TVN Home » Product categorieën: bewustzijn

Bewustzijn

22 februari 2019

Beyond the Postmodern Mind – The Place of Meaning in a Global Civilization (2003 edition)

By Huston Smith (1919- 2016).

295 Pages | First Quest Edition 1984, 2nd edition 1989, 3rd printing 1992, 3rd edition 2003 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835608301.

NB: This is the latest and third edition: the second, hence cheaper edition of this book can be purchased in our Webshop here.

This study was first published in 1982 and is considered a classic in its disciplined analysis of contemporary reductionist philosophy. It explores the limits of science and points society’s way out of the dark woods where science has stranded us. Smith uses the term ‘modern’ mind to denote the so-called Enlightenment outlook of Newtonian physics and rationalism, which cut the ground from under the religious foundations of Western life. In the ‘post-modern’ age of the late nineteenth and the twentieth centuries, people lost their humanistic confidence.

Although science may have won a battle ove religion, it has in the process undermined its own empirical foundation: and having destroyed confidence in intuitive revelation, the mind is (as H.G. Wells once suggested) ‘at the end of its tether’. Despite the ravages of analytical philosophy and existentialism, Smith feels there is a fundamental view of reality, that flourishes throughout the world under various disguises. The uneasy post-modern mind, Smith says, awaits discernment of a new metaphysics.

From Chapter 3 – ‘Perennial Philosophy, Primordial Philosophy’ (p. 64):

” A life, that identifies primarily with its physical pleasures and needs (getting and spending we lay waste our days) is superficial;

one that advances its attention to the mind can be interesting if it moves on to the heart (synonym for soul), it can be good.

And if it passes on to spirit – that saving self-forgetfulness and egalitarianism in which one’s personal interests loom no larger than those of others – it would be perfect. “

Auteur: Smith, H.
ISBN: 0835608301
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

De Śiva-Sūtra – De Hoogste Werkelijkheid en hoe Deze te realiseren

Door Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

272 Pagina’s | 1976, Eerste druk 2013 | Gebonden | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750949.

English Original: The Ultimate Reality and Realization – Śiva-Sūtra with Text in Sanskrit, Transliteration in Roman, Translation in English & Commentary | 2004 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170594444.

De Śiva Sūtra behoort tot de school van het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de Śiva-Sūtra is gebaseerd op het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum. Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in zichzelf in potentiele vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit Goddelijk Bewustzijn (Śiva), Goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aņu).

Afkomstig uit de inleiding:

” Steeds meer spiritueel ingestelde mensen over de gehele wereld keren zich af van de orthodoxe ideeën over religie en filosofie. Hun aandacht richt zich op de realisatie van een Allerhoogste Werkelijkheid, verborgen in het Hart van ieder mens, het uiteindelijk doel van iedere geestelijke inspanning en zelfdiscipline. Wat is de aard van deze Werkelijkheid, hoe kun je die realiseren, en wat is de aard van het werk dat die Grote Wezens verrichten, die hierin geslaagd zijn en die blijvend in die Werkelijkheid gevestigd zijn? Dit zijn enkele van de vragen, die van groot belang moeten zijn voor alle ernstige bestudeerders van de occulte wetenschap en die voor hen, die op weg zijn op het pad van praktisch occultisme. “

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750949
Additional DescriptionMore Details

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu).

Quantity

Prijs: € 23,50

Loading Updating cart…

The Ultimate Reality and Realization – Śiva-Sūtra with Text in Sanskrit, Transliteration in Roman, Translation in English & Commentary

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

215 Pages | 2004 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170594444.

Dutch translation: De Śiva-Sūtra – De Hoogste Werkelijkheid en hoe Deze te realiseren | 1976, Eerste druk 2013 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750949.

Dr I. K. Taimni was for many years Professor of Chemistry at the Allahabad University in India. He guided research and contributed many research papers to technical journals of several countries. In addition to his professional work, he made a deep study of Kashmir Saivism, and this combined with his profound knowledge of Theosophy, he brought to bear on his writings. He was awarded the Subba Row Gold Medal for his contribution to Theosophical literature. His books have run into many editions and are translated into several languages.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9788170594444
Additional DescriptionMore Details

Other titles by the author: – Gayatri – Glimpses into the Psychology of Yoga – Man, God and the Universe – Principles of Theosophical Work – Science and Occultism – The Science of Yoga: The Yoga Sutras of Patanjali – The Secret of Self-Realization – Self Culture: In the Light of the Ancient Wisdom – Self Realization Through Love

Quantity

Prijs: € 10,00

Self-Realization Through Love – Nārada Bhakti-Sūtra

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

86 Pages | 2003 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593735.

Dutch translation: Zelfrealisatie door Liefde – De Bhakti-Sūtra van Nārada | Eerste druk 2002 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750765.

Self-Realization through Love presents the spirit of Bhakti Yoga as outlined in the Bhakti-Sūtra of  Nārada (AD 4th century). This work contains the well-known Sanskrit aphorisms, transliteration in Roman, English version and commentary in a modern idiom.

Love in its purest form is the nature of God and pervades all life. Bhakti is the expression of Divine Love inherent in humankind directed towards the Divine in order to attain Divine Union or Self-realization. The author describes the book as ‘a sort of a manual for those who want to realize God through the power of love’. It is, however, useful to aspirants following other paths also, as eventually, all aspects of human nature must be perfected in the evolution towards Self-realization.

Dr. I. K. Taimni, author of several books on Yoga, brings to this one also his usual insightful wisdom and keen observation of human nature.

 

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 8170593735
Quantity

Prijs: € 4,50

Zelfrealisatie door Liefde – De Bhakti-Sūtra van Nārada

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

83 Pagina’s | Eerste druk 2002 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750765.

English Original: Self-Realization Through Love – Nārada Bhakti-Sūtra| 2003 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593735.

In de Indiase mythologie is Nārada een van de zeven rishi’s of zieners. Aan hem wordt de uitvinding van de vina of luit toegeschreven. Het meest bekend is hij geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sūtra. In dit geschrift wordt de aard van de liefde behandeld, met name de liefde tot God.

In 84 aforismen zet Nārada uiteen, dat het pad van devotie voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God leidt volgens de auteur tot vervulling van het leven. Deze aforismen zijn vaak zeer beknopt, en worden meestal van commentaar voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K. Taimni maakt de Bhakti Sūtra toegankelijk voor de Westerse lezer. Het schetst de omtrekken van enkele treffende kenmerken van het pad van toewijding of liefde en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen, die God door middel van de kracht van liefde willen realiseren. Hij behandelt het onderwerp niet met het Meesterschap, dat spreekt uit geschriften als de Yoga Sūtra en de Śiva Sūtra, maar geeft een tamelijk goed idee van het pad van devotie en is een grote hulp voor diegenen, die hun toewijding willen ontwikkelen en enige richtlijnen en informatie wensen over dit onderwerp in de vroege stadia van ontwikkeling daarvan. De Bhakti Sūtra kan voor wie emotioneel van aard zijn en voor wie het pad van devotie in het bijzonder geschikt is een heel nuttige gids zijn.

Afkomstig van bladzijde 21:

” amṛitasvarūpa ca |

amṛita =  de nectar van onsterfelijkheid, het besef van onze eeuwige aard, dat ons doet uitstijgen boven de angst voor de dood en verval; svarūpā = (heeft de) wezenlijke vorm (van); ca = en.

Terwijl de uiterlijke vorm van bhakti emotionele liefde is, is de meest innerlijke, wezenlijke vorm ervan een besef van onze ware aard, die eeuwig is en het gebied van verval en dood te boven gaat.

[…]

Als we kijken naar een toegewijde, die een intense liefde voor God van buitenaf koestert, zien we dat hij/zij ruwweg dezelfde symptomen vertoont van iemand, die heel erg verliefd is op een ander. Zijn of haar denken is geobsedeerd door het denken over die ander. […] Dit is de uiterlijke vorm van bhakti – haar rūpa – die meestal in de eerste stadia van ontwikkeling prominent aanwezig is. Maar naarmate bhakti rijper wordt en de bhakta in een steeds nauwere relatie tot God brengt, neemt zij in toenemende mate de vorm aan van een gevoel van eenheid met Hem. “

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750765
Additional DescriptionMore Details

In 81 aforismen zet Narada uiteen dat het pad van devotie voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God leidt volgens de auteur tot de vervulling van het leven. Deze aforismen zijn vaak zeer beknopt en worden meestal van commentaar voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K. Taimni maakt de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westerse lezer. Uit de inleiding:

Het belangrijkst om in gedachten te houden is altijd dat het pad van spirituele ontwikkeling niet een platgetreden pad is dat iedereen moet volgen om zijn doel te bereiken. ‘Ieder individu is voor zichzelf het leven, de waarheid en de weg’, en het pad dat hij volgt ontvouwt zich in hemzelf, terwijl hij voortgaat overeenkomstig zijn eigen uniekheid en de rol die hij in de verre toekomst bestemd is te spelen in het Goddelijk Plan. De Bhakti Sutra van Narada schetst de omtrekken van enkele opvallende kenmerken van het pad van toewijding of liefde, en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen die God door middel van de kracht van liefde willen realiseren. De Bhakti Sutra behandelt het onderwerp niet met het meesterschap dat spreekt uit geschriften als de Yoga Sutra en de Siva Sutra, maar geeft een tamelijk goed algemeen idee van de Bhakti Marga en is een grote hulp voor hen die toewijding willen aankweken en enige richtlijnen en informatie wensen over dit onderwerp in de vroege stadia van ontwikkeling ervan. De Bhakti Sutra kan een heel nuttige gids zijn voor wie emotioneel van aard zijn en voor wie de Bhakti Marga in het bijzonder geschikt is.

Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

The Changing Face of the Hero

By Rodney Standen.

147 Pages | First Quest Edition 1987 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606163.

‘ The concurrent evolution of our story-book heroes and our collective consciousness. ‘

People need heroes. Heroes are at the heart of our fantasies. But our heroes change with the times. Beginning with Odysseus 2,500 years ago, the author develops his theme on an age to age basis. He demonstrates, that the hero of yesterday, the doer of miracles, has metamorphosed into today’s sophistocated James Bond. The engrossing study of man’s collective unconscious, that results from it, is supported with resource material drawn from Carl Jung, James Joyce, Nikos Kasantzakis, Tolstoy, Hesse, Maugham, and others.

From Chapter 13 – ‘The Ripeness of Time’ (p. 137):

” Were it not for this story and others like it, we could have imagined two vaguely parallel lines and two spirals of dissimilar size, all having as their origin the first Odysseus. One of our parallel lines would contain the ‘true-blue’ tradition of gentlemen, who always know what is and simply is not done. These heroes neither lie nor cheat nor, so far as we know, womanize. Their faces are unmarked by warts, their minds untroubled by temptation to commit even the most venial of sins. In our cynical age, this line may be somewhat undernourished. But in comic books there will always be a superhero; and in every police station or general hospital, at least one character who is, and forever will be, true blue. ” 

 

 

 

auteur: Standen, R.
ISBN: 0835606163
Quantity

Prijs: € 8,39

Loading Updating cart…

Beyond the Postmodern Mind – The Place of Meaning in a Global Civilization (1989 edition)

By Huston Smith. (1919- 2016).

281 Pages | First Quest Edition  1984, 2nd edition 1989, 3rd printing 1992. | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606473.

NB: This is the second edition (1989): its latest and third edition (2003) can be purchased in our Webshop here

This study was first published in 1982 and is considered a classic in its disciplined analysis of contemporary reductionist philosophy. It explores the limits of science and points society’s way out of the dark woods where science has stranded us. Smith uses the term ‘modern’ mind to denote the so-called Enlightenment outlook of Newtonian physics and rationalism, which cut the ground from under the religious foundations of Western life. In the ‘post-modern’ age of the late nineteenth and the twentieth centuries, people lost their humanistic confidence.

Although science may have won a battle ove religion, it has in the process undermined its own empirical foundation: and having destroyed confidence in intuitive revelation, the mind is (as H.G. Wells once suggested) ‘at the end of its tether’. Despite the ravages of analytical philosophy and existentialism, Smith feels there is a fundamental view of reality, that flourishes throughout the world under various disguises. The uneasy post-modern mind, Smith says, awaits discernment of a new metaphysics.

From Chapter 3 – ‘Perennial Philosophy, Primordial Philosophy’ (p. 70):

” A life, that identifies primarily with its physical pleasures and needs (getting and spending we lay waste our days) is superficial;

one that advances its attention to the mind can be interesting if it moves on to the heart (synonym for soul), it can be good.

And if it passes on to spirit – that saving self-forgetfulness and egalitarianism in which one’s personal interests loom no larger than those of others – it would be perfect. “

auteur: Smith, H.
ISBN: 0835606473
Quantity

Prijs: € 9,00

Loading Updating cart…

Science, Consciousness and the Paranormal (Blavatsky Lecture 1998)

By Prof. Emeritus Arthur Ellison (1920 – 2000).

34 Pages | Blavatsky Lecture 1988 | A6 Softcover | Theosophical Books Limited | No ISBN.

This Blavatsky Lecture was delivered at the Summer School of The Theosophical Society in England, The University of Leicester, Sunday 26th of July, 1998.

In this lecture, Professor Emeritus Ellison will discuss his approach to the Theosophical descriptive model of the universe at all its levels and consider the way, it seems to him, members were evidently intended to approach this model as indicated by the Three Objects. He will consider and briefly review the work of the Science Group, some of which was reviewed in the book Psychism and the Unconscious Mind (First Quest edition 1968, second edition 1974), and possible lessons to be drawn from the Group’s subsequent demise. Finally, he will briefly consider the activities of other bodies, who have taken up the pioneering research on Third Object matters dropped by the Science Group.

From page 10:

” The Buddha and the Theosophical Masters said, that we were not to believe something because it was written in some book that men considered sacred, nor indeed presumably in any other book. So it seemed to me right to find a good medium and try a séance. (Such things are forbidden in the Esoteric Section). This was to be a piece of open-minded scientific research and of course psychical research is an important part of the Third Object of the Theosophical Society. To my delight my wife came through ‘like a bomb’, as the saying goes, enormously glad to be able to reassure us all that she was in good shape and happy. She referred to many things related to her interests and there seemed to me little doubt that it was indeed she. The script – received by automatic writing – gave her relative exactly what he needed to continue his life. He never needed another communication from her. “

 

 

auteur: Ellison, A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 3,25

Loading Updating cart…

I Send a Voice

By Evelyn Sybil Mary Eaton (1902 – 1983).

178 Pages | First Quest Book edition 1978, 5th printing 1990 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605116.

A FIRST PERSON ACCOUNT of the consciousness expanding, transforming rites of an Amerindian Sweat Lodge.

Evelyn Eaton writes of her compelling determination to become worthy of participating in a Sweat Lodge healing ritual. Later, after undergoing ordeals inside and outside the Lodge, she dared to ask Power Man for a Pipe. I Send a Voice provides an unusually authentic picture of the Amerindian during one of his most sacred and esoteric rites. With Evelyn, we live through the deep drama of numerous experiences of physical and spiritual healings: grow to love, admire, and respect the powerful Grandfathers.

From page 36:

” Sharing was the point. Someone gathered and brought the tule reeds. Someone brought the rocks and the wood for the fire. Someone drew the water and carried it in pails. Many hands must have built the Sweat Lodge, cutting and trimming the willow trees, planting them in the ground, bending them symmetrically together to support the roof. In the old days someone would have cured the deerskin or the buffalo hide to stretch on the framework. Then there would be a ritual to bless it, in which everyone concerned would take part.

The description of such a ritual was in Chapter III of Brown’s The Sacred Pipe. There was a diagram showing the Inipi, the purification lodge. The Sweat Lodge here was made by another tribe, but the principle was the same. I thought of the circle, in all its symbolism, from a glyph of the Creator, that Point within the Circle, whose center is everywhere, to its representative, the sun, source of light, life and spiritual illumination. From there, I went to meditation on the Medicine Wheel, a mandala of concentric depths and intricate designs, where everything in the universe has its appropriate place. “

 

auteur: Eaton, E.
ISBN: 0835605116
Quantity

Prijs: € 13,48

Loading Updating cart…

Hindu Ethics, Purity, Abortion and Euthanasia

By Harold G. Coward, Julius J. Lipner and Katherine K. Young.

139 Pages | 1989 | Soft cover | State University of New York Press, Albany | ISBN: 0887067646.

Modern Western approaches to India often have focused on metaphysics at the expense of ethics, leading many to see Hinduism as only concerned with the esoteric and the otherwordly. The chapters of this book offer case study explorations, that are selected and presented to invite comparisons with the modern West. Such comparisons will help to remove the apparent otherworldly nature of Hindu thought from the minds of Western readers, as well as give depth to and new significance to Indian ideas in the areas of medical ethics, social ethics, and human rights. The case studies demonstrate that Indian thought has not ignored deep reflection on ethical problems that are presenting serious challenges to the modern world. They demonstrate, that Hinduism has a firm grounding in ethics, even when the most difficult questions are raised.

 

auteur: Coward, H.G./Lipner, J.J./Young, K.K.
ISBN: 0887067646
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Radiant Child

By Thomas Armstrong.

203 Pages | A Quest Original, first published in 1985, second printing 1988 | Soft cover| Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606007.

Thomas Armstrong believes, that children come into this life radiating and reflecting the mystery of creation; that their spiritual nature as well as their basic instincts are close to the surface of their awareness. Unfortunately, for most part, parents, teachers, and child therapists have not recognized this delightfully useful aspect of the childhood psyche. The author notes, that this hidden sight of youthful consciousness has been noticed and appreciated primarily by poets, mystics, authors of fairy tales, and world mythologists. These folks identify with the wonder-child, the divine child, the child-god, the child hero. This practical guide is heavily documented with case-histories of ‘radiant’ experiences, the reality of which is supported by telling testimony from the author’s peers.

From page 101:

” The child is potential future . . . the ‘child’ paves the way for a future change of personality. In the individuation process it anticipates the figure, that comes from the synthesis of conscious and unconscious elements in the personality. It is therefore a symbol, which unites the opposites; a mediator, a bringer of healing; that is, one who makes whole. “

 

auteur: Armstrong, T.
ISBN: 0835606007
Quantity

Prijs: € 9,73

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…