TVN Home » Theosofische Boekhandel Adyar

Theosofische Boekhandel Adyar

WEBSHOP: om het boek te vinden wat u zoekt kunt u in de linkerkolom hiernaast klikken op auteursnaam. Mocht de auteur daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven de naam intoetsen en enter geven. U kunt ook op onderwerp zoeken in de lijst onder de auteursnamen. De onderwerpen staan daar in alfabetische volgorde. Mocht het onderwerp daar niet tussen staan dan kunt u in het zoekbalkje daarboven het woord intoetsen en enter geven. U kunt daar ook een woord van de titel intoetsen, of (een deel van) de titel tussen aanhalingstekens, ”    “. Wilt u het gevonden boek inderdaad bestellen klikt u op “add to cart”, en daarna kunt u evt. verder winkelen. Het bestelde wordt u met factuur toegezonden, u hoeft niet vooruit te betalen.   Bezoekt u onze boekhandel in de Tolstraat liever persoonlijk, dan is zij geopend van woensdag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom! Bekijk, download en print voor het volledige assortiment onze boekenlijst

O Hidden Life – An Exposition by Joy Mills

By Joy Mills (1920 – 2015).

14 Pages | Reprinted from The Theosophist, June 1976 | Softcover (Leaflet) | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592410.

Sometime, in early 1923, Dr. Annie Besant (1847 – 1933), then President of The Theosophical Society, penned some lines that have since become familiar to members throughout the world, have been translated into several languages, and have, indeed, become a nearly indispensable part of ebery Theosophist’s vocabulary. The words have been set to music; they have been chanted and sung; and few gatherings of the Society that have been held since that year have not been opened with the recitation of these words. At every International Convention, successive Presidents of the Society have inaugurated the proceedings with the antiphonal recitation of what has come to be known as the ‘Universal Prayer’ or ‘ Universal Invocation’. Simple in the extreme, the words possess the magical power of a mantram:

” O Hidden Life, vibrant in every atom;

O Hidden Light, shining in every creature;

O Hidden Love, embracing all in Oneness;

May each who feels himself as one with Thee,

Know he is therefore one with every other. “

 • (From page 2.)

 

auteur: Mills, J.
ISBN: 8170592410
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

The Myths of our Lives – A Way to Personal Transformation (Study Course)

By Joy Mills (1920- 2015).

41 Pages | Copyright 1990, 1996 by The Theosophical Society in America | A4 Study Course | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835601160.

While the program is divided in four parts, each part can be expanded into several sessions or compressed into one session. Participants in the program may determine how long or short a course they want it to be. Not included, but recommended, is a fifth section in which group members meet to share in total the myths they have written. Such a sharing is both personally valuable and provides a useful review to the material covered in the course.

From Chapter 4: ‘Creating Rituals’ (p. 26):

” Myth, symbol and ritual are all closely related and are all expressions of archetypical realities, that may or may not be conscious within us. In fact, as we become familiar with the myths of our lives, we may find that we have been performing many rituals quite unconsciously. Sometimes people, who are very much opposed to ritual and ceremony, or who think these are outmoded by contemporary scientific and rational ways of acting, discover they have been performing rituals all their lives and in fact have even been quite unconsciously governed by them. Just as in the preceding sessions we have become aware of the myths of our lives and discovered what archetypes of the heroic journey we are living out, we may now explore whether we can find new ways to live in the world, and even how we can activate the archetypes, that we would like to experience on our hero journey. “

auteur: Mills, J.
ISBN: 9780835601160
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Living in Wisdom – Lectures on ‘The Secret Doctrine’

By Joy Mills (1920 – 2015).

60 Pagina’s | Eerste druk 1994,  2000 editie | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750680.

Dutch translation: Leven in Wijsheid – Lezingen over ‘De Geheime Leer’ | First published in 1989 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 906175061X.

In the summer of 1988 Joy Mills gave a series of lectures celebrating the centenary of the publication of The Secret Doctrine, by H.P. Blavatsky. This book contains the texts of these lectures. In these lectures, Joy Mills places a special emphasis on the ethical conclusions to be drawn from study of this book. She elaborates on the mythological nature of the content of The Secret Doctrine, particularly where it refers to the origins and development of man. In contemporary language, and with frequent references to the latest developments in physics and biology, the essence of The Secret Doctrine is made more accessible to the modern reader.

Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

auteur: Mills, J.
ISBN: 9789061750680
Additional DescriptionMore Details

In the lectures, Joy Mills places a special emphasis on the ethical conclusions to be drawn from study of this book. She elaborates on the mythological nature of the content of The Secret Doctrine, particularly where it refers to the origins and development of man. In contemporary language, and with frequent references to the latest developments in physics and biology, the essence of The Secret Doctrine is made more accessible to the modern reader. Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

Quantity

Prijs: € 6,75

Loading Updating cart…

Leven in Wijsheid – Lezingen over ‘De Geheime Leer’

By Joy Mills (1920 – 2015).

76 Pagina’s | Eerste druk 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 906175061X.

Engels origineel: Living in Wisdom – Lectures on ‘The Secret Doctrine’ | Eerste druk 1994, 2000 editie | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750680.

‘Leef het Leven als je tot de Wijsheid wilt komen’.

De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hield de Amerikaans theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen.

Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen, die voortvloeien uit deze studies. In eigentijds bewoordingen en met verwijzingen naar nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap wordt De Geheime Leer voor de lezer toegankelijk gemaakt.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘De Geheime Leer: het wekken van een nieuwe Wijze van Denken (blz. 6):

” In de gepubliceerde verzameling van de brieven, die bekend staan als de Mahatma-brieven aan A.P Sinnett komt een erg duidelijke uitspraak voor. Een van hen, Mr. A.O. Hume, vond dat hij, als goed opgeleid Engelsman, orde kon aanbrengen in de leringen van de occulte leer en hij schreef dan ook aan een van zijn adept-leraren: ‘Waarom vertelt u ons niet gewoon wat de occulte leer is en dan zal ik het onder woorden brengen in termen, die voor het Westerse denken redelijk en rationeel en zinvol zijn. ‘

En de adept-leraar antwoordt: ‘Het lijkt misschien vanuit uw Westers gezichtspunt zo dat het enige wat ons te doen staat is het schrijven van een handboek over occultisme. Maar’, zei hij, ‘zo gaat het niet toe in onze scholen (dat wil zeggen in de esoterische traditie), want totdat en tenzij de student voorbereid is om de waarheid te ontvangen of te begrijpen, is er eenvoudig geen waarheid. Niemand houdt deze voor hem of haar achter, hij/zij kan haar gewoon niet begrijpen!’ “

auteur: Mills, J.
ISBN: 906175061X
Additional DescriptionMore Details

“Leef het leven, als je tot wijsheid wilt komen” De Geheime Leer van H.P. Blavatsky verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hielt de Amerikaanse theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen. Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen die voortvloeien uit deze studies.

Quantity

Prijs: € 6,75

Loading Updating cart…

From Inner to Outer Transformation – Lectures on ‘The Voice of the Silence’

By Joy Mills (1920- 2015).

94 Pages | First edition 1996, reprint 2002 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750830.

Bij het Juni nummer van Theosofia wordt een ‘Special’ gepubliceerd met de Nederlandse vertaling van dit werk.

‘ Bestride the bird of life, if thou would’st know. ‘

It is the nature of a bird to fly upwards. When one moves to a higher position, for example to a mountain’s peak, one’s vision is greatly extended. There is much more to be seen from an airplane than from a train or an automobile. This does not mean, that the closer view of the terrain, which is seen when one is walking or driving in a car, is not important, but to gain a wider perspective of the entire area one wishes to explore, a view from the heights is essential.

The theosophical worldview gives a panoramic view, and this is an essential part of its uniqueness. Many philosophies and much of science start from a very limited view and stay there; for example, in some cases, the view is only of the physical world, and then the existence of anything beyond the physical or material is posited as perhaps plausible, but not very likely. On the other hand, the theosophical philosophy encourages us to gain the widest view possible, to start not with the physical, but with that which is the ground of our being, the ultimate reality underlying all phenomenal existence.

From Chapter II – ‘Waking up’ (p. 29):

” In the Voice of Silence, we are encouraged to take a wider view, the view a bird would have. And what is that view? From the theosophical perspective, it is a view of the universe. which brings about the profound realization of the unity of all existence. You realize, that our generation, of all generations that have lived on this planet, is the first to have seen our globe whole, that is there are no boundaries. Where are the boundaries? Where are the frontiers? 

[…]

If our aim is as The Voice of Silence tells us, to ‘follow in the steps of holy Tathagata’, which is to take the Bodhisattva path, then we must see the world and all within it as does a Bodhisattva. It has been said, that a Bodhisattva sees the single thread, that unites all consciousnesses, all beings. […] We know, that there are groups in which there is ancestor worship. There is a truth in this, because the blood is symbolic of the living thread, which connects us with all ancestors and if one goes back far enough, there is only one ancestor, which is the Great Man, Purusha. We are all linked as bloodbrothers then. This was one of the great symbols in mediaeval time, to become bloodbrothers, to mingle the blood. ” 

 

auteur: Mills, J.
ISBN: 9061750830
Additional DescriptionMore Details

Quotes from the first chapter of this book:

Rooted in one ultimate reality, the universe and all within it proceed by a process of emanation into being. When we say “one ultimate reality” we should not really say “One,” because One implies two. So, rooted in a non-dual ultimate reality, the process was radiation through which emanation occurred and within that inherent lawfulness of the system gave rise to an evolutionary cycle of becoming, which in the human stage is self-directed and self-consciously chosen. The pivotal doctrine of the esoteric philosophy is that there are no special gifts in man, save those won by his own Ego [reincarnating self] throughout a long series of reincarnation and metempsychosis. This is important because it is not simply by living a certain number of lives, reïncarnation, that we come to transformation.
… Consciousness is primary. … Only in the human stage does consciousness become reflective upon itself and therefore self-conscious decision and effort become not only possible but constitute the priveleged choice and the responsible act of every human being. We must choose: responsibility is there.
Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

Quantity

Prijs: € 7,25

Loading Updating cart…

Everyday Dharma – Seven Weeks to Finding the Buddha in You

by Lama Willa Miller

297 pages | Paperback | Quest Books, 2009 ISBN: 9780835608831

“This is the kind of handbook I wish I had in those early days. My gift to you … this is the start of your spiritual journey, of discovering within the sage that you really are. Are you ready?” — Lama Willa Miller

Everyday Dharma: Seven Weeks to Finding the Buddha in You offers a simple guide to achieving real and lasting personal transformation. This book appeals to any who are open to Buddhism in the broader context, whether one subscribes to a specific religious view or to no view at all. Dharma, a Buddhist term for the actions taken to find one’s inner-wisdom, is really a universal concept. “If wisdom were a destination,” Lama Willa says, “Dharma—played out in our thoughts and actions—is the path leading there.” By applying Dharma’s essential truths to the modern world, Everyday Dharma teaches you how to do the spiritual, emotional and psychological work in order to bring about day-to-day well-being. Lama Willa believes the art of being happy is the true enlightenment available to us all!

auteur: Miller, Lama Willa
ISBN: 9780835608831
Additional DescriptionMore Details

Lama Willa has studied and practiced Tibetan Buddhism since 1987, and was ordained a lama (Tibetan Buddhist minister) in 1999 after completion of ten years of study and retreat. “Like revered and profound spiritual teachers of the past, in this remarkable book, Lama Willa masterfully opens a door for us into our own hearts, where she helps us glimpse, and then bring forth, the profound goodness that we always were. Whoever takes up the meditations and teachings of this book will never be the same.”— Lama John Makransky, PhD, Professor of Buddhist Studies, Boston College, Buddhist teacher and author of Awakening Through Love, Buddhahood Embodied: Sources of Controversy in India and Tibet, and Buddhist Theology. “Here are words from a truly wise woman to help us live more fully, effectively and wisely, and to share our gifts with the world.” — Roger Walsh, M.D., Ph.D., University of California Medical School, author of Paths Beyond Ego, Essential Spirituality: The Seven Central Practices, A Sociable God, and World of Shamanism.

Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

Entering on the Sacred Way – A Psychological Commentary on “Light on the Path”

By Joy Mills (1920 – 2015).

201 Pages | Published in 2000 in the Wisdom Tradition Book Series | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607895.

Dutch translation: Op de Drempel van het Heilig Pad – Een Psychologisch Commentaar op ‘Licht op het Pad’ | Eerste druk 2004 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750865.

The Light on the Path is, according to Joy Mills, ‘a genuine exposition of age-old rules for those who would walk the upland slopes of Wisdom, seeking the Sacred way to inner illumination.’ The aim of her commentary then, in part, was to indicate ‘the essential work that must be done on our psychological natures, for it is there that the genuine transformation must take place.’

auteur: Mills, J.
ISBN: 0835607895
Additional DescriptionMore Details

Joy Mills has been a member of The Theosophical Society since 1940. She has served as President of the Theosophical Society in America, General Secretary of the Australian Section, and International Vice-President. She has lectured in more than 50 countries, and worked as Director of the Krotona Institute of Theosophy, in Ojai, California.

Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Dharma: De Wet van Ons Beste Wezen

Door Joy Mills (1920 – 2015), vertaald door Fay van Ierlant en Peter Smit.

18 Paginas’s | Brochure | Uitgegeven in 2008 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750895.

Deze brochure onder de titel: Dharma: The Law of Our Best Being | Een artikel in The Theosophist, januari 2006 | The Theosophical Publishing House, Adyar.

Misschien is de vervulling van onze individuele unieke roeping wel datgene waardoor wij op onze pelgrimstochten worden geroepen, ofwe nu in staat zijn deze roeping helder en bondig uit te drukken, of dat we alleen maar intuïtief aanvoelen dat er een doel is waarheen wij ons begeven, maar dat we nog niet in woorden kunnen uitdrukken. Er bestaat een begrip dat een bruikbaar antwoord zou kunnen zijn op het onderzoek, dat voor ons ligt. Dat begrip heet ‘dharma’. Dit woord heeft vele betekenissen, maar gaat tegelijkertijd dieper dan elk van de betekenissen, die er aan gegeven kunnen worden.

Afkomstig van blz. 10:

” . . . Er bestaat geen menselijke maatschappij, die gebaseerd is op de erkenning van inherente goedheid en natuurlijke hierarchie, die niet tevens het inzicht bezit in de aard van de werkelijkheid, die samengevat wordt in het woord ‘dharma’: alles omvattende wet, dat wat alle inzichten, elementen en ervaringen van de werkelijkheid ondersteunt en doordringt. “

auteur: Mills, J.
ISBN: 9789061750895
Additional DescriptionMore Details

Er bestaat een begrip dat een bruikbaar antwoord zou kunnen zijn op het onderzoek dat voor ons ligt. Dat begrip heet ‘dharma’. Dit woord heeft vele betekenissen, maar gaat tegelijkertijd dieper dan elk van de betekenissen die er aan gegeven kunnen worden.

Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Zoek Naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad’

Door Rohit Mehta, vertaald door E.J.H. Bonjer-van Eeghen.

146 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750413.

Engels origineel: Seek-out the Way – Studies in ‘Light on the Path’ | Uitgegeven in 1957 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9780722972014.

Licht op het Pad (Engels origineel Light on the Path), geschreven door Mabel Collins staat bekend als ‘een der kostbaarste juwelen van de moderne Theosofie’. Het bestaat uit 30 aforismen van geestelijke lering met een diepe betekenis, die integraal in dit werkje zijn opgenomen. Ze zijn afkomstig uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society.

Afkomstig van blz. 70:

” ‘Licht op het Pad’ zegt: Groei, zoals de bloem groeit, onbewust, maar vurig verlangend haar Ziel te openen voor de lucht. Zo moet gij vooruit dringen om uw Ziel te openen voor het Eeuwige. Maar het moet het Eeuwige zijn, dat uw kracht en schoonheid te voorschijn brengt, niet de begeerte naar groei. Want in het ene geval ontwikkelt gij u in de lichtende glans van reinheid, in het andere verhardt gij u door de hevige hartstocht voor het bereiken van persoonlijke grootheid. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750413
Additional DescriptionMore Details

Rohit Mehta is niet alleen in India, maar eveneens in vele delen van de wereld een welbekende schrijver, die door zijn heldere schrijftrant gaarne wordt gelezen, omdat hij in staat is vrij moeilijke onderwerpen op duidelijke wijze uiteen te zetten.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

The Eternal Light

268 Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1985

The aim of this book is to answer fundamental questions in the light of the teachings of Theosophy and to explain that if the Universals describe the pattern of evolution it is the Unique or the Individual that reveals the purpose underlying the evolutionary growth.

A well-known author and eloquent speaker, Rohit Mehta lectured in many parts of the world on religion, philosophy, yoga, and psychology.

An Adyar book, imported from India.

auteur: Mehta, R.
ISBN: 083567004X
Additional DescriptionMore Details

Rohit Mehta (1908-1995) was educated in Bombay, Surat, and Ahmedabad, India. As a student he took part in the Indian freedom struggle and was imprisoned on more than one occasion. He was attracted by the Socialist movement, but when he found its philosophy not satisfying his needs, joined the Theosophical Society, soon becoming an active member, serving as General Secretary of the Indian Section from 1945 – 1959. Other titles by the author: – Negative Approach – The Search for Freedom

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

The Search for Freedom

By Rohit Mehta (1908 – 1995)

196 Pages | First edition 1957, second edition 2000 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059345X.

This book consist of short essays dealing with various problems which mankind faces in daily life, within organizations, in society and politics in aspiration towards the spiritual life. The origin of those problems is identified in every case as lying not outside but within human beings themselves, in their unrealistic and self centred perception of people, things and events. Thus the solution of these problems also lies within each one of us.

From Chapter 16 – ‘The Path of Return’ (p. 112 & 113):

” The vices of the ordinary man pass through a subtle transformation and reappear with changed aspect in the heart of the disciple . . . The pure artist, who works for the love of his work is sometimes far more firmly planted on the right road than the Occultist, who fancies he has removed his interest from self, but who has in reality only enlarged the limits of experience and desire, and transferred his interest to things, which concern his larger span of life. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 817059345X
Additional DescriptionMore Details

An Adyar book, imported from India.

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Seek Out the Way – Studies in ‘Light on the Path’

By Rohit Mehta.

98 Pages | First edition 1955, second edition 1957, first reprint 1990 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591465.

Dutch translation: Zoek naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad‘, translation by E.J.H. Bonjer-van Eeghen | Published in 1977 and part of The Lotusreeks |Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750413.

Light on the Path (Dutch: Licht op het Pad) is one of the most precious gems in the literature of modern Theosophy. It may rightly be described as the most outstanding book on the Mysticism of Theosophy. Ever since its publication seventy years ago, this book has been a source of inspiration to large numbers of people throughout the world. The origins of this book are ‘lost in the mists of pre-historic antiquity’, and in the course of thousands of years its form has been enlarged by the inclusion of different commentaries. In its original form it is believed to have contained thirty aphorisms written as a palm-leaf manuscript. These thirty aphorisms have been retained in the modern editions of the book, but together with them commentaries and notes have also been added so that in the present form the book is much larger than it was in the olden times. These thirty aphorisms contain spiritual instructions of profound significance. A book like Light on the Path transcends all limitations of age and race and, therefore, has universal application. The instructions contained in this book are of great value to men and women of our age as they were to the spiritual aspirants of previous generations.

From Chapter IX – ‘The Middle Way’ (p. 98):

” To live in the present – this indeed is the secret of treading the Path. It is here that the spiritual pilgrim realizes that the discovery of the Path and the treading of the Path are a joint phenomenon – not separated by an interval of time. When the discovery and the treading of the Path become a joint phenomenon then the problem of discipline no longer exists. In fact man becomes the meeting place of the great spiritual paradox: Freedom in Discipline. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 8170591465
Quantity

Prijs: € 3,30

Loading Updating cart…

The Negative Approach

235 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1998

This book contains essays on a variety of subjects in the fields of religion, philosophy, psychology, education, the meaning of life and everyday living. An original light is cast on some teachings of Hinduism and Buddhism which are interpreted psychologically in a way reminiscent of Krishnamurti’s teachings.

The author’s approach is logical, sometimes inspiring and often useful in helping us towards a certain understanding of that which cannot be expressed in words.

auteur: Mehta, R
ISBN: 8170593107
Additional DescriptionMore Details

A well-known author and eloquent speaker, Rohit Mehta lectured in many parts of the world on religion, philosophy, yoga, and psychology. Other titles by the author: – The Eternal Light – The Search for Freedom

Quantity

Prijs: € 8,80

Loading Updating cart…

De Scheppende Stilte – Oerpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’

Door Rohit Mehta, vertaald door Ir. A.J.H. Leeuwen.

189 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750291.

Engels origineel: The Creative Silence | Uitgegeven in 1986 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9788170590170.

Rohit Mehta heeft getracht in deze Overpeinzingen over het bekende werk van Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) De Stem van de Stilte, een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft in haar werk de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de Vedanta weer. Beide kunnen als nagenoeg identieke wijsgerige stelsels worden beschouwd. Zo noemt Blavatsky de Vedanta ‘vergeestelijkt Boeddhisme’ en het Boeddhisme ‘radicaal Vedantisme’.

Afkomstig van blz. 89:

” De parasiet, die het hart doorknaagt en het levenssap drinkt, is het verlangen om zich ergens aan vats te klampen. En het verlangen om zich ergens aan vast te klampen ontstaat uit de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is dit verlangen, dat de leerling ertoe brengt achterom te kijken. De roos, die weer tot knop wordt, is inderdaad de toestand van het denkvermogen, dat bevrijd is van de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is een toestand van vernieuwing, van geestelijke wedergeboorte. Terug te keren tot de kindstaat is geestelijk herboren worden. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750291
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Healers and the Healing Process

Edited by George W. Meek.

304 Pages | A Quest Original, fourth printing 1986 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604985.

A report on 10 years of research by 14 world famous investigators.

Arigo of Brazil – Tony Agpaoa of the Philippines – Olga Worrall – Rolling Thunder – these are a few of the world’s leading healers, who are participants in this dramatic study of paranormal healing. The art of healing is as old as the scourge of sickness. In today’s world, more and more people are paying attention to the healing methods of a few men and women, who appear to have performed ‘miracle cures’ on large numbers of people suffering from almost the complete spectrum of bodily ills.

This book provides a wide range of case histories and then compares them for common denominators in order to arrive at a rationale for the occurrence of such healings. It throws new light on the holistic nature of the healing process.

From the Preface:

” A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents die and a new generation grows up, that is familiar with it . . . ” – Max Planck (1858 – 1947).

auteur: Meek, G.W. (ed.)
ISBN: 0835604985
Quantity

Prijs: € 8,28

Loading Updating cart…

The TAO-Teh-King – Sayings of Lao Tszu

By Lao Tse (601 BC – unknown), translated by C. Spurgeon Medhurst.

165 Pages | Original edition 1905, 2nd Quest book printing 1975 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604306.

One of the great sages of history was a man named Lao Tzu, who was born in China in the year 604 B.C. He is regarded as the founder of the system of religion known as Taoism. His writings have been preserved in a small volume of poetry entitled Tao-Teh-King, which translated means ‘The Way and Its Power’, or ‘The Book of the Way and its Virtue’. It has also been called ‘A Scripture of the Eternal and Its Characteristics’, and it was adopted as a canon in the year 666 A.D. during the rule of the Emperor Kao Tsung of the T’ang Dynasty. Because of its sublime and timeless concepts, the Tao-Teh-King has endured through the centuries; it has been translated into many languages, and has been the subject of numerous volumes of philosophical and speculative literature.\

From Chapter 4 (p. 27):

” The TAO is as emptiness, so are its operations. It resembles non-fullness.

Fathomless! It seems to be the ancestor of all form. It removes sharpness, unravels confusion, harmonizes brightness, and becomes one with everything.

Pellucid! It bears the appearance of permanence. I know not whose son it is. Its Noumenon (εἴδωλον) was before the Lord. “

auteur: Medhurst, C.S. (tr.)
ISBN: 0835604306
Quantity

Prijs: € 7,28

Loading Updating cart…

TAO Teh King – A Tentative Translation from the Chinese

Door Lao Tse (601 BC – unknown), vertaald door Dr. Isabella Meers.

105 Pages | First edition 1922, 3rd reprint 1983 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0722903006.

The name ‘Lao Tsu’ means ‘old young’, so that on the very threshold of our study we find a paradox, and we may call the wonderful teacher ‘the old philosopher’, ‘the old child’ or ‘the young old man’. His family surname was Li. He wrote this book Tao Teh King, a book around which cluster much speculation and much literature in Chinese and other languages. The word ‘King’ we may leave out of count as it simply means classic, and was not given by Lao Tzu himself, but was added much later as a mark of respect.

From chapter XLVII (p. 67):

” Without going out of my door

I know the Universe

Without opening my window

I perceive Heavenly Tao

The more I go abroad, the less I understand

That is why the self-controlled man 

arrives without going

names things without seeing them,

perfects without activity. “

auteur: Mears, I. (tr.)
ISBN: 0722903006
Quantity

Prijs: € 7,94

Loading Updating cart…

The Wedding Song of Wisdom (Part of Echoes from the Gnosis)

By George R.S. Mead (1863 – 1933).

107 Pages | The Theosophical Publishing Society London and Benares, 1906| Photo copy | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564591557.

As to the contents and style of this Song, it must be confessed that we have to do with a poem of far less originality than the Hymn of the Robe of Glory, and I have taken it as a subject not so much for its intrinsic merits, as because it affords an opportunity to set forth some information on that great mystery, which was in antiquity generally known as the ‘Sacred Marriage’.

From page 74:

” The Rite of the Sacred Marriage must have been dramatically set forth in some of the inner rituals of the Christianized Gnosis. At any rate we definitely know that this was the case among the Marcosians, for Irenaeus (I. xxi 3), tells us:

Some of them prepare a Bridal Chamber and celebrate a mystery-rite with certain invocations on those who are being perfected; and they declare that what is being solemnized by them is a Sacred Marriage, in likeness with the Unions Above. “

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591557
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Hymn of Jesus (A Quest Miniature)

By George Robert Stowe Mead (1863 – 1931).

75 Pages | First published in 1907, Quest book edition 1973 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604322.

According to Mead the translator of this beautiful Hymn of Jezus, there is strong reason to presume that this work is a very early Christian Mystery ritual. Perhaps the oldest Christian ritual preserved to us.

G.R.S. Mead was a renowned British scholar and a recognized authority on Christian origins and Gnostic and Hermetic literature. He died in 1933, but his works are still widely read. In his commentary on this Hymn in ritual form he has offered and interpretation of its inner, spiritual meaning.

If then, we have before us not a Hymn, but the remains of a mystery-ritual, there must have been two people in the circle. One of them was the Master, the Initiator. Who was the other? Manifestly, the one to be initiated. Now the ultimate end of all Gnosis was the at-one-ment or union of little man with the Great Man, of the human Soul with the Divine Soul… “

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0835604322
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Some Mystical Adventures

By George R.S. Mead (1863-1933).

338 Pages | Photo copy of the first 1910 edition, J. Watkins, London | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564593592.

From Chapter I – ‘As Above, So Below’:

“Heaven above, heaven below; stars above, stars below; all that is above thus also below.”

– Kircher, Prodrom. Copt. pp. 193 & 275.

‘As above, so below’. Is this great ‘word’ a sacramental phrase, a saying of wisdom, an aphorism, a mystic formula, a fundamental law; or a two-edged sword of word-fence, that will probably do the wielder serious damage, if he is not first put through careful training in its handling – which?

Whether this saying is of Hermetic origin or no, we will not stay formally to inquire. In essence it is probably as old as human thought itself; and, as probably, the idea lying underneath it has been turned topsy-turvy more frequently than any other of the immortal company.

CONTENTS:

 1. As Above, So Below
 2. Heresy
 3. The elasticity of the permanent body
 4. The immensities
 5. Heirs of the Ages
 6. The Master
 7. Initiation
 8. A measure of what Wisdom means to me
 9. Adumbrations
 10. The heroic life
 11. On the track of Spirituality
 12. Guesses at what to expect
 13. On the art of symbolism
 14. The Self-taught
 15. On the way of the Path
 16. Mystic reality
 17. The deathless race
 18. Mystic cosmogony
 19. Some elementary speculations
 20. On the nature of the Quest.
auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564593592
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Quests Old and New

By George R.S. Mead (1863-1933).

338 Pages | Photo copy of the first edition in 1913 by G. Bell & Sons, Ltd, London | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 0922802793.

from the Preface:

” All the studies or sketches in this volume are illustrative of the quest of reality, the search for truth, or the restless striving of the human soul for the satisfaction of its needs, spiritual or philosophical, mystical or psychical. The subjects are gleaned from the past and present, from east and west; and all of them, each in their different ways, seem to the writer to be of deep interest and great importance, even though some are little known and may appear on first acquaintance somewhat strange. “

CONTENTS:

 1. The Way of the Spirit of ancient China
 2. The Doctrine of the true Man in ancient Chinese mystical philosophy
 3. Spiritual reality in progressive Buddhism
 4. The ideal life in progressive Buddhism
 5. Some features of Buddhist psychology
 6. The doctrine of reincarnation ethically considered
 7. Some mystical experiments on the frontiers of early Christendom
 8. The meaning of Gnosis in the higher forms of Hellenistic religion
 9. ‘The Book of the Hidden Mysteries’ by Hierotheos
 10. The rising psychic tide
 11. Vaihinger’s philosophy of the ‘As If’
 12. Bergon’s intuitionism
 13. Eucken’s activism.

 

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0922802793
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Did Jesus Live 100 B.C.?

By George R.S. Mead (1863-1933).

442 Pages | Photo copy of the first 1903 edition, The Theosophical Publishing Society, London & Benares | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564591301.

From I. – Foreword:

” When some five and a half centuries before the Christian era the Buddha arose in ancient Āryāvarta to substitute actuality for tradition, to break down the barriers of convention, and throw open the Way of Righteousness to all, irrespective of race or birth, we are told that He set aside the ancestral scriptures of His race and times and preached a Gospel of self-reliance and a freedom from bibliolatry that will ever keep His memory green among the independent thinkers of the world.

When the Christ arose in Judaea, once more to break down the barriers of exclusiveness and preach the Way to the ‘Amme ha-aretz’, the rejected of the ceremonialists and legal purists, we are told that He extended the aegis of His great authority over the ancient writings of His fellow-countrymen, and cited the Torah as the very Law of God Himself. 

We are assured by Traditionalists that the Incarnation of Deity Itself, the very Giver of that Law, explicitly attested the genuineness of the Five Books; He with His inerrant Wisdom, asserted that Moses wrote them, just as it was believed by the people of His day. Whereas, if there be anything certain in the whole field of Biblical research, it is that this cannot be the whole truth of the matter. 

It has been said in excuse, that the Christ did not come on earth to teach His disciples the ‘higher criticism’. This may well be so, and yet it is a fact of profound significance that, as we shall see in the course of the present enquiry, even in His day, this very Torah and much more the Prophets and Sacred Writings, were called in serious question by many. “

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591301
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Concerning H.P.B. (Stray Thoughts on Theosophy)

By George R.S. Mead (1863-1933).

Pages | Photo copy | Reprinted from The Theosophical Review, Vol. XXXIV , 1904/1919 | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564592529.

I (Wisdom) love them that love me – Prov. viii, 17. Where there is mystery, it is generally supposed that there must also be evil. ” – Lord George Gordon Byron (1788 – 1824).

Let us for a few minutes turn our thoughts together to the woman without whom, in every probability, there would have been no Theosophical movement to-day as we understand it. Let us consider briefly the crude and blundering question: ‘Do you believe in Blavatsky?

To me this question sounds strange, sounds even if I may say so, vulgar. ‘Blavatsky’ No one who knew her, knew her thus tout court. For her enemies even, while she lived, she was Madame Blavatsky (1831 – 1891), or at least H.P. Blavatsky; while for her friends and lovers she was Helena Petrovna, or H.P.B., or the ‘Old Lady’ – which last once gave occasion to a pretty witticism of a friend, who slyly remarked that it would have been awkward had Madame been Monsieur.

 

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564592529
Quantity

Prijs: € 3,20

Loading Updating cart…

Beyond Logic & Mysticism

By Tom McArthur.

144 Pages | First Quest Edition 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606597.

This is an exercise book not for the body, but for the mind. It comes complete with review puzles, questions and applications for the concepts introduced in each chapter. It’s less of a ‘how-to’ book, however, than a playground for the mind. Tom McArthur teaches a unitive approach to life as series of overlapping techniques and concepts, in clear, direct language.

In fact, this new book about thinking is easy to read, with plenty of helpful illustrations. Sages and saints throughout time have pointed the way to a more inclusive or unitive way of perceiving life that’s free from restraints that conditional thinking puts on us in our limited, everyday thinking. These common ways are too boxed-in, restrictive and non-inclusive. With unitive thinking, we transcend the normal limitations inherent in everyday modes of thought and refuse to be limited to one vision of how things are. At this level of thinking, one has two visions. The secret is allowing yourself enough ‘elbow room’ by accepting alternative views as valid. Unitive thinking, moreover, is waking from sleep of ordinary perception to the infinite possibilities of reality. It involves responding to differences we encounter in the world and realizing the unity within ourselves and the greater whole. The sense of separateness that divides us from others is the illusory result of limits we place on our thinking.

From Chapter 8 – ‘The Scale of Things’ (p. 113):

” In the beginning was darkness wrapped in darkness
And everything was unmanifest water;
Whatever was, that Unity, coming into being, hidden by the void,
Was kindled through the power of heat . . .

In the beginning this Oneness evolved . . .
Was there a below? Was there an above?
Scatterers of seed there were, and powers,
With energy beneath and impulse above.

Who knows truly? Who can here declare it?
Whence was it born, whence came this emanation?
By its coming forth the Gods came into being
But who knows where it came from?

Where this emanation came from – 
Whether a God created it, or whether he didn’t;
Only its overseer in the highest heaven knows – 
Or perhaps he does not know either. “

From the ṛgveda.

auteur: McArthur, T.
ISBN: 0835606597
Quantity

Prijs: € 12,21

Loading Updating cart…

The Summer Solstice – Celebrating the Journey of the Sun from May Day to Harvest

John Matthews, Foreword by Caitlin Matthews.

144 Pages | First Quest Edition 2002 | Hardcover, incl. Illustrations | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835608158.

The sun is universally acknowledged as the source of all life, fertility, and good fortune, and so has been worshipped by all cultures across the earth. The Summer Solstice brings together myth and legend and offers new and old ways of celebrating the turning of the seasons.

Here we find a celebration of the customs and ceremonies of May Day, Midsummer and Harvest, as observed the world over. The deep and timeless themes underlying the characters of the Lord and Lady of the Summer are explored. Learn how the May Day revels were celebrated; discover the history of the Maypole and the myths behind the Midsummer games. And read how the establishment of the May King and Queen symbolized the struggle between Summer and Winter. Understand the significance of Midsummer’s Eve and the fairy people, and enjoy the ancient story of the death and resurrection of the corn Goddesses and Gods, passed on at Midsummer when ripening corn became the life-enhancing drink of Initiates and dancers.

Resplendent with full-color illustrations, each chapter includes songs, activities, recipes and meditations to help readers relate to the natural world in a meaningful and fun way. In a spirit of revelry, Matthews also provides full instructions for how to produce a Midsummer feast and a Harvest home fete. Families and folklore enthusiasts alike will enjoy this informative and entertaining sourcebook!

From Chapter 2 – ‘Gods and Heroes of Summer (p. 62):

A Midsummer Blessing at Stonehenge

” Though the thin rain lash the broad plain
And the sword-blade’s rimmed with mist,
Shake the bright light from the short night
Kiss the hele-stone in ancient tryst.

Thought the long tracks know no glad step
And the circle go unblessed,
From their long homes may the old ones
Welcome travelers upon their quest.

Though the keepers great no reaper,
And the grasses grow high,
May the Corn King dance his crop sign
In the barley, wheat and rye.

Though remembrance be a semblance
And the land thrums with wrong,
May the hele-stone be the leal throne
Where the sun awakens song.

Chorus:

Sun-stone’s kiss, Midsummer’s pleasure,
Welcome all and some.
At the hele-stone sing and gather,
Every blessed one. “

 • Caitlin Matthews.
auteur: Matthews, J.
ISBN: 0835608158
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Sophia – Goddess of Wisdom, Bride of God

By Caitlin Matthews.

430 Pages | First Quest Edition 2001, third printing 2009 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608015.

Sophia, or ‘Wisdom’ in Greek, has been revered in many forms throughout history. From the Dark Goddess of ancient Anatolia; to her Egyptian, Greek, Celtic, and Cabalistic manifestations; to her current forms as Mary and the orthodox St. Sophia. In the Gnostic Gospel of Thomas, Sophia sits with God until the creation. Then She falls into matter and becomes manifest in every atom, permeating all things ‘like the sparks that run through charcoal’, as Matthews says. While God is out there,” the Goddess is in here: the mother-wit of practical inspiration and compassion at the heart’s core.

‘ Anyone interested in the feminine face of God throughout the ages will find Sophia an illuminating experience. Caitlin Matthews’ scholarship connects us to past, present, and future in the very depths of our femininity. ‘  – Marion Woodman, Jungian analyst and author of Bone: Dying into Life.

From Chapter 1 – ‘The Black Goddess’ (p. 6):

 ” The Black Goddess lies at the heart of spiritual knowledge, which is why her image continually appears within many traditions as the Veiled Goddess, the Black Virgin, the Outcast Daughter, the Wailing Widom, the Dark Woman of Knowledge. Our own search for the Goddess is one, that is begun in darkness and unknowing. Ours is the knowing ignorance of the child in the mother’s womb: we have to be born, and we are frightened of the extra womb dimension. Once out of that womb, we begin to be terrified about our origins. But one of the prophecies of Sophia is: ‘I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places. ‘ Those treasures of the Divine Feminine liep deep within us, waiting to be discovered . . . “

 

 

auteur: Matthews, C.
ISBN: 9780835608015
Additional DescriptionMore Details

This definitive work comprehensively establishes a realistic Goddess theology for Westerners in the twenty-first century: – grounding spirituality in daily life and the natural world – learning to work playfully and play seriously – ending the gender war to enjoy sacred marriage Caitlin Matthews is a world-celebrated teacher of Western spirituality and author of over thirty books. With her husband and frequent coauthor John Matthews, she founded the Foundation of Inspirational and Oracular Studies, in their native Great Britain.

Quantity

Prijs: € 22,00

Loading Updating cart…

Meatless Recipes

By Mattie Louise Gephardt.

119 Pages | First Re-Quest Edition 1975 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604632.

Why not enjoy every meal, while saving money and getting a full measure of protein? Why, needlessly, spend your time searching out the food store, that stocks rare and seldom used ingredients? Do you know that there are many vegetarian recipes that use little or no vegetables? Here is a new kind of vegetarian cookbook that uses a minimum of vegetables and an abundance of casseroles with cheese, eggs, cereals etc.

From Page 16:

” CHINESE GREEN PEA CHOW

 • 2 Cups Choplets, diced
 • 2 Medium sized onions, chopped
 • 2-1/2 Cups bamboo shoots
 • 2 Tbsp. safflower oil or corn oil
 • 1 Cup mushrooms
 • 1 Cup selery, chopped
 • 1 Cup water chestnuts
 • 2 Cups green peas rinsed with boiling water
 • 1 Tbsp. soy sauce
 • Salt and pepper to taste

Saute onions in safflower oil until golden brown. Mix diced meat and other ingredients together. Add to the browned onions and simmer under cover for 15 minutes. Remove cover and cook for 10 minutes over medium fire. Add soy sauce. Stir occasionally. “

auteur: Gephardt, Mattie Louise
ISBN: 0835604632
Quantity

Prijs: € 6,19

Loading Updating cart…

Neurospeak – Transforms Your Body While You Read

By Robert Augustus Masters.

107 Pages | A Quest Original, first edition 1994 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607070.

‘Body Games for the 21st Century’.

Neurospeak can radically change your body, your consciousness, the very essence of your being and all you have to do is read the book! A revolutionary technique – or body game – Neurospeak addresses the nervous system through the written word to elicit changes in muscles, body organs, and conceivably the mental, emotional and spiritual dimensions of life. It emerges at a confluence of psychological re-education and some kinds of communication speaking to deeper levels of the person than are reached by language as ordinarily used. Psychophysical re-education and such sub-cortical linguistics are natural allies and belong together as each expands and enriches the other.

From the Afterword:

” Neurospeak is one of the several main components of a larger system of neural and sensory re-education called ‘Psychophysical Method’ or ‘Masters Technique’. The Method was developed as a program of The Foundation for Mind Research during the almost thirty years I have worked as a Director of Research of that Foundation. The Method is part of a still larger inquiry aimed at defining and gaining productive access to latent or barely tapped human potentials. ‘Psychophysical Method’ mainly consists of the following:

 1. Movement Work

 2. Image Work

 3. Neurospeak

 4. Altered States of Consciousness. “

auteur: Masters, R.A.
ISBN: 0835607070
Quantity

Prijs: € 18,20

Loading Updating cart…

Mind Games – The Guide to Inner Space

By Robert Augustus Masters and Jean Houston.

222 Pages | First Quest Original Edition 1998 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607534.

‘ Classic Mind-training exercises for Imagination, Inspiration and Self-Exploration. ‘

This updated edition of Robert Masters’ and Jean Houston’s classic mind-training Manual explains how these fascinating exercises can be applied in a host of contemporary settings. Clear instructions suggest how teachers, therapists, workshop, Church and community leaders, and everyone, who wants to live and work with more focus, flow and mental flexibility can use these Games to maximize their potential for:

 • Problem solving, team building and conflict resolution
 • Concentration and productivity
 • Creativity and visionary thinking
 • Stress reduction and relaxation
 • Focused listening and super communication.
auteur: Masters, R.A./Houston, J.
ISBN: 0835607534
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

When Elephants Weep – The Emotional Lives of Animals

By Jeffrey M. Masson and Susan McCarthy.

268 Pages | Published in 1996 | Softcover | Vintage, London | ISBN: 0099478919.

Fore more than 100 years, scientists have denied that animal experience emotions, yet this remarkable and ground-breaking book proves what animal-lovers have known to be true: wolves, giraffes, elephants, and many other creatures exhibit all kinds of feelings – hope, fear, shame, love, compassion. From Ola, the irritable whale, to Toto, the chimpanzee who nursed his owner back to health, this book collects together for the first time a vast range of case histories, which show the extraordinary complexity of the animal world, and the tumult of emotions that govern it.

From page 223:

” Freedom from exploitation and abuse by humankind should be the inalienable right of every living being. Animals are not there for us to drill holes into, clamp down, dissect, pull apart, render helpless and subject to agonising experiments. They are, like us, endangered species on an endangered planet, and we are the ones, who are endangering them, it and ourselves. They are innocent sufferers in a hell of our making. We owe it to them, at the very least, to refrain from harming them further. If no more, we could leave them be.

When animals are no longer colonised and appropriated by us, we can reach out to our evolutionary cousins. Perhaps then the ancient hope for a deeper emotional connection across the species barrier, for closeness and participation in a realm of feelings now beyond our imagination, will be realised. “

auteur: Masson, J./McCarthey, S.
ISBN: 0099478919
Quantity

Prijs: € 11,34

Loading Updating cart…

A Matter of Personal Survival – Life After Death

By Michael Marsh.

209 Pages | A Quest Original, first edition 1985 | Softcover | Quest Books, U.S.A. supported by the Kern Foundation | ISBN: 0835605965.

If, perchance, you have ever asked yourself the question: ‘What happens to me after I die (if anything)’?, then you will be interested in Dr. Marsh thoughtful conclusions. He has compiled a completely sensible piece of organized research that offers pro and con evidence concerning the possibility of ‘afterdeath life’. When you have finished reading about this Matter of Personal Survival, you will surely have a clearer picture of what (if anything) happens to you when your physical body is no longer operative.

But then you must ask yourself: ‘If I do survive, what must it be like to experience life without physical sensation? What exactly is it that remains and permits me to retain my sense of identity’? These and other good questions together with clear and rational answers will be found in this unique study of the basic, bottomline enigma concerning our existence.

From Chapter 10 – ‘Approach to the Self’ (p. 54):

” From earliest times prophets and poets and philosophers have tried to analyze the nature of human be-ing. More recently psychologists, psychiatrists, sociologists and anthropologists have added their findings and opinions. Some have profferred a simple view. Plato compared the Soul of man to ‘a pair of winged horses and a charioteer’, one of the horses being ‘uptight and cleanly made . . . a lover of honor and modesty and temperance,’ while the other is ‘a crooked lumbering animal’ filled with lust and insolence and pride’. Freud, twenty-three hundred years later, favored a somewhat similar division , with a realistic ego attempting to guide a moral superego and a lustful id.

Among those, who prefer complex classifications, one might cite the psychologist Henry Murray. He worked up a list of twenty human needs, each one with complex definitions, which interact with sixteen kinds (and many sub-kinds) of environmental ‘press’. At the opposite extreme are radical behaviorists like B.F. Skinner, who assert that, apart from the genetic code, humans have no inner nature but only a ‘repertoire of behavior’ taught by the environment. “

 

 

auteur: Marsh, M.
ISBN: 0835605965
Quantity

Prijs: € 9,19

Loading Updating cart…

The Science of Self-Realisation

By Śrī N.S. Marathey.

102 Pages | First edition 2002 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594014.

In simple language, but with great insight, the evolutionairy journey of consciousness from the mineral through the human kingdom is traced. We learn of the gradual transition from primitive man, who is ruled by his sense organs, to the awakened individual, who has gained full command over them. With clarity and a clear understanding of the subject, the author describes how man’s initial identification with a separate self eventually gives rise to his merging with the all-pervading consciousness, which is the true goal of his life.

Sri Marathey is author of several theosophical books in Marathi. In this, his first publication in English, we are invited toexamine the fundamental nature of the universe as a dynamic interplay of matter, energy, space, time, consciousness and life.

auteur: Marathey, N.S.
ISBN: 8170594014
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Head and Heart – A Personal Exploration of Science and the Sacred

By Victor Mansfield (1941 – 2008).

285 Pages | First Quest Edition 2002 | Softcover | Quest Books, U.S.A. suppported by the Kern Foundation | ISBN: 0835608174.

This scientist’s search for spirit can change how we think and feel about what matters most.

It is possible to hope that modern science and ancient spiritual traditions can be integrated in some higher synthesis. Ravi Ravindra, a physicist and professor of Comparative Religion, says that such task is the most important of all, that can be undertaken by contemporary individuals, for on such a synthesis depends not only the global survival of man, but also the creation of the right environment, right both physically and metaphysically, for future generations.

Victor Mansfield agrees with Ravindra, that understanding the relationship between science and ancient spiritual traditions is of the utmost importance. However, he will argue that, given the nature of science and the sacred, a synthesis, in the sense of combining separate elements into one coherent whole, is impossible.

From Chapter 13 – ‘Pilgrim and Prodigal’ (p. 261):

” From the perspective of the indivisible, unchanging, or infinite aspect of Soul, all pairs of opposites are aspects of Soul’s unity. From this lofty position, there is no question of conflict between the head and the heart, masculine and feminine, the outer and inner worlds, or science and the sacred. All knowledge and experience are merely different aspects of the indivisible or unified Soul. From this view, the divine is as much in my innermost thoughts as in the farthest galaxies, and idea echoed by mystics around the world, an idea that makes the entire world truly sacred. Equally then, the pain of another is my pain; another’s joy is my joy. In this interplay of the infinite Soul and the finite Soul we can find the meaning of the great commandment, ‘Love thy neighbor as thyself. ‘ Limited and finite though I AM, in the Majestic unity of Soul I have the responsibility of relieving the pain of those around me. “

 

auteur: Mansfield, V.
ISBN: 0835608174
Quantity

Prijs: € 21,00

Loading Updating cart…

TAO of Lao Tse (A Quest Miniature)

Door Lao Tse (601 BC – unknown), translated by Charles H. Mackintosh.

79 Pages | First published 1926, 4th Quest printing, 1986, A Quest Miniature | Softcover | Quest Books, U.S.A. |

‘ Two hundred and eight-eight delightfully eloquent epigrams translated from the Tao teh Ching. ‘

The sayings of Lao Tsze, China’s ancient philosopher, underlie the mystical philosophy and system of theology known as Taoism – a major force in Chinese life for 2.400 years. In this Quest Miniature book, Charles Mackintosh’s terse epigrams retain the rhythmical motif of the original Chinese.

From page 15:

” Who would be wise in word and deed,

And free from sensual strife,

Permits each sense to serve his need,

But not to rule his life. “

auteur: Mackintosh, C.H. (tr.)
ISBN: 0835604268
Quantity

Prijs: € 4,29

Loading Updating cart…

Reïncarnation in Christianity – A New Vision of the Role of Rebirth in Christian Thought

By Geddes MacGregor.

185 Pages | Copyright 1978, fourth Quest reprinting 1989 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 0835605019.

Is there room for the ‘rebirth concept’ in Christian dogma?

The question, that bothered Dr. MacGregor was quite basic: Can a Christian believe in reïncarnation and still remain loyal to the Bible and the Church? He decided to find some answers. He researched into the annals of Christian theory – cut through centuries of religious emotionalism – gathered his material together and reported his findings in this landmark work.

From Chapter III – Some Interpretative Considerations (p. 34 & 35):

” The myth of reïncarnation may be interpreted, then, in many different ways. Pythagoras, on the one hand, if we are to believe his biographer Diogenes Laertius, seems to have taken human rebirth literally, for (according to Diogenes), Pythagoras was accustomed to say he had formerly been Aethalides, then Euphorbus, and that he had been mortally wounded by Menelaus at the siege of Troy. Plato, on the other hand, as is well-known, used transmigration as part of the general mythological scenery available in his time; but how precisely he regarded it is unclear. We know only that he made use of the notion in presenting his own thought, as he made use of other popular myths of his day.

The myth of reincarnation has also, however, an obvious connection with what Professor Eliade has called the myth of eternal return, which represents the rythmn of birth, death and rebirth as a cyclic reality at the core of the whole universe. ‘According to this doctrine’, he writes, ‘the universe is eternal but it is periodically destroyed and reconstituted every Great Year. ‘ “

 

 

 

 

auteur: MacGregor, G.
ISBN: 0835605019
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Astrology Beyond Ego

By Tim Lyons.

188 Pages | A Quest Original, First Edition 1986 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606120.

In this book, an attempt is made to look more closely at the basic, structural implications of astrology, at its foundations or philosophic base, by examining the fruit of the astrological tree, fruit which has proven itself healthy through actual life-giving application. But more particularly, this Volume examines the inner core of the fruit – the pit, or pith, or seeds – for the core is a microcosm of the tree itself, containing all its potentials.

On another level, this work attempts to address the larger question: ‘What does Astrology imply about the human condition’? Astrological symbology is discussed from the standpoint of its inherent Perennial Wisdom. This Wisdom is not lacking in practical value, but this value cannot be appropiated by ego. In the end, the Perennial Wisdom of Astrology is that it directs us, through the inner logic of its symbols, to see the necessity of spiritual growth for human beings. The sum and substance of the hard line is that the solidity of ego is an illusion, an illusion which is in the end only a limitation that obscures our vision, our freedom, and our ability to relate fully with others.

From Chapter 8 – ‘The Illusionairy Prison; Astrology, Freedom and Ego ‘ (p. 170):

‘” The world has often been referred to as a prison house. Astrology may at first seem threatening, because it demonstrates the structure of the prison, thus bringing our fears to the surface. But in the end it can actually show us the inner structure of the prison house, thus allowing us to escape. It can also show us that the walls of the prison are not solid, but permeable, no more solid than the person they surround. In this way, astrological knowledge can be liberating. “

auteur: Lyons, T.
ISBN: 0835606120
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

J. Krishnamurti – A Life (Years of Awakening, Years of Fulfilment, Open Door)

753 pages | Paperback | Penguin Books, 2005

An intimate and insightful portrait of a remarkable teacher and spiritual leader.

Mary Lutyens (1908-99) was J. Krishnamurti’s official biographer. A distinguished novelist and biographer, she is also the author of many other books on Krishnamurti including The First Krishnamurti Reader and The Second Krishnamurti Reader. Mary was a founding trustee and president of The Lutyens Trust, and she published her personal life of her father, Edwin Lutyens, in 1980.

J. Krishnamurti (1895-1986) was a renowned spiritual teacher whose lectures and writings have inspired thousands.

auteur: Lutyens, M.
ISBN: 0144000067
Quantity

Prijs: € 24,00

Loading Updating cart…

The Iron Cow of Zen – A Commentary on Some Classical Zen Koans

By Albert William Low (1928 – 2016).

202 Pages | A Quest Original, first edition 1985 |  Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605981.

‘A Koan is a saying or an action of a Zen Master and is an invitation to use the mind in a new way. This new way is the subject of the book.’

Perhaps the most famous of the koans is: ‘What is the sound of one hand clapping?‘ Another is: ‘At the top of a one-hundred foot pole an iron cow gives birth to a calf’. These pithy, seemingly pointless statements are used to startle the mind – to enable the consciousness to achieve instant enlightenment. Self-realization.

The Iron Cow of Zen is a book of such Koans complete with discerning commentary. Zen is a completely existential discipline, and Albert Low relates these ambiguous statements to our everyday existence. Thus, this Quest book becomes a very practical manual. A friend of the reader.

From Chapter Four: ‘The Mind of Ambiguity’ (p.58 & p.59):

” It is not the surrogate Other, that generates the horror, but the fact of the Other. The horror is awakened entirely by the ambiguity of ‘me’. Me-as-center/me-as-periphery. In that the self is manifestly one, this ambiguity is a wound in the very heart of hearts – a wound that is the threat of being devoured: me-as-center threatened by me-as-periphery and me-as-periphery threatened by me-as-center. The threat is therefore of endless but total annihilation, and engulfment without bottom: hell itself in its most terrible aspect. This devouring potential of the self by the self has been symbolized by the ancients as the uroborus, a snake swallowing its own tail. “

auteur: Low, A.
ISBN: 0835605981
Quantity

Prijs: € 8,17

Loading Updating cart…

The Healing Energies of Music

By Hal A. Lingerman.

292 Pages | First Quest Edition 1983, second edition 1995 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607224.

We all know, that the music we listen to affects us. A lively Bach Concerto encourages attention and clear thinking, while a CD of harp music and the sounds of ocean waves relaxes us and relieves stress. But how can we find just the right music to complement our state of mind, heal our emotional and physical ills, or further our spiritual  yearnings?

In this revised and updated edition of a best-selling classic, musical therapist and teacher Hal Lingerman presents a  wealth of resources for choosing and locating just the right music for physical, emotional and spiritual growth and healing. With comprehensive lists of current recordings, including new and remastered CD’s, Lingerman’s exhaustive sourcebook will guide you in finding music to benefit your temperament, lifestyle and spiritual aspirations. Includes expanded chapters on Women’s Music, World Music, the Music of Nature and Angelic Music.

From Chapter 3 – ‘Finding Your Music’ (p. 58):

” Music is a cry of the Soul. It is a revelation, a thing to be reverenced. Performances of a great musical work are for us what the rites and festivals of religion were to the ancients – an Initiation into the Mysteries of God and the human Soul. “

auteur: Lingerman, H.A.
ISBN: 0835607224
Quantity

Prijs: € 16,50

Loading Updating cart…

Life Streams – Journeys into Meditation and Music

By Hal A. Lingerman.

340 Pages | A Quest Original, first published in 1988 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606295.

‘Like a carpet ride, music carries the listener/reader into the Eternal in daily meditations, that both delight and inspire’. 

This inspirational book of daily meditations offers readers, who appreciate music an enriched multi-media experience. Lingerman blends suggested classical and New Age music with daily meditations, anchored by passages from some of the greatest Souls in history. The result is harmony and balance. A meditative theme sets the tone for each day, followed by a quotation from Thoreau, Schweitzer, Franklin, Lincoln, or perhaps Pythagoras. Then guided imagery sets a general course for the reader to ‘take off’ on the theme wherever intuïtion may lead. Finally, a selection of music is recommended to highlight the daily theme.

The reader/listener may focus on a daily classical selection from Dvorak, Beethoven, Mozart, Vivaldi or perhaps Ravel. Popular New Age musical selections are listed as alternatives to persons, who may prefer the soundscapes of Zamfir, Paul Horn or perhaps Richard Musk.

From Pages 319 & 320:

December 21st

” FOCUS: The Angels help man as far as he can be helped. They intensify all his highest aspirations, stir up his adoration and his love, and to give effect to the ancient and beautiful words of their traditional Hymn: ‘Glory be to God in the highest, on earth peace to men of goodwill’. – Dora van Gelder.

MEDITATION: Feel the Angels today, stirring your sense of joy and adoration. Let your heart open now; feel the surge of the Spirit, the current of life coursing through you. The glory of God shines through you.

MUSICAL KEYNOTES: Jakub Jan Ryba, ‘Czech Mass’ (Matl-Supraphon). This very ancient setting of the Mass, for soloists, chorus and orchestra, brings a devotional quality and contains many beautiful melodies of adoration.

Zdenek Fibich, Symphony No. 3 (Belohlavek-Supraphon), Love and nature are the themes of this wonderful music. In the adagio (slow movement) a sense of bliss and deep devotion emerge to bathe the listener in sound.

Soundings of the Planet: Joy to the World (box 43512, Tucson, AZ 85733). This contemporary statement of Christmas contains a joyful spirit of adoration. “

auteur: Lingerman, H.A.
ISBN: 0835606295
Quantity

Prijs: € 8,50

Loading Updating cart…

Islam – The Religion and the People

By Bernard Lewis (1916 – 2018) and Buntzie Ellis Churchill.

235 Pages | Second printing 2008 | Hardcover | Wharton School Publishing, by Pearson Education Inc. | ISBN: 9780132230858.

 • An objective, easy-to-read introduction to Islam by Bernard Lewis.
 • What Islam really teaches about God, Humanity, Jihad, Tolerance, Women, Democracy, Economics and Radicalism.
 • How Islam shapes the lives of its followers.
 • Islam’s challenge to the West.

For many people, Islam remains a Mystery. Here Bernard Lewis and Buntzie Ellis Churchill examine Islam: what its adherents believe and how their religion has shaped them, their rich and diverse cultures, and their politics over more than 14 countries. Considered one of the West’s leading experts on Islam, Lewis, with Churchill, has written an illuminating introduction for those, who want to understand the faith and global challenges it confronts and presents. Whatever your political, personal or religious views, this book will help you understand Islam’s reality.

From Chapter 3 – ‘Scripture, Tradition and Law’ (p. 27):

ISLAMIC HUMOR

” Someone said to Ash’ab: ‘Instead of wasting your time telling jokes, why don’t you relate traditions (hadith) concerning the Prophet? That would be a worthier and nobler thing’. ‘

‘By God’, replied Ashab, ‘I have heard many traditions and related them’. 

‘Then, tell us one’, said the man.

‘ I heard from Nafi’, said Ash’ab, on the authority of Ibn Umar, ‘that the Prophet of God, may God bless and save him, said: There are two qualities, such that whoever has them both is among God’s chosen.’

‘That is such a fine tradition’, said the man. ‘What are these two qualities?’

‘Nafi forgot one and I have forgotten the other,’ said Ash’ab. “

auteur: Lewis, B./Churchill, B.E.
ISBN: 9780132230858
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

The Paradoxes of the Highest Science

By Eliphas Levi, with footnotes by a Master of the Wisdom.

172 Pages | Softcover | Kessinger Publication Company Ltd. Montana | ISBN: 1564590208.

‘ In which the most advanced Truths of Occultism are for the first time revealed (in order to reconcile the future developments of Science and Philosophy with the Eternal Religion)’.

CONTENTS:

 1. Preface
 2. Foreword
 3. PARADOX
  1. Religion is magic, sanctioned by authority.
  2. Liberty is obedience to the Law.
  3. Love is the realization of the impossible.
  4. Knowledge is the ignorance or negation of Evil.
  5. Reason is God.
  6. The imagination realises what it invents.
  7. The Will accomplishes everything which it does not desire.
 4.  Synthetic Recapitulation. – MagicMagism.
 5.  The Unalterable Principles.
 6.  The Great Secret.

From PARADOX VII – The Will Accomplishes Everything, Which It Does Not Desire:

” PRINCE SAKYAMUNI, who has been called Buddha, said that all the torments of the Human Soul had their origin in either fear or desire; and he concluded by two sentences, which we may thus render:

Desire then nothing, not even Justice; wait until soon or late Heaven accomplish it. Nirvana is not annihilation: it is. in the Order of Nature, the great appeasement. “

God fears nothing; he knows that evil cannot triumph, and he desires nothing; he knows that evil cannot triumph, and he desires nothing; he knows that the good will accomplish itself, but he wills that truth should be, because it is true, and that justice should be done, because it is just. “

auteur: Levi, E.
ISBN: 1564590208
Quantity

Prijs: € 14,52

Loading Updating cart…

Our Last Adventure – A Commonsense Guide to Death and After

By E. Lester Smith.

100 Pages | 1985 | Paperback | Theosophical Publishing House, London/| ISBN: 0722951221.

Dr. E. Lester Smith has been a member of the Theosophical Society for sixty years and, after his retirement, edited Intelligence Came First, for which he won the Subba Row Medal of that Society. Throughout his working life he has written about 100 research papers in various scientific and medical journals in England and America. In Our Last Adventure he adds another dimension to his work – research into death and beyond.

From the Prologue:

” There is a journey ahead that none of us can avoid – our last adventure, death and beyond. If you travel abroad, it is wise to take a map and a guide to the country. Most people face death totally unprepared. Some are scared and refuse even to think or talk about it; others are resigned or willing to go when their time comes; very, very few have any clear idea of what lies ahead… In the chapters which follow, I have tried to write a commonsense guide to the next world. “

auteur: Lester Smith, E.
ISBN: 0722951221
Additional DescriptionMore Details

E. Lester Smith spent most of his long life in scientific research. He wrote several books and booklets, including Inner Adventures, This Dynamic Universe, and Vitamin B-12. The many honors awarded for his work include the prized distinction of Fellow of the Royal Society and the Lindley Medal of the Royal Horticultural Society in Great Britain. Other titles by the author: – Intelligence Came FirstThis Dynamic Universe

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Intelligence Came First – Life and Mind in the Field of Cosmic Consciousness

Edited by Ernest Lester Smith (1904 – 1992) with revisions by Patrick Milburn.

221 Pages | Published in 1975, second edition 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560627.

‘This is a remarkable book‘, said the Chicago Daily News. ‘It indicates that a new synthesis is in the works, which is understood by many people might restore the confidence of our whole civilization’.

This new edition, with revisions by biologist Patrick Milburn, incorporates the latest ideas in biology, physics and theology. It takes a fresh look at a world, whose secrets are essential to understanding the nature of our own reality and cites recent scientific surprises about our world. Starting from the premise that consciousness is a fact of nature, since it is a universal experience, the book hypothesizes that intelligence is primal and that the cosmos is grounded in, and pervaded by Intelligence.

This hypothesis comes from experience as true as the beauty of the sunrise over the sea and is supported by science. The book offers a reinterpretation of science from a transformed standpoint. It refutes traditional scientific theory, that preaches the role of ‘blind’ matter and blind chance in the universe. The further our science penetrates into the order of reality, the more intricate the mathematical harmonies that are revealed. In living forms, we find an unfoldment of intelligence, a type of creative design that is functional and expressive in variety. The origin and evolution of life on Earth are part of a cosmological process, one that flows from the sun into the depths of space.

Chapter 14 – Toward a Synthesis (p. 209):

” Thus we see, though still from afar, that the world of which we are so intimately a part is ultimately a reality woven of shared experience – a field of consciousness in which, as T.S. Eliot expressed it, all truths have their time and place. In such a sense, we are coming home to our own true place in nature.

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time
Through the unknown remembered gate
Where the last of earth left to discover
Is that which was the beginning;
At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall
And the Children in the apple-tree
Not known because not looked for
But heard, half-heard, in the silence
Between two waves of the sea. “

auteur: Lester Smith, E. (ed.)
ISBN: 0835606570
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Inner Adventures – Thought, Intuition and Beyond

By Ernest Lester Smith (1904 – 1992).

233 Pages | A Quest Original, First Edition 1988 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606279.

‘Adventures in Higher Thought! Probes Mind and Beyond’!

This book explores Mystical Consciousness, Intuition, Holism, Dreaming, Memory, Bio-Feedback, Brain Rhythms, Information Processing, Mind-Brain Interface. Smith shows how ancient seers and Eastern mystics already have reached greater Wisdom through higher states of consciousness. Whole truth, he reasons, generally available only to a person, who has made considerable progress in spiritual living and reached the higher self inside each one of us.

From the Epilogue:

” If a worldly person were to ask me if I believe in reincarnation, I should be tempted to answer, ‘No, what you regard as yourself will not reincarnate.’ It is the inner being, barely recognized through a worldly life, that returns. Thus, we may say that the personality is immortal, though not everlasting, since it persists for a while after death. The individuality, the transpersonal spiritual nature, is everlasting though not eternal, since it persists through a long series of incarnations. Only the Spirit, the divine nature, of which we are as yet only dimly aware, is eternal. It abides quiescent in its timeless realm, until we are ready to return to the Source whence we came, following in the footsteps of men like the Buddha and the Christ. “

auteur: Lester Smith, E.
ISBN: 0835606279
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

The Universal Flame – Commemorating the Centenary of The Theosophical Society

By several contributors, edited by L.H. Leslie-Smith and a foreword by John B.S. Coats, international president of the Theosophical Society from 1972 to 1980.

255 Pages| Published in 1975 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675068.

A group of essays by students of the occult concerning man’s immemorial and upceasing quest for reality. The Universal Flame is being published to mark the centenary of The Theosophical Society. The Society was founded in New York in 1875 and later moved its Headquarters to Adyar, now a suburb of Madras in Southern India, but at that time eight miles from the centre of the city. Adyar has remained the spiritual and administrative centre of the Society’s work since the original founders took up their residence here in 1882; and it is therefore a real happiness to present from International Headquarters this collection of essays to a world, in which growing interest in the search for Truth about Man, the Universe and God is becoming everyday more apparent.

From the backflap:

” These things shall be  – a loftier race

Then e’er the world hath known shall rise

With flame of freedom in their souls,

And light of knowledge in their eyes. “

 • John Addington Symonds in: The Days That Are To Be.

 

auteur: Leslie-Smith, L.H. (ed.)
ISBN: 0835675068
Quantity

Prijs: € 5,67

Loading Updating cart…

A New Science of the Paranormal – The Promise of Psychical Research

By Lawrence LeShan Ph.D.

133 Pages | First Quest Edition 2009 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608770.

ESP, hauntings, death-bed apparitions – science refuses to acknowledge the existence of such phenomena, because controlled experiments can’t prove them. But, says Lawrence LeShan, the paranormal is as real as the power of electricity, another force that we once did not understand. Citing documented cases, he offers the only current view for making a serious study of important subjects like clairvoyance, mediumship, and psychic healing. And the issue is not just academic, he says. If we are able to stop killing each other and the planet, we desperately need to replace our materialistic worldview. Psi research promises a new concept of reality that holds great hope for the future.

From Chapter 7 – ‘What Dare I hope’? (p. 99):

” All the human search for understanding and meaning, wrote the philosopher Immanuel Kant, is contained in four questions: 

What can I know?

What ought I to do?

What dare I hope?

What is a human being?

As the study of psi becomes a mature science and its existence becomes a part of our cultural world-picture, becomes ‘common sense’, what can we legitimately expect to happen? What I dare hope for is a time when psi becomes as widely accepted as was the unconscious after Freud or global warming after enough scientific research had been done on the subject. “

 

auteur: LeShan, L.
ISBN: 9780835608770
Quantity

Prijs: € 14,25

Loading Updating cart…

Shambhala – The Fascinating Truth behind the Myth of Shangri-La

By Victoria LePage.

309 Pages | First Quest Edition 1996 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560750X.

‘Discover the Secrets of Shangri-la’.

Somewhere, beyond Tibet, lies a Paradise of Universal Wisdom and ineffable peace known as Shambhala. Called by some Shangri-la, this mythical kingdom of jewel lakes, wish-fulfilling trees, and speaking stones has fired the imagination of both actual explorers and travelers to the inner realms. This fascinating look behind the myth shows Shambhala to be a ‘real’ place, always accessible to the pure of heart.

From Chapter 14: ‘A Sign of the New Millenium’ (p. 268):

” As for its destiny, the Kalachakric texts say, that one day the reign of the King of Shambhala will extend over the whole earth, which will become like a garden; a new Wisdom age will dawn and humanity will make rapid spiritual progress. The enemies of Shambhala will be defeated and those barbarians, who invade its sacred territory will be destroyed; yet that destruction will be their salvation. For Shambhala’s high vibrations will purify them, and their Souls will become as pellucid as crystal, so that after death on the battlefield they will be reborn into a Pure Land or else liberated beyond any earthly paradise into Nirvana. “

auteur: LePage, V.
ISBN: 083560750X
Quantity

Prijs: € 17,95

Loading Updating cart…

The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society

By Anna Lemkow.

322 Pages | Published in 1990, second Quest edition 1995 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Dutch translation: Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving | Published in 1993 | Softcover, incl. index, word list & literature list | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

It becomes more and more clear, the present-day tendency of separation amongst civilizations and religions is forming a threat for the global survival of humanity. A philosophy, in which an emphasis is put on that ‘unity’ present behind separation is called ‘holism’. Holistic literature is characterized by the postulization of possible connections between religion (mysticism) and science (physics), yet inclusion of its societal dimension often seems to be forgotten. It is The Wholeness Principle, which discusses this societal dimension to an elaborative extent.

Annas Lemkow researches an enormous scala of subjects. First, she discusses the rise of modern science and its effects on our worldview. Then, she involves the spiritual dimension by mapping out similarities and differences existing amongst the major religions of our world, the relationship between religion and science and the place mysticism has in view of the whole of human knowledge. Finally, she carefully looks at societal developments that have taken flight as a result of the rapid implementation of technology, such as industrialism and automation. She sketches the peripheries of a political vision adjusted to the new world order: one in which humankind does finally acknowledge East and West, North and South cannot live without each other.

From Chapter 12 – ‘The Essential Unity of all Religions’:

” Whether we listen with aloof amusement to the dreamlike mumbo jumbo of some red-eyed witch doctor of the Congo, or read with cultivated rapture thin translations  from the sonnets of the mystic Lao-tse, or now and again crack the hard nutshell of an argument of Aquinas, or catch suddenly the shining meaning of a bizarre Eskimo fairy tale, it will be always the one, shapeshifting yet marvelously constant story that we find, together with a challenging persistent suggestion of more remaining to be experienced than will ever be known or told. “

 

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 0835607151
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving

Door Anna Lemkow.

416 Pagina’s | Uitgegeven in 1993 | Softcover, incl. index, woordenlijst & literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

Engels origineel: The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society | Uitgegeven in 1990 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie, waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid, die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het Heelheid Principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed.

Anna Lemkow bestrijkt een enorm terrein aan onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen, die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie, die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Heelheid, Sleutel tot Inzicht’ (blz. 47):

” De Hermetische keten van de Grieks mystieke traditie, de ‘guruparampara’ van de hindoe, de Apostolische Successie van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist; ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie, die van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld, leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten waarvan de schakels levende mensen zijn . . . ‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’, ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’. Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag wie deze Meesters waren of zijn dan in datgene wat werd doorgegeven: een wijsheid, die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens om zichzelf en de wereld, waarin hij/zij zich beweegt te begrijpen. “

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 9061750660
Additional DescriptionMore Details

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het heelheid- principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed. Anna Lemkow bestrijkt in Het heelheid principe een enorm uitgestrekt terrein van onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Anna Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven. De auteur heeft dertig jaar lang als ontwikkelingseconoom gewerkt bij de Verenigde Naties. Lees het eerste hoofdstuk: Hoofdstuk 1

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…