TVN Home » Product categorieën: ankh-hermes-b-v-utrecht

De I Tjing Stap voor Stap

Door H. Mesker.

174 Pages | Uitgegeven in 2017 | Softcover | Ankh-Hermes B.V., Utrecht | ISBN: 9789020213515.

De I Tjing – Het Boek der Veranderingen wordt gezien als het belangrijkste boek uit de Chinese cultuur. De vierenzestig hoofdstukken van het boek bevatten een gesloten orderning, waarin alle veranderingen en situaties in het universum beschreven worden. De I Tjing toont je de wereld als een dynamisch geheel, waarin alles nauw met elkaar verbonden is, niets zonder reden gebeurt en waarin je zelf je levenspad kunt kiezen en bijsturen. Je kunt vragen stellen aan de I Tjing en in symbolische begrippen krijg je daar antwoord op.

De I Tjing Stap voor Stap geschreven door Harmen Mesker is een handleiding bij de herziene editie van de I Tjing-vertaling van Richard Wilhelm. Op begrijpelijke wijze legt dit boek uit hoe je de I Tjing kunt gebruiken en hoe je de antwoorden van het boek kunt lezen en interpreteren. Je leert:

  • Hoe je vragen en situaties kunt voorleggen aan de I Tjing
  • Hoe je met de muntenmethode een antwoord krijgt
  • Hoe je de hexagrammen en hun gelaagde opbouw kunt duiden
  • Wat de betekenis is van veelgebruikte begrippen in de I Tjing
  • De achterliggende filosofie van het boek
  • De indeling van de I Tjing
  • Hoe je de duizendbladmethode voor het verkrijgen van een antwoord kunt uitvoeren.

 

auteur: Mesker, H.
ISBN: 9789020213515
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Het Pad van Licht

Door White Eagle.

83 Pagina’s | Eerste druk 1985, 2de druk 1992, 3de druk 1996, 4de druk 2003 | Uitgeverij Ankh-Hermes BV., Deventer | ISBN: 9789020220476.

Engels origineel: Golden Harvest | Eerste editie 1958 | The White Eagle Publishing Trust, Liss, Hampshire, U.K. | ISBN: 9780854870172.

Hoe een Centrum van Liefde te worden.

Op het spirituele Pad worden we geconfronteerd met menige uitdaging. Als we het Pad van Licht echter blijven volgen zal het leven ons rijkelijk belonen. We zullen inzicht, leiding en kracht ervaren. In dit boekje reikt White Eagle ons de helpende hand om deze weg te kunnen gaan.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 –  ‘De Witte Broederschap’ (p. 29):

” Er zijn Meesters der Wijsheid, zowel in deze als in hogere werelden. Zij, en nog verder ontwikkelde Zielen vormen een grootse broederschap, die actief is op alle niveaus van het leven en zij wordt de ‘Grote Witte Broederschap’ genoemd. ‘Deze zijn het die komen uit de grote verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam’. Zij wachten altijd in stilte om te dienen. Als we jullie tot hun bewustzijnsniveau konden verheffen, dan zou je direct hun macht en aanwezigheid beseffen. Zij mediteren over en observeren alle dingen, die zowel in de hemel als op aarde gebeuren, zij worden in het Universele Denken opgenomen en zij zijn een met God. “

auteur: White Eagle
ISBN: 9789020220476
Quantity

Prijs: € 9,05

Loading Updating cart…

De Kracht van het NU in de Praktijk

By Eckhart Tolle, vertaald door Peter Roelofsen.

117 Pages | Eerste editie 2001, 2de & 3de druk 2002, 4de &5de druk 2003, 6de & 7de druk 2004, 8ste druk 2005 | Hardcover | Uitgeverij Ankh-Hermes bv., Deventer | ISBN: 9020282697.

Engels origineel: Practicing the Power of NOW | Eerste editie 1999 | New World Library, California U.S.A. | ISBN: 9781577311959.

Met het daverende succes van zijn eerste boek De Kracht van het NU is Eckhart Tolle echt doorgebroken als een van de meest toonaangevende spirituele leraren van de laatste tijd. Zijn recept ‘leven in het nu’ blijkt bij zeer velen aan te slaan. Tolle slaagt erin ons op eenvoudige en transparante wijze duidelijk te maken hoe we ons kunnen bevrijden uit het keurslijf gevormd door onze gedachten, ervaringen en dogma’s, die te maken hebben met ons verleden, en volledig in het NU kunnen leven. Eigenlijk is het allemaal zo simpel, maar juist daarom blijkt het vaak zo moeilijk te zijn. We moeten alleen de ‘knop’ zien te vinden, waarmee we onszelf kunnen ‘omschakelen’. Eckhart Tolle reikt ons de benadering aan waar we die kwantumsprong in ons bewustzijn mee kunnen maken. In De Kracht van het NU in de Praktijk wordt Tolle’s recept nog eens in gecondenseerde en praktische vorm aangeboden.

Afkomstig uit de Inleiding (p. 6):

” Het begin van vrijheid is het besef dat je niet ‘de denker’ bent. Op het moment dat je de denker gaat waarnemen, wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van intelligentie uitstrekt en dat het denken niet meer is dan een nietig onderdeel van die intelligentie. Je beseft ook dat alle dingen die echt belangrijk zijn, zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde, innerlijke vrede, uit iets voortkomen dat het verstand te boven gaat. “

auteur: Tolle, E.
ISBN: 9020282697
Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

TAO Te Tjing

Door Lao Tse (601 BC – unknown), bewerkt en ingeleid door Prof. H. van Praag, vertaald door J.A. Blok.

159 Pages | Eerste druk 1910, 13de herziene druk 2013 (Klassiekers) | Softcover | Ankh-Hermes B.V., Utrecht | ISBN: 9789020209952.

Het boek Tao Te Tjing is een van de belangrijkste geschriften van het Taoïsme. Centraal staan ‘het volgen van het Tao’ en ‘woe-wei’, het niet ingrijpen, het loslaten dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan. De Tao Te Tjing is een Wijsheidsboek, dat door zijn diepgang en oorspronkelijkheid wordt gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Het werk wordt toegeschreven aan Lao Tse,  een oudere tijdgenoot van Confucius (551 – 479 v. Chr.).

Uit Hoofdstuk 8 zoals vermeld in de Inleiding (p. 33):

Het hoogste goed is als water.

Water doet alle wezens goed en strijdt niet.

Het woont op plaatsen door alle mensen veracht.

Daarin komt het goede Tao nabij.

Hij leeft gaarne op lage plaatsen.

Zijn hart houdt van de diepte.

In weldoen houdt hij van de liefde,

in spreken van de waarheid,

in bestuur van de orde,

in werken van bekwaamheid,

in handelen van de geschikte tijd.

Hij strijdt niet, daardoor treft hem geen blaam.

auteur: Blok, J.A. (vert.)/Praag, H. van (bew. & inl.)/ Lao-Tseu
ISBN: 9789020209952
Quantity

Prijs: € 15,90

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…