TVN Home » Zelfrealisatie door Liefde – De Bhakti-Sūtra van Nārada

Zelfrealisatie door Liefde – De Bhakti-Sūtra van Nārada

10 juni 2010

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

83 Pagina's | Eerste druk 2002 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750765.

English Original: Self-Realization Through Love - Nārada Bhakti-Sūtra| 2003 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593735.

In de Indiase mythologie is Nārada een van de zeven rishi's of zieners. Aan hem wordt de uitvinding van de vina of luit toegeschreven. Het meest bekend is hij geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sūtra. In dit geschrift wordt de aard van de liefde behandeld, met name de liefde tot God.

In 84 aforismen zet Nārada uiteen, dat het pad van devotie voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God leidt volgens de auteur tot vervulling van het leven. Deze aforismen zijn vaak zeer beknopt, en worden meestal van commentaar voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K. Taimni maakt de Bhakti Sūtra toegankelijk voor de Westerse lezer. Het schetst de omtrekken van enkele treffende kenmerken van het pad van toewijding of liefde en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen, die God door middel van de kracht van liefde willen realiseren. Hij behandelt het onderwerp niet met het Meesterschap, dat spreekt uit geschriften als de Yoga Sūtra en de Śiva Sūtra, maar geeft een tamelijk goed idee van het pad van devotie en is een grote hulp voor diegenen, die hun toewijding willen ontwikkelen en enige richtlijnen en informatie wensen over dit onderwerp in de vroege stadia van ontwikkeling daarvan. De Bhakti Sūtra kan voor wie emotioneel van aard zijn en voor wie het pad van devotie in het bijzonder geschikt is een heel nuttige gids zijn.

Afkomstig van bladzijde 21:

" amṛitasvarūpa ca |

amṛita =  de nectar van onsterfelijkheid, het besef van onze eeuwige aard, dat ons doet uitstijgen boven de angst voor de dood en verval; svarūpā = (heeft de) wezenlijke vorm (van); ca = en.

Terwijl de uiterlijke vorm van bhakti emotionele liefde is, is de meest innerlijke, wezenlijke vorm ervan een besef van onze ware aard, die eeuwig is en het gebied van verval en dood te boven gaat.

[…]

Als we kijken naar een toegewijde, die een intense liefde voor God van buitenaf koestert, zien we dat hij/zij ruwweg dezelfde symptomen vertoont van iemand, die heel erg verliefd is op een ander. Zijn of haar denken is geobsedeerd door het denken over die ander. […] Dit is de uiterlijke vorm van bhakti - haar rūpa - die meestal in de eerste stadia van ontwikkeling prominent aanwezig is. Maar naarmate bhakti rijper wordt en de bhakta in een steeds nauwere relatie tot God brengt, neemt zij in toenemende mate de vorm aan van een gevoel van eenheid met Hem. "

In 81 aforismen zet Narada uiteen dat het pad van devotie voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God leidt volgens de auteur tot de vervulling van het leven. Deze aforismen zijn vaak zeer beknopt en worden meestal van commentaar voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K. Taimni maakt de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westerse lezer. Uit de inleiding:

Het belangrijkst om in gedachten te houden is altijd dat het pad van spirituele ontwikkeling niet een platgetreden pad is dat iedereen moet volgen om zijn doel te bereiken. 'Ieder individu is voor zichzelf het leven, de waarheid en de weg', en het pad dat hij volgt ontvouwt zich in hemzelf, terwijl hij voortgaat overeenkomstig zijn eigen uniekheid en de rol die hij in de verre toekomst bestemd is te spelen in het Goddelijk Plan. De Bhakti Sutra van Narada schetst de omtrekken van enkele opvallende kenmerken van het pad van toewijding of liefde, en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen die God door middel van de kracht van liefde willen realiseren. De Bhakti Sutra behandelt het onderwerp niet met het meesterschap dat spreekt uit geschriften als de Yoga Sutra en de Siva Sutra, maar geeft een tamelijk goed algemeen idee van de Bhakti Marga en is een grote hulp voor hen die toewijding willen aankweken en enige richtlijnen en informatie wensen over dit onderwerp in de vroege stadia van ontwikkeling ervan. De Bhakti Sutra kan een heel nuttige gids zijn voor wie emotioneel van aard zijn en voor wie de Bhakti Marga in het bijzonder geschikt is.

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750765
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...