TVN Home » Product categorieën: het-pad

Het Pad

13 januari 2022

Glamour, a World Problem

By Alice Bailey (1880 – 1949).

290 Pages | 2017, twelfth edition, original printed in 1950 | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301097.

This book deals with the misconceptions existing on all levels of the personality life-maya on the etheric level; glamour on the emotional plane; and illusion on the mental plane; climaxing in the sum total of all three combined in the personality-the so-called dweller on the threshold.

A higher form of energy must be brought to bear on the blocked condition. This means in practical terms, maya must be subjected to the inspiration and idealism of the emotional plane; glamour to the illumination of the mental plane; illusions to the light of the intuition, a buddhic energy; and the dweller on the threshold must be confronted by the Angel of the Presence, the soul.

As this clarity and transformation of the personality proceed in the individual, he can begin to serve consciously, preferably in group formation, to lift and enlighten the world condition.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301097
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Vivekacudamani – Het Kroonjuweel van Onderscheidingsvermogen.

Door Sri Sankaracarya (700 CE – 750 CE), vertaling door Ferit Arav.

226 Pagina’s | 2021 | Paperback | Brave New Books | ISBN: 9789081653817.

Sri Sankara wordt beschouwd als de grootste spirituele leraar die Advaita Vedanta, ofwel de leer van non-dualiteit, toegankelijk heeft gemaakt voor hen die op zoek zijn naar kennis over de betekenis van het menselijk bestaan. Zij, in wie op een stil moment de vragen oprijzen ”Wie ben ik, wat is de wereld en wat is mijn relatie tot de wereld?”, zullen tijdens hun zoektocht een goede gids en een betrouwbare compagnon vinden in de werken van Sankara ons heeft nagelaten.

Hoewel de aangeboden kennis uit de moeilijk toegankelijke Veda’s stamt, legt Sankara deze kennis voor de rijpe zoeker op een begrijpelijke en herkenbare wijze uit. In Vivekacudamani, een van de omvangrijkste en onderrichtende werken van Sankara, wordt deze kennis aangereikt in de vorm van een dialoog tussen de leraar en de naar zelfkennis dorstende leerling. Een van de voornaamste begaafdheden van de leerling om deze kennis te kunnen ontvangen, is het vermogen tot onderscheid (viveka) dat ook in de titel van het boek genoemd wordt. Andere belangrijke vereisten waaraan de kandidaat leerling moet voldoen is het verlangen naar bevrijding, onthechtheid en een kalme geest.

Sankara legt de leerling stap voor stap uit dat ideeën over de eigen individualiteit en die over de wereld slechts uit identificaties bestaan met wat men als werkelijkheid beschouwt en die de oorzaak zijn van gebondenheid en het menselijke lijden. Deze schijnbare werkelijkheid is echter veranderlijk en voorbijgaand, en bedekt zijn bestaansgrond die onveranderlijk en eeuwig is: puur bewustzijn, of zoals in de Vedische traditie wordt genoemd, Brahman. Het zich bevrijden van deze illusoire bedekkingen leidt tot de uiteindelijke bestemming van de mens die onbeschrijflijk is.

Auteur: Sankaracarya, S.
ISBN: 9789081653817
Quantity

Prijs: € 17,15

Loading Updating cart…

The Holy Science

By Swami Sri Yukteswar (1855 – 1936)

122 Pages | 2020, eighth edition | Hardcover | Self-Realization Fellowship, Los Angeles | ISBN: 9780876120514

”Prophets of all lands and ages have succeeded in their God-quest,” writes Paramahansa Yogananda in the foreword to The Holy Science. ”Entering a state of true illumination, nirbikalpa samadhi, these saints have realized the Supreme Reality behind all names and forms. Their wisdom and spiritual counsel have become the scriptures of the world. These, although outwardly differing by reason of the variegated cloaks of words, are all expressions—some open and clear, others hidden or symbolic—of the same basic truths of Spirit.

”Swami Sri Yukteswar…was eminently fitted to discern the underlying unity…Placing the holy texts on the spotless table of his mind, he was able to dissect them with the scalpel of intuitive reasoning, and to separate interpolations and wrong interpretations of scholars from the truths as originally given by the prophets.”

The Holy Science demonstrates, by explanation of parallel passages from the Hindu and Christian scriptures, the essential unity of the great religious teachings of East and West. With incomparable wisdom and discernment, Sri Yukteswar explains the unversal evolution of consciousness, energy, and matter—the entire spectrum of experience that we call ”life.”

The author provides an authoritative foundation for a purely holistic view of man and the universe—and shows how that view supports the principles of natural living in body, mind, and soul. Rooted in the deepest truths of religion, it yet offers practical advice for fulfillment in everyday living, by delineating the physical, mental, moral and spiritual principles that govern the expansion of human consciousness.

Author: Yukteswar, S.S.
ISBN: 9780876120514
Quantity

Prijs: € 22,95

Loading Updating cart…

A Jewel on a Silver Platter – Remembering Jiddu Krishnamurti

By Padmanabhan Krishna with a Foreword by Ravi Ravindra.

417 Pages | First printing Spring 2015 | Hardcover | Peepal Leaves Publisher | ISBN: 9781312903333.

This book gives an intimate portrayal of the philosopher sage Jiddu Krishnamurti by several of his colleagues, who knew him over many decades and interacted with him closely. It reveals several aspects of the man and investigates his teachings in depth.

The author, Padmanabhan Krishna, was a Professor of Physics and was closely associated with him for nearly three decades. He has lectured all over the world and conducted dialogues about Krishnamurti’s teachings.

From Chapter 20 – ‘What is Right Action’? (p. 351):

” So the Buddha’s action in leaving his wife and children and going into the forest would be right if he did it out of love and compassion for humanity; and the same action would be wrong if he did it for egoistic reasons, because he wanted to get away from his responsibilities. The quality of the mind taking that decision determines whether it is a right or a wrong decision. […] Because there is no self-interest in that consciousness, there is no partiality for the ‘me’ and the ‘mine’. Krishnamurti expressed it in another way; he said: ‘Come upon love, then do what you will’. Then one does not have to think and calculate and so on. But we must understand what he means by ‘love’. To him, ‘Love is where the self is not’. He is not talking about romance or attachment or sentiment as love. Only when self-interest is not the motivation, is there love. “

Auteur: Krishna, P.
ISBN: 9781312903333
Quantity

Prijs: € 34,00

Loading Updating cart…

Theosofia – Van Innerlijke Wijsheid naar Uiterlijke Transformatie

Joy Mills (1920 – 2015) Special Theosofia, hoofdredacteur Els Rijneker.

59 Bladzijden | Juni 2019 | Tijdschrift | Theosofische Vereniging in Nederland | Geen ISBN.

Deze maand, juni 2019, vindt u maar liefst twee Theosofia’s in uw brievenbus: het gebruikelijke nummer met gevarieerde artikelen, en deze special met de Nederlandse versie van een boek van Joy Mills: From Inner to Outer Transformation – Lectures on The Voice of the Silence (UTVN 1996 en 2002). U kent waarschijnlijk allemaal De Stem van de Stilte, het laatste boek van Helena Petrovna Blavatsky, die in 1875 samen met anderen in New York de Theosophical Society (TS) oprichtte. Deze Special bevat de Nederlandse vertaling van een lezingenreeks door Joy Mills over dit prachtige mystieke boekje op ons Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden, in de zomer van 1991. In april 1992 verschenen deze lezingen al eerder in Theosofia. Voor deze special zijn de teksten enigszins geredigeerd en zijn waar mogelijk de citaten uit De Stem van de Stilte overgenomen uit de meest recente Nederlandse vertaling in Drie Wegen, Eén Pad (UTVN 2006).

De aanleiding dat deze Special ‘Van Innerlijke Wijsheid naar Uiterlijke Transformatie’ juist nu verschijnt, mede op verzoek van de Esoterische School voor Theosofie, is het bijzondere Engelstalige seminar deze maand, juni 2019, met Martin Leiderman: ‘The Voice of the Silence, An Insight into the Mystery and Purpose of our Life’.

Afkomstig van bladzijde 34:

” Als u geen zon kunt zijn, wees dan de nederige planeet. Ja, als het u ontzegd is te stralen als de middagzon op de sneeuwbedekte berg van eeuwige zuiverheid, kies dan, neofiet, een bescheidener loop. Wijs anderen de ‘weg’ – hoe vaag ook, en ook al staat u alleen in de menigte – zoals de avondster doet aan diegenen die hun pad in duisternis bewandelen. ” – Uit: De Stem van de Stile, blz. 155 & 156.

ISBN:
ISBN:
Quantity

Prijs: € 7,00

Brieven uit de Hel

Door C.S. Lewis (1898 – 1963), vertaling door Arend Smilde.

175 Bladzijden | Negende druk 2018 | Softcover | Uitgeverij Kok, Kampen | ISBN: 9789043526579.

Oorspronkelijke titel: The Screwtape Letters, copyright 2002, Uitgeverij Kok, Kampen.

Een ervaren duivel schrijft brieven naar zijn neefje (een duivel in opleiding) om hem de fijne kneepjes van het vak te leren: hoe je christenen en andere spirituele mensen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen, Met The Screwtape Letters, verschenen in 1942 en opgedragen aan zijn vriend Tolkien, werd C.S. Lewis in een klap een bekende schrijver. Het boek is sindsdien voortdurend herdrukt. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse vertaling, Brieven uit de Hel, die sinds 1947 meer dan twintig keer is herdrukt.

C.S. Lewis kende alleen het Christendom, maar elke occultist / esotericus zal uit dit werk veel kunnen leren van de machinaties van wat in algemene termen “de tegenstander” kan worden genoemd. Observeer je eigen gedachten en gevoelens en met dit boek kun je inzicht krijgen in je onbewuste drijfveren en “de tegenstander” in jezelf. Zeer leerzaam voor hen die Het Pad gaan.

Auteur: Lewis. C.S.
ISBN: 9789043526579
Quantity

Prijs: € 18,99

Loading Updating cart…

Inwijding – Priesteres in Egypte

Door Elisabeth Haich (1897 – 1994), vertaling dra. C. Keus.

393 Pages | Oorspronkelijke uitgave 1960, Nederlandse vertaling 1978, vijftiende druk | Softcover | Uitgeverij Ankh-Hermes, onderdeel van VBK, Utrecht | ISBN: 9789020215908.

Oorspronkelijke titel: Einweihung | Uitgegeven in 1960, meest recente editie 2020 | Eduard Fankhauser Verlag, Thielle | ISBN: 9783968610092.

‘Het lezen van Inwijding is deel uitmaken van de inwijding zelf . . .’

Inwijding begint met de jeugd van Elisabeth Haich; een tijd, waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt, maar ook in contact staat met een andere wereld. Dit contact zet zich voort als zij volwassen wordt, gaat studeren en uiteindelijk trouwt en kinderen krijgt. Haar leven lang is Elisabeth op zoek naar een verklaring voor het leven op aarde. Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken. Haar zoektocht leidt naar steeds wijzere mensen, die haar meer en meer onthullen over de zin van het leven. Ook krijgt ze steeds meer visioenen, die uitmonden in herinneringen aan een eerder leven als dochter van een Egyptische farao. Ze maakt kennis met de rijkdom van de Egyptische ‘Geheime Leer’ over wiskunde, astrologie en filosofie, kosmologie en piramidebouw. De weg, die Elisabeth in haar leven volgt is vol beproevingen en lessen, die haar karakter vormen. Op haar weg van zelfrealisatie gaat tenslotte haar diepste wens in vervulling met haar Inwijding tot priesteres.

Afkomstig uit de laatste blanco pagina’s:

” Het Zelf is het leven en de enige werkelijkheid, en wie in het Zelf is ingewijd,

wat eigenlijk wil zeggen dat hij zichzelf volledig heeft leren kennen,

heeft alles en allen gelijkelijk lief, want hij is een met hen. “

Auteur: Haich, E.
ISBN: 9789020215908
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

De Adelaar in Zijn Vlucht

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Henri W. Methorst en A.J.G. Methorst-Kuiper.

221 Pagina’s | Eerste druk 1974, tweede druk 2015 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9788187326366.

Engels origineel: The Flight of the Eagle | Published in 1972, 2005 edition | Krishnamurti Foundation, London, England | ISBN: 9781596750012.

‘ De adelaar laat in zijn vlucht geen spoor na; de man van de wetenschap wel. Als we het probleem van de vrijheid onderzoeken, hebben we niet alleen de wetenschappelijke benadering nodig, maar ook de vlucht van de adelaar, die geen spoor achterlaat! ‘

In De Adelaar in zijn Vlucht zijn twaalf toespraken samengebracht, die Krishnamurti in 1969 hield in London, Amsterdam, Parijs en Saanen. Als een adelaar scheert hij van de ene Europese hoofdstad naar de andere en overal vertolkt hij de kern van zijn boodschap: de oplossing van het menselijke problemen als angst, geweld en verdeeldheid ligt in het begrijpen van het probleem. Het antwoord ligt niet buiten de vraag, maar ligt in de vraag zelf besloten. We zijn echter zo gericht op het vinden van antwoorden, dat we ons geen nauwkeurig beeld kunnen vormen van het probleem, waardoor we een echte oplossing zelf in de weg zitten.

Velen beschouwen de adelaar in zijn vlucht als een van de belangrijkste publicaties van Krishnamurti. Het behandelt essentiële thema’s als vrijheid, verandering, geweld, vrede en de openheid voor het onbekende.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Vrijheid; Denken, Genot en Leed’ (blz. 12):

” Wat is angst? (Neem vooral, als ik die suggestie mag geven, niet zomaar aan wat de spreker zegt, hij heeft geen enkel gezag, hij is geen leraar, geen goeroe. Want als hij een leraar was, waren jullie zijn volgelingen en als jullie zijn volgelingen waren, richtten jullie jezelf zowel als de leraar te gronde). We proberen erachter te komen wat de waarheid is in dit probleem van de angst en dat wel zo volledig, dat de geest nooit meer angstig zal zijn en daardoor innerlijk, psychisch, vrij is van al het afhankelijk zijn van een ander. Het mooie van vrij zijn is dat je geen spoor achterlaat. “

 

 

Auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711178
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Leven zonder Gisteren of Morgen

By Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Hans van der Kroft.

174 Pages | Eerste druk 2015 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9789062711185.

Engels origineel: As One is: To Free the Mind of All Conditioning | 2007 edition | Krishnamurti Foundation Trust Ltd., Hampshire, England | ISBN: 9781890772628.

‘Als je wilt ontdekken wat waarheid is, moet je volkomen vrij zijn van alle religies, van alle conditioneringen, van alle dogma’s, van alle vormen van geloof, van iedere vorm van gezag dat erop gericht is dat je je aanpast, wat in wezen betekent dat je totaal alleen staat en dat is heel moeilijk . . . ‘

Met Leven zonder Gisteren of Morgen verschijnen voor het eerst in het Nederlands acht toespraken, die Krishnamurti hield in 1955 in Ojai, Californië. In het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog spreekt hij wereldwijd voor een zeer geïnteresseerd publiek dat – geraakt door de stoffelijke en geestelijke verwoestingen van de oorlog en gericht op een nieuwe toekomst – openstaat voor frisse ideeën en nieuwe idealen, die helpen die toekomst vorm te geven.

Onder het loof van de altijdgroene eikenbomen in Ojai, bespreekt Krishnamurti uiteenlopende thema’s: de betekenis van dromen, toenemende jeugdcriminaliteit, het leven na de dood, opvoeding enz.; heel concrete onderwerpen waar men niet alleen toen, maar ook nu nog steeds mee worstelt. In de roes van de wederopbouw klinkt echter ook zijn kritische stem: progressie op het gebied van de productiviteit, wetenschap en techniek betekent niet automatisch vooruitgang in de richting van innerlijke vrijheid. Alleen wie scherp de eigen conditioneringen onderzoekt, is in staat zich aan de tredmolen van illusies te onttrekken en in vrijheid te leven.

Afkomstig van blz. 154:

” Vrij zijn van de samenleving betekent niet ambitieus zijn, niet hebzuchtig, niet prestatiegericht, het houdt in dat je niets bent in betrekking tot die samenleving, die ernaar streeft iets te zijn. Maar zie je, het is heel moeilijk dat te accepteren, want je kunt onder de voet gelopen worden, je kunt aan de kant gezet worden, je zult niets hebben. In dat niets heerst geestelijke gezondheid, niet in dat andere . . . Zolang je deel wilt uitmaken van deze samenleving, ben je onvermijdelijk medeoorzaak van waanzin, oorlogen, vernietiging en ellende, maar om je te kunnen bevrijden van deze samenleving – de samenleving van het geweld, van de rijkdom, van een goede positie, van het succes – heb je geduld nodig, moet je op onderzoek gaan, moet je ontdekkingen doen, geen boeken lezen, niet achter leraren, psychologen, enzovoort aan gaan. “

Auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711185
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Frodo’s Quest – Living the Myth in The Lord of the Rings

By Robert Ellwood.

159 Pages | Copyright 2002 by The Theosophical Publishing House in America | Softcover | Quest Books, U.S.A. – ISBN 0835608239

‘Frodo is Everyman’, Lord of the Rings film director Peter Jackson observed at the 2002 Academy Awards ceremony. That is the seminal idea of this unique book exploring the esoteric spiritual meaning of J.R.R. Tolkien’s epic fantasy, which has impacted the inner lives of millions of readers, since it was first published in 1954.

Robert Ellwood, a scholar of world religions, finds ancient wisdom in this twentieth-century bestseller concerning the quests we are all called to go on. ‘Like Frodo‘, he says, ‘we each experience challenges that propel us on our own adventure – finally that of exploring the inner worlds and the meaning of our lives.’

Revisiting Middle-earth as a realm for personal discovery, Ellwood presents Tolkien’s story as a tale of every reader’s higher consciousness, death and rebirth, and triumph over evil. He teaches us also to recognize the characters as archetypes we can meet in ourselves: a spiritual guide like Gandalf, a friend like Sam, or, heaven forbid, shadows like Orcs or Ringwraiths. He also provides meditational exercises to help us overcome the trials we face as we make our lives into great journeys instead of dull routine. So be it! Let the Quest begin!

From Chapter 4 – ‘The Weight of the Past’ (p. 59):

” Whether we are aware of it or not, we are voyagers on a pilgrimage across the seas of space and time, gradually riding with the tides back through storm and sun and to the Halls of Light, our true home, whence we came. But like mariners tacking about on that long crossing, in the anxiety of our separateness we think more of personal action and response than we contemplate oneness. When the self-centered impulse reaches the level of the evil Wizard’s fear, hatred, and power, it amounts to rebellion against the One, and in the dark waters we see the wake of Satan or Sauron. More often, our hopes, we manage to keep the distant polar constellations to starboard as we bear toward the Uttermost West. “

 

 

 

Auteur: Ellwood, R.
ISBN: 0835608239
Quantity

Prijs: € 15,25

Loading Updating cart…

The Path of Transformation – Voyage to the Silent Self

By Susan Bayliss.

35 Pages | Softcover | Blavatsky Lecture 2014 | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Life is full of potentiality from ‘the circle of heaven’ to Mother Earth and all that live within her. The extent of this potential is hidden from us in our mundane world, concealed, according to the ‘Ancients’, behind a veil of illusion in which we live and experience our everyday lives. Out of nothingness came the ‘Great Illusion’ into a state of potentiality awaiting the impulse to become an expression of new life – a new universe. The same potentiality also lies within us and we too can awaken to a ‘new world’; a world in which we are transformed from a place of ignorance to a state of Knowledge and Wisdom. Our taks is to find the keys which open the the doorway to the higher life. Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) (HPB) in the Secret Doctrine (SD) describes the process of Life awakening at cosmic level, from potential space to the abstract space of ‘divine immaculate Mother-Nature’.

From page 29:

” In The Key to Philosophy, Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) tells us that the final goal cannot be reached in any way but through life experiences, and because most of this consists of pain and suffering, this is how we learn. Many of us will have seen the photograph of Einstein sittings at his desk with a copy of The Secret Doctrine lying there along with other books. He famously said that ‘The intellect has little to do on the road of discovery. There comes a leap in consciousness, call it intuition or what you will, and the solution comes to you and you don’t know how or why. All great discoveries are made in this way. “

auteur: Bayliss, S.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky

Door Danielle Audoin (1926 – 1917), in het Nederlands vertaald door Saskia Campert.

73 Pagina’s | Eerste druk mei 2015, 2de druk feb. 2018 | A6-formaat, softcover | Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750963.

Frans origineel: Les Marches d’Or de Helena P. Blavatsky  – Commentées par Danielle Audoin.

Er bestaat een heel korte tekst, De Gulden Treden, die te weinig bekend is onder theosofie studenten. Men zegt meestal: De Gulden Treden van HPB. Feitelijk is het een tekst die Helena P. Blavatsky (1831 – 1891), evenals een groot deel van haar werk, heeft ontvangen van een van haar Meesters. Een van de ‘Adepten’, die via haar, aan hen die in 1890 haar discipelen waren een leidraad hebben overgedragen, niet allen voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de spirituele ontplooiing en het relationele leven.

De Dertien Aansporingen:

 1. Een rein leven
 2. Een open geest
 3. Een zuiver hart
 4. Een wakker verstand
 5. Een onversluierde spirituele perceptie
 6. Een broederlijke liefde voor allen
 7. De bereidwilligheid om advies en instructie te geven en te ontvangen
 8. Een loyaal plichtsbesef ten opzichte van de leraar
 9. Een gewillig gehoorgeven aan de geboden van de Waarheid
 10. Een moedig verdragen van persoonlijk onrecht
 11. Een dapper opkomen voor onze principes
 12. Een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig worden aangevallen
 13. Een aandacht voortdurend gericht op het ideaal van menselijke vooruitgang en volmaaktheid dat de gewijde wetenschap beschrijft
auteur: Audoin, Danielle
ISBN: 9789061750963
Quantity

Prijs: € 8,95

Loading Updating cart…

Light on the Path – And an Essay on Karma (Adyar Mini)

By Mabel Collins (1851 – 1927).

86 Pages | Third Adyar Edition, 1st reprint 2013 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595823.

‘These rules are written for all disciples’. As we have it present, this book was dictated by Master Hilarion through the mediumship of Mabel Collins. Master Hilarion received it from his own teacher, the ‘Great One’, who among Theosophical students is sometimes called ‘The Venetian’; but even He is the author only of part of it. It has passed through three phases.

Light on the Path was the first of three treatises, which occupy a unique position in our Theosophical literature – directions from those who have trodden the Path to those, who desire to read it.

auteur: Collins, M.
ISBN: 9788170595823
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Studies in the Middle Way – Being Thoughts on Buddhism Applied

By Christmas Humphreys (1901 – 1983).

169 Pages | Softcover | Published in 1984 | Curzon Press and the Theosophical Publishing House U.S.A. | ISBN: 0835603067.

This work sets out to emphasize the inner life as a constant moving on and the mover as a pilgrim travelling along an ancient Way. This Way to ultimate Reality was called by Gautama the Buddha the ‘Middle Way’, the Path between the introverted life of contemplation and the extrovert life of action in the world of men. Whilst this book as a whole is of no one school of Buddhism, it aims toward an understanding and also an application of Buddhist principles in Western society, and a means whereby that Way may be traversed.

auteur: Humphreys, C.
ISBN: 0835603067
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Pilgrim Soul – A Path to the Sacred, Transcending World Religions

By Ravi Ravindra.

120 Pages | First Quest Edition and printing, 2014 | Soft cover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 2014020064.

na vijānāmi yadivedamasmi niṇyaḥ samnaddho manasā carāmi.

‘ I know not whether I am the same as this cosmos: a mystery am I, yet burdened by mind, I wander. ‘

 • Rig Veda 1.164.37.

From the Preface:

” There are two great Mysteries: idam and aham, ‘cosmos’ and ‘myself’. What indeed is the person in this vast cosmos? In all the great traditions there are people, monuments, documents and ceremonies that can assist searchers. The Rig Veda is among the very earliest documents in which the sages speak of the call of Satyam, Ritam, and Brihat – ‘Truth’, ‘Order’ and ‘Vastness’. Similar Mysteries are spoken of in Psalm 8: ‘When I consider thy heavens, the work of thy fingers, / the moon and the stars, which thou has ordained; / What is man, that thou art mindful of him?’

Throughout my life, I have been struck by the mysteries these quotations articulate. This is perhaps true for each of us: we cannot not be engaged by such questions. The search to understand and to stand under these mysteries is the pilgrimage for every person and within every tradition.”

auteur: Ravindra, R.
ISBN: 2014020064
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

The Doctrine of the Heart – Extracts from Letters of Indian Friends to Annie Besant, with her Foreword

By Annie Besant (1847 – 1933).

87 Pages | First edition, 5th reprint, 2011 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170594406.

” VERILY THOSE WHO HAVE EYES TO SEE MAY SEE, AND THOSE WHO HAVE EARS TO HEAR MAY HEAR “.

This series of papers consist chiefly of extracts from letters received by from Indian friends. They contain thoughts that have been found helpful, and hence worth sharing with others. They are intended for those, who seek to learn to separate head-learning from ‘Soul-Wisdom’ and to live the higher life.

Auteur: Besant, A.
ISBN: 9788170594406
Quantity

Prijs: € 5,50

Loading Updating cart…

Dharma

By Annie Besant (1847 – 1933).

78 Pages | 6th Edition, 2011 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595687.

´Dharma´ is a term, which has now become part of the world vocabulary, but very few know the range and depth of its meaning. Annie Besant (1847 / 1933), having studied the great discourse on dharma of Bhisma in the Mahābhārata, introduces this complex and deep subject to the lay reader. Morality or dharma is subtle, varying from individual to individual, for it is the law by which inner nature unfolds in each one from his or her particular stage of evolution. This is a subject of great relevance to all individuals and nations of the world, treated in this book with the innate Wisdom and intuitive insight of the author.

Auteur: Besant, A
ISBN: 9788170595687
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

Man’s Supersensory and Spiritual Powers

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

193 Pages | First Edition, 7th Reprint 2005 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593220.

Man undoubtedly possesses, in however rudimentary a form, certain supersensory powers. Their unfoldment can be hastened through Raja Yoga as the chief means. Included in this volume are talks by the author broadcast over the air in Australia. They are a guide to managing human life and developing the character needed for such unfoldment. However it is not the development of psychic powers that is man’s supreme goal, but ‘Self-realization’. Psychic powers are only by-products in the spiritual process of seeking ‘Realization’ and are not ends in themselves . . .

 

 

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170593220
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

Trust yourself to life

133 pages | paperback | TPH Adyar, 1994

Clara Codd has long been a popular theosophical writer. She writes with an eloquence and spontaneous naturalness about the most profound aspects of living. In this gentle little book she tells how she feels about God and man, death and life, and love – both human and Divine.

auteur: Codd Clara M.
ISBN: 8170592291
Quantity

Prijs: € 3,90

Loading Updating cart…

Inzicht is Nu – De Pocket Krishnamurti

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Hans van der Kroft.

143 Pagina’s | Softcover 2012 | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers B.V. | ISBN: 9789062711079.

Engels origineel: The [Shambala] Krishnamurti Reader | 2009 editie | Krishnamurti Foundation Trust Ltd., Hampshire, England | ISBN: 9780834827592.

De wereldberoemde Indiase leraar Jiddu Krishnamurti wilde geen goeroe zijn en noemde zichzelf evenmin een filosoof. Toch wordt hij gezien als een van de meest oorspronkelijke denkers van onze tijd. Hij gaf teachings over de hele wereld en bood praktische antwoorden op belangrijke levensvragen. In Inzicht is Nu zijn deze waardevolle lessen gebundeld in een handzaam boekje.

De kunst van het leven is, volgens Krishnamurti, leven in het nu zonder gisteren of morgen. Inzicht in het nu kan ons in vele opzichten verder helpen. Door alleen te kijken naar dat wat is en vooroordelen, negatieve herinneringen  en persoonlijke ervaringen los te laten, kunnen we leren leven zonder conflicten. Leven in het nu betekent bovendien een leven vrij van angsten. In Inzicht in het Nu gaat Krishnamurti in op onderwerpen als kwaliteiten en helderheid van handelen, leven en sterven, meditatie en het tijdloze in het dagelijks leven.

Deze compacte uitgave is een klein juweeltje. In heldere taal geeft Krishnamurti ons adviezen om eenvoudig en verstandig te leven.

Afkomstig uit Hoofdstuk 7 – ‘Levenskunst’: (blz. 53):

” De meesten van ons leiden een verbrokkeld leven, opgedeeld in zakenleven, religieus leven, gezinsleven, seksleven, enzovoort. We zijn als mens niet holistisch, we zijn niet ‘heel’. We bekijken het leven vanuit een bepaald gezichtspunt, een bepaalde conclusie of vanuit het een of andere idealistische idee. Dat alles geeft een verbrokkelde kijk op het leven. Zijn wij in staat problemen onder ogen te zien vanuit een heel andere visie, die totaal niet verbrokkeld is? Als we zouden erkennen, zouden beseffen dat we een verbrokkeld leven leiden, een versplinterd, innerlijk verdeeld, tegenstrijdig leven, waarbij we de ene begeerte tegenover de andere stellen, zouden we dan onze problemen niet vanuit een heel ander gezichtspunt het hoofd kunnen bieden? “

 

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711079
Additional DescriptionMore Details

De kunst van het leven is volgens Krishnamurti leven in het nu, zonder gisteren of morgen. Inzicht in het nu kan ons in vele opzichten verder helpen. Door niet verder te kijken dan wat is en vooroordelen, negatieve herinneringen en persoonlijke ervaringen los te laten, kunnen wij leren om te leven zonder conflicten. Leven in het nu betekent bovendien een leven vrij van angsten. In Inzicht is nu gaat Krishnamurti in op onderwerpen als kwaliteit en helderheid in handelen, leven en sterven, meditatie en het goddelijke in het dagelijkse leven.

Quantity

Prijs: € 12,95

Loading Updating cart…

City of Secrets – One Woman’s True-life Journey to the Heart of the Grail Legend

By Patrice Chaplin.

336 Pages | First Quest edition 2008 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608718.

City of Secrets is, perhaps, the very first nonfiction title to combine the stories of the legendary Grail phenomenon with that of a modern-day love story.

In 1955, fifteen-year-old Patrice flees her predictable English life for sun-drenched Girona, a pre-Roman town in northern Spain. There, she falls in love with José, whose mission is to preserve the town’s ancient Caballistic tradition. Over the years, Patrice returns again and again to her lover and Girona. She meets enthralling characters and hears of visions, an oddly wealthy priest, a fabulous garden owned by a Frenchwoman, and two towers aligned to create a portal to another dimension. The priest is no other than the Abbé Saunière of Rennes-le-Château, and the mysteries linked to him are at the heart of the Grail phenomenon. People Patrice thought she knew well turn out to belong to a secret society guarding Saunière’s legacy. Now it is time, they say, to reveal their secrets, and they ask her to be the messenger.

In support of her revelations, Patrice provides copies of previously unreleased letters, written by Saunière, along with other documented evidence. Her romantic and lucid writing style, which has often been compared to Beat Generation legend Jack Kerouac, will leave readers with no doubt that this book is one-of-a-kind.

 

auteur: Chaplin, P.
ISBN: 9780835608718
Additional DescriptionMore Details

Patrice first went to the ancient Spanish town of Girona in 1955 as a fifteen-year-old girl. She fell in love with the town and with Jose, its favorite son. Over the years, as she returns again and again, she sees and hears many unusual things: people talking about a wealthy priest named Abbé Saunière of Rennes-le-Château, an old house with an amazing garden owned by a mysterious Frenchwoman, a strange ceremony in this house, and several intriguing characters, including Jean Cocteau. Later, in 2003, Patrice finally starts to make sense of everything she has seen. Her lifelong friend and former lover, Jose, has a heart attack, and decides it’s time to reveal the secrets he has been guarding from the world. She learns that a private society has for generations held Saunière’s letters and documents after his death in 1917. She also learns Jose has been the society’s custodian for many years. Jose tells Patrice the secret is not in Rennes-le-Château and that it is now her duty to discover the rest. Patrice Chaplin is an internationally renowned playwright and author who has published more than 25 books, plays, and short stories. Her most notable work includes Albany Park, Siesta, which was made into a film staring Jodi Foster and Isabella Rossellini, Into the Darkness Laughing, Hidden Star, Night Fishing, and Death Trap.

Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

Niet in Tempels – Laatste Toespraken in Bombay, 1985

By Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), vertaald door Hans van der Kroft.

94 Pagina’s | Eerste druk 2011 | Softcover | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers | ISBN: 9789062710966.

Engels origineel: That Benediction is where You are – The last Bombay talks 1985 | Uitgegeven in 2001 | Krishnamurti Foundation Trust Ltd., Hampshire, England | ISBN: 978-8187326281.

Niet in Tempels bevat de vier laatste toespraken die Krishnamurti in februari 1985 in Bombay hield. Hij zou er, zoals zijn gewoonte was, ook in 1986 hebben gesproken, als de ziekte, waar hij in februari 1986 aan zou bezwijken, hem dat niet had belet. In januari 1986 vertrok hij van Madras rechtstreeks naar Ojai in Californie, waar hij op 17 februari overleed. De toespraken in dit boek onderscheiden zich door de ongebruikelijke gezichtspunten en nuances waarmee Krishnamurti de psychologische kwesties die hij besprak benadert. De inhoud en de toon van de laatste toespraak hebben iets schrijnends, als Krishnamurti er bij ons op aandringt te beseffen dat we ons leven verspillen, doordat we ons niet bevrijden van onze gekwetstheden, conflicten, angsten en verdriet, maar blijven hangen in het kleine wereldje van onze gespecialiseerdheid.

Afkomstig uit ‘Vierde Toespraak’ (blz. 93 & 94):

” Een lendendoek omdoen, bedelend rondtrekken of in een klooster gaan – dat is niet het religieuze leven. Het religieuze leven begint als er geen conflict is, als je dat besef van liefde hebt. Dan kun je van een ander houden, van je vrouw of van je man, maar dan is dat een liefde, waaraan alle mensen deel hebben. Ze wordt niet aan maar een persoon gegeven en dus is ze niet beperkt. Daarom, als je er met heel je gevoel, met heel je verstand, met alles wat je in je hebt, aan geeft, dan is er iets dat alle tijd te boven gaat. En er is de zegening, die daarvan uitgaat. Niet in tempels, niet in kerken, niet in moskeeën. Die zegening is waar je bent. “

 

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062710966
Additional DescriptionMore Details

De inhoud en de toon van de laatste toespraak hebben iets schrijnends, als Krishnamurti er bij ons op aandringt te beseffen dat we ons leven verspillen doordat we ons niet bevrijden van onze gekwetstheden, conflicten, angsten en verdriet, maar blijven hangen in het kleine wereldje van onze gespecialiseerdheid. ‘Die bevrijding’, zegt hij, ‘is de eerste stap, die meteen ook de laatste is.’ En hij besluit deze toespraak met de woorden: ‘Als je je hier met heel je gevoel, met heel je verstand, met alles wat je in je hebt, aan geeft, dan is er iets dat alle tijd te boven gaat. Er is de zegening die daarvan uitgaat. Niet in tempels, niet in kerken, niet in moskeeën. Die zegening is daar waar je bent.’

Quantity

Prijs: € 11,50

Loading Updating cart…

Come Unto Me – And Other Writings

By Ernest Egerton Wood  (1883 – 1965).

167 Pages | First edition 2000 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059426X.

Nearly every page of this book contains ‘gems of truth’ like the below – expressed simply, clearly and with gentle humour:

” I have not yet found the person, who does not teach me what not to do, as well as what to do “ – From Chapter 4: ‘Brotherhood’.

The truly great are not the abnormal, the miracle workers, but those whose lives are orderly and harmonious. ” – From Chapter 6: ‘Pleasure, Pain and Happiness’.

Every finite thing and experience has it infinite pole, so that through a falling leaf or the song of a frog we may march straight into the unlimited and free. ” – From Chapter 10: ‘A Garden by the Water blows’.

” The only way to truth is to pratice truth itself ” – From Chapter 12: ‘The Pathless Land’.

From Chapter 2: ‘ Theosophical Beliefs’ (p. 18 & 19):

” Every human being has his or her own karma. Out of it, he must make beauty, just as the lotus comes out of the mud. Let him use his own thought, his own love, his own will, in those circumstances, which are his karma – no matter what that karma may be – and out of that will come the triumph of life over form. There will be something beautiful there, and in himself will come the intuition of life itself, so that he suddenly knows that he is life, and life is joy and freedom. Let him not make a mistake as though the lotus seed were to say: ‘I do not like this mud; I want golden sands in which to grow’, nor the materialistic mistake of thinking that the triumph of his life over forms means that he should do what are called ‘big’ things, or great things. Quality is the sign of the spirit, not quantity. “

auteur: Wood, E.
ISBN: 817059426X
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Het Pad van Licht

Door White Eagle.

83 Pagina’s | Eerste druk 1985, 2de druk 1992, 3de druk 1996, 4de druk 2003 | Uitgeverij Ankh-Hermes BV., Deventer | ISBN: 9789020220476.

Engels origineel: Golden Harvest | Eerste editie 1958 | The White Eagle Publishing Trust, Liss, Hampshire, U.K. | ISBN: 9780854870172.

Hoe een Centrum van Liefde te worden.

Op het spirituele Pad worden we geconfronteerd met menige uitdaging. Als we het Pad van Licht echter blijven volgen zal het leven ons rijkelijk belonen. We zullen inzicht, leiding en kracht ervaren. In dit boekje reikt White Eagle ons de helpende hand om deze weg te kunnen gaan.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 –  ‘De Witte Broederschap’ (p. 29):

” Er zijn Meesters der Wijsheid, zowel in deze als in hogere werelden. Zij, en nog verder ontwikkelde Zielen vormen een grootse broederschap, die actief is op alle niveaus van het leven en zij wordt de ‘Grote Witte Broederschap’ genoemd. ‘Deze zijn het die komen uit de grote verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam’. Zij wachten altijd in stilte om te dienen. Als we jullie tot hun bewustzijnsniveau konden verheffen, dan zou je direct hun macht en aanwezigheid beseffen. Zij mediteren over en observeren alle dingen, die zowel in de hemel als op aarde gebeuren, zij worden in het Universele Denken opgenomen en zij zijn een met God. “

auteur: White Eagle
ISBN: 9789020220476
Quantity

Prijs: € 9,05

Loading Updating cart…

The Process of Self-Transformation – Exploring Our Higher Potential for Effective Living

By Vicente Hao Chin, Jr.

343 Pages | First Quest Edition 2015 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835609357.

Dutch translation: Het Proces van Zelf-Transformatie – Onderzoek van Ons Hogere Potentieel om Effectief te Leven | First edition 2017 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750994.

This book is a modern restatement of this age-old Wisdom of humanity supplemented with specific tools that will help in accelerating the transformation of individuals. It was initially presented as a three-day workshop called the Self-Transformation Seminar. Because of the perceived effectiveness of its methods and approaches, it spawned a four-day youth camp for people from the ages thirteen to twenty-five called the Golden Link Youth Camp. Then, because of its impact on the young people who participated in the camps, the Golden Link School was established, which has since become an institution that offers tertiary courses and is now called Golden Link College.

From Appendix 3:

” Life is immensely complex. In understanding it more fully, we can’t limit ourselves to our respective areas of specialization, like a doctor who is good at curing diseases but fails miserably in dealing with marital or family problems. Genuine self-tranformation involves a well-balanced and well-rounded Wisdom regarding key-aspects of living. As facilitators, then, we need to widen our scope of comprehension such that we understand the dynamics of those key aspects – values, sorrows, pains, desires, fears, life’s purpose, relationships, the nature of consciousness, and so on. In deepening such understanding, our studies necessarily bring us to the fields of science, mysticism, psychology, religious experience, philosophy, physiology, social sciences and communication arts. “

auteur: Vicente Hao Chin, Jr.
ISBN: 9780835609357
Quantity

Prijs: € 26,50

Loading Updating cart…

Yogic Practice – Yama and Niyama

By S.S. Varma.

28 Pages | First edition 1991, first reprint 2002 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Dutch translation: De Beoefening van Yoga – Yama en Niyama (1995, 2011) | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Yoga literally means ‘unification’, unification of the individual soul and the Oversoul and herewith unification of all that is. Everybody realizes he or she is one with the Divine, thus should realize he or she is one with everybody else. This is spirituality. Although this total unification marks its final goal, ‘yoga’ could be understood as much as ‘the way towards’.

This booklet includes rules of ethical behavior. Yama comprises virtues, such as abstaining oneself from violence, lies and betrayal, robbery, unchastity and greed. Niyama covers living up to these commandments relating to purity, contentment, abstinence, self-study and self-surrender to God. In this little publication, Varma reveals the true essence of these virtues.

From page 17:

” Before dealing with the five elements of Niyama, it may be useful to consider the distinction between the Yamas and the Niyamas. Both seem to point at a common purpose – the transmutation of the lower nature to serve as a suitable vehicle of the Divine Life. The practices included in Yama are moral and prohibitive and lay the foundation of a yogic life, while those in Niyama are disciplinary and constructive in character and aim at organizing the life of the spiritual aspirant. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170591805
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

De Beoefening van Yoga – Yama & Niyama

Door S.S. Varma.

26 Pagina’s | Eerste druk 1995, tweede druk 2011 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Engels origineel: Yogic Practice – Yama and Niyama | Uitgegeven in 1991 & 2002 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Yoga betekent letterlijk ‘eenwording’, eenwording van de individuele ziel met de Overziel en daarmee eenwording met alles wat is. Iedereen die beseft dat hij of zij één is met het Allerhoogste, weet daarmee ook dat hij of zij één is met ieder ander. Alleen dit is spiritualiteit. Hoewel deze eenwording het einddoel is, is ‘yoga’ ook ‘het pad dat daarheen leidt’ gaan betekenen.

In deze brochure staan voorschriften voor ethisch gedrag. Yama omvat deugden als het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht. Niyama slaat op het naleven van de geboden, die betrekking hebben op zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en zelfovergave aan God. Varma brengt deze deugden terug tot hun ware essentie.

Afkomstig van blz. 17:

” Voordat we beginnen met de behandeling van de vijf onderdelen van niyama, kan het nuttig zijn om eerst het verschil tussen de yama’s en de niyama’s verder toe te lichten. Beide lijken naar een gemeenschappelijk doel te streven: de verandering van de lagere aard op een wijze, die haar geschikt maakt om als voertuig te dienen voor het Goddelijke Leven. De oefeningen vervat in yama zijn ethische verboden en leggen het fundament voor het leven van een yogi, terwijl die van niyama disciplinair en constructief van aard zijn en ten doel hebben om het leven van de spirituele aspirant te organiseren. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 9789061750918
Additional DescriptionMore Details

In deze brochure staan voorschriften voor ethisch gedrag. Yama omvat deugden als het zich onthouden van geweld, leugen en bedrog, diefstal, onkuisheid en hebzucht. Niyama slaat op het naleven van de geboden die betrekking hebben op zuiverheid, tevredenheid, onthouding, zelfstudie en zelfovergave aan God. Varma brengt deze deugden terug tot hun ware essentie.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Teachings on Discipleship – As Outlined in the Mahatma Letters

By S.S. Varma.

119 Pages | First edition 1995 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592674.

Dutch translation: Leringen over Leerlingschap – Zoals Geschetst in de Brieven van de Meesters | Published in 2001 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

The letters of the Mahatmas were received sometimes phenomenally and at other times in the ordinary way by post. They were not written in the usual way but precipitated. Though they are more than a hundred years old, and deal with persons no longer living and events long passed, the wisdom communicated through them is timeless. The story of the beginning of the correspondence and its continuance is inextricably bound with the history of the Theosophical Society. Probably there is nothing so unique in theosophical literature as these letters by the Adepts, who inspired the formation of the Theosophical Society and whose messenger Madame H.P. Blavatsky (HPB) was.

From Chapter 4 – ‘The Way to the Masters’ (p. 71):

” The popular idea that the Guru helps at times of difficulties probably is not quite correct. HPB was cured several times, but it has to be specially noted that it was not to help her, but in the interest of the work. In her own battles, she was left to her own devices. Thus it has been made clear that right up to Adeptship one has to depend on oneself alone:

The fact is, that to the last and supreme initiation every ‘chela’ – (and even some adepts) – is left to his or her own device and counsel. We have to fight our own battles, and the familiar adage – ‘the adept becomes, he is not made’, is true to the letter. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170592674
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

Leringen over Leerlingschap – Zoals Geschetst in de Brieven van de Meesters

By S.S. Varma.

142 Pagina’s |Uitgegeven in 2001 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750814.

English origineel: Teachings on Discipleship – As Outlined in the Mahatma Letters | Eerste editie 1995 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592674.

Leringen over Leerlingschap is een becommentarieerde verzameling uitspraken uit De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett (1923), rond het thema meester/leerling. Behandeld worden de vereisten voor het spirituele pad. Van de kant van de Tibetaanse meesters – de schrijvers van de brieven – wordt de relatie tot de leerling gekenmerkt door vrijheid en onvoorwaardelijk respect als gevolg van diep gevoelde en feitelijke broederschap. Zij nodigen geïnteresseerden uit zicht te ontwikkelen tot even grote vrienden van de mensheid. Leringen over Leerlingschap geeft stof tot nadenken over kwesties als God, religie, het kwaad, karma en broederschap.

Uit Hoofdstuk 1 – ‘De meester’ (blz. 26):

” Zelfs al zouden we een meester ontmoeten, dan is het niet eenvoudig hem te herkennen. HPB vertelt ergens hoe enkele mensen haar ondervroegen over de meesters, over waar en hoe men ze kon vinden, terwijl er feitelijk een in de kamer aanwezig was. Dus men kan hem niet aan uiterlijke tekens herkennen. “

 

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 9061750814
Additional DescriptionMore Details

Van de kant van Tibetaanse meesters – de schrijvers van de brieven – wordt de relatie tot de leerling gekenmerkt door vrijheid en onvoorwaardelijk respect als gevolg van diep gevoelde en feitelijke broederschap. Zij nodigen geïnteresseerden uit zich te ontwikkelen tot even grote vrienden van de mensheid. Leringen over Leerlingschap geeft stof tot nadenken over kwesties als God, religie, het kwaad, karma en broederschap. Ook voor lezers die De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett niet kennen kan dit boekje interessant zijn en mogelijk een aanzet vormen tot bestudering van het gehele werk en/of tot verdieping van hun spirituele inzichten. Recensie S.S. Varma kreeg het idee voor dit boekje tijdens een workshop over de Mahatma Brieven. Die brieven kennen we als De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, samengesteld door Trevor Barker  en de twee deeltjes die samengesteld zijn door C. Jinarajadasa: Letters from the Masters of the Wisdom, first and second series. Jinarajadasa maakte ook een samenstelling van de brieven aan Leadbeater en Olcott. De meeste brieven zijn geschreven door de Mahatma’s KH en M. De oorspronkelijk brieven aan Sinnett en Hume zijn opgenomen in een trust en worden bewaard in het British Museum in Londen. Je kunt ze gaan bekijken, als je het aanvraagt bij het museum, wat een bijzondere ervaring is. Al deze brieven geven een schat aan informatie over dat wat wel genoemd wordt: Philosophia perennis ofwel de eeuwige wijsbegeerte. Maar die informatie is verspreid over al die brieven die soms over persoonlijke raadgevingen gaan of over antwoorden op specifieke vragen. S.S.Varma schrijft dat hij zich in dit studieboekje over de brieven beperkt tot enkele onderwerpen die betrekking hebben op ons dagelijks leven en hij legt de uitspraken over die onderwerpen naast elkaar. Hij werkt met alle brieven en dat geeft een bijzondere kijk op het benaderen van het leven vanuit het getransformeerd bewustzijn van diegenen die we Mahatma’s of grote geesten noemen. Het begrip Mahatma wordt uitgelegd door een aanhaling van Sri Madhava Ashish:

De sleutel tot herkenning ( van een mahatma) ligt in het hart, waar we een vermogen kunnen vinden om in een ander de ware werkelijkheid te herkennen van wat we zoeken…het vermogen om een meester van de geheime wijsheid te herkennen hangt niet af van enige bijzondere kwaliteit van hem maar van wat wij innerlijk zijn.
De Mahatma’s zeggen zelf dat ze geen buitengewone vermogens hebben maar werken met de natuurlijke wetten en middelen, niet met bovennatuurlijke. Zij beschikken over inzicht in de wetten van bestaan verkregen door een lange weg van geestelijke ontwikkeling. KH stelt dat de adept de zeldzame bloem is van generaties van onderzoekers, en M schrijft dat iedere voorkeur voor individuen daarbij ondergeschikt gemaakt wordt aan de liefde voor het menselijk ras. Zij vertegenwoordigen een bepaalde staat van bewustzijn. In hoofdstuk 1 wordt de historie van de brieven behandeld (met boekenlijst ) en in hoofdstuk 2 het begrip mahatma.  In hoofdstuk 3 zijn we toe aan het dagelijks leven. Varma maakt een keuze uit alle boven genoemde brieven en komt zo tot een zekere toespitsing op het onderwerp over raadgevingen omtrent het vroegste stadium waarin iemand probeert te gaan onderscheiden tussen wel en niet. Zo komt naar voren dat het motief van het handelen het belangrijkste is en dat hij die zich bekommert om de mening van de massa nooit boven die massa zal uitstijgen. KH schrijft: “Verruim uw sympathieën in plaats van ze te beperken; probeer u met uw medemensen te vereenzelvigen, in plaats van uw kring van affiniteiten te verkleinen.” En: “U moet leren uw bewustzijn meer van uw uiterlijke zelf te scheiden.” Ook worden we gewaarschuwd voor een verkeerd gericht mysticisme, voortkomend uit geforceerde visioenen door onverantwoord ascetisme of overdreven hatha yoga, gericht op psychische vermogens. Herhaaldelijk wordt gewaarschuwd voor trots en egoïsme en voor zelfverheffing, ijdelheid en eigenwaan die, indien men ze meesleept naar de hogere beginselen ontzaglijk veel gevaarlijker zijn dan wanneer zij beperkt blijven tot de lagere fysieke natuur van de mens. De brief van KH waarin hij de visie van zijn “baas” de Maha Chohan op de TS doorgeeft wordt wel gezien als de belangrijkste van alle brieven. We lezen:
We moeten ons allemaal ontdoen van ons eigen ego, het bedrieglijke schijnbare zelf, om ons ware zelf te herkennen in een transcendentaal goddelijk leven. Maar als we niet zelfzuchtig willen zijn, moeten we pogen ook andere mensen die waarheid te doen inzien: de werkelijkheid van ons eigen transcendentale zelf te herkennen, die de Boeddha, de Christus, de God van elke prediker is.
Het vierde hoofdstuk gaat weer een stapje verder en geeft raad aan diegenen die een keus gemaakt hebben op de weg naar de meesters. Die weg houdt niet het beklimmen van de bergen van de Himalaya in zoals lang gedacht werd. Wel een harde leerschool omdat we te maken krijgen met een wereld die geheel van de onze verschilt, zoals wordt aangegeven. Een wereld waarin alle waarden die door ego-gerichtheid werden opgebouwd moeten worden opgegeven. Ook hier weer prachtige opmerkingen zoals: “… want u probeert tot de dingen van de geest door te dringen met de ogen van het vlees.” Varma schrijft dat bekeken vanuit het gezichtspunt van werelds winstbejag het dwaas kan lijken maar het maakt duidelijk dat een verandering van leven absoluut noodzakelijk is omdat deze waarheden van tijdloze wijsbegeerte alleen begrepen kunnen worden wanneer zij worden nageleefd. Het gaat hier om een totale regeneratie van het menselijk denken en functioneren. De sleutel tot die dieptesprong in het functioneren van het bewustzijn ligt in het ontwikkelen van geestelijke intuïtie. Er wordt gezegd dat de neofiet een toestand moet bereiken die nodig is voor die graad van verlichting waarop hij recht heeft en waarvoor hij geschikt is. En die verlichting moet van binnen uit komen. De waarheid kan herkend worden zodra het intuïtief vermogen tot waarnemend integraal inzicht daar is. Een aanhaling van Subba Row zegt daarover: “… tenzij hij het middel heeft gevonden om zijn individualiteitsbesef langzamerhand te verplaatsen van zijn vergankelijk stoffelijk lichaam naar het eeuwig niet-zijnde, dat door zijn zevende beginsel wordt vertegenwoordigd.” Ziedaar de weg naar de meesters. Er volgt nog een hoofdstuk over: God, religie en het kwaad. We lezen dat kwaad slechts de afwezigheid van het goede is. En dat God en Christus eenvoudig “goed” betekenen. Over religie komt naar voren dat de mens de altaren van zijn valse goden zal moeten vernietigen omdat het hem niet meer om de leringen gaat maar in plaats daarvan de leraar is gaan aanbidden. Over Karma in hoofdstuk 6 wordt aangegeven dat de wetten van karma pas werkelijk bestudeerd kunnen worden als de discipel het punt heeft bereikt waarop die wetten hem niet meer raken, omdat hij in staat is zijn aandacht te vestigen op dat wat door die wetten niet wordt beïnvloed. Dit alles werpt licht op het ontstaan van de Theosofische Vereniging waar vooral KH en M alles mee te maken hadden. Het laatste hoofdstukje gaat dan ook over bewuste broederschap en wat dat inhoudt. We kennen de aanhaling: “De ware theosoof is een filantroop – niet voor zichzelf maar voor de wereld leeft hij.” Het hele boekje geeft op een open heldere wijze inzicht in de Philosophia Perennis. Meestal wordt dat gedaan op een mystieke, metaforische manier maar hier staat het recht voor zijn raap. Dat is het unieke van de brieven van hen die het kunnen weten. Radha Burnier zegt in haar voorwoord dat we S.S. Varma dankbaar moeten zijn voor deze manier van aanreiken. Varma werd door de Adyar-gangers gekend als een fragiele geestige man met een bijzonder heldere geest. Met dit boekje laat hij een juweel na waar dankbaarheid een klein woord voor is. Rest het vermelden van de Noten met verwijzingen naar de aangehaalde brieven. De vertaling is uitstekend verzorgd.

Fay van Ierlant

Quantity

Prijs: € 15,75

Loading Updating cart…

Het Geheim van Zelf-Realisatie – Pratyabhijñā Hridayam van Kṣemarāja

Door  Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

94 Pagina’s | Eerste druk 1997, tweede druk 2004 | Gebonden | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750734.

English original: The Secret of Self-Realization2004 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591287.

Het geheim van Zelf-realisatie is een studie van dr. Taimni van de Pratyabhijñā Hridayam, een Sanskriet tekst uit de elfde eeuw. De schrijver van deze tekst, Kṣemarāja, geeft een bewonderenswaardige samenvatting van de non-dualistische leringen van een van de belangrijkste filosofische scholen van India, die bij velen bekend staat als het Kashmir-Shivaïsme.

Afkomstig van bladzijde 27:

” Onze waarneming wordt in zo sterke mate door de conditie van ons eigen denkvermogen en bewustzijn bepaald, dat iemand die Zelf-realisatie heeft bereikt in staat is het hele universum te zien als de uitdrukking van de Ene Werkelijkheid en niets anders. Deze hoogste vorm van perceptie vrij van bheda-bhāva (gedachte gekleurd door een gebrek aan besef van eenheid) is in wezen een perceptie van onze ware aard. En deze maakt ons vrij van de Grote Illusie en de beperkingen en gebondenheid van de lagere werelden. De bovengenoemde ideeën worden in enigszins andere terminologie in de sūtra’s IV-12 en IV-15 uit de Yoga Sūtras onder woorden gebracht:

atitānāgatam svarūpato ‘sty adhva-bhedād dharmānām |

vastu-sāmye citta-bhedāt tayor vibhaktah panthāh |

 

 

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750734
Additional DescriptionMore Details

In twintig korte aforismen worden diepzinnige begrippen omtrent de Uiteindelijke Werkelijkheid, haar zelfrealisatie in het geopenbaarde universum, het proces van inperking van oneindig bewustzijn in eindigheid, de weg van begrenzing naar vrijheid en daarmee verband staande kwesties geschetst. Dr. Taimni vermijdt de technische termen in de originele tekst en leidt de lezer naar het begrijpen van de verhelderende waarheden zoals die vanuit een theosofisch standpunt worden weergegeven. Zijn oogmerk loopt parallel aan dat van Ksemaraja: het helpen van de niet-gespecialiseerde lezer om de fundamentele waarheden in zich op te nemen die noodzakelijk zijn voor voortgang op het spirituele pad. Van dr. I.K. Taimni zijn ook verschenen bij de Uitgeverij der Theosofische Vereniging De Yoga Sutra’s van Patanjali, Een weg tot Zelfontdekking en Zelfrealisatie door liefde, waarin de theorie en de praktijk van Zelfrealisatie behandeld worden.

Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

516 Pagina’s| Eerste druk 1975, achtste druk 2018 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750758.

English original: The Science of Yoga – A Commentary on the Yoga-Sūtra’s of Patañjali in the Light of Modern Thought | First published in 1961, 2010 edition | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592112.

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hindoeïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patañjali de wetenschap van yoga uiteen. Hij behandelt achtereenvolgens:

 • samādhi – de toestand van de meditatieve extase
 • sādhanā – de voorbereidende oefeningen
 • vibhūti – de hogere psychische vermogen
 • kaivalya – de toestand van de spirituele bevrijding.

Te midden van de vele Oosterse en Westerse commentaren op deze Yoga-Sūtra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sūtra’s, de toestand van samādhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn, die niet te beschrijven valt. Taimni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patañjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen, doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sūtra’s toegankelijker te maken voor de Westerse lezer.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750758
Additional DescriptionMore Details

Hij behandelt achtereenvolgens:

 • samadhi: de toestand van meditatieve extase
 • sadhana: de voorbereidende oefeningen
 • vibhuti: de hogere psychische vermogens
 • kaivalya: de toestand van spirituele bevrijding
Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga-Sutra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sutra’s de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Tamni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patanjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn. Als geen ander is Taimni er daardoor in geslaagd de Yoga-Sutra’s toegankelijk te maken voor de westerse lezer. In deze zesde, geheel herziene druk, die in 2010 is verschenen, is de paginering nagenoeg gelijk gebleven aan de eerdere drukken, zodat hij samen met oudere drukken voor studie gebruikt kan worden. Van dr. I.K. Taimni verschenen tevens in Nederlandse vertaling Een weg tot zelfontdekking Het geheim van Zelf-realisatie Zelfrealisatie door liefde

Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

The Real Work of the Theosophical Society

By Nilakanta Sri Ram (1889 – 1973).

22 Pages | First edition 1970, first reprint 1993 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592259.

The Theosphical Society was founded at New York on 17 November 1875. Its three objects are:

 1. To form a nucleus of Universal Brotherhood of Humanity without distinction of race, creed, sex, caste or colour.
 2. To encourage the study of Comparative Religion, Philosophy and Science.
 3. To investigate unexplained Laws of Nature and the powers latent in man.

No doctrine, no opinion, by whomsoever taught or held, is in any way binding on any member of the Society. Approval of its three objects is the sole condition of membership. Members of the Society hold that Truth should be sought by study, by reflection, by purity of life, by devotion to high ideals and that it is not a dogma to be imposed by any authority. The members are bound together not by the profession of a common belief, but by a common search and aspiration for Truth.

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 8170592259
Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Letters from a Sufi Teacher

By Baijnath Singh.

97 Pages | First edition 1908, revised edition 1987 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590450.

A teacher is in reality the inner being by the side of God, in the region of Truth, clothed in Divine Mercy and Glory . . . Perfect discipleship consists in perfect Love for the beauty of the teacher’s Godly strength. O brother and sister, know for certain that this work has been before thee and me, and that each man and woman has already reached a certain stage! No one has begun this Work for the first time . . .

From page 82:

THE HEART

” There is a treasure buried in the heart of the knower, It is LOVE. A single jewel out of it is worth a thousand heavens. The guardian of heaven is an Angel named Rizwân, whereas the guardian of the treasure of LOVE is God. Know that thy merit is assured by what thou seekest. If thou worshippest to obtain heaven or avoid hell, thou worshippest thy own desires. If thou seekest or fearest an object, thou are the worshipper of that object. Thy real value depends on what is in thy heart. If thou heart is attached to God, thou art a divine man or woman. “

 

auteur: Singh, B.
ISBN: 8170590450
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Desire and Fulfilment

By Hugh Shearman.

84 Pages | First edition 1956, first reprint 1988 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591007.

The great problems of all, who try to lead a good life lie not in knowledge, but in volition. It is often said, that the great barrier is ignorance; but if ignorance is to be taken to mean mere lack of information, this is not the whole truth. Our difficulties often arise, not because we do not know what to do. but because we do not want to do it. In fact, our main problems are in the emotive aspect of our lives. They lie in our sense of purpose and in our experience of emotional and creative fulfilment. If they are problems of ignorance, it is a lyrical and intuitive ignorance and not predominantly an intellectual one. Although several excellent works of long established authority in theosophical literature have expounded the nature of the creative and lyrical aspect of our world and the place of desire and emotion in human life, this is a subject, which, without apology, may be interpreted afresh in a new generation.

From Chapter ‘The Source of Motive’ (p.15):

Earth’s humanity today is just entering upon the transition from one kind of motivation to the other. It is a vast and long transition, extending over many ages and shaping many cultures. Great teachers have given such help as they can, and there are many hints and intimations in the religions, philosophies and poetry of the world. But the great problem cannot be solved for us vicariously. The great transition has to be made by each as well as by all. Exhortation and explanation are not enough; for the great truths are alive in a realm that is beyond the scope and limits of rational or systematic thinking. They cannot be caught and conveyed within a cage of rational explanation. It is more often in the dignity of an act, in the perfect response to a situation, in the rare fragrance of a great teacher’s presence, that the truth is worldlessly conveyed and recognised. ” 

 

 

auteur: Shearman, H.
ISBN: 8170591007
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

The Pilgrim and the Pilgrimage (Wisdom Tradition Books)

By Emily B. Sellon.

108 Pages | First Edition 1996 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607526.

This volume has been edited from a transcription of the Pumpkin Hollow tapes kindly made by Ann M. and Douglas L. Clemens. In it is offered as a concise statement of Emily’s philosophy and of the metaphysical foundation of Theosophy. Emily was herself president of the New York Lodge during 1950 – 1954 and 1964 – 1968.

From Chapter 1 – ‘Metaphysics and Machinery’ (p. 1):

” What we are going to talk about is essentially metaphysics. In Theosophical studies there are really two approaches. One is metaphysics or the ‘grand principles’ and the other is what I call ‘machinery’. That may seem like a derogatory or pejorative term, but nevertheless that is what it really is. Studies of reïncarnation and karma, or of the cycles and rounds and races and that kind of thing, are really studies of the machinery, that is, the consequences of the working out of metaphysical principles. ”  

 

auteur: Sellon, E.
ISBN: 0835607526
Quantity

Prijs: € 8,50

Loading Updating cart…

Paths to Wholeness (Study Guide)

By Willamay Pym.

39 Pages | Copyright 1989 by The Theosophical Society in America | A4 Study Course | Quest Books, U.S.A. | No ISBN.

The course may be studied by an individual. In this case, the keeping of a journal, supplemental reading, and a willingness to discuss the material with others will be most useful in deepening and broadening one’s insights. Prior to each lesson is a section entitled ‘Preparation for Lesson…’ Many of the articles listed in these sections are from the American Theosophist special issues or from Quest Magazine.

From page 37:

” The desire for wholeness develops within the framework of human love. It is only when love has been sufficiently developed by means of different kinds of temporary relationships between different fragments of the Divine Life (that means us) that the love for the whole is born within it. Then, instead of seeking satisfaction in this piecemeal manner, the fragment seeks it in the whole and through the whole in other fragments . . . This coming together in whatever measure it may be achieved is the only source of happiness, bliss or ananda there is in this world. Love is the very nature of the Divine, the unity which is the One Reality. It alone is the force, which causes the unreal to be drawn into the Real – the many into the One. “

 • I.K. Taimni (1898–1978) in The Secret of Self-Realization.
auteur: Pym, W.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

Initiation into Yoga

By Sri Krishna Prem, formerly known as Ronald Henry Nixon) (1898 – 1965).

128 Pages | First Quest Edition 1976 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604845.

Yoga according to Sri Krishna Prem is nothing but an intense relating to life: ‘The aspirant must therefore guard himself carefully against any tendency to separate himself from his fellows. He must strive always to feel himself into the hearts of those he meets in his daily life‘. Surely these words are a far, far cry from what we are used to reading in the great array of yogic studies now available to the Western world. Initiation into Yoga is indeed a living experience between author and reader: therefore, a legitimate yogic experience in itself.

From Chapter I – ‘Initiation into Yoga’ (p. 35 & 36):

” The Guru is the pure Consciousness itself dwelling in the heart of every living being and particularly that Light as reflected in the ‘sattvic buddhi’ – the power that gives us certain knowledge beyond all the doubts and hesitations of the mind. That Light dwells in all beings and speaks (that is why some traditions have termed it the Logos, the Word) in our hearts with the voice of conscience; though only too often we confuse its voice with various other voices that speak with louder accents. “

 

auteur: Prem, Sri K.
ISBN: 0835604845
Quantity

Prijs: € 6,19

Loading Updating cart…

The Great Awakening – Reflections on Zen and Reality

By Robert Powell.

179 Pages | Copyright 1961, first Quest book edition 1983 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605779.

Here is Krishnamurti – a living legend; one of the most creative minds of our time. And here is Robert Powell. Captivated by the stark truth he found in the Krishnamurti philosophy, he pondered over the dynamic equivalents he noted in Zen Buddhism, the exotic discipline that has so captured the imagination of the Western world.

Powell’s search for reality is not limited to exploring the Krishnamurti and Zen philosophies. He believes the mystical tradition of all major religions has been concerned with an immediate transformation of consciousness, and that all major religions are in fact, branches of the same tree. The tree of reality, symbol of the non-divisibility of life.

From Chapter 30 – ‘There is Nothing in It . . . (p. 169):

” In the end there can only be Silence; when no longer anything is said or done to describe or ‘act’ Zen consciously, comes the experience of the silent mind, in which there is constant renewal so that the mind is ever fresh and innocent. So let us wash out our mouths many times, for we have mentioned the Buddha, Christ, etc. many times, and consider ourselves lucky that for now we have been spared the pulling of the nose, the thirty blows or such treatment – and who would deny that we have deserved it? Thus there remains only to ‘walk on’! “

auteur: Powell, R.
ISBN: 0835605779
Quantity

Prijs: € 7,96

Loading Updating cart…

Personal Transformation in the Tradition of Annie Besant – A Study Course

By Mary Jane Newcomb.

49 Pages | Published in 1990 | A4 – Study Course, softcover | Quest Books, U.S.A | ISBN: 9780835600781.

This Study Course, based on the published works of the significant theosophist Annie Besant (1847 – 1933) is written for the use of theosophists and friends of the Theosophical Society. For all those, who are interested in the Ancient Wisdom, that is at the core of theosophical studies and for all those, who are seeking personal unfoldment. The Course can be used by individuals or for group study. Its lessons are on topics chosen from an extensive bibliography, that focuses on some of the areas that lie at the very center of individual life and growth.

The following topics are discussed:

 1. Karma
 2. Reïncarnation
 3. Education and Art
 4. Consciousness & Meditation
 5. Dharma and Morality
 6. Pleasure & Pain: Happiness & Sorrow

 

 

auteur: Newcomb, M.J.
ISBN: 9780835600781
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

From Inner to Outer Transformation – Lectures on ‘The Voice of the Silence’

By Joy Mills (1920- 2015).

94 Pages | First edition 1996, reprint 2002 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750830.

Bij het Juni nummer van Theosofia wordt een ‘Special’ gepubliceerd met de Nederlandse vertaling van dit werk.

‘ Bestride the bird of life, if thou would’st know. ‘

It is the nature of a bird to fly upwards. When one moves to a higher position, for example to a mountain’s peak, one’s vision is greatly extended. There is much more to be seen from an airplane than from a train or an automobile. This does not mean, that the closer view of the terrain, which is seen when one is walking or driving in a car, is not important, but to gain a wider perspective of the entire area one wishes to explore, a view from the heights is essential.

The theosophical worldview gives a panoramic view, and this is an essential part of its uniqueness. Many philosophies and much of science start from a very limited view and stay there; for example, in some cases, the view is only of the physical world, and then the existence of anything beyond the physical or material is posited as perhaps plausible, but not very likely. On the other hand, the theosophical philosophy encourages us to gain the widest view possible, to start not with the physical, but with that which is the ground of our being, the ultimate reality underlying all phenomenal existence.

From Chapter II – ‘Waking up’ (p. 29):

” In the Voice of Silence, we are encouraged to take a wider view, the view a bird would have. And what is that view? From the theosophical perspective, it is a view of the universe. which brings about the profound realization of the unity of all existence. You realize, that our generation, of all generations that have lived on this planet, is the first to have seen our globe whole, that is there are no boundaries. Where are the boundaries? Where are the frontiers? 

[…]

If our aim is as The Voice of Silence tells us, to ‘follow in the steps of holy Tathagata’, which is to take the Bodhisattva path, then we must see the world and all within it as does a Bodhisattva. It has been said, that a Bodhisattva sees the single thread, that unites all consciousnesses, all beings. […] We know, that there are groups in which there is ancestor worship. There is a truth in this, because the blood is symbolic of the living thread, which connects us with all ancestors and if one goes back far enough, there is only one ancestor, which is the Great Man, Purusha. We are all linked as bloodbrothers then. This was one of the great symbols in mediaeval time, to become bloodbrothers, to mingle the blood. ” 

 

auteur: Mills, J.
ISBN: 9061750830
Additional DescriptionMore Details

Quotes from the first chapter of this book:

Rooted in one ultimate reality, the universe and all within it proceed by a process of emanation into being. When we say “one ultimate reality” we should not really say “One,” because One implies two. So, rooted in a non-dual ultimate reality, the process was radiation through which emanation occurred and within that inherent lawfulness of the system gave rise to an evolutionary cycle of becoming, which in the human stage is self-directed and self-consciously chosen. The pivotal doctrine of the esoteric philosophy is that there are no special gifts in man, save those won by his own Ego [reincarnating self] throughout a long series of reincarnation and metempsychosis. This is important because it is not simply by living a certain number of lives, reïncarnation, that we come to transformation.
… Consciousness is primary. … Only in the human stage does consciousness become reflective upon itself and therefore self-conscious decision and effort become not only possible but constitute the priveleged choice and the responsible act of every human being. We must choose: responsibility is there.
Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

Quantity

Prijs: € 7,25

Loading Updating cart…

Zoek Naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad’

Door Rohit Mehta, vertaald door E.J.H. Bonjer-van Eeghen.

146 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750413.

Engels origineel: Seek-out the Way – Studies in ‘Light on the Path’ | Uitgegeven in 1957 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9780722972014.

Licht op het Pad (Engels origineel Light on the Path), geschreven door Mabel Collins staat bekend als ‘een der kostbaarste juwelen van de moderne Theosofie’. Het bestaat uit 30 aforismen van geestelijke lering met een diepe betekenis, die integraal in dit werkje zijn opgenomen. Ze zijn afkomstig uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society.

Afkomstig van blz. 70:

” ‘Licht op het Pad’ zegt: Groei, zoals de bloem groeit, onbewust, maar vurig verlangend haar Ziel te openen voor de lucht. Zo moet gij vooruit dringen om uw Ziel te openen voor het Eeuwige. Maar het moet het Eeuwige zijn, dat uw kracht en schoonheid te voorschijn brengt, niet de begeerte naar groei. Want in het ene geval ontwikkelt gij u in de lichtende glans van reinheid, in het andere verhardt gij u door de hevige hartstocht voor het bereiken van persoonlijke grootheid. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750413
Additional DescriptionMore Details

Rohit Mehta is niet alleen in India, maar eveneens in vele delen van de wereld een welbekende schrijver, die door zijn heldere schrijftrant gaarne wordt gelezen, omdat hij in staat is vrij moeilijke onderwerpen op duidelijke wijze uiteen te zetten.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Seek Out the Way – Studies in ‘Light on the Path’

By Rohit Mehta.

98 Pages | First edition 1955, second edition 1957, first reprint 1990 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591465.

Dutch translation: Zoek naar de Weg – Studies in ‘Licht op het Pad‘, translation by E.J.H. Bonjer-van Eeghen | Published in 1977 and part of The Lotusreeks |Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750413.

Light on the Path (Dutch: Licht op het Pad) is one of the most precious gems in the literature of modern Theosophy. It may rightly be described as the most outstanding book on the Mysticism of Theosophy. Ever since its publication seventy years ago, this book has been a source of inspiration to large numbers of people throughout the world. The origins of this book are ‘lost in the mists of pre-historic antiquity’, and in the course of thousands of years its form has been enlarged by the inclusion of different commentaries. In its original form it is believed to have contained thirty aphorisms written as a palm-leaf manuscript. These thirty aphorisms have been retained in the modern editions of the book, but together with them commentaries and notes have also been added so that in the present form the book is much larger than it was in the olden times. These thirty aphorisms contain spiritual instructions of profound significance. A book like Light on the Path transcends all limitations of age and race and, therefore, has universal application. The instructions contained in this book are of great value to men and women of our age as they were to the spiritual aspirants of previous generations.

From Chapter IX – ‘The Middle Way’ (p. 98):

” To live in the present – this indeed is the secret of treading the Path. It is here that the spiritual pilgrim realizes that the discovery of the Path and the treading of the Path are a joint phenomenon – not separated by an interval of time. When the discovery and the treading of the Path become a joint phenomenon then the problem of discipline no longer exists. In fact man becomes the meeting place of the great spiritual paradox: Freedom in Discipline. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 8170591465
Quantity

Prijs: € 3,30

Loading Updating cart…

De Scheppende Stilte – Oerpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’

Door Rohit Mehta, vertaald door Ir. A.J.H. Leeuwen.

189 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750291.

Engels origineel: The Creative Silence | Uitgegeven in 1986 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9788170590170.

Rohit Mehta heeft getracht in deze Overpeinzingen over het bekende werk van Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) De Stem van de Stilte, een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft in haar werk de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de Vedanta weer. Beide kunnen als nagenoeg identieke wijsgerige stelsels worden beschouwd. Zo noemt Blavatsky de Vedanta ‘vergeestelijkt Boeddhisme’ en het Boeddhisme ‘radicaal Vedantisme’.

Afkomstig van blz. 89:

” De parasiet, die het hart doorknaagt en het levenssap drinkt, is het verlangen om zich ergens aan vats te klampen. En het verlangen om zich ergens aan vast te klampen ontstaat uit de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is dit verlangen, dat de leerling ertoe brengt achterom te kijken. De roos, die weer tot knop wordt, is inderdaad de toestand van het denkvermogen, dat bevrijd is van de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is een toestand van vernieuwing, van geestelijke wedergeboorte. Terug te keren tot de kindstaat is geestelijk herboren worden. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750291
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

The Wedding Song of Wisdom (Part of Echoes from the Gnosis)

By George R.S. Mead (1863 – 1933).

107 Pages | The Theosophical Publishing Society London and Benares, 1906| Photo copy | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 1564591557.

As to the contents and style of this Song, it must be confessed that we have to do with a poem of far less originality than the Hymn of the Robe of Glory, and I have taken it as a subject not so much for its intrinsic merits, as because it affords an opportunity to set forth some information on that great mystery, which was in antiquity generally known as the ‘Sacred Marriage’.

From page 74:

” The Rite of the Sacred Marriage must have been dramatically set forth in some of the inner rituals of the Christianized Gnosis. At any rate we definitely know that this was the case among the Marcosians, for Irenaeus (I. xxi 3), tells us:

Some of them prepare a Bridal Chamber and celebrate a mystery-rite with certain invocations on those who are being perfected; and they declare that what is being solemnized by them is a Sacred Marriage, in likeness with the Unions Above. “

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 1564591557
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Quests Old and New

By George R.S. Mead (1863-1933).

338 Pages | Photo copy of the first edition in 1913 by G. Bell & Sons, Ltd, London | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. | ISBN: 0922802793.

from the Preface:

” All the studies or sketches in this volume are illustrative of the quest of reality, the search for truth, or the restless striving of the human soul for the satisfaction of its needs, spiritual or philosophical, mystical or psychical. The subjects are gleaned from the past and present, from east and west; and all of them, each in their different ways, seem to the writer to be of deep interest and great importance, even though some are little known and may appear on first acquaintance somewhat strange. “

CONTENTS:

 1. The Way of the Spirit of ancient China
 2. The Doctrine of the true Man in ancient Chinese mystical philosophy
 3. Spiritual reality in progressive Buddhism
 4. The ideal life in progressive Buddhism
 5. Some features of Buddhist psychology
 6. The doctrine of reincarnation ethically considered
 7. Some mystical experiments on the frontiers of early Christendom
 8. The meaning of Gnosis in the higher forms of Hellenistic religion
 9. ‘The Book of the Hidden Mysteries’ by Hierotheos
 10. The rising psychic tide
 11. Vaihinger’s philosophy of the ‘As If’
 12. Bergon’s intuitionism
 13. Eucken’s activism.

 

 

 

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0922802793
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

The Masters and the Path (Abridged)

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

322 Pages | Third edition, 4th reprint, 1925 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170591986.

Leadbeater, eminent seer and occultist, writes in this book of the Perfected Men, the Masters, ‘Men beyond mankind‘, whose existence ‘is one of the most important of the many facts, which Theosophy puts before us’.

Drawing on his personal experiences, the experiences of others, and the teachings of the religions, the mystics and the saints, he writes about the personalities of the Masters, their homes, their work, their nature and their powers. He also decribes the various stages on the Path the aspirant has to thread to reach them, from probation to acceptance as their disciple, and beyond.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 9788170591986
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

The Hidden Side of Things

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

560 Pages | Third edition, 2nd reprint 2012 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170593386.

‘ A classic work of clairvoyant investigation. ‘

Why is there so much Chaos in this world? This book may help the reader to understand the influence thoughts and actions have on the way we relate to our inner selves, to human and non-human beings and to the universe.

From Chapter One:

“The term ‘occultism’ is one which has been much misunderstood. In the mind of the ignorant it was, even recently, synonymous with magic, and its students were supposed to be practitioners of the black art, veiled in flowing robes of scarlet covered with cabalistic signs, sitting amidst uncanny surroundings with a black cat as a familiar, compounding unholy decoctions by the aid of satanic evocations. 

Even now, and among those whose education has raised above such superstition as this, there still remains a good deal of misapprehension. For them, its derivation from the Latin word ‘occultus’ ought to explain at once, that it is the science of the hidden; but they often regard it contemptuously as nonsensical and unpractical […] Students, who should know better, perpetually speak as though the hidden side of things were intentionally concealed, as though knowledge with regard to it ought to be in the hands of all men, but was being deliberately withheld by the caprice or selfishness of a few: whereas the fact is, that nothing is or can be hidden from us by our own limitations, and that for every man as he evolves, the world grows wider and wider, because he is able to see more and more of its grandeur and its loveliness.”

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 9788170593386
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Life: Your Great Adventure – A Theosophical View

By Eunice and Felix Layton.

178 Pages | First edition 1994 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN 8170592402.

Formerly published as Theosophy: Key to Understanding (1967), this book is based on many talks the authors have presented in lectures and classes throughout the United States and in various other countries. They provide answers to basic human questions, such as:

 • Is there some meaning to existence?
 • Is there life after death?
 • Will we live again?
 • How can we find inner peace?

With their wide background of experience, Mrs. and Mr. Layton are able to bring a common sense approach to the metaphysical concepts of Theosophy and relate them to the problems of people in their daily lives.

From Chapter 15 – ‘Release Your Imprisoned Splendor’ (p. 170 & 171):

” How beautifully the book ends, having gone through all these other qualifications. For it concludes with this reminder: ‘Of all the qualifications, love is the most important, for if it is strong enough in a man, it forces him to acquire all the rest, and all the rest without it would never be sufficient . . . He who is on the Path exists not for himself or herself, but for others; he/she has forgotten him/herself, in order that he may serve them.

This the test of where every individual, including each of us, stands in the evolutionary process. To the degree that we forget ourselves in the service of others, to that same degree have we begun to release this imprisoned splendor. “

 

auteur: Layton, E./Layton, F.
ISBN: 8170592402
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

In His Name

By Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953).

64 Pages | Published in 1915 | Paperback |  Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590159.

‘To the Master Koot Hoomi from his living son’.

From the Foreword:

” We met only for an hour, but I felt from the moment I saw you, that I had a message to give you. What that message is, you will find in the following pages. You have come to a point in your life when you feel you cannot any longer be fully of the world. You are established in an honourable career, and you know that time will bring you success and ease. But you already feel that you cannot work for success alone. You feel you must be an idealist in your profession, and be loyal to the ideal you see, even though it means suffering and humiliation. You are in the position that hundreds are in to-day, but you are different from them, in that you believe that the ideal which compels your obedience is not a thing of your imagination, but the first glimpse of a Personality whom you would like to call the Master. You feel that if this Master really exists and you could know hyim, then you could be utterly true to him in every way, regardless of what comes. 

You know further that you cannot seek this Master by retiring into some monastic seclusion, in order that by meditation and contemplation there you might commune with him. You are not free to consider your welfare only, for there are those depending upon you for their needs. For their sakes you know you must engage in a worldly career. But while you are so engaged, you would like, if it be possible, at the same time to serve the Master is some way. It is because there is such a way, that I write these pages for you, and for others who are opening their eyes to those higher human possibilities which you have already seen.

Each human Soul has some message to givr to every other human Soul and what I wrtie is my message to you just now. It is not mine in reality, for it came to me from other human Souls, and I am giving to you as a brother what others as Brothers have given to me. “

C.J.  – Taormina 1912.

 

auteur: Jinarajadasa, C.
ISBN: 8170590159
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

Self Realization In Kasmir Shaivism

By John Hughes, Foreword by Lance Nelson.

139 Pages | Published in 1994 | Softcover | State University of New York | ISBN: 0791421805.

The Oral Teachings of Swami Lakshmanjoo.

This book presents the oral teachings of the twentieth century’s great Kashmir Shaivite master. The last of his long lineage, Swami Lakshmanjoo preserved, as did his precedessors, the oral knowledge that illuminates this ancient philosophy – that clarifies the often deliberately obscure tantric texts.

Swami Lakshmanjoo reveals the essence of the way and the means to self-realization. Here in his own original discourses, as well as in his English renderings of Abhinavagupta and Kshemarāja, he unveils the essential teachings of this yoga philosophy. He reveals the tantric understanding of the purpose and reason for creation. He offers instruction on the greatness and importance of the supreme mantra sauh. In his presentation of effective practice he explains why meditation is both effortless and, at the same time, difficult. In his discussion of discipline he clarifies  why personal habits and dispositions play an important part in spiritual growth. Finally, in his unveiling of the path of Kundalini yoga, he is intent on exposing and thereby preserving this hidden elevated process while warning of its pitfalls.

From the Foreword (p. xxviii):

” Swami Lakshmanjoo traces his lineage back to the great Kashmir Śaiva polymath Abhinavagupta (tenth-eleventh centuries C.E.) and beyond. Śaivism had flourished in the Kashmir Valley for several centuries before the time of Abhinavagupta, and it continued to thrive for several hundred years after. The nondual Śaiva teaching was passed down through illustrious preceptors such as Somānanda (tenth century C.E,), his pupil Utpaladeva, and Utpaladeva’s pupil Lakshmanagupta, who  – as mentioned above – was one of Abhinavagupta’s preceptors. Also worthy of mention are Kshemarāja (eleventh century), a disciple of Abhinavagupta, and Jayaratha (twelfth century), who commented on the great master’s masterpiece, the tantrāloka. “

auteur: Hughes, J.
ISBN: 0791421805
Quantity

Prijs: € 26,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…
Pagina’s:1 2Volgende >Laatste >