TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen.   Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom! Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

The Buddhist Catechism

By Colonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907).

116 Pages | First edition 1881, 3rd edition, 7th reprint 2007 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar. | ISBN: 8170590272.

Dutch translation: De Boeddhistische Catechismus | Published in 2003 | Hardcover, incl. bibliography, word list and reading ribbon | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

The Buddhist Catechism is an invaluable textbook for those wishing to familiarize themselves with the basic principles of Buddhism. Since it first edition in 1881 it has been published in more than twenty languages, mainly by Buddhists for Buddhists, and was widely used in the Buddhist educational movement which used in the Buddhist educational movement, which Colonel Henry Steel Olcott established in Ceylon (now Sri Lanka).

The book is constructed in an easy to follow question-answer form, together with an appendix, which outlines the fourteen fundamental Buddhistic tenets. These fourteen items were accepted as fundamental in both the Southern and Northern sections of Buddhism, by authoritative committees to whom they were submitted by the author personally.

From its Preface:

” The unpretending aim in view is to give to succinct and yet comprehensive a digest of Buddhistic history, ethics and philosophy as to enable beginners to understand and appreciate the noble ideal taught by the Buddha, and thus make it easier for them to follow out the Dharma in its details. “

auteur: Olcott, H.S.
ISBN: 8170590272
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…

De Boeddhistische Catechismus

Door Kolonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907).

124 Pagina’s | Uitgegeven in 2003 | Hardcover, incl. bibliografie, woordenlijst en leeslint | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

English origineel: The Buddhist Catechism | Uitgegeven in 1908, copyright 1947, 42ste editie, 5de herdruk 1986 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN:

De verdiensten en de actualiteit van de activiteiten van Henry Steel Olcott hebben sinds 1881 nauwelijks of niet aan waarde ingeboet. Daarom kan dit elementair boeddhistisch handboekje nog steeds in een behoefte voorzien. Omdat de schrijver geen voorkeur kent voor een specifieke boeddhistische stroming, biedt het werkje voor een groot aantal lezers wellicht onverwachte perspectieven. Het leven van de Boeddha, zijn (ethisch-filosofische) leer en de volgelingen van deze leer worden erin beschreven, maar ook het (vermeende) conflict tussen religie en de wetenschap komt aan bod. Dit alles in een vraag-en-antwoord-vorm. Als bijlage zijn de 14 gemeenschappelijke grondbeginselen van alle boeddhistische scholen, van de hand van Olcott, opgenomen.

Afkomstig uit Deel IV – ‘De Opkomst en de Verspreiding van het Boeddhisme (p. 95 & 96):

310. Hoe komt het dat het boeddhisme, ooit de grootste religie van India, daar nu bijna helemaal is verdwenen?

” Het boeddhisme was in het begin zuiver en nobel, de ware leer van de Tathāgata; zijn Sangha was deugdzaam en hield de voorschriften in acht; het won de harten van allen en verspreidde vreugde in vele landen, zoals de morgenzon leven schenkt aan  de bloemen. Maar na enkele eeuwen bleken de slechte monniken te zijn toegetreden (upasampadā), werd de Sangha rijk, lui en zinnelijk; de Dharma raakte bezoedeld en vervolgens liet India de leer links liggen. “

auteur: Olcott, H.S.
ISBN: 9061750814
Additional DescriptionMore Details

Samen met H.P. Blavatsky was Henry Olcott essentieel voor de hernieuwde opbloei van het Boeddhisme in onder andere Japan en Sri Lanka. Dit boekje schreef hij om het boeddhisme nieuw leven in te blazen. Het werd gecontroleerd en goed bevonden door hooggeplaatste boeddhisten. Uit het voorwoord:

Het doel van dit bescheiden werkje is om een beknopte, maar niettemin begrijpelijke samenvatting te geven van de historie, ethiek en filosofie van het boeddhisme, waardoor nieuwelingen in staat worden gesteld om het nobele ideaal dat door de Boeddha is onderwezen te leren begrijpen en te waarderen, en het daarom makkelijker maken de dharma in al zijn details te volgen.
De vragen en antwoorden zijn in de volgende categorieën onderverdeeld:
 1. Het leven van de Boeddha
 2. De Leer
 3. De Sangha of kloosterorde
 4. Een korte historie van het boeddhisme, zijn leiders en propaganda
 5. Enige overwegingen omtrent boeddhisme en wetenschap

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

The Goddess Reawakening – The Feminine Principle in Spirituality

280 pages | Paperback | Quest Books, 1994

This anthology, with essays by Riane Eisler, June Singer, and others, considers Goddess myths, current psychological perspectives, and the feminine principle in spirituality today. It offers a worldview that integrates intuition, intellect, and feeling.

Shirley J. Nicholson is past executive editor of Quest Books, and recent director of the Krotona School of Theosophy in Ojai, California. She is author of Ancient Wisdom – Modern Insight, co-author of The Power of Thought and editor of several Quest anthologies.

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 0835606422
Quantity

Prijs: € 14,52

Loading Updating cart…

Oude Wijsheid, Modern Inzicht

Door Shirley Nicholson, vertaald door Wim D. Margadant en Frank Visser.

220 Pagina’s | Uitgegeven in 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750598.

Engels origineel: Ancient Wisdom, Modern Insight | First Adyar Edition 2011 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9788170595281.

De Oude Wijsheid verschijnt als Theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Nicholson laat zien, dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer (1888) van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) zijn geschetst, overeenkomsten toont met wetenschappelijke ontwikkelingen in gang gezet door bijvoorbeeld Albert Einstein(1879 – 1955), Ilya Prigogine(1917 – 2003), David Bohm (1917 – 1992), Niels Bohr (1885 – 1962) en vele anderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Goddelijk Denkvermogen’ (p. 129):

” Een manier om te beginnen aan het proces van toenemende innerlijke orde is te letten op de symmetrie overal om ons heen, in vormen in de natuur, in de kunst, architectuur, muziek, zelfs behang en textiel. Als we volledig doordrongen raken van het idee van symmetrie, kunnen we verder gaan naar een dieper begrip van orde. We zouden de hele natuur kunnen ervaren als een bewegende orde, zoals in de muziek, waar al de ritmen en de tonen geharmoniseerd zijn, alle delen samen verbonden in een dynamische structuur.

We zouden zelfs een glimp kunnen opvangen van de werkelijkheid van zuivere orde als een beginsel, dat niet van objecten afhankelijk is. Dit besef kan innerlijke orde herstellen en ons regenereren en vernieuwen. Zoals kristallen neerslaan rondom een kern in een chaos van bewegende moleculen in een oplossing, zo kunnen we een innerlijke kern van orde scheppen, die voortdurend zal aangroeien als deze put uit een vormloze massa ervaringen. Ons uiterlijke, wereldlijke zelf kan geladen worden met orde en schoonheid, net als de diepere niveaus van het hogere denkvermogen geladen zijn met de orde van het Goddelijke Denkvermogen. Hoewel we deze werkelijkheid in het diepste van ons wezen veel te weinig aanraken, zijn we dragers van een Goddelijke Orde en kunnen we leren deze in onszelf en buiten in de wereld tot uiting te laten komen. “

 

 

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9789061750598
Additional DescriptionMore Details

1875: De Oude Wijsheid verschijnt als theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Wetenschap en religie verwerpen dit wereldbeeld ten stelligste. Ruim een eeuw later: Shirley Nicholson geeft een overzicht van de Oude Wijsheid. Heeft de theosofie in al die jaren invloed gehad op de Westerse cultuur? Erkennen wetenschap en religie nu de geldigheid van zulke begrippen? Geheel en al? Gedeeltelijk? In het geheel niet? In deze levendige uiteenzetting van het theosofische denken laat de schrijfster zien dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky zijn geschetst, nu in onze cultuur opgenomen zijn en dat nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en nieuwe religieuze denkwijzen deze “Wijsheid van de goden” beginnen te bevestigen. Dit is te zien in de toenemende belangstelling voor onderwerpen als meditatie, yoga, holistische geneeskunde, ritueel, kernfysica, enzovoort. Dit alles zou men het geleidelijk spiritueler worden van de samenleving kunnen noemen.

Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

Ancient Wisdom, Modern Insight

By Shirley Nicholson.

242 Pages | First Adyar Edition 2011 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9788170595281.

Dutch translation: Oude Wijsheid, Modern Inzicht | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750598.

The Secret Doctrine (1888) by Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) presented compelling evidence for the existence of a timeless Wisdom Tradition, which has a world view based on the fundamental principles of oneness, interconnectedness and periodicity. The essential teaching of this Tradition points to the unity of all life, the interdependence of all natural processes and the profound identity between the human being’s true Self and the cosmos.

This book, in its second and revised edition. identifies remarkable parallels between the Ancient Wisdom and the insights of both modern science and contemporary thought. The author correlates main ideas from Blavatsky’s Magnum Opus with the views of eminent scientists like Albert Einstein (1879 – 1955), Ilya Prigogine (1917 – 2003), David Bohm (1917 – 1992), Niels Bohr (1885 – 1962) and many others. She succesfully shows, that the findings of modern science have a resonance with the insights of ancient seers about the nature of Reality.

From Chapter 15 – ‘Self-Transformation’ (p. 213):

” The work of self-transformation on the path is to enlarge the scope of our conciousness to include all the levels of our being and to integrate all the layers and levels into a dynamic whole. The aim of evolution, which the path hastens, is to release all our potentials and place them at the service of the Self, which can then integrate the newly developed powers into its sphere of ever-expanding activity. Our unfoldment is not merely the awakening of spirituality, but gaining the conscious use of all that is in us at every level. ” 

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9788170595281
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Personal Transformation in the Tradition of Annie Besant – A Study Course

By Mary Jane Newcomb.

49 Pages | Published in 1990 | A4 – Study Course, softcover | Quest Books, U.S.A | ISBN: 9780835600781.

This Study Course, based on the published works of the significant theosophist Annie Besant (1847 – 1933) is written for the use of theosophists and friends of the Theosophical Society. For all those, who are interested in the Ancient Wisdom, that is at the core of theosophical studies and for all those, who are seeking personal unfoldment. The Course can be used by individuals or for group study. Its lessons are on topics chosen from an extensive bibliography, that focuses on some of the areas that lie at the very center of individual life and growth.

The following topics are discussed:

 1. Karma
 2. Reïncarnation
 3. Education and Art
 4. Consciousness & Meditation
 5. Dharma and Morality
 6. Pleasure & Pain: Happiness & Sorrow

 

 

auteur: Newcomb, M.J.
ISBN: 9780835600781
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Adyar- Historical Notes & Features up to 1934

By Mary Katherine Neff (1877 – 1948) and others with a foreword by Curuppumullage Jinarājadāsa (1875 – 1953).

54 Pages | First edition 1934; published as A Guide to Adyar, second edition 1999 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593328.

From Java westwards to Vancouver, from Iceland southwards to New Zealand, through the three Americas, North, South and Central, and in the islands of the Antilles, wherever live and work the Theosophists among whom I have been, the word Adyar represents not only a place but a vision of hope for mankind. The home of the Theosophical Society – the ‘Parent Society’ as it has been called, from which have now branched several independent offschoots – is for tens of thousands that place where flies a wonderful flag of idealism.

This idealism, which Adyar bodies forth is represented by a group of theosophical workers from many lands, and representing all the world faiths, who toil to make of all the nations and of all the religions one indivisible whole. To build bridges between people and people by proclaiming the power of the ideal of brotherhood, to build bridges between faith and faith, science and religion, between work and art, by stating to a modern world the old truths of Divine Wisdom, this is Adyar’s work day by day . . .

From page V:

” A place between the river and the seas,
Divine and filled with an almighty peace.
You, who have heard the sound of angel’s wings
And, answerless, have questioned without cease,
Rest here, and learn the very Scheme of Things. “

 • Isabel Foulkes.

 

 

 

auteur: Neff, M.K.
ISBN: 8170593328
Quantity

Prijs: € 1,32

Loading Updating cart…

Annie Besant on the Brotherhood of Religions

By Annie Besant (1847 – 1933), compiled by Surendra Narayan.

79 Pages | First edition 1993 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592178.

Annie Besant (1847-1933) led the fight for the rights of women and laborers in her native England; later she worked with Mahatma Gandhi and spearheaded India’s struggle for freedom. Theosophist Joy Mills describes her as ‘a feminist before the movement for women’s rights was fully launched; she stood for freedom when half the world was held in the bonds of colonialism.’ A student of India’s spiritual traditions, Annie Besant was famed as an orator, author, and international President of the Theosophical Society.

From Chapter 5 – ‘One World Religion’ (p. 76):

” When religious hatreds have passed, when religious controversies have disappeared, when men have learned supreme truth so often preached, so little practised: ‘Let him that loveth God love his brother also’: when out of the World Religion has grown the World Peace; when out of the World Faith has grown the World Service; then religion shall shall be what it ought to be, the helper of the downtrodden, the protector of the weak, the teacher of the ignorant, the raiser of the fallen; then religion will not only tie men to God but man to man, and it will be realized that knowledge of God is best expressed in service to Man. “

 

auteur: Besant, A./Narayan, S.
ISBN: 8170592178
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Reconstruction in Education

By Maria Montessori (1870 – 1952).

14 Pages | Reprinted from The Theosophist, Feb. 1942, 7th reprint 1986 | Booklet | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590043.

We have the idea that education can help the development of the child, and that we, adult people, will give this help. That is the ordinary idea of education. This idea is not a right idea, because it concludes that the adult can help this little child very much with his or her own wisdom and care. The idea of education is to give to the child and to young people all the best that we have.

That is so: but we cannot with our efforts, create a man. That is the task of the children themselves and it is the most important side of the whole educational question: what the children themselves accomplish of their own power and not what adult man can do for them.

From page 14:

” The hope we have is a hope in a new humanity, that will come from this new education, and education that is a collaboration of man and the universe, that is a help for evolution, for the incarnation of man. “

auteur: Montessori, M.
ISBN: 8170590043
Quantity

Prijs: € 1,60

Loading Updating cart…

The Absorbent Mind

By Maria Montessori (1870 – 1952).

297 Pages | Fifth edition 2011 | Soft cover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170594307.

Every reader loves a mystery, and what more fascinating than one hidden in the ‘heart’ of the newborn child? This book touches on prenatal experience, but is mainly concerned with the growth and education of the child from birth, through the formative years, to adulthood.

The world-famous educationalist, Dr. Maria Montessori, illustrates the unique mental powers of the young child, which after no more than six years surpasses all other species. With penetrating insight, validated by close observation of child phenomena, she sheds light on the responsibility of adults to prepare the environment for the manifestation of the great potentialities and latent spiritual grandeur in the child.

From page 14:

” It is the child, who absorbs material from the world around him or her and moulds it into the man or woman of the future. To recognise this great work of the child does not mean to diminish the parent’s authority. Once they can persuade themselves not to be themselves the builders, but merely to act as collaborators in the building process, they become much better able to carry out their real duties: and then: in the light of a wider vision, their help becomes truly valuable. The child can only build well if this help is given in a suitable way. Thus, the authority of parents does not come from a dignity standing on its own feet, but it comes from the help they are able to give their children. The truly great authority and dignity of parents rests solely upon this. ” 

 

auteur: Montessori, M.
ISBN: 9788170594307
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Food for Thought

By Adam Moledina.

71 Pages | Published in 1996 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

Even non-vegetarians, at least the generality of them, may really not be aware of the true enormity of pain and suffering our subhuman brethren have to undergo to meet the fancied needs of man’s palate. Food for Thought shows in graphic intensity the inch-by-inch torture our animals undergo and how in the name of scientific farming we have perfected and continue to perfect torture as a fine art and science. Each sincere reader will have to face the stunning questions: What right do I have to inflict so much suffering on other creatures? Does my subsistence really call for all that? The final decision, of course, is his or hers to take.

From page 63:

” More people are becoming aware of the deplorable conditions to which animals are subjected to live all their lives. The conscientious consumer is now demanding meat, poultry and eggs from animals raised on farms. There are known as ‘free-range’ products. Each of us is responsible for our choices, and for the consequences of our choices. The better informed we are, the more intelligently we are able to weigh the alternatives and make choices that satisfy our conscience. If real change comes about, as it can, it will have to be consumer-led. The bottom line weapon that counts is the shoppping bag.

Can I see another’s woe,

And not be in sorrow too?

Can I see another’s grief

And not seek for kind relief? “

auteur: Moledina, A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

The One True Adventure – Theosophy and the Quest for meaning

361 pages | Paperback | Quest Books, 2008

Theosophy is a vision of wholeness for all humanity that inspires a fellowship united in study, meditation, and service. It is an open-minded inquiry into world religions, philosophy, science, and the arts in order to understand the wisdom of the ages, respect the unity of all life, and help people explore their own spiritual path. The ultimate goal: self-transformation.

auteur: Mills, J.
ISBN: 9780835608688
Additional DescriptionMore Details

Mills balances these words of caution with words of inspiration and hope from notable scientists, theologians, philosophers, mystics, novelists, poets, and public servants. Whether citing The New York Times or Madame Blavatsky’s The Secret Doctrine; quoting the 19th century British explorer Edward Whymper or the Secretary-General of the UN, Mills leads her readers on a fascinating pilgrimage where all those who dare to partake are sure to find love in the pursuit of wisdom. The journey toward transformation is what Joy Mills calls “the one true adventure.” Now in her eighties, Mills shares her remarkable Theosophical insights with audiences across the globe in this thought-provoking collection of essays. The One True Adventure: Theosophy and the Quest for Meaning features a cross-section of her best writings spanning six decades. Revealing a youthful vibrancy throughout the text, she explores ideas that are “eternally applicable to the human condition.” While she acknowledges that the human condition often seems riddled with endless misery and folly, Mills asserts that we have not yet become fully human and that there is great hope in our potential for growth. Before that can happen, however, we must turn our gaze inward. “The struggle to become a person, to become human, takes place within,” she expounds. To become fully human is to uncover “our essential unity, our immortal destiny; our potential divinity.” In The One True Adventure Mills groups her essays to correspond with the four stages in the quest for meaning: The Human Condition, Our Hidden Potential, Esoteric Teachings, and Self-Transformation. This text is not simply the summary of a wise woman. They are also a guidebook to the acquisition of wisdom by anyone who follows their guidance. In her essay “Seek Out the Way,” for instance, Mills employs the metaphor of life as a journey. On the journey of life we participate either as tourists, enjoying life in a superficial sort of way, or as pilgrims, seeking a deeper sense of life’s meaning and purpose. The true quest is not for the passive spectator. To engage fully requires that we are willing to pay the price by assuming full responsibility for our own choices, and “a readiness to risk all for the sake of the journey.”

Quantity

Prijs: € 23,00

Loading Updating cart…

Op de Drempel van het Heilige Pad – Psychologisch Commentaar op Licht op het Pad

Door Joy Mills (1920 – 2015).

188 Pagina’s | Eerste druk 2004 | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750865.

Engels origineel: Entering on the Sacred Way – A Psychological Commentary on Light on the Path | Published in 2000 in the Wisdom Tradition Book Series | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607895.

Het idee van een heilig pad is in alle religieuze tradities te vinden. Het gaat uit van een doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting, moksha, satori, bevrijding of redding. Het spirituele pad kent voorwaarden en regels. Joy Mills noemt er een paar: aandacht; een zuiver leven; begeerte zonder gehechtheid; ‘doden’ zonder geweld; onophoudelijke waakzaamheid.

De schrijfster gaat in op het paradoxale karakter van sommige van deze regels. Mills spreekt helder, met ernst en met psychologisch inzicht, over zaken die bedoeld zijn voor de serieuze zoeker naar spiritualiteit. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘Een Zuiver Leven’ (p. 37):

” De wezenlijke vraag, die we onszelf in iedere situatie weer moeten stellen is: Hoe moeten we de situatie benaderen; hoe moeten onze gedachten en gevoelens in die situatie zijn; welke actie zullen we hierin ondernemen? Wat is, in de vele omstandigheden, die ons van alle kanten belegeren, de richting van de werkelijke vooruitgang? 

Pas wanneer onze levens niet langer gehinderd worden door voorbije gehechtheden en evenzeer door verwachtingen voor de toekomst, welke ons onnodig (dat wil zeggen op een blinde manier) binden, kunnen we te rade gaan bij ons innerlijk kompas. Dat kompas moet wijzen naar het Noorden van het Zelf en die daarvan worden afgebogen door de magnetische aantrekkingskracht van vooroordelen of verwarrende emoties. “

auteur: Mills, J.
ISBN: 9061750865
Additional DescriptionMore Details

De schrijfster gaat in op het paradoxale karakter van sommige van deze regels. Mills spreekt helder, met ernst en met psychologisch inzicht, over zaken die bedoeld zijn voor de serieuze zoeker naar spiritualiteit. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is. De teksten van “Licht op het Pad” en “Karma” zijn in een bijlage opgenomen.

Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

100 Years of Theosophy – History of the Theosophical Society in America

By Joy Mills (1920 – 2015).

215 Pages | First edition 1987 | Softcover | Quest Books, U.S.A. |  ISBN: 0835602354.

Theosophical history seldom lacked the colorful personalities and intriguing situations that always lend piquancy to human narratives.

Beginning with ‘Birthing and Growing Pains’, concluding with ‘A New Vision is Granted’, historian Joy Mills relates the founding, the growth, the goals achieved and not achieved, the momentous and the less significant vicissitudes that accompanied the theosophical movement in America.

In this meticulously researched work, Mills captures the intense dynamics, the human drama, that is inevitably part and parcel of any revolutionary movement away from society’s established religious pattern. This history of The Theosophical Society in America is, in a very real sense, the history of a small group of spiritually dedicated individuals; people determined to establish a nucleus of Universal Brotherhood and to encourage a search for ‘Truth’ in this world of illusions, dilemmas, sufferings and satisfactions.

100 Years of Theosophy is a definite overview of the evolution of Theosophy and the Theosophical Society in the United States, But it is necessarily more. It is also the story of the people involved. Their daring, their commitment. Their extraordinary spiritual perspective. Their quarrels and their caring. So complete is this chronicle that Dr. Ellwood suggests that it ‘is certain to be the standard history of the Theosophical Society for years to come.

 

 

auteur: Mills, J.
ISBN: 0835602354
Quantity

Prijs: € 12,48

Loading Updating cart…

O Hidden Life – An Exposition by Joy Mills

By Joy Mills (1920 – 2015).

14 Pages | Reprinted from The Theosophist, June 1976 | Softcover (Leaflet) | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592410.

Sometime, in early 1923, Dr. Annie Besant (1847 – 1933), then President of The Theosophical Society, penned some lines that have since become familiar to members throughout the world, have been translated into several languages, and have, indeed, become a nearly indispensable part of ebery Theosophist’s vocabulary. The words have been set to music; they have been chanted and sung; and few gatherings of the Society that have been held since that year have not been opened with the recitation of these words. At every International Convention, successive Presidents of the Society have inaugurated the proceedings with the antiphonal recitation of what has come to be known as the ‘Universal Prayer’ or ‘ Universal Invocation’. Simple in the extreme, the words possess the magical power of a mantram:

” O Hidden Life, vibrant in every atom;

O Hidden Light, shining in every creature;

O Hidden Love, embracing all in Oneness;

May each who feels himself as one with Thee,

Know he is therefore one with every other. “

 • (From page 2.)

 

auteur: Mills, J.
ISBN: 8170592410
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

The Myths of our Lives – A Way to Personal Transformation (Study Course)

By Joy Mills (1920- 2015).

41 Pages | Copyright 1990, 1996 by The Theosophical Society in America | A4 Study Course | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835601160.

While the program is divided in four parts, each part can be expanded into several sessions or compressed into one session. Participants in the program may determine how long or short a course they want it to be. Not included, but recommended, is a fifth section in which group members meet to share in total the myths they have written. Such a sharing is both personally valuable and provides a useful review to the material covered in the course.

From Chapter 4: ‘Creating Rituals’ (p. 26):

” Myth, symbol and ritual are all closely related and are all expressions of archetypical realities, that may or may not be conscious within us. In fact, as we become familiar with the myths of our lives, we may find that we have been performing many rituals quite unconsciously. Sometimes people, who are very much opposed to ritual and ceremony, or who think these are outmoded by contemporary scientific and rational ways of acting, discover they have been performing rituals all their lives and in fact have even been quite unconsciously governed by them. Just as in the preceding sessions we have become aware of the myths of our lives and discovered what archetypes of the heroic journey we are living out, we may now explore whether we can find new ways to live in the world, and even how we can activate the archetypes, that we would like to experience on our hero journey. “

auteur: Mills, J.
ISBN: 9780835601160
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Living in Wisdom – Lectures on ‘The Secret Doctrine’

By Joy Mills (1920 – 2015).

60 Pagina’s | Eerste druk 1994,  2000 editie | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750680.

Dutch translation: Leven in Wijsheid – Lezingen over ‘De Geheime Leer’ | First published in 1989 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 906175061X.

In the summer of 1988 Joy Mills gave a series of lectures celebrating the centenary of the publication of The Secret Doctrine, by H.P. Blavatsky. This book contains the texts of these lectures. In these lectures, Joy Mills places a special emphasis on the ethical conclusions to be drawn from study of this book. She elaborates on the mythological nature of the content of The Secret Doctrine, particularly where it refers to the origins and development of man. In contemporary language, and with frequent references to the latest developments in physics and biology, the essence of The Secret Doctrine is made more accessible to the modern reader.

Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

auteur: Mills, J.
ISBN: 9789061750680
Additional DescriptionMore Details

In the lectures, Joy Mills places a special emphasis on the ethical conclusions to be drawn from study of this book. She elaborates on the mythological nature of the content of The Secret Doctrine, particularly where it refers to the origins and development of man. In contemporary language, and with frequent references to the latest developments in physics and biology, the essence of The Secret Doctrine is made more accessible to the modern reader. Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

Quantity

Prijs: € 6,75

Loading Updating cart…

Leven in Wijsheid – Lezingen over ‘De Geheime Leer’

By Joy Mills (1920 – 2015).

76 Pagina’s | Eerste druk 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 906175061X.

Engels origineel: Living in Wisdom – Lectures on ‘The Secret Doctrine’ | Eerste druk 1994, 2000 editie | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750680.

‘Leef het Leven als je tot de Wijsheid wilt komen’.

De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hield de Amerikaans theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen.

Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen, die voortvloeien uit deze studies. In eigentijds bewoordingen en met verwijzingen naar nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap wordt De Geheime Leer voor de lezer toegankelijk gemaakt.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘De Geheime Leer: het wekken van een nieuwe Wijze van Denken (blz. 6):

” In de gepubliceerde verzameling van de brieven, die bekend staan als de Mahatma-brieven aan A.P Sinnett komt een erg duidelijke uitspraak voor. Een van hen, Mr. A.O. Hume, vond dat hij, als goed opgeleid Engelsman, orde kon aanbrengen in de leringen van de occulte leer en hij schreef dan ook aan een van zijn adept-leraren: ‘Waarom vertelt u ons niet gewoon wat de occulte leer is en dan zal ik het onder woorden brengen in termen, die voor het Westerse denken redelijk en rationeel en zinvol zijn. ‘

En de adept-leraar antwoordt: ‘Het lijkt misschien vanuit uw Westers gezichtspunt zo dat het enige wat ons te doen staat is het schrijven van een handboek over occultisme. Maar’, zei hij, ‘zo gaat het niet toe in onze scholen (dat wil zeggen in de esoterische traditie), want totdat en tenzij de student voorbereid is om de waarheid te ontvangen of te begrijpen, is er eenvoudig geen waarheid. Niemand houdt deze voor hem of haar achter, hij/zij kan haar gewoon niet begrijpen!’ “

auteur: Mills, J.
ISBN: 906175061X
Additional DescriptionMore Details

“Leef het leven, als je tot wijsheid wilt komen” De Geheime Leer van H.P. Blavatsky verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hielt de Amerikaanse theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen. Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen die voortvloeien uit deze studies.

Quantity

Prijs: € 6,75

Loading Updating cart…

From Inner to Outer Transformation – Lectures on ‘The Voice of the Silence’

By Joy Mills (1920- 2015).

94 Pages | First edition 1996, reprint 2002 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750830.

Bij het Juni nummer van Theosofia wordt een ‘Special’ gepubliceerd met de Nederlandse vertaling van dit werk.

‘ Bestride the bird of life, if thou would’st know. ‘

It is the nature of a bird to fly upwards. When one moves to a higher position, for example to a mountain’s peak, one’s vision is greatly extended. There is much more to be seen from an airplane than from a train or an automobile. This does not mean, that the closer view of the terrain, which is seen when one is walking or driving in a car, is not important, but to gain a wider perspective of the entire area one wishes to explore, a view from the heights is essential.

The theosophical worldview gives a panoramic view, and this is an essential part of its uniqueness. Many philosophies and much of science start from a very limited view and stay there; for example, in some cases, the view is only of the physical world, and then the existence of anything beyond the physical or material is posited as perhaps plausible, but not very likely. On the other hand, the theosophical philosophy encourages us to gain the widest view possible, to start not with the physical, but with that which is the ground of our being, the ultimate reality underlying all phenomenal existence.

From Chapter II – ‘Waking up’ (p. 29):

” In the Voice of Silence, we are encouraged to take a wider view, the view a bird would have. And what is that view? From the theosophical perspective, it is a view of the universe. which brings about the profound realization of the unity of all existence. You realize, that our generation, of all generations that have lived on this planet, is the first to have seen our globe whole, that is there are no boundaries. Where are the boundaries? Where are the frontiers? 

[…]

If our aim is as The Voice of Silence tells us, to ‘follow in the steps of holy Tathagata’, which is to take the Bodhisattva path, then we must see the world and all within it as does a Bodhisattva. It has been said, that a Bodhisattva sees the single thread, that unites all consciousnesses, all beings. […] We know, that there are groups in which there is ancestor worship. There is a truth in this, because the blood is symbolic of the living thread, which connects us with all ancestors and if one goes back far enough, there is only one ancestor, which is the Great Man, Purusha. We are all linked as bloodbrothers then. This was one of the great symbols in mediaeval time, to become bloodbrothers, to mingle the blood. ” 

 

auteur: Mills, J.
ISBN: 9061750830
Additional DescriptionMore Details

Quotes from the first chapter of this book:

Rooted in one ultimate reality, the universe and all within it proceed by a process of emanation into being. When we say “one ultimate reality” we should not really say “One,” because One implies two. So, rooted in a non-dual ultimate reality, the process was radiation through which emanation occurred and within that inherent lawfulness of the system gave rise to an evolutionary cycle of becoming, which in the human stage is self-directed and self-consciously chosen. The pivotal doctrine of the esoteric philosophy is that there are no special gifts in man, save those won by his own Ego [reincarnating self] throughout a long series of reincarnation and metempsychosis. This is important because it is not simply by living a certain number of lives, reïncarnation, that we come to transformation.
… Consciousness is primary. … Only in the human stage does consciousness become reflective upon itself and therefore self-conscious decision and effort become not only possible but constitute the priveleged choice and the responsible act of every human being. We must choose: responsibility is there.
Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

Quantity

Prijs: € 7,25

Loading Updating cart…

Everyday Dharma – Seven Weeks to Finding the Buddha in You

by Lama Willa Miller

297 pages | Paperback | Quest Books, 2009 ISBN: 9780835608831

“This is the kind of handbook I wish I had in those early days. My gift to you … this is the start of your spiritual journey, of discovering within the sage that you really are. Are you ready?” — Lama Willa Miller

Everyday Dharma: Seven Weeks to Finding the Buddha in You offers a simple guide to achieving real and lasting personal transformation. This book appeals to any who are open to Buddhism in the broader context, whether one subscribes to a specific religious view or to no view at all. Dharma, a Buddhist term for the actions taken to find one’s inner-wisdom, is really a universal concept. “If wisdom were a destination,” Lama Willa says, “Dharma—played out in our thoughts and actions—is the path leading there.” By applying Dharma’s essential truths to the modern world, Everyday Dharma teaches you how to do the spiritual, emotional and psychological work in order to bring about day-to-day well-being. Lama Willa believes the art of being happy is the true enlightenment available to us all!

auteur: Miller, Lama Willa
ISBN: 9780835608831
Additional DescriptionMore Details

Lama Willa has studied and practiced Tibetan Buddhism since 1987, and was ordained a lama (Tibetan Buddhist minister) in 1999 after completion of ten years of study and retreat. “Like revered and profound spiritual teachers of the past, in this remarkable book, Lama Willa masterfully opens a door for us into our own hearts, where she helps us glimpse, and then bring forth, the profound goodness that we always were. Whoever takes up the meditations and teachings of this book will never be the same.”— Lama John Makransky, PhD, Professor of Buddhist Studies, Boston College, Buddhist teacher and author of Awakening Through Love, Buddhahood Embodied: Sources of Controversy in India and Tibet, and Buddhist Theology. “Here are words from a truly wise woman to help us live more fully, effectively and wisely, and to share our gifts with the world.” — Roger Walsh, M.D., Ph.D., University of California Medical School, author of Paths Beyond Ego, Essential Spirituality: The Seven Central Practices, A Sociable God, and World of Shamanism.

Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

Entering on the Sacred Way – A Psychological Commentary on “Light on the Path”

By Joy Mills (1920 – 2015).

201 Pages | Published in 2000 in the Wisdom Tradition Book Series | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607895.

Dutch translation: Op de Drempel van het Heilig Pad – Een Psychologisch Commentaar op ‘Licht op het Pad’ | Eerste druk 2004 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750865.

The Light on the Path is, according to Joy Mills, ‘a genuine exposition of age-old rules for those who would walk the upland slopes of Wisdom, seeking the Sacred way to inner illumination.’ The aim of her commentary then, in part, was to indicate ‘the essential work that must be done on our psychological natures, for it is there that the genuine transformation must take place.’

auteur: Mills, J.
ISBN: 0835607895
Additional DescriptionMore Details

Joy Mills has been a member of The Theosophical Society since 1940. She has served as President of the Theosophical Society in America, General Secretary of the Australian Section, and International Vice-President. She has lectured in more than 50 countries, and worked as Director of the Krotona Institute of Theosophy, in Ojai, California.

Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Dharma: De Wet van Ons Beste Wezen

Door Joy Mills (1920 – 2015), vertaald door Fay van Ierlant en Peter Smit.

18 Paginas’s | Brochure | Uitgegeven in 2008 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750895.

Deze brochure onder de titel: Dharma: The Law of Our Best Being | Een artikel in The Theosophist, januari 2006 | The Theosophical Publishing House, Adyar.

Misschien is de vervulling van onze individuele unieke roeping wel datgene waardoor wij op onze pelgrimstochten worden geroepen, ofwe nu in staat zijn deze roeping helder en bondig uit te drukken, of dat we alleen maar intuïtief aanvoelen dat er een doel is waarheen wij ons begeven, maar dat we nog niet in woorden kunnen uitdrukken. Er bestaat een begrip dat een bruikbaar antwoord zou kunnen zijn op het onderzoek, dat voor ons ligt. Dat begrip heet ‘dharma’. Dit woord heeft vele betekenissen, maar gaat tegelijkertijd dieper dan elk van de betekenissen, die er aan gegeven kunnen worden.

Afkomstig van blz. 10:

” . . . Er bestaat geen menselijke maatschappij, die gebaseerd is op de erkenning van inherente goedheid en natuurlijke hierarchie, die niet tevens het inzicht bezit in de aard van de werkelijkheid, die samengevat wordt in het woord ‘dharma’: alles omvattende wet, dat wat alle inzichten, elementen en ervaringen van de werkelijkheid ondersteunt en doordringt. “

auteur: Mills, J.
ISBN: 9789061750895
Additional DescriptionMore Details

Er bestaat een begrip dat een bruikbaar antwoord zou kunnen zijn op het onderzoek dat voor ons ligt. Dat begrip heet ‘dharma’. Dit woord heeft vele betekenissen, maar gaat tegelijkertijd dieper dan elk van de betekenissen die er aan gegeven kunnen worden.

Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Zoek Naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad’

Door Rohit Mehta, vertaald door E.J.H. Bonjer-van Eeghen.

146 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750413.

Engels origineel: Seek-out the Way | Uitgegeven in 1957 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9780722972014.

Licht op het Pad geschreven door Mabel Collins staat bekend als ‘een der kostbaarste juwelen van de moderne Theosofie’. Het bestaat uit 30 aforismen van geestelijke lering met een diepe betekenis, die integraal in dit werkje zijn opgenomen. Ze zijn afkomstig uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society.

Afkomstig van blz. 70:

” ‘Licht op het Pad’ zegt: Groei, zoals de bloem groeit, onbewust, maar vurig verlangend haar Ziel te openen voor de lucht. Zo moet gij vooruit dringen om uw Ziel te openen voor het Eeuwige. Maar het moet het Eeuwige zijn, dat uw kracht en schoonheid te voorschijn brengt, niet de begeerte naar groei. Want in het ene geval ontwikkelt gij u in de lichtende glans van reinheid, in het andere verhardt gij u door de hevige hartstocht voor het bereiken van persoonlijke grootheid. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750413
Additional DescriptionMore Details

Rohit Mehta is niet alleen in India, maar eveneens in vele delen van de wereld een welbekende schrijver, die door zijn heldere schrijftrant gaarne wordt gelezen, omdat hij in staat is vrij moeilijke onderwerpen op duidelijke wijze uiteen te zetten.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

The Eternal Light

268 Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1985

The aim of this book is to answer fundamental questions in the light of the teachings of Theosophy and to explain that if the Universals describe the pattern of evolution it is the Unique or the Individual that reveals the purpose underlying the evolutionary growth.

A well-known author and eloquent speaker, Rohit Mehta lectured in many parts of the world on religion, philosophy, yoga, and psychology.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Mehta, R.
ISBN: 083567004X
Additional DescriptionMore Details

Rohit Mehta (1908-1995) was educated in Bombay, Surat, and Ahmedabad, India. As a student he took part in the Indian freedom struggle and was imprisoned on more than one occasion. He was attracted by the Socialist movement, but when he found its philosophy not satisfying his needs, joined the Theosophical Society, soon becoming an active member, serving as General Secretary of the Indian Section from 1945 – 1959. Other titles by the author: – Negative Approach – The Search for Freedom

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

The Search for Freedom

196 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 2000

This book consist of short essays dealing with various problems which mankind faces in daily life, within organizations, in society and politics in aspiration towards the spiritual life. The origin of those problems is identified in every case as lying not outside but within human beings themselves, in their unrealistic and self centred perception of people, things and events. Thus the solution of these problems also lies within each one of us.

auteur: Mehta, R.
ISBN: 817059345X
Additional DescriptionMore Details

An Adyar book, imported from India.

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Negative Approach

235 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1998

This book contains essays on a variety of subjects in the fields of religion, philosophy, psychology, education, the meaning of life and everyday living. An original light is cast on some teachings of Hinduism and Buddhism which are interpreted psychologically in a way reminiscent of Krishnamurti’s teachings.

The author’s approach is logical, sometimes inspiring and often useful in helping us towards a certain understanding of that which cannot be expressed in words.

auteur: Mehta, R
ISBN: 8170593107
Additional DescriptionMore Details

A well-known author and eloquent speaker, Rohit Mehta lectured in many parts of the world on religion, philosophy, yoga, and psychology. Other titles by the author: – The Eternal Light – The Search for Freedom

Quantity

Prijs: € 8,80

Loading Updating cart…

De Scheppende Stilte – Oerpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’

Door Rohit Mehta, vertaald door Ir. A.J.H. Leeuwen.

189 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750291.

Engels origineel: The Creative Silence | Uitgegeven in 1986 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9788170590170.

Rohit Mehta heeft getracht in deze Overpeinzingen over het bekende werk van Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) De Stem van de Stilte, een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft in haar werk de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de Vedanta weer. Beide kunnen als nagenoeg identieke wijsgerige stelsels worden beschouwd. Zo noemt Blavatsky de Vedanta ‘vergeestelijkt Boeddhisme’ en het Boeddhisme ‘radicaal Vedantisme’.

Afkomstig van blz. 89:

” De parasiet, die het hart doorknaagt en het levenssap drinkt, is het verlangen om zich ergens aan vats te klampen. En het verlangen om zich ergens aan vast te klampen ontstaat uit de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is dit verlangen, dat de leerling ertoe brengt achterom te kijken. De roos, die weer tot knop wordt, is inderdaad de toestand van het denkvermogen, dat bevrijd is van de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is een toestand van vernieuwing, van geestelijke wedergeboorte. Terug te keren tot de kindstaat is geestelijk herboren worden. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750291
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Healers and the Healing Process

Edited by George W. Meek.

304 Pages | A Quest Original, fourth printing 1986 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604985.

A report on 10 years of research by 14 world famous investigators.

Arigo of Brazil – Tony Agpaoa of the Philippines – Olga Worrall – Rolling Thunder – these are a few of the world’s leading healers, who are participants in this dramatic study of paranormal healing. The art of healing is as old as the scourge of sickness. In today’s world, more and more people are paying attention to the healing methods of a few men and women, who appear to have performed ‘miracle cures’ on large numbers of people suffering from almost the complete spectrum of bodily ills.

This book provides a wide range of case histories and then compares them for common denominators in order to arrive at a rationale for the occurrence of such healings. It throws new light on the holistic nature of the healing process.

From the Preface:

” A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents die and a new generation grows up, that is familiar with it . . . ” – Max Planck (1858 – 1947).

auteur: Meek, G.W. (ed.)
ISBN: 0835604985
Quantity

Prijs: € 8,28

Loading Updating cart…

The TAO-Teh-King – Sayings of Lao Tszu

By Lao Tse (601 BC – unknown), translated by C. Spurgeon Medhurst.

165 Pages | Original edition 1905, 2nd Quest book printing 1975 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604306.

One of the great sages of history was a man named Lao Tzu, who was born in China in the year 604 B.C. He is regarded as the founder of the system of religion known as Taoism. His writings have been preserved in a small volume of poetry entitled Tao-Teh-King, which translated means ‘The Way and Its Power’, or ‘The Book of the Way and its Virtue’. It has also been called ‘A Scripture of the Eternal and Its Characteristics’, and it was adopted as a canon in the year 666 A.D. during the rule of the Emperor Kao Tsung of the T’ang Dynasty. Because of its sublime and timeless concepts, the Tao-Teh-King has endured through the centuries; it has been translated into many languages, and has been the subject of numerous volumes of philosophical and speculative literature.\

From Chapter 4 (p. 27):

” The TAO is as emptiness, so are its operations. It resembles non-fullness.

Fathomless! It seems to be the ancestor of all form. It removes sharpness, unravels confusion, harmonizes brightness, and becomes one with everything.

Pellucid! It bears the appearance of permanence. I know not whose son it is. Its Noumenon (εἴδωλον) was before the Lord. “

auteur: Medhurst, C.S. (tr.)
ISBN: 0835604306
Quantity

Prijs: € 7,28

Loading Updating cart…

TAO Teh King – A Tentative Translation from the Chinese

Door Lao Tse (601 BC – unknown), vertaald door Dr. Isabella Meers.

105 Pages | First edition 1922, 3rd reprint 1983 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0722903006.

The name ‘Lao Tsu’ means ‘old young’, so that on the very threshold of our study we find a paradox, and we may call the wonderful teacher ‘the old philosopher’, ‘the old child’ or ‘the young old man’. His family surname was Li. He wrote this book Tao Teh King, a book around which cluster much speculation and much literature in Chinese and other languages. The word ‘King’ we may leave out of count as it simply means classic, and was not given by Lao Tzu himself, but was added much later as a mark of respect.

From chapter XLVII (p. 67):

” Without going out of my door

I know the Universe

Without opening my window

I perceive Heavenly Tao

The more I go abroad, the less I understand

That is why the self-controlled man 

arrives without going

names things without seeing them,

perfects without activity. “

auteur: Mears, I. (tr.)
ISBN: 0722903006
Quantity

Prijs: € 7,94

Loading Updating cart…

The Wedding Song of Wisdom (Part of Echoes from the Gnosis)

By George R.S. Mead (1863 – 1933).

107 Pages | The Theosophical Publishing Society London and Benares, 1906| Photo copy | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564591557.

As to the contents and style of this Song, it must be confessed that we have to do with a poem of far less originality than the Hymn of the Robe of Glory, and I have taken it as a subject not so much for its intrinsic merits, as because it affords an opportunity to set forth some information on that great mystery, which was in antiquity generally known as the ‘Sacred Marriage’.

From page 74:

” The Rite of the Sacred Marriage must have been dramatically set forth in some of the inner rituals of the Christianized Gnosis. At any rate we definitely know that this was the case among the Marcosians, for Irenaeus (I. xxi 3), tells us:

Some of them prepare a Bridal Chamber and celebrate a mystery-rite with certain invocations on those who are being perfected; and they declare that what is being solemnized by them is a Sacred Marriage, in likeness with the Unions Above. “

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591557
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Hymn of Jesus (A Quest Miniature)

By George Robert Stowe Mead (1863 – 1931).

75 Pages | First published in 1907, Quest book edition 1973 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604322.

According to Mead the translator of this beautiful Hymn of Jezus, there is strong reason to presume that this work is a very early Christian Mystery ritual. Perhaps the oldest Christian ritual preserved to us.

G.R.S. Mead was a renowned British scholar and a recognized authority on Christian origins and Gnostic and Hermetic literature. He died in 1933, but his works are still widely read. In his commentary on this Hymn in ritual form he has offered and interpretation of its inner, spiritual meaning.

If then, we have before us not a Hymn, but the remains of a mystery-ritual, there must have been two people in the circle. One of them was the Master, the Initiator. Who was the other? Manifestly, the one to be initiated. Now the ultimate end of all Gnosis was the at-one-ment or union of little man with the Great Man, of the human Soul with the Divine Soul… “

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0835604322
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Some Mystical Adventures

By George R.S. Mead (1863-1933).

338 Pages | Photo copy of the first 1910 edition, J. Watkins, London | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564593592.

From Chapter I – ‘As Above, So Below’:

“Heaven above, heaven below; stars above, stars below; all that is above thus also below.”

– Kircher, Prodrom. Copt. pp. 193 & 275.

‘As above, so below’. Is this great ‘word’ a sacramental phrase, a saying of wisdom, an aphorism, a mystic formula, a fundamental law; or a two-edged sword of word-fence, that will probably do the wielder serious damage, if he is not first put through careful training in its handling – which?

Whether this saying is of Hermetic origin or no, we will not stay formally to inquire. In essence it is probably as old as human thought itself; and, as probably, the idea lying underneath it has been turned topsy-turvy more frequently than any other of the immortal company.

CONTENTS:

 1. As Above, So Below
 2. Heresy
 3. The elasticity of the permanent body
 4. The immensities
 5. Heirs of the Ages
 6. The Master
 7. Initiation
 8. A measure of what Wisdom means to me
 9. Adumbrations
 10. The heroic life
 11. On the track of Spirituality
 12. Guesses at what to expect
 13. On the art of symbolism
 14. The Self-taught
 15. On the way of the Path
 16. Mystic reality
 17. The deathless race
 18. Mystic cosmogony
 19. Some elementary speculations
 20. On the nature of the Quest.
auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564593592
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Quests Old and New

By George R.S. Mead (1863-1933).

338 Pages | Photo copy of the first edition in 1913 by G. Bell & Sons, Ltd, London | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 0922802793.

from the Preface:

” All the studies or sketches in this volume are illustrative of the quest of reality, the search for truth, or the restless striving of the human soul for the satisfaction of its needs, spiritual or philosophical, mystical or psychical. The subjects are gleaned from the past and present, from east and west; and all of them, each in their different ways, seem to the writer to be of deep interest and great importance, even though some are little known and may appear on first acquaintance somewhat strange. “

CONTENTS:

 1. The Way of the Spirit of ancient China
 2. The Doctrine of the true Man in ancient Chinese mystical philosophy
 3. Spiritual reality in progressive Buddhism
 4. The ideal life in progressive Buddhism
 5. Some features of Buddhist psychology
 6. The doctrine of reincarnation ethically considered
 7. Some mystical experiments on the frontiers of early Christendom
 8. The meaning of Gnosis in the higher forms of Hellenistic religion
 9. ‘The Book of the Hidden Mysteries’ by Hierotheos
 10. The rising psychic tide
 11. Vaihinger’s philosophy of the ‘As If’
 12. Bergon’s intuitionism
 13. Eucken’s activism.

 

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0922802793
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Did Jesus Live 100 B.C.?

By George R.S. Mead (1863-1933).

442 Pages | Photo copy of the first 1903 edition, The Theosophical Publishing Society, London & Benares | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564591301.

From I. – Foreword:

” When some five and a half centuries before the Christian era the Buddha arose in ancient Āryāvarta to substitute actuality for tradition, to break down the barriers of convention, and throw open the Way of Righteousness to all, irrespective of race or birth, we are told that He set aside the ancestral scriptures of His race and times and preached a Gospel of self-reliance and a freedom from bibliolatry that will ever keep His memory green among the independent thinkers of the world.

When the Christ arose in Judaea, once more to break down the barriers of exclusiveness and preach the Way to the ‘Amme ha-aretz’, the rejected of the ceremonialists and legal purists, we are told that He extended the aegis of His great authority over the ancient writings of His fellow-countrymen, and cited the Torah as the very Law of God Himself. 

We are assured by Traditionalists that the Incarnation of Deity Itself, the very Giver of that Law, explicitly attested the genuineness of the Five Books; He with His inerrant Wisdom, asserted that Moses wrote them, just as it was believed by the people of His day. Whereas, if there be anything certain in the whole field of Biblical research, it is that this cannot be the whole truth of the matter. 

It has been said in excuse, that the Christ did not come on earth to teach His disciples the ‘higher criticism’. This may well be so, and yet it is a fact of profound significance that, as we shall see in the course of the present enquiry, even in His day, this very Torah and much more the Prophets and Sacred Writings, were called in serious question by many. “

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591301
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Concerning H.P.B. (Stray Thoughts on Theosophy)

By George R.S. Mead (1863-1933).

Pages | Photo copy | Reprinted from The Theosophical Review, Vol. XXXIV , 1904/1919 | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564592529.

I (Wisdom) love them that love me – Prov. viii, 17. Where there is mystery, it is generally supposed that there must also be evil. ” – Lord George Gordon Byron (1788 – 1824).

Let us for a few minutes turn our thoughts together to the woman without whom, in every probability, there would have been no Theosophical movement to-day as we understand it. Let us consider briefly the crude and blundering question: ‘Do you believe in Blavatsky?

To me this question sounds strange, sounds even if I may say so, vulgar. ‘Blavatsky’ No one who knew her, knew her thus tout court. For her enemies even, while she lived, she was Madame Blavatsky (1831 – 1891), or at least H.P. Blavatsky; while for her friends and lovers she was Helena Petrovna, or H.P.B., or the ‘Old Lady’ – which last once gave occasion to a pretty witticism of a friend, who slyly remarked that it would have been awkward had Madame been Monsieur.

 

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564592529
Quantity

Prijs: € 3,20

Loading Updating cart…

Beyond Logic & Mysticism

By Tom McArthur.

144 Pages | First Quest Edition 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606597.

This is an exercise book not for the body, but for the mind. It comes complete with review puzles, questions and applications for the concepts introduced in each chapter. It’s less of a ‘how-to’ book, however, than a playground for the mind. Tom McArthur teaches a unitive approach to life as series of overlapping techniques and concepts, in clear, direct language.

In fact, this new book about thinking is easy to read, with plenty of helpful illustrations. Sages and saints throughout time have pointed the way to a more inclusive or unitive way of perceiving life that’s free from restraints that conditional thinking puts on us in our limited, everyday thinking. These common ways are too boxed-in, restrictive and non-inclusive. With unitive thinking, we transcend the normal limitations inherent in everyday modes of thought and refuse to be limited to one vision of how things are. At this level of thinking, one has two visions. The secret is allowing yourself enough ‘elbow room’ by accepting alternative views as valid. Unitive thinking, moreover, is waking from sleep of ordinary perception to the infinite possibilities of reality. It involves responding to differences we encounter in the world and realizing the unity within ourselves and the greater whole. The sense of separateness that divides us from others is the illusory result of limits we place on our thinking.

From Chapter 8 – ‘The Scale of Things’ (p. 113):

” In the beginning was darkness wrapped in darkness
And everything was unmanifest water;
Whatever was, that Unity, coming into being, hidden by the void,
Was kindled through the power of heat . . .

In the beginning this Oneness evolved . . .
Was there a below? Was there an above?
Scatterers of seed there were, and powers,
With energy beneath and impulse above.

Who knows truly? Who can here declare it?
Whence was it born, whence came this emanation?
By its coming forth the Gods came into being
But who knows where it came from?

Where this emanation came from – 
Whether a God created it, or whether he didn’t;
Only its overseer in the highest heaven knows – 
Or perhaps he does not know either. “

From the ṛgveda.

auteur: McArthur, T.
ISBN: 0835606597
Quantity

Prijs: € 12,21

Loading Updating cart…

The Summer Solstice – Celebrating the Journey of the Sun from May Day to Harvest

John Matthews, Foreword by Caitlin Matthews.

144 Pages | First Quest Edition 2002 | Hardcover, incl. Illustrations | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835608158.

The sun is universally acknowledged as the source of all life, fertility, and good fortune, and so has been worshipped by all cultures across the earth. The Summer Solstice brings together myth and legend and offers new and old ways of celebrating the turning of the seasons.

Here we find a celebration of the customs and ceremonies of May Day, Midsummer and Harvest, as observed the world over. The deep and timeless themes underlying the characters of the Lord and Lady of the Summer are explored. Learn how the May Day revels were celebrated; discover the history of the Maypole and the myths behind the Midsummer games. And read how the establishment of the May King and Queen symbolized the struggle between Summer and Winter. Understand the significance of Midsummer’s Eve and the fairy people, and enjoy the ancient story of the death and resurrection of the corn Goddesses and Gods, passed on at Midsummer when ripening corn became the life-enhancing drink of Initiates and dancers.

Resplendent with full-color illustrations, each chapter includes songs, activities, recipes and meditations to help readers relate to the natural world in a meaningful and fun way. In a spirit of revelry, Matthews also provides full instructions for how to produce a Midsummer feast and a Harvest home fete. Families and folklore enthusiasts alike will enjoy this informative and entertaining sourcebook!

From Chapter 2 – ‘Gods and Heroes of Summer (p. 62):

A Midsummer Blessing at Stonehenge

” Though the thin rain lash the broad plain
And the sword-blade’s rimmed with mist,
Shake the bright light from the short night
Kiss the hele-stone in ancient tryst.

Thought the long tracks know no glad step
And the circle go unblessed,
From their long homes may the old ones
Welcome travelers upon their quest.

Though the keepers great no reaper,
And the grasses grow high,
May the Corn King dance his crop sign
In the barley, wheat and rye.

Though remembrance be a semblance
And the land thrums with wrong,
May the hele-stone be the leal throne
Where the sun awakens song.

Chorus:

Sun-stone’s kiss, Midsummer’s pleasure,
Welcome all and some.
At the hele-stone sing and gather,
Every blessed one. “

 • Caitlin Matthews.
auteur: Matthews, J.
ISBN: 0835608158
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Sophia – Goddess of Wisdom, Bride of God

By Caitlin Matthews.

430 Pages | First Quest Edition 2001, third printing 2009 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608015.

Sophia, or ‘Wisdom’ in Greek, has been revered in many forms throughout history. From the Dark Goddess of ancient Anatolia; to her Egyptian, Greek, Celtic, and Cabalistic manifestations; to her current forms as Mary and the orthodox St. Sophia. In the Gnostic Gospel of Thomas, Sophia sits with God until the creation. Then She falls into matter and becomes manifest in every atom, permeating all things ‘like the sparks that run through charcoal’, as Matthews says. While God is out there,” the Goddess is in here: the mother-wit of practical inspiration and compassion at the heart’s core.

‘ Anyone interested in the feminine face of God throughout the ages will find Sophia an illuminating experience. Caitlin Matthews’ scholarship connects us to past, present, and future in the very depths of our femininity. ‘  – Marion Woodman, Jungian analyst and author of Bone: Dying into Life.

From Chapter 1 – ‘The Black Goddess’ (p. 6):

 ” The Black Goddess lies at the heart of spiritual knowledge, which is why her image continually appears within many traditions as the Veiled Goddess, the Black Virgin, the Outcast Daughter, the Wailing Widom, the Dark Woman of Knowledge. Our own search for the Goddess is one, that is begun in darkness and unknowing. Ours is the knowing ignorance of the child in the mother’s womb: we have to be born, and we are frightened of the extra womb dimension. Once out of that womb, we begin to be terrified about our origins. But one of the prophecies of Sophia is: ‘I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places. ‘ Those treasures of the Divine Feminine liep deep within us, waiting to be discovered . . . “

 

 

auteur: Matthews, C.
ISBN: 9780835608015
Additional DescriptionMore Details

This definitive work comprehensively establishes a realistic Goddess theology for Westerners in the twenty-first century: – grounding spirituality in daily life and the natural world – learning to work playfully and play seriously – ending the gender war to enjoy sacred marriage Caitlin Matthews is a world-celebrated teacher of Western spirituality and author of over thirty books. With her husband and frequent coauthor John Matthews, she founded the Foundation of Inspirational and Oracular Studies, in their native Great Britain.

Quantity

Prijs: € 22,00

Loading Updating cart…

When Elephants Weep – The Emotional Lives of Animals

By Jeffrey M. Masson and Susan McCarthy.

268 Pages | Published in 1996 | Softcover | Vintage, London | ISBN: 0099478919.

Fore more than 100 years, scientists have denied that animal experience emotions, yet this remarkable and ground-breaking book proves what animal-lovers have known to be true: wolves, giraffes, elephants, and many other creatures exhibit all kinds of feelings – hope, fear, shame, love, compassion. From Ola, the irritable whale, to Toto, the chimpanzee who nursed his owner back to health, this book collects together for the first time a vast range of case histories, which show the extraordinary complexity of the animal world, and the tumult of emotions that govern it.

From page 223:

” Freedom from exploitation and abuse by humankind should be the inalienable right of every living being. Animals are not there for us to drill holes into, clamp down, dissect, pull apart, render helpless and subject to agonising experiments. They are, like us, endangered species on an endangered planet, and we are the ones, who are endangering them, it and ourselves. They are innocent sufferers in a hell of our making. We owe it to them, at the very least, to refrain from harming them further. If no more, we could leave them be.

When animals are no longer colonised and appropriated by us, we can reach out to our evolutionary cousins. Perhaps then the ancient hope for a deeper emotional connection across the species barrier, for closeness and participation in a realm of feelings now beyond our imagination, will be realised. “

auteur: Masson, J./McCarthey, S.
ISBN: 0099478919
Quantity

Prijs: € 11,34

Loading Updating cart…

A Matter of Personal Survival – Life After Death

By Michael Marsh.

209 Pages | A Quest Original, first edition 1985 | Softcover | Quest Books, U.S.A. supported by the Kern Foundation | ISBN: 0835605965.

If perchance you have ever asked yourself the question: ‘What happens to me after I die (if anything)?’ then you will be interested in Dr. Marsh thoughtful conclusions. He has compiled a completely sensible piece of organized research that offers pro and con evidence concerning the possibility of ‘afterdeath life’. When you have finished reading about this Matter of Personal Survival, you will surely have a clearer picture of what (if anything) happens to you when your physical body is no longer operative.

But then you must ask yourself: ‘If I do survive, what must it be like to experience life without physical sensation? What exactly is it that remains and permits me to retain my sense of identity? These and other good questions together with clear and rational answers will be found in this unique study of the basic, bottomline enigma concerning our existence.

From Chapter 10 – ‘Approach to the Self’ (p. 54):

” From earliest times prophets and poets and philosophers have tried to analyze the nature of human be-ing. More recently psychologists, psychiatrists, sociologists and anthropologists have added their findings and opinions. Some have profferred a simple view. Plato compared the Soul of man to ‘a pair of winged horses and a charioteer’, one of the horses being ‘uptight and cleanly made . . . a lover of honor and modesty and temperance,’ while the other is ‘a crooked lumbering animal’ filled with lust and insolence and pride’. Freud, twenty-three hundred years later, favored a somewhat similar division , with a realistic ego attempting to guide a moral superego and a lustful id.

Among those, who prefer complex classifications, one might cite the psychologist Henry Murray. He worked up a list of twenty human needs, each one with complex definitions, which interact with sixteen kinds (and many sub-kinds) of environmental ‘press’. At the opposite extreme are radical behaviorists like B.F. Skinner, who assert that, apart from the genetic code, humans have no inner nature but only a ‘repertoire of behavior’ taught by the environment. “

 

 

auteur: Marsh, M.
ISBN: 0835605965
Quantity

Prijs: € 9,19

Loading Updating cart…

The Science of Self-Realisation

By Śrī N.S. Marathey.

102 Pages | First edition 2002 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594014.

In simple language, but with great insight, the evolutionairy journey of consciousness from the mineral through the human kingdom is traced. We learn of the gradual transition from primitive man, who is ruled by his sense organs, to the awakened individual, who has gained full command over them. With clarity and a clear understanding of the subject, the author describes how man’s initial identification with a separate self eventually gives rise to his merging with the all-pervading consciousness, which is the true goal of his life.

Sri Marathey is author of several theosophical books in Marathi. In this, his first publication in English, we are invited toexamine the fundamental nature of the universe as a dynamic interplay of matter, energy, space, time, consciousness and life.

auteur: Marathey, N.S.
ISBN: 8170594014
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Head and Heart – A Personal Exploration of Science and the Sacred

By Victor Mansfield (1941 – 2008).

285 Pages | First Quest Edition 2002 | Softcover | Quest Books, U.S.A. suppported by the Kern Foundation | ISBN: 0835608174.

This scientist’s search for spirit can change how we think and feel about what matters most.

It is possible to hope that modern science and ancient spiritual traditions can be integrated in some higher synthesis. Ravi Ravindra, a physicist and professor of Comparative Religion, says that such task is the most important of all, that can be undertaken by contemporary individuals, for on such a synthesis depends not only the global survival of man, but also the creation of the right environment, right both physically and metaphysically, for future generations.

Victor Mansfield agrees with Ravindra, that understanding the relationship between science and ancient spiritual traditions is of the utmost importance. However, he will argue that, given the nature of science and the sacred, a synthesis, in the sense of combining separate elements into one coherent whole, is impossible.

From Chapter 13 – ‘Pilgrim and Prodigal’ (p. 261):

” From the perspective of the indivisible, unchanging, or infinite aspect of Soul, all pairs of opposites are aspects of Soul’s unity. From this lofty position, there is no question of conflict between the head and the heart, masculine and feminine, the outer and inner worlds, or science and the sacred. All knowledge and experience are merely different aspects of the indivisible or unified Soul. From this view, the divine is as much in my innermost thoughts as in the farthest galaxies, and idea echoed by mystics around the world, an idea that makes the entire world truly sacred. Equally then, the pain of another is my pain; another’s joy is my joy. In this interplay of the infinite Soul and the finite Soul we can find the meaning of the great commandment, ‘Love thy neighbor as thyself. ‘ Limited and finite though I AM, in the Majestic unity of Soul I have the responsibility of relieving the pain of those around me. “

 

auteur: Mansfield, V.
ISBN: 0835608174
Quantity

Prijs: € 21,00

Loading Updating cart…

TAO of Lao Tse (A Quest Miniature)

Door Lao Tse (601 BC – unknown), translated by Charles H. Mackintosh.

79 Pages | First published 1926, 4th Quest printing, 1986, A Quest Miniature | Softcover | Quest Books, U.S.A. |

‘ Two hundred and eight-eight delightfully eloquent epigrams translated from the Tao teh Ching. ‘

The sayings of Lao Tsze, China’s ancient philosopher, underlie the mystical philosophy and system of theology known as Taoism – a major force in Chinese life for 2.400 years. In this Quest Miniature book, Charles Mackintosh’s terse epigrams retain the rhythmical motif of the original Chinese.

From page 15:

” Who would be wise in word and deed,

And free from sensual strife,

Permits each sense to serve his need,

But not to rule his life. “

auteur: Mackintosh, C.H. (tr.)
ISBN: 0835604268
Quantity

Prijs: € 4,29

Loading Updating cart…

Reïncarnation in Christianity – A New Vision of the Role of Rebirth in Christian Thought

By Geddes MacGregor.

185 Pages | Copyright 1978, fourth Quest reprinting 1989 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 0835605019.

Is there room for the ‘rebirth concept’ in Christian dogma?

The question, that bothered Dr. MacGregor was quite basic: Can a Christian believe in reïncarnation and still remain loyal to the Bible and the Church? He decided to find some answers. He researched into the annals of Christian theory – cut through centuries of religious emotionalism – gathered his material together and reported his findings in this landmark work.

From Chapter III – Some Interpretative Considerations (p. 34 & 35):

” The myth of reïncarnation may be interpreted, then, in many different ways. Pythagoras, on the one hand, if we are to believe his biographer Diogenes Laertius, seems to have taken human rebirth literally, for (according to Diogenes), Pythagoras was accustomed to say he had formerly been Aethalides, then Euphorbus, and that he had been mortally wounded by Menelaus at the siege of Troy. Plato, on the other hand, as is well-known, used transmigration as part of the general mythological scenery available in his time; but how precisely he regarded it is unclear. We know only that he made use of the notion in presenting his own thought, as he made use of other popular myths of his day.

The myth of reincarnation has also, however, an obvious connection with what Professor Eliade has called the myth of eternal return, which represents the rythmn of birth, death and rebirth as a cyclic reality at the core of the whole universe. ‘According to this doctrine’, he writes, ‘the universe is eternal but it is periodically destroyed and reconstituted every Great Year. ‘ “

 

 

 

 

auteur: MacGregor, G.
ISBN: 0835605019
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

J. Krishnamurti – A Life (Years of Awakening, Years of Fulfilment, Open Door)

753 pages | Paperback | Penguin Books, 2005

An intimate and insightful portrait of a remarkable teacher and spiritual leader.

Mary Lutyens (1908-99) was J. Krishnamurti’s official biographer. A distinguished novelist and biographer, she is also the author of many other books on Krishnamurti including The First Krishnamurti Reader and The Second Krishnamurti Reader. Mary was a founding trustee and president of The Lutyens Trust, and she published her personal life of her father, Edwin Lutyens, in 1980.

J. Krishnamurti (1895-1986) was a renowned spiritual teacher whose lectures and writings have inspired thousands.

auteur: Lutyens, M.
ISBN: 0144000067
Quantity

Prijs: € 24,00

Loading Updating cart…

The Healing Energies of Music

By Hal A. Lingerman.

292 Pages | First Quest Edition 1983, second edition 1995 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607224.

We all know, that the music we listen to affects us. A lively Bach Concerto encourages attention and clear thinking, while a CD of harp music and the sounds of ocean waves relaxes us and relieves stress. But how can we find just the right music to complement our state of mind, heal our emotional and physical ills, or further our spiritual  yearnings?

In this revised and updated edition of a best-selling classic, musical therapist and teacher Hal Lingerman presents a  wealth of resources for choosing and locating just the right music for physical, emotional and spiritual growth and healing. With comprehensive lists of current recordings, including new and remastered CD’s, Lingerman’s exhaustive sourcebook will guide you in finding music to benefit your temperament, lifestyle and spiritual aspirations. Includes expanded chapters on Women’s Music, World Music, the Music of Nature and Angelic Music.

From Chapter 3 – ‘Finding Your Music’ (p. 58):

” Music is a cry of the Soul. It is a revelation, a thing to be reverenced. Performances of a great musical work are for us what the rites and festivals of religion were to the ancients – an Initiation into the Mysteries of God and the human Soul. “

auteur: Lingerman, H.A.
ISBN: 0835607224
Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

Our Last Adventure – A Commonsense Guide to Death and After

100 Pages | 1985 | Paperback | Theosophical Publishing House, London

In a charming, chatty style, this British author shares his thoughtful insights on death and the life beyond.

From the Prologue:

” There is a journey ahead that none of us can avoid – our last adventure, death and beyond. If you travel abroad, it is wise to take a map and a guide to the country. Most people face death totally unprepared. Some are scared and refuse even to think or talk about it; others are resigned or willing to go when their time comes; very, very few have any clear idea of what lies ahead… In the chapters which follow, I have tried to write a commonsense guide to the next world. “

auteur: Lester Smith, E.
ISBN: 0722951221
Additional DescriptionMore Details

E. Lester Smith spent most of his long life in scientific research. He wrote several books and booklets, including Inner Adventures, This Dynamic Universe, and Vitamin B-12. The many honors awarded for his work include the prized distinction of Fellow of the Royal Society and the Lindley Medal of the Royal Horticultural Society in Great Britain. Other titles by the author: – Intelligence Came FirstThis Dynamic Universe

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society

By Anna Lemkow.

322 Pages | Published in 1990, second Quest edition 1995 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Dutch translation: Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving | Published in 1993 | Softcover, incl. index, word list & literature list | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

It becomes more and more clear, the present-day tendency of separation amongst civilizations and religions is forming a threat for the global survival of humanity. A philosophy, in which an emphasis is put on that ‘unity’ present behind separation is called ‘holism’. Holistic literature is characterized by the postulization of possible connections between religion (mysticism) and science (physics), yet inclusion of its societal dimension often seems to be forgotten. It is The Wholeness Principle, which discusses this societal dimension to an elaborative extent.

Annas Lemkow researches an enormous scala of subjects. First, she discusses the rise of modern science and its effects on our worldview. Then, she involves the spiritual dimension by mapping out similarities and differences existing amongst the major religions of our world, the relationship between religion and science and the place mysticism has in view of the whole of human knowledge. Finally, she carefully looks at societal developments that have taken flight as a result of the rapid implementation of technology, such as industrialism and automation. She sketches the peripheries of a political vision adjusted to the new world order: one in which humankind does finally acknowledge East and West, North and South cannot live without each other.

From Chapter 12 – ‘The Essential Unity of all Religions’:

” Whether we listen with aloof amusement to the dreamlike mumbo jumbo of some red-eyed witch doctor of the Congo, or read with cultivated rapture thin translations  from the sonnets of the mystic Lao-tse, or now and again crack the hard nutshell of an argument of Aquinas, or catch suddenly the shining meaning of a bizarre Eskimo fairy tale, it will be always the one, shapeshifting yet marvelously constant story that we find, together with a challenging persistent suggestion of more remaining to be experienced than will ever be known or told. “

 

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 0835607151
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving

Door Anna Lemkow.

416 Pagina’s | Uitgegeven in 1993 | Softcover, incl. index, woordenlijst & literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

Engels origineel: The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society | Uitgegeven in 1990 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie, waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid, die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het Heelheid Principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed.

Anna Lemkow bestrijkt een enorm terrein aan onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen, die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie, die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Heelheid, Sleutel tot Inzicht’ (blz. 47):

” De Hermetische keten van de Grieks mystieke traditie, de ‘guruparampara’ van de hindoe, de Apostolische Successie van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist; ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie, die van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld, leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten waarvan de schakels levende mensen zijn . . . ‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’, ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’. Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag wie deze Meesters waren of zijn dan in datgene wat werd doorgegeven: een wijsheid, die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens om zichzelf en de wereld, waarin hij/zij zich beweegt te begrijpen. “

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 9061750660
Additional DescriptionMore Details

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het heelheid- principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed. Anna Lemkow bestrijkt in Het heelheid principe een enorm uitgestrekt terrein van onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Anna Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven. De auteur heeft dertig jaar lang als ontwikkelingseconoom gewerkt bij de Verenigde Naties. Lees het eerste hoofdstuk: Hoofdstuk 1

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…