TVN Home » Product categorieën: kundalini

Kundalini

9 oktober 2019

Spiritualiteit en Energie – De Kundalinie Kwestie

Door Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven.

336 Bladzijden | Eerste druk 2016, tweede druk 2010 en derde druk 2011 | Softcover | Uitgeverij Synthese | ISBN: 9789062710492.

Gezondheid en Spiritualiteit hebben alles te maken met energie. In ons bekken bevindt zich een bron van sterk geconcentreerde kracht, in India ‘kundalini’ genoemd. Op de juiste wijze circulerend draagt zij bij aan bewust- en heelwording. Maar dezelfde energie kan ook ernstige psychische en lichamelijke ontregelingen teweegbrengen. De achtergrond ligt vaak in een ongeluk(je), zoals een val op het staartbeen, of in heftige emoties, een psychotrauma of uitputting. Maar ook een onjuiste beoefening van yoga, meditatie of andere vormen van bewustzijnstraining kan tot grillige kundalini-problemen leiden.

Dit boek bevat vijftien persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen over raadselachtige kwalen, waarvoor vaak geen organische oorzaak is te vinden, en psychiatrische stoornissen. Ook komen aan de orde paranormale en spirituele ervaringen, waardoor je onnodig van slag kunt raken. De auteurs geven nuttige aanwijzingen om je energieproces in harmonie te brengen en baseren zich daarbij op hun ruime praktijkervaring en kennis van zaken. Bovenal biedt het boek een nieuw perspectief op spiritualiteit, een heldere visie op energie, genezing en creatieve zelfverwerkelijking.

Uit Hoofdstuk 19: ‘Respect voor het Sacrale’ (blz. 305):

” Inwijding of ‘initiatie’ betekent ‘door de poort van het geheim gaan’, het geheim dat we zelf in wezen zijn. Het leven zelf kan je inwijden zonder dat je daar persoonlijks iets voor doet, maar je kunt je ook laten inwijden door iemand, die je op de innerlijke weg is voorgegaan. In de loop der geschiedenis zijn er vele inwijdingswegen ontstaan, de ‘vele wegen naar Rome’. Maar zoals we in dit boek hebben gezien, leiden niet alle wegen daarheen – sommige leiden er juist ver van af en zijn dan ook eerder dwaal- of omwegen. Het hoeft geen ramp te zijn om eens in een valkuil te belanden, ook dat kan leerzaam zijn. Maar als er extra kundalini-energie in omloop is gekomen, wordt het des te belangrijker – en zelfs noodzakelijk – om je af te stemmen op je verbinding tussen hemel en aarde, de ‘genezende leidraad’. Dat is universeel gegeven; het gaat bij iedereen om die verbinding. Voor het herstellen daarvan en je afstemming daarop is eigenlijk altijd wel enige assistentie nodig; vandaar dat er wordt gezegd dat niemand de hele weg zonder enige hulp kan volbrengen – was dat wel zo, dan zou het ego zich als een Baron van Münchhausen aan zijn eigen haar uit het moeras kunnen trekken. Als je je laat begeleiden op een inwijdingsweg en inderdaad in ‘Rome’ wilt uitkomen, zou zo’n weg moeten inhouden, dat je wordt geholpen om in oprechtheid je echte eigen weg te gaan – niet die van je ‘ik’ maar die van je Zelf. “

 

 

Auteur: Kampschuur, P. & Beckhoven van, A.
ISBN: 9789062710492
Quantity

Prijs: € 25,95

Loading Updating cart…

The Primal Power in Man or the Kundalini Shakti (1950)

By Swami Narayanananda (1902 – 1988).

155 Pages | Photocopy of the 1950 edition | Kessinger Publishing Company, Montana U.S.A. |  ISBN: 1564598403.

Arthur Avalon has written a voluminous book on Serpent Power (Kundalini Shakti). I heartily thank him for his great efforts and the service rendered. In this book, I have purposely avoided diagrams, depicting the different Chakras (Centres) and their Lotuses. No doubt, it helps some, but with many it has created and it creates grave misunderstanding and doubt. The Lotuses and the different Chakras are the mental visions. As such, they are very subtle things. And people in bringing these subtle visions into gross forms, in the form of diagrams, often have committed and commit blunders. In order to avoid all these confusions, I have omitted all sorts of diagrams. I am not giving mere book knowledge here. What I have ventured to write, is my own little experience of the subject. And I would request my readers not to believe me blindly, but to carry on experiments, and then to test and see the validity of the facts stated here. This will clear all doubts. Lastly, I thank heartily all those, who have helped me in bringing out this book successfully.

CONTENTS:

 • Creation
 • Yoga Nadis
 • Chakras
 • What is Meant by Primal Power of Kundalini Shakti?
 • How the Kundalini Shakti Rises to Higher Planes
 • Dreams
 • Supernatural Power
 • Inspiration
 • Wrong Uses
 • Its Connection with Food
 • Drink
 • Weather
 • The Three Gunas
 • Full Rising of the Kundalini Shakti
auteur: Narayanananda, Swami
ISBN: 1564598403
Quantity

Prijs: € 15,88

Loading Updating cart…

Kundalini, an Occult Experience

By Georges S. Arundale

76 pages | Paperback | Theosophical Publishing House Adyar, 1999 ISBN 9788170594093

The story of the “Serpent Fire.” The author describes in lyrical graphic language the awakening of consciousness as Kundalini moves from its base in the human body through the force centers, causing illumination and realization of universal Life, Light, Sound, and Power.

 

auteur: Arundale, G.S.
ISBN: 817059409X
Quantity

Prijs: € 3,75

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…