TVN Home » Het Goddelijk Plan – Menswording en Evolutie (2 Delen)

Het Goddelijk Plan – Menswording en Evolutie (2 Delen)

10 juni 2010

Door Geoffrey A. Barborka (1897-1982).

697 Pagina's | Uitgegeven in 1973 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750321.

English Original: The Divine Plan | Sixth reproduction 2015 | Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar | ISBN: 8170591848.

In Het Goddelijk Plan wordt de lezer stap voor stap binnen geleid in de belangrijkste en meest interessante leringen van de Theosofie. Men kan dit boek beschouwen als een gids voor een diepgaande studie in het magnum opus van Mevrouw Blavatsky, De Geheime Leer; ook wordt het verband tussen De Geheime Leer en De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, De Stem van de Stilte en de werken van T. Subba Row duidelijk naar voren gebracht.

Leerstukken betreffende cyclische evolutie, reïncarnatie en de toestanden na de dood, de opbouw van het heelal en de constitutie van de mens, inwijding, enzovoorts worden stuk voor stuk uitvoerig behandeld en vervolgens wordt de onderlinge samenhang ervan aangetoond. Talloze 'moeilijke woorden' - voor velen een struikelblok - worden op voor ieder begrijpelijke wijze verklaard. Alleen al door deze woordverklaringen is Het Goddelijk Plan een kostbaar bezit voor iedere serieuze bestudeerder van de Theosofie.

Geoffrey A. Barborka bezocht de “Theosophical School” en daarna de “Theosophical Universiteit” in Point Loma (Californië). Gedurende zijn studietijd kreeg hij volop de gelegenheid zich te verdiepen in de werken van Mevrouw Blavatsky, toen hij als letterzetter meewerkte aan de Engelse uitgave van Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, De Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte. In zijn lezingen, tijdschriftenartikelen en boeken tracht Barborka steeds iets van zijn intense belangstelling en liefde voor de theosofische leringen, zoals deze in hun oorspronkelijke vorm door Mevrouw Blavatsky verbreid werden, aan anderen over te dragen. Daarbij verstaat hij de kunst deze vaak ingewikkelde en moeilijk te doorgronden leringen als het ware zichzelf te laten verklaren, zonder er een eigen mening of interpretatie aan toe te voegen. Andere boeken waardoor G.A. Barborka grote bekendheid kreeg zijn onder andere H.P. Blavatsky, Tibet and Tulku (over de paranormale gaven van Mevrouw Blavatsky), The Pearl of the Orient (over de Bhagavad Gita) en The Christmas Story (over de occulte en mystieke betekenis van het kerstfeest).

auteur: Barborka, G.A.
ISBN: 9789061750321
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...