TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen.   Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom! Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

Niet in Tempels – Laatste Toespraken in Bombay, 1985

By Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Hans van der Kroft.

94 Pagina’s | Eerste druk 2011 | Softcover | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers | ISBN: 9789062710966.

Engels origineel: That Benediction is where You are – The last Bombay talks 1985 | Uitgegeven in 2001 | Krishnamurti Foundation Trust Ltd., Hampshire, England | ISBN: 978-8187326281.

Niet in Tempels bevat de vier laatste toespraken die Krishnamurti in februari 1985 in Bombay hield. Hij zou er, zoals zijn gewoonte was, ook in 1986 hebben gesproken, als de ziekte, waar hij in februari 1986 aan zou bezwijken, hem dat niet had belet. In januari 1986 vertrok hij van Madras rechtstreeks naar Ojai in Californie, waar hij op 17 februari overleed. De toespraken in dit boek onderscheiden zich door de ongebruikelijke gezichtspunten en nuances waarmee Krishnamurti de psychologische kwesties die hij besprak benadert. De inhoud en de toon van de laatste toespraak hebben iets schrijnends, als Krishnamurti er bij ons op aandringt te beseffen dat we ons leven verspillen, doordat we ons niet bevrijden van onze gekwetstheden, conflicten, angsten en verdriet, maar blijven hangen in het kleine wereldje van onze gespecialiseerdheid.

Afkomstig uit ‘Vierde Toespraak’ (blz. 93 & 94):

” Een lendendoek omdoen, bedelend rondtrekken of in een klooster gaan – dat is niet het religieuze leven. Het religieuze leven begint als er geen conflict is, als je dat besef van liefde hebt. Dan kun je van een ander houden, van je vrouw of van je man, maar dan is dat een liefde, waaraan alle mensen deel hebben. Ze wordt niet aan maar een persoon gegeven en dus is ze niet beperkt. Daarom, als je er met heel je gevoel, met heel je verstand, met alles wat je in je hebt, aan geeft, dan is er iets dat alle tijd te boven gaat. En er is de zegening, die daarvan uitgaat. Niet in tempels, niet in kerken, niet in moskeeën. Die zegening is waar je bent. “

 

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062710966
Additional DescriptionMore Details

De inhoud en de toon van de laatste toespraak hebben iets schrijnends, als Krishnamurti er bij ons op aandringt te beseffen dat we ons leven verspillen doordat we ons niet bevrijden van onze gekwetstheden, conflicten, angsten en verdriet, maar blijven hangen in het kleine wereldje van onze gespecialiseerdheid. ‘Die bevrijding’, zegt hij, ‘is de eerste stap, die meteen ook de laatste is.’ En hij besluit deze toespraak met de woorden: ‘Als je je hier met heel je gevoel, met heel je verstand, met alles wat je in je hebt, aan geeft, dan is er iets dat alle tijd te boven gaat. Er is de zegening die daarvan uitgaat. Niet in tempels, niet in kerken, niet in moskeeën. Die zegening is daar waar je bent.’

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

Krishnamurti in Ommen – Wandelen langs vergeten paden

71 blz. | Paperback | Synthese Uitgeverij, 2009

Een rondwandeling door een fraai en afwisselend landschap langs plekken die een rol hebben gespeeld tijdens de Sterkampen in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. De man waar alles om draaide, was Jiddu Krishnamurti. Rondom hem zou een nieuw geestelijk wereldcentrum worden gesticht. Ommen was de plek waar dit moest gebeuren, daar werd geschiedenis geschreven totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak en veel in vergetelheid raakte.

auteur: Eeten, S. van/Oudejans, E./Ruiter E.
ISBN: 9789062710645
Additional DescriptionMore Details

In deze (wandel-)gids met natuurbeschrijvingen en historische achtergrondinformatie wordt deze fascinerende geschiedenis helder in beeld gebracht. De tocht voert de wandelaar onder andere langs Landgoed Het Laer, Kasteel Eerde, authentieke boerderijen, verstilde vennen en verrassende vergezichten. Het begin- en eindpunt van de wandeling is het NS-station Ommen.

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Wilde beesten in de filosofische woestijn – Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen

187 blz. | Paperback | Uitgeverij Ten Have, 2011

Wetenschappers nemen ‘paranormale ervaringen’ nauwelijks serieus. Vroeger was dat anders. Het concept ‘paranormaal’ bestond niet eens. Voor filosofen als Kant, Schopenhauer en Bergson waren het hooguit bijzondere, intrigerende ervaringen. William James, die uitgebreid studie maakte van spiritistische mediums, noemde ze ‘wilde beesten in de filosofische woestijn’.

auteur: Dongen, H. van/Gerding, H./Sneller, R.
ISBN: 9789025959463
Additional DescriptionMore Details

Dit boek maakt duidelijk dat voor veel filosofen – van Kant tot Derrida – omstreden verschijnselen als telepathie en helderziendheid een serieus studieobject vormen. De auteurs bestuderen veelzeggende teksten van filosofen die tot nu toe weinig aandacht kregen. Ze laten zien hoe elk van deze denkers op eigen wijze een serieuze interpretatie probeerde te geven van zulke ervaringen, die op het eerste gezicht ons begrip te boven lijken te gaan. Dr. Hein van Dongen is filosofisch consulent, docent en onderzoeker voor diverse instellingen. Prof.dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar Metafysica in de geest van de theosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Dr. Rico Sneller is universitair docent Wijsgerige ethiek aan het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Quantity

Prijs: € 17,90

Loading Updating cart…

Illusie en Werkelijkheid

Door Dr. Jacobus Johannes van der Leeuw (1893 – 1934).

237 Pagina’s | Uitgegeven in 2011 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061758006.

Engels origineel: The Conquest of Illusion | Uitgegeven in 1928, herdruk door Kessinger Publications 2010 | LL.D., Alfred A. Knopf, New York and London | ISBN: 9781161388084.

In Illusie en Werkelijkheid houdt J.J. van der Leeuw een onvermoeibaar pleidooi voor de filosofie van de ervaring. Deze filosofie gaat niet uit van een theoretisch model van de werkelijkheid, maar van het subjectieve principe ‘dit heb ik gezien, dus weet ik.’ De grote drijfveer achter de filosofie van de ervaring behoort, naast oprechte verwondering, een verlangen te zijn om de wezenlijke aard van onze wereld te leren kennen. Dit verlangen naar waarheid is een heilige aspiratie.

Van der Leeuw beschrijft in 11 hoofdstukken de illusies, waarmee de mens te maken heeft in zijn kijk op en worsteling met de wereld, op zoek naar waarheid. Het is duidelijk, dat de wereld, die hij waarneemt niet de wereld is, maar zijn wereld, door hemzelf geschapen. De werkelijke wereld kan pas worden gekend als de mens al zijn illusies en denkbeelden heeft overwonnen. In menig opzicht sluit Van der Leeuws benaderingswijze aan op de visie, zoals uitgedragen door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), met wie de auteur van dit boek bevriend was. Van der Leeuw gaat in op de dualiteit van geest en materie, het mysterie van het begin van de schepping, het kwaad in de wereld, de vrijheid van de wil en de onsterfelijkheid van de ziel. Verder bespreekt hij het onderscheid tussen intuïtie en intellect, en geeft hij een analyse van de werelden van verschil tussen het relatieve en het Absolute.

Afkomstig uit Hoofdstuk 11 – ‘In het Licht van het Eeuwige’ (blz. 232):

” De beschilderde sluier, door hen die er waren, leven genoemd,
Die een nabootsing was, als met kleuren lukraak besmeerd,
Waarin alle mensen geloofden en waarop zij hun hoop hadden gevestigd, wordt opzij getrokken;
Het weerzinwekkende masker is gevallen, de mens blijft,
Zonder scepter, vrij, onbegrensd, maar aan een ieder
Gelijk, zonder klasse, zonder stam, en zonder natie,
Ontheven van ontzag, aanbidding en graad, koning(in)
Over zichzelf; rechtvaardig, zachtmoedig en wijs: maar
Zonder hartstocht? Nee, niettemin vrij van schuld of pijn
Die voor zijn wil waren gemaakt of waaronder hij heeft geleden,
Nochtans niet vrij, hoewel over hen regerend als waren zij slaven,
Van toeval, en de dood, en wisselvalligheid, niet vrij van
De belemmeringen van datgene wat zich anders boven
De hoogste ster van een onbeklommen hemel zou kunnen verheffen,
Als het duistere toppunt in de intense leegt.
‘De mens blijft’, en in hem wordt het geheim van de Werkelijkheid gevonden . . . “

auteur: Leeuw, J.J. van der
ISBN: 9789061758006
Additional DescriptionMore Details

Van der Leeuw beschrijft in 11 hoofdstukken de illusies waarmee de mens te maken heeft in zijn kijk op en in zijn worsteling met de wereld, op zoek naar waarheid. Het is duidelijk dat de wereld die hij waarneemt niet de wereld is, maar zijn wereld, door hemzelf geschapen. De werkelijke wereld kan pas worden gekend als de mens al zijn illusies en denkbeelden heeft overwonnen. In menig opzicht sluit Van der Leeuws benaderingswijze aan op de visie zoals uitgedragen door Jiddu Krishnamurti, met wie de auteur van dit boek bevriend was. Van der Leeuw gaat in op de dualiteit van geest en materie, het mysterie van het begin van de schepping, het kwaad in de wereld, de vrijheid van de wil en de onsterfelijkheid van de ziel. Verder bespreekt hij het onderscheid tussen intuïtie en intellect, en geeft hij een analyse van de wereld van verschil tussen het relatieve en het Absolute.

Quantity

Prijs: € 23,50

Loading Updating cart…

Reflections on an Ageless Wisdom – A Commentary on “The Mahatma Letters to A.P. Sinnett”

600 pages, Index and  Bibliography | Gebonden/Hardcover | Quest Books 2010

As K.H. so often counseled Sinnett: awaken your intuition, for intuition as the Mahatma wrote in Letter 49 is the key to occult knowledge. The letters, while written over a century ago, are still all living, breathing, vital testament to the existence of a Fraternity, a Brotherhood, singularly devoted to the amelioration of the present human condition of pain and sorrow…the letters invite us to share in some small measure the wisdom of which they are the custodians.
Joy Mills

Reflections on an Ageless Wisdom is the most comprehensive, pensive discussion of the Mahatma Letters since they were first published in 1923. The famed Mahatma Letters, a series of responses to A.P. Sinnett’s queries, controversial as they may be, continue to amaze and bewilder readers with their enigmatic, supernatural ambience!

auteur: Mills, J.
ISBN: 9780835608855
Additional DescriptionMore Details

In 1875 Madame Blavatsky founded the Theosophical Society at the request of her occult teachers, whom she endearingly referred to as the “Mahatmas”, an ancient Sanskrit term meaning “Great Souls”. Blavatsky was clear to point out that the Mahatmas, also referred to as Masters and Adepts, were fully mortal men who through painstaking training and service, had evolved their highest psychic faculties. These teachers, whom Blavatsky claimed were among the Universal Brotherhood devoted to the spiritual evolution of humanity, were also the source of her remarkable and vastly extensive occult education. Blavatsky’s own psychic and paranormal feats astonished onlookers of her day, but it was the tremendous wisdom, compassion, and blunt honesty of her Mahatmas that invoked such ardent curiosity in Mr. Sinnett. The words of these mysterious Mahatmas continue to draw and inspire seekers on the quest for spiritual truth into this present day. Reflections on an Ageless Wisdom comes to us from one of Theosophy’s most respected and beloved veterans, Joy Mills! Joy brilliantly sheds new and profound insight into these 140 plus letters that first astounded Western society over a century ago. Her beautiful, intricate volume of heartfelt observations sequentially covers each of the Mahatma letters, highlighting messages most relevant for today. As Ed Abdill remarks, “In the spirit of a true Theosophist, Joy does not attempt to give us final answers. She asks questions of herself and suggests that we might ask ourselves the same questions.” Reflections on an Ageless Wisdom is an invaluable addition to any esoteric researcher’s library; a remarkable gift of inspiration for Theosophists, philosophical seekers, and researchers far and wide. Read Samples Table of ContentsForeword Endorsements Joy Mills has made the Letters more accessible to me than at any time since I discovered them at age nineteen. Not only does she give the Letters a place in history and in the spiritual history of each of us who providentially stumbles upon them, Mills does a remarkable job of letting us in on the personalities of both the Adepts and their endearingly mortal correspondents. Yes, this is a serious tome dealing with nothing less than the meaning of life, and yet, for those of us for whom the meaning of life is endlessly fascinating, it reads like a novel. —Victoria Moran, author of Creating a Charmed Life, Lit from Within and Shelter for the Spirit The Mahatma Letters to A. P. Sinnett is “an essential part of the foundational literature” of modern Theosophy and a source of surprising insights into the realities of life. Joy Mills, a life-long student of the subject, is the most qualified living person to comment on these letters, which call us “to undertake the journey” to “timeless truths.” —John Algeo A new book by Joy Mills is always an occasion for celebration among serious students of Theosophy. Reflections on an Ageless Wisdom, the fruit of many years of studying and teaching The Mahatma Letters, can be expected to remain a definitive work on this basic theosophical text for many years to come. Both those coming to the Letters for the first time, and advanced students who enjoy a long familiarity with them, will find much here to stimulate thought and deeper insight. —Robert Ellwood, Ph.D., author of Frodo’s Quest and The Cross and the Grail Joy Mills’ commentary, Reflections on an Ancient Wisdom, brings invaluable insight and clarity to the mysterious letters of the Himalayan adepts who helped found the worldwide Theosophical Society. While shedding new light on the Perennial Philosophy, Mills shows how the letters illumine the sometimes strange, demanding world of Occultism, where unconditional love, compassion, and an uncompromising search for Truth reign supreme. —Maria Parisen, director, Krotona School of Theosophy Joy Mills has been a member of The Theosophical Society since 1940. She has served as President of the Theosophical Society in America, General Secretary of the Australian Section, and International Vice-President. She has lectured in more than 50 countries, and worked as Director of the Krotona Institute of Theosophy, in Ojai, California.

Quantity

Prijs: € 41,95

Loading Updating cart…

The Secret Doctrine Commentaries – The Unpublished 1889 Instructions

700 pages, Index | Gebonden/Hardcover | I.S.I.S. Foundation, 2010

Immediately after The Secret Doctrine was published, Blavatsky assembled a small group of students, at the Blavatsky Lodge in London, for more in depth inquiry and study of the ideas in the book.

The Secret Doctrine Commentaries contains the never before published transcription of the shorthand notes of these Blavatsky Lodge meetings. Here is Blavatsky in dialogue with her students: Provocative, insightful, spontaneous, and inspiring of the deeper meaning. It offers a unique opportunity to read Blavatsky’s direct, prescient answers to questions on Cosmogenesis, Fohat, the infinitude of the Atom, the nature of Consciousness etc., giving the reader the impression of participating in these Blavatsky Lodge meetings themselves.

auteur: Blavatsky, H.P./Gomes, M. (ed.)
ISBN: 9789070163662
Additional DescriptionMore Details

The well known theosophical historian and researcher Michael Gomes has conscientiously transcribed and annotated the hand- written transcription of this text, which had been forgotten for many years. Only an abridged version of the initial meetings had been published. Here for the first time is Blavatsky’s direct teaching on The Secret Doctrine with her students, imbued with her humor, insight, and wisdom. The hitherto unpublished instructions in this book hold invaluable insight into Blavatsky’s method and wisdom and carries us to deeper discoveries within of the mystery of her Secret Doctrine. Amongst Michael Gomes’ publications are numerous books, articles and papers on the history of the Theosophical Movement, and two abridgements of Blavatsky’s Isis Unveiled and The Secret Doctrine. He is also the author of Theosophy in the Nineteenth Century: An Annotated Bibliography, The Dawning of the Theosophical Movement and HPB Teaches, a one volume anthology of her articles published for her death centenary in 1991. Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) in the latter part of the 19th century brought to the world a renewal of the Ancient Wisdom presented through a “synthesis of philosophy, religion and science.” In 1888 her masterpiece, The Secret Doctrine, was published where she outlines with clarity and insight – guided by its source, the ancient Stanzas of Dzyan – the origin and development of the universe and humanity.

Quantity

Prijs: € 59,00

Loading Updating cart…

The Wisdom of Patanjali’s Yoga Sutras – A New Translation and Guide

By R. Ravindra

236 pages, Glossary | Gebonden/Hardcover | Morning Light Press, 2009

Patanjali’s Yoga Sutras, the most authoritative classical text of yoga, is a teaching from the highest spiritual vision, that of a still mind. In this book Ravi Ravindra draws from the wisdom of many traditions as he explores the implications of the teaching in the Yoga Sutras.

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 9781596750258
Additional DescriptionMore Details

With a lucid translation, a luminous commentary and helpful practical suggestions, Ravindra invites the readers to engage with the questions which arise from the text as an aid to self-study and to relate the teaching to their daily lives.

Ravi Ravindra writes with the authority and clarity of a spiritual master. Whether writing about Christianity, Buddhism or the teaching of Krishnamurti, he brings deep insight. Now he has clearly and admirably presented the Yoga Sutras. It will raise many questions for thoughtful readers. Highly recommended.” –Sri TKV Desikachar, author of The Heart of Yoga

Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

De Chakra’s

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

126 Pagina’s | Eerste druk 1931, zevende druk 2007 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750741.

Dit is de Nederlandse vertaling van het Engels origineel: The Chakras – The Original Monograph based on Clairvoyant Investigations | First edition 1927, 15th reprint 2006 | Theosophical Publishing House, Adyar. | ISBN: 8170590582.

De Chakra’s is gebaseerd op zeer zorgvuldige helderziende waarnemingen van het zogenaamde etherische of levenslichaam dat het fysieke lichaam van de mens omhult. Het legt verband met Indiase geschriften waarin beschrijvingen van deze centra voorkomen. Bovendien bevat het een aantal unieke kleurenillustraties van de chakra’s, die op aanwijzing van de helderziende auteur zijn samengesteld.

Sinds dit werk in 1927 voor het eerst verscheen is het in vele landen een bestseller geworden. Deze editie is geheel herzien en opnieuw vormgegeven. C.W. Leadbeater was een bekend theosofisch auteur, die in zijn vele boeken beschrijvingen gaf van zijn eigen helderziende waarnemingen.

Afkomstig van bladzijde 17:

” De chakra’s of krachtcentra zijn verbindingspunten, waardoor een kracht van het ene voertuig of lichaam van de mens naar het andere stroomt. Ieder, die maar een geringe graad van helderziendheid bezit kan ze gemakkelijk in het etherisch dubbel zien, waar zij zich vertonen als op schotels gelijkende inzinkingen of draaikolken aan de oppervlakte. Wanneer zij nog volkomen onontwikkeld zijn, lijken zij op cirkeltjes van ongeveer vijf centimeter middellijn, die bij de gewone mens dof lichten; wanneer zij echter zijn opgewekt en belevendigd zijn, ziet men ze als vlammende, flonkerende draaikolken, die zeer in grootte zijn toegenomen en op kleine zonnen lijken. “

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 9789061750741
Additional DescriptionMore Details

Dit boek is wereldwijd het best verkochte theosofische werk van de afgelopen eeuw. Leadbeater werkte voor het eerst een begrijpelijke terminologie uit over de chakra’s – al het daarop volgende werk is op zijn pionierswerk gebaseerd. Het boek bevat een aantal unieke kleurenillustraties van de chakra’s, die op aanwijzing van de helderziende auteur zijn samengesteld. De belangstelling voor oosterse filosofie is nog steeds groeiende. De hierin voorkomende visie op de mens is voor velen een welkom alternatief voor het materialistische mensbeeld. Vooral over de innerlijke opbouw van de mens is in de oosterse filosofie veel bekend. Tot de meest aansprekende onderwerpen op dit gebied behoren de chakra’s of energiecentra in de mens, die van groot belang zijn voor zowel zijn lichamelijke gezondheid als zijn geestelijk evenwicht.

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

78 Pages | First edition 1977, reprint 1990 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675351.

Dutch translation: Aan de Bron van de Occulte Traditie – Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750490.

This publication represents an historical introduction to the Two-Volume 1978 Edition of The Secret Doctrine. The epoch-making work known as The Secret Doctrine is the magnum opus of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Its subtitle is: ‘The Synthesis of Science, Religion and Philosophy’.

The First Volume of The Secret Doctrine came off the Press on 20 October 1888. This fact is recorded by Richard Harte, then in London, and about to leave for India. In a set of the original edition (first printing), now in the archives of the present writer, there is, on the half-title page, a note in blue pencil signed by Richard Harte, which says:

” This is the first copy ever issued. I got it from Printer by special Messenger on the morning of the 20 Oct. ’88 as I was leaving the house 17 Lansdowne Road, with Col. Olcott for India (Col. went personally via Naples), The Second Vol. followed me to India. “ – R.H.

 

 

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 0835675351
Quantity

Prijs: € 6,81

Loading Updating cart…

Aan de Bron van de Occulte Traditie

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

100 Pagina’s | Uitgegeven in 1977 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750490.

English original: Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written – The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675351.

Dit werk is geschreven als historische inleiding op de editie van The Secret Doctrine die werd uitgegeven als onderdeel van de Collected Writings of H.P. Blavatsky.

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslaw in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk.

Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met Henry Steel Olcott (1832 – 1907), William Quan Judge (1851 – 1896) en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in London, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in London op 8 mei 1891.

Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot de Theosofie en De Stem van de Stilte. Zoals elders vermeld, verschijnt haar hele oeuvre in H.P. Blavatsky, Collected Writings, verzorgd door Boris de Zirkoff.

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 9061750490
Additional DescriptionMore Details

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslav in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en de toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk. Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met H.S. Olcott, W.Q. Judge en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in Londen, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in Londen op 8 mei 1891. Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte. Haar hele oevre verscheen in de Collected Writings of H.P. Blavatsky, verzorgd door Boris de Zirkoff. Boris de Zirkoff werd geboren in Rusland. Na de revolutie studeerde hij aan verscheidene universiteiten vooral talen en de klassieken. Nadat hij naar de Verenigde Staten was geëmigreerd en daar genaturaliseerd was, vestigde hij zich op het hoofdkwartier van de Point Loma Theosophical Society bij San Diego, Californië, waar hij achttien jaar werkte voornamelijk op literair gebied. Sinds 1925 verzorgde hij H.P. Blavatsky, Collected Writings, waarvan veertien delen en een index zijn uitgekomen. Verder was hij hoofredacteur van Theosophia, een onafhankelijk driemaandelijks tijdschrift, dat in Los Angeles werd gepubliceerd. Hier heeft hij een theosofisch informatiecentrum gevestigd. In de genoemde serie Collected Writings verscheen in 1972 een herdruk van Isis Unveiled en in 1979 een van The Secret Doctrine. Hiervoor heeft de Zirkoff het merendeel van de honderden citaten en verwijzingen geverifieerd en waar nodig verbeterd, maar Blavatsky’s woorden onaangetast gelaten.

Quantity

Prijs: € 10,75

Loading Updating cart…

Acknowledge the Wonder – Harmony with the Natural

148 pages | Paperback | Quest Books, 1988

This book points the reader toward a renewed sense of wonder and oneness with nature. With balance and beauty Wosmek delivers profound insights combining science, nature, art, philosophy, conscience, and a loving concern for all that lives.

auteur: Wosmek, F.
ISBN: 0835606287
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

The Occult Training of the Hindus

By Ernest Egerton Wood  (1883 – 1965).

120 Pages | First edition 1931, 2nd edition 1952, 3rd edition 1990 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059149X.

As soon as one speaks in the Western world about Occultism in India, the imagination flies to travellers’ stories of marvels that they have seen in this country, of occurences demanding for their explanation faculties of sense, powers of consciousness and facts of nature beyond the common experience of humankind. Regarding these, I could personally relate a number of uncommon experiences, sprinkled among the events of a great many years spent in this land.

From page 120:

” Occultism may be defined as the use of the hidden powers in man to discover the hidden life in the world. It has thus rightfully been said, that it is ātmavidyā, the science of the Self, and that its object is to discover the Divine Mind in Nature and in oneself. Through the faculties and powers of the personality a man comes in contact with phenomena, and learns through them, as a child with toys. But with the powers of the higher Self – its will and love and thought, working in outward things, but unshaken by them, and not confused by personality – a man may penetrate through the veil of appearances, and the hidden reality in him will deal with the hidden reality behind phenomena. This man works through intuition – no longer a child, he deals with realities, not with toys. Such is the occultist, and to such goal is directed the occult training of the Hindus. “

auteur: Wood, E.
ISBN: 817059149X
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Taking Charge of Your Life

By Ernest Egerton Wood  (1883 – 1965).

129 Pages | Formerly published under the title Character Building, first Quest book edition 1985 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605949.

To take charge of your life you must have character. Character is the mark of the Soul as expressed in life and indicated your degree of emotional maturity. How we react to events from the outer world reveals our character. Ernest Wood suggests how we should react and why.

This is an inspiring reading for anybody sincerely interested in developing their hidden potential – an unique how-to study without the typically vague jargon associated with this type of subject matter. For Wood states his case in an enjoyable straight-forward manner.

How does one build character? With care! Like constructing a house, it must be done carefully step by step, from foundation to roof. It is in your power to take charge of your life and this book can help you develop that power.

From page XV:

Rule 20 from Light on the Path:

” All steps are necessary to make up the ladder. The vices of man become steps in the ladder, one by one as they are surmounted. The virtues of man are steps indeed, necessary – not by any means to be dispensed with. Yet, though they create a fair atmosphere and a happy future, they are useless if they stand alone. The whole nature of man must be used wisely by the one, who desires to enter the way. “

 

 

 

auteur: Wood, E.
ISBN: 0835605949
Quantity

Prijs: € 6,19

Loading Updating cart…

The Self and Its Problems

By Charlotte W. Woods.

182 Pages | The Blavatsky Lecture for 1919 | Photo copy (1992) from the first edition published by The Theosophical Publishing House, London in 1922 | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564592642.

CONTENTS:

1. The Problem of the Self from Descartes to Kant.
2. The Problem of the Self in Current Philosophy.
3. The Problem of the Self in Theosophic Mysticism.
4. An Examination of the Forgoing Standpoints.
5. Conclusion.

From Chapter 4: ‘An Examination of the Forgoing Standpoints’:

” We have thus arrived at a definition of the self in our philosophy; it is the ground and condition of the manifold of experience, the unity, purpose, and wholeness, which give meaning to bare multiplicity and stability to that which is mobile and changing . . . “

auteur: Wood, C.W.
ISBN: 1564592642
Quantity

Prijs: € 17,70

Loading Updating cart…

The Seven Rays – Seven Types of Men

By Ernest Wood (1883 – 1965).

190 Pages | Copyright 1925, fourth Quest book printing 1989 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604810.

Humanity, occultism teaches us, is divided into seven distinct groups called ‘rays’. Generally speaking, your strongest motivations indicate to which of the ‘ray’ groupings you belong. You are influenced by all seven rays, occultism suggests, but one of the seven predominates. Would you like to know which of the seven rays is yours? ‘With such knowledge‘, writes the author, ‘we are in a position to choose what games we will play in this life or ours.’ For instance if your ray is number one, you are inclined to be independent in spirit and strong intuition. Is this your ray?

From the Preface (p. viii):

” If there are seven rays or types, and each one of us belongs, as it were, especially to one of these, and conducts his pathway in life accordingly, will there not be a tendency to narrowness or over-specialization?

This is a question often asked. The answer is:

Not if we understand the situation. All the seven rays are always present in everybody, but one of them in each person is the captain of the team or the president of the board, and the other six rally round, and use their own specific talents to help carry out his purpose. “

 

 

 

 

auteur: Wood, E.
ISBN: 0835604810
Quantity

Prijs: € 8,50

Loading Updating cart…

Come Unto Me – And Other Writings

By Ernest Egerton Wood  (1883 – 1965).

167 Pages | First edition 2000 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059426X.

Nearly every page of this book contains ‘gems of truth’ like the below – expressed simply, clearly and with gentle humour:

” I have not yet found the person, who does not teach me what not to do, as well as what to do “ – From Chapter 4: ‘Brotherhood’.

The truly great are not the abnormal, the miracle workers, but those whose lives are orderly and harmonious. ” – From Chapter 6: ‘Pleasure, Pain and Happiness’.

Every finite thing and experience has it infinite pole, so that through a falling leaf or the song of a frog we may march straight into the unlimited and free. ” – From Chapter 10: ‘A Garden by the Water blows’.

” The only way to truth is to pratice truth itself ” – From Chapter 12: ‘The Pathless Land’.

From Chapter 2: ‘ Theosophical Beliefs’ (p. 18 & 19):

” Every human being has his or her own karma. Out of it, he must make beauty, just as the lotus comes out of the mud. Let him use his own thought, his own love, his own will, in those circumstances, which are his karma – no matter what that karma may be – and out of that will come the triumph of life over form. There will be something beautiful there, and in himself will come the intuition of life itself, so that he suddenly knows that he is life, and life is joy and freedom. Let him not make a mistake as though the lotus seed were to say: ‘I do not like this mud; I want golden sands in which to grow’, nor the materialistic mistake of thinking that the triumph of his life over forms means that he should do what are called ‘big’ things, or great things. Quality is the sign of the spirit, not quantity. “

auteur: Wood, E.
ISBN: 817059426X
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Lighting the Lamp – An Approach to the Tibetan Path

By Alfred Woll.

158 Pages | A Quest Original, first edition 1992 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606864.

Why should overcommitted Westerners make time in their schedules for meditation? In this down-to-earth book, Alfred Woll, a Westerner who himself benefited from the practice of Tibetan Buddhism, guides the reader in answering these questions:

 • Why does the typical Western lifestyle of ‘consume-orientation’ lead more often to pervasive dissatisfaction than than to lasting happiness?
 • How can the example of the Buddha’s life and teachings lead to an alternative focus on ‘self-evolvement’ and spiritual development?
 • How can meditation, drawn from Tibetan practice, help Westerners?

Unlike many authors, Woll does not automatically assume that the reader accepts karma and reïncarnation; rather, he presents arguments to help readers make up their own minds. Easy to understand and yet rich in content, this book is ideal for those, who wish to learn more about Tibetan spiritual practice.

From Chapter 15: ‘Selflessness’ (p. 145):

” To stop the samsaric melodrama in which we exist once and for all, we need the realization of selflessness or, as this key Buddhist idea is also called: emptiness. We have seen that our disturbed mental attitudes, such as anger, jealousy, attachment, and so forth, take away our peace of mind. These attitudes are the real troublemakers in our lives. Though, we can certainly reduce the extent to which these negative mind states control our behavior by working on our personality and increasing our mindfullness, in order to eliminate them completely, we have to end our false way of seeing reality. “

 

 

 

auteur: Woll, A.
ISBN: 0835606864
Quantity

Prijs: € 14,70

Loading Updating cart…

The Yoga of Time Travel – How the Mind Can Defeat Time

258 pages | Paperback | Quest Books, 2004

Winner of ForeWord Magazine’s Book of the Year Award for Mind/Body/Spirit

Buddha said he could move backward through time, observes theoretical physicist Fred Alan Wolf. Time travel is not just science fiction; it may actually be possible. Wolf draws on yoga and quantum physics to show that time is a flexible projection of mind. Cheating time, he says, is an ancient metaphysical idea from the Vedas having to do with moving through meditation to a place where time stands still.

auteur: Wolf, F.A.
ISBN: 083560828X
Additional DescriptionMore Details

In reader-friendly language, Wolf explores how time and thought are bound together and how a change in ego structure could allow freedom from time’s limitations. And he elaborates on benefits: Time travel, he asserts, could clarify our purpose; change our sense of self, the future, and death; and provide a hero’s journey that might aid the entire community. Fascinatingly, Wolf thinks that, under certain circumstances, we might not only visit but even alter the past, with a ripple effect on the present.

“Fred Alan Wolf is one of the most eloquent and clear scientists who explains the relationship between the laws of nature and consciousness. His book, THE YOGA OF TIME TRAVEL, will help you break the illusion of linear time and experience a domain that is eternal, timeless, and acausal. This experience helps conquer all fear including the fear of death and gives you a glimpse into the immortal nature of your soul.” — Deepak Chopra, author, Ageless Body, Timeless Mind and The Book of Secrets I enjoyed reading this book, and you will, too. Simply put, it is one of the most imaginative books I have read about the nature of time. It makes us wonder if time travel is possible, not only through the use of technology, but through yoga, which anyone can practice. —Amit Goswami, author of The Self-Aware Universe, The Visionary Window, and Physics of the Soul

Quantity

Prijs: € 18,50

Loading Updating cart…

Yeshua Buddha – An interpretation of New Testament theology as a meaningful myth

By Jay G. Williams.

134 Pages | Copyright 1978 | Softcover | Quest Books, U.S.A | ISBN: 0835605159.

If you feel Christian dogma is in need of a new spark – a charge of vitality – based upon a deeper and more significant interpretation of Biblical stories, here is a dynamically different commentary upon the New Testament. Jay G. Williams approach to the study of the life of Christ simply overflows with intuitional creativity, permitting the student to find for him or herself trans-historical, yet new and existential situations in the Biblical story.

Buddha means ‘the Enlightened One’ and the author uses the word in this generic sense. ‘My thesis‘, he writes, ‘is that the perennial philosophy, so well represented in Asia by Buddhism, provides a significant perspective from which to understand the life and teachings of Yeshua’. This is a radical departure book in which Yeshua Buddha and Gautama Buddha finally join hands to shed common light into the darkened cosmos.

From Chapter 7 – ‘Resurrection beyond the End’ (p.115):

” A disciple must take upon himself the discipline of Yeshua; yet this is no set of laws or doctrines which can be encompassed in a book. The Way has little to do with rules and dogmas. The Early Church was at least partially correct in this: it depended primarily upon a succession of apostolic teachers for the preservation of the church. Presumably such teachers did not purvey general theories but advised their disciples concerning effective ways to engage the old deluder in mortal combat. Therefore, all readers who have persevered this far are strongly urged to take what has been said with a grain of salt. The disciple must engage in battle, not just theorize about the nature of war. This book will only have performed its task if it has facilitated that first step along the Way. If it leads the reader to say, ‘O now I understand’, it has failed miserably. “

auteur: Williams, J.G.
ISBN: 0835605159
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

Kabbalah – Your Path to Inner Freedom

By Ann Williams-Heller (1904 – 1988).

274 Pages | A Quest Original, first edition 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606562.

The Tree of Life is a symbol of extraordinary richness and meaning. Its roots lie in the ancient mystical lore of Judaism, but it has branched and flowered in many Western spiritual traditions. Based on her practical and popular Tree of Life workshops, Ann Williams-Heller, or Rabi-a by her Sufi name, demonstrates the psychological and spiritual uses of the Kabbalistic Tree of Life. By explaining its potent symbolism and tracing its connections to astrology, numerology, angel lore, tarot, and color symbolism, Williams-Heller shows the Tree of Life to be a potent tool for self-discovery and profound inner knowing.

From Chapter 5 – ‘The Ten Tree-of-Life Branches Unfold’ (p. 62 & 63):

” This Tree branch functions as mediator between the creative and the functioning world of action below. It is the home of the Holy Tetragrammaton’s third letter, Vav. In Hebrew Vav means nail. Thus, this Tree branch is the nail, which like the word ‘and’ in a sentence, ties and fuses the above to the below. In image and in fact, it is also the nail of voluntary sacrifice, which, like the legendary pelican, gave away her blood that her children might live. From a practical point Tiphareth is that state of spiritual awareness, called Cosmic or Illuminated Consciousness, which one is able to attain in the present life. By being the heart of the Tree of Life this branch marks several other turning points. In Christian tradition, the light from above starts to become life, and the Logos (the illuminated word of the Living God) starts to become flesh. It is the Thou facing the I AM from above. “

auteur: Williams-Heller, A.
ISBN: 0835606562
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Child Exodus from Tibet

By Birgit van de Wijer.

144 Pages | April 2006 | Softcover | Birgit van de Wijer, uitgever | ISBN 9078464011.

Tibetan parents send their children to school abroad in massive numbers . . . thousands never arrive: they die from freezing, starvation, exhaustion, hypothermia; they are caught by the Chinese or Nepalese police and sent back over the border. How desperate must a parent be to entrust their child to strangers to undertake a thousand kilometre journey in a strange convoy over the snowbound Himalayas? Since the Chinese occupation of independent Tibet in 1950, the country has slowly been choking in a stranglehold. In the early Eighties, dying Tibet began to send its children to India.

In this book Birgit van de Wijer for the first time illuminates this horror from all angles: why children flee, how many flee, their escape routes, the risks they run, their reception in Nepal and India, and the psychological consequences. Above all, the children tell their stories themselves. The book is based on interviews, that the author conducted on the spot at great risk. The book grew from the conviction of an author, who hopes that this exodus can finally be stopped.

auteur: Wijer, B. van de
ISBN: 9078464011
Quantity

Prijs: € 18,00

Loading Updating cart…

Between Two Worlds – The Riddle of Wholeness

By Frederic Wiedemann.

194 Pages | A Quest original, first edition 1986 | Softcover | Theosophical Publishing House, London | ISBN: 0835606023.

” When clinical psychology rejects the soul, then clinical psychology loses its ability to heal “.

Being human is roughly half-way to divinity. Thus it is that we are caught between two worlds says Frederic Wiedemann. How can we bring together the material side of man with his transpersonal nature? Or is this an irresolvable paradox? The school of thought, that comes the closest to resolving the enigma is the twenty-year old transpersonal consciousness movement. This discipline provides Wiedemann with his ‘take-off’ point as he focuses on the limitations of clinical psychology in its unwillingness to include spirit as a factor in therapy. To resolve this dilemma of body and spirit, the author uses the metaphor of the soul as the bridge between two worlds.

From Chapter 13 – ‘Making Decisions with Integrity’ (p. 166):

” If the soul perspective is used with the proper balance of power, wisdom, and love, then it offers a unique ethical direction, combining both the wisest teachings of religion and the deepest aspects of the human potential. But one must be willing to labor for it and to strive for it and to strive for a balance between immanence and transcendence. “

 

 

auteur: Wiedemann, F.
ISBN: 0835606023
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

Little Tyke – The True Story of a Gentle Vegetarian Lionness

By Georges H. Westbeau.

150 Pages | Copyright 1975, first Re-Quest edition 1986 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606058.

Born to be a bewildered and frustrated mother on a somber September day, the lionness Little Tyke set the world thinking anew. She was to fire the deepest thoughts within us and to remind us of an ancient prophecy. She was to bring out out heart-felt tenderness in a most unexpected manner.

A tragedy and a miracle were to occur minutes apart. The tragedy took only seconds. The miracle would last nine years, and to many it lasts to this very day . . .

From Chapter ‘The Vegetarian’ (p. 32, 33 & 34).

“At four years of age Little Tyke was a mature African lionness, and she weighed three hundred and fifty-two pounds. Every year, she became more gentle. We had practically given up the hope of creating in Little Tyke a taste for meat, […] On one occasion, I asked a young visitor this question, and it was he, who put my mind at ease. He turned to look at me with serious eyes, then asked; ‘Don’t you read your Bible?’ I admitted, I didn’t read it as much as I probably should. He continued; ‘Read Genesis 1:30 and you will get your answer. ‘ At my first opportunity I got my Bible and turned to the passage he had indicated. To my astonishment, I read these words:

‘And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat; and it was so.’

We didn’t worry anymore about Little Tyke’s diet. We had already worked out one which she loved. It consisted of cooked cereals, raw eggs and milk. Did she thrive on it? Well, one of this country’s most able zoo curators said Little Tyke was the best of her species he had ever viewed! “

auteur: Westbeau, G.H.
ISBN: 0835606058
Quantity

Prijs: € 7,94

Loading Updating cart…

The Guiding Light of Lao Tzu

By Lao Tse (601 BC – unknown), translated by Henry Wei.

234 Pages | First published 1982, 3rd printing 1988 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN:

Twenty-six centuries ago, a man called Lao Tzu offered a daringly new way of life to his countrymen. His work is called the TAO Teh Ching, a philosophy of pure beauty, rare charm, and great spiritual depth and represents a magnificent treatise on human rights. For centuries, it has been a source of inspiration for Chinese art, poetry and painting. In many of its moral viewpoints it is similar to Christianity. Indirectly, it also inspired the development of acupuncture, alchemy, astrology, and the martial arts (kung fu). Its quintessential teaching, however concerns yoga and meditation.

About the ‘Eternal Tao’ (p.22):

” There is something formless and perfect,

Existing before the birth of Heaven and Earth

How still it is! How quiet!

Abiding alone and unchanging,

It pervades everywhere without fail.

Well may it be called Mother of the World.

I do not know its name,

but label it TAO . . . “

auteur: Wei, H.
ISBN: 0835605582
Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

Grammar for the Soul – Using Language for Personal Change

By Lawrence A. Weinstein.

155 Pages | First Quest edition 2008 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. – ISBN 9780835608657

As unlikely as little punctuation marks and other grammatical elements may seem as tools for personal change, author Lawrence Weinstein shows how we use them can make a big difference in who we are and how we live. Consider these sentences of a job applicant:

What a great pleasure it was to meet you today!! The position sounds absolutely perfect for me!’

Such overuse of italics and intensifiers reflects a lack of trust in being heard. By cutting back on those devices – and discovering they aren’t needed – a person can begin to increase his or her capacity for trust in life. Topics of the book include:

 • Grammar to restore the Ego
 • Grammar for Mindfulness
 • Tolerating ambiguity
 • Getting out of one’s own way

Weinstein used to teach at Harvard, but don’t let that intimidate you. Though his book is ultimately serious in nature, drawing on both Western and Eastern traditions, his prose is witty, anecdotal, and packed with good, clear examples. He doesn’t claim that personal change occurs easily. But he muses, ‘for the right person, that mere featherweight, a comma can alter the course of a day’.

From the Introduction (p. 4):

” I have come to view the realm of grammar as a kind of rarified gymnasium, where – instead of weights, treadmill, mats, and a balance beam – one finds active verbs, periods, apostrophes, dashes and a thousand other pieces of linguistic equipment, each of which, properly deployed, can provide exercise for the spirit, like that which gym apparatus provides the body. Grammar can become a place to get in spiritual shape. “

 

auteur: Weinstein, L.A.
ISBN: 9780835608657
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

Jacob Boehme – Western Esoteric Masters Series

By Jacob Boehme (1575 – 1624), edited by Robin Waterfield.

239 Pages | Copyright 2001 | Softcover | North Atlantic Books, Berkeley, California | ISBN: 1556433573.

Hihgly regarded among Christian mystics, Jacob Boehme was famous for his inspired and provocative analysis of the nature and being of God. Grounded in Paracelsus, the Kabbala, astrology, alchemy and the Hermetic tradition, Boehme articulated a revelatory theology, which emphasized the process, whereby God comes to know Himself.

Boehme reasoned that from His illimitable oneness, God was unable to truly apprehend Himself as God in all His splendor. Thus, God had to become an incarnated, limited being, for only through experience could He satisfy His need for self-understanding. Driven by a series of spiritual epiphanies, Boehme boldly proclaimed his new revelations, rejecting the narrow dogmatism and bibliolatry of mainstream sentiment. His subsequent prosecution by church authorities led to banishment from his home town of Goerlitz, and continued harassment by more orthodox thinkers. After his death in 1624, his writings continued to provoke debate among mystics and scholars investigating the nature of good and evil, creation and God’s will.

This anthology serves an an introduction to Boehme’s thought and will bring readers deeper into his philosophy. Part One gives biography and context of Boehme’s writings and their influence on later scientists, alchemical researchers and poets. Part Two contains selections from Boehme’s works grappling with his main themes including the birth of God and the vindication of His goodness. Of particular interest are a number of letters from Boehme, which have never appeared previously in English.

 

auteur: Boehme, J./Waterfield, R. (ed.)
ISBN: 1556433573
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

Cyclic Evolution – A Theosophical View

By Adam Warcup.

144 Pages | Published in 1986 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | ISBN: 0722951507.

The current scientific perspective of the evolution of life on Earth is that of a linear progression from simple to complex. The theosophical perspective is radically different. It postulates a cyclic evolution both for Life itself and for individual genera and species, man included. It further postulates a non-physical component as integral to the whole process. Without this added dimension, evolution appears a to be a random process – a perspective wholly denied by Theosophy.

From the Introduction (p.1.):

” Man, Know Thyself, said the Delphic Oracle. Finding ourselves in a complex world, naturally we ask questions about ourselves and our origins. When we first see that this life is but one of many, we have merely answered the first question. This answer certainly gives life a greater meaning, but it also leads to other questions. Where did the process of rebirth start? Will it end, and if so, when? How did we become the complex psycho-spiritual beings we see ourselves to be? The theosophical literature which is concerned with cyclic evolution provides us with many clues, which lead towards, not so much final answers, as an understanding of the process. “

auteur: Warcup, A.
ISBN: 0722951507
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

Zeven Sferen – Theosofie als Leidraad voor Psychologie en Levensbeschouwing

Door Frank Visser.

253 Pagina’s | Eerste druk 1995, tweede druk 1998 | Softcover, index & literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750709.

Als er meer is dan de materiele wereld van geboorte, leven en dood, hoe ziet de werkelijkheid er dan hoogstwaarschijnlijk uit? Kunnen we op deze vraag een helder en tegelijkertijd diepgaand antwoord krijgen? In de Theosofische traditie wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Vragen over het wezen van de mens, het leven na de dood of het proces van spirituele ontwikkeling worden in deze traditie behandeld op een manier, die de modern mens aanspreekt.

In Zeven Sferen treft de lezer een overzicht aan van het wereldbeeld van de Theosofie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan recente ontwikkelingen in de psychologie, met name de transpersoonlijke psychologie. Deze tak van de psychologie probeert een spiritueel mensbeeld te formuleren, dat recht doet aan de diepste ervaringen, die menselijkerwijs mogelijk zijn. De Theosofie beschikt over een begrippenkader dat het moderne onderzoek tot steun kan zijn.

Daarnaast worden in dit boek aspecten van het Theosofische wereldbeeld belicht, die meestal onbesproken blijven. Zo wordt de wereld van de religies op een nieuwe manier in kaart gebracht, worden filosofische vragen, die verband houden met de diepte-dimensie van de werkelijkheid opgeworpen, en komt tenslotte op genuanceerde wijze de waarheidsvraag aan bod.

Uit de Proloog:

” We beschikken inderdaad over oude kaarten van de innerlijke Nieuwe Wereld, die buitengewone pioniers ons hebben nagelaten. En vertrouwen stellen in deze kaarten – al was het maar om te beginnen – is niet een regressief verlangen naar de dagen van weleer . . . maar de enig zinnige handelwijze voor een nieuwe generatie van pioniers, die opnieuw de diepte willen peilen, die door de modern [wetenschap] zo volkomen is genegeerd. We zullen deze kaarten moeten verfijnen, zeker; we zullen veel grenslijnen opnieuw moeten tekenen, ongetwijfeld; maar laten we de hemel danken voor de moed en het succes van hen, die ons voorgingen, een een voetspoor achterlieten, voldoende duidelijk voor al diegenen, die ontvankelijk genoeg zijn om het te volgen. “

Ken Wilber.

 

 

 

auteur: Visser, F.
ISBN: 9061750709
Additional DescriptionMore Details

“Precies de heldere analyse die we nodig hebben.”- Ken Wilber Frank Visser is bekend geworden als biograaf van Ken Wilber. In dit boek blijken de theorieën niet klakkeloos door de biograaf over genomen te worden. Als er meer is dan de materiële wereld van geboorte, leven en dood, hoe ziet de werkelijkheid er dan hoogstwaarschijnlijk uit? Kunnen we op deze vraag een helder en tegelijkertijd diepgaand antwoord krijgen? In de theosofische traditie wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Vragen over het wezen van de mens, het leven na de dood of het proces van spirituele ontwikkeling worden in deze traditie behandeld op een manier die de moderne mens aanspreekt. In Zeven Sferen treft de lezer een overzicht aan van het wereldbeeld van de theosofie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan recente ontwikkelingen in de psychologie, met name de transpersoonlijke psychologie. Deze tak van de psychologie probeert een spiritueel mensbeeld te formuleren, dat recht doet aan de diepste ervaringen die menselijkerwijs mogelijk zijn. De theosofie beschikt over een begrippenkader dat het moderne onderzoek tot steun kan zijn. Daarnaast worden in dit boek aspecten van het theosofische wereldbeeld belicht die meestal onbesproken blijven. Zo wordt de wereld van de religies op een nieuwe manier in kaart gebracht, worden filosofische vragen die verband houden met de diepte-dimensie van de werkelijkheid opgeworpen, en komt tenslotte op genuanceerde wijze de waarheidsvraag aan bod.

Quantity

Prijs: € 11,00

Loading Updating cart…

The Gheranda Samhita – A Treatise on Hatha Yoga

Translated by Srisa Chandra Vasu (1861–1918).

132 Pages | First edition 1895, 2nd edition 1933, 3rd edition 1976 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 722950683.

From the Foreword:

Gheraṇd̯a Samhitā is a Tāntrika work, treating of Haṭha-Yoga. It consists of a dialogue between the sage Gheraṇd̯a and an enquirer called Caṇd̯akāpāli. The book is divided into seven Lessons or Chapters and comprises, in all, some three hundred and fifty verses. It closely follows in the foot-steps of the famous treatise on the Haṭha-Yoga, known as Haṭha-Yoga Pradīpikā. In fact, a large number of verses of Gheraṇd̯a Samhitā correspond verbatim with those of the Pradīpikā. It may, therefore be presumed that one has borrowed from the other, or both have drawn from a common source.

The book teaches Yoga under seven heads or Sādhanas. The first gives directions for the purification of the Body (inside and out). The second relates to Postures, third to Mudrās, the fourth to Pratyāhāra, the fifth to Prāṇāyāma, the sixth to Dhyāna, and the seventh to Samādhi. These are taught successively – a chapter being devoted to each.

 

auteur: Vasu, S.C.
ISBN: 722950683
Quantity

Prijs: € 8,39

Loading Updating cart…

The Gheranda Samhita – A Treatise on Hatha Yoga

Translated by Srisa Chandra Vasu (1861–1918).

132 Pages | First edition 1895, 2nd edition 1933, 3rd edition 1976 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 722950667.

From the Foreword:

Gheraṇd̯a Samhitā is a Tāntrika work, treating of Haṭha-Yoga. It consists of a dialogue between the sage Gheraṇd̯a and an enquirer called Caṇd̯akāpāli. The book is divided into seven Lessons or Chapters and comprises, in all, some three hundred and fifty verses. It closely follows in the foot-steps of the famous treatise on the Haṭha-Yoga, known as Haṭha-Yoga Pradīpikā. In fact, a large number of verses of Gheraṇd̯a Samhitā correspond verbatim with those of the Pradīpikā. It may, therefore be presumed that one has borrowed from the other, or both have drawn from a common source.

The book teaches Yoga under seven heads or Sādhanas. The first gives directions for the purification of the Body (inside and out). The second relates to Postures, third to Mudrās, the fourth to Pratyāhāra, the fifth to Prāṇāyāma, the sixth to Dhyāna, and the seventh to Samādhi. These are taught successively – a chapter being devoted to each.

 

auteur: Vasu, S.C.
ISBN: 722950667
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Yogic Practice – Yama and Niyama

By S.S. Varma.

28 Pages | First edition 1991, first reprint 2002 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Dutch translation: De Beoefening van Yoga – Yama en Niyama (1995, 2011) | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Yoga literally means ‘unification’, unification of the individual soul and the Oversoul and herewith unification of all that is. Everybody realizes he or she is one with the Divine, thus should realize he or she is one with everybody else. This is spirituality. Although this total unification marks its final goal, ‘yoga’ could be understood as much as ‘the way towards’.

This booklet includes rules of ethical behavior. Yama comprises virtues, such as abstaining oneself from violence, lies and betrayal, robbery, unchastity and greed. Niyama covers living up to these commandments relating to purity, contentment, abstinence, self-study and self-surrender to God. In this little publication, Varma reveals the true essence of these virtues.

From page 17:

” Before dealing with the five elements of Niyama, it may be useful to consider the distinction between the Yamas and the Niyamas. Both seem to point at a common purpose – the transmutation of the lower nature to serve as a suitable vehicle of the Divine Life. The practices included in Yama are moral and prohibitive and lay the foundation of a yogic life, while those in Niyama are disciplinary and constructive in character and aim at organizing the life of the spiritual aspirant. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170591805
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

De Beoefening van Yoga – Yama & Niyama

Door S.S. Varma.

26 Pagina’s | Eerste druk 1995, tweede druk 2011 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Engels origineel: Yogic Practice – Yama and Niyama | Uitgegeven in 1991 & 2002 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Yoga betekent letterlijk ‘eenwording’, eenwording van de individuele ziel met de Overziel en daarmee eenwording met alles wat is. Iedereen die beseft dat hij of zij één is met het Allerhoogste, weet daarmee ook dat hij of zij één is met ieder ander. Alleen dit is spiritualiteit. Hoewel deze eenwording het einddoel is, is ‘yoga’ ook ‘het pad dat daarheen leidt’ gaan betekenen.

In deze brochure staan voorschriften voor ethisch gedrag. Yama omvat deugden als het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht. Niyama slaat op het naleven van de geboden, die betrekking hebben op zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en zelfovergave aan God. Varma brengt deze deugden terug tot hun ware essentie.

Afkomstig van blz. 17:

” Voordat we beginnen met de behandeling van de vijf onderdelen van niyama, kan het nuttig zijn om eerst het verschil tussen de yama’s en de niyama’s verder toe te lichten. Beide lijken naar een gemeenschappelijk doel te streven: de verandering van de lagere aard op een wijze, die haar geschikt maakt om als voertuig te dienen voor het Goddelijke Leven. De oefeningen vervat in yama zijn ethische verboden en leggen het fundament voor het leven van een yogi, terwijl die van niyama disciplinair en constructief van aard zijn en ten doel hebben om het leven van de spirituele aspirant te organiseren. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 9789061750918
Additional DescriptionMore Details

In deze brochure staan voorschriften voor ethisch gedrag. Yama omvat deugden als het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht. Niyama slaat op het naleven van de geboden die betrekking hebben op zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en zelfovergave aan God. Varma brengt deze deugden terug tot hun ware essentie.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Teachings on Discipleship – As Outlined in the Mahatma Letters

By S.S. Varma.

119 Pages | First edition 1995 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592674.

Dutch translation: Leringen over Leerlingschap – Zoals Geschetst in de Brieven van de Meesters | Published in 2001 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

The letters of the Mahatmas were received sometimes phenomenally and at other times in the ordinary way by post. They were not written in the usual way but precipitated. Though they are more than a hundred years old, and deal with persons no longer living and events long passed, the wisdom communicated through them is timeless. The story of the beginning of the correspondence and its continuance is inextricably bound with the history of the Theosophical Society. Probably there is nothing so unique in theosophical literature as these letters by the Adepts, who inspired the formation of the Theosophical Society and whose messenger Madame H.P. Blavatsky (HPB) was.

From Chapter 4 – ‘The Way to the Masters’ (p. 71):

” The popular idea that the Guru helps at times of difficulties probably is not quite correct. HPB was cured several times, but it has to be specially noted that it was not to help her, but in the interest of the work. In her own battles, she was left to her own devices. Thus it has been made clear that right up to Adeptship one has to depend on oneself alone:

The fact is, that to the last and supreme initiation every ‘chela’ – (and even some adepts) – is left to his or her own device and counsel. We have to fight our own battles, and the familiar adage – ‘the adept becomes, he is not made’, is true to the letter. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170592674
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

Leringen over Leerlingschap – Zoals Geschetst in de Brieven van de Meesters

By S.S. Varma.

142 Pagina’s |Uitgegeven in 2001 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750814.

English origineel: Teachings on Discipleship – As Outlined in the Mahatma Letters | Eerste editie 1995 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592674.

Leringen over Leerlingschap is een becommentarieerde verzameling uitspraken uit De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett (1923), rond het thema meester/leerling. Behandeld worden de vereisten voor het spirituele pad. Van de kant van de Tibetaanse meesters – de schrijvers van de brieven – wordt de relatie tot de leerling gekenmerkt door vrijheid en onvoorwaardelijk respect als gevolg van diep gevoelde en feitelijke broederschap. Zij nodigen geïnteresseerden uit zicht te ontwikkelen tot even grote vrienden van de mensheid. Leringen over Leerlingschap geeft stof tot nadenken over kwesties als God, religie, het kwaad, karma en broederschap.

Uit Hoofdstuk 1 – ‘De meester’ (blz. 26):

” Zelfs al zouden we een meester ontmoeten, dan is het niet eenvoudig hem te herkennen. HPB vertelt ergens hoe enkele mensen haar ondervroegen over de meesters, over waar en hoe men ze kon vinden, terwijl er feitelijk een in de kamer aanwezig was. Dus men kan hem niet aan uiterlijke tekens herkennen. “

 

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 9061750814
Additional DescriptionMore Details

Van de kant van Tibetaanse meesters – de schrijvers van de brieven – wordt de relatie tot de leerling gekenmerkt door vrijheid en onvoorwaardelijk respect als gevolg van diep gevoelde en feitelijke broederschap. Zij nodigen geïnteresseerden uit zich te ontwikkelen tot even grote vrienden van de mensheid. Leringen over Leerlingschap geeft stof tot nadenken over kwesties als God, religie, het kwaad, karma en broederschap. Ook voor lezers die De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett niet kennen kan dit boekje interessant zijn en mogelijk een aanzet vormen tot bestudering van het gehele werk en/of tot verdieping van hun spirituele inzichten. Recensie S.S. Varma kreeg het idee voor dit boekje tijdens een workshop over de Mahatma Brieven. Die brieven kennen we als De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, samengesteld door Trevor Barker  en de twee deeltjes die samengesteld zijn door C. Jinarajadasa: Letters from the Masters of the Wisdom, first and second series. Jinarajadasa maakte ook een samenstelling van de brieven aan Leadbeater en Olcott. De meeste brieven zijn geschreven door de Mahatma’s KH en M. De oorspronkelijk brieven aan Sinnett en Hume zijn opgenomen in een trust en worden bewaard in het British Museum in Londen. Je kunt ze gaan bekijken, als je het aanvraagt bij het museum, wat een bijzondere ervaring is. Al deze brieven geven een schat aan informatie over dat wat wel genoemd wordt: Philosophia perennis ofwel de eeuwige wijsbegeerte. Maar die informatie is verspreid over al die brieven die soms over persoonlijke raadgevingen gaan of over antwoorden op specifieke vragen. S.S.Varma schrijft dat hij zich in dit studieboekje over de brieven beperkt tot enkele onderwerpen die betrekking hebben op ons dagelijks leven en hij legt de uitspraken over die onderwerpen naast elkaar. Hij werkt met alle brieven en dat geeft een bijzondere kijk op het benaderen van het leven vanuit het getransformeerd bewustzijn van diegenen die we Mahatma’s of grote geesten noemen. Het begrip Mahatma wordt uitgelegd door een aanhaling van Sri Madhava Ashish:

De sleutel tot herkenning ( van een mahatma) ligt in het hart, waar we een vermogen kunnen vinden om in een ander de ware werkelijkheid te herkennen van wat we zoeken…het vermogen om een meester van de geheime wijsheid te herkennen hangt niet af van enige bijzondere kwaliteit van hem maar van wat wij innerlijk zijn.
De Mahatma’s zeggen zelf dat ze geen buitengewone vermogens hebben maar werken met de natuurlijke wetten en middelen, niet met bovennatuurlijke. Zij beschikken over inzicht in de wetten van bestaan verkregen door een lange weg van geestelijke ontwikkeling. KH stelt dat de adept de zeldzame bloem is van generaties van onderzoekers, en M schrijft dat iedere voorkeur voor individuen daarbij ondergeschikt gemaakt wordt aan de liefde voor het menselijk ras. Zij vertegenwoordigen een bepaalde staat van bewustzijn. In hoofdstuk 1 wordt de historie van de brieven behandeld (met boekenlijst ) en in hoofdstuk 2 het begrip mahatma.  In hoofdstuk 3 zijn we toe aan het dagelijks leven. Varma maakt een keuze uit alle boven genoemde brieven en komt zo tot een zekere toespitsing op het onderwerp over raadgevingen omtrent het vroegste stadium waarin iemand probeert te gaan onderscheiden tussen wel en niet. Zo komt naar voren dat het motief van het handelen het belangrijkste is en dat hij die zich bekommert om de mening van de massa nooit boven die massa zal uitstijgen. KH schrijft: “Verruim uw sympathieën in plaats van ze te beperken; probeer u met uw medemensen te vereenzelvigen, in plaats van uw kring van affiniteiten te verkleinen.” En: “U moet leren uw bewustzijn meer van uw uiterlijke zelf te scheiden.” Ook worden we gewaarschuwd voor een verkeerd gericht mysticisme, voortkomend uit geforceerde visioenen door onverantwoord ascetisme of overdreven hatha yoga, gericht op psychische vermogens. Herhaaldelijk wordt gewaarschuwd voor trots en egoïsme en voor zelfverheffing, ijdelheid en eigenwaan die, indien men ze meesleept naar de hogere beginselen ontzaglijk veel gevaarlijker zijn dan wanneer zij beperkt blijven tot de lagere fysieke natuur van de mens. De brief van KH waarin hij de visie van zijn “baas” de Maha Chohan op de TS doorgeeft wordt wel gezien als de belangrijkste van alle brieven. We lezen:
We moeten ons allemaal ontdoen van ons eigen ego, het bedrieglijke schijnbare zelf, om ons ware zelf te herkennen in een transcendentaal goddelijk leven. Maar als we niet zelfzuchtig willen zijn, moeten we pogen ook andere mensen die waarheid te doen inzien: de werkelijkheid van ons eigen transcendentale zelf te herkennen, die de Boeddha, de Christus, de God van elke prediker is.
Het vierde hoofdstuk gaat weer een stapje verder en geeft raad aan diegenen die een keus gemaakt hebben op de weg naar de meesters. Die weg houdt niet het beklimmen van de bergen van de Himalaya in zoals lang gedacht werd. Wel een harde leerschool omdat we te maken krijgen met een wereld die geheel van de onze verschilt, zoals wordt aangegeven. Een wereld waarin alle waarden die door ego-gerichtheid werden opgebouwd moeten worden opgegeven. Ook hier weer prachtige opmerkingen zoals: “… want u probeert tot de dingen van de geest door te dringen met de ogen van het vlees.” Varma schrijft dat bekeken vanuit het gezichtspunt van werelds winstbejag het dwaas kan lijken maar het maakt duidelijk dat een verandering van leven absoluut noodzakelijk is omdat deze waarheden van tijdloze wijsbegeerte alleen begrepen kunnen worden wanneer zij worden nageleefd. Het gaat hier om een totale regeneratie van het menselijk denken en functioneren. De sleutel tot die dieptesprong in het functioneren van het bewustzijn ligt in het ontwikkelen van geestelijke intuïtie. Er wordt gezegd dat de neofiet een toestand moet bereiken die nodig is voor die graad van verlichting waarop hij recht heeft en waarvoor hij geschikt is. En die verlichting moet van binnen uit komen. De waarheid kan herkend worden zodra het intuïtief vermogen tot waarnemend integraal inzicht daar is. Een aanhaling van Subba Row zegt daarover: “… tenzij hij het middel heeft gevonden om zijn individualiteitsbesef langzamerhand te verplaatsen van zijn vergankelijk stoffelijk lichaam naar het eeuwig niet-zijnde, dat door zijn zevende beginsel wordt vertegenwoordigd.” Ziedaar de weg naar de meesters. Er volgt nog een hoofdstuk over: God, religie en het kwaad. We lezen dat kwaad slechts de afwezigheid van het goede is. En dat God en Christus eenvoudig “goed” betekenen. Over religie komt naar voren dat de mens de altaren van zijn valse goden zal moeten vernietigen omdat het hem niet meer om de leringen gaat maar in plaats daarvan de leraar is gaan aanbidden. Over Karma in hoofdstuk 6 wordt aangegeven dat de wetten van karma pas werkelijk bestudeerd kunnen worden als de discipel het punt heeft bereikt waarop die wetten hem niet meer raken, omdat hij in staat is zijn aandacht te vestigen op dat wat door die wetten niet wordt beïnvloed. Dit alles werpt licht op het ontstaan van de Theosofische Vereniging waar vooral KH en M alles mee te maken hadden. Het laatste hoofdstukje gaat dan ook over bewuste broederschap en wat dat inhoudt. We kennen de aanhaling: “De ware theosoof is een filantroop – niet voor zichzelf maar voor de wereld leeft hij.” Het hele boekje geeft op een open heldere wijze inzicht in de Philosophia Perennis. Meestal wordt dat gedaan op een mystieke, metaforische manier maar hier staat het recht voor zijn raap. Dat is het unieke van de brieven van hen die het kunnen weten. Radha Burnier zegt in haar voorwoord dat we S.S. Varma dankbaar moeten zijn voor deze manier van aanreiken. Varma werd door de Adyar-gangers gekend als een fragiele geestige man met een bijzonder heldere geest. Met dit boekje laat hij een juweel na waar dankbaarheid een klein woord voor is. Rest het vermelden van de Noten met verwijzingen naar de aangehaalde brieven. De vertaling is uitstekend verzorgd.

Fay van Ierlant

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

Mindscape – Exploring the Reality of Thought-Forms

By Bruce A. Vance.

197 Pages | A Quest Original, first edition 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606600.

. . . a daring and provocative voyage through the nocturnal landscape ‘.

In Mindscape, Vance further charts the still largely unknown fathoms of our mental depths. He shows us that thoughts are real, not just in our heads. They project outward and take on forms in the superphysical field around us. Thoughts have an energy all their own, that can affect others through telepathy. In addition to having a reality beyond our minds, Vance says our thoughts create our world. Beliefs are powerful and tend to ‘come true’. If we believe we are ineffectual or ill, we will be; if we believe we are capable or healthy, we will be.

The author cites experiments in subatomic physics to show how powerful our mindsets are. To further support his views, Vance looks to the work of clairvoyants like Charles Webster Leadbeater (1854 – 1943) and cites cases of shamanistic journeys and out-of-body experiences. By becoming aware of our self-imposed limitations and our greater potential, we can release our mental energies and use them to greater advantage. Vance explains how!

From Chapter 9 – ‘The extended Reach of Mind’ (p. 185):

” So, what are the boundaries of mind? None. What are the boundaries of selfhood? None. And what are the boundaries of consciousness? There are none. The infinity of reality is open to us through exploring our mindscape. But we are physically incarnated for a purpose. There is something important to learn here. It has to do with the powers of creation, some of which are at our disposal. “

auteur: Vance, B.A.
ISBN: 0835606600
Quantity

Prijs: € 12,18

Loading Updating cart…

Dreamscape – Voyage in an Alternate Reality

By Bruce A. Vance.

180 Pages | A Quest Original, first edition 1989 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN 0835606481.

This voyage into alternate reality acquaints you with your dreaming self and teaches you the tools, language and dimensions of the dreamscape.

Much can be discovered in the shadow of your dreams. However, no one can interpret your dreams for you. If you wish to understand your dreams, then you must embark on a prolonged and serious exploration. This book guides you into this alternate reality. The dreamer is taught to record details and impressions, employing intuition for interpretation. In this strange realm, time and space take on new aspects. Problems are explored from a variety of angles for possible answers. The dreamer encounters dream teachers, who instruct us in the art of creating our own reality by placing pupils in scenarios and then helping them find their way out. Focused consciousness brings about lucid dreams, waking dreams, or even out-of-body experiences. Deeper into the dreamscape, one encounters even stranger dimensions where colors are tasted and shapes have sound.

From Chapter 4 – ‘On the Shores of the Dreamscape’ (p. 64):

Frequently, within the Dreamscape, we manifest our desires, inclinations, hopes and fears in order to face and examine them. We may be wondering if we truly desire what we think we desire, and thus may be using the freedom of the Dreamscape to investigate. Therefore, though some fantasy scenarios require no deep interpretation, often on examination they will reveal clues to our personal drives and needs. Fantasy and adventure encounters within the Dreamscape are often private creations. We use the freedom we have in the dream environment to create things easily which we find hard or inadvisable to create in the physical environment. “

auteur: Vance, B.A.
ISBN: 0835606481
Quantity

Prijs: € 10,96

Loading Updating cart…

Hammering Hot Iron – A Spiritual Critique of Bly’s ‘Iron John’ (1990)

By Charles Upton.

246 Pages | First Quest Edition 1933 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560697X.

Hammering Hot Iron is a rare work, that raises important questions, draws vital distinctions, and elevates discourse within the spiritual community on the Men’s Movement, Jungian psychology, archetypical and mythological studies, and polytheistic religions. Drawing on the perennial philosophy, the universal expression of absolute truth, Upton offers a metaphysical and cultural critique of Robert Bly’s Iron John (1990). Upton adopts Bly’s shadow in the Jungian sense. His intellectual argument is masterfully intertwined with his own personal and spiritual journey, often expressed through original poetry.

From Chapter – ‘The Rejection of Transcendence (p.15):

” The Men’s Movement is a cultural phenomenon unique to our time. We’ve reached the point as a society, where the assumption that man are the dominant sex no longer protects them from a sense of radical imbalance and alienation. As almost anyone who looks can see, the storm of cultural and technological change now assaulting us had called all traditional male roles into question and replaced them with cartoonlike creatures. Caricatures, however, are not enough to live by. […] But what would it be like if men were simply – men? This is the question the Men’s Movement is trying its best to answer, on the wing in any way it can. The tradition of working consciously to redefine masculinity in the face of radical social transformation goes back at least as far as D.H. Lawrence, and includes, among others, writers like Henry Miller and perhaps Jack Kerouac. “

 

 

auteur: Upton, C.
ISBN: 083560697X
Quantity

Prijs: € 16,20

Loading Updating cart…

The Absolute – The Ultimate Reality (Parabrahman) (Blavatsky Lecture 1985)

By Harry Upadhyay, Ph.D.

32 Pages | 27 July 1985| Softcover | The Theosophical Society in England, London | No ISBN.

The Blavatsky Lecture delivered at the Annual Convention of The Theosophical Society in England at the University of Nottingham, 27 July 1985.

‘ADRISHTAM, AVYAVAHARYAM, AGRĀHYAM, ALAKSHNAM, ACHINTYAM, AVYAPADESHYAM’

‘Unperceivable, beyond empirical dealings, beyond grasp of the organs of action, uninferable, unthinkable, indescribable . . . ‘  – Māndukya Upanishad.

These words of the Māndukya Upanishad are not the only significant references to the Absolute, the Ultimate Reality; Parabrahman. Such words about Brahman and Ātman abound in most of the Upanishads. I quote here just a few. Maitri Upanishad says – ‘The Spirit Supreme is immeasurable, inapprehensible, beyond conception, never-born, beyond reasoning, beyond thought.’ Mundaka Upanishad says – ‘He cannot be reached by the senses, or by an austerity or sacred action . . . ‘

auteur: Upadhyay, H.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

Praktische Mystiek – Voor Gewone Mensen

Door Evelyn Underhill.

171 Pagina’s | Uitgegeven in 1978; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750178.

Engels origineel: Practical Mysticism – A Little Book for Normal People | Uitgegeven in 1914, reprint 1942, 2de reprint 2003 | Vintage Books, New York | ISBN 0375725709.

Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag: Wat is Mystiek? Underhill geeft een beschouwing over de wereld van de ‘werkelijkheid’ en behandelt onderwerpen zoals: de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. Ze komt uiteindelijk tot de volgende definitie: ‘Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid en een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in éénwording’.

Afkomstig van blz. 35:

” Hoe groter kunstenaar, hoe wijder en dieper de visie die hij heeft, hoe scherper hij zich bewust is van de bruisende levensstroom en levensschoonheid, van de overweldigende rijkdom en pracht in kleuren, klanken en vormen. Hij wil steeds dieper voortdringen, opdat zijn blik steeds wijder en rijker perspectieven ontwaren zal, totdat hij een wordt met de totaliteit van de Werkelijkheid, die hij altijd reeds om zich heen heeft geweten en waarvan hij beseft deel te zijn. Altijd door tracht hij over de drempel heen te komen, waardoor hij, de kunstenaar, een mysticus zal worden. “

 

 

auteur: Underhill, E.
ISBN: 9789061750178
Additional DescriptionMore Details

“Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie:

“Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.”
Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

The Science of Nature

By Oluf Tyberg.

79 Pages | Published in 1993 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego | ISBN: 0913004871.

The three fundamentals of classical physics were Space, Time, Matter; but Einstein has introduced a four-dimensional space-time, and all objects thus become events. This, together with other recent scientific pronouncements, helps Mr. Tyberg to establish his main-point – that behind extrinsic physical Nature there lies an intrinsic organic Nature.

 

From page 4:

” Truth is within ourselves; it takes no rise

From outward things, whate’er you may believe.

There is an inmost center in us all,

Where truth abides in fulness; and around,

Wall upon wall, the gross flesh hems it in,

This perfect clear perception – which is truth. “

 • Browning – Paracelsus.

NB: The Point Loma Series is dedicated to publishing creative writings from the Wisdom Religion, that express the essential underlying unity of life, including philosophy, science, ethics, myth, sacred literature, and the world’s religions.

auteur: Tyberg, O.
ISBN: 0913004871
Quantity

Prijs: € 17,24

Loading Updating cart…

Sema-Kanda: Threshold Memories – A Mystic’s Story

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

253 Pages | Photo copy of the original 1898 edition | A4 Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564596923.

Dedicated in humility

 • To those who have watched the terrestrial  transformations and eruptions, have asked for Why, and have received None.
 • To those who, tired and home-weary, in a long and slow Journey , have yearned and sought for Justice and found her not.
 • Tho those, who have suffered, as humans suffer waiting in Faith for liberation.
 • To those hearts, who in Faith and Patience have mystic-wise found a golden thread so delicate, so strong, delicate as human frailty, yet strong to draw the tossed and home-weary from out the ocean’s tempest to the Harbor of Light, from out of the dark ocean’s tempest to the Light, divine in its cheer.
 • To men and woman, Regenerate, to the Illumined Ones.

 

auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564596923
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Psychism and the Unconscious Mind

Edited by H. Tudor Edmunds.

254 Pages | First Quest edition 1968, second edition 1974 | Softcover | Quest Books, USA | ISBN: 0835604128.

Collected Articles from the Science Group of the Theosophical Research Centre, London.

This book is the result of research and study by a group of distinguished British scientists, who have devoted much time and applied the training in their various disciplines to an unprejudiced investigation of the many areas of psychic manifestation. Their comments and discussions on such subjects as telepathy, clairvoyance, hypnosis, and effects of mindexpanding drugs, the human aura, and related subjects, are perceptive and informative. Because the writers are also students of Theosophy and Eastern philosophy, they have been able to add valuable insights to their considerations of the various phenomena without in any way lessening their objective and scientific approach to this still mysterious field of human experience.

From Chapter: ‘The Interior Organ of Perception (p.55):

Mind is the inner organ.

” So whether approached from within by the Eastern metaphysical insight or from without by an attempt to deduce an hypothesis to explain scientific observations, it would appear, that man’s mind is an inner organ, or instrument, of perception with a focus of ‘I-ness’ associated with the brain. It has the capacity of throwing up a three-dimensional field of imagined images, thoughts and feelings, themselves not spatial in a physical sense, but related to space by some method of direct correlation. They appear in a mental field, which is not the property of any one observer, but can only be termed a generalised mental field. “

 

 

auteur: Tudor Edmunds, H. (ed.)
ISBN: 0835604128
Quantity

Prijs: € 3,63

Loading Updating cart…

Cagliostro – Maligned Freemason and Rosicrucian

By William Rutherford Hayes Trowbridge (1866-1940).

311 Pages | Facsimile edition of the Brentano’s, New York 1910 edition, published on January 1st, 1992 | A4 Softcover | Kessinger Publication Company Ltd. | ISBN: 1564590631.

CONTENTS

Preface by the Author
Bibliography

PART I
Chapter 1 – The Power of Prejudice
Chapter 2 – Guiseppe Balsamo

PART II
Chapter 1 – Cagliostro in London
Chapter 2 – Eighteenth Century Occultism
Chapter 3 – Masked and Unmasked
Chapter 4 – The Conquest of the Cardinal
Chapter 5 – Cagliostro in Paris
Chapter 6 – The Diamond Necklace Affair
Chapter 7 – Cagliostro’s Return to London
Chapter 8 – ‘Nature’s Unfortunate Child’
Index

From the Preface (p. xvii & xviii)::

” Though much has been written about Cagliostro, most of it is confined to articles in encyclopedias and magazines, or to descriptive paragraphs in works dealing with magic, freemasonry and the period in which he lived. This material may be describes as a footnote, which has been raised to the dignity of a page of history. […] It has been said that every book on Cagliostro must be a book against him. With this opinion I totally disagree. In choosing Cagliostro as the subject of an historical memoir I was guided at first, I admit, by the belief he was the arch-imposer he is popularly supposed to be. With his mystery, magic, and highly sensational career he seemed just the sort of picturesque personality I was in search of. The moment, however, I began to make my researches I was astonished to find how little foundation there was in point of fact for the popular conception. The deeper I went into the subject – how deep this has been the reader may gather from the Bibliography, which contains but a portion of the material I have sifted – the more convinced I became of the fallacy of this conception. “

auteur: Trowbridge, W.R.H.
ISBN: 1564590631
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

This Dynamic Universe

Edited by Corona Trew and E. Lester Smith.

167 Pages | Copyright 1983 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560232X.

Offered in this book is a valuable link between the occult concepts that appear in the Magnum Opus of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine (1888) and the latest theories of science. This Dynamic Universe is quite unique as a resource for the serious student of creation and evolution, clarifying as it does, some of the more difficult principles dealing with man and the cosmos.

From Chapter 5 – ‘References to Fohat in The Secret Doctrine‘ (p. 30):

” The Manifested Universe (therefore) is pervaded by duality; which is, as it were, the very essence of its Ex-istence as ‘Manifestation’. But just as the opposite poles of Subject and Object, Spirit and Matter, are but aspects of the One Unity, in which they are synthesized, so, in the Manifested Universe, there is ‘that’, which links Spirit to Matter, Subject to Object. 

This something at present unknown to Western speculation, is called by the Occultists Fohat. It is the ‘bridge’ by which the Ideas existing in the Divine Thought are impressed on Cosmic Substance as the ‘Laws of Nature’. Fohat is thus the dynamic energy of Cosmic ideation; or regarded from the other side, it is the intelligent medium, the guiding power of all manifestation, the ‘Thought Divine’ transmitted and made manifest through the Dhyan Chohans, the Architects of the visible World. “

 

 

auteur: Trew, C./Lester Smith, E.
ISBN: 083560232X
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

The Persian Legacy and the Edgar Cayce Material

By Kevin J. Todeschi.

145 Pages | First printing July 2000 | Softcover | A.R.E. Press, Virginia Beach, U.S.A. | ISBN: 0876044739.

In a psychic reading for himself, clairvoyant Edgar Cayce (1877 – 1945) told of an ancient civilization that arose on the plains of present-day Iran, centuries before the Persia of Cyrus, Darius, Xerxes, and Alexander the Great. That civilization, he said, created a unique center of healing, a focal point for commerce, and a spiritual emphasis that gave birth to the Zoroastrian religion.

Cayce said he had lived in that civilization in a past life and that the remains of his body could still be found in a cave a few miles from the contemporary city of Shustar. Eventually, Cayce gave more than six hundred readings for various other people, who he said had also lived in the unique desert society between seven and nine thousand B.C. While archaeologists have yet to discover this ancient society, readers will be impressed and fascinated by the cohesiveness of Cayce’s Persian story as it was told in readings over a twenty-year period. Taken together, those stories detail a flourishing culture that began a healing and spiritual ministry, whose impact was felt upon the world over thousands of years. Presented here for the first time is Edgar Cayce’s intriguing account of civilization just waiting for discovery by the modern world.

 

auteur: Todeschi, K.J.
ISBN: 0876044739
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

The Cynical Idealist – A Spiritual Biography of John Lennon

202 pages | Paperback | Quest Books, 2009

In The Cynical Idealist: A Spiritual Biography of John Lennon, author Gary Tillery brings readers the first spiritual and intellectual biography of this seminal musical and cultural figure. Much has been said about John Lennon the Beatle—his rock star evolution and tragic fate. More than a mundane, temporal biography covering Lennon’s life, music, and death, The Cynical Idealist is a soulful portrait of John Lennon’s very being, illuminating the spiritual transformation of a man who influenced the world in a way few others had during the course of the twentieth century.

auteur: Tillery, G.
ISBN: 9780835608756
Additional DescriptionMore Details

“It’s quite possible to do anything, but not if you put it on the leaders. You have to do it yourself. That’s what the great masters and mistresses have been saying since time began. They can point the way, leave signposts and little instructions in various books—the instructions are all there for all to see. I can’t wake you up; you can wake you up. I can’t cure you; you can cure you.” —John Lennon The world could not ignore something extraordinary in Lennon. What was it that set Lennon apart from his fellow bandmates, causing the media to label him the “intellectual” of the group? At just 23 years old, at the height of Beatlemania, the brash and young Lennon was on top of the world, even declaring the band’s popularity had eclipsed that of Jesus Christ. Despite his fame, internally, Lennon was experiencing a dark night of the soul. The turning point came for Lennon, locked in a bathroom during the winter of 1966. As he knelt at the pinnacle of his self-alienation, held hostage by his own existential and emotional breakdown, Lennon pleaded with God to show him the way. Lennon’s unrequited appeal proved to be the catalyst for his emergence as an iconoclast, albeit, altruistic leader. Tillery walks us through Lennon’s personal spiritual journey; his experimentation with drugs; his encounters with the Maharishi; his undertaking of primal scream therapy; and his relationship with Yoko Ono. John Lennon’s spiritual death and rebirth crystallized a global anthem of planetary peace and love that transcends labels, dogma, and social expectations, offering the gift of hope for the coming generation. Praised and ridiculed in equal measure, investigated by the FBI, hounded by the media and ultimately assassinated, Britain’s “Man of the Decade” ignited a revolution of our consciousness. This extraordinary figure deserves an extraordinary book and, in The Cynical Idealist, Tillery provides readers with a new and fascinating framework for assessing Lennon’s life and works.

Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

De twee aangezichten van het eeuwige

239 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1979

Het waren vooral theosofen die in de beginperiode van de twintigste eeuw de astrologie van allerlei onzuiverheden bevrijdden en op een meer esoterische basis opbouwden (bijv. Carter, Thierens, Libra). Leendert Tijssen is een belangrijke exponent van deze stroming en verdient daarom alle aandacht.

auteur: Tijssen, L.
ISBN: 978906175O505
Additional DescriptionMore Details

In dit boek worden de metafysische achtergronden van de astrologie gegeven vanuit de theosofie . Deze achtergronden geven een zeer duidelijk raamwerk waar vanuit ook de theosofische leringen bestudeerd kunnen worden en wel vooral De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky. De besproken astrologische aspecten roepen direct het aspect van zelfkennis op; hèt startpunt van elke vorm van zelfrealisatie. Vanuit een esoterisch startpunt wordt aangegeven hoe de horoscoop geïnterpreteerd kan worden. Het geleerde kan dus direct in praktijk gebracht worden. Dit boek is niet een napraten van allerlei andere schrijvers; integendeel, de auteur heeft een groot aantal originele opvattingen. Astrologie werd door mevrouw Blavatsky als één van de zeven sleutels van de esoterische traditie beschouwd. In dit boek wordt duidelijk gemaakt op welke manier deze sleutel gebruikt kan worden.

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Natural Man – A Thoreau Anthology (A Quest Miniature)

119 pages | Paperback | Quest Books, 1988

This Quest Miniature presents a lively selection of Thoreau’s writings, topically arranged.

Popular quotes:

Page 1 – I should not talk so much about myself if there were anybody else whom I knew as well.‎

Page 5 – If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away.‎

Page 7 – I learned this, at least, by my experiment; that if one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours.‎

auteur: Thoreau, H.
ISBN: 9780835605038
Additional DescriptionMore Details

Page 8 – Not till we are lost, in other words not till we have lost the world, do we begin to find ourselves, and realize where we are and the infinite extent of our relations.‎ Page 8 – Some are dinning in our ears that we Americans, and moderns generally, are intellectual dwarfs compared with the ancients, or even the Elizabethan men. But what is that to the purpose ? A living dog is better than a dead lion. Shall a man go and hang himself because he belongs to the race of pygmies, and not be the biggest pygmy that he can ? Let every one mind his own business, and endeavor to be what he was made.‎ Page 31 – In proportion as he simplifies his life, the laws of the universe will appear less complex, and solitude will not be solitude, nor poverty poverty, nor weakness weakness. If you have built castles in the air, your work need not be lost ; that is where they should be. Now put the foundations under them.‎ Page 50 – I wish to speak a word for Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a freedom and culture merely civil, — to regard man as an inhabitant, or a part and parcel of Nature, rather than a member of society.‎ Page 52 – At the same time that we are earnest to explore and learn all things, we require that all things be mysterious and unexplorable, that land and sea be infinitely wild, unsurveyed and unfathomed by us because unfathomable.‎

Quantity

Prijs: € 8,85

Loading Updating cart…

Mechanistic and Nonmechanistic Science -An Investigation into the Nature of Consciousness and Form

By Dr. Richard L. Thompson.

254 Pages | Copyright 1981, first edition, second printing | Softcover | The Bhaktivedanta Book Trust, U.S.A. | ISBN: 0892131489.

From the Introduction:

The first 8 Chapters of this book are devoted to a critique of modern scientific theories and the parallel introduction of the basic elements of the theoretical system of bhakti-yoga. In the 9th Chapter, Thompson shows how these elements provide the theoretical framework for a practical process of obtaining absolute personal knowledge. The analysis of current mechanistic theories is intended to reveal some of their deficiencies, and to show the need for some kind of nonmechanistic alternative. This analysis does not prove that the systemof bhakti-yoga is the only possible alternative, but it does show that this system is a reasonable candidate.The validity of bhakti-yoga can be demonstrated conclusively only by means of the practical observational process of bhakti-yoga itself, and this is discussed in the 9th Chapter.

” In Mechanistic and Nonmechanistic Science Dr. Thompson makes a number of cogent arguments against the usual scientific picture of life and evolution (which do not accept the existence of higher or subtler levels of organization). He also presents a clear alternative model. I think it is an important book, which would be of interest to many people. “

 • Brian Josephson  – Nobel Prize for Physics (1973).
auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0892131489
Quantity

Prijs: € 15,88

Loading Updating cart…

Alien Identities – Ancient Insights into Modern UFO Phenomena

By Dr. Richard L. Thompson.

447 Pages | Copyright & first edition 1993, 2nd printing 1994, revised 2nd edition 1995 | Softcover | Govardhan Hill Publishing, Alachua, Florida | ISBN: 0963530941.

Who are They? Where do They come from? What can we expect from Them?

Since 1947 researchers have exhaustively documented the reality of Ufo’s. But questions still remain about the origins of these strange craft and the intentions of the beings, who pilot them. In Alien Identities, Thompson shows, that the answers may lie in the records of an ancient civilization with thousands of years of contacts with extra-terrestial races. Startling parallels between modern UFO accounts and the ancient Sanskrit writings of India give fresh insights into the identity and purpose of UFO visitors.

From Chapter 6 – ‘Transhuman Contact in Vedic Civilization’ (p. 210);

” In the ancient Vedic civilization, contact with various nonhuman races was on a solid footing. Celestial ṛṣis and Devas would regularly visit the courts of great earthly kings. There were established diplomatic relationships and satisfying mutual understandings between leading members of human society and representatives of other societies in the cosmic hierarchy. This is illustrated by the description in the Bhāgavata Purāṇa of the Rājasūya sacrifice performed by King Yudhiṣṭhira, which took place according to traditional dating about 5.000 years ago in the city of Indraprastha, near present-day Delhi. “

 

auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0963530941
Quantity

Prijs: € 25,87

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…