TVN Home » Een Toelichting op De Geheime Leer – Stanza’s I – IV

Een Toelichting op De Geheime Leer – Stanza’s I – IV

28 augustus 2020

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 - 1891).

135 Pagina's | Uitgegeven in 1995 | Hardcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328436.

Engels origineel: Transactions of the Blavatsky Lodge | Uitgegeven 1890 & 1891; in 1 Volume bestaande uit 2 boekjes. De recentste editie is uit 2017 | Theosophical University Press, Pasadena California | ISBN: 9781542868938

Tijdens werkelijke bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society in Londen beantwoordde H.P. Blavatsky allerlei vragen over de Stanza's van Dzyan. Haar antwoorden wierpen meer licht op een aantal belangrijke facetten van de leringen, die door onderzoekers en belangstellenden moeilijk worden gevonden. Omdat de leden van de Blavatsky Lodge het gevoel hadden dat deze bijeenkomsten waardevol zouden zijn voor andere lezers van haar boeken, tekenden ze de vragen en antwoorden op en publiceerden deze in een wat verkorte vorm in twee delen in 1890 en 1891. Hier zijn ze in 1 deel samengebracht.

Afkomstig uit het 'Voorwoord':

" Het doel van dit boek kan aldus worden geformuleerd: aan te tonen dat de Natuur geen 'toevallig bijeenkomen van atomen' is, en aan de mens zijn rechtmatige plaats in het plan van het Heelal te geven; de archaïsche waarheden, die de grondslag vormen van alle religies, tegen ontaarding te beschermen en de fundamentele eenheid waaruit zij alle voortkomen enigzins aan het licht te brengen; tenslotte, aan te tonen dat de occulte kant van de Natuur nooit is benaderd door de wetenschap van de moderne beschaving. "

Auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789070328436
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...