TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen. Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wegens de Corona lockdown zijn wij tot minstens 12 mei 2021 gesloten. Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

Vrije Wil en Vrijheid van Handelen

Door Dr. W.H. van Vledder.

27 Pagina’s | Uitgegeven in 1981 | Lecture | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Utrecht | Geen ISBN.

De publicatie betreft de inhoud van een Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar in de metafysica in de geest van de Theosofie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 3 april 1981.

Afkomstig van pagina 21:

” We kunnen het probleem van de vrije wil en de vrijheid van handelen nu ook als volgt benaderen. Uitgaande van de mens levend in wat wij het veld van openbaring hebben genoemd, zien wij de mens gebonden door zijn gericht zijn op al wat hem omringt. Wij hebben dat een horizontale relatie genoemd. De moeilijkheid is nu hierin gelegen, dat de mens zijn aandacht naar buiten richt, dat hij vraagt om meer ruimte voor zichzelf, waardoor een steeds grotere afgescheidenheid onstaat. die – paradoxaal – zijn wezenlijke vrijheid belemmert. Afgescheidenheid, begeerte naar vrijheid en ik-gerichtheid zijn omgekeerd evenredig met de wezenlijke, innerlijke geestelijk gerichte vrijheid. De naar buiten gerichte mens is zich daar echter niet van bewust. “

auteur: Vledder, W.H. van
Quantity

Prijs: € 0,75

Loading Updating cart…

Zeven Sferen – Theosofie als Leidraad voor Psychologie en Levensbeschouwing

Door Frank Visser.

253 Pagina’s | Eerste druk 1995, tweede druk 1998 | Softcover, index & literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750709.

Als er meer is dan de materiele wereld van geboorte, leven en dood, hoe ziet de werkelijkheid er dan hoogstwaarschijnlijk uit? Kunnen we op deze vraag een helder en tegelijkertijd diepgaand antwoord krijgen? In de Theosofische traditie wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Vragen over het wezen van de mens, het leven na de dood of het proces van spirituele ontwikkeling worden in deze traditie behandeld op een manier, die de modern mens aanspreekt.

In Zeven Sferen treft de lezer een overzicht aan van het wereldbeeld van de Theosofie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan recente ontwikkelingen in de psychologie, met name de transpersoonlijke psychologie. Deze tak van de psychologie probeert een spiritueel mensbeeld te formuleren, dat recht doet aan de diepste ervaringen, die menselijkerwijs mogelijk zijn. De Theosofie beschikt over een begrippenkader dat het moderne onderzoek tot steun kan zijn.

Daarnaast worden in dit boek aspecten van het Theosofische wereldbeeld belicht, die meestal onbesproken blijven. Zo wordt de wereld van de religies op een nieuwe manier in kaart gebracht, worden filosofische vragen, die verband houden met de diepte-dimensie van de werkelijkheid opgeworpen, en komt tenslotte op genuanceerde wijze de waarheidsvraag aan bod.

Uit de Proloog:

” We beschikken inderdaad over oude kaarten van de innerlijke Nieuwe Wereld, die buitengewone pioniers ons hebben nagelaten. En vertrouwen stellen in deze kaarten – al was het maar om te beginnen – is niet een regressief verlangen naar de dagen van weleer . . . maar de enig zinnige handelwijze voor een nieuwe generatie van pioniers, die opnieuw de diepte willen peilen, die door de modern [wetenschap] zo volkomen is genegeerd. We zullen deze kaarten moeten verfijnen, zeker; we zullen veel grenslijnen opnieuw moeten tekenen, ongetwijfeld; maar laten we de hemel danken voor de moed en het succes van hen, die ons voorgingen, een een voetspoor achterlieten, voldoende duidelijk voor al diegenen, die ontvankelijk genoeg zijn om het te volgen. “

Ken Wilber.

 

 

 

auteur: Visser, F.
ISBN: 9061750709
Additional DescriptionMore Details

“Precies de heldere analyse die we nodig hebben.”- Ken Wilber Frank Visser is bekend geworden als biograaf van Ken Wilber. In dit boek blijken de theorieën niet klakkeloos door de biograaf over genomen te worden. Als er meer is dan de materiële wereld van geboorte, leven en dood, hoe ziet de werkelijkheid er dan hoogstwaarschijnlijk uit? Kunnen we op deze vraag een helder en tegelijkertijd diepgaand antwoord krijgen? In de theosofische traditie wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Vragen over het wezen van de mens, het leven na de dood of het proces van spirituele ontwikkeling worden in deze traditie behandeld op een manier die de moderne mens aanspreekt. In Zeven Sferen treft de lezer een overzicht aan van het wereldbeeld van de theosofie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan recente ontwikkelingen in de psychologie, met name de transpersoonlijke psychologie. Deze tak van de psychologie probeert een spiritueel mensbeeld te formuleren, dat recht doet aan de diepste ervaringen die menselijkerwijs mogelijk zijn. De theosofie beschikt over een begrippenkader dat het moderne onderzoek tot steun kan zijn. Daarnaast worden in dit boek aspecten van het theosofische wereldbeeld belicht die meestal onbesproken blijven. Zo wordt de wereld van de religies op een nieuwe manier in kaart gebracht, worden filosofische vragen die verband houden met de diepte-dimensie van de werkelijkheid opgeworpen, en komt tenslotte op genuanceerde wijze de waarheidsvraag aan bod.

Quantity

Prijs: € 11,00

Loading Updating cart…

The Process of Self-Transformation – Exploring Our Higher Potential for Effective Living

By Vicente Hao Chin, Jr.

343 Pages | First Quest Edition 2015 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835609357.

Dutch translation: Het Proces van Zelf-Transformatie – Onderzoek van Ons Hogere Potentieel om Effectief te Leven | First edition 2017 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750994.

This book is a modern restatement of this age-old Wisdom of humanity supplemented with specific tools that will help in accelerating the transformation of individuals. It was initially presented as a three-day workshop called the Self-Transformation Seminar. Because of the perceived effectiveness of its methods and approaches, it spawned a four-day youth camp for people from the ages thirteen to twenty-five called the Golden Link Youth Camp. Then, because of its impact on the young people who participated in the camps, the Golden Link School was established, which has since become an institution that offers tertiary courses and is now called Golden Link College.

From Appendix 3:

” Life is immensely complex. In understanding it more fully, we can’t limit ourselves to our respective areas of specialization, like a doctor who is good at curing diseases but fails miserably in dealing with marital or family problems. Genuine self-tranformation involves a well-balanced and well-rounded Wisdom regarding key-aspects of living. As facilitators, then, we need to widen our scope of comprehension such that we understand the dynamics of those key aspects – values, sorrows, pains, desires, fears, life’s purpose, relationships, the nature of consciousness, and so on. In deepening such understanding, our studies necessarily bring us to the fields of science, mysticism, psychology, religious experience, philosophy, physiology, social sciences and communication arts. “

auteur: Vicente Hao Chin, Jr.
ISBN: 9780835609357
Quantity

Prijs: € 26,50

Loading Updating cart…

The Gheranda Samhita – A Treatise on Hatha Yoga

Translated by Srisa Chandra Vasu (1861–1918).

132 Pages | First edition 1895, 2nd edition 1933, 3rd edition 1976 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 722950683.

From the Foreword:

Gheraṇd̯a Samhitā is a Tāntrika work, treating of Haṭha-Yoga. It consists of a dialogue between the sage Gheraṇd̯a and an enquirer called Caṇd̯akāpāli. The book is divided into seven Lessons or Chapters and comprises, in all, some three hundred and fifty verses. It closely follows in the foot-steps of the famous treatise on the Haṭha-Yoga, known as Haṭha-Yoga Pradīpikā. In fact, a large number of verses of Gheraṇd̯a Samhitā correspond verbatim with those of the Pradīpikā. It may, therefore be presumed that one has borrowed from the other, or both have drawn from a common source.

The book teaches Yoga under seven heads or Sādhanas. The first gives directions for the purification of the Body (inside and out). The second relates to Postures, third to Mudrās, the fourth to Pratyāhāra, the fifth to Prāṇāyāma, the sixth to Dhyāna, and the seventh to Samādhi. These are taught successively – a chapter being devoted to each.

 

auteur: Vasu, S.C.
ISBN: 722950683
Quantity

Prijs: € 8,39

Loading Updating cart…

The Gheranda Samhita – A Treatise on Hatha Yoga

Translated by Srisa Chandra Vasu (1861–1918).

132 Pages | First edition 1895, 2nd edition 1933, 3rd edition 1976 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 722950667.

From the Foreword:

Gheraṇd̯a Samhitā is a Tāntrika work, treating of Haṭha-Yoga. It consists of a dialogue between the sage Gheraṇd̯a and an enquirer called Caṇd̯akāpāli. The book is divided into seven Lessons or Chapters and comprises, in all, some three hundred and fifty verses. It closely follows in the foot-steps of the famous treatise on the Haṭha-Yoga, known as Haṭha-Yoga Pradīpikā. In fact, a large number of verses of Gheraṇd̯a Samhitā correspond verbatim with those of the Pradīpikā. It may, therefore be presumed that one has borrowed from the other, or both have drawn from a common source.

The book teaches Yoga under seven heads or Sādhanas. The first gives directions for the purification of the Body (inside and out). The second relates to Postures, third to Mudrās, the fourth to Pratyāhāra, the fifth to Prāṇāyāma, the sixth to Dhyāna, and the seventh to Samādhi. These are taught successively – a chapter being devoted to each.

 

auteur: Vasu, S.C.
ISBN: 722950667
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Yogic Practice – Yama and Niyama

By S.S. Varma.

28 Pages | First edition 1991, first reprint 2002 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Dutch translation: De Beoefening van Yoga – Yama en Niyama (1995, 2011) | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Yoga literally means ‘unification’, unification of the individual soul and the Oversoul and herewith unification of all that is. Everybody realizes he or she is one with the Divine, thus should realize he or she is one with everybody else. This is spirituality. Although this total unification marks its final goal, ‘yoga’ could be understood as much as ‘the way towards’.

This booklet includes rules of ethical behavior. Yama comprises virtues, such as abstaining oneself from violence, lies and betrayal, robbery, unchastity and greed. Niyama covers living up to these commandments relating to purity, contentment, abstinence, self-study and self-surrender to God. In this little publication, Varma reveals the true essence of these virtues.

From page 17:

” Before dealing with the five elements of Niyama, it may be useful to consider the distinction between the Yamas and the Niyamas. Both seem to point at a common purpose – the transmutation of the lower nature to serve as a suitable vehicle of the Divine Life. The practices included in Yama are moral and prohibitive and lay the foundation of a yogic life, while those in Niyama are disciplinary and constructive in character and aim at organizing the life of the spiritual aspirant. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170591805
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

De Beoefening van Yoga – Yama & Niyama

Door S.S. Varma.

26 Pagina’s | Eerste druk 1995, tweede druk 2011 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Engels origineel: Yogic Practice – Yama and Niyama | Uitgegeven in 1991 & 2002 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Yoga betekent letterlijk ‘eenwording’, eenwording van de individuele ziel met de Overziel en daarmee eenwording met alles wat is. Iedereen die beseft dat hij of zij één is met het Allerhoogste, weet daarmee ook dat hij of zij één is met ieder ander. Alleen dit is spiritualiteit. Hoewel deze eenwording het einddoel is, is ‘yoga’ ook ‘het pad dat daarheen leidt’ gaan betekenen.

In deze brochure staan voorschriften voor ethisch gedrag. Yama omvat deugden als het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht. Niyama slaat op het naleven van de geboden, die betrekking hebben op zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en zelfovergave aan God. Varma brengt deze deugden terug tot hun ware essentie.

Afkomstig van blz. 17:

” Voordat we beginnen met de behandeling van de vijf onderdelen van niyama, kan het nuttig zijn om eerst het verschil tussen de yama’s en de niyama’s verder toe te lichten. Beide lijken naar een gemeenschappelijk doel te streven: de verandering van de lagere aard op een wijze, die haar geschikt maakt om als voertuig te dienen voor het Goddelijke Leven. De oefeningen vervat in yama zijn ethische verboden en leggen het fundament voor het leven van een yogi, terwijl die van niyama disciplinair en constructief van aard zijn en ten doel hebben om het leven van de spirituele aspirant te organiseren. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 9789061750918
Additional DescriptionMore Details

In deze brochure staan voorschriften voor ethisch gedrag. Yama omvat deugden als het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht. Niyama slaat op het naleven van de geboden die betrekking hebben op zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en zelfovergave aan God. Varma brengt deze deugden terug tot hun ware essentie.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Teachings on Discipleship – As Outlined in the Mahatma Letters

By S.S. Varma.

119 Pages | First edition 1995 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592674.

Dutch translation: Leringen over Leerlingschap – Zoals Geschetst in de Brieven van de Meesters | Published in 2001 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

The letters of the Mahatmas were received sometimes phenomenally and at other times in the ordinary way by post. They were not written in the usual way but precipitated. Though they are more than a hundred years old, and deal with persons no longer living and events long passed, the wisdom communicated through them is timeless. The story of the beginning of the correspondence and its continuance is inextricably bound with the history of the Theosophical Society. Probably there is nothing so unique in theosophical literature as these letters by the Adepts, who inspired the formation of the Theosophical Society and whose messenger Madame H.P. Blavatsky (HPB) was.

From Chapter 4 – ‘The Way to the Masters’ (p. 71):

” The popular idea that the Guru helps at times of difficulties probably is not quite correct. HPB was cured several times, but it has to be specially noted that it was not to help her, but in the interest of the work. In her own battles, she was left to her own devices. Thus it has been made clear that right up to Adeptship one has to depend on oneself alone:

The fact is, that to the last and supreme initiation every ‘chela’ – (and even some adepts) – is left to his or her own device and counsel. We have to fight our own battles, and the familiar adage – ‘the adept becomes, he is not made’, is true to the letter. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170592674
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

Leringen over Leerlingschap – Zoals Geschetst in de Brieven van de Meesters

By S.S. Varma.

142 Pagina’s |Uitgegeven in 2001 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750814.

English origineel: Teachings on Discipleship – As Outlined in the Mahatma Letters | Eerste editie 1995 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592674.

Leringen over Leerlingschap is een becommentarieerde verzameling uitspraken uit De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett (1923), rond het thema meester/leerling. Behandeld worden de vereisten voor het spirituele pad. Van de kant van de Tibetaanse meesters – de schrijvers van de brieven – wordt de relatie tot de leerling gekenmerkt door vrijheid en onvoorwaardelijk respect als gevolg van diep gevoelde en feitelijke broederschap. Zij nodigen geïnteresseerden uit zicht te ontwikkelen tot even grote vrienden van de mensheid. Leringen over Leerlingschap geeft stof tot nadenken over kwesties als God, religie, het kwaad, karma en broederschap.

Uit Hoofdstuk 1 – ‘De meester’ (blz. 26):

” Zelfs al zouden we een meester ontmoeten, dan is het niet eenvoudig hem te herkennen. HPB vertelt ergens hoe enkele mensen haar ondervroegen over de meesters, over waar en hoe men ze kon vinden, terwijl er feitelijk een in de kamer aanwezig was. Dus men kan hem niet aan uiterlijke tekens herkennen. “

 

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 9061750814
Additional DescriptionMore Details

Van de kant van Tibetaanse meesters – de schrijvers van de brieven – wordt de relatie tot de leerling gekenmerkt door vrijheid en onvoorwaardelijk respect als gevolg van diep gevoelde en feitelijke broederschap. Zij nodigen geïnteresseerden uit zich te ontwikkelen tot even grote vrienden van de mensheid. Leringen over Leerlingschap geeft stof tot nadenken over kwesties als God, religie, het kwaad, karma en broederschap. Ook voor lezers die De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett niet kennen kan dit boekje interessant zijn en mogelijk een aanzet vormen tot bestudering van het gehele werk en/of tot verdieping van hun spirituele inzichten. Recensie S.S. Varma kreeg het idee voor dit boekje tijdens een workshop over de Mahatma Brieven. Die brieven kennen we als De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, samengesteld door Trevor Barker  en de twee deeltjes die samengesteld zijn door C. Jinarajadasa: Letters from the Masters of the Wisdom, first and second series. Jinarajadasa maakte ook een samenstelling van de brieven aan Leadbeater en Olcott. De meeste brieven zijn geschreven door de Mahatma’s KH en M. De oorspronkelijk brieven aan Sinnett en Hume zijn opgenomen in een trust en worden bewaard in het British Museum in Londen. Je kunt ze gaan bekijken, als je het aanvraagt bij het museum, wat een bijzondere ervaring is. Al deze brieven geven een schat aan informatie over dat wat wel genoemd wordt: Philosophia perennis ofwel de eeuwige wijsbegeerte. Maar die informatie is verspreid over al die brieven die soms over persoonlijke raadgevingen gaan of over antwoorden op specifieke vragen. S.S.Varma schrijft dat hij zich in dit studieboekje over de brieven beperkt tot enkele onderwerpen die betrekking hebben op ons dagelijks leven en hij legt de uitspraken over die onderwerpen naast elkaar. Hij werkt met alle brieven en dat geeft een bijzondere kijk op het benaderen van het leven vanuit het getransformeerd bewustzijn van diegenen die we Mahatma’s of grote geesten noemen. Het begrip Mahatma wordt uitgelegd door een aanhaling van Sri Madhava Ashish:

De sleutel tot herkenning ( van een mahatma) ligt in het hart, waar we een vermogen kunnen vinden om in een ander de ware werkelijkheid te herkennen van wat we zoeken…het vermogen om een meester van de geheime wijsheid te herkennen hangt niet af van enige bijzondere kwaliteit van hem maar van wat wij innerlijk zijn.
De Mahatma’s zeggen zelf dat ze geen buitengewone vermogens hebben maar werken met de natuurlijke wetten en middelen, niet met bovennatuurlijke. Zij beschikken over inzicht in de wetten van bestaan verkregen door een lange weg van geestelijke ontwikkeling. KH stelt dat de adept de zeldzame bloem is van generaties van onderzoekers, en M schrijft dat iedere voorkeur voor individuen daarbij ondergeschikt gemaakt wordt aan de liefde voor het menselijk ras. Zij vertegenwoordigen een bepaalde staat van bewustzijn. In hoofdstuk 1 wordt de historie van de brieven behandeld (met boekenlijst ) en in hoofdstuk 2 het begrip mahatma.  In hoofdstuk 3 zijn we toe aan het dagelijks leven. Varma maakt een keuze uit alle boven genoemde brieven en komt zo tot een zekere toespitsing op het onderwerp over raadgevingen omtrent het vroegste stadium waarin iemand probeert te gaan onderscheiden tussen wel en niet. Zo komt naar voren dat het motief van het handelen het belangrijkste is en dat hij die zich bekommert om de mening van de massa nooit boven die massa zal uitstijgen. KH schrijft: “Verruim uw sympathieën in plaats van ze te beperken; probeer u met uw medemensen te vereenzelvigen, in plaats van uw kring van affiniteiten te verkleinen.” En: “U moet leren uw bewustzijn meer van uw uiterlijke zelf te scheiden.” Ook worden we gewaarschuwd voor een verkeerd gericht mysticisme, voortkomend uit geforceerde visioenen door onverantwoord ascetisme of overdreven hatha yoga, gericht op psychische vermogens. Herhaaldelijk wordt gewaarschuwd voor trots en egoïsme en voor zelfverheffing, ijdelheid en eigenwaan die, indien men ze meesleept naar de hogere beginselen ontzaglijk veel gevaarlijker zijn dan wanneer zij beperkt blijven tot de lagere fysieke natuur van de mens. De brief van KH waarin hij de visie van zijn “baas” de Maha Chohan op de TS doorgeeft wordt wel gezien als de belangrijkste van alle brieven. We lezen:
We moeten ons allemaal ontdoen van ons eigen ego, het bedrieglijke schijnbare zelf, om ons ware zelf te herkennen in een transcendentaal goddelijk leven. Maar als we niet zelfzuchtig willen zijn, moeten we pogen ook andere mensen die waarheid te doen inzien: de werkelijkheid van ons eigen transcendentale zelf te herkennen, die de Boeddha, de Christus, de God van elke prediker is.
Het vierde hoofdstuk gaat weer een stapje verder en geeft raad aan diegenen die een keus gemaakt hebben op de weg naar de meesters. Die weg houdt niet het beklimmen van de bergen van de Himalaya in zoals lang gedacht werd. Wel een harde leerschool omdat we te maken krijgen met een wereld die geheel van de onze verschilt, zoals wordt aangegeven. Een wereld waarin alle waarden die door ego-gerichtheid werden opgebouwd moeten worden opgegeven. Ook hier weer prachtige opmerkingen zoals: “… want u probeert tot de dingen van de geest door te dringen met de ogen van het vlees.” Varma schrijft dat bekeken vanuit het gezichtspunt van werelds winstbejag het dwaas kan lijken maar het maakt duidelijk dat een verandering van leven absoluut noodzakelijk is omdat deze waarheden van tijdloze wijsbegeerte alleen begrepen kunnen worden wanneer zij worden nageleefd. Het gaat hier om een totale regeneratie van het menselijk denken en functioneren. De sleutel tot die dieptesprong in het functioneren van het bewustzijn ligt in het ontwikkelen van geestelijke intuïtie. Er wordt gezegd dat de neofiet een toestand moet bereiken die nodig is voor die graad van verlichting waarop hij recht heeft en waarvoor hij geschikt is. En die verlichting moet van binnen uit komen. De waarheid kan herkend worden zodra het intuïtief vermogen tot waarnemend integraal inzicht daar is. Een aanhaling van Subba Row zegt daarover: “… tenzij hij het middel heeft gevonden om zijn individualiteitsbesef langzamerhand te verplaatsen van zijn vergankelijk stoffelijk lichaam naar het eeuwig niet-zijnde, dat door zijn zevende beginsel wordt vertegenwoordigd.” Ziedaar de weg naar de meesters. Er volgt nog een hoofdstuk over: God, religie en het kwaad. We lezen dat kwaad slechts de afwezigheid van het goede is. En dat God en Christus eenvoudig “goed” betekenen. Over religie komt naar voren dat de mens de altaren van zijn valse goden zal moeten vernietigen omdat het hem niet meer om de leringen gaat maar in plaats daarvan de leraar is gaan aanbidden. Over Karma in hoofdstuk 6 wordt aangegeven dat de wetten van karma pas werkelijk bestudeerd kunnen worden als de discipel het punt heeft bereikt waarop die wetten hem niet meer raken, omdat hij in staat is zijn aandacht te vestigen op dat wat door die wetten niet wordt beïnvloed. Dit alles werpt licht op het ontstaan van de Theosofische Vereniging waar vooral KH en M alles mee te maken hadden. Het laatste hoofdstukje gaat dan ook over bewuste broederschap en wat dat inhoudt. We kennen de aanhaling: “De ware theosoof is een filantroop – niet voor zichzelf maar voor de wereld leeft hij.” Het hele boekje geeft op een open heldere wijze inzicht in de Philosophia Perennis. Meestal wordt dat gedaan op een mystieke, metaforische manier maar hier staat het recht voor zijn raap. Dat is het unieke van de brieven van hen die het kunnen weten. Radha Burnier zegt in haar voorwoord dat we S.S. Varma dankbaar moeten zijn voor deze manier van aanreiken. Varma werd door de Adyar-gangers gekend als een fragiele geestige man met een bijzonder heldere geest. Met dit boekje laat hij een juweel na waar dankbaarheid een klein woord voor is. Rest het vermelden van de Noten met verwijzingen naar de aangehaalde brieven. De vertaling is uitstekend verzorgd.

Fay van Ierlant

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

Paranormaal zijn we Allemaal – Ontdek je Zesde Zintuig

Door Christian Vandekerkhove.

231 Bladzijden | Uitgegeven in 2008 | Softcover | The House of Books | ISBN: 9789044322613.

Al ooit intens gedroomd over een persoon, die je al lang niet meer gezien had en de volgende morgen vernomen, dat die persoon diezelfde nacht overleden is? Of op een plaats geweest waar je telkens koude rillingen kreeg, desondanks een temperatuur van 25 graden Celsius? Of het gevoel gehad dat er iemand naast jou stond, terwijl de kamer leeg was?

Paranormaal zijn we Allemaal geeft een inzicht in de fenomenen, die we op het eerst zicht niet kunnen verklaren en die we als paranormale verschijnselen beschouwen. De aandacht gaat daarbij uit naar o.a. paranormale geneeswijzen en bewustzijnstoestanden, contacten met overledenen en de technieken voor toekomstvoorspellingen. Ook de soms dunne scheidingslijnen tussen bewuste en onbewuste fraude en het paranormale en de psychiater worden onderzocht. Paranormaal zijn we Allemaal is een lees- en doeboek waarbij de menselijke ervaringen en getuigenissen centraal staan. Deze verhalen zijn zowel verrrassend als verhelderend.

Afkomstig uit Hoofdstuk “Systematiek van de Paranormale Verschijnselen’ (p. 69 & 70):

Edgar Cayce

” De slapende profeet, zoals de Amerikaan Edgar Cayce (1877 – 1945) weleens wordt genoemd, wordt door velen beschouwd als de grootste helderziende uit de moderne geschiedenis. Edgar, die uit een paranormaal begaafd gezin kwam, werd vanaf zijn jeugd geleid door een vreemde kracht aan gene zijde, die hem willens nillens de paranormale geneeskunde instuwde. Zijn werk is te omvangrijk om het hier even samen te vatten, maar we kunnen alvast zeggen dat hij voor 14.000 mensen individuele helderziende lezingen heeft gegeven, meestal over hun lichamelijke kwalen en de wegen om te genezen, maar ook over hun spirituele groei. […] Het enige wat Cayce nodig had was de naam van de patient. Dat was voor hem genoeg om, in een trance-achtige toestand, alle gegevens op te vangen, die de patient nodig had. “

auteur: Vandekerkhove, C.
ISBN: 9789044322613
Quantity

Prijs: € 16,90

Loading Updating cart…

Mindscape – Exploring the Reality of Thought-Forms

By Bruce A. Vance.

197 Pages | A Quest Original, first edition 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606600.

. . . a daring and provocative voyage through the nocturnal landscape ‘.

In Mindscape, Vance further charts the still largely unknown fathoms of our mental depths. He shows us that thoughts are real, not just in our heads. They project outward and take on forms in the superphysical field around us. Thoughts have an energy all their own, that can affect others through telepathy. In addition to having a reality beyond our minds, Vance says our thoughts create our world. Beliefs are powerful and tend to ‘come true’. If we believe we are ineffectual or ill, we will be; if we believe we are capable or healthy, we will be.

The author cites experiments in subatomic physics to show how powerful our mindsets are. To further support his views, Vance looks to the work of clairvoyants like Charles Webster Leadbeater (1854 – 1943) and cites cases of shamanistic journeys and out-of-body experiences. By becoming aware of our self-imposed limitations and our greater potential, we can release our mental energies and use them to greater advantage. Vance explains how!

From Chapter 9 – ‘The extended Reach of Mind’ (p. 185):

” So, what are the boundaries of mind? None. What are the boundaries of selfhood? None. And what are the boundaries of consciousness? There are none. The infinity of reality is open to us through exploring our mindscape. But we are physically incarnated for a purpose. There is something important to learn here. It has to do with the powers of creation, some of which are at our disposal. “

auteur: Vance, B.A.
ISBN: 0835606600
Quantity

Prijs: € 12,18

Loading Updating cart…

Dreamscape – Voyage in an Alternate Reality

By Bruce A. Vance.

180 Pages | A Quest Original, first edition 1989 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN 0835606481.

This voyage into alternate reality acquaints you with your dreaming self and teaches you the tools, language and dimensions of the dreamscape.

Much can be discovered in the shadow of your dreams. However, no one can interpret your dreams for you. If you wish to understand your dreams, then you must embark on a prolonged and serious exploration. This book guides you into this alternate reality. The dreamer is taught to record details and impressions, employing intuition for interpretation. In this strange realm, time and space take on new aspects. Problems are explored from a variety of angles for possible answers. The dreamer encounters dream teachers, who instruct us in the art of creating our own reality by placing pupils in scenarios and then helping them find their way out. Focused consciousness brings about lucid dreams, waking dreams, or even out-of-body experiences. Deeper into the dreamscape, one encounters even stranger dimensions where colors are tasted and shapes have sound.

From Chapter 4 – ‘On the Shores of the Dreamscape’ (p. 64):

Frequently, within the Dreamscape, we manifest our desires, inclinations, hopes and fears in order to face and examine them. We may be wondering if we truly desire what we think we desire, and thus may be using the freedom of the Dreamscape to investigate. Therefore, though some fantasy scenarios require no deep interpretation, often on examination they will reveal clues to our personal drives and needs. Fantasy and adventure encounters within the Dreamscape are often private creations. We use the freedom we have in the dream environment to create things easily which we find hard or inadvisable to create in the physical environment. “

auteur: Vance, B.A.
ISBN: 0835606481
Quantity

Prijs: € 10,96

Loading Updating cart…

Hammering Hot Iron – A Spiritual Critique of Bly’s ‘Iron John’ (1990)

By Charles Upton.

246 Pages | First Quest Edition 1933 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560697X.

Hammering Hot Iron is a rare work, that raises important questions, draws vital distinctions, and elevates discourse within the spiritual community on the Men’s Movement, Jungian psychology, archetypical and mythological studies, and polytheistic religions. Drawing on the perennial philosophy, the universal expression of absolute truth, Upton offers a metaphysical and cultural critique of Robert Bly’s Iron John (1990). Upton adopts Bly’s shadow in the Jungian sense. His intellectual argument is masterfully intertwined with his own personal and spiritual journey, often expressed through original poetry.

From Chapter – ‘The Rejection of Transcendence (p.15):

” The Men’s Movement is a cultural phenomenon unique to our time. We’ve reached the point as a society, where the assumption that man are the dominant sex no longer protects them from a sense of radical imbalance and alienation. As almost anyone who looks can see, the storm of cultural and technological change now assaulting us had called all traditional male roles into question and replaced them with cartoonlike creatures. Caricatures, however, are not enough to live by. […] But what would it be like if men were simply – men? This is the question the Men’s Movement is trying its best to answer, on the wing in any way it can. The tradition of working consciously to redefine masculinity in the face of radical social transformation goes back at least as far as D.H. Lawrence, and includes, among others, writers like Henry Miller and perhaps Jack Kerouac. “

 

 

auteur: Upton, C.
ISBN: 083560697X
Quantity

Prijs: € 16,20

Loading Updating cart…

The Absolute – The Ultimate Reality (Parabrahman) (Blavatsky Lecture 1985)

By Harry Upadhyay, Ph.D.

32 Pages | 27 July 1985| Softcover | The Theosophical Society in England, London | No ISBN.

The Blavatsky Lecture delivered at the Annual Convention of The Theosophical Society in England at the University of Nottingham, 27 July 1985.

‘ADRISHTAM, AVYAVAHARYAM, AGRĀHYAM, ALAKSHNAM, ACHINTYAM, AVYAPADESHYAM’

‘Unperceivable, beyond empirical dealings, beyond grasp of the organs of action, uninferable, unthinkable, indescribable . . . ‘  – Māndukya Upanishad.

These words of the Māndukya Upanishad are not the only significant references to the Absolute, the Ultimate Reality; Parabrahman. Such words about Brahman and Ātman abound in most of the Upanishads. I quote here just a few. Maitri Upanishad says – ‘The Spirit Supreme is immeasurable, inapprehensible, beyond conception, never-born, beyond reasoning, beyond thought.’ Mundaka Upanishad says – ‘He cannot be reached by the senses, or by an austerity or sacred action . . . ‘

auteur: Upadhyay, H.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

Praktische Mystiek – Voor Gewone Mensen

Door Evelyn Underhill.

171 Pagina’s | Uitgegeven in 1978; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750178.

Engels origineel: Practical Mysticism – A Little Book for Normal People | Uitgegeven in 1914, reprint 1942, 2de reprint 2003 | Vintage Books, New York | ISBN 0375725709.

Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag: Wat is Mystiek? Underhill geeft een beschouwing over de wereld van de ‘werkelijkheid’ en behandelt onderwerpen zoals: de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. Ze komt uiteindelijk tot de volgende definitie: ‘Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid en een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in éénwording’.

Afkomstig van blz. 35:

” Hoe groter kunstenaar, hoe wijder en dieper de visie die hij heeft, hoe scherper hij zich bewust is van de bruisende levensstroom en levensschoonheid, van de overweldigende rijkdom en pracht in kleuren, klanken en vormen. Hij wil steeds dieper voortdringen, opdat zijn blik steeds wijder en rijker perspectieven ontwaren zal, totdat hij een wordt met de totaliteit van de Werkelijkheid, die hij altijd reeds om zich heen heeft geweten en waarvan hij beseft deel te zijn. Altijd door tracht hij over de drempel heen te komen, waardoor hij, de kunstenaar, een mysticus zal worden. “

 

 

auteur: Underhill, E.
ISBN: 9789061750178
Additional DescriptionMore Details

“Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie:

“Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.”
Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

The Science of Nature

By Oluf Tyberg.

79 Pages | Published in 1993 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego | ISBN: 0913004871.

The three fundamentals of classical physics were Space, Time, Matter; but Einstein has introduced a four-dimensional space-time, and all objects thus become events. This, together with other recent scientific pronouncements, helps Mr. Tyberg to establish his main-point – that behind extrinsic physical Nature there lies an intrinsic organic Nature.

 

From page 4:

” Truth is within ourselves; it takes no rise

From outward things, whate’er you may believe.

There is an inmost center in us all,

Where truth abides in fulness; and around,

Wall upon wall, the gross flesh hems it in,

This perfect clear perception – which is truth. “

 • Browning – Paracelsus.

NB: The Point Loma Series is dedicated to publishing creative writings from the Wisdom Religion, that express the essential underlying unity of life, including philosophy, science, ethics, myth, sacred literature, and the world’s religions.

auteur: Tyberg, O.
ISBN: 0913004871
Quantity

Prijs: € 17,24

Loading Updating cart…

Sema-Kanda: Threshold Memories – A Mystic’s Story

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

253 Pages | Photo copy of the original 1898 edition | A4 Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564596923.

Dedicated in humility

 • To those who have watched the terrestrial  transformations and eruptions, have asked for Why, and have received None.
 • To those who, tired and home-weary, in a long and slow Journey , have yearned and sought for Justice and found her not.
 • Tho those, who have suffered, as humans suffer waiting in Faith for liberation.
 • To those hearts, who in Faith and Patience have mystic-wise found a golden thread so delicate, so strong, delicate as human frailty, yet strong to draw the tossed and home-weary from out the ocean’s tempest to the Harbor of Light, from out of the dark ocean’s tempest to the Light, divine in its cheer.
 • To men and woman, Regenerate, to the Illumined Ones.

 

auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564596923
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Psychism and the Unconscious Mind

Edited by H. Tudor Edmunds.

254 Pages | First Quest edition 1968, second edition 1974 | Softcover | Quest Books, USA | ISBN: 0835604128.

Collected Articles from the Science Group of the Theosophical Research Centre, London.

This book is the result of research and study by a group of distinguished British scientists, who have devoted much time and applied the training in their various disciplines to an unprejudiced investigation of the many areas of psychic manifestation. Their comments and discussions on such subjects as telepathy, clairvoyance, hypnosis, and effects of mindexpanding drugs, the human aura, and related subjects, are perceptive and informative. Because the writers are also students of Theosophy and Eastern philosophy, they have been able to add valuable insights to their considerations of the various phenomena without in any way lessening their objective and scientific approach to this still mysterious field of human experience.

From Chapter: ‘The Interior Organ of Perception (p.55):

Mind is the inner organ.

” So whether approached from within by the Eastern metaphysical insight or from without by an attempt to deduce an hypothesis to explain scientific observations, it would appear, that man’s mind is an inner organ, or instrument, of perception with a focus of ‘I-ness’ associated with the brain. It has the capacity of throwing up a three-dimensional field of imagined images, thoughts and feelings, themselves not spatial in a physical sense, but related to space by some method of direct correlation. They appear in a mental field, which is not the property of any one observer, but can only be termed a generalised mental field. “

 

 

auteur: Tudor Edmunds, H. (ed.)
ISBN: 0835604128
Quantity

Prijs: € 3,63

Loading Updating cart…

Cagliostro – Maligned Freemason and Rosicrucian

By William Rutherford Hayes Trowbridge (1866-1940).

311 Pages | Facsimile edition of the Brentano’s, New York 1910 edition, published on January 1st, 1992 | A4 Softcover | Kessinger Publication Company Ltd. | ISBN: 1564590631.

CONTENTS

Preface by the Author
Bibliography

PART I
Chapter 1 – The Power of Prejudice
Chapter 2 – Guiseppe Balsamo

PART II
Chapter 1 – Cagliostro in London
Chapter 2 – Eighteenth Century Occultism
Chapter 3 – Masked and Unmasked
Chapter 4 – The Conquest of the Cardinal
Chapter 5 – Cagliostro in Paris
Chapter 6 – The Diamond Necklace Affair
Chapter 7 – Cagliostro’s Return to London
Chapter 8 – ‘Nature’s Unfortunate Child’
Index

From the Preface (p. xvii & xviii)::

” Though much has been written about Cagliostro, most of it is confined to articles in encyclopedias and magazines, or to descriptive paragraphs in works dealing with magic, freemasonry and the period in which he lived. This material may be describes as a footnote, which has been raised to the dignity of a page of history. […] It has been said that every book on Cagliostro must be a book against him. With this opinion I totally disagree. In choosing Cagliostro as the subject of an historical memoir I was guided at first, I admit, by the belief he was the arch-imposer he is popularly supposed to be. With his mystery, magic, and highly sensational career he seemed just the sort of picturesque personality I was in search of. The moment, however, I began to make my researches I was astonished to find how little foundation there was in point of fact for the popular conception. The deeper I went into the subject – how deep this has been the reader may gather from the Bibliography, which contains but a portion of the material I have sifted – the more convinced I became of the fallacy of this conception. “

auteur: Trowbridge, W.R.H.
ISBN: 1564590631
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

This Dynamic Universe

Edited by Corona Trew and E. Lester Smith.

167 Pages | Copyright 1983 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560232X.

Offered in this book is a valuable link between the occult concepts that appear in the Magnum Opus of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine (1888) and the latest theories of science. This Dynamic Universe is quite unique as a resource for the serious student of creation and evolution, clarifying as it does, some of the more difficult principles dealing with man and the cosmos.

From Chapter 5 – ‘References to Fohat in The Secret Doctrine‘ (p. 30):

” The Manifested Universe (therefore) is pervaded by duality; which is, as it were, the very essence of its Ex-istence as ‘Manifestation’. But just as the opposite poles of Subject and Object, Spirit and Matter, are but aspects of the One Unity, in which they are synthesized, so, in the Manifested Universe, there is ‘that’, which links Spirit to Matter, Subject to Object. 

This something at present unknown to Western speculation, is called by the Occultists Fohat. It is the ‘bridge’ by which the Ideas existing in the Divine Thought are impressed on Cosmic Substance as the ‘Laws of Nature’. Fohat is thus the dynamic energy of Cosmic ideation; or regarded from the other side, it is the intelligent medium, the guiding power of all manifestation, the ‘Thought Divine’ transmitted and made manifest through the Dhyan Chohans, the Architects of the visible World. “

 

 

auteur: Trew, C./Lester Smith, E.
ISBN: 083560232X
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

Adyar – The International Headquarters of the TS

By an anonymous author.

36 Pages | First edition, first reprint 2012; with pictures | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592631.

The work of the Theosophical Society involves a way of life, which leads to Self-knowledge and knowledge of the Laws of being. Only when man begins to act, think, feel, and ‘be’ in accordance with the unchanging and unchangeable Laws, which pervade and regulate all things in the visible as well as the invisible worlds, does his psyche permit spiritual energy to flow through the hidden depths. Both individual regeneration and the reordering of human society in such a way that harmony, freedom and creativity flourish, depend on discovering the right way of living.

From Chapter 1 – ‘Early History’ (p. 1):

” A significant day in the history of the Theosophical Movement was 17 November 1875, for it was on that day that Madame H.P. Blavatsky and Col. H.S. Olcott founded the Theosophical Society. The venue was New York. However, it was soon apparent to them that India was to become the centre of the Society’s activities, and so they travelled to Bombay, arriving there on 16 February 1879, and from there they began to look for a suitable place for the Headquarters of the Society. On 31 March 1882, the Founders arrived in Madras and soon found a site called Huddleston Gardens on the South bank of the Adyar River. Their very first glance told them that ‘their future home was found’. There were twenty-eight acres of wooded land and gardens surrounding a large bungalow and two smaller ones; and the price, and affordable Rs 8.500,- – a low price even for those days – was met through loans from members in the Society. They moved in on 19 December 1882 and on 1 January 1884 had repaid the loans. “

auteur: Anon.
ISBN: 8170592631
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

De Kracht van het NU in de Praktijk

By Eckhart Tolle, vertaald door Peter Roelofsen.

117 Pages | Eerste editie 2001, 2de & 3de druk 2002, 4de &5de druk 2003, 6de & 7de druk 2004, 8ste druk 2005 | Hardcover | Uitgeverij Ankh-Hermes bv., Deventer | ISBN: 9020282697.

Engels origineel: Practicing the Power of NOW | Eerste editie 1999 | New World Library, California U.S.A. | ISBN: 9781577311959.

Met het daverende succes van zijn eerste boek De Kracht van het NU is Eckhart Tolle echt doorgebroken als een van de meest toonaangevende spirituele leraren van de laatste tijd. Zijn recept ‘leven in het nu’ blijkt bij zeer velen aan te slaan. Tolle slaagt erin ons op eenvoudige en transparante wijze duidelijk te maken hoe we ons kunnen bevrijden uit het keurslijf gevormd door onze gedachten, ervaringen en dogma’s, die te maken hebben met ons verleden, en volledig in het NU kunnen leven. Eigenlijk is het allemaal zo simpel, maar juist daarom blijkt het vaak zo moeilijk te zijn. We moeten alleen de ‘knop’ zien te vinden, waarmee we onszelf kunnen ‘omschakelen’. Eckhart Tolle reikt ons de benadering aan waar we die kwantumsprong in ons bewustzijn mee kunnen maken. In De Kracht van het NU in de Praktijk wordt Tolle’s recept nog eens in gecondenseerde en praktische vorm aangeboden.

Afkomstig uit de Inleiding (p. 6):

” Het begin van vrijheid is het besef dat je niet ‘de denker’ bent. Op het moment dat je de denker gaat waarnemen, wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een nietig onderdeel van die intelligentie. Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn, zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede, uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat. “

auteur: Tolle, E.
ISBN: 9020282697
Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

The Persian Legacy and the Edgar Cayce Material

By Kevin J. Todeschi.

145 Pages | First printing July 2000 | Softcover | A.R.E. Press, Virginia Beach, U.S.A. | ISBN: 0876044739.

In a psychic reading for himself, clairvoyant Edgar Cayce (1877 – 1945) told of an ancient civilization that arose on the plains of present-day Iran, centuries before the Persia of Cyrus, Darius, Xerxes, and Alexander the Great. That civilization, he said, created a unique center of healing, a focal point for commerce, and a spiritual emphasis that gave birth to the Zoroastrian religion.

Cayce said he had lived in that civilization in a past life and that the remains of his body could still be found in a cave a few miles from the contemporary city of Shustar. Eventually, Cayce gave more than six hundred readings for various other people, who he said had also lived in the unique desert society between seven and nine thousand B.C. While archaeologists have yet to discover this ancient society, readers will be impressed and fascinated by the cohesiveness of Cayce’s Persian story as it was told in readings over a twenty-year period. Taken together, those stories detail a flourishing culture that began a healing and spiritual ministry, whose impact was felt upon the world over thousands of years. Presented here for the first time is Edgar Cayce’s intriguing account of civilization just waiting for discovery by the modern world.

 

auteur: Todeschi, K.J.
ISBN: 0876044739
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

De Maskers van Odin – Oud-Noorse Wijsheid

Door Elsa-Brita Titchenell (1915 – 2002).

370 Pagina’s | Uitgegeven in 2005 | Softcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328631.

De Maskers van Odin opent onze ogen voor Wijsheid, die lang verzegeld is geweest en onthult oeroude kennis uit een tijd, waarin wetenschap, filosofie en religie één waren. Door de heldere vertaling van de belangrijkste liederen van de Poëtische of Oudere Edda en de toelichtingen en aantekeningen van Elsa-Brita Titchenell wordt de tijdloze Wijsheid van de Skalden (leraren) begrijpelijk. De verhalen over Goden en helden, elfen en dwergen, reuzen en levensbomen worden met behulp van Theosofische sleutels ontcijferd, zodat de lezer een ruimer begrip krijgt van de kosmische visie in de Oud-Noorse mythologie.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Mythen: Een Tijdscapsule’ (p. 11):

” De Naam Nibelungen, of ‘Niflungar’ in het Oud-Noors, betekent ‘kinderen van de mist (nifl nevel)’. Dit doet sterk denken aan de ‘zonen van de vuurnevel’ in De Geheime Leer, die ook krachten schijnen te zijn die een rol speelden bij het tot stand brengen van de oorspronkelijke wereld. De Niflungar werden opgevolgd door de Völsungar, wat ‘kinderen van völsi (fallus)’ betekent, een veel latere mensheid die toen was begonnen zich geslachtelijk voort te planten – een ontwikkeling die door de theosofie in de derde en daaropvolgende mensheden wordt geplaatst. “

auteur: Titchenell, E.B.
ISBN: 9070328631
Quantity

Prijs: € 18,00

Loading Updating cart…

The Cynical Idealist – A Spiritual Biography of John Lennon

202 pages | Paperback | Quest Books, 2009

In The Cynical Idealist: A Spiritual Biography of John Lennon, author Gary Tillery brings readers the first spiritual and intellectual biography of this seminal musical and cultural figure. Much has been said about John Lennon the Beatle—his rock star evolution and tragic fate. More than a mundane, temporal biography covering Lennon’s life, music, and death, The Cynical Idealist is a soulful portrait of John Lennon’s very being, illuminating the spiritual transformation of a man who influenced the world in a way few others had during the course of the twentieth century.

auteur: Tillery, G.
ISBN: 9780835608756
Additional DescriptionMore Details

“It’s quite possible to do anything, but not if you put it on the leaders. You have to do it yourself. That’s what the great masters and mistresses have been saying since time began. They can point the way, leave signposts and little instructions in various books—the instructions are all there for all to see. I can’t wake you up; you can wake you up. I can’t cure you; you can cure you.” —John Lennon The world could not ignore something extraordinary in Lennon. What was it that set Lennon apart from his fellow bandmates, causing the media to label him the “intellectual” of the group? At just 23 years old, at the height of Beatlemania, the brash and young Lennon was on top of the world, even declaring the band’s popularity had eclipsed that of Jesus Christ. Despite his fame, internally, Lennon was experiencing a dark night of the soul. The turning point came for Lennon, locked in a bathroom during the winter of 1966. As he knelt at the pinnacle of his self-alienation, held hostage by his own existential and emotional breakdown, Lennon pleaded with God to show him the way. Lennon’s unrequited appeal proved to be the catalyst for his emergence as an iconoclast, albeit, altruistic leader. Tillery walks us through Lennon’s personal spiritual journey; his experimentation with drugs; his encounters with the Maharishi; his undertaking of primal scream therapy; and his relationship with Yoko Ono. John Lennon’s spiritual death and rebirth crystallized a global anthem of planetary peace and love that transcends labels, dogma, and social expectations, offering the gift of hope for the coming generation. Praised and ridiculed in equal measure, investigated by the FBI, hounded by the media and ultimately assassinated, Britain’s “Man of the Decade” ignited a revolution of our consciousness. This extraordinary figure deserves an extraordinary book and, in The Cynical Idealist, Tillery provides readers with a new and fascinating framework for assessing Lennon’s life and works.

Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

De twee aangezichten van het eeuwige

239 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1979

Het waren vooral theosofen die in de beginperiode van de twintigste eeuw de astrologie van allerlei onzuiverheden bevrijdden en op een meer esoterische basis opbouwden (bijv. Carter, Thierens, Libra). Leendert Tijssen is een belangrijke exponent van deze stroming en verdient daarom alle aandacht.

auteur: Tijssen, L.
ISBN: 978906175O505
Additional DescriptionMore Details

In dit boek worden de metafysische achtergronden van de astrologie gegeven vanuit de theosofie . Deze achtergronden geven een zeer duidelijk raamwerk waar vanuit ook de theosofische leringen bestudeerd kunnen worden en wel vooral De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky. De besproken astrologische aspecten roepen direct het aspect van zelfkennis op; hèt startpunt van elke vorm van zelfrealisatie. Vanuit een esoterisch startpunt wordt aangegeven hoe de horoscoop geïnterpreteerd kan worden. Het geleerde kan dus direct in praktijk gebracht worden. Dit boek is niet een napraten van allerlei andere schrijvers; integendeel, de auteur heeft een groot aantal originele opvattingen. Astrologie werd door mevrouw Blavatsky als één van de zeven sleutels van de esoterische traditie beschouwd. In dit boek wordt duidelijk gemaakt op welke manier deze sleutel gebruikt kan worden.

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Natural Man – A Thoreau Anthology (A Quest Miniature)

119 pages | Paperback | Quest Books, 1988

This Quest Miniature presents a lively selection of Thoreau’s writings, topically arranged.

Popular quotes:

Page 1 – I should not talk so much about myself if there were anybody else whom I knew as well.‎

Page 5 – If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away.‎

Page 7 – I learned this, at least, by my experiment; that if one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours.‎

auteur: Thoreau, H.
ISBN: 9780835605038
Additional DescriptionMore Details

Page 8 – Not till we are lost, in other words not till we have lost the world, do we begin to find ourselves, and realize where we are and the infinite extent of our relations.‎ Page 8 – Some are dinning in our ears that we Americans, and moderns generally, are intellectual dwarfs compared with the ancients, or even the Elizabethan men. But what is that to the purpose ? A living dog is better than a dead lion. Shall a man go and hang himself because he belongs to the race of pygmies, and not be the biggest pygmy that he can ? Let every one mind his own business, and endeavor to be what he was made.‎ Page 31 – In proportion as he simplifies his life, the laws of the universe will appear less complex, and solitude will not be solitude, nor poverty poverty, nor weakness weakness. If you have built castles in the air, your work need not be lost ; that is where they should be. Now put the foundations under them.‎ Page 50 – I wish to speak a word for Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a freedom and culture merely civil, — to regard man as an inhabitant, or a part and parcel of Nature, rather than a member of society.‎ Page 52 – At the same time that we are earnest to explore and learn all things, we require that all things be mysterious and unexplorable, that land and sea be infinitely wild, unsurveyed and unfathomed by us because unfathomable.‎

Quantity

Prijs: € 8,85

Loading Updating cart…

Mechanistic and Nonmechanistic Science -An Investigation into the Nature of Consciousness and Form

By Dr. Richard L. Thompson.

254 Pages | Copyright 1981, first edition, second printing | Softcover | The Bhaktivedanta Book Trust, U.S.A. | ISBN: 0892131489.

From the Introduction:

The first 8 Chapters of this book are devoted to a critique of modern scientific theories and the parallel introduction of the basic elements of the theoretical system of bhakti-yoga. In the 9th Chapter, Thompson shows how these elements provide the theoretical framework for a practical process of obtaining absolute personal knowledge. The analysis of current mechanistic theories is intended to reveal some of their deficiencies, and to show the need for some kind of nonmechanistic alternative. This analysis does not prove that the systemof bhakti-yoga is the only possible alternative, but it does show that this system is a reasonable candidate.The validity of bhakti-yoga can be demonstrated conclusively only by means of the practical observational process of bhakti-yoga itself, and this is discussed in the 9th Chapter.

” In Mechanistic and Nonmechanistic Science Dr. Thompson makes a number of cogent arguments against the usual scientific picture of life and evolution (which do not accept the existence of higher or subtler levels of organization). He also presents a clear alternative model. I think it is an important book, which would be of interest to many people. “

 • Brian Josephson  – Nobel Prize for Physics (1973).
auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0892131489
Quantity

Prijs: € 15,88

Loading Updating cart…

Alien Identities – Ancient Insights into Modern UFO Phenomena

By Dr. Richard L. Thompson.

447 Pages | Copyright & first edition 1993, 2nd printing 1994, revised 2nd edition 1995 | Softcover | Govardhan Hill Publishing, Alachua, Florida | ISBN: 0963530941.

Who are They? Where do They come from? What can we expect from Them?

Since 1947 researchers have exhaustively documented the reality of Ufo’s. But questions still remain about the origins of these strange craft and the intentions of the beings, who pilot them. In Alien Identities, Thompson shows, that the answers may lie in the records of an ancient civilization with thousands of years of contacts with extra-terrestial races. Startling parallels between modern UFO accounts and the ancient Sanskrit writings of India give fresh insights into the identity and purpose of UFO visitors.

From Chapter 6 – ‘Transhuman Contact in Vedic Civilization’ (p. 210);

” In the ancient Vedic civilization, contact with various nonhuman races was on a solid footing. Celestial ṛṣis and Devas would regularly visit the courts of great earthly kings. There were established diplomatic relationships and satisfying mutual understandings between leading members of human society and representatives of other societies in the cosmic hierarchy. This is illustrated by the description in the Bhāgavata Purāṇa of the Rājasūya sacrifice performed by King Yudhiṣṭhira, which took place according to traditional dating about 5.000 years ago in the city of Indraprastha, near present-day Delhi. “

 

auteur: Thompson, R.L.
ISBN: 0963530941
Quantity

Prijs: € 25,87

Loading Updating cart…

The Union of All Faiths – In a Common Act of Worship

By anonymous authors. Authorities quoted amongst others: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), Alice Bailey (1880 – 1949), Geoffrey Hodson (1886 – 1983) and Alfred Trevor Barker (1893 – 1941).

27 Pages | Second edition, 7th reprint 2011 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592186.

Prayers offered at International Conventions and Other Important Functions of the Theosophical Society.

From page 27:

” O Hidden Life! vibrant in every atom,

O Hidden Light! shining in every creature,

O Hidden Love! embracing all in Oneness,

May each who feels himself as one with Thee,

Know he is also one with every other. ”

– Annie Besant (1847 – 1933).

auteur: Anon
ISBN: 8170592186
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

The Mystery Of Healing

By anonymous authors.

95 Pages | Published in 1958, First Quest Book revised edition 1968, third Quest printing 1981 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835601145.

In the last few decades, medicine has made vast strides, although there is still much to be learned about the basic problems of disease. At the same time, public interest in spiritual healing and unorthodox methods has greatly increased, often without critical or intelligent study of their results. Yet the most careful scientific scrutiny shows that in a small number of case quasi-miraculous cures do indeed occur.

In this book, the writers attempt to discuss the conditions, which allow exceptional cures to take place or which seem to prevent them. The fundamental question is: ‘What heals’? This raises further questions: Why does healing not always take place when all the apparently obvious conditions are there for it to do so? Moreover, why is it that sometimes a quite fantastic method will succeed when proved and tried medical treatment has failed?

The group, which produced this small book consists of qualified medical practitioners and psychotherapists, together with others who have had long experience with unorthodox methods of diagnosis and treatment. While acknowledging all that can be and has been done by medical science and psychotherapy to alleviate suffering, the conclusions arrived and emphasise the interior sources of healing that exist deep within each individual.

From Appendix A – ‘Karma and Health’ (p. 87):

” Thus in the case of illness – and for that matter in happy experiences also – the individual, who accepts the idea of karma can ask himself: ‘What am I doing to deserve this? And if he is in pain, ‘What is there in me that perpetuates this misery? In what way is my attitude towards it, or towards life itself, in error?’ And if this leads him to learn the lesson he has to learn, he may find himself quickly and unaccountably free of that situation. “

auteur: Anon.
ISBN: 0835601145
Quantity

Prijs: € 4,63

Loading Updating cart…

Theosophy and the Theosophical Society

By an anonymous author, compiled  by Dr. C.V. Agarwal.

122 Pages | February 17th, 1991 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

From the Foreword:

‘This booklet has been compiled by the General Secretary of the Indian Section of the Theosophical Scoiety, Dr. C.V. Agarwal, in order to provide the members of the Section with basic material about Theosophy and the work of the Society. There is an immense depth of understanding and awareness implied in the word ‘Theosophy’. The work of the Theosophical Society encompasses all aspects of human progress, both at the outer level os social and economic well-being as well as the more fundamental inner level of moral and spiritual development.

Reading a book is insufficient for learning Theosophy and carrying out the lofty aims of the Theosophical Society. Deep reflection, self-purification and a life of selfless service must be stimulated by reading. I trust that the publication of this booklet by the Indian Section will help to stimulate members and strengthen its work’.

Radha S. Burnier (1923 – 2013), President of The Theosophical Society.

auteur: Anon, Agarwal, C.V. (comp.)
ISBN:
Quantity

Prijs: € 8,85

Loading Updating cart…

Science, Yoga and Theosophy

By several authors.

262 Pages | Published in 1977 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 835675300.

The Theosophical Society was formed at New York, November 17, 1875, and incorporated in Madras, India, April 3, 1905. The three declared Objects are:

1. To form a nucleus of the Universal Brotherhood of Humanity, without distinction of race, creed, sex, caste or colour.

2. To encourage the study of comparative religion, philosophy and science.

3. To investigate unexplained laws of nature and the powers latent in man.

From the Chapter ‘Scientific Alchemy – The Physics of a New Age’ (p. 9):

” Plato’s dream of the philosopher-king is perhaps realizing its most practical actualization in the new physics: the union of the philosopher-scientist. The scientific method of the new physics is encompassing an imaginative wholeness, an indeterministic openness, that might best be conveyed by the language of poetry and philosophy, by the TAO. There is no dichotomy here between science and poetry; equation and verse together become a symbol for an expression of the reality of the universe. “

auteur: Anon.
ISBN: 835675300
Quantity

Prijs: € 4,54

Loading Updating cart…

Devas and Men – A Compilation of Theosophical Studies on the Angelic Kingdom

By anonymous authors, included authorities quoted amongst others: Helena Petrovna Blavatsky(1831 – 1891), Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934), Alice Bailey (1880 – 1949) and Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

396 Pages | First edition 1977, 3rd reprint 2000 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594200.

The concept of Deva-Man is both intriguing and immense; intriguing, because much of it still remains a mystery and what information is available is often carefully veiled; immense, because it appertains to the whole of man and to his relationship with nature and the Universe. […] What does ‘deva’ mean? The word is derived from the Sanskrit meaning ‘to shine’ – hence the ‘shining ones’, the ‘resplendent ones’. But the term is used very loosely and in Hindu Scriptures, for instance, may refer to all life which is invisible. It is suggested too, that devic life is the sum total of of substance itself, the basis of all manifestation, or, in other words, Spirit-Matter. It refers to a whole range of life that is evolving ‘pari passu’ with the human.

From page x:

” If we will but scan the records of history, legend and myth we can see the parts, which they played in the childhood of the race. We find records of these angelic beings, and their connection with man, in all the sacred scriptures of the world . . . “

” In the future, they will definitely take in charge the guidance of man’s evolution along special lines, and will constantly aid and instruct him. ” – From: Theos. Vol. 40, p. 186).

auteur: Anon
ISBN: 8170594200
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Self-Realization Through Love – Nārada Bhakti-Sūtra

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

86 Pages | 2003 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593735.

Dutch translation: Zelfrealisatie door Liefde – De Bhakti-Sūtra van Nārada | Eerste druk 2002 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750765.

Self-Realization through Love presents the spirit of Bhakti Yoga as outlined in the Bhakti-Sūtra of  Nārada (AD 4th century). This work contains the well-known Sanskrit aphorisms, transliteration in Roman, English version and commentary in a modern idiom.

Love in its purest form is the nature of God and pervades all life. Bhakti is the expression of Divine Love inherent in humankind directed towards the Divine in order to attain Divine Union or Self-realization. The author describes the book as ‘a sort of a manual for those who want to realize God through the power of love’. It is, however, useful to aspirants following other paths also, as eventually, all aspects of human nature must be perfected in the evolution towards Self-realization.

Dr. I. K. Taimni, author of several books on Yoga, brings to this one also his usual insightful wisdom and keen observation of human nature.

 

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 8170593735
Quantity

Prijs: € 4,50

Self-Culture in the Light of the Ancient Wisdom

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

304 Pages | First edition 1945 under the title: Self-Culture in the Light of Occultism, 2nd revised edition 1967, 3rd printing 1970, 4th printing 1976, NB: this is the 2005 edition | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592792.

Dutch translation: Een Weg tot Zelfontdekking | 317 Pages | Uitgave in 1989 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750604.

In this book, the author expounds the philosophy and science of self-culture based on a profound understanding of man’s relationship with the universe and his ultimate destiny. He explains the application of the natural laws governing the universe in their totality to the problem of human evolution. He also deals with the problems of self-discipline and self-culture which are involved in preparing the vehicles of the aspirant to embark on the voyage of self-exploration and self-realization.

Dr I. K. Taimni (1898-1978) was for many years Professor of Chemistry at the Allahabad University in India. He guided research and contributed many research papers to technical journals of several countries. In addition to his professional work, he made a deep study of Kashmir Saivism, which combined with his profound knowledge of Theosophy, he brought together in his writings. He was awarded the Subba Row Gold Medal for his contribution to Theosophical literature.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9788170592792
Additional DescriptionMore Details

Other titles by the author: – Gayatri – Glimpses into the Psychology of Yoga – Man, God and the Universe – Principles of Theosophical Work Dr I. K. Taimni (1898-1978) was for many years Professor of Chemistry at the Allahabad University in India. He guided research and contributed many research papers to technical journals of several countries. In addition to his professional work, he made a deep study of Kashmir Saivism, and this combined with his profound knowledge of Theosophy, he brought to bear on his writings. He was awarded the Subba Row Gold Medal for his contribution to Theosophical literature. His books have run into many editions and are translated into several languages. – Science and Occultism – Science of Yoga – The Science of Yoga: The Yoga Sutras of Patanjali – The Secret of Self-Realization – Self Realization Through Love – Ultimate Reality & Realization

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

Het Geheim van Zelf-Realisatie – Pratyabhijñā Hridayam van Kṣemarāja

Door  Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

94 Pagina’s | Eerste druk 1997, tweede druk 2004 | Gebonden | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750734.

English original: The Secret of Self-Realization2004 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591287.

Het geheim van Zelf-realisatie is een studie van dr. Taimni van de Pratyabhijñā Hridayam, een Sanskriet tekst uit de elfde eeuw. De schrijver van deze tekst, Kṣemarāja, geeft een bewonderenswaardige samenvatting van de non-dualistische leringen van een van de belangrijkste filosofische scholen van India, die bij velen bekend staat als het Kashmir-Shivaïsme.

Afkomstig van bladzijde 27:

” Onze waarneming wordt in zo sterke mate door de conditie van ons eigen denkvermogen en bewustzijn bepaald, dat iemand die Zelf-realisatie heeft bereikt in staat is het hele universum te zien als de uitdrukking van de Ene Werkelijkheid en niets anders. Deze hoogste vorm van perceptie vrij van bheda-bhāva (gedachte gekleurd door een gebrek aan besef van eenheid) is in wezen een perceptie van onze ware aard. En deze maakt ons vrij van de Grote Illusie en de beperkingen en gebondenheid van de lagere werelden. De bovengenoemde ideeën worden in enigszins andere terminologie in de sūtra’s IV-12 en IV-15 uit de Yoga Sūtras onder woorden gebracht:

atitānāgatam svarūpato ‘sty adhva-bhedād dharmānām |

vastu-sāmye citta-bhedāt tayor vibhaktah panthāh |

 

 

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750734
Additional DescriptionMore Details

In twintig korte aforismen worden diepzinnige begrippen omtrent de Uiteindelijke Werkelijkheid, haar zelfrealisatie in het geopenbaarde universum, het proces van inperking van oneindig bewustzijn in eindigheid, de weg van begrenzing naar vrijheid en daarmee verband staande kwesties geschetst. Dr. Taimni vermijdt de technische termen in de originele tekst en leidt de lezer naar het begrijpen van de verhelderende waarheden zoals die vanuit een theosofisch standpunt worden weergegeven. Zijn oogmerk loopt parallel aan dat van Ksemaraja: het helpen van de niet-gespecialiseerde lezer om de fundamentele waarheden in zich op te nemen die noodzakelijk zijn voor voortgang op het spirituele pad. Van dr. I.K. Taimni zijn ook verschenen bij de Uitgeverij der Theosofische Vereniging De Yoga Sutra’s van Patanjali, Een weg tot Zelfontdekking en Zelfrealisatie door liefde, waarin de theorie en de praktijk van Zelfrealisatie behandeld worden.

Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Gayatri – The Daile Religious Practice of the Hindus

Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 8170590841
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

Een Weg tot Zelfontdekking

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

317 Pages | Uitgave in 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750604.

English original: Self-Culture in the Light of Occultism, this later became: Self-Culture in the Light of the Ancient Wisdom | First edition 1945, 2nd revised edition 1967, 3rd printing 1970, 4th printing 1976 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592792.

Een boek voor diegenen, die de oude occulte leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing willen ontdekken en bewandelen. Taimni gaat van theorie naar praktische toepassing – van de functies, de beheersing, de zuivering en het gevoelig maken van de fysieke en emotionele lichamen naar het ‘lagere’ denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap mee door de ontwikkeling van het ‘hogere’ denken, het ‘wijsheidsslichaam’ en tenslotte licht hij de rol van de ātma (geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onderzoekt hij de ‘onwerkelijke’ wereld, waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van yoga.

Uit de inhoud (backflap):

” De voornaamste reden waarom zo’n groot aantal mensen, die de werkelijkheden van het spirituele leven willen ervaren blijven steken, zonder enige zichtbare vordering tot hun doel maken, is dat ze geen stappen hebben ondernomen om de noodzakelijke grondslag voor dat leven te leggen en ze zich ermee tevreden stellen alleen maar over deze dingen te lezen en te denken. Maar daar brengen we het niet zo erg ver mee. We moeten onszelf echt aanpakken en de nodige voorwaarden voor werkelijke vooruitgang scheppen, omdat we moeten werken in een wereld, die door wetten wordt geregeerd. “

 

 

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750604
Additional DescriptionMore Details

Uit de inhoud: “De voornaamste reden waarom zo’n groot aantal mensen die de werkelijkheden van het spirituele leven willen ervaren blijven steken, zonder enige zichtbare vordering tot hun doel te maken, is dat ze geen stappen hebben ondernomen om de noodzakelijke grondslag voor dat leven te leggen en ze zich ermee tevreden stellen alleen maar over deze dingen te lezen en te denken. Maar daar brengen we het niet zo erg ver mee. We moeten onszelf echt aanpakken en de nodige voorwaarden voor werkelijke vooruitgang scheppen, omdat we moeten werken in een wereld die door wetten wordt geregeerd.” Over het boek: Hier is een boek voor degenen die de oude occulte leer over de aard van de mens willen begrijpen en die het pad van zelfontplooiing ook willen ontdekken en bewandelen. Taimni gaat van theorie naar praktische toepassing – van de functies, de beheersing, de zuivering en het gevoelig maken van de fysieke en emotionele lichamen naar het “lagere” denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap mee door de ontwikkeling van het “hogere”denken, het “wijsheidslichaam” en tenslotte licht hij de rol van atma (geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onderzoekt hij de “onwerkelijke” wereld waarin we leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op de techniek van yoga.

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

516 Pagina’s| Eerste druk 1975, achtste druk 2018 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750758.

English original: The Science of Yoga – A Commentary on the Yoga-Sūtra’s of Patañjali in the Light of Modern Thought | First published in 1961, 2010 edition | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592112.

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hindoeïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patañjali de wetenschap van yoga uiteen. Hij behandelt achtereenvolgens:

 • samādhi – de toestand van de meditatieve extase
 • sādhanā – de voorbereidende oefeningen
 • vibhūti – de hogere psychische vermogen
 • kaivalya – de toestand van de spirituele bevrijding.

Te midden van de vele Oosterse en Westerse commentaren op deze Yoga-Sūtra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sūtra’s, de toestand van samādhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn, die niet te beschrijven valt. Taimni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patañjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen, doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sūtra’s toegankelijker te maken voor de Westerse lezer.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750758
Additional DescriptionMore Details

Hij behandelt achtereenvolgens:

 • samadhi: de toestand van meditatieve extase
 • sadhana: de voorbereidende oefeningen
 • vibhuti: de hogere psychische vermogens
 • kaivalya: de toestand van spirituele bevrijding
Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga-Sutra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sutra’s de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Tamni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patanjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sutra’s toegankelijk te maken voor de westerse lezer. In deze zesde, geheel herziene druk, die in 2010 is verschenen, is de paginering nagenoeg gelijk gebleven aan de eerdere drukken, zodat hij samen met oudere drukken voor studie gebruikt kan worden. Van dr. I.K. Taimni verschenen tevens in Nederlandse vertaling Een weg tot zelfontdekking Het geheim van Zelf-realisatie Zelfrealisatie door liefde

Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

An Introduction to Hindu Symbolism

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

132 Pages | Second edition, second reprint 2012 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170593065.

‘The truth hidden behind the symbols are so magnificent and of such deep import that devotion should become strengthened and not weakened on understanding the inner significance of the symbols’, says Dr. I. K. Taimni in his beautiful introduction to the book. Divided into nine chapters, this book helps to attain ‘some insight into popular literature like the Purânas‘, that embody as an integral part of it the highest wisdom though in a veiled form.

Besides dealing with the general principles of Hindu Symbolism, the Symbology of the Śiva-linga, Maheśa, Trideva are elaborately discussed by Dr, I.K. Taimni. The stories of Hiranyakaśipu and Bhasmāsura, the Churning of the Ocean and the Allegory in the Durgā-Saptaśati constitute different chapters.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9788170593065
Additional DescriptionMore Details

Besides dealing with the general principles of Hindu Symbolism, the Symbology of Siva-linga, Mahesa, Trideva, are Elaborately discussed by Dr. I. K. Taimni. The stories of Hiranyakasipu and Bhasmasura, the Churning of the Ocean and the Allegory in Durga-Saptasati constitute independent chapters.

Quantity

Prijs: € 0,00

Loading Updating cart…

Questions from the City, Answers from the Forest

By Ajahn Sumano Bhikku.

183 Pages | First Quest edition 1999 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607747.

” Sincere inquiry always sparks our movement towards truth. Deep questions signal the manifestation of the very energy through which we outgrow ourselves. “

So writes Ajahn Sumano Bhikku, American-born Buddhist monk now living in a simple meditation cave in Thailand. Born in Chicago, a law school graduate and real estate professional, Sumano abandoned his comfortable American lifestyle for the shaved head, begging bowl, and rigorous meditation schedule of a forest monk. In 1994-1995, Sumano conducted a series of question and answer evenings at a guest house in Thailand’s Kowyai National Park with English-speaking tourists. The heartfelt questions of these city people and the clear answers Sumano gave from his forest perspective form the basis of this remarkable book. Written on a battered,  battery-powered laptop in his meditation cave, Sumano’s fascinating personal story and his refreshingly down-to-earth blend of American sensibility and Eastern practice will fascinate newcomers to Buddhist ideas as well as experienced practitioners.

 

auteur: Sumano Bhikkhu, A.
ISBN: 0835607747
Quantity

Prijs: € 20,65

Loading Updating cart…

Studies in de Bhagavad Gītā

Door Tallapragada Subba Row (1856 – 1890), vertaald door Margreet  Meijer-Kouwe met een historisch overzicht door Henk J. Spierenburg.

200 Bladzijden | 1999, Oorspronkelijk verschenen in The Theosophist februari 1886 / juli 1887, Adyar | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750784.

English original: The Philosophy of the Bhagavad Gītā – ‘Four Lectures delivered at the 11th Annual Convention of the Theosophical Society, held at Adyar on December 27-30, 1886’ | Published in 1921 by The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN unknown.

Naast een Nederlandse vertaling van vijf lezingen van Subba Row over de Bhagavad Gītā, bevat dit boek een historische beschrijving van zijn leven, voetnoten, bijlagen, een bibliografie, een woordenlijst en een index door Henk Spierenburg.

Al vroeg werd duidelijk dat Subba Row beschikte over meer dan een normaal verstand. Hij studeerde onder andere rechten en geologie en blonk in beide vakken uit. Hoewel hij nimmer aan een universiteit Sanskriet studeerde, had hij een grote kennis van die taal en de Sanskriet literatuur. Wie dit boekje leest, kan niets anders dan doen dan tot dezelfde conclusie komen. Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), de belangrijkste stichtster van De Theosofische Vereniging, schreef na zijn overlijden in 1890 – net 1 jaar voor haar eigen overlijden – dat India een van haar grootste geleerden had verloren.

Afkomstig van bladzijde 5:

” Men kan de Bhagavad Gītā zien als de woorden, die een goeroe spreekt tot een chela, die vastbesloten is afstand te doen van alle wereldse begeerten en aspiraties, maar die toch een zekere moedeloosheid voelt, welke veroorzaakt wordt door de schijnbare leegte van zijn bestaan. Dit boek omvat 18 hoofdstukken, die alle nauw met elkaar in verband staan. Ieder hoofdstuk beschrijft een bepaald aspect van het menselijk leven. De studerende moet dit in gedachten houden, wanneer hij/zij een boek leest en hij/zij moet trachten die overeenstemmingen erin op te sporen. ” 

auteur: Subba Row, T.
ISBN: 9061750784
Additional DescriptionMore Details

T. Subba Row werd op 6 juni 1856 geboren in een Brahmaanse familie die behoorde tot de advaita richting van het hindoeïsme. Al vroeg werd duidelijk dat hij beschikte over een meer dan normaal verstand. Hij studeerde onder andere rechten en geologie en blonk in beide vakken uit. Hoewel hij nimmer aan een universiteit Sanskriet studeerde, had hij een grote kennis van die taal en de Sanskriet literatuur. Wie dit boekje leest kan niets anders doen dan tot dezelfde conclusie komen. H.P. Blavatsky, de belangrijkste stichtster van de Theosofische Vereniging schreef na zijn overlijden in 1890 dat India een van de grootste geleerden had verloren.

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

Annie Besant – A Character Sketch

By William Thomas Stead (1849 – 1912).

100 Pages | First edition 1946, first reprint 1993 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592440.

Well-known humanist and journalist W.T. Stead writes of Annie Besant (1847 – 1933): ‘there are few living women, who have in them more of some elements of the Christian saint, than this fiery assailant of the Christian creed.’ He traces the various phases of her search for truth as also the challenges she faces.

From the Foreword by C. Jinarājadāsa (1875 – 1953) (p. viii):

” At last, sitting alone in deep thought as I (Annie Besant) had become accustomed to do after the sun had set, filled with an intense but nearly hopeless longing to solve the riddle of life and mind, I heard a Voice, that was later to become to me the holiest sound on earth, bidding me take courage for the light was near. A fortnight passed, and then Mr. Stead gave into my hands two volumes. ‘Can you review these? My young men all fight shy of them, but you are quite mad enough on these subjects to make something out of them.’ I took the books; they were the two volumes of The Secret Doctrine written by H.P. Blavatsky.   .   .   . I wrote the review, and asked Mr. Stead for an introduction to the writer, and then sent a note asking to be allowed to call. I received the most cordial of notes, bidding me to come (pp340 – 1). “

auteur: Stead, W.T.
ISBN: 8170592440
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The Feminine Face of Christianity

128 pages | Paperback | Quest Books, 2003

Even though feminine values have always been at the core of Christianity, its long history has often ignored or marginalized women’s key role in it. Margaret Starbird’s unique view from the feminine perspective serves the need many are feeling to search their traditional faith for fresh meaning and inspiration in these difficult times. This is the second in a series of splendidly illustrated but affordable gift books on the feminine experience of religion (following Gill Farrer-Halls’ The Feminine Face of Buddhism, 2002).

The result is a powerful and lovely tool for contemporary women seeking the Divine Feminine within Christianity. Each chapter includes inspiring sidebar quotes, prayers, poems, liturgies, and meditations—both traditional and modern—to provide manna for the spiritual journey and practice the presence of a God beyond gender, but immanently within reach.

auteur: Starbird, M.
ISBN: 0835608271
Additional DescriptionMore Details

Could Mary Magdalene have been Jesus’ wife? Starbird explores this possibility and the “sister-brides” who accompanied male disciples to forge a new understanding of gender-based faith and of sacred marriage with the Divine. She also gives us the rich heritage of stories about women’s generous service and encouragement for the inner journey, ranging all the way from little-known early saints to Mother Theresa. She points out that fundamental Christian values such as compassion, reconciliation, and the healing of crippled bodies and broken hearts are all strongly feminine in nature. Her view, though, is cooperative rather than contentious: She aims, not to discredit the masculine, but to right the missing gender balance she finds inherent in the faith. Margaret Starbird received a Fulbright Fellowship for study at the Christian Albrechts University in Germany. Author of The Woman with the Alabaster Jar, she travels extensively leading retreats and seminars on reclaiming the Sacred Feminine. She lives outside Seattle, Washington.

Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

The Changing Face of the Hero

By Rodney Standen.

147 Pages | First Quest Edition 1987 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606163.

‘ The concurrent evolution of our story-book heroes and our collective consciousness. ‘

People need heroes. Heroes are at the heart of our fantasies. But our heroes change with the times. Beginning with Odysseus 2,500 years ago, the author develops his theme on an age to age basis. He demonstrates, that the hero of yesterday, the doer of miracles, has metamorphosed into today’s sophistocated James Bond. The engrossing study of man’s collective unconscious, that results from it, is supported with resource material drawn from Carl Jung, James Joyce, Nikos Kasantzakis, Tolstoy, Hesse, Maugham, and others.

From Chapter 13 – ‘The Ripeness of Time’ (p. 137):

” Were it not for this story and others like it, we could have imagined two vaguely parallel lines and two spirals of dissimilar size, all having as their origin the first Odysseus. One of our parallel lines would contain the ‘true-blue’ tradition of gentlemen, who always know what is and simply is not done. These heroes neither lie nor cheat nor, so far as we know, womanize. Their faces are unmarked by warts, their minds untroubled by temptation to commit even the most venial of sins. In our cynical age, this line may be somewhat undernourished. But in comic books there will always be a superhero; and in every police station or general hospital, at least one character who is, and forever will be, true blue. ” 

 

 

 

auteur: Standen, R.
ISBN: 0835606163
Quantity

Prijs: € 8,39

Loading Updating cart…

Thoughts for Aspirants Vol. 2

171 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House, 1999

The first volume of Mr. Sri Ram’s Thoughts for Aspirants was so enthusiastically received, that this second series was compiled for publication. The author was working on revisions when he passed away in 1973. Although he was unable to complete what he intended to do, the unrevised parts retain his clarity of thought, and the poetic but precise expression which was characteristic of all his writing.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 817059247X
Quantity

Prijs: € 5,70

Loading Updating cart…

The Nature of our Seeking

262 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1989

Mr. N. Sri Ram, the author of this book, was International President of The Theosophical Society for 20 years over the period 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 8170590728
Additional DescriptionMore Details

N. Sri Ram, was international President of the Theosophical Society for over 20 years, from 1953-73. He brings to his writings a background of eastern wisdom combined with keen awareness of modern thought and knowledge, as well as a sensitive understanding of human problems. His special felicity of style enables him to convey profound ideas in a lucid and absorbing manner.

Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Seeking Wisdom

By Nilakanta Sri Ram (1889 – 1973).

233 Pages | Second reprint, 2004 | Softcover |Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590701.

From Chapter I – ‘Seeking Wisdom’:

” In the ‘Dialogue’ dealing with the death of Socrates, Plato explains that the true philosopher meets death as a friend and not as an enemy., because he understands the nature of the change, which death brings about. It is a natural and happy change. One’s attitude towards death depends on one’s understanding of life, the true nature of which is inseparable from the truth with regard to death. Philosophy means literally ‘Love of the Wisdom’. These are two words, each of which has an extraordinary and beautiful meaning. It would be well worth while for us to try to understand what the true nature of Love is, and what is really meant by Wisdom, which of course is not mere knowledge. “

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 8170590701
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

On the Watch Tower

585 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1966

Selected Editorial Notes from The Theosophist: 1953 – 1966.

“His comments on contemporary life, together with his observations concerning matters that are significant to the Theosophical world in general, appear monthly in the Society’s magazine. There is abundant evidence that many who read that journal have found the Watch-Tower Notes a source of enlightenment and inspiration.

Through his editorial pen Mr. Sri Ram shares deep perception and practical application of the simple principles underlying many of the complex mattewrs that man is faced with today.” –James S. Perkins

An Adyar Book, imported from India.

auteur: Sri Ram, N.
Quantity

Prijs: € 9,10

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…