TVN Home » Grondslagen van Esoterische Filosofie

Grondslagen van Esoterische Filosofie

10 juni 2010

80 blz., Woordenlijst, Literatuurlijst | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1992

ISBN 9789061750673 Nederlandse vertaling van Foundations of esoteric philosophy

In dit zevende deel van de Adyar-reeks zijn enkele sleutelpassages samengebracht uit het zeer omvangrijke oeuvre van H.P. Blavatsky (1831-1891), de grondlegster van de theosofische beweging en auteur van theosofische standaardwerken als Isis Ontsluierd (1877) en De Geheime Leer(1888). De lezer kan zo in kort bestek kennis nemen van deze diepzinnige esoterische filosofie.

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest. Dit tweevoud van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

‘De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring één enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.’

Miss Ianthe Hoskins was onder meer algemeen-secretaris van de Engelse Afdeling van de Theosophical Society (Adyar). Zij heeft in vele landen seminars over diverse theosofische onderwerpen geleid.

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 9789061750673
Quantity

Prijs: € 5,65

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...