TVN Home » Product categorieën: brontekst

Brontekst

22 augustus 2018

I Tjing – In Alle Eenvoud

Door George Hulskramer.

160 Bladzijden | Uitgegeven in 2010 | Hardcover | George Hulskramer en Uitgeverij Altamira-Becht B.V., Haarlem | ISBN:9789069638874.

Of je nu op het punt staat een grote of een kleine beslissing te nemen, het meer dan oude Chinese Wijsheids- en orakelboek I Tjing helpt je een stap verder. Alles wat je nodig hebt om dit handzame boekje te gebruiken, zijn drie muntjes, een pen of potlood en een stuk papier. Raadpleeg een van de vierenzestig hexagrammen – zeslijnige patronen – , dat dan tevoorschijn komt en doe er je voordeel mee. I Tjing in alle eenvoud is door zijn formaat, opzet en uitwerking een betrouwbare metgezel, die je overal mee naartoe kunt nemen en die jou nooit in de steek laat.

auteur: Hulskramer, G.
ISBN: 9789069638874
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

TAO – De Levende Religie van China

Door Lao Tzu (601 BC – unknown), commentaar door Kristofer Schipper.

317 Bladzijden | Eerste druk 1988, 9de druk 2009 | Softcover | J.M. Meulenhoff Uitgeverij | ISBN:

In TAO beschrijft Kristofer Schipper in heldere taal de geschiedenis van de Chinese Leer. Hij verdiept zich in de rituelen, die erbij horen en de elementen, waaruit de leer is opgebouwd, zoals de grote aandacht voor het mensenlijk lichaam en de kosmologie. Tao is zowel een uitstekende inleiding voor buitenstaanders als waardevol studiemateriaal voor wie al meer vertrouwd is met de leer. Tao is veel meer dan een godsdienst, het is een manier van kijken en een manier van in het leven staan. Een religie zonder gelovigen en zonder canonieke leerstellingen.

Het boek biedt meerwaarde voor iedereen, die meer over China te weten wilt komen. In alles wat in de afgelopen eeuw in dit machtige rijk is voorgevallen, zowel onder het maoïsme als tijdens de gigantische industrialisatie, heeft de Tao bewust of onbewust doorgewerkt.

Kristofer Schipper was hoogleraar aan de Leidse Universiteit en aan de École Pratique des Hautes Études in Parijs en is opgeleid tot taoïstisch meester.

auteur: Schipper, K.
ISBN: 9789029077316
Quantity

Prijs: € 19,99

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gītā – A Guide to Navigating The Battle of Life

By Ravi Ravindra.

302 Pages | First edition 2017 | Paperback | Shambhala Publications, Inc, Boulder, U.S.A. | ISBN:

‘ All there is, is KRISHNA. ‘

Upon hearing this famous and enigmatic line from the Gita’s seventh chapter when he was a boy, Ravi Ravindra embarked on a journey to understand its deep meaning. The search led him far beyond the tradition from which the text originally arose to an exploration of World Mystical Wisdom, including Zen, Christianity, Yoga, and particularly the teachings of J. Krishnamurti (1895 – 1986) and G.I. Gurdjieff (1866 – 1949).

Dr. Ravindra’s fresh prose translation with wide-ranging commentary is the fruit of that life-long process. It stands out from the many other versions with its assertion, that the Bhagavad Gita is at heart a universal Guide to navigating the battle of life required of each and every one of us. It is through that navigation, he shows, that we can discover and connect with the KRISHNA deep within ourselves: the Eternal Witness, who is above the battle, and who is, ultimately and joyfully, All there is . . .

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 987654321
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gītā – The Lord’s Song

By Annie Besant (1847 – 1933) .

243 Pages | Originally published in 1953, second edition, 11th reprint, 2005 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590493.

Annie Besant wished, in adding this translation to those already before the public, ‘to preserve the Spirit of the original, especially in its deeply devotional tone; while at the same time giving an accurate translation, reflecting the strength and terseness of the Sanskrit’. She has been eminently succesful, as testified by the appreciation of generations of readers.

 

Auteur: Besant, A.
ISBN: 8170590493
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Mahābhārata – The Story of Great War

By Annie Besant (1847 – 1933).

305 Pages | 7th Reprint, 2017 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170591832.

Mahābhārata is ‘one of the greatest books in the world‘ says Annie Besant (1847 – 1933), eminent scholar of Hinduïsm as well as Comparative Religion, and International President of the Theosophical Society (1907 – 1933), in the introduction to this book. It is the story of the Aryan race in India some 5.000 years ago and includes an account of the epic war between the Pandavas and Kauravas.

This book is based on notes of lectures delivered by Besant at the Central Hindu College Beneras (now Varanasi) in the first decade of this century. She describes the Mahābhārata as a great teacher of Ethics and Philosophy, an it is also history. The original Sanskrit verse, she says, ‘is the greatest poem in the world’.

Auteur: Besant. A
ISBN: 9788170591832
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

The Secret Doctrine – Abridged and Annotated by Michael Gomes

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), abridged and annotated by Michael Gomes.

257 Pages | Published in 2009 | Softcover | Tarcher/ Penguin Books | ISBN: 9781585427086.

The Secret Doctrine, Helena Petrovna Blavatsky’s masterwork on the origin and evolution of the universe and humanity itself, is arguably the most famous, and perhaps the most influential, occult book ever written. Published since 1888 only in expensive, two-volume editions of some 1400 pages, it has long eluded the grasp of modern readers- until now.

auteur: Blavatsky, H.P./Gomes, M. (ed.)
ISBN: 9781585427086
Additional DescriptionMore Details

This single-volume edition, abridged and annotated by historian and Theosophical scholar Michael Gomes, places the ideas of The Secret Doctrine within reach of all who are curious. In particular, Gomes provides a critical sounding of the book’s famous stanzas on the genesis of life and the cosmos – mysterious passages that Blavatsky said originated from a primeval source and which form the heart of The Secret Doctrine. Gomes scrupulously scales down the book’s key writings on symbolism to their essentials, and offers notes and a glossary to illuminate arcane references. His historical and literary introduction casts new light on some of the book’s sources and on the career of its brilliant and elusive author, one of the most intriguing personages of the nineteenth century. At once compact and representative of the work as a whole, this new edition of The Secret Doctrine brings unprecedented accessibility to the key esoteric classic of the modern era.

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

The Guiding Light of Lao Tzu

By Lao Tse (601 BC – unknown), translated by Henry Wei.

234 Pages | First published 1982, 3rd printing 1988 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN:

Twenty-six centuries ago, a man called Lao Tzu offered a daringly new way of life to his countrymen. His work is called the TAO Teh Ching, a philosophy of pure beauty, rare charm, and great spiritual depth and represents a magnificent treatise on human rights. For centuries, it has been a source of inspiration for Chinese art, poetry and painting. In many of its moral viewpoints it is similar to Christianity. Indirectly, it also inspired the development of acupuncture, alchemy, astrology, and the martial arts (kung fu). Its quintessential teaching, however concerns yoga and meditation.

About the ‘Eternal Tao’ (p.22):

” There is something formless and perfect,

Existing before the birth of Heaven and Earth

How still it is! How quiet!

Abiding alone and unchanging,

It pervades everywhere without fail.

Well may it be called Mother of the World.

I do not know its name,

but label it TAO . . . “

auteur: Wei, H.
ISBN: 0835605582
Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

Studies in de Bhagavad Gītā

Door Tallapragada Subba Row (1856 – 1890), vertaald door Margreet  Meijer-Kouwe met een historisch overzicht door Henk J. Spierenburg.

200 Bladzijden | 1999, Oorspronkelijk verschenen in The Theosophist februari 1886 / juli 1887, Adyar | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750784.

English original: The Philosophy of the Bhagavad Gītā – ‘Four Lectures delivered at the 11th Annual Convention of the Theosophical Society, held at Adyar on December 27-30, 1886’ | Published in 1921 by The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN unknown.

Naast een Nederlandse vertaling van vijf lezingen van Subba Row over de Bhagavad Gītā, bevat dit boek een historische beschrijving van zijn leven, voetnoten, bijlagen, een bibliografie, een woordenlijst en een index door Henk Spierenburg.

Al vroeg werd duidelijk dat Subba Row beschikte over meer dan een normaal verstand. Hij studeerde onder andere rechten en geologie en blonk in beide vakken uit. Hoewel hij nimmer aan een universiteit Sanskriet studeerde, had hij een grote kennis van die taal en de Sanskriet literatuur. Wie dit boekje leest, kan niets anders dan doen dan tot dezelfde conclusie komen. Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), de belangrijkste stichtster van De Theosofische Vereniging, schreef na zijn overlijden in 1890 – net 1 jaar voor haar eigen overlijden – dat India een van haar grootste geleerden had verloren.

Afkomstig van bladzijde 5:

” Men kan de Bhagavad Gītā zien als de woorden, die een goeroe spreekt tot een chela, die vastbesloten is afstand te doen van alle wereldse begeerten en aspiraties, maar die toch een zekere moedeloosheid voelt, welke veroorzaakt wordt door de schijnbare leegte van zijn bestaan. Dit boek omvat 18 hoofdstukken, die alle nauw met elkaar in verband staan. Ieder hoofdstuk beschrijft een bepaald aspect van het menselijk leven. De studerende moet dit in gedachten houden, wanneer hij/zij een boek leest en hij/zij moet trachten die overeenstemmingen erin op te sporen. ” 

auteur: Subba Row, T.
ISBN: 9061750784
Additional DescriptionMore Details

T. Subba Row werd op 6 juni 1856 geboren in een Brahmaanse familie die behoorde tot de advaita richting van het hindoeïsme. Al vroeg werd duidelijk dat hij beschikte over een meer dan normaal verstand. Hij studeerde onder andere rechten en geologie en blonk in beide vakken uit. Hoewel hij nimmer aan een universiteit Sanskriet studeerde, had hij een grote kennis van die taal en de Sanskriet literatuur. Wie dit boekje leest kan niets anders doen dan tot dezelfde conclusie komen. H.P. Blavatsky, de belangrijkste stichtster van de Theosofische Vereniging schreef na zijn overlijden in 1890 dat India een van de grootste geleerden had verloren.

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

The Chaldean Account of Genesis

By George Smith (1840 – 1876).

319 Pages | Secret Doctrine Reference Series 1977; photographic reproduction of 1876 edition, with illustrations | Hardcover | Wizards Bookshelf, San Diego, U.S.A. | ISBN: 0913510661.

The complete title of the work is:

The Chaldean Account of Genesis –  Containing the Description of Creation, the Fall of Man, the Deluge, the Tower of Babel, the Times of the Patriarchs and Nimrod; Babylonian Fables, and Legends of the Gods; from the Cuneiform Inscriptions.

George Smith (1840 – 1876) was an English Assyriologist, who earned worldwide fame in 1872 by his translation of the Chaldaean account of the Deluge, which was read before the Society of Biblical Archaeology on the 3rd of December.

From Chapter I – ‘The Discovery of the Genesis Legends’ (p. B):

” The fragments of the Chaldean historian Berosus, preserved in the works of various later writers, have shown that the Babylonians were acquainted with traditions referring to the Creation, the period before the Flood, the Deluge and other matters forming part of Genesis. “

auteur: Smith, G.
ISBN: 0913510661
Quantity

Prijs: € 22,05

Loading Updating cart…

De Boeddhistische Catechismus

Door Kolonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907).

124 Pagina’s | Uitgegeven in 2003 | Hardcover, incl. bibliografie, woordenlijst en leeslint | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

English origineel: The Buddhist Catechism | Uitgegeven in 1908, copyright 1947, 42ste editie, 5de herdruk 1986 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN:

De verdiensten en de actualiteit van de activiteiten van Henry Steel Olcott hebben sinds 1881 nauwelijks of niet aan waarde ingeboet. Daarom kan dit elementair boeddhistisch handboekje nog steeds in een behoefte voorzien. Omdat de schrijver geen voorkeur kent voor een specifieke boeddhistische stroming, biedt het werkje voor een groot aantal lezers wellicht onverwachte perspectieven. Het leven van de Boeddha, zijn (ethisch-filosofische) leer en de volgelingen van deze leer worden erin beschreven, maar ook het (vermeende) conflict tussen religie en de wetenschap komt aan bod. Dit alles in een vraag-en-antwoord-vorm. Als bijlage zijn de 14 gemeenschappelijke grondbeginselen van alle boeddhistische scholen, van de hand van Olcott, opgenomen.

Afkomstig uit Deel IV – ‘De Opkomst en de Verspreiding van het Boeddhisme (p. 95 & 96):

310. Hoe komt het dat het boeddhisme, ooit de grootste religie van India, daar nu bijna helemaal is verdwenen?

” Het boeddhisme was in het begin zuiver en nobel, de ware leer van de Tathāgata; zijn Sangha was deugdzaam en hield de voorschriften in acht; het won de harten van allen en verspreidde vreugde in vele landen, zoals de morgenzon leven schenkt aan  de bloemen. Maar na enkele eeuwen bleken de slechte monniken te zijn toegetreden (upasampadā), werd de Sangha rijk, lui en zinnelijk; de Dharma raakte bezoedeld en vervolgens liet India de leer links liggen. “

auteur: Olcott, H.S.
ISBN: 9061750814
Additional DescriptionMore Details

Samen met H.P. Blavatsky was Henry Olcott essentieel voor de hernieuwde opbloei van het Boeddhisme in onder andere Japan en Sri Lanka. Dit boekje schreef hij om het boeddhisme nieuw leven in te blazen. Het werd gecontroleerd en goed bevonden door hooggeplaatste boeddhisten. Uit het voorwoord:

Het doel van dit bescheiden werkje is om een beknopte, maar niettemin begrijpelijke samenvatting te geven van de historie, ethiek en filosofie van het boeddhisme, waardoor nieuwelingen in staat worden gesteld om het nobele ideaal dat door de Boeddha is onderwezen te leren begrijpen en te waarderen, en het daarom makkelijker maken de dharma in al zijn details te volgen.
De vragen en antwoorden zijn in de volgende categorieën onderverdeeld:
  1. Het leven van de Boeddha
  2. De Leer
  3. De Sangha of kloosterorde
  4. Een korte historie van het boeddhisme, zijn leiders en propaganda
  5. Enige overwegingen omtrent boeddhisme en wetenschap

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

The TAO-Teh-King – Sayings of Lao Tszu

By Lao Tse (601 BC – unknown), translated by C. Spurgeon Medhurst.

165 Pages | Original edition 1905, 2nd Quest book printing 1975 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604306.

One of the great sages of history was a man named Lao Tzu, who was born in China in the year 604 B.C. He is regarded as the founder of the system of religion known as Taoism. His writings have been preserved in a small volume of poetry entitled Tao-Teh-King, which translated means ‘The Way and Its Power’, or ‘The Book of the Way and its Virtue’. It has also been called ‘A Scripture of the Eternal and Its Characteristics’, and it was adopted as a canon in the year 666 A.D. during the rule of the Emperor Kao Tsung of the T’ang Dynasty. Because of its sublime and timeless concepts, the Tao-Teh-King has endured through the centuries; it has been translated into many languages, and has been the subject of numerous volumes of philosophical and speculative literature.\

From Chapter 4 (p. 27):

” The TAO is as emptiness, so are its operations. It resembles non-fullness.

Fathomless! It seems to be the ancestor of all form. It removes sharpness, unravels confusion, harmonizes brightness, and becomes one with everything.

Pellucid! It bears the appearance of permanence. I know not whose son it is. Its Noumenon (εἴδωλον) was before the Lord. “

auteur: Medhurst, C.S. (tr.)
ISBN: 0835604306
Quantity

Prijs: € 7,28

Loading Updating cart…

Dhammapada – Pali Text in Roman with English Translation

By Prof. C. Kunhan Raja.

123 Pages | First edition 1956, second reprint 1984 | Paperback | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675718.

In translating the Dhammapada, there is one great difficulty in so far as there are many words on which scholars differ widely about their meaning and there is also considerable difference of view regarding the general purport of the passages in many cases. I have given my own rendering, after a careful study of the text with other texts of a related nature.

[…]

This book is accepted as a Buddhistic Text. But it is not at all anti-Hindu. It is really an Indian text. There is nothing in this text to which any orthodox Hindu can take any objection. Most of the ideas contained here are found also in Hindu Texts like the Upaniṣads, the Bhagavad Gītā and the Mahābhārata.

From page 113:

” divā tapati ādicco rattim ābhāti candimā

sannaddho khattiyo tapati jhāyī tapati brāhmaṇo 

atha sabbam ahorattaṁ buddho tapati tejasā

The Sun shines by the day, the Moon illumines the night;

a Kshatriya (Warrior, from Sanskrit kṣatra) with armour shines, a Brahmin shines in meditation.

Then all the days and the nights, Buddha illumines with his lustre. “

auteur: Kunhan Raja, C. (tr.)
ISBN: 0835675718
Quantity

Prijs: € 3,40

Loading Updating cart…

The Hidden Wisdom in the Holy Bible – Volume II

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

301 Pages | First edition 1967, 2nd & revised edition 1972, reprinted in 1986, first Quest edition 1994 | Paperback | Quest Books, USA | ISBN: 0835607054.

The Holy Bible belongs to a special category of literature. Mystics, Kabbalists, and students of sacred texts regard the Scriptures as allegorical, constructed of symbols, analogies, and parables, woven into a tapestry of meaning that holds the age-old truths of existence.

In this insightful interpretation of the Holy Bible, the profound spiritual and power-bestowing secrets of the sacred language of these allegories are liberated in the revelation of Divine Truth. Volume II of this abridgement of Hodson’s classic work of Exegesis includes his unique esoteric interpretations of the hidden meanings behind such Old Testament stories such as:

  • The Creation
  • The Flood and the Tower
  • The Life of Joseph as a Mystery Drama
  • Moses and the Exodus

The late Geoffrey Hodson is the author of The Brotherhood of Angels and Men and Clairvoyant Investigations.

auteur: Hodson, G.
ISBN: 0835607054
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

TAO Te Tjing

Door Lao Tse (601 BC – unknown), bewerkt en ingeleid door Prof. H. van Praag, vertaald door J.A. Blok.

159 Pages | Eerste druk 1910, 13de herziene druk 2013 (Klassiekers) | Softcover | Ankh-Hermes B.V., Utrecht | ISBN: 9789020209952.

Het boek Tao Te Tjing is een van de belangrijkste geschriften van het Taoïsme. Centraal staan ‘het volgen van het Tao’ en ‘woe-wei’, het niet ingrijpen, het loslaten dat wil zeggen, je niet verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in meegaan. De Tao Te Tjing is een Wijsheidsboek, dat door zijn diepgang en oorspronkelijkheid wordt gerekend tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Het werk wordt toegeschreven aan Lao Tse,  een oudere tijdgenoot van Confucius (551 – 479 v. Chr.).

Uit Hoofdstuk 8 zoals vermeld in de Inleiding (p. 33):

Het hoogste goed is als water.

Water doet alle wezens goed en strijdt niet.

Het woont op plaatsen door alle mensen veracht.

Daarin komt het goede Tao nabij.

Hij leeft gaarne op lage plaatsen.

Zijn hart houdt van de diepte.

In weldoen houdt hij van de liefde,

in spreken van de waarheid,

in bestuur van de orde,

in werken van bekwaamheid,

in handelen van de geschikte tijd.

Hij strijdt niet, daardoor treft hem geen blaam.

auteur: Blok, J.A. (vert.)/Praag, H. van (bew. & inl.)/ Lao-Tseu
ISBN: 9789020209952
Quantity

Prijs: € 15,90

Loading Updating cart…

Two Books of the Stanzas of Dzyan

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

235 Pages | First edition, 8th reprint 2013 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170590064.

The Stanzas of Dzyan are the skeleton as it were, around and attached to which the massive body of H.P. Blavatsky’s great work The Secret Doctrine, is built up. The Book of Dzyan – from the Sanskrit dhyāna (mystic meditation) – is the first Volume of the Commentaries [in fourteen volumes] upon the seven secret folios of Kiu-ti, and a glossary of the public works of the same name. Thirty-five volumes of ‘Kiu-ti’ for exoteric purposes and the use of the laymen may be found in the possession of the Tibetan Gelugpa lamas, in the library of any monastery. Yet not in the possession of European libraries being highly unknown to our philologists.

From page 231:

” The present is the child of the past; the future the begotten of the present; and yet, o present moment! Knowest Thou not that Thou hast no parent! Nor canst Thou have a child; that Thou art ever begetting but Thyself? Before Thou has ever began to say ‘I am the progeny of the departed moment, the child of the past, Thou has become that past itself. Before Thou utterest the last syllable, behold! Thou art no more the present but verily that future. Thus are the past, the present, and the future, the ever-living trinity in ONE – The great illusion of the Absolute is . . . “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9788170590064
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…

The Bhagavad Gītā (Sanskrit Text, Grammar and Word-for-Word Translation)

By Annie Besant (1847 – 1933).

460 Pages | Second edition, 1926 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592895.

The Bhagavad Gītā (lit. ‘Song of the Lord’) is one of the most important basic texts for the study of Hinduism, and has attracted the attention and admiration of thinkers throughout the world. The first edition of this great world scripture with the English translation and notes by Annie Besant (1847 – 1933) and Bhagavan Das ((1869 – 1958) was published in 1905; since then many other excellent editions and expositions of the text have come out. Still, the Bhagavad Gītā by Annie Besant and Bhagavan Das holds a unique place.

auteur: Besant, A.
ISBN: 8170592895
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Śri Rāmachandra – The Ideal King (Ramayana Lessons)

By Annie Besant (1847 – 1933).

188 Pages | First edition 1915, second edition 2005 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594774.

This book is constituted of the lectures Annie Besant gave to students, highlighting the noble ideals and virtues embodied in the story of Rāma, the ideal king, as related by the Sage Vālmiki. It is a companion volume to another series of lectures published under the title Mahābhārata: The Story of the Great War. Dr. Besant’s deep understanding of ancient Indian culture and thought and her magnificent language will assist young Indians, and some older people also, to go back to their roots and enrich the present with the great values of the past.

From Chapter II – Youth and Marriage (p. 20):

” KING DAŚARATHA, it is written, ‘dwelt in Ayodhyā happily, expecting sons’, and the whole world was waiting with him, for Vishnu was coming in human form to this earth. All-pervading, all-supporting, He was to fill with his life these coming children, that they might manifest him in the world for the world’s helping. “

auteur: Besant, A.
ISBN: 8170594774
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…