi, India. He was the Rector of the center and Principal of the Rajghat Besant School from 1986 to 2002. He is a trustee of the Foundation and continues to be involved with its activities. He has written articles and books on various issues relating to the teachings of J. Krishnamurti. He has also delivered lectures on Education, Science and Society to varied audiences.He is an Honorary scientist and Fellow of the Indian National Science Academy, New Delhi, as well as the Indian Academy of Sciences, Bangalore. Before joining the Krishnamurti Foundation India, he was a professor of Physics at the Department of Physics, Banaras Hindu University, where had been a faculty member for 24 years. He specialized in Solid State Physics, his area of research and teaching being X-Ray Crystallography.

Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Gods in Exile

118 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1987

The way and power of the ego.

1926. A priest in the Liberal Catholic Church, Van Der Leeuw writes that the pages in this book are based on an awakening of Ego-consciousness that came to him in a single moment, but has taken days to realize and many pages to describe. Contents: The Drama of the Soul in Exile; The Way to the Ego; The World of the Ego; The Powers of the Ego; and The Return of the Exile.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Leeuw, J.J. van der
ISBN: 8170590590
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

City of Secrets – One Woman’s True-life Journey to the Heart of the Grail Legend

By Patrice Chaplin.

336 Pages | First Quest edition 2008 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608718.

City of Secrets is, perhaps, the very first nonfiction title to combine the stories of the legendary Grail phenomenon with that of a modern-day love story.

In 1955, fifteen-year-old Patrice flees her predictable English life for sun-drenched Girona, a pre-Roman town in northern Spain. There, she falls in love with José, whose mission is to preserve the town’s ancient Caballistic tradition. Over the years, Patrice returns again and again to her lover and Girona. She meets enthralling characters and hears of visions, an oddly wealthy priest, a fabulous garden owned by a Frenchwoman, and two towers aligned to create a portal to another dimension. The priest is no other than the Abbé Saunière of Rennes-le-Château, and the mysteries linked to him are at the heart of the Grail phenomenon. People Patrice thought she knew well turn out to belong to a secret society guarding Saunière’s legacy. Now it is time, they say, to reveal their secrets, and they ask her to be the messenger.

In support of her revelations, Patrice provides copies of previously unreleased letters, written by Saunière, along with other documented evidence. Her romantic and lucid writing style, which has often been compared to Beat Generation legend Jack Kerouac, will leave readers with no doubt that this book is one-of-a-kind.

 

auteur: Chaplin, P.
ISBN: 9780835608718
Additional DescriptionMore Details

Patrice first went to the ancient Spanish town of Girona in 1955 as a fifteen-year-old girl. She fell in love with the town and with Jose, its favorite son. Over the years, as she returns again and again, she sees and hears many unusual things: people talking about a wealthy priest named Abbé Saunière of Rennes-le-Château, an old house with an amazing garden owned by a mysterious Frenchwoman, a strange ceremony in this house, and several intriguing characters, including Jean Cocteau. Later, in 2003, Patrice finally starts to make sense of everything she has seen. Her lifelong friend and former lover, Jose, has a heart attack, and decides it’s time to reveal the secrets he has been guarding from the world. She learns that a private society has for generations held Saunière’s letters and documents after his death in 1917. She also learns Jose has been the society’s custodian for many years. Jose tells Patrice the secret is not in Rennes-le-Château and that it is now her duty to discover the rest. Patrice Chaplin is an internationally renowned playwright and author who has published more than 25 books, plays, and short stories. Her most notable work includes Albany Park, Siesta, which was made into a film staring Jodi Foster and Isabella Rossellini, Into the Darkness Laughing, Hidden Star, Night Fishing, and Death Trap.

Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

Buddhist Stories

140 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 1994

The delightful stories appearing in this book are translated mostly from the Commentary on the Dhammapada. Originally published in the Magazines The Young Citizen and the Adyar Bulletin, they illustrate the moral teachings of Buddhism in a simple and easy form.

F. L. Woodward was an authority on Buddhist teachings; many of his publication were published by the Pali Text Society, among them Pictures of Buddhist Ceylon, The Buddha’s Path of Virtue and Francis Bacon and the Cipher Story.

auteur: Woodward, F.L.
ISBN: 8170592380
Quantity

Prijs: € 3,70

Loading Updating cart…

The Visionary Window – A Quantum Physicist’s Guide to Enlightenment

320 pages | Paperback | Quest Books, 2006

Does God exist? Can spirituality be integrated with science? Is happiness possible? Do miracles really happen? Not only does The Visionary Window answer “yes” to all of these questions, but it skillfully combines the fields of philosophy, cosmology, religion, and psychology to form a new way of thinking about science and spirituality.

“If you choose to read one book introducing you to quantum physics and spirituality, choose The Visionary Window. You’re in for a profound awakening.” —Betsy Chasse, filmmaker, What the Bleep Do We Know!?

“I have rarely read a book that gave me so much hope for the future as the one you are now holding. Its author offers brilliant answers to the most gripping questions that have eve been asked.” —from the Foreword by Deepak Chopra

auteur: Goswami, A.
ISBN: 9780835608459
Additional DescriptionMore Details

After almost a century of using quantum physics to delve into mystery of matter, it is clear that by itself it is not complete; the conscious observer is necessary to complete it. Thus opens the visionary window, introducing into science the idea of consciousness as the ground of all being and the metaphysical basis for a new paradigm…—Adapted from the Preface Stepping beyond the classic work of prominent seventies physicist Fritjof Capra, Goswami details his own pioneering exploration of science and spirit, revealing the complete integration between modern science and spiritual traditions. Using stories and colorful examples from pop culture, Goswami addresses complex issues in language and terminology easily accessible to the lay reader. He provides quantum physics-based theory and new experimental data verifying the metaphysical truth that exists when employed in the context of a new science, science within the primacy of consciousness. With a new holistic worldview, Goswami also discusses the creativity of the body to self heal; the power of spiritual practice and how to choose a meditative path; and the five stages of spiritual growth, culminating in the ability to transcend the physical laws of nature. Readers, scientists and spiritual leaders alike will find answers to many of life’s deepest mysteries. “Goswami ranges far, wide, and deep.” —Rupert Sheldrake, Ph.D., author of The Evolutionary Mind and A New Science of Life “Goswami tells a good, often enlightening, story and is a fine teacher of quantum physics for the layperson.” —Fred Alan Wolf, Ph.D., author The Yoga of Time Travel and The Spiritual Universe Amit Goswami, Ph.D., was born in India and raised in the Hindu tradition. He earned his doctorate from Calcutta University in 1964 in theoretical nuclear physics and has been a professor of physics at the University of Oregon since 1968.

Quantity

Prijs: € 23,95

Loading Updating cart…

Creative Evolution – A Physicist’s Resolution Between Darwinism and Intelligent Design

By Amit Goswami.

339 Pages | First Quest edition 2008 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. |  ISBN: 9780835608589.

It’s an open secret that fossil gaps – discontinuities in fossil lineages – threaten the validity of Darwin’s theory of evolution. At the same time, by denying evolution altogether, intelligent design thinkers fly in the face of scientific data. But let’s not throw the babies out with the bathwater, says quantum physicist Amit Goswami. The idea of intelligent design does contain substance with which neo-Darwinists must come to terms. And if Darwin’s theory is seen at best as incomplete, able only to explain evolution’s continuous epochs, then there’s room for both evolution and God.

Dr. Goswami’s central theme is that pure consciousness, not matter, is the primary force in the universe. This view differs radically from mainstream theories that see evolution as the result of simple physical reactions. It also differs from intelligent-design arguments that posit a clockmaker God who fabricated the universe. This view differs radically from mainstream theories that see evolution as the result of simple physical reactions.

From Chapter 21 – ‘Evolution – The Next Step’ (p. 307):

” Someone once said, ‘Man has learned to fly like a bird in the sky: man has also learned to swim like a fish in the ocean; but, alas, man has yet to learn to walk like a human being on this earth. ‘ What does it mean to be fully rational, let alone fully human? Human beings began with a tremendous leap in the capacity for making representations of the mind. A major privilege of being human is in developing the rational capacity fully. As the philosopher Ken Wilber emphasizes, however, at each level of the great chain of being, the previous level must be integrated. Only when humans have integrated the vital mind can we said to fulfill our full potential for rationality.

Have we fully integrated our vital body in our mental being? In view of the current state of mind-body disease and healing (see Chapter 15), we are far from it. We express emotions and suppress emotions, but we haven’t learned to meditate on them. We share the base instinctual emotions with animals. We are so insecure, so prone to succumb to these base instincts, that we sometimes suppress even the noble emotions associated with our higher chakras, beginning with the heart. “

 

auteur: Goswami, A.
ISBN: 9780835608589
Additional DescriptionMore Details

Biology, Dr. Goswami says, must come to terms with feeling, meaning and the purposefulness of life. The key is the idea of creativity in biological development, which reconciles evolution with intelligent design by a purposive designer. Hence, the book’s title: Creative Evolution. What’s more, when the question of life’s purposefulness and the existence of the designer is reconciled with neo-Darwinism, other difficulties of biology are resolved. The result is a paradigm shift for biology and the vision of a coherent whole that the author calls “Science within Consciousness.” It’s an open secret that fossil gaps—discontinuities in fossil lineages—threaten the validity of Darwin’s theory of evolution. At the same time, by denying evolution altogether, intelligent-design thinkers fly in the face of scientific data. But let’s not throw out the babies with the bathwater, says quantum physicist Amit Goswami. The idea of intelligent design does contain substance with which neo-Darwinists must come to terms. And if Darwin’s theory is seen at best as incomplete, able only to explain evolution’s continuous epochs, then there’s room for both evolution and God. Other titles by the author: – Creative Evolution (DVD) – God Is Not Dead (CD) – God Is Not Dead (DVD) – Physics of the Soul: Pts 1-3 (CD) – The Visionary Window: A Quantum Physicist’s Guide to Enlightenment – Visionary Window—Quantum Physicist’s: Guide to Enlightenment: Pts 1-5 (CD)

Quantity

Prijs: € 24,75

Loading Updating cart…

The Spiritual Roots of Yoga – Royal Path to Freedom

179 pages | Paperback | Morning Light Press, 2006

Each of the selections in this compilation of articles is informed by the philosophical background of yoga, especially the two great texts of yoga, the Yoga Sutra and the Bhagavad Gita. All of them speak of and are related to the wisdom of the spiritual traditions of India. They range from an exploration of rita (cosmic order) in the Rig Veda and its relation to yajna (sacrifice and exchange between levels) and dharma (law, order, sacred obligation) to reflections about contemporary spiritual masters such as J. Krishnamurti and G. I. Gurdjieff in the context of the Indian tradition. This volume will be valuable for those who wish to learn about the roots of yoga and the culture from which it arose.

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 9781596750111
Additional DescriptionMore Details

“Whenever I meet Prof. Ravindra I am reminded of J. Krishnamurti whom I taught yoga for many years. Having known Ravi for a long time I admire his honest spiritual quest. He is indeed a true sadhaka, such a rare and true sanyasi. Enjoy his spiritual journey. He not only practises yoga but communicates it so well. Recommended to all serious students of yoga.” -Sri TKV Desikachar , author of The Heart of Yoga: Developing a Personal Practice “The style of the author is disarming and easy and, even while stating profound ideas, there is a simplicity of form that is appealing. In many essays the author goes beyond the superficial word meanings and touches the wisdom of the sages at its deepest levels. “-T. S. Rukmani, Professor and Chair of Hindu Studies, Concordia University, Montreal

Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Truth, Beauty, and Goodness

81 pages | Paperback | Theosophical Publishing House, 2002

Truth, Beauty, and Goodness are interrelated. While beauty is the garment of truth, goodness is beauty revealed in action. Many philosophers and poets have spoken about the identity of these three aspects of reality, how each one leads to the other. Discovery of truth or beauty is the natural aspiration of every right thinking individual. Clarity and undisturbed serenity are essential requirements for perceiving truth. These qualifications cannot be acquired in the absence of pure and righteous living.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Burnier, R.
ISBN: 8170593581
Additional DescriptionMore Details

Radha Burnier became 7th international President of the Theosophical Society in 1980, following the lead of her father, N. Sri Ram, who was the 5th President, and close associate of Annie Besant. Mrs. Burnier had previously served in many capacities, including Director of the research and publications of the Adyar Library and Research Centre from 1959-1979. She holds a Master’s degree in Sanskrit from the Benares Hindu University, and an honorary Doctor of Literature degree from Nagarjuna University. She has lectured all over the world on Theosophical and cultural topics, and both her talks and writings are known for their clarity of thought and depth of vision.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The Hidden Gospel – Decoding the Spiritual Message of the Aramaic Jesus

222 pages | Paperback | Quest Books, 2001

In The Hidden Gospel, Douglas-Klotz employs this approach to decode the spiritual and prophetic messages hidden within key words and concepts in the sayings and stories of Jesus. We learn to our delight, for instance, that when Jesus spoke of “goodness” he used a word which in Aramaic means “ripe” and refers to actions which are in time and tune with the Sacred Unity of all life.

The Hidden Gospel aims to bridge the gap between the historical Jesus of the scholar and the Jesus of faith of Christian believers. It will appeal to everyone looking for an alternative spiritual vision of Jesus and his message.

auteur: Douglas-Klotz, N.
ISBN: 0835607801
Additional DescriptionMore Details

In two previous books, Neil Douglas-Klotz pioneered a radical new way of translating the words of Jesus—filtering them through the imagistic worldview of the Aramaic language which Jesus himself spoke. Seen through this lens, familiar sayings such as “Blessed are the meek” come into vibrant contemporary focus as “Healthy are those who have softened what is rigid within.” Neil Douglas-Klotz, Ph.D., is an internationally known scholar in the fields of religious studies and psychology. A frequent presenter at conferences of the American Academy of Religion and the Society of Biblical Studies, he is author of Prayers of the Cosmos and Desert Wisdom.

Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

The Esoteric World of Madame Blavatsky – Insights into the Life of a Modern Sphinx

By Daniel H. Caldwell.

451 Pages | First Quest Edition 2000 | Hardcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 0835607941.

‘A psychological enigma, a puzzle for future generations, a Sphinx!’

So reads the self-portrait of Helena P. Blavatsky (1831 – 1891), the leading esoteric author of the nineteenth century. Others called her ‘the lady with the magical eyes’. A world traveler and student of religions, Madame Blavatsky was among the first to bring Eastern Wisdom to the West. Her writing affected W.B. Yeats, James Joyce, D.H. Lawrence, L. Frank Baum (The Wizard of Oz), Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Gustav Mahler, Jean Sibelius, Alexander Scriabin, and many others.

These first-hand accounts lead us into the fascinating world of Madame Blavatsky’s soirées, sites of the astounding phenomena that made her a cause célèbre. Famous as magnets for freethinking intellectuals, these gatherings were a forum for her unconventional ideas that anticipated the spiritual and ecological movements of today. But the depth of this enigmatic Sphinx – as related here by family, friends, and even enemies – transcends the fads of time.

From Chapter 1 – ‘Russia 1831 – 1849’ (p. 1):

” Helena was an exceptional child, who at an early age was aware of being different from those around her. Her possession of certain  psychic powers puzzled her family and friends. At once impatient of all authority, yet deeply sensitive, she was gifted in many ways. A clever linguist, a talented pianist, and a fine artist, she was yet a fearless rider of half-broken horses, and always in close touch with nature. At a very early age she sensed that she was in some way dedicated to a life of service and was aware of a special guidance and protection. “

auteur: Caldwell, D.
ISBN: 0835607941
Additional DescriptionMore Details

This volume recites firsthand accounts of the teachings and enigmas of the Theosophical Sphinx. Through it, the reader enters the fascinating world of Madame Blavatsky’s soirees — famous as magnets for freethinking intellectuals and the sites of remarkable and remarked-upon phenomena, as related here by family, friends, and enemies. Includes over 35 black and white photos from the Theosophical archives. Daniel Caldwell, Master of Library Science, is one of the world’s leading authorities on H. P. Blavatsky’s life and works.

Quantity

Prijs: € 30,95

Loading Updating cart…

The Practice of Dream Healing – Bringing Ancient Greek Mysteries into Modern Medicine

By Edward Tick, Ph.D.

291 Pages | First Quest Edition 2001 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607992.

A Sacred Journey to bring Soul back into Treatment.

Asklepios was the gentle Greek God of healing. Like Christ, he was said to have walked the earth performing miracle cures. His medicine was practiced by priests known as therapeutes (the first therapists) who interpreted patients’ dreams, in which the God gave advice. The results, as well-documented in literature and thousands of ancient testimonies, reveal the root of modern medical science and psychotherapy.

In this classic work, psychotherapist and Greek scholar Dr. Edward Tick explores the God as an archetype of the divine physician symbolizing the Self. What he discovers restores the foundation for a truly holistic medicine. First, he transports us through myth and history on an imaginal pilgrimage based on his journeys with patients to ancient Greek healing sites, where they recreate the dream incubation ceremonies once held in Asklepian temples. Then, from case-studies he crafts practical methods that today’s healing professionals and lay readers can use anywhere, with or without the help of specialists. His radical model shows how consulting rooms, hospitals, and any place of rest can become sanctuaries for the recovery of the whole person.

Homeric Hymn to Asklepios:

” Doctor of our ailing, Asklepios, I begin your praise,

Son of Apollo, awakened through Mother Koronis

Of the Dotion Plains, daughter of King Flegion,

Great to humanity, soother of cruel suffering.

 . . . Και συ ουτω χαιρε, αναξ. Λιτομαι δε σ’αοιδη.

 . . . And thus are you welcomed, Master. By this song I beseech you. “

 

auteur: Tick, E.
ISBN: 0835607992
Additional DescriptionMore Details

For two decades, Dr. Edward Tick has researched and applied this age-old art in contemporary settings. Now he leads us through myth and history on an imaginal pilgrimage based on actual journeys he has made with clients to ancient healing sites. He also provides techniques we can use anywhere, without the help of specialists. His radical model shows how a consulting room, hospital, or any place of rest can be a haven for the recovery of the whole person. A review in Dream Time the Journal of the Association for the Study of Dreams, concludes with “The Practice of Dream Healing is many different books woven into one fascinating whole: travelogue, personal journey, historical narrative, mythological study, psychological inquiry. As travel writing and personal narrative, it is compelling and enjoyable to read; as historical, psychological, and philosophical inquiry, it has much to offer contemporary dreamworkers and others in the healing professions.” Edward Tick, Ph.D., has practiced psychotherapy since 1975. He began treating severely traumatized Vietnam veterans in 1979. By the mid-1980s, he was convinced that more radical transformative techniques were necessary to heal the deep wounds to the soul each survivor endured. Thus, he embarked on a worldwide exploration of traditional healing practices. He began teaching the Greek tradition and leading healing and growth workshops in the early 1990s. Since 1995, he has led eight healing journeys to Greece and Turkey, during which he has focused on the powerful dream healing techniques of Asklepios. He is the director and senior psychotherapist of Sanctuary: A Center for Mentoring the Soul in Albany, New York.

Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Finding Faith in the Face of Doubt – A Guide for Contemporary Seekers

By Joseph S. Willis.

135 Pages | First Quest Edition 2001 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835608050.

We know we don’t know‘ Willis sympathizes with the Greek philosopher Socrates, yet he adds: ‘we all (even atheists) must stand on assumptions that help us lead good lives‘. To explore these assumptions, he discusses different ways of thinking about God, involves both scientific and mythical views, deals with sources of good and evil, and argues for the need for freedom together with commitment. He assures us we can all think reasonably about Ultimate Reality and find a faith that fits and offers a reader-friendly guide helping questioners to maintain their integrity, whilst relating to the Ultimate Mystery beyond all understanding.

From the Introduction (p. 1):

” Everyone needs a faith, a commitment, that is congruent with her or his reason and knowledge, and it must be personal. There is no single way; ultimate truth is simply beyond human reach. But for yourself, for the sake of your own integrity, as a place upon which to stand as you make your life’s decisions, you must find a faith that makes real sense to you. It’s your life, your heart, and your mind.

This book is for people, who doubt the traditional answers, but who believe that the sheer accumulation of material things is not a satisfying way to live. It’s about faith and reason and truth from science, philosophy, and the religions of humankind. “

 

 

 

auteur: Willis, J.S.
ISBN: 0835608050
Additional DescriptionMore Details

The book grew from theology classes Willis taught in Unitarian churches and universities and from conversations with discontented members of other discussion groups. His clear and engaging prose is full of lively exchanges with his students. Frequent references to the best contemporary theologians (Bishop Spong, for example) and to philosophers, physicists, mythologists, and Bible experts provide an inspiring resource for those who long to resolve the conflict between faith and reason, doubt and belief. Joseph Willis, M.Div., former Presbyterian and Unitarian pastor, founded the Interreligious Council at the University of New Mexico. Now retired, he still counsels at Unitarian and Methodist churches. He is Minister Emeritus at Jefferson Unitarian Church in Golden, CO, and teaches adult classes at Jefferson and in a local Methodist congregation.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Serpent in the Sky – The High Wisdom of Ancient Egypt

266 pages | Paperback | Quest Books, 1993

John Anthony West’s revolutionary reinterpretation of the civilization of Egypt challenges all that has been accepted as dogma concerning Ancient Egypt. In this pioneering study West documents that:
– Hieroglyphs carry hermetic messages that convey the subtler realities of the Sacred Science of the Pharaohs.
– Egyptian science, medicine, mathematics, and astronomy were more sophisticated than most modern Egyptologists acknowledge.
– Egyptian knowledge of the universe was a legacy from a highly sophisticated civilization that flourished thousands of years ago.
– The great Sphinx represents geological proof that such a civilization existed.

This revised edition includes a new introduction linking Egyptian spiritual science with the perennial wisdom tradition and an appendix updating West’s work in redating the Sphinx. Illustrated with over 140 photographs and line drawings.

auteur: West, J.A.
ISBN: 0835606910
Additional DescriptionMore Details

John Anthony West is an independent Egyptologist who has studied Egypt, ancient history, religion, and related subjects for three decades. His essays and criticism appear in The New York Times, The New Yorker, and other publications in America and abroad. He has also appeared on NBC’s “Today Show,” and in an Emmy-winning 1993 documentary, “The Mystery of the Sphinx,” narrated by Charlton Heston. When not leading study tours to Egypt, Mr. West resides in Athens, New York. Other titles by the author: – The Traveler’s Key to Ancient Egypt: A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt

Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

The Atman Project – A Transpersonal View of Human Development

240 pages | Paperback | Quest Books, 1996

Wilber traces human development from infancy into adulthood and beyond, into those states described by mystics and spiritual adepts. The spiritual evolution of such extraordinary individuals as the Buddha and Jesus hints at the direction human beings will take in their continuing growth toward transcendence. Redesigned edition of this essential introduction to his way of thinking features a new foreword by the author.(1996)

“Wilber has established himself as the foremost scholar on psychology and consciousness studies.”—Dr. Kenneth Ring

“Ken Wilber is undoubtedly one of the most important of contemporary writers. He is a true philosopher-mystic.”—Peter Russell, Oxford University

auteur: Wilber, K.
ISBN: 0835607305
Additional DescriptionMore Details

Philosopher Ken Wilber has been mapping the territory of consciousness since the 1970s. His first book, The Spectrum of Consciousness, published by Quest Books, launched the transpersonal psychology movement. Wilber’s current best-sellers are Sex, Ecology, Spirituality, and A Brief History of Everything.

Quantity

Prijs: € 17,00

Loading Updating cart…

Up from Eden – A Transpersonal View of Human Evolution

400 pages | Paperback | Quest Books, 2002

This book chronicles humanity’s cultural and psychospiritual evolutionary journey over some six million years from its primal past into its dazzling cosmic future.

“I consider Up from Eden the “single greatest work on psychology ever written — including Freud, Jung, et al.!” — Dr. Silas Wesley, past professor of Clinical Psychology, Yale University, and Director, Psychology Clinic, University of Southern California.

auteur: Wilber, K.
ISBN: 0835607313
Additional DescriptionMore Details

Philosopher Ken Wilber has been mapping the territory of consciousness since the 1970s. His first book, The Spectrum of Consciousness, published by Quest Books, launched the transpersonal psychology movement. Wilber’s current best-sellers are Sex, Ecology, Spirituality, and A Brief History of Everything. Other titles by the author: – The Atman Project: A Transpersonal View of Human Development – The Spectrum of Consciousness

Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

Ken Wilber in Dialogue – Conversations with Leading Transpersonal Thinkers

413 pages | Paperback | Quest Books, 1998

A passionate conversation among the best minds in transpersonal studies about the ideas of Ken Wilber, the prominent contemporary thinker whose first book, The Spectrum of Consciousness, published by Quest in 1977, launched the transpersonal psychology movement.

Transpersonal thinkers taking part in this dynamic dialogue combine Eastern and Western spirituality with mainstream fields such as psychology, medicine, physics, and ecology to map the human drive toward Spirit.

auteur: Rothberg, D. (ed.)/Kelly, S. (ed.)
ISBN: 0835607666
Additional DescriptionMore Details

Contributors include best-selling authors Jack Kornfield (A Path with Heart), Joseph Goldstein (Insight Meditation), Michael Murphy (The Future of the Body), Stanislav Grof (The Holotropic Mind), and Jeanne Achterberg (Rituals of Healing). Wilber’s spirited response to each probing assessment of his ideas and the authors’ rebuttals give readers ringside seats at an engaging sparring match among intellectual and spiritual superstars. Ken Wilber’s best-selling books include A Brief History of Everything, Up from Eden, The Spectrum of Consciousness, and Sex, Ecology, Spirituality. Donald Rothberg, Ph.D., is a co-editor of the journal ReVision, and teaches at the Saybrook Institute in San Francisco.

Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

The Spectrum of Consciousness

By Kenneth (Ken) Earl Wilber II.

362 Pages | First Quest Edition 1977, second Quest Edition 1993 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606953.

This book launched the transpersonal psychology revolution. In a profound, comprehensive, and unique study of consciousness, Wilber was the first to suggest a systematic way that the great psychological systems of the West could be integrated with the noble contemplative traditions of the East.

To this day, The Spectrum of Consciousness remains the unequivocal classic in the area of transpersonal psychology, and has been the prominent reference point for all subsequent attempts at integrating psychology and spirituality. Like radiation and light, consciousness, suggest Wilber, establishes a multiplicity of aspects as it ‘steps down’ into time and space. Thus, as a spectrum, it can be studied legitimately on one or more of its ‘wavelengths’. Viewing consciousness in this way, we can see that seemingly disparate disciplines each speak to a different wavelength of awareness.

‘From Chapter VII – ‘Integrating the Shadow’ (p. 206)’:

” Thus the problem is not to get rid of any symptom, but rather to deliberately and consciously try to increase that symptom, to deliberately and consciously experience it fully! If you are depressed, try to be more depressed. If you are tense, make yourself even tenser. If you feel guilty, increase your feelings of guilt – and we mean that literally! For by doing you are, for the very first time, acknowledging and even aligning yourself with your Shadow, and hence are doing consciously what you have heretofore been doing unconsciously. When you, as a personal experiment, consciously throw every bit of yourself into actively and deliberately trying to produce your present symptoms, you have in effect thrown your persona and Shadow together. You have consciously contacted and aligned yourself with your opposites, and, in short, re-discovered your Shadow. “

auteur: Wilber, K.
ISBN: 0835606953
Additional DescriptionMore Details

Philosopher Ken Wilber has been mapping the territory of consciousness since the 1970s. His first book, The Spectrum of Consciousness, published by Quest Books, launched the transpersonal psychology movement. Wilber’s current best-sellers are Sex, Ecology, Spirituality, and A Brief History of Everything. Other titles by the author: – The Atman Project: A Transpersonal View of Human Development – Up from Eden: A Transpersonal View of Human Evolution

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Concentration – An Approach to Meditation

By Ernest Wood

154 pages | Paperback | Quest Books, 2001 ISBN 0835601765

This perennial best-seller by a distinguished educator assembles 36 mental and physical exercises for taming the natural drifting of the mind. Newly designed edition of a practical manual for success. Over 100,000 copies sold.

Ernest Wood, scholar, writer, and lecturer, was born in 1883 in England and was attracted to Theosophy at a young age. He arrived in India early in the twentieth century, and assisted Annie Besant in educational work. He was the founder of the Theosophical College, Madanapalle. He wrote many books on philosophical subjects, having a particular interest in Yoga.

auteur: Wood, E.
ISBN: 0835601765
Additional DescriptionMore Details

After World War II, he came to the United States, where he was for several years Dean of the American Academy of Asian Studies in San Francisco and later joined the staff of the University of Houston, Texas. Other titles by the author: – Come Unto Me: And Other Writings – Concentration – Natural Theosophy – The Occult Training of the Hindus – The Seven Rays

Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Natural Theosophy

158 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 2008

This book shows us that Theosophy in its pristine form is very ancient and indicates the opposite of every kind of materialism, both scientific and religious. Theosophy or the Divine Wisdom belongs to the everyday world, nutured by our altruistic desires. Thought, Love or will applied to our daily experience reveals its divine value, leading us to find the infinite in the finite.

The Eastern concept of “satyam”, “sivam” and “sundaram” (truth, goodness and beauty) are fittingly interwoven into the triad of thought, will, and action.

This book will help the reader understanding more clearly the true nature of Theosophy.

auteur: Wood, E.
ISBN: 9788170595403
Additional DescriptionMore Details

Ernest Wood, scholar, writer, and lecturer, was born in 1883 in England and was attracted to Theosophy at a young age. He arrived in India early in the twentieth century, and assisted Annie Besant in educational work. He was the founder of the Theosophical College, Madanapalle. He wrote many books on philosophical subjects, having a particular interest in Yoga. After World War II, he came to the United States, where he was for several years Dean of the American Academy of Asian Studies in San Francisco and later joined the staff of the University of Houston, Texas. Other titles by the author: – Come Unto Me: And Other Writings – Concentration – Concentration: An Approach to Meditation – The Occult Training of the Hindus – The Seven Rays

Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Reminiscences of H. P. Blavatsky and The Secret Doctrine

141 pages | Paperback | Quest Books, 1989

A day-to-day account of life with H. P. Blavatsky during the writing of The Secret Doctrine.

auteur: Wachtmeister C.C.
ISBN: 7980835604888
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Raja Yoga – Yoga-Sutras Patanjali – Spiritualiteit op zakformaat

Door  J. Th. Opzeeland

74 blz. | Paperback | Stichting Raja Yoga ’t Gooi, 2009

De uitgave is bewust op een klein handig formaat gedrukt en kan daardoor gemakkelijk worden meegenomen. Zo kunnen deze compact uitgewerkte Sutras elk gewenst moment hun bewustzijnsverruimende werking verrichten en zo de lezers optillen naar de Werkelijkheid.

Moge het voor velen een dankbaar werkje zijn dat leidt tot meer begrip van de Hogere doelstellingen van het bestaan.

auteur: Opzeeland, J.Th.
Additional DescriptionMore Details

De Sutras zijn zo veel mogelijk eigentijds vertaald en direct achter elkaar geplaatst met slechts een korte uitleg. Zo lezen ze gemakkelijk en kunnen onmiddellijk met elkaar in verband worden gebracht, iets wat elders door uitgebreide commentaren vaak minder eenvoudig is. De Sanskriet termen van de Yoga filosofie zijn gerespecteerd en nader uitgewerkt. Achterin bevindt zich daarnaast een Sanskriet woordenlijstje van de gebruikte Sanskriet termen.

Quantity

Prijs: € 8,25

Loading Updating cart…

Sufi Talks -Teachings of an American Sufi Sheikh

293 pages | Paperback | Quest Books, 2012

No matter what one’s religion, the reader will find such universal wisdom in this book that he will agree with Frager’s teacher Muzaffer Efendi who once advised, “You can tell these stories ten thousand times and people will still benefit from them.”

Among the practices Frager teaches are zikr, or remembrance of God through chanting; halvet, or spiritual retreat; and adab, or “right action.” Thus do we develop character-or, rather, restore the character we had at birth. “I’ve never seen a baby with a bad character,” he says. “We are all born in a pure state. With hard work and God’s blessings we can return to it.”

auteur: Frager, R.
ISBN: 9780835608930
Additional DescriptionMore Details

Other topics include Obstacles on the Path, Reducing Narcissism, Inner Work, Prayer, Marriage, Generosity, Taking Responsibility, and Waking before We Die.

“Like a river of paradise, Sheikh Ragip Frager’s discourses are clear, pure, and delicious to the soul.” —Pir Zia Inayat-Khan

Words are empty unless backed by experience, says Robert Frager, Ph.D. People will not change until they hear from those who have lived what they teach. Frager has indeed lived his teaching. Founder of the Institute for Transpersonal Psychology in 1975, in 1976 he became a student of the Sufi master Muzaffer Efendi. Since becoming a sheikh in 1985, he has given many sohbets-a Turkish word for the spiritual conversations Sufi teachers hold to inspire their students. The sohbets he presents here are compiled from his talks over the past decade and represent Sufism as it is now practiced in the United States. Frager believes that the wisdom in such talks flows through the sheikh from his teacher and his teacher’s teacher all the way back to the Prophet Mohammad and God; the sheikh is merely a channel for something greater than any individual. Moreover, these talks are not lectures but rather living connections going both ways between heart and heart. Indeed, the warm, personal immediacy to Frager’s voice is rarely found. Like the tales of Nasruddin, he teaches through colorful anecdote and metaphors. Sufi practice has two sides, he says: one is to develop our love of God; the other is to become less self-centered. We need both, just as a bird needs both wings to fly. “How can I put my knowledge into practice?” is the question we must ask. As the Qur’an states, those who fail to live by their understanding are like donkeys carrying a load of books. The books won’t change them. They can carry the holiest books but will still be donkeys. Robert Frager, Ph.D., is the author and editor of numerous books on psychology and on the Sufi path, including Essential Sufism, and Love Is the Wine, A practicing psychologist and a student of Sufism for almost two decades, he teaches at the Institute of Transpersonal Psychology.

Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…