TVN Home » Product categorieën: geheime-leer

De Geheime Leer

20 november 2018

Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

78 Pages | 1977, reprint 1990 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN 0835675351.

Dutch translation: Aan de Bron van de Occulte Traditie – Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland.

This publication represents an historical introduction to the Two-Volume 1978 Edition of The Secret Doctrine. The epoch-making work known as The Secret Doctrine is the magnum opus of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Its subtitle is: ‘The Synthesis of Science, Religion and Philosophy’.

The First Volume of The Secret Doctrine came off the Press on 20 October 1888. This fact is recorded by Richard Harte, then in London, and about to leave for India. In a set of the original edition (first printing), now in the archives of the present writer, there is, on the half-title page, a note in blue pencil signed by Richard Harte, which says:

” This is the first copy ever issued. I got it from Printer by special Messenger on the morning of the 20 Oct. ’88 as I was leaving the house 17 Lansdowne Road, with Col. Olcott for India (Col. went personally via Naples), The Second Vol. followed me to India. “ – R.H.

 

 

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 0835675351
Quantity

Prijs: € 6,81

Loading Updating cart…

Aan de Bron van de Occulte Traditie

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

100 Pagina’s | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1977 | ISBN 9061750490.

English original: Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written – The Theosophical Publishing House, Adyar.

Dit werk is geschreven als historische inleiding op de editie van The Secret Doctrine die werd uitgegeven als onderdeel van de Collected Writings of H.P. Blavatsky.

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslaw in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk.

Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met Henry Steel Olcott (1832 – 1907), William Quan Judge (1851 – 1896) en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in London, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in London op 8 mei 1891.

Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot de Theosofie en De Stem van de Stilte. Zoals elders vermeld, verschijnt haar hele oeuvre in H.P. Blavatsky, Collected Writings, verzorgd door Boris de Zirkoff.

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 9061750490
Additional DescriptionMore Details

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslav in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en de toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk. Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met H.S. Olcott, W.Q. Judge en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in Londen, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in Londen op 8 mei 1891. Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte. Haar hele oevre verscheen in de Collected Writings of H.P. Blavatsky, verzorgd door Boris de Zirkoff. Boris de Zirkoff werd geboren in Rusland. Na de revolutie studeerde hij aan verscheidene universiteiten vooral talen en de klassieken. Nadat hij naar de Verenigde Staten was geëmigreerd en daar genaturaliseerd was, vestigde hij zich op het hoofdkwartier van de Point Loma Theosophical Society bij San Diego, Californië, waar hij achttien jaar werkte voornamelijk op literair gebied. Sinds 1925 verzorgde hij H.P. Blavatsky, Collected Writings, waarvan veertien delen en een index zijn uitgekomen. Verder was hij hoofredacteur van Theosophia, een onafhankelijk driemaandelijks tijdschrift, dat in Los Angeles werd gepubliceerd. Hier heeft hij een theosofisch informatiecentrum gevestigd. In de genoemde serie Collected Writings verscheen in 1972 een herdruk van Isis Unveiled en in 1979 een van The Secret Doctrine. Hiervoor heeft de Zirkoff het merendeel van de honderden citaten en verwijzingen geverifieerd en waar nodig verbeterd, maar Blavatsky’s woorden onaangetast gelaten.

Quantity

Prijs: € 10,75

Loading Updating cart…

Theosophical Gleanings

By two anonymous students.

76 Pages | Copyright 1978 | Paperback | Quest Books, USA.

In this small book have been collected together articles authored by two outstanding students of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine. What makes this collection so unique is that the two authors were contemporaries of Blavatsky, and consequently, their writing reflects the atmosphere, captures the flavor of, the occult community of the late nineteenth century. All who admire  and respect the magnitude of H.P.B.’s philosophy, particularly as expressed in The Secret Doctrine, will find much in this book to enchance their study of the nature of creation and of man.

From Chapter I, ‘Theosophical Gleanings’ or ‘Notes On The Secret Doctrine, Lucifer, Vol. VI, No. 31. London, March 15th, 1890:

” We are literally what our signature says: Two Students, nothing more pretentious. If we are also what has been called ‘communicative learners’, it is because we feel that what have been difficulties to us are probably difficulties to others, and that fellow-students can sometimes lend each other a helping hand over a rough piece of road. In reading ‘The Secret Doctrine’, the student is apt to be confused, even dazed, by the range of erudition, the wealth of illustrations, the abundance of digressions, the number of literary allusions. Devas and Daimons, Dhyani, Buddhas and Kumaras, Yugas and cycles, satyrs and fakirs, alchemists and adept, Manus and Monads, whirl around him in dazzling phantasmagoria, and he rises from hours of effort, his only distinct acquirement a headache. We have found the most fruitful system of study is to fix on some one thing, to follow it, through all its windings with dogged persistency, steadily hunting it down through the two volumes, disregarding all alluring byways and seductive glades, until there lies before us that one thing in its completeness, with every touch given to it from beginning to end, clear definite, comprehensible. It may be remembered that there was one Proteus who could give the most interesting information, if only you could keep grip on him through all his transformations, until he reassumed his proper shape and became conversable. So, in following the Protean shapes in ‘The Secret Doctrine’, if you can only ‘hang on’ to the end, your reward is true. “

auteur: Anon.
ISBN: 0835602265
Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…