TVN Home » Product categorieën: inleiding

Inleiding

29 maart 2019

Seven Great Religions

By Annie Besant (1847 – 1933).

319 Pages | Third edition, 2nd reprint, 2013 | Paperback | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595083.

The religious life is a life of love and understanding, serving to unite all people and all beings in one Whole. In this brilliant series of lectures, Annie Besant, former President of The Theosophical Society (1907 – 1933), delves into the world’s Seven Great Religions and their intended role of uniting and elevating the world.

Small in compass, but peerless in depth and wisdom, this collection provides essential knowledge about Hinduism, Zoroastrianism, Buddhism, Christianity, Islam, Jainism, and Sikhism, culminating in the fountainhead of all religions, the Divine Wisdom of Theosophy. In this book, students of Religion, as well as practitioners will find a source of inspiration and knowledge, urging all towards purity of life, universal love and aspiration to Truth.

From page 314:

” In the coming civilization men shall love each other, and worship under many forms the One, the Indivisible. For the truth is that the Divine Wisdom is like the sun in heaven that shines upon every part of the earth. It shines down into every man’s compound, no matter how high the walls that he may build around it, for the sun is higher than all. So does the Divine Wisdom shine down into every religion; and though a man build barriers, the sun of the Divine Wisdom is higher than them all and it shines on every man’s face and illuminates it. There are many faiths, because mankind needs manas, the mind, in order to grow and develop. Take a ray of the sunlight and pass it through a prism; on the other side, seven colours will be painted. Take the spiritual truth and pass it through the prism of the human intellect, and the one white Truth shines out in seven different colours. “

auteur: Besant, A.
ISBN: 9788170595083
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Basic Theosophy – The Living Wisdom

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

571 Pages | First Edition (1981), Fifth Reprint, 2015 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591708.

Today there is a growing dissatisfaction with the sterile mechanical framework that has come to dominate our lives. In Basic Theosophy – The Living Wisdom, Geoffrey Hodson, returns to us what we unconsciously gave up when we chose to pursue a culture of material production. The philosophy is not a dreamy world-negating doctrine but rather affirms the divinity of the universe, the immortality of the Soul of man and the ultimate unity of creation with the absolute.

This is the ‘Ageless Wisdom’ told of in the Veda-s, Purana-s and Upanishad-s. It is a message about reality, about science, art, philosophy, psychology, cosmology, medicine and mathematics forming integrated elements in a science of life. Hodson’s clairvoyance allowed him to attain an intimate understanding of the universality of being, knowledge and joy and to achieve a deep and genuine sympathy with creation. He has synthesized a vast body of material with an impressive clarity that makes this text ideal for those setting out on their spiritual journey.

Author: Hodson, Geoffrey
ISBN: 8170591708
Quantity

Prijs: € 29,75

Loading Updating cart…

Theosofie – Eeuwige Wijsheid voor deze Tijd

Door een aantal leden van de Theosofische Vereniging in Nederland, onder redactie van Arend Heijbroek en Els Rijneker

172 blz. | Uitgegeven in 2016, incl. woordenlijst en aanbevolen literatuurlijst | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750970.

Dit boek gaat over die aspecten van Theosofie die betrekking hebben op ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Het behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevante thema’s.

ISBN: 9789061750970
ISBN: 9789061750970
Auteur: Anon.
Additional DescriptionMore Details

Na kennismaking met een aantal fundamentele uitgangspunten van theosofie komen aan de orde: het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap. De thema’s worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij allen zoekers naar waarheid zijn. De schrijvers hopen dat dit boek mag leiden tot verwondering, de leermeester van ware wijsheid.

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

78 Pages | First edition 1977, reprint 1990 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675351.

Dutch translation: Aan de Bron van de Occulte Traditie – Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750490.

This publication represents an historical introduction to the Two-Volume 1978 Edition of The Secret Doctrine. The epoch-making work known as The Secret Doctrine is the magnum opus of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Its subtitle is: ‘The Synthesis of Science, Religion and Philosophy’.

The First Volume of The Secret Doctrine came off the Press on 20 October 1888. This fact is recorded by Richard Harte, then in London, and about to leave for India. In a set of the original edition (first printing), now in the archives of the present writer, there is, on the half-title page, a note in blue pencil signed by Richard Harte, which says:

” This is the first copy ever issued. I got it from Printer by special Messenger on the morning of the 20 Oct. ’88 as I was leaving the house 17 Lansdowne Road, with Col. Olcott for India (Col. went personally via Naples), The Second Vol. followed me to India. “ – R.H.

 

 

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 0835675351
Quantity

Prijs: € 6,81

Loading Updating cart…

Aan de Bron van de Occulte Traditie

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

100 Pagina’s | Uitgegeven in 1977 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750490.

English original: Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written – The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675351.

Dit werk is geschreven als historische inleiding op de editie van The Secret Doctrine die werd uitgegeven als onderdeel van de Collected Writings of H.P. Blavatsky.

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslaw in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk.

Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met Henry Steel Olcott (1832 – 1907), William Quan Judge (1851 – 1896) en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in London, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in London op 8 mei 1891.

Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot de Theosofie en De Stem van de Stilte. Zoals elders vermeld, verschijnt haar hele oeuvre in H.P. Blavatsky, Collected Writings, verzorgd door Boris de Zirkoff.

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 9061750490
Additional DescriptionMore Details

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslav in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en de toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk. Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met H.S. Olcott, W.Q. Judge en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in Londen, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in Londen op 8 mei 1891. Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte. Haar hele oevre verscheen in de Collected Writings of H.P. Blavatsky, verzorgd door Boris de Zirkoff. Boris de Zirkoff werd geboren in Rusland. Na de revolutie studeerde hij aan verscheidene universiteiten vooral talen en de klassieken. Nadat hij naar de Verenigde Staten was geëmigreerd en daar genaturaliseerd was, vestigde hij zich op het hoofdkwartier van de Point Loma Theosophical Society bij San Diego, Californië, waar hij achttien jaar werkte voornamelijk op literair gebied. Sinds 1925 verzorgde hij H.P. Blavatsky, Collected Writings, waarvan veertien delen en een index zijn uitgekomen. Verder was hij hoofredacteur van Theosophia, een onafhankelijk driemaandelijks tijdschrift, dat in Los Angeles werd gepubliceerd. Hier heeft hij een theosofisch informatiecentrum gevestigd. In de genoemde serie Collected Writings verscheen in 1972 een herdruk van Isis Unveiled en in 1979 een van The Secret Doctrine. Hiervoor heeft de Zirkoff het merendeel van de honderden citaten en verwijzingen geverifieerd en waar nodig verbeterd, maar Blavatsky’s woorden onaangetast gelaten.

Quantity

Prijs: € 10,75

Loading Updating cart…

Yogic Practice – Yama and Niyama

By S.S. Varma.

28 Pages | First edition 1991, first reprint 2002 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Dutch translation: De Beoefening van Yoga – Yama en Niyama (1995, 2011) | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Yoga literally means ‘unification’, unification of the individual soul and the Oversoul and herewith unification of all that is. Everybody realizes he or she is one with the Divine, thus should realize he or she is one with everybody else. This is spirituality. Although this total unification marks its final goal, ‘yoga’ could be understood as much as ‘the way towards’.

This booklet includes rules of ethical behavior. Yama comprises virtues, such as abstaining oneself from violence, lies and betrayal, robbery, unchastity and greed. Niyama covers living up to these commandments relating to purity, contentment, abstinence, self-study and self-surrender to God. In this little publication, Varma reveals the true essence of these virtues.

From page 17:

” Before dealing with the five elements of Niyama, it may be useful to consider the distinction between the Yamas and the Niyamas. Both seem to point at a common purpose – the transmutation of the lower nature to serve as a suitable vehicle of the Divine Life. The practices included in Yama are moral and prohibitive and lay the foundation of a yogic life, while those in Niyama are disciplinary and constructive in character and aim at organizing the life of the spiritual aspirant. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170591805
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

Initiation into Yoga

By Sri Krishna Prem, formerly known as Ronald Henry Nixon) (1898 – 1965).

128 Pages | First Quest Edition 1976 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604845.

Yoga according to Sri Krishna Prem is nothing but an intense relating to life: ‘The aspirant must therefore guard himself carefully against any tendency to separate himself from his fellows. He must strive always to feel himself into the hearts of those he meets in his daily life‘. Surely these words are a far, far cry from what we are used to reading in the great array of yogic studies now available to the Western world. Initiation into Yoga is indeed a living experience between author and reader: therefore, a legitimate yogic experience in itself.

From Chapter I – ‘Initiation into Yoga’ (p. 35 & 36):

” The Guru is the pure Consciousness itself dwelling in the heart of every living being and particularly that Light as reflected in the ‘sattvic buddhi’ – the power that gives us certain knowledge beyond all the doubts and hesitations of the mind. That Light dwells in all beings and speaks (that is why some traditions have termed it the Logos, the Word) in our hearts with the voice of conscience; though only too often we confuse its voice with various other voices that speak with louder accents. “

 

auteur: Prem, Sri K.
ISBN: 0835604845
Quantity

Prijs: € 6,19

Loading Updating cart…

Theosophy Explained in Questions and Answers

By P. Pavri

438 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1999 ISBN 8170593433

This volume, presented in a question and answer format, is intended to be a primer for students of Theosophy. The material collected here is drawn from over seventy books and pamphlets, mainly the works of the wonderful occultist, C.W. Leadbeater, and the famous President of the Theosophical Society, Mrs. Annie Besant. Contents: What Theosophy Is; God and the Solar System; The Constitution of Man; Reincarnation; Karma; Life after Death; Thought-Power, Its Action and Use; The Evolution of Life; Brotherhood; and The Masters and the Way to Them.

auteur: Pavri, P.
ISBN: 8170593433
Additional DescriptionMore Details

Theosophy is the wisdom underlying all religions when they are stripped of accretions and superstitions. It offers a philosophy, which renders life intelligible and demonstrates that justice and love guide the cosmos. Its teachings aid the unfoldment of the latent spiritual nature in the human being, without dependence or fear. The Theosophical Society, founded in 1875, is a worldwide body whose primary object is Universal Brotherhood based on the realization that life, in all its diverse forms, human and non-human, is indivisibly One. The Society imposes no belief on its members, who are united by a common search for truth and the desire to learn the meaning and purpose of existence by engaging themselves in study, reflection, purity of life and loving service. The work of the Theosophical Society involves a way of life, which leads to self-knowledge and knowledge of the laws of being.

Quantity

Prijs: € 14,75

Loading Updating cart…

The Living Wisdom – An Introduction to Theosophy in Questions and Answers

By P. Pavri

157 pages | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 2000 ISBN 8170594103

The work of the Theosophical Society involves a way of life which leads to self-knowledge and knowledge of the laws of being. Only when man begins to act, think, feel and ‘be’ in accordance with the unchanging and unchangeable laws which pervade and regulate all things in the visible as well as the invisible worlds, does his psyche permit spiritual energy to flow through from hidden depths. Both individual regeneration end the reordening of human society in such a way that harmony, freedom and creativity flourish, depend on discovering the right way of living.

auteur: Pavri, P.
ISBN: 8170594103
Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

Grondslagen van Esoterische Filosofie – Uit de Geschriften van H.P. Blavatsky

Door Helena Petrovna Blavatksy (1831 – 1891), met een voorwoord door Ianthe Helen Hoskins (1912 – 2001).

80 Pagina’s | Uitgegeven in 1992, gebaseerd op de Engelse 1988 editie | Softcover, incl. woordenlijst en literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750673.

Engels origineel: Foundations of Esoteric Philosophy | First Adyar Edition, fifth reprint 2012 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592211.

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring een enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.

In dit zevende deel van de Adyar-reeks zijn enkele sleutelpassages samengebracht uit het zeer omvangrijke oeuvre van Helena Petrovna Blavatsky, de grondlegster van de Theosofische beweging en auteur van Theosofische bronteksten, zoals Isis Ontsluierd (1877) en De Geheime Leer (1888). De lezer kan zo in kort bestek kennis nemen van deze diepzinnige esoterische filosofie.

Afkomstig uit ‘Drie Grondstellingen’ (blz. 26):

” De ENE WERKELIJKHEID; haar tweevoudige aspecten in het voorwaardelijke Heelal. Verder stelt De Geheime Leer: (B) De eeuwigheid van het Heelal ‘in toto’ als een grenzeloos gebied, periodiek ‘het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen en die de zich manifesterende sterren en de vonken van de eeuwigheid worden genoemd. De eeuwigheid van de pelgrim is als een oogwenk van het Zelf-bestaan (Boek van Dzyan). Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed. “

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 9789061750673
Additional DescriptionMore Details

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest. Dit tweevoud van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

‘De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring één enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.’

Miss Ianthe Hoskins was onder meer algemeen-secretaris van de Engelse Afdeling van de Theosophical Society (Adyar). Zij heeft in vele landen seminars over diverse theosofische onderwerpen geleid.

Quantity

Prijs: € 5,65

Loading Updating cart…

The Flower of Yoga – Introductory Notes for the Study of the Yoga Sutras of Patanjali

By Ianthe H. Hoskins (1912 – 2001).

60 Pages | First edition 1994, second reprint 2004 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592399.

Ianthe H. Hoskins was a teacher by profession, who also had several years of experience in teacher-training. Her work for the Theosophical Society has been varied, including administration of the English Section of the Society, writing lecture around the world and talks to those interested in the philosophy of Yoga and Vedanta.

From the Foreword:

” These notes offer an introduction to the theoretical and practical study of yoga. Among the explanatory statements given here, of especial importance are the words ‘self-applied in an individual case’. In modern parlance, yoga is a ‘do-it-yourself’ science. Unless this is understood from the beginning, it is useless to embark on the study. Hidden treasure, says the Viveka-chudamani, does not come out at the mere mention of the word ‘out’: there must be reliable information, digging and the removal of stones. Similarly, the treasure of the Divine Indwelling – the goal of yoga – is not attained without the instruction of Wise Teachers, feminine or masculine, accompanied by the discplines of the yogic life.

The notes are intended to be used in conjunction with one – or preferably more than one – translation of The Yoga Sutras of Patanjali. Some recommended versions are given at the end, together with a short reading list. 

I.H.H. “

 

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 8170592399
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Foundations of Esoteric Philosophy – From the Writings of H.P. Blavatsky

By Helena Petrovna Blavatksy (1831 – 1891) with a foreword and notes by Ianthe H. Hoskins (1912 – 2001).

84 Pages | First Adyar Edition, Fifth reprint 2012 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar. | ISBN: 9788170592211.

Dutch translation: Grondslagen van de Esoterische Filosofie – Uit de Geschriften van H.P. Blavatsky | Uitgegeven in 1992 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750673.

Some of the most important statements from the voluminous writings of Madame Blavatsky have been extracted and put together in this little book. It is a valuable introduction to the main teachings of the Ancient Wisdom, which Blavatsky said was the common spiritual heritage of humanity. Each passage is briefly introduced by Miss Hoskins, who has added short glossary of terms as an appendix.

For the inquirer, who wishes to learn the fundamental principles underlying the universal Wisdom tradition, this compilation is a stepping stone, but for more ardent students there is material for deep reflection and meditation.

From Chapter ‘Isis Unveiled: A Ten-point Summary’ (p. 72 & 73):

” To sum up all in a few words, MAGIC is spiritual WISDOM; Nature, the material ally, pupil and servant of the magician. One common vital principle pervades all things, and this is controllable by the perfected human will. The Adept can stimulate the movements of the natural forces in plants and animals in a preternatural degree. Such experiments are not obstructions of Nature, but quickenings; the conditions of intenser vital action are given.

The Adept can control the sensations and alter the conditions of the physical and astral bodies of other persons not Adepts; he/she can also govern and employ as he/she chooses the spirits of the elements. He/She cannot control the immortal spirit of any human being, living or dead, for all such spirits are alike sparks of the Divine Essence and not subject to any foreign domination. “

 

 

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 9788170592211
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

Wat is Theosofie?

By Robert Ellwood, vertaald door Marijke Koekoek.

240 Pagina’s | Eerste editie 1986, Theosophical Publishing House, Nederlandse vertaling 1994 | Soft cover | Kosmos – Z&K Uitgevers, Utrecht / Antwerpen. | ISBN: 9021522586.

De theosofische opvattingen over de schepping hebben in de loop van ruim een eeuw de aandacht en sympathie verworven van een nog steeds groeiend aantal mensen over de hele wereld. Er verschijnen steeds vaker boeken over reïncarnatie, karma, evolutie, de Eenheid van alle leven, de cyclische aard van de schepping en het mysterie van het bewustzijn. Allemaal begrippen die mede door de theosofische school zijn ontwikkeld.

Dat juist in onze tijd de belangstelling voor deze uiterst tolerante leer opnieuw krachtig groeit, heeft niet alleen alles te maken met de huidige drang van de mens naar dieper inzicht in zichzelf, maar ook met de modernste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied die tot inzichten leiden die vaak sterk verwant lijken met de spirituele opvattingen van de theosofen.

Uit Hoofdstuk 4 – ‘Op het Pad’ (p. 139):

Met een kenmerkende theosofische nadruk onderstreept Leadbeater het belang van dienstbaarheid. In het hoofdstuk over de Proeftijd haalt hij een Meester aan:

” Ik weet dat het enige doel in je leven het dienen van de Broederschap is; vergeet niettemin niet dat er hogere stappen voor je liggen, en dat er om vooruitgang op het Pad te boeken wakkere oplettendheid nodig is. Je moet niet alleen bereid zijn te dienen, je moet altijd uitkijken naar gelegenheden – nee gelegenheden scheppen – om in kleine dingen behulpzaam te zijn, zodat wanneer het groter werk komt, je dit niet over het hoofd zult zien. (p. 81). “

 

auteur: Ellwood, R.
ISBN: 9021522586
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…

Het Onmogelijke Zoeken – Inleiding tot een Westerse Yoga

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) met memoires van Robert Bowen en commentaar van Henk Dubbink.

133 Pagina’s | Uitgegeven in 1980 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Utrecht | ISBN:  9061750520.

Tijdens haar laatste levensjaren heeft mevrouw H.P. Blavatsky (1831-1881) aan haar leerlingen aanwijzingen gegeven hoe je haar hoofdwerk “De Geheime Leer” zou kunnen lezen. Zij noemde de weg die zij wees en uitstippelde het ware yoga-pad voor het westen, het pad van de jnana-yoga. Studie, meditatief lezen en meditatie gaan hier hand in hand. Om te leven en te groeien heeft de menselijke geest breedte en diepte nodig en aanrakingspunten met de al-ziel, om tot deze te worden aangetrokken. Dit werkje kan de lezer helpen om leefwijzen en denkwijzen eigen te maken, die kunnen bijdragen aan het ontcijferen van spirituele waarden in de verschillende Schriften van de grote godsdiensten.

Afkomstig van Deel III – ‘Uit De Geheime Leer, Deel I; Samenvatting (blz. 52):

” Weinigen, wier licht helderder brandde, zijn van de ene oorzaak tot de volgende geleid, tot de geheimzinnige eerste – zij vonden dat er een eerste Beginsel moet bestaan . . . (J. Dryden, Religio Laici, 12 – 14).

Dit wordt ‘Substantie-beginsel’ genoemd, dit wordt ‘substantie’ op het gebied van het geopenbaard Universum – een illusie; het blijft een ‘beginsel’ in de begin- en eindeloze abstracte, zichtbare en onzichtbare Ruimte. Het is de alomtegenwoordige Werkelijkheid: niet persoonlijk, immers het bevat alles en alles. De onpersoonlijkheid ervan is het fundamentele begrip van het Systeem. ” 

auteur: Blavatsky, H.P./Dubbink, J.H.
ISBN: 9061750520
Additional DescriptionMore Details

Dit boek is een primeur in ons taalgebied. Voor het eerst zijn hier de teksten die mevrouw Blavatsky als inleiding op de lectuur van “De Geheime Leer” heeft aanbevolen, bij elkaar gezet. De vertaler heeft enig commentaar toegevoegd om meer aansluiting aan de huidige gedachtewereld te vinden. Je hebt hier een werkje in handen dat je kan helpen je de leef en denkwijzen eigen te maken die nodig zijn om tot de spirituele waarden in de Schriften van de grote godsdiensten te komen.

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Theosophy Simplified

By Irving S. Cooper

107 Pages | First published in 1915, 1979 edition | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606511.

” Reincarnation…Karma…Evolution…The Soul… All lead us inexorably to The Splendid Goal. “

And, all of these things together form the basis of the ancient and sublime system of thought known as theosophy. That’s what this book is all about. There has been a dramatic upsurge of interest in this time-tested religio-philosophy during recent years. People everywhere are coming to know that there are many important aspects of life, that cannot be experienced through our five senses. People everywhere are becoming aware, that there is indeed a great and grand Divine Plan behind all of creation; that the people are participants in this plan; that knowledge of this plan is available to every human being.

With these facts in mind, The Theosophical Publishing House decided to re-issue this primer of theosophy. Simply put, it is about the creation of the world and the evolution of humankind. Everything else is but a commentary upon the methodology used by the instigator of the Plan. The instigator is called Brahma, God, Allah, Jehovah, The First Principle, the Causeless Cause, or any of a thousand other appellations. Theosophy Simplified is a brief, clear, highly readable explanation of the most basic and important questions that we may ask ourselves.

From Chapter 1 – ‘The Sources and Nature of Theosophy’:

” Theosophy is, then, the archaic Wisdom-Religion, the esoteric doctrine once known in every ancient country having claims to civilization. This ‘Wisdom’ all the old writings show is an emanation of the Divine Principle; and the clear comprehension of it is typified in such names as the Indian Budh, the Babylonian Nebo, the Thoth of Memphis, the Hermes of Greece;  . . . and finally the Vedas, from the word ‘to know’.  – Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), A Modern Panarion (1895).

auteur: Cooper, I.S.
ISBN: 0835606511
Quantity

Prijs: € 6,44

Loading Updating cart…

The Key to Theosophy – An Abridgement

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), edited by Joy Mills (1920 – 2015).

176 Pages | 1972, Third Quest printing 1992 | Paperback | Quest Books, USA.

The Key to Theosophy unlocks the door to understanding the perennial Wisdom. H.P. Blavatsky makes theosophy accessible to the average reader by presenting theosophical concepts in a question-and-answer format. Some fo the topicis covered are evolution, reincarnation, karma, spiritualism, prayer, and spiritual masters. Even though this classic was written in 1889, its answers are still relevant, especially with the current revival of interest in spirituality. Ideal for both spiritual seekers and students of theosophy, this book gives readers a solid introduction to a worldview which gives meaning and purpose to life.

From Chapter V: ‘The Fundamental Teachings of Theosophy’ (p. 35):

ON GOD AND PRAYER

” Enquirer: Do you believe in God?

Theosophist: That depends on what you mean by the term.

Enquirer: I mean the God of the Christians, the Father of Jesus. and the Creator: the Biblical God of Moses, in short.

Theosophist: In such a God we do not believe. We reject the idea of a personal, or an extra-cosmic and anthropomorphic God, who is but the gigantic shadow of man, and not of man, at his best either. The God of theology, we say is a bundle of contradictions and a logical impossibility. Therefore we will have nothing to do with him. “

 

auteur: Blavatsky, H.P./Mills, J. (ed.)
ISBN: 0835604276
Quantity

Prijs: € 8,50

Loading Updating cart…

The Key to Theosophy

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), edited by Clara M. Codd (1876 – 1971).

296 Pages | First simplified Adyar edition, seventh reprint 2007 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595311.

Dedicated by HPB to all her pupils that they may learn and teach in their turn.

‘Theosophy’ may sound outlandisch to many people. Is it some abstruse philosophy? Is it other-worldly? In this book such misapprehensions are dispelled by H.P. Blavatsky, one of the Founders of the Theosophical Society. She anticipates every likely question, and answers it forthrightly, vigorously and brilliantly. Theosophy is no armchair philosophy, but a do-it-yourself guide to sane living. Here we find no moralizing, but a stirring call to take charge of our own life and bow to no authority from outside. Theosophy is not other-worldly, but totally geared to the here and now. It offers nothing dull, but is a testament of joy, hope and fearlessness.

From Chapter 14: ‘The Theosphical Mahatmas’ (p. 277):

” Are They Spirits of Light or Goblins Damn’d?

Enquirer – Who are then, those whom you call your ‘Masters’? Some say they are spirits, or some other kind of supernatural beings, whole others call them ‘myths’.

Theosophist – They are neither. But if you listen to what people say, you will never have a true conception of them. In the first place they are living men, born as we are born and doomed to die as every other mortal. 

[…]

Enquirer – But what does the word ‘Mahatma’ really mean?

Theosophist – Simply ‘great Soul’- great through moral elevation and intellectual attainment. […] The term is Indian and a very old word.

Enquirer – And why do you call them ‘Masters’?

Theosophist – We call them ‘Masters’ because they are our teachers; and because from them we have derived all Theosophical ‘Truths’, however inadequately some of us may have expressed, and others understood them. They are (wo)men of great learning, and still greater holiness of life, whom we term Initiates. “

auteur: Blavatsky, H.P., ed. by Codd, C.M.
ISBN: 9788170595311
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…

De Sleutel tot de Theosofie

H.P. Blavatsky

402 blz. | Paperback | Theosophical University Press, 1998 ISBN 9789070328207

Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahatma’s?

Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de TS. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789070328207
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

The Riddle of Life

By Annie Besant (1847 – 1933).

59 Pages | First edition 1911, 9th reprint 1984 | Softcover, incl. illustrations | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835671089.

The Chapters appeared in serial form in The Theosophist, under the heading ‘Elementary Theosophy’. They are published in this small volume in answer to the great demand for clear statements of the answers, which Theosophy gives to the Riddle of Life. The illustrations are reproduced on a smaller scale from Man, Visible and Invisible, by Charles Webster Leadbeater (1854-1934).

From Chapter: ‘The Elder Brothers’ (p. 58/59).

” The Supreme Teacher is the ever-living Presence who over-shadows and inspire the world faiths, who founds them, as they are needed for human guidance, and who, through His Helpers among the ranks of Adepts, guides each religion so far as is permitted by the stubbornness and ignorance of men. Every great spiritual wave flows from this department of the White Brotherhood, and irrigates our earth with the water of life . . . “

auteur: Besant, A.
ISBN: 0835671089
Quantity

Prijs: € 4,31

Loading Updating cart…

Theosophy – An Introductory Study Course

By John Algeo.

89 Pages | Original edition 1996, fourth edition 2007 | A4 Softcover, Study Course | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835601900.

This is a study course introducing Theosophy as presented by the Theosophical Society. Have you ever wondered about the ‘big’questions of life?

  • Who am I really?
  • Why is the world the way it is?
  • Where did I come from?
  • What am I doing here?
  • What comes next?
  • When will I find out all these things?

We human beings are curious about ourselves and the world around us. That curiosity appears especially in little children, who continually ask why? and what? As we grow older, we may learn to live with our unknowing and stop questions, at least overtly. But, being human, we have a passion for knowing the meaning of things and that passion cannot be wholly surpressed.

 

auteur: Algeo, J.
ISBN: 9780835601900
Quantity

Prijs: € 15,50

Loading Updating cart…

Getting Acquainted with the Secret Doctrine (Study Guide)

By John Algeo.

60 Pages | First edition 1981, third edition 2007 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835602099.

An introduction to Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) Secret Doctrine – The Synthesis of Science, Religion and Philosophy (written as 2 volumes in 1888) based primarily on the Bowen notes. The work borrows freely from the Wisdom and practice of many others as well and formulates questions rather than answers.

auteur: Algeo, J.
ISBN: 9780835602099
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…